Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2022. gada beigām.

Cietušo tiesības (katrā valstī)

Ziemeļīrija

Saturu nodrošina
Ziemeļīrija

Kā es varu ziņot par noziegumu?

Vispirms par noziegumu vajadzētu ziņot policijai.

To var izdarīt dažādos veidos.

Ārkārtas situācija. Ārkārtas situācijā zvaniet uz tālruņa numuru 999 vai 18000, ja jums ir teksta tālrunis. Ārkārtas situācija ir gadījums, kad tiek nodarīts nopietns kaitējums vai noziegums turpinās un aizdomās turamie atrodas notikuma vietā.

SMS pakalpojums ārkārtas situācijā. Policija izmanto ārkārtas SMS reģistrācijas shēmu, lai ārkārtas situācijās ar policiju varētu sazināties personas ar noteiktiem traucējumiem. Šis pakalpojums arī ļauj policijai pārsūtīt palīdzības pieprasījumus ugunsdzēsības un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestiem. Šis pakalpojums ir pieejams tikai iepriekš reģistrētiem lietotājiem, kuri ir aizpildījuši pieteikuma veidlapu (plašāka informācija un pieteikuma veidlapa ir pieejama policijas tīmekļa vietnē http://www.psni.police.uk/).

Situācijas, kas nav ārkārtas situācija. Ja incidents nav steidzams, zvaniet uz tālruņa numuru 101.

Naida noziegums. Ja incidents nav steidzams, zvaniet uz tālruņa numuru 101 un pēc tam nospiediet 2.

Šī ir viena no iespējām, kā ziņot par noziegumu, papildus citiem šajā sadaļā minētajiem veidiem.

Ziņošana, ko veic trešā persona. Ja nevēlaties vai nevarat ziņot par noziegumu pats, to var izdarīt kāds cits, piemēram, jūsu ģimenes loceklis vai brīvprātīga organizācija. Viņi būs tie, kas sākotnēji sazināsies ar policiju. Jūs tik un tā tiksiet iesaistīts procesā vēlāk.

Ziņošana vietējam policijas iecirknim. Ja incidents nav steidzams, jūs varat ziņot par to arī vietējā policijas iecirknī tā darba laikā.

Par noziegumu var ziņot arī turpmāk aprakstītajos veidos.

Crimestoppers. Ja nevēlaties atklāt savu vārdu, jūs varat ziņot par noziegumu anonīmi, zvanot uz labdarības organizācijas Crimestoppers bezmaksas tālruni 0800 555 111. Šo pakalpojumu nenodrošina policija.

Incidents ostā vai lidostā. Ja incidents ir noticis Belfāstas Starptautiskās lidostas vai Belfāstas ostas teritorijā, jums jāsazinās ar Belfāstas Starptautiskās lidostas policiju pa tālruni 028 9448 4400 (paplašinājums 4412) / mobilo tālruni 077 1081 9183 vai Belfāstas Ostas policiju pa tālruni 028 9055 3000. Ja ir noticis nopietns incidents, piemēram, slepkavība, terora akts vai bruņota laupīšana, par to var ziņot arī Ziemeļīrijas policijai. Par incidentiem Belfāstas Pilsētas lidostā ir jāziņo Ziemeļīrijas policijai, zvanot uz iepriekš norādītajiem tālruņa numuriem.

Policijas tiesībsargs. Ja uzskatāt, ka noziegumu ir izdarījis policists, jums par to būtu jāziņo policijas tiesībsargam, kurš izmeklēs lietu un sniegs Prokuratūras vadītajam ieteikumus attiecībā uz kriminālvajāšanu.

Kā es varu uzzināt, kas notiek lietā?

Ja jūs esat noziegumā cietušais, jums ir tiesības bez liekas kavēšanās saņemt no policijas informāciju un paskaidrojumus, kad aizdomās turētais:

 • tiek apcietināts;
 • tiek nopratināts ar brīdinājumu;
 • tiek atbrīvots bez apsūdzības uzrādīšanas;
 • tiek atbrīvots pret galvojumu vai tiek mainīti vai atcelti galvojuma nosacījumi.

Jums ir tiesības bez liekas kavēšanās saņemt no policijas turpmāk minēto informāciju pēc tam, kad policija ir to saņēmusi:

 • pirmās tiesas sēdes datumu, laiku un vietu;
 • ja aizdomās turēto policija atbrīvo pret galvojumu, lai viņš ierastos tiesā — galvojuma nosacījumus un jebkādas izmaiņas šajos galvojuma nosacījumos.

