Cietušo tiesības (katrā valstī)

Portugāle

Saturu nodrošina
Portugāle

Jūs esat noziedzīgā nodarījumā cietušais, ja jums ir nodarīts jebkāda veida kaitējums, piemēram, vardarbīgs akts vai kaitējums jūsu īpašumam vai tā izņemšana tādas darbības rezultātā, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir klasificēta kā noziedzīgs nodarījums. Saskaņā ar tiesību aktiem jums kā noziedzīgā nodarījumā cietušajam ir noteiktas tiesības pirms kriminālprocesa, tā laikā un pēc tā.

Kriminālprocess Portugālē notiek divos posmos: izmeklēšana un tiesas process. Izmeklēšanas laikā policija un prokuratūra (Ministério Publico) izmeklē lietu un mēģina vākt pierādījumus, kas ļauj identificēt nozieguma izdarītāju(-us). Ja ir pietiekami daudz pierādījumu, lai uzskatītu, ka aizdomās turētais ir izdarījis noziegumu, prokuratūra nodod lietu izskatīšanai tiesā. Tiesa savukārt pārbaudīs savāktos pierādījumus un attiecīgi lems par to, attaisnojot vai notiesājot aizdomās turēto.

Noklikšķiniet uz zemāk norādītajām saitēm, lai atrastu nepieciešamo informāciju.

1 - Manas tiesības kā noziegumā cietušajam

2 - Ziņošana par noziedzīgu nodarījumu un manas tiesības izmeklēšanas vai tiesvedības laikā

3 - Manas tiesības pēc tiesas procesa

4 - Kompensācija

5 - Manas tiesības uz atbalstu un palīdzību

Lapa atjaunināta: 07/04/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.