Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2022. gada beigām.

Victims' rights - by country

Skotija

Saturu nodrošina
Skotija

Victims' Rights in Scotland

As a victim of crime you have rights.

You have the right to use victim support services even if the crime has not been reported to the police. Such services can provide practical and emotional support to victims of crime.

The Victims' Code for Scotland sets out your rights, how to exercise them and who to contact for help and advice. It includes information on your:

 • Right to minimum standards of service - how you'll be treated by criminal justice organisations
 • Right to information - how you'll be updated about your case and what you can ask about
 • Right to participation - being understood, understanding what's happening and telling the court how a crime has affected you
 • Right to protection and protection of privacy - feeling safe and protected from intimidation
 • Right to support - whether you report the crime to the police or not
 • Right to compensation and expenses - such as travel expenses, loss of earnings or compensation if you were injured.
 • Information on the release of an offender (VIctim Notification Scheme)
 • Support for Vulnerable Individuals in Court (Special Measures)

You also have a right to complain if you're unhappy about how an organisation has treated you.

Visit mygov.scot to find out more about your rights as a victim of crime at the different steps of the criminal justice process, including reporting a crime, investigation and prosecution, if a case goes to court and what happens after the verdict.

You can also read about help and support for victims of crime.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 17/05/2019

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Manas kā noziegumā cietušā tiesības

Kādu informāciju es saņemšu no iestādes pēc noziedzīga nodarījuma gadījuma (piemēram, policijas, prokurora), bet pirms es būšu ziņojis par šo noziedzīgo nodarījumu?

Jūs varat arī piekļūt informācijai par noziedzīgu nodarījumu, sazinoties ar attiecīgajām organizācijām (Skotijas Policiju, Prokuratūru, Skotijas Tiesu un tribunālu dienestu, Skotijas Cietumu dienestu un Skotijas Nosacītas atbrīvošanas dienestu). Lai iegūtu plašāku informāciju, varat apmeklēt Saite atveras jaunā logāSkotijas valdības tīmekļa vietnes noziedzīgu nodarījumu, tiesiskuma un tiesību aktu sadaļu.

Ja Jūs nolemjat ziņot par noziedzīgu nodarījumu policijai, jums tiks izsniegta cietušā aprūpes karte. Tā apstiprinās jūsu sūdzību un sniegs papildu informāciju.

Saite atveras jaunā logāSkotijas Cietušo kodeksā ir noteiktas arī vairākas tiesības, kuras varat izmantot atkarībā no tā, kurā kriminālprocesa posmā atrodaties.

Es nedzīvoju ES valstī, kurā notika noziedzīgais nodarījums (ES pilsoņi un citi, kas nav ES pilsoņi). Kā tiek aizsargātas manas tiesības?

Pat ja noziedzīgais nodarījums nav izdarīts Skotijā, jūs joprojām varat saņemt aizsardzību, dzīvojot Skotijā, izmantojot, piemēram,

Eiropas aizsardzības rīkojumu. Eiropas aizsardzības rīkojums ļauj atzīt un izpildīt jebkuras ES tiesas spriedumu Skotijā (piemēram, aizliedzot kādai konkrētai personai jums tuvoties). Vai arī, ja rīkojums tika izsniegts Skotijā, to var pārsūtīt uz valsti, kurā jūs dzīvojat.

Plašāku informāciju par Eiropas aizsardzības rīkojumu var iegūt Skotijas Tiesu un tribunālu dienesta tīmekļa vietnē.

Saskaņā ar 2014. gada Likumu par cietušajiem un lieciniekiem jūs varat ziņot par citā ES dalībvalstī izdarītu noziedzīgu nodarījumu Skotijas policijai, kura ir atbildīga par to, lai bez liekas kavēšanās sūdzība tiktu pārsūtīta tās dalībvalsts attiecīgajai iestādei, kurā izdarīts noziedzīgais nodarījums vai iespējamais noziedzīgais nodarījums.

Ja es ziņošu par noziedzīgu nodarījumu, kādu informāciju es saņemšu?

Izvēloties ziņot par noziedzīgu nodarījumu, jūs saņemsiet cietušā aprūpes karti. Jums ir arī tiesības pieprasīt konkrētu informāciju par lietu no šādām iestādēm:

 • Skotijas Policijas - informācija par lēmumu neveikt kriminālizmeklēšanu un tā iemeslus, kā arī lēmumu izbeigt kriminālizmeklēšanu un tā iemeslus.
 • Prokuratūras - ja Jūsu lietā netiek ierosināts kriminālprocess, jums ir tiesības uzzināt lēmuma iemeslus un lūgt to pārskatīt.
 • Skotijas Tiesu un tribunālu dienesta - jebkuras tiesas sēdes datumu, tiesas galīgo lēmumu tiesas procesā, kā arī visus tā iemeslus, vai jebkuru pārsūdzību, kas izriet no tiesas procesa.

Vai es esmu tiesīgs saņemt bezmaksas tulkošanas vai tulka pakalpojumus (sazinoties ar policiju vai citām iestādēm vai izmeklēšanas un tiesas procesa laikā)?

Krimināltiesību procesa laikā jums ir tiesības saprast un tikt saprastam lietas izskatīšanas laikā. Ja jums ir grūtības saprast angļu valodu vai izteikties angļu valodā, jūs varat pieprasīt tulku, kas jums palīdzēs:

 • saprast visus uzdotos jautājumus;
 • saprast jebkuru jums sniegto informāciju;
 • sniegt atbildes un informāciju un citādi efektīvi sazināties.

Jūs varat arī pieprasīt dokumenta tulkojumu, ja dokuments jums izsniegts saskaņā ar likumu vai tas ir svarīgs jūsu dalībai izmeklēšanā vai tiesvedībā.

Kā iestāde nodrošina, lai es saprastu un tiktu saprasts (ja es esmu bērns, ja man ir invaliditāte)?

Informācija pēc pieprasījuma ir pieejama dažādos formātos, un drīzumā būs pieejama viegli lasāma Cietušo kodeksa versija.

Tīkls “Atbilstoši pieaugušie” palīdz atvieglot saziņu starp policiju un cietušajiem, kas ir vecumā no 16 gadiem un kam ir saskarsmes grūtības garīgās veselības traucējumu, tostarp mācīšanās nespējas dēļ. Palīdzība galvenokārt tiek sniegta policijas pratināšanas laikā, bet var tikt sniegta arī tiesu ekspertīzes un identifikācijas procedūru laikā.

Cietušo atbalsta pasākumi

Cietušo atbalsta pasākumi

Atkarībā no noziedzīgā nodarījuma veida ir vairākas organizācijas, kas sniedz atbalstu cietušajiem.

