Cietušo tiesības (katrā valstī)

Polija

Saturu nodrošina
Polija

Vai es varu iesniegt apelāciju pret tiesas lēmumu?

Cietušais var iesniegt apelāciju pret tiesas lēmumu valsts apsūdzības lietā, ja tas ir darbojies kā papildu prasības iesniedzējs.

Ja krimināllieta pret likumpārkāpēju tikusi nosacīti izbeigta un tiesa ir izdevusi spriedumu, cietušais var iesniegt pret to apelāciju, pat tad, ja tas nav darbojies kā papildu prasības iesniedzējs.

Cietušais var iesniegt apelācijas sūdzību pret spriedumu privātā apsūdzības lietā, jo šādā gadījumā tas darbojas kā prasības iesniedzējs.

Kādas ir manas tiesības pēc notiesāšanas?

Ja likumpārkāpējam tiek piespriests atlīdzināt zaudējumus, tiesa nosūta cietušajam sprieduma kopiju. Ja likumpārkāpējs, kam piespriests nosacīti atlikts cietumsods, neatlīdzina zaudējumus, cietušais var pieprasīt šī piespriestā soda izpildi.

Ja krimināllieta pret likumpārkāpēju ir nosacīti izbeigta, cietušais var piedalīties lietas iztiesāšanā par procesa atsākšanu.

Vai man ir tiesības saņemt atbalstu vai aizsardzību pēc tiesas procesa? Uz cik ilgu laiku?

Pēc tiesas procesa beigām cietušais ir tiesīgs saņemt aizsardzību un atbalstu, ja tā dzīvība vai veselība, vai tā tuvāko radinieku dzīvība vai veselība tiek apdraudēta. Aizsardzība un atbalsts tiek sniegts tik ilgi, kamēr pastāv apdraudējuma risks.

Kādu informāciju es saņemšu, ja likumpārkāpējs tiks notiesāts?

Tiesa sniegs cietušajam informāciju, kas iekļauta spriedumā – kāds sods ticis piespriests likumpārkāpējam, cik ilgs būs cietumsods un vai tas ir cietumsods, kura izpilde nosacīti atlikta, kā arī, kādi pienākumi, ieskaitot zaudējumu atlīdzību, ir piespriesti likumpārkāpējam.

Vai man pateiks, ja likumpārkāpējs tiks atbrīvots (ieskaitot pirmstermiņa vai nosacītu atbrīvošanu) vai izbēg no cietuma?

Cietušais var lūgt informēt par to, kad likumpārkāpējs tiek atbrīvots no cietuma. Tādā gadījumā cietušais saņems informāciju par to, kad likumpārkāpējs tiek atbrīvots no cietuma pēc soda izciešanas, ja likumpārkāpējs var izciest sodu elektroniskās uzraudzības veidā, vai arī likumpārkāpējs izbēg no cietuma, saņem atvaļinājumu vai pirmstermiņa atbrīvošanu vai pagaidu atbrīvošanu.

Vai es būšu iesaistīts atbrīvošanas vai pirmstermiņa atbrīvošanas lēmumu pieņemšanā? Piemēram, vai es varu sniegt paziņojumu vai iesniegt apelācijas sūdzību?

Cietušie nepiedalās pirmstermiņa atbrīvošanas noklausīšanās procesos un nevar iesniegt apelācijas sūdzības pret šiem lēmumiem.

Lapa atjaunināta: 20/11/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.