Vai man ir tiesības uz juridisko palīdzību (izmeklēšanas vai tiesvedības laikā)? Kādi ir nosacījumi?

Cietušie un liecinieki nav kriminālprocesa puses, tāpēc Ziemeļīrijā viņiem nav tiesību saņemt juridisko palīdzību.

Vai es varu pieprasīt izdevumu atlīdzināšanu (par piedalīšanos izmeklēšanā/tiesvedībā)? Kādi ir nosacījumi?

Ja jums ir jādodas uz tiesu sniegt liecību, jums var nākties segt, piemēram, ceļa izdevumus. Jūs varat pieteikties šādu izdevumu atlīdzināšanai. Izdevumu atlīdzināšana ir jāpieprasa noteiktajā termiņā, un ir paredzētas standarta likmes ceļa un uzturēšanās izdevumiem, kā arī maksimālā summa dienā attiecībā uz zaudētajiem ienākumiem. Netiek atlīdzināti izdevumi, kas radušies, sniedzot liecību par noziedzīgu nodarījumu policijai.

Informācija par to, kā un ar kādiem nosacījumiem Prokuratūra atlīdzina izdevumus, kā arī piemērojamās likmes ir apskatāmas tīmekļa lapā http://www.ppsni.gov.uk/Publications-7873.html.

Vai es varu iesniegt pārsūdzību, ja lieta tiek izbeigta bez tiesas?

Ja Prokuratūra nolemj neierosināt lietu un jūs tam nepiekrītat, jums ir tiesības pieprasīt Prokuratūras lēmuma pārskatīšanu.

Tiesības pieprasīt, ka tiek pārskatīts Prokuratūras lēmums par lietas neierosināšanu, var izmantot neatkarīgi no nozieguma veida vai tiesas līmeņa. Ja lēmumu neierosināt lietu pieņem Prokuratūras vadītājs un augstākstāvoša iestāde to nevar pārskatīt, to var darīt Prokuratūras vadītājs. Plašāka informācija par tiesībām uz pārskatīšanu un procesa norisi pieejama tīmekļa vietnē http://www.ppsni.gov.uk/.

Vai es varu piedalīties tiesā?

Ja jums ir kas zināms par incidentu, jums var lūgt sniegt liecību tiesā apsūdzības uzturēšanai vai aizstāvībai.

Kāda ir mana oficiālā loma tiesību sistēmā? Piemēram, vai man ir cietušā, liecinieka, civilprasītāja vai privātas apsūdzības uzturētāja statuss? Vai varu šādu statusu izvēlēties?

Cietušo hartas izpratnē “cietušais” ir:

 • persona, kurai nodarīts kaitējums, tostarp fizisks, garīgs vai emocionāls kaitējums, vai ekonomiski zaudējumi, ko tieši izraisījis noziedzīgais nodarījums;
 • tās personas tuvinieks, kuras nāvi tieši izraisījis noziedzīgais nodarījums.

Ja jums ir kas zināms par incidentu, jums var lūgt sniegt liecību tiesā apsūdzības uzturēšanai vai aizstāvībai. Ja jūs pazīstat kādu cilvēku, kas ir iesaistīts lietā, jūs var pieaicināt kā liecinieku, kurš dod liecību par personu raksturojošām iezīmēm. Parasti šādus lieciniekus pieaicina aizstāvība. Jebkurā gadījumā jūsu liecībai var būt izšķiroša nozīme apsūdzētā notiesāšanā vai attaisnošanā.

Kādas ir manas tiesības un pienākumi šajā lomā?

Cietušo tiesības ir paredzētas Cietušo hartā. Tā ir pieejama šeit: https://www.justice-ni.gov.uk/publications/victim-charter.

Ja esat bijis noziedzīga nodarījuma liecinieks, bet neesat cietušais, jūs varat izmantot pakalpojumus, kas paredzēti Liecinieku hartā. Tā ir pieejama šeit: https://www.justice-ni.gov.uk/publications/witness-charter.

Vai es varu liecināt tiesā vai sniegt pierādījumus? Ar kādiem nosacījumiem?