 • Skotijas Cietušo atbalsta organizācija ir lielākā labdarības organizācija, kas sniedz atbalstu un informāciju noziedzīgos nodarījumos cietušajiem un lieciniekiem Skotijā. Skotijas Cietušo atbalsta organizācija izmanto novērtēšanas metodiku, kas balstīta uz indivīdu vajadzību apmierināšanu, lai sniegtu personalizētu atbalstu.
 • Glāzgovas Kopienas drošības organizācija (TARA) sniedz atbalstu personām, kuras cietušas cilvēku nolaupīšanā, nodrošinot krīzes izmitināšanu līdz 45 dienām - atkarībā no individuālajām vajadzībām -, aprūpes plānošanu, turpmāku nosūtījumus un atbalstu, lai saņemtu juridisku konsultāciju.
 • Migrantu palīdzības dienests sniedz atbalstu neaizsargātiem migrantiem, sniedzot padomus un ieteikumus patvēruma meklētājiem, Aizturēto ārvalstu pilsoņu dienestiem un padomus ieslodzītajiem ārvalstu pilsoņiem.
 • Citas organizācijas ir PETAL, Skotijas krīzes centrs izvarošanā cietušajiem, Skotijas Sieviešu palīdzības centrs un ChildLine.
 • Jūs varat atrast visu cietušo atbalsta organizāciju kontaktinformāciju Saite atveras jaunā logāSkotijas Cietušo kodeksā.

Vai policija man automātiski piešķirs cietušo atbalsta pakalpojumu?

Policija jautās, vai jūs vēlaties saņemt cietušo atbalsta pakalpojumu, un nosūtīs attiecīgajiem dienestiem informāciju par jums tikai tad, ja jūs tam piekritīsiet.

Kā tiek aizsargāta mana privātā dzīve?

Kad jūs ziņojat par noziedzīgu nodarījumu, policija veiks pasākumus, lai jūs atbalstītu un pasargātu no atkārtotas viktimizācijas, iebiedēšanas un atriebības. Attiecībā uz atbalstu šie pasākumi var ietvert:

 • Jūsu pratināšanu tikai tad, ja tas ir nepieciešams;
 • pratināšanas laika samazināšanu, cik vien iespējams;
 • specializētu telpu izmantošanu pratināšanai;
 • noteiktos apstākļos tiesa var noteikt ierobežojumus plašsaziņas līdzekļiem informēt par lietu, kurā esat iesaistīts.

Vai man ir jāziņo par noziedzīgu nodarījumu, pirms es varu piekļūt cietušo atbalstam?

Nē, jums ir tiesības izmantot cietušo atbalsta pakalpojumus, pat ja par noziedzīgo nodarījumu nav ziņots policijai.

Personīgā aizsardzība, ja es tieku apdraudēts

Personīgā aizsardzība, ja es tieku apdraudēts

Kad jūs ziņojat par noziedzīgu nodarījumu, policija veiks pasākumus, lai Jūs atbalstītu un pasargātu no atkārtotas viktimizācijas, iebiedēšanas un atriebības.

Attiecībā uz atbalstu šie pasākumi var ietvert:

 • Jūsu pratināšanu tikai tad, ja tas ir nepieciešams;
 • pratināšanas laika samazināšanu, cik vien iespējams;
 • specializētu telpu izmantošanu pratināšanai.

Noteiktos apstākļos tiesa var noteikt ierobežojumus plašsaziņas līdzekļiem informēt par lietu, kurā esat iesaistīts. Tiesa vajadzības gadījumā var arī noteikt īpašus drošības naudas nosacījumus apsūdzētajai personai.

Papildu informāciju par aizsardzības pasākumiem var iegūt no Skotijas Policijas vai Prokuratūras.

Kas man var nodrošināt aizsardzību?

Skatīt iepriekš.

Vai kāds novērtēs manu lietu, lai noskaidrotu, vai pastāv risks, ka likumpārkāpējs var man radīt turpmāku kaitējumu?

Skatīt iepriekš.

Vai kāds novērtēs manu lietu, lai noskaidrotu, vai pastāv risks, ka krimināltiesību sistēma var man radīt turpmāku kaitējumu (izmeklēšanas un tiesas procesa laikā)?

Skatīt iepriekš.

Kāda aizsardzība ir pieejama ļoti neaizsargātiem cietušajiem?

Skatīt iepriekš.

Es esmu nepilngadīgais. Vai man ir īpašas tiesības?

Dažas personas var būt īpaši neaizsargātas vai apdraudētas viņu apstākļu vai liecības veida dēļ, kuru viņiem var lūgt sniegt tiesā. Pastāv dažādas iespējas, lai palīdzētu neaizsargātam lieciniekam sniegt liecību tiesā, piemēram, izmantojot videokonferenci vai Jums atrodoties aiz aizsega, lai jūs nevarētu redzēt apsūdzēto. Tie tiek saukti par “īpašiem pasākumiem”.

Papildu informāciju par īpašiem pasākumiem var iegūt no Prokuratūras un Skotijas Tiesu un tribunālu dienesta. Attiecīgajām iestādēm ir arī jānoskaidro, vai jums ir kādas bažas par liecības sniegšanu, un tās var jums piedāvāt dažādas iespējas liecības sniegšanai.

Visi bērni (līdz 18 gadu vecumam) saskaņā ar likumu ir klasificēti kā neaizsargāti, un viņiem kopā ar personām, kas cietušas no iespējamas vardarbības ģimenē, seksuāliem noziegumiem, cilvēku tirdzniecības un vajāšanas, automātiski ir tiesības izmantot noteiktus standarta īpašos pasākumus. Liecinieku, kam ir garīgi traucējumi, mācīšanās nespēja vai kas cieš no bailēm un stresa par to, ka būs jāliecina, arī var atzīt par neaizsargātu. Prokuratūra veic novērtējumu, lai konstatētu neaizsargātību.

Skotijas Tiesu un tribunālu dienests arī nodrošinās, ka cietušie un aizstāvības liecinieki, gaidot savu kārtu liecināšanai tiesā, atrastos atsevišķās nošķirtās uzgaidāmajās telpās.

Mans ģimenes loceklis nomira noziedzīga nodarījuma dēļ. Kādas ir manas tiesības?

Cietušo radinieki arī var saņemt atbalstu no cietušo atbalsta organizācijām, tostarp Skotijas Cietušo atbalsta organizācijas.

Ja tuvs ģimenes loceklis ir miris noziedzīga nodarījuma rezultātā, jums var būt tādas tiesības (piemēram, tiesības uz informāciju par lietu), it kā viņš / viņa būtu noziedzīgajā nodarījumā cietušais. Piemēram, ja jūsu radinieks ir miris, jums ir tiesības piekļūt policijas informācijai.

Papildu informāciju var atrast Cietušo kodeksā, kā arī Pakalpojumu standartos, ko kopīgi izstrādājusi Skotijas Policija, Prokuratūra, Skotijas Tiesu un tribunālu dienests, Skotijas Cietumu dienests un Skotijas Nosacītas atbrīvošanas pārvalde (skatīt saiti zemāk).

