Cietušo tiesības (katrā valstī)

Zviedrija

Saturu nodrošina
Zviedrija

Esmu noziegumā cietušais. Ar ko man jāsazinās, lai saņemtu atbalstu un palīdzību?

Barnens Rätt i Samhället (BRIS — Bērnu tiesības sabiedrībā)

BRIS ir bērnu tiesību aizsardzības organizācija bez politiskas vai reliģiskas piederības. Neaizsargāti bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem var nosūtīt e-pastu, tērzēt vai piezvanīt BRIS konsultantam anonīmi un bez maksas. BRIS arī pieņem zvanus no pieaugušajiem, kuriem ir vajadzība parunāt par jautājumiem un problēmām, kas saistītas ar bērniem un jauniešiem.

Kontaktinformācija:

116 111 — palīdzības tālruņa numurs bērniem un jauniešiem

077 150 50 50 — palīdzības tālruņa numurs pieaugušajiem

info@bris.se

https://www.bris.se/

Brottsofferjouren Sverige (Zviedrijas Cietušo atbalsta organizācija)

Zviedrijas Cietušo atbalsta organizācija ir bezpeļņas organizācija, kuras darba pienākums ir nodrošināt visiem noziegumos cietušajiem tiesības saņemt atbalstu. Organizācijas sastāvu veido vietējie cietušo atbalsta centri no visas valsts, sekretariāts un valsts bezmaksas palīdzības tālrunis. Organizācija palīdz noziegumos cietušajiem, lieciniekiem un radiniekiem, viņus uzklausot un sniedzot atbalstu un noderīgu padomu. Vajadzības gadījumā cietušais var saņemt atbalstu darījumos ar citām struktūrām, kas var sniegt, piemēram, psiholoģisku palīdzību, nodrošināt izmitināšanu patversmē vai sniegt finansiālu palīdzību. Cietušie var arī saņemt norādījumus par kriminālprocesu. Zviedrijas Cietušo atbalsta organizācija arī organizē atbalstu lieciniekiem, ko sniedz brīvprātīgie, kuri arī informē un atbalsta saistībā ar tiesvedību.

Kontaktinformācija:

0200 21 20 19

08 644 88 00

info@brottsofferjouren.se

https://www.brottsofferjouren.se/

Föreningen anhöriga till sexuellt utnyttjade barn (ATSUB — Asociācija no seksuālas vardarbības cietušu bērnu radinieku atbalstam)

ATSUB individuāli konsultē no seksuālas vardarbības cietušu bērnu radiniekus un piedāvā palīdzību un atbalstu darījumos ar iestādēm. Asociācija arī organizē atbalsta grupas un sniedz palīdzību tiesā.

Kontaktinformācija:

08 644 21 12

info@atsub.se

http://atsub.se/

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL — Zviedrijas Lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu tiesību aizsardzības federācija), cietušo atbalsta tālrunis

RFSL ir bezpeļņas organizācija, kuras uzdevums ir nodrošināt, ka LGBT personām ir tādas pašas tiesības, iespējas un pienākumi kā jebkuram citam sabiedrības loceklim. RFSL uztur cietušo atbalsta tālruni, uz kuru var zvanīt LGBT personas, pret ko ir vērsta slikta izturēšanās, draudi un vardarbība. Šīs organizācijas pakalpojumi ir paredzēti arī minēto personu radiniekiem un draugiem, kā arī cilvēkiem, kuri tiekas ar neaizsargātām LGBT personām savā darbā. Organizācija piedāvā krīzes sanāksmes, informāciju par tiesībām, palīdzību darījumos ar iestādēm, atbalstu tiesas procesā un izmitināšanu patversmē.

