Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2022. gada beigām.

Cietušo tiesības (katrā valstī)

Skotija

Saturu nodrošina
Skotija

Kādu informāciju es saņemšu no iestādes pēc noziedzīga nodarījuma gadījuma (piemēram, policijas, prokurora), bet pirms es būšu ziņojis par šo noziedzīgo nodarījumu?

Jūs varat arī piekļūt informācijai par noziedzīgu nodarījumu, sazinoties ar attiecīgajām organizācijām (Skotijas Policiju, Prokuratūru, Skotijas Tiesu un tribunālu dienestu, Skotijas Cietumu dienestu un Skotijas Nosacītas atbrīvošanas dienestu). Lai iegūtu plašāku informāciju, varat apmeklēt Skotijas valdības tīmekļa vietnes noziedzīgu nodarījumu, tiesiskuma un tiesību aktu sadaļu.

Ja Jūs nolemjat ziņot par noziedzīgu nodarījumu policijai, jums tiks izsniegta cietušā aprūpes karte. Tā apstiprinās jūsu sūdzību un sniegs papildu informāciju.

Skotijas Cietušo kodeksā ir noteiktas arī vairākas tiesības, kuras varat izmantot atkarībā no tā, kurā kriminālprocesa posmā atrodaties.

Es nedzīvoju ES valstī, kurā notika noziedzīgais nodarījums (ES pilsoņi un citi, kas nav ES pilsoņi). Kā tiek aizsargātas manas tiesības?

Pat ja noziedzīgais nodarījums nav izdarīts Skotijā, jūs joprojām varat saņemt aizsardzību, dzīvojot Skotijā, izmantojot, piemēram,

Eiropas aizsardzības rīkojumu. Eiropas aizsardzības rīkojums ļauj atzīt un izpildīt jebkuras ES tiesas spriedumu Skotijā (piemēram, aizliedzot kādai konkrētai personai jums tuvoties). Vai arī, ja rīkojums tika izsniegts Skotijā, to var pārsūtīt uz valsti, kurā jūs dzīvojat.

Plašāku informāciju par Eiropas aizsardzības rīkojumu var iegūt Skotijas Tiesu un tribunālu dienesta tīmekļa vietnē.

Saskaņā ar 2014. gada Likumu par cietušajiem un lieciniekiem jūs varat ziņot par citā ES dalībvalstī izdarītu noziedzīgu nodarījumu Skotijas policijai, kura ir atbildīga par to, lai bez liekas kavēšanās sūdzība tiktu pārsūtīta tās dalībvalsts attiecīgajai iestādei, kurā izdarīts noziedzīgais nodarījums vai iespējamais noziedzīgais nodarījums.

Ja es ziņošu par noziedzīgu nodarījumu, kādu informāciju es saņemšu?

Izvēloties ziņot par noziedzīgu nodarījumu, jūs saņemsiet cietušā aprūpes karti. Jums ir arī tiesības pieprasīt konkrētu informāciju par lietu no šādām iestādēm:

 • Skotijas Policijas - informācija par lēmumu neveikt kriminālizmeklēšanu un tā iemeslus, kā arī lēmumu izbeigt kriminālizmeklēšanu un tā iemeslus.
 • Prokuratūras - ja Jūsu lietā netiek ierosināts kriminālprocess, jums ir tiesības uzzināt lēmuma iemeslus un lūgt to pārskatīt.
 • Skotijas Tiesu un tribunālu dienesta - jebkuras tiesas sēdes datumu, tiesas galīgo lēmumu tiesas procesā, kā arī visus tā iemeslus, vai jebkuru pārsūdzību, kas izriet no tiesas procesa.

Vai es esmu tiesīgs saņemt bezmaksas tulkošanas vai tulka pakalpojumus (sazinoties ar policiju vai citām iestādēm vai izmeklēšanas un tiesas procesa laikā)?

Krimināltiesību procesa laikā jums ir tiesības saprast un tikt saprastam lietas izskatīšanas laikā. Ja jums ir grūtības saprast angļu valodu vai izteikties angļu valodā, jūs varat pieprasīt tulku, kas jums palīdzēs:

 • saprast visus uzdotos jautājumus;
 • saprast jebkuru jums sniegto informāciju;
 • sniegt atbildes un informāciju un citādi efektīvi sazināties.

Jūs varat arī pieprasīt dokumenta tulkojumu, ja dokuments jums izsniegts saskaņā ar likumu vai tas ir svarīgs jūsu dalībai izmeklēšanā vai tiesvedībā.

Kā iestāde nodrošina, lai es saprastu un tiktu saprasts (ja es esmu bērns, ja man ir invaliditāte)?