Mans ģimenes loceklis bija noziedzīgā nodarījumā cietušais. Kādas ir manas tiesības?

Cietušo radinieki arī var saņemt atbalstu no cietušo atbalsta organizācijām, tostarp Skotijas Cietušo atbalsta organizācijas.

Dažos gadījumos (piemēram, ja cietušais ir miris) ģimenes loceklim var būt tādas tiesības (piemēram, tiesības uz informāciju par lietu), it kā viņš / viņa būtu noziedzīgajā nodarījumā cietušais.

Piemēram, ja jūsu radinieks ir miris, jums ir tiesības piekļūt policijas informācijai. Papildu informācija ir pieejama Saite atveras jaunā logāCietušo kodeksā un arī Saite atveras jaunā logāPakalpojumu standartos, ko sniedzis Skotijas Tiesu un tribunālu dienests.

Vai es varu piekļūt starpniecības pakalpojumiem? Kādos apstākļos? Vai es tikšu aizsargāts starpniecības pakalpojumu laikā?

Sacro ir Skotijas Kopienas tiesu organizācija, kas strādā, lai visā Skotijā izveidotu drošākas un vienotākas kopienas. Tā sniedz starpniecības pakalpojumus. Sīkāka informācija ir pieejama Saite atveras jaunā logāto tīmekļa vietnē.

Kur es varu iepazīties ar likumu, kurā norādītas manas tiesības?

Visjaunāko informāciju par cietušo tiesībām jūs varat atrast Skotijas Cietušo kodeksā, kas pieejams Saite atveras jaunā logāšeit.

Lapa atjaunināta: 30/01/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

2 - Paziņošana par noziegumu un manas tiesības izmeklēšanas vai tiesas procesa laikā

Kā es varu ziņot par noziedzīgu nodarījumu?

Veicot ārkārtas zvanu uz 999. Lai ziņotu par noziedzīgu nodarījumu, zvaniet 101.

Ja Jūs esat kurls, apdullināts, vājdzirdīgs vai Jums ir runas traucējumi, ir pieejams teksta tālrunis 18000.

Ja esat reģistrējies Saite atveras jaunā logāemergencySMS - un Jums nav citas iespējas - Jūs varat nosūtīt īsziņu uz 999.

Kādos gadījumos zvanīt 999

Ārkārtas situācijā zvaniet uz 999, ja:

 • pastāv risks gūt traumas vai zaudēt dzīvību;
 • noziedzīgais nodarījums notiek tieši tagad;
 • tuvumā atrodas kāds, kurš vēlas veikt noziedzīgu nodarījumu.

Ziņošana par situāciju, kas nav ārkārtas

Ja noziedzīgais nodarījums nav ārkārtas situācija, zvaniet uz 101, lai sazinātos ar policiju.

Ja Jūs esat kurls, apdullināts, vājdzirdīgs vai Jums ir runas traucējumi, ir pieejams teksta tālrunis 18001 101.

Piemēram, noziedzīgi nodarījumi, kuriem nav nepieciešama ārkārtas rīcība, ir:

 • Jūsu automašīna ir nozagta;
 • Jūsu īpašums ir bojāts;
 • Jums ir aizdomas par narkotiku lietošanu vai izplatīšanu;
 • Jūs vēlaties ziņot par nelielu satiksmes negadījumu;
 • Jūs vēlaties sniegt policijai informāciju par noziedzīgu nodarījumu Jūsu reģionā.

Ziņošana par noziegumu tiešsaistē

Ja tā nav ārkārtas situācija, Jūs varat ziņot par šādiem noziegumiem Skotijas policijas tīmekļa vietnē:

Jūs varat arī aizpildīt Saite atveras jaunā logāNoziedzīgu nodarījumu apturēšanas tiešsaistes veidlapu, ja vēlaties anonīmi ziņot par noziedzīgu nodarījumu.

Kā es varu uzzināt, kas notiek ar lietu?

Kā cietušajam Jums ir tiesības pieprasīt konkrētu informāciju par lietu saistībā ar noziedzīgo nodarījumu. Ja Jums nav sniegta informācija, Jūs varat iesniegt oficiālu pieprasījumu vairākām dažādām iestādēm:

 • Saite atveras jaunā logāSkotijas Policijai - informācija par lēmumu neveikt kriminālizmeklēšanu un tā iemeslus, kā arī lēmumu izbeigt kriminālizmeklēšanu un tā iemeslus.
 • Saite atveras jaunā logāProkuratūrai - ja Jūsu lietā netiek ierosināts kriminālprocess, Jums ir tiesības uzzināt tā iemeslus un lūgt pārskatīt šo lēmumu.
 • Saite atveras jaunā logāSkotijas Tiesu un tribunālu dienestam - jebkuras tiesas sēdes datumu, tiesas galīgo lēmumu tiesas procesā vai jebkuru pārsūdzību, kas izriet no tiesas procesa, kā arī visus tā iemeslus.

Vai man ir tiesības saņemt juridisko palīdzību (izmeklēšanas vai tiesas procesa laikā)? Ar kādiem nosacījumiem?

Skotijā cietušie netiek iesaistīti kriminālprocesā. Ja cietušajam ir vajadzīga juridiska konsultācija un palīdzība, viņi var sazināties ar advokātu. Viņiem var būt tiesības saņemt palīdzību par šādas konsultācijas un palīdzības izmaksām, izmantojot juridiskās palīdzības sistēmu.

Saite atveras jaunā logāSkotijas Juridiskās palīdzības padome ir iestāde, kas ir atbildīga par juridiskās palīdzības sistēmas darbību Skotijā.

Vai es varu pieprasīt apmaksāt izdevumus (par piedalīšanos izmeklēšanā / tiesas procesā)? Ar kādiem nosacījumiem?

Ja Jūs esat saņēmis “uzaicinājumu” ierasties tiesā kā lieciniekam, Jums var būt tiesības pieprasīt dažu izdevumu apmaksu.

Būt “uzaicinātam” nozīmē, ka esat saņēmis oficiālu paziņojumu, ko sauc par uzaicinājumu, ka Jums ir jāierodas tiesā un jāsniedz liecība.

Informāciju par to, kā pieprasīt izdevumu apmaksu un izdevumu apmaksas pieprasījuma veidlapu var atrast uzaicinājuma otrā pusē.

Rūpīgi izlasiet saņemto uzaicinājumu un ņemiet to līdzi, kad dodaties uz tiesu. Pārliecinieties, vai esat aizpildījis izdevumu apmaksas pieprasījuma veidlapu uzaicinājuma otrā pusē, lai pieprasītu izdevumu apmaksu no personas, kura Jūs uzaicināja kā liecinieku.