Kontaktinformācija:

020 34 13 16

boj@rfsl.se

http://www.rfsl.se/verksamhet/brottsofferjour/

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS — Zviedrijas Nacionālā sieviešu patversmju un jaunu sieviešu patversmju organizācija)

ROKS koordinē vietējos iesaistītos centrus un nodrošina palīdzību un izmitināšanu patversmēs no vardarbības cietušām sievietēm, meitenēm un bērniem. Šī organizācija arī veic viedokļa veidošanas darbu, lai publiskotu iesaistīto centru pieredzi un tādējādi mazinātu vīriešu vardarbību pret sievietēm.

Kontaktinformācija:

08 442 99 30

info@roks.se

https://www.roks.se/

Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen (RISE — Valsts atbalsta centrs incesta upuriem un personām, kuras bērnībā cietušas no citiem seksuālas vardarbības veidiem)

RISE ir bezpeļņas organizācija, kas piedāvā atbalstu pieaugušajiem, kuri bērnībā bijuši pakļauti seksuālai vardarbībai. Šī apvienība uztur palīdzības tālruni, uz kuru var zvanīt sievietes, vīrieši, bērni, radinieki un profesionāļi. RISE arī piedāvā dažādus pasākumus saviem dalībniekiem, tostarp apspriedes atbalsta grupās.

Kontaktinformācija:

08 696 00 95

stod@rise-sverige.se

https://www.roks.se/

Terrafem

Terrafem” ir bezpeļņas organizācija. Tā uztur Zviedrijas vienīgo valsts mēroga palīdzības tālruni imigrantu izcelsmes sievietēm, kuras cietušas no vardarbības. “Terrafem” arī uztur juridiskās palīdzības tālruni un sniedz aizsardzību no vardarbības cietušām sievietēm un viņu bērniem drošās patversmēs.

Kontaktinformācija:

020 52 10 10

08 643 05 10

info@terrafem.org

http://www.terrafem.org/

Unizon

Unizon” pārstāv sieviešu patversmes, jaunu sieviešu iespēju nodrošināšanas centrus un citus atbalsta dienestus, strādājot sabiedrībai, kurā valda dzimumu līdztiesība un nav vardarbības. Dalīborganizāciju darbs ietver galvenokārt atbalsta un aizsardzības nodrošināšanu no vardarbības cietušām sievietēm un viņu bērniem. Organizācijas arī veic preventīvo un atbalsta darbu attiecībā uz bērniem un jauniešiem, ietekmē viedokļus un izplata zināšanas.

Kontaktinformācija:

08 642 64 01

info@unizon.se

http://unizon.se/

Valsts iestādes un citas struktūras

Brottsoffermyndigheten (Noziegumos cietušo kompensācijas un atbalsta iestāde)

Noziegumos cietušo kompensācijas un atbalsta iestādes vispārējais mērķis ir strādāt, lai veicinātu noziegumos cietušo tiesību aizsardzību un palīdzētu īstenot viņu vajadzības un intereses. Šī iestāde valsts mērogā atbild par četrām darbības jomām — noziegumos cietušo kompensācijas lietu kārtošanu, Noziegumos cietušo fonda (Brottsofferfonden) pārvaldību, sava zinātības centra uzturēšanu un noziegumos cietušajiem izmaksāto kompensāciju atprasīšanu.

Kontaktinformācija:

090 70 82 00

registrator@brottsoffermyndigheten.se

https://www.brottsoffermyndigheten.se/

Domstolsverket (Valsts tiesu administrācija)

Valsts tiesu administrācija ir valsts iestāde, kas ziņo valdībai un darbojas kā organizācija, kura sniedz pakalpojumus Zviedrijas tiesām. Valsts tiesu administrācija atbild par Zviedrijas tiesu vispārējo koordināciju un vispārīgiem jautājumiem, kas attiecas uz Zviedrijas tiesām. Minētais ietver arī pakalpojumu sniegšanu tiesām, valsts īrestiesām un Valsts Juridiskās palīdzības iestādei (Rättshjälpsmyndigheten).