Informācija pēc pieprasījuma ir pieejama dažādos formātos, un drīzumā būs pieejama viegli lasāma Cietušo kodeksa versija.

Tīkls “Atbilstoši pieaugušie” palīdz atvieglot saziņu starp policiju un cietušajiem, kas ir vecumā no 16 gadiem un kam ir saskarsmes grūtības garīgās veselības traucējumu, tostarp mācīšanās nespējas dēļ. Palīdzība galvenokārt tiek sniegta policijas pratināšanas laikā, bet var tikt sniegta arī tiesu ekspertīzes un identifikācijas procedūru laikā.

Cietušo atbalsta pasākumi

Cietušo atbalsta pasākumi

Atkarībā no noziedzīgā nodarījuma veida ir vairākas organizācijas, kas sniedz atbalstu cietušajiem.

 • Skotijas Cietušo atbalsta organizācija ir lielākā labdarības organizācija, kas sniedz atbalstu un informāciju noziedzīgos nodarījumos cietušajiem un lieciniekiem Skotijā. Skotijas Cietušo atbalsta organizācija izmanto novērtēšanas metodiku, kas balstīta uz indivīdu vajadzību apmierināšanu, lai sniegtu personalizētu atbalstu.
 • Glāzgovas Kopienas drošības organizācija (TARA) sniedz atbalstu personām, kuras cietušas cilvēku nolaupīšanā, nodrošinot krīzes izmitināšanu līdz 45 dienām - atkarībā no individuālajām vajadzībām -, aprūpes plānošanu, turpmāku nosūtījumus un atbalstu, lai saņemtu juridisku konsultāciju.
 • Migrantu palīdzības dienests sniedz atbalstu neaizsargātiem migrantiem, sniedzot padomus un ieteikumus patvēruma meklētājiem, Aizturēto ārvalstu pilsoņu dienestiem un padomus ieslodzītajiem ārvalstu pilsoņiem.
 • Citas organizācijas ir PETAL, Skotijas krīzes centrs izvarošanā cietušajiem, Skotijas Sieviešu palīdzības centrs un ChildLine.
 • Jūs varat atrast visu cietušo atbalsta organizāciju kontaktinformāciju Skotijas Cietušo kodeksā.

Vai policija man automātiski piešķirs cietušo atbalsta pakalpojumu?

Policija jautās, vai jūs vēlaties saņemt cietušo atbalsta pakalpojumu, un nosūtīs attiecīgajiem dienestiem informāciju par jums tikai tad, ja jūs tam piekritīsiet.

Kā tiek aizsargāta mana privātā dzīve?

Kad jūs ziņojat par noziedzīgu nodarījumu, policija veiks pasākumus, lai jūs atbalstītu un pasargātu no atkārtotas viktimizācijas, iebiedēšanas un atriebības. Attiecībā uz atbalstu šie pasākumi var ietvert:

 • Jūsu pratināšanu tikai tad, ja tas ir nepieciešams;
 • pratināšanas laika samazināšanu, cik vien iespējams;
 • specializētu telpu izmantošanu pratināšanai;
 • noteiktos apstākļos tiesa var noteikt ierobežojumus plašsaziņas līdzekļiem informēt par lietu, kurā esat iesaistīts.

Vai man ir jāziņo par noziedzīgu nodarījumu, pirms es varu piekļūt cietušo atbalstam?

Nē, jums ir tiesības izmantot cietušo atbalsta pakalpojumus, pat ja par noziedzīgo nodarījumu nav ziņots policijai.

Personīgā aizsardzība, ja es tieku apdraudēts

Personīgā aizsardzība, ja es tieku apdraudēts

Kad jūs ziņojat par noziedzīgu nodarījumu, policija veiks pasākumus, lai Jūs atbalstītu un pasargātu no atkārtotas viktimizācijas, iebiedēšanas un atriebības.

Attiecībā uz atbalstu šie pasākumi var ietvert:

 • Jūsu pratināšanu tikai tad, ja tas ir nepieciešams;
 • pratināšanas laika samazināšanu, cik vien iespējams;
 • specializētu telpu izmantošanu pratināšanai.

Noteiktos apstākļos tiesa var noteikt ierobežojumus plašsaziņas līdzekļiem informēt par lietu, kurā esat iesaistīts. Tiesa vajadzības gadījumā var arī noteikt īpašus drošības naudas nosacījumus apsūdzētajai personai.

Papildu informāciju par aizsardzības pasākumiem var iegūt no Skotijas Policijas vai Prokuratūras.

Kas man var nodrošināt aizsardzību?

Skatīt iepriekš.

Vai kāds novērtēs manu lietu, lai noskaidrotu, vai pastāv risks, ka likumpārkāpējs var man radīt turpmāku kaitējumu?

Skatīt iepriekš.

Vai kāds novērtēs manu lietu, lai noskaidrotu, vai pastāv risks, ka krimināltiesību sistēma var man radīt turpmāku kaitējumu (izmeklēšanas un tiesas procesa laikā)?

Skatīt iepriekš.

Kāda aizsardzība ir pieejama ļoti neaizsargātiem cietušajiem?

Skatīt iepriekš.

Es esmu nepilngadīgais. Vai man ir īpašas tiesības?

Dažas personas var būt īpaši neaizsargātas vai apdraudētas viņu apstākļu vai liecības veida dēļ, kuru viņiem var lūgt sniegt tiesā. Pastāv dažādas iespējas, lai palīdzētu neaizsargātam lieciniekam sniegt liecību tiesā, piemēram, izmantojot videokonferenci vai Jums atrodoties aiz aizsega, lai jūs nevarētu redzēt apsūdzēto. Tie tiek saukti par “īpašiem pasākumiem”.

Papildu informāciju par īpašiem pasākumiem var iegūt no Prokuratūras un Skotijas Tiesu un tribunālu dienesta. Attiecīgajām iestādēm ir arī jānoskaidro, vai jums ir kādas bažas par liecības sniegšanu, un tās var jums piedāvāt dažādas iespējas liecības sniegšanai.

Visi bērni (līdz 18 gadu vecumam) saskaņā ar likumu ir klasificēti kā neaizsargāti, un viņiem kopā ar personām, kas cietušas no iespējamas vardarbības ģimenē, seksuāliem noziegumiem, cilvēku tirdzniecības un vajāšanas, automātiski ir tiesības izmantot noteiktus standarta īpašos pasākumus. Liecinieku, kam ir garīgi traucējumi, mācīšanās nespēja vai kas cieš no bailēm un stresa par to, ka būs jāliecina, arī var atzīt par neaizsargātu. Prokuratūra veic novērtējumu, lai konstatētu neaizsargātību.

Skotijas Tiesu un tribunālu dienests arī nodrošinās, ka cietušie un aizstāvības liecinieki, gaidot savu kārtu liecināšanai tiesā, atrastos atsevišķās nošķirtās uzgaidāmajās telpās.

Mans ģimenes loceklis nomira noziedzīga nodarījuma dēļ. Kādas ir manas tiesības?

Cietušo radinieki arī var saņemt atbalstu no cietušo atbalsta organizācijām, tostarp Skotijas Cietušo atbalsta organizācijas.

Ja tuvs ģimenes loceklis ir miris noziedzīga nodarījuma rezultātā, jums var būt tādas tiesības (piemēram, tiesības uz informāciju par lietu), it kā viņš / viņa būtu noziedzīgajā nodarījumā cietušais. Piemēram, ja jūsu radinieks ir miris, jums ir tiesības piekļūt policijas informācijai.

Papildu informāciju var atrast Cietušo kodeksā, kā arī Pakalpojumu standartos, ko kopīgi izstrādājusi Skotijas Policija, Prokuratūra, Skotijas Tiesu un tribunālu dienests, Skotijas Cietumu dienests un Skotijas Nosacītas atbrīvošanas pārvalde (skatīt saiti zemāk).

Mans ģimenes loceklis bija noziedzīgā nodarījumā cietušais. Kādas ir manas tiesības?

Cietušo radinieki arī var saņemt atbalstu no cietušo atbalsta organizācijām, tostarp Skotijas Cietušo atbalsta organizācijas.

Dažos gadījumos (piemēram, ja cietušais ir miris) ģimenes loceklim var būt tādas tiesības (piemēram, tiesības uz informāciju par lietu), it kā viņš / viņa būtu noziedzīgajā nodarījumā cietušais.

Piemēram, ja jūsu radinieks ir miris, jums ir tiesības piekļūt policijas informācijai. Papildu informācija ir pieejama Cietušo kodeksā un arī Pakalpojumu standartos, ko sniedzis Skotijas Tiesu un tribunālu dienests.

Vai es varu piekļūt starpniecības pakalpojumiem? Kādos apstākļos? Vai es tikšu aizsargāts starpniecības pakalpojumu laikā?

Sacro ir Skotijas Kopienas tiesu organizācija, kas strādā, lai visā Skotijā izveidotu drošākas un vienotākas kopienas. Tā sniedz starpniecības pakalpojumus. Sīkāka informācija ir pieejama to tīmekļa vietnē.

Kur es varu iepazīties ar likumu, kurā norādītas manas tiesības?

Visjaunāko informāciju par cietušo tiesībām jūs varat atrast Skotijas Cietušo kodeksā, kas pieejams šeit.

Lapa atjaunināta: 30/01/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.