Skaidras naudas maksājumi tiek veikti tikai reālu grūtību vai ārkārtas situācijas gadījumā. Izņēmuma izmaksas, piemēram, par taksometru pakalpojumiem, lidojumiem un nakšņošanu, iepriekš jāapstiprina prokuroram.

Prasības var iesniegt par liecinieku, kuri ir nodarbināti un pašnodarbinātie, ienākumu zaudējumiem. Tiesu ēkās nav bērnu aprūpes telpu, tādēļ apsūdzības puses liecinieki var pieprasīt segt izdevumus par bērnu aprūpi un bērnu pieskatīšanu pēc fiksētas likmes. Ja Jūsu prombūtnes laikā Jums ir jānoorganizē aprūpes segums, Jums tiks atlīdzināts pēc fiksētas likmes.

Vai es varu iesniegt prasību, ja mana lieta tiek slēgta pirms tiesas procesa uzsākšanas?

Skotijā Jums kā noziedzīgā nodarījumā cietušajam ir tiesības uz Prokuratūras lēmuma neierosināt krimināllietu pārskatīšanu, ja šis lēmums tika pieņemts 2015. gada 1. jūlijā vai vēlāk. Jums, ja iespējams, jāpiesakās pārskatīšanai viena mēneša laikā no dienas, kad tikāt informēts par lēmumu neierosināt krimināllietu. Parasti Jums tiks paziņots par pārskatīšanas lēmumu 20 darba dienu laikā. Lords-advokāts (Skotijas galvenais prokurors) ir publicējis Saite atveras jaunā logānoteikumus par šo procesu.

Vai es varu piedalīties tiesas procesā?

Tas ir atkarīgs no tā, vai Jūs esat uzaicināts būt par liecinieku tiesas procesā. Ja Jūs neesat uzaicināts kā liecinieks, Jūs varat lūgt Skotijas Tiesu un tribunālu dienestam informāciju:

 • par kādiem noziedzīgiem nodarījumiem persona ir apsūdzēta - pēc tam, kad apsūdzētajam jau ir bijusi iespēja uz to atbildēt (tikai vispārīgu informāciju par apsūdzību);
 • kāda ir lietas virzība tiesā;
 • kāds ir lietā pieņemtais tiesas, šerifa vai miertiesneša lēmums.

Skotijas Tiesu un tribunālu dienesta Saite atveras jaunā logātīmekļa vietnē ir pieejama plašāka informācija par to, kā iegūt informāciju saistībā ar lietu, un informāciju par lietas izskatīšanu tiesā, tostarp par tiesas procesiem sakarā ar izskatīšanu tuvākajā nākotnē. Tas attiecas uz:

 • Augsto Justīcijas tiesu;
 • šerifa tiesām;
 • miertiesām.

Ja esat liecinieks, Skotijas Tiesu un tribunālu dienests:

 • sniedz Jums jaunāko informāciju par tiesas procesa gaitu vismaz vienu reizi stundā un paziņo Jums, kad Jūs varat atstāt tiesu.
 • nodrošina atsevišķas uzgaidāmās telpas apsūdzības un aizstāvības puses lieciniekiem un piekļuvi atspirdzinājumiem.
 • Ja Jums ir tiesības liecināt tiesā, izmantojot tiešraides televīziju, kāds no Skotijas Tiesu un tribunālu dienesta tiksies ar Jums šajā dienā un izskaidros procesu, kā liecināt tiesā.

Kāda ir mana oficiālā loma tiesu sistēmā? Piemēram, kas es esmu un vai es varu izvēlēties, kas es esmu - cietušais, liecinieks, civilprasītājs vai privāts prokurors?

Skotijā cietušie netiek iesaistīti kriminālprocesā. Ievērojot prokuratūras rīcības brīvību, cietušajiem var lūgt sniegt liecību tiesā.

Kādas ir manas tiesības un pienākumi šajā lomā?

Informāciju par Jūsu kā cietušā tiesībām var uzzināt Saite atveras jaunā logāCietušo kodeksā.

Ja Jūs esat uzaicināts kā liecinieks, Jūs saņemsiet uzaicinājumu. Uzaicinājums ir oficiāls paziņojums, kurā ir teikts, ka Jums ir jāierodas tiesā un jāsniedz liecībā kā lieciniekam.

Uzaicinājumu nedrīkst atstāt bez ievērības. Uzreiz pastāstiet ikvienam, kas uzaicināja Jūs būt par liecinieku, ja pastāv svarīgs iemesls, kāpēc Jūs nevarat ierasties uz tiesas procesu noteiktajā datumā. Ja Jūs neierodaties pareizajā laikā un vietā, tiesa var izdot rīkojumu par Jūsu apcietināšanu.

Dažiem lieciniekiem var būt grūti sniegt liecības. Viņi var būt īpaši neaizsargāti apstākļu vai savas liecības rakstura dēļ. Tiesa var veikt papildu pasākumus (saukti par “īpašiem pasākumiem”), lai palīdzētu neaizsargātiem lieciniekiem sniegt vislabāko iespējamo liecību, piemēram, ekrānu, lai lieciniekam nav jāredz apsūdzētais. Jums vajadzētu apspriest visas bažas ar personu, kas pieprasījusi, lai Jūs sniegtu liecību, jo šī persona var Jūsu vārdā iesniegt prasību tiesā par īpašiem pasākumiem.

Plašāku informāciju par būšanu lieciniekam var uzzināt Prokuratūras Saite atveras jaunā logātīmekļa vietnē un mygov.scot Saite atveras jaunā logāLiecināšana tiesā lapās.

Vai es varu iesniegt paziņojumu vai sniegt liecību tiesas procesa laikā? Ar kādiem nosacījumiem?

Ievērojot prokuratūras rīcības brīvību, cietušajiem var lūgt sniegt liecību tiesā. Skotijas vispārējie tiesību akti par pierādījumu sniegšanu attiecas uz tiem cietušajiem, kuri ir uzaicināti sniegt liecību.

Attiecībā uz tiem cietušajiem, kuri vēlas sniegt liecību un ir uzskatāmi par neaizsargātiem vai kuriem ir nepieciešama aizsardzība, var tikt nodrošināti īpaši pasākumi, izmantojot Saite atveras jaunā logā1995. gada (Skotijas) Kriminālprocesa likuma 271. līdz 271.M punktu, lai palīdzētu viņiem sniegt liecību. Šie pasākumi ir automātiski paredzēti bērniem un personām, kuras ir cietušas īpašos noziedzīgos nodarījumos, piemēram, noziedzīgos nodarījumos pret dzimumneaizskaramību, cilvēku tirdzniecības un vajāšanas nodarījumos.

Turklāt cietušajiem var arī būt iespēja iesniegt cietušo paziņojumu saskaņā ar Saite atveras jaunā logā2003. gada (Skotijas) Krimināltiesību likuma 14. pantu. Plašāka informācija par cietušo paziņojumiem atrodama Saite atveras jaunā logāšeit.