Kontaktinformācija:

036 15 53 00

domstolsverket@dom.se

http://www.domstol.se/

Kronofogden (Zviedrijas Izpildes iestāde)

Zviedrijas Izpildes iestāde ir valsts iestāde. Tā cita starpā strādā, lai noteiktu parādus ar maksājuma rīkojumu starpniecību un palīdzētu personām panākt tām pienākošos parādu piedziņu.

Kontaktinformācija:

0771 73 73 00

kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

https://www.kronofogden.se/

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK — Valsts Informācijas centrs attiecībā uz vīriešu vardarbību pret sievietēm)

Valsts Informācijas centrs attiecībā uz vīriešu vardarbību pret sievietēm (NCK), kas darbojas Upsalas Universitātē, darbojas valdības uzdevumā, lai uzlabotu informētību valsts līmenī par vīriešu vardarbību pret sievietēm, vardarbību, ko īsteno, aizstāvot godu, un apspiešanu un vardarbību viena dzimuma attiecībās. NCK atbild par ‘Kvinnofridslinjen’ — Zviedrijas valsts palīdzības tālruni no vardarbības cietušajiem — un par specializētu Upsalas Universitātes slimnīcā izveidotu ambulatoru struktūru, kas paredzēta no vardarbības cietušām sievietēm.

Kontaktinformācija:

020 50 50 50

018 611 27 93

info@nck.uu.se

http://www.nck.uu.se/

Polismyndigheten (Zviedrijas policija)

Policija izmeklē noziegumus un strādā, lai novērstu jaunus noziegumus. Policija arī strādā ar lietām, kas saistītas ar fiktīviem personas datiem.

Kontaktinformācija:

114 14

112 (ārkārtas gadījumā)

registrator.kansli@polisen.se

https://polisen.se/

Rättshjälpsmyndigheten (Valsts Juridiskās palīdzības iestāde)

Valsts Juridiskās palīdzības iestāde ir valsts mēroga iestāde, kas sniedz juridisko palīdzību saskaņā ar Zviedrijas Juridiskās palīdzības likumu. Valsts Juridiskās palīdzības iestāde ir arī izpildes iestāde, ja tiesa nolemj pieprasīt izmaksu atlīdzināšanu, tostarp aizstāvības izmaksu atlīdzināšanu krimināllietās.

Kontaktinformācija:

060 13 46 00

rattshjalpsmyndigheten@dom.se

http://www.rattshjalp.se/

Skatteverket (Zviedrijas Nodokļu aģentūra)

Zviedrijas Nodokļu aģentūra ir administratīvā iestāde, kas atbild par nodokļu iekasēšanu, īpašuma novērtēšanu, iedzīvotāju reģistru un aktu reģistrāciju. Zviedrijas Nodokļu aģentūra arī izskata personas datu aizsardzības pieprasījumus (slepeno kodu piešķiršana un veco adrešu izmantošana).

Kontaktinformācija:

0771 567 567

https://www.skatteverket.se/privat.4.76a43be412206334b89800052864.html

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL — Zviedrijas Pašvaldību un reģionu asociācija)

SKL ir visu pašvaldību, lēņu un reģionu padomju dalīborganizācija.

Kontaktinformācija:

08 452 70 00

info@skl.se

https://skl.se/

Åklagarmyndigheten (Zviedrijas Prokuratūra)

Prokuratūra sadarbojas ar policiju noziegumu izmeklēšanā. Ja izmeklēšanas rezultātā tiek izvirzītas apsūdzības, lietu iztiesā tiesā. Prokurora pienākums tad ir pierādīt, ka apsūdzētais ir izdarījis noziegumu.