Ja jums ir kas zināms par incidentu, jums var lūgt sniegt liecību tiesā apsūdzības uzturēšanai vai aizstāvībai. Ja jūs pazīstat kādu cilvēku, kas ir iesaistīts lietā, jūs var pieaicināt kā liecinieku, kurš dod liecību par personu raksturojošām iezīmēm. Parasti šādus lieciniekus pieaicina aizstāvība.

Ja jūs esat noziegumā cietušais, cietušā personiskā liecība (VPS) sniedz jums iespēju ar saviem vārdiem izskaidrot, kā noziegums ir jūs ietekmējis fiziski, emocionāli, finansiāli vai kādā citā veidā. Tā atšķiras no liecinieka liecības par notikušo, piemēram, redzēto vai dzirdēto.

Tiklīdz ir pieņemts lēmums ierosināt lietu saistībā ar nozieguma izdarīšanu, jums ir tiesības uz piedāvājumu sniegt VPS.

VPS dod jums iespēju izteikties kriminālprocesā. Tomēr jums nevajadzētu paust savu viedokli par apsūdzēto, par jebkādiem citiem vai iespējamajiem nodarījumiem vai par sodu, ko jūs uzskatāt par atbilstošu. Šāds viedoklis tiesā netiek pieņemts. Pirms liecība tiks nodota tiesnesim, Prokuratūra izdzēsīs informāciju, kurai tajā nav jābūt.

Cietušā personiskā liecība tiks izmantota tiesā, ja apsūdzētais tiks atzīts par vainīgu vai atzīs savu vainu. Ar to iepazīsies prokurors, apsūdzētais, viņa juridiskais pārstāvis un tiesnesis. Ja persona tiek notiesāta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, tiesai, lemjot par sodu, ir jāņem vērā cietušā personiskās liecības attiecīgās daļas. Dažkārt var nebūt iespējams ņemt vērā liecību, ja lieta tiesā tiek izskatīta ļoti ātri, piemēram, ja apsūdzētais uzreiz atzīst savu vainu vai ja lieta tiek izskatīta pirmajā tiesas sēdē.

Kādu informāciju es saņemšu tiesvedības laikā?

Jums ir tiesības:

 • bez liekas kavēšanās saņemt informāciju par galvojuma tiesas sēdes iznākumu (jebkādiem galvojuma nosacījumiem un izmaiņām šajos galvojuma nosacījumos) un pamatojumu;
 • saņemt informāciju no Cietušo un liecinieku atbalsta vienības par kriminālprocesa tiesas sēžu datumu, vietu un iznākumu;
 • tikt informētam par aizdomās turētā apcietināšanas ordera izdošanu un tiesas sēdes iznākumu, ja aizdomās turētais tiek apcietināts atkārtoti. Ja aizdomās turētais pēc apcietināšanas ordera izdošanas tiek apcietināts atkārtoti, parasti drīz seko tiesas sēde;
 • gadījumos, kad aizdomās turētais neatzīst savu vainu, pārrunāt savas vajadzības ar Cietušo un liecinieku atbalsta vienību un nepieciešamības gadījumā vērsties attiecīgā atbalsta grupā vai aģentūrā.

Ja jūs esat liecinieks, tiesvedības laikā jums ir tiesības:

 • lūgt tiesai iespēju iekļūt tiesas ēkā, izmantojot citu ieeju, kuru neizmanto aizdomās turētais, viņa ģimene un draugi;
 • atbilstošos apstākļos satikt Prokuratūras prokuroru un uzdot viņam jautājumus par tiesas norisi. Ja tas būs iespējams, viņš norādīs, cik ilgi jums varētu nākties gaidīt līdz liecības sniegšanai;
 • ja iespējams, saņemt Prokuratūras prokurora skaidrojumu, ja tiesas sēde konkrētā dienā kavējas, un uzzināt, cik ilgi varētu nākties gaidīt;
 • gaidīt un atrasties tiesas zālē atsevišķi no aizdomās turētā un viņa ģimenes un draugiem — tiesa to nodrošinās, ja vien tas būs iespējams;
 • uz īpašiem pasākumiem, ko jums nodrošina, ja tos ir uzdevusi tiesa;
 • iegūt tiesas kontaktpersonas kontaktinformāciju, lai jūs varētu uzzināt, kas notiek lietā, kamēr tā tiek izskatīta.
Lapa atjaunināta: 14/03/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.