Kādu informāciju es saņemšu tiesas procesa laikā?

Jūs varat sazināties ar Skotijas Tiesu un tribunālu dienestu, lai noskaidrotu visus tiesas sēžu datumus, tiesas galīgo lēmumu tiesas procesā vai jebkuru pārsūdzību, kas izriet no tiesas procesa, kā arī visus tā iemeslus. Turklāt, ja Jūs apmeklējat tiesu, lai sniegtu liecību, Skotijas Tiesu un tribunālu dienesta darbinieki informēs Jūs par tiesas procesa norisi vismaz vienu reizi stundā un paziņos, kad Jūs varēsiet atstāt tiesu.

Vai es varēšu piekļūt tiesas failiem?

Lūdzu, skatiet iepriekš informāciju par informāciju, kurai var piekļūt.

Lapa atjaunināta: 30/01/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

3 - Manas tiesības pēc tiesas procesa

Vai es varu pārsūdzēt tiesas lēmumu?

Spriedumu var pārsūdzēt tikai notiesātais vai apsūdzētāja puse.

Apsūdzētāja puse var iesniegt pārsūdzību tikai noteiktos apstākļos. Apsūdzētāja puse var:

 • pārsūdzēt attaisnojošu - “nav vainīgs” vai “nav pierādīts” - spriedumu, bet tikai vispārīgās lietās (tiesas procesos bez zvērinātajiem) un tikai tiesību jautājumos;
 • pārsūdzēt notiesājošu spriedumu, bet tikai tad, ja spriedums tiek uzskatīts par “nepamatoti saudzējošu”.

Plašāku informāciju var uzzināt, apmeklējot Saite atveras jaunā logāhttps://www.mygov.scot/after-the-verdict/the-appeals-process/

Kādas ir manas tiesības pēc notiesājoša sprieduma?

Pēc notiesājoša sprieduma tiesnesis var ņemt vērā Jūsu cietušā paziņojumu, ņemot vērā piemērojamo sodu.

Ja lietas iznākums (zināms kā spriedums) nav tāds, kā Jūs gaidījāt, vai arī Jūs jūtat, ka pēc sprieduma saņemšanas Jums ir nepieciešams atbalsts, pastāv vairākas organizācijas, kas var Jums palīdzēt. Skotijas Cietušo atbalsta organizācijai ir palīdzības tālruni, kas darbojas no pirmdienas līdz piektdienai, no plkst. 8 līdz 20:00. Tā ir brīvprātīga organizācija, kas sniedz atbalstu noziedzīgos nodarījumos cietušos visā Skotijā, neatkarīgi no noziedzīgā nodarījuma veida. Jūs varat sazināties ar šo organizāciju, zvanot uz tālruni: 0345 603 9213. Organizācijas sniegtais atbalsts ir bezmaksas.

Pastāv arī vairākas citas organizācijas, tostarp specializētie dienesti, kas var nodrošināt cietušajiem, lieciniekiem un citiem noziedzīgo nodarījumu skartajiem bezmaksas, konfidenciālu emocionālo atbalstu, praktisko palīdzību un būtisko informāciju. Informāciju par šiem pakalpojumiem var izlasīt Saite atveras jaunā logāšeit.

Vai man ir tiesības saņemt atbalstu vai aizsardzību pēc tiesas procesa? Cik ilgi?

Jā, pastāv vairākas organizācijas, kas sniedz bezmaksas atbalstu cietušajiem pirms tiesas procesa, tā laikā un pēc tā. Skotijas Cietušo atbalsta organizācija, kas ir valsts labdarības organizācija, sniedz cietušajiem emocionālo atbalstu, praktisko palīdzību un būtisko informāciju. Šie pakalpojumi ir bezmaksas un konfidenciāli.

Kāda informācija tiks man sniegta, ja likumpārkāpējs tiek notiesāts?

Ja esat iesniedzis cietušā paziņojumu, tiesnesis, pieņemot lēmumu par sodu, var ņemt to vērā. Pēc notiesājoša sprieduma tiesnesim ir jāizlemj, kādu sodu piemērot likumpārkāpējam. Šo sodu sauc par notiesājošu spriedumu. Tiesnesis pieņem šo lēmumu pēc visu pierādījumu uzklausīšanas un ņemot vērā jebkādu pamatinformāciju. Tas ietver, piemēram, likumpārkāpēja vecumu, visus medicīniskos jautājumus un to, vai likumpārkāpējs jau ir bijis iepriekš sodīts. Tiesnesis var izvēlēties, kādu sodu piemērot, izmantojot virkni iespēju.

Plašāku informāciju par notiesāšanu var uzzināt Saite atveras jaunā logāšeit.

Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par tiesas galīgo lēmumu tiesas procesā un jebkādiem tā iemesliem. Šo informāciju var pieprasīt no Saite atveras jaunā logāSkotijas tiesu un tribunālu dienesta.

Vai man paziņos, ja likumpārkāpējs tiks atbrīvots (ieskaitot agrīnu vai nosacītu atbrīvošanu) vai aizbēgs no cietuma?

Visās krimināllietās cietušajiem ir tiesības saņemt informāciju par ieslodzītā atbrīvošanu. Viņiem var būt arī tiesības tikt informētiem, ja ieslodzītais tiek nosacīti atbrīvots un iesniegt rakstisku sūdzību (komentāru) par viņu nodošanu Skotijas Nosacītas atbrīvošanas pārvaldē. To sauc par Saite atveras jaunā logāCietušo informēšanas sistēmu.

Cietušajiem, kas cietuši no likumpārkāpēja, kas notiesāts uz mazāk nekā 18 mēnešiem, ir tiesības saņemt informāciju tikai par likumpārkāpēja atbrīvošanu vai aizbēgšanu. Ja Jūs vēlaties saņemt šo informāciju, Jums nav jāreģistrējas sistēmā, Jūs varat vienkārši sazināties ar Saite atveras jaunā logāSkotijas Cietumu dienestu.

Vai es tikšu iesaistīts lēmumos par atbrīvošanu vai nosacītu atbrīvošanu? Piemēram, vai es varu iesniegt paziņojumu vai pārsūdzību?

Jūs, iespējams, varēsiet iesniegt sūdzības Skotijas Nosacītas atbrīvošanas pārvaldē izskatīšanai situācijās, ja likumpārkāpēju tiek apsvērts atbrīvot nosacīti. Cietušie, kas reģistrējušies saskaņā ar sistēmas 2. daļu, var reģistrēties, lai iesniegtu rakstiskas sūdzības Skotijas Cietumu dienestam, kad likumpārkāpējam rodas tiesības pirmo reizi saņemt pagaidu atbrīvošanu un atbrīvošanu ar mājas aresta aproci; un Skotijas Nosacītas atbrīvošanas pārvaldei, ja tiek apsvērts likumpārkāpēju atbrīvot nosacīti. Skotijas Cietušo atbalsta organizācija var Jums palīdzēt sagatavot sūdzības.