Kontaktinformācija:

010 562 50 00

registrator@aklagare.se

https://www.aklagare.se/

Cietušo atbalsta dienesti

Barnens Rätt i Samhället (BRIS — Bērnu tiesības sabiedrībā)

BRIS ir bērnu tiesību aizsardzības organizācija bez politiskas vai reliģiskas piederības. Neaizsargāti bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem var nosūtīt e-pastu, tērzēt vai piezvanīt BRIS konsultantam anonīmi un bez maksas. BRIS arī pieņem zvanus no pieaugušajiem, kuriem ir vajadzība parunāt par jautājumiem un problēmām, kas saistītas ar bērniem un jauniešiem.

Kontaktinformācija:

116 111 — palīdzības tālruņa numurs bērniem un jauniešiem

077 150 50 50 — palīdzības tālruņa numurs pieaugušajiem

Brottsofferjouren Sverige (Zviedrijas Cietušo atbalsta organizācija)

Zviedrijas Cietušo atbalsta organizācija ir bezpeļņas organizācija, kuras darba pienākums ir nodrošināt visiem noziegumos cietušajiem tiesības saņemt atbalstu. Organizācijas sastāvu veido vietējie cietušo atbalsta centri no visas valsts, sekretariāts un valsts bezmaksas palīdzības tālrunis. Organizācija palīdz noziegumos cietušajiem, lieciniekiem un radiniekiem, viņus uzklausot un sniedzot atbalstu un noderīgu padomu. Vajadzības gadījumā cietušais var saņemt atbalstu darījumos ar citām struktūrām, kas var sniegt, piemēram, psiholoģisku palīdzību, nodrošināt izmitināšanu patversmē vai sniegt finansiālu palīdzību. Cietušie var arī saņemt norādījumus par kriminālprocesu. Zviedrijas Cietušo atbalsta organizācija arī organizē atbalstu lieciniekiem, ko sniedz brīvprātīgie, kuri arī informē un atbalsta saistībā ar tiesvedību.

Zviedrijas Cietušo atbalsta organizācija uztur valsts palīdzības tālruni, kas var sniegt atbalstu visiem noziegumos cietušajiem un arī nosūtīt viņus uz vietējo cietušo atbalsta centru. Valsts palīdzības tālrunis var sniegt atbalstu 21 dažādā valodā.

Kontaktinformācija:

0200 21 20 19

Brottsoffermyndigheten (Noziegumos cietušo kompensācijas un atbalsta iestāde)

Noziegumos cietušo kompensācijas un atbalsta iestādes vispārējais mērķis ir strādāt, lai veicinātu noziegumos cietušo tiesību aizsardzību un palīdzētu īstenot viņu vajadzības un intereses. Šī iestāde valsts mērogā atbild par četrām darbības jomām — noziegumos cietušo kompensācijas lietu kārtošanu, Noziegumos cietušo fonda (Brottsofferfonden) pārvaldību, sava zinātības centra uzturēšanu un noziegumos cietušajiem izmaksāto kompensāciju atprasīšanu.

Noziegumos cietušo kompensācijas un atbalsta iestāde uztur palīdzības tālruni, kas var atbildēt uz jautājumiem par finansiālu kompensāciju pēc nozieguma un arī, piemēram, par tiesībām izmantot “cietušās puses advokātu”, īpašu pārstāvību bērniem, tuvošanās aizliegumiem un tiesas procesu.

Kontaktinformācija:

090 70 82 00

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK — Valsts Informācijas centrs attiecībā uz vīriešu vardarbību pret sievietēm)

Valsts Informācijas centrs attiecībā uz vīriešu vardarbību pret sievietēm (NCK), kas darbojas Upsalas Universitātē, darbojas valdības uzdevumā, lai uzlabotu informētību valsts līmenī par vīriešu vardarbību pret sievietēm, vardarbību, ko īsteno, aizstāvot godu, un apspiešanu un vardarbību viena dzimuma attiecībās. NCK atbild par ‘Kvinnofridslinjen’ — Zviedrijas valsts palīdzības tālruni no vardarbības cietušajiem — un par specializētu Upsalas Universitātes slimnīcā izveidotu ambulatoru struktūru, kas paredzēta no vardarbības cietušām sievietēm.

Kontaktinformācija:

020 50 50 50

Terrafem

Terrafem” ir bezpeļņas organizācija. Tā uztur Zviedrijas vienīgo valsts mēroga palīdzības tālruni imigrantu izcelsmes sievietēm, kuras cietušas no vardarbības. “Terrafem” arī uztur juridiskās palīdzības tālruni un sniedz aizsardzību no vardarbības cietušām sievietēm un viņu bērniem drošās patversmēs.

Kontaktinformācija:

020 52 10 10

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL — Zviedrijas Lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu tiesību aizsardzības federācija), cietušo atbalsta tālrunis

RFSL ir bezpeļņas organizācija, kuras uzdevums ir nodrošināt, ka LGBT personām ir tādas pašas tiesības, iespējas un pienākumi kā jebkuram citam sabiedrības loceklim. RFSL uztur cietušo atbalsta tālruni, uz kuru var zvanīt LGBT personas, pret ko ir vērsta slikta izturēšanās, draudi un vardarbība. Šīs organizācijas pakalpojumi ir paredzēti arī minēto personu radiniekiem un draugiem, kā arī cilvēkiem, kuri tiekas ar neaizsargātām LGBT personām savā darbā. Organizācija piedāvā krīzes sanāksmes, informāciju par tiesībām, palīdzību darījumos ar iestādēm, atbalstu tiesas procesā un izmitināšanu patversmē.

Kontaktinformācija:

020 34 13 16

Vai atbalsts cietušajiem ir bez maksas?

Jā, atbalsts cietušajiem, ko sniedz bezpeļņas organizācija, ir bez maksas. Tas pats attiecas uz atbalsta pakalpojumiem, ko pārvalda valsts iestādes.

Kādu veidu atbalstu es varu saņemt no valsts dienestiem vai iestādēm?

Brottsoffermyndigheten (Noziegumos cietušo kompensācijas un atbalsta iestāde)

Noziegumos cietušo kompensācijas un atbalsta iestādes vispārējais mērķis ir strādāt, lai veicinātu noziegumos cietušo tiesību aizsardzību un palīdzētu īstenot viņu vajadzības un intereses. Šī iestāde valsts mērogā atbild par četrām darbības jomām — noziegumos cietušo kompensācijas lietu kārtošanu, Noziegumos cietušo fonda (Brottsofferfonden) pārvaldību, sava zinātības centra uzturēšanu un noziegumos cietušajiem izmaksāto kompensāciju atprasīšanu.

Kontaktinformācija:

090 70 82 00

registrator@brottsoffermyndigheten.se

https://www.brottsoffermyndigheten.se/

Domstolsverket (Valsts tiesu administrācija)

Valsts tiesu administrācija ir valsts iestāde, kas ziņo valdībai un darbojas kā organizācija, kura sniedz pakalpojumus Zviedrijas tiesām. Valsts tiesu administrācija atbild par Zviedrijas tiesu vispārējo koordināciju un vispārīgiem jautājumiem, kas attiecas uz Zviedrijas tiesām. Minētais ietver arī pakalpojumu sniegšanu tiesām, valsts īrestiesām un Valsts Juridiskās palīdzības iestādei (Rättshjälpsmyndigheten).

Kontaktinformācija:

036 15 53 00

domstolsverket@dom.se

http://www.domstol.se/

Kronofogden (Zviedrijas Izpildes iestāde)

Zviedrijas Izpildes iestāde ir valsts iestāde. Tā cita starpā strādā, lai noteiktu parādus ar maksājuma rīkojumu starpniecību un palīdzētu personām panākt tām pienākošos parādu piedziņu.

Kontaktinformācija:

0771 73 73 00

kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

https://www.kronofogden.se/

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK — Valsts Informācijas centrs attiecībā uz vīriešu vardarbību pret sievietēm)

Valsts Informācijas centrs attiecībā uz vