Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2022. gada beigām.

Cietušo tiesības (katrā valstī)

Skotija

Saturu nodrošina
Skotija

Vai es varu pārsūdzēt tiesas lēmumu?

Spriedumu var pārsūdzēt tikai notiesātais vai apsūdzētāja puse.

Apsūdzētāja puse var iesniegt pārsūdzību tikai noteiktos apstākļos. Apsūdzētāja puse var:

  • pārsūdzēt attaisnojošu - “nav vainīgs” vai “nav pierādīts” - spriedumu, bet tikai vispārīgās lietās (tiesas procesos bez zvērinātajiem) un tikai tiesību jautājumos;
  • pārsūdzēt notiesājošu spriedumu, bet tikai tad, ja spriedums tiek uzskatīts par “nepamatoti saudzējošu”.

Plašāku informāciju var uzzināt, apmeklējot https://www.mygov.scot/after-the-verdict/the-appeals-process/

Kādas ir manas tiesības pēc notiesājoša sprieduma?

Pēc notiesājoša sprieduma tiesnesis var ņemt vērā Jūsu cietušā paziņojumu, ņemot vērā piemērojamo sodu.

Ja lietas iznākums (zināms kā spriedums) nav tāds, kā Jūs gaidījāt, vai arī Jūs jūtat, ka pēc sprieduma saņemšanas Jums ir nepieciešams atbalsts, pastāv vairākas organizācijas, kas var Jums palīdzēt. Skotijas Cietušo atbalsta organizācijai ir palīdzības tālruni, kas darbojas no pirmdienas līdz piektdienai, no plkst. 8 līdz 20:00. Tā ir brīvprātīga organizācija, kas sniedz atbalstu noziedzīgos nodarījumos cietušos visā Skotijā, neatkarīgi no noziedzīgā nodarījuma veida. Jūs varat sazināties ar šo organizāciju, zvanot uz tālruni: 0345 603 9213. Organizācijas sniegtais atbalsts ir bezmaksas.

Pastāv arī vairākas citas organizācijas, tostarp specializētie dienesti, kas var nodrošināt cietušajiem, lieciniekiem un citiem noziedzīgo nodarījumu skartajiem bezmaksas, konfidenciālu emocionālo atbalstu, praktisko palīdzību un būtisko informāciju. Informāciju par šiem pakalpojumiem var izlasīt šeit.

Vai man ir tiesības saņemt atbalstu vai aizsardzību pēc tiesas procesa? Cik ilgi?

Jā, pastāv vairākas organizācijas, kas sniedz bezmaksas atbalstu cietušajiem pirms tiesas procesa, tā laikā un pēc tā. Skotijas Cietušo atbalsta organizācija, kas ir valsts labdarības organizācija, sniedz cietušajiem emocionālo atbalstu, praktisko palīdzību un būtisko informāciju. Šie pakalpojumi ir bezmaksas un konfidenciāli.

Kāda informācija tiks man sniegta, ja likumpārkāpējs tiek notiesāts?

Ja esat iesniedzis cietušā paziņojumu, tiesnesis, pieņemot lēmumu par sodu, var ņemt to vērā. Pēc notiesājoša sprieduma tiesnesim ir jāizlemj, kādu sodu piemērot likumpārkāpējam. Šo sodu sauc par notiesājošu spriedumu. Tiesnesis pieņem šo lēmumu pēc visu pierādījumu uzklausīšanas un ņemot vērā jebkādu pamatinformāciju. Tas ietver, piemēram, likumpārkāpēja vecumu, visus medicīniskos jautājumus un to, vai likumpārkāpējs jau ir bijis iepriekš sodīts. Tiesnesis var izvēlēties, kādu sodu piemērot, izmantojot virkni iespēju.

Plašāku informāciju par notiesāšanu var uzzināt šeit.

Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par tiesas galīgo lēmumu tiesas procesā un jebkādiem tā iemesliem. Šo informāciju var pieprasīt no Skotijas tiesu un tribunālu dienesta.

Vai man paziņos, ja likumpārkāpējs tiks atbrīvots (ieskaitot agrīnu vai nosacītu atbrīvošanu) vai aizbēgs no cietuma?

Visās krimināllietās cietušajiem ir tiesības saņemt informāciju par ieslodzītā atbrīvošanu. Viņiem var būt arī tiesības tikt informētiem, ja ieslodzītais tiek nosacīti atbrīvots un iesniegt rakstisku sūdzību (komentāru) par viņu nodošanu Skotijas Nosacītas atbrīvošanas pārvaldē. To sauc par Cietušo informēšanas sistēmu.

Cietušajiem, kas cietuši no likumpārkāpēja, kas notiesāts uz mazāk nekā 18 mēnešiem, ir tiesības saņemt informāciju tikai par likumpārkāpēja atbrīvošanu vai aizbēgšanu. Ja Jūs vēlaties saņemt šo informāciju, Jums nav jāreģistrējas sistēmā, Jūs varat vienkārši sazināties ar Skotijas Cietumu dienestu.

Vai es tikšu iesaistīts lēmumos par atbrīvošanu vai nosacītu atbrīvošanu? Piemēram, vai es varu iesniegt paziņojumu vai pārsūdzību?

Jūs, iespējams, varēsiet iesniegt sūdzības Skotijas Nosacītas atbrīvošanas pārvaldē izskatīšanai situācijās, ja likumpārkāpēju tiek apsvērts atbrīvot nosacīti. Cietušie, kas reģistrējušies saskaņā ar sistēmas 2. daļu, var reģistrēties, lai iesniegtu rakstiskas sūdzības Skotijas Cietumu dienestam, kad likumpārkāpējam rodas tiesības pirmo reizi saņemt pagaidu atbrīvošanu un atbrīvošanu ar mājas aresta aproci; un Skotijas Nosacītas atbrīvošanas pārvaldei, ja tiek apsvērts likumpārkāpēju atbrīvot nosacīti. Skotijas Cietušo atbalsta organizācija var Jums palīdzēt sagatavot sūdzības.

Lapa atjaunināta: 30/01/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.