Lapa atjaunināta: 30/01/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

4 - Kompensācija

Kāda ir procedūra, lai pieprasītu zaudējumu atlīdzību no likumpārkāpēja? (piemēram, tiesas prāva, civilprasība, pievienošanas procedūra)

Krimināltiesas lieta

A. “Kompensācijas rīkojums”

Saskaņā ar 1995. gada (Skotijas) Kriminālprocesa likuma 249.-253. panta noteikumiem katrai Skotijas krimināltiesai ir tiesības attiecīgajos gadījumos likt likumpārkāpējam atlīdzināt viņa / viņas noziedzīgajā nodarījumā cietušajam par jebkādu miesas bojājumu, zaudējumu vai kaitējumu, kas cietušajam nodarīts noziedzīgā nodarījuma rezultātā, bez nepieciešamības iesniegt atsevišķu civilprasību.

1995. gada likums neliek cietušajam personiski iesniegt “kompensācijas rīkojuma” pieteikumu tiesā; tomēr atbilstošos gadījumos šo jautājumu tiesā var iesniegt prokurors un visos gadījumos prokuroram jānodrošina tiesai informācija par jebkuru miesas bojājumu, zaudējumu vai kaitējuma apmēru un vērtību.

Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem cietušajam ir tiesības tiesā civilprasību pret likumpārkāpēju par zaudējumu atlīdzību vai (ja viņš / viņa ir cietusi fiziskas vai garīgas traumas), lai saņemtu kompensāciju no Saite atveras jaunā logāKompensāciju par miesas bojājumiem iestāde (CICA). Krimināltiesu kompensācijas norīkojumi neietekmē šīs tiesības, lai gan civillietu tiesas vai CICA piešķirtā summa cietušajam tiks samazināta par summu, kas izmaksāta saskaņā ar “kompensācijas rīkojumu”.

Smagā kriminālprocesā nav ierobežojuma summai, kuru var piešķirt saskaņā ar “kompensācijas rīkojumu”.

Kopumā kriminālprocesā ir spēkā šādi ierobežojumi:

 • Šerifa tiesā maksimālais apmērs par katru nodarījumu ir noteikta summa (£10 000) (bet par likumā noteiktiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas izdarīti 2011. gada 28. martā vai vēlāk, ja maksimālais naudas sods, ko var uzlikt, pārsniedz noteikto summu, maksimālais kompensācijas rīkojums, ir tāds pats kā maksimālais naudas sods).
 • Miertiesā maksimālais apmērs par katru nodarījumu ir standarta skalas 4. līmenis (£2 500)

Jebkuru summu, kas paredzēta “kompensācijas rīkojumā”, izmaksā tiesas sekretāram, kurš tad aprēķinās personai izmaksājamo summu.

B. “Kompensācijas prasība” Kopienas atmaksāšanas rīkojumā

Ja apsūdzētais tiek notiesāts par noziedzīgu nodarījumu, tiesa noteiktos apstākļos var izsniegt Kopienas atmaksāšanas rīkojumu (CPO). Attiecībā uz 1995. gada (Skotijas) Kriminālprocesa likuma 227.H pantu, kompensācija (kopā ar pārkāpēja uzraudzības prasību) var būt CPO prasība.

Tie paši ierobežojumi attiecībā uz kompensācijas summu attiecas uz “kompensācijas prasībām” attiecībā uz “kompensācijas rīkojumiem” .(kā minēts iepriekš)

Kompensāciju var izmaksāt vai nu kā vienreizēju summu, vai kā maksājumus tiesas sekretāram, kurš tad aprēķinās personai izmaksājamo summu. Kompensācija ir pilnībā jāmaksā ne vēlāk kā 18 mēnešus pēc CPO izsniegšanas vai ne vēlāk kā 2 mēnešus pirms uzraudzības perioda beigām, atkarībā no tā, kas notiek agrāk. Likumpārkāpēja nespēju veikt maksājumu var uzskatīt par CPO pārkāpumu.

C. Prokuratūras “kompensācijas piedāvājums”

Saskaņā ar 1995. gada (Skotijas) Kriminālprocesa likuma 302.A pantu prokurors var nosūtīt “kompensācijas piedāvājumu” iespējamam likumpārkāpējam, ja šķiet, ka attiecīgais noziedzīgais nodarījums ir izdarīts. “Kompensācijas piedāvājums” ir efektīvs tiešais pasākums attiecībā uz noziedzīgiem nodarījumiem, kuros persona ir cietusi naudas līdzekļu zaudējumus, personiskos zaudējumus, trauksmi vai ciešanas.

Ja “kompensācijas piedāvājums” ir pieņemts vai atzīts par pieņemtu (ja iespējamais likumpārkāpējs formāli nenoraida piedāvājumu), kriminālvajāšana nevar notikt, un notiesājošs spriedums netiks reģistrēts.

Maksimālā summa, kas pieejama kā kompensācijas piedāvājums, ir GBP 5 000 saskaņā ar 1995. gada (Skotijas) Kriminālprocesa likuma kompensācijas rīkojuma (maksimālās summas) rīkojumu.

Jebkuru summu, kas paredzēta “kompensācijas piedāvājumā”, izmaksā tiesas sekretāram, kurš tad aprēķinās personai izmaksājamo summu.

Civiltiesas lieta:

Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem cietušajam ir tiesības tiesāties ar likumpārkāpēju par zaudējumu atlīdzību civiltiesā. Gadījumā, ja cietušais izlemj celt prasību civiltiesā, pastāv dažādas procedūras, ko reglamentē dažādi tiesas noteikumi, un arī tie ir atkarīgi no tā, vai prasības tiek izvirzītas Šerifa tiesā vai Miertiesā. Dažādie noteikumi ir pieejami Saite atveras jaunā logāSkotijas Tiesu un tribunālu dienesta tīmekļa vietnē sadaļā Noteikumi un prakse.

Jebkura rakstiska iesnieguma vai lūgumraksta un dažādu tiesas procesu sagatavošana ir diezgan sarežģīta, un ir ieteicams saņemt juridiskas konsultācijas.

Pievienošanas procedūra – netiek piemērota Skotijā:

Šī ir procedūra, ar kuru tiesa var lemt par kompensāciju cietušajam par noziedzīgu nodarījumu. Tā vietā, lai iesniegtu atsevišķu civilprasību par zaudējumu atlīdzināšanu, cietušais iesniedz civilprasību pret likumpārkāpēju kā daļu no kriminālprocesa. Jāatzīmē, ka, lai gan šī sistēma pastāv dažās civiltiesību jurisdikcijās, tā nepastāv Skotijā.

Tiesa piesprieda likumpārkāpējam samaksāt man zaudējumu atlīdzību / kompensāciju. Kā es varu nodrošināt, lai likumpārkāpējs maksātu?

Kompensācijas izpilde krimināllietā

Jebkuras summas samaksa saskaņā ar:

 • A. “Kompensācijas rīkojumu”;
 • B. “Kompensācijas prasību” Kopienas atmaksāšanas rīkojumā, vai
 • C. Prokuratūras “kompensācijas piedāvājumu”

izmaksā tiesas sekretāram, kurš tad aprēķinās personai izmaksājamo summu.

Maksājuma izpildi var veikt tikai tiesa, un nekādā gadījumā attiecīgajai personai nav jāsazinās vai jāmēģina tiešā veidā sazināties ar likumpārkāpēju vai pieņemt maksājumu no viņa personīgi.

Ja “kompensācijas rīkojumā” vai “kompensācijas piedāvājumā” noteiktais maksājums netiek veikts, tiesa var turpināt rīkoties, lai atgūtu naudu, izmantojot vairākas sankcijas, tostarp:

 • rīkojumus par atskaitījumiem no pabalstiem;
 • rīkojumus par ienākumu arestēšanu;
 • rīkojumus par naudas līdzekļu arestēšanu;
 • rīkojumus par transportlīdzekļa konfiskāciju.

Ja netiek veikts Kopienas atmaksāšanas rīkojumā noteiktais “kompensācijas prasības” maksājums, tas var tikt uzskatīts par Kopienas atmaksāšanas rīkojuma pārkāpumu un likumpārkāpēju var atkārtoti iesūdzēt tiesā. 1995. gada (Skotijas) Kriminālprocesa likuma 227.ZC pants ietver noteikumus attiecībā uz Kopienas atmaksāšanas rīkojuma pārkāpumiem un kādus pasākumus tiesa var pieņemt.

Kompensācijas izpilde civillietā:

Ja cietušais iesniedz sekmīgu prasību civiltiesā un tiesa izdod dekrētu par naudas summu viņa labā, cietušajam vajadzētu sazināties ar Šerifa biroja amatpersonām, kas konsultēs par parādu atgūšanas procedūru. Plašāka informācija ir pieejama Saite atveras jaunā logāVēstnieku un Šerifa biroja tīmekļa vietne.

Ja likumpārkāpējs nemaksā, vai valsts var man samaksāt avansu? Ar kādiem nosacījumiem?

Kompensācijas izmaksa no CICA

Valsts neveic nekādus avansa maksājumus noziedzīgā nodarījumā cietušajam, ja tiesa ir uzlikusi likumpārkāpējam pienākumu maksāt, bet likumpārkāpējs to nav izdarījis. Skat. arī augstāk minēto kompensācijas izpildi.

Vai esmu tiesīgs saņemt kompensāciju no valsts?

Kompensāciju par miesas bojājumiem iestāde (CICA) nodarbojas ar to personu kompensāciju prasībām, kuras ir fiziski vai garīgi traumētas, jo tās ir nevainojamas vardarbības nodarījumā cietušais Anglijā, Skotijā vai Velsā. Valsts kompensāciju par miesas bojājumiem sistēma nosaka kompensācijas kritērijus un summas.

Kompensāciju par miesas bojājumiem sistēma 2012 ir valdības finansēta sistēma, kas paredzēta, lai kompensētu nevainīgus vardarbības nodarījumu cietušos, kuri cietuši nopietnus fiziskus vai garīgus ievainojumus, kas ir tiešā veidā saistīts ar to, ka tie ir tiešie vardarbības nodarījumu cietušie. Sistēmas noteikumus un apmaksāto vērtību apstiprina Apvienotās Karalistes Parlaments, un CICA ir atbildīga par sistēmas administrēšanu un visiem lēmumiem, kas pieņemti attiecībā uz individuālajiem pieteikumiem. Sistēmā ir iekļauts uz traumām balstīts tarifs, kas nosaka kompensāciju, kas jāmaksā par nodarītajiem zaudējumiem.

Pastāv divu veidu kompensācijas – atlīdzība par miesas bojājumiem un nāvējošiem bojājumiem – ar papildu kompensāciju, kas dažos gadījumos jāmaksā par ienākumu zaudēšanu, atkarību vai īpašiem izdevumiem, ja nepieciešams.

Maksājumus var piešķirt vissmagāk ievainotajiem cietušajiem, kas ir izvarošanas un citas seksuālas izmantošanas upuri, bērnu vardarbības upuri un zaudētajiem cietušajiem. Sistēma neparedz kompensācijas par viegliem miesas bojājumiem.

Ne visas kompensācijas prasības būs veiksmīgas. Pieteikuma iesniedzējam jābūt tiesīgam saskaņā ar sistēmas noteikumiem. Ir jāievēro valstspiederības un dzīvesvietas kritēriji (sistēmas 10.-16. punkts). Pieteikumi jāiesniedz, cik drīz vien tas praktiski ir iespējams, un jebkurā brīdī līdz pat divu gadu laikā pēc starpgadījuma, kas izraisījis noziedzīgu nodarījumu (kaut arī izņēmuma gadījumos dažos gadījumos termiņu var pagarināt, skat. 87.-89. punktu). Ir arī noteikumi, kas prasa, lai pieteikuma iesniedzējs ziņotu par starpgadījumu, kas izraisījis noziedzīgo nodarījumu, tiklīdz tas ir praktiski iespējams un ciktāl tas ir praktiski iespējams, lai sauktu uzbrucēju pie atbildības (22. un 23. punkts). Kompensācijas var ieturēt vai samazināt saskaņā ar dažādiem citiem apstākļiem, piemēram, gadījumos, ja pieteikuma iesniedzēja rīcība neatbilst kompensācijas piešķiršanai (25. punkts) un ja pieteikuma iesniedzējam ir aktīvs notiesājošais spriedums krimināllietā laikā, kad viņš / viņa iesniedz pieteikumu CICA (26. punkts un D pielikums). Plašāka informācija par sistēmu ir atrodama Saite atveras jaunā logāšeit.

Vai esmu tiesīgs saņemt ārkārtas maksājumu, gaidot lēmumu par manu kompensācijas prasību?

Kompensāciju par miesas bojājumiem sistēma 2012 ir paredzēta kā pēdējā līdzekļa sistēma. Kompensācijas saskaņā ar sistēmu nav paredzētas tūlītēju vajadzību segšanai; vairumā gadījumu pieteikuma iesniedzēja prasījums netiks apmierināts vēl kādu laiku pēc starpgadījuma. Maksājums netiek veikts, kamēr Kompensāciju par miesas bojājumiem iestāde (CICA) nav pārliecināta, ka pieteikuma iesniedzējam ir tiesības saskaņā ar sistēmu; tā nosūtīs pieprasījumus policijai, lai iegūtu informāciju par starpgadījumu un pieteikuma iesniedzēju, lai nodrošinātu, ka pieteikums atbilst atbilstības kritērijiem. Ja CICA ir pārliecinājusies, ka pretendents ir tiesīgs saņemt maksājumu, bet viņi nevar pieņemt galīgo lēmumu, viņi var apsvērt maksājumu. Tas var būt gadījums, kad CICA gaida, kamēr var saprasta prasītāja zaudējuma ilgtermiņa ietekmi.

Vai man ir tiesības uz kompensāciju, ja likumpārkāpējs nav notiesāts?

Nav nepieciešams, lai likumpārkāpējs tiktu identificēts vai notiesāts, vardarbības noziegumā cietušais būtu tiesīgs saņemt kompensāciju (Kompensāciju par miesas bojājumiem sistēmas 9. punkts). Tomēr sistēma pieprasa, lai pieteikuma iesniedzējs ziņotu par starpgadījumu policijai, tiklīdz tas ir praktiski iespējams un ciktāl tas praktiski iespējams, lai likumpārkāpējs tiktu nodots tiesai (22. un 23. punkts). Tādēļ pieteikuma iesniedzēji nav tiesīgi saņemt kompensāciju, ja vien viņi nav pilnībā sadarbojušies ar noziedzīgā nodarījuma izmeklēšanu un turpmāku kriminālvajāšanu.

Lapa atjaunināta: 30/01/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

5 - Manas tiesības uz atbalstu un palīdzību

Ja es esmu noziedzīgā nodarījumā cietušais, kur man jāvēršas, lai saņemtu atbalstu un palīdzību?

Jums ir tiesības izmantot cietušo atbalsta pakalpojumus, Saite atveras jaunā logāpat ja par noziedzīgu nodarījumu nav ziņots policijai.

Neatkarīgi no tā, vai esat nolēmis ziņot par noziedzīgu nodarījumu vai nē - Saite atveras jaunā logāvai arī vēl neesat izlēmis- Skotijas Cietušo atbalsta organizācija var Jums sniegt emocionālu un praktisku palīdzību un atbalstu.

Ja Jūs Saite atveras jaunā logāziņojat par noziedzīgu nodarījumu, policija - ar Jūsu atļauju - var nodot informāciju par Jums Skotijas Cietušo atbalsta organizācijai.

Jūs varat saņemt palīdzību arī no Saite atveras jaunā logāInformācijas un padomu sniegšanas cietušajiem organizācijas (Victim Information and Advice, VIA), ja Jūsu lieta ir saistīta ar:

 • vardarbību ģimenē;
 • bērnu, kas ir cietušais vai liecinieks;
 • naida noziegumu;
 • seksuālu vardarbību;
 • vai, ja ir iespējams, ka tiesas procesā būs iesaistīti zvērinātie.

VIA sniegs Jums informāciju par krimināltiesību sistēmu, informēs Jūs par lietas virzību un palīdzēs Jums sazināties ar citām organizācijām, kas var Jums palīdzēt.

Cietušo atbalsta organizācijas palīdzības tālrunis

Skotijas Cietušo atbalsta organizācijai palīdzības tālrunis darbojas no pirmdienas līdz piektdienai, no plkst. 8 līdz 20:00. Tā ir brīvprātīga organizācija, kas sniedz atbalstu noziedzīgos nodarījumos cietušos visā Skotijā, neatkarīgi no noziedzīgā nodarījuma veida. Jūs varat sazināties ar šo organizāciju, zvanot uz tālruni: 0800 160 1985. Organizācijas sniegtais atbalsts ir bezmaksas. Pastāv arī vairākas citas organizācijas, tostarp specializētie dienesti, kas var nodrošināt cietušajiem, lieciniekiem un citiem noziedzīgo nodarījumu skartajiem bezmaksas un konfidenciālu emocionālo atbalstu, praktisko palīdzību un būtisko informāciju. Informāciju par šiem pakalpojumiem var izlasīt Saite atveras jaunā logāšeit.

Vai cietušo atbalsts ir bezmaksas?

Skotijas Cietušo atbalsta organizācija sniedz bezmaksas un konfidenciālu atbalstu cietušajiem, lieciniekiem un citiem noziedzīgu nodarījumu skartajiem.

Kāda veida atbalstu es varu saņemt no valsts dienestiem vai iestādēm?

Atbalsts tiesā

Ja Jūs lūdz būt par liecinieku tiesā, liecinieku atbalsta pakalpojumu nodrošina apmācīti Skotijas Cietušo atbalsta organizācijas darbinieki un brīvprātīgie Augstajā tiesā un visās šerifu tiesās. Viņi var:

 • sniegt Jums praktisku palīdzību un informāciju par to, kas notiek tiesā;
 • noorganizēt Jums tiesas apmeklējumu pirms tiesas procesa uzsākšanas, lai Jūs zinātu, ko sagaidīt.

Daži liecinieki, ņemot vērā viņu apstākļus vai noziedzīga nodarījuma raksturu, var saņemt papildu atbalstu, ja viņi liecina. Jūs varat uzzināt vairāk par liecināšanu tiesā, tostarp par "īpašiem pasākumiem" neaizsargātajiem lieciniekiem Saite atveras jaunā logāšeit. Ja esat noziedzīgā nodarījumā cietušais, bet neesat saņēmis uzaicinājumu būt par liecinieku, Jūs, iespējams, netiksiet informēts par tiesas procesu. Tomēr Jūs varat lūgt informāciju par to, kāda ir lietas virzība tiesā.

Kāda veida atbalstu es varu saņemt no nevalstiskām organizācijām?

Atkarībā no organizācijas Jūs varat saņemt dažāda veida atbalstu. Skotijas Cietušo atbalsta organizācija nodrošina kopienas cietušo atbalsta pakalpojumu. Tas tiek sniegts katrā Skotijas pašvaldības teritorijā, un to tiesā izveidotais liecinieku atbalsta pakalpojums ir pieejams katrā Skotijas krimināltiesā.

Pastāv vairākas citas labdarības organizācijas, kas var palīdzēt atkarībā no noziedzīgā nodarījuma veida. Piemēram, Skotijas Izvarošanas krīzes organizācija, TARA (Informētības par cilvēku tirdzniecību veicināšanas alianse), kas atbalsta cilvēku tirdzniecībā cietušās sievietes, un Migrantu palīdzības organizācija, kas arī piedāvā atbalstu cilvēku tirdzniecībā cietušajiem. Bērni pirmajā vietā, Skotijas Sieviešu palīdzības organizācija un PETAL arī ir labdarības organizācijas, kas var piedāvāt atbalstu noziedzīgos nodarījumos cietušajiem. Plašāku informāciju par šiem pakalpojumiem var atrast Saite atveras jaunā logāšeit.

Lapa atjaunināta: 30/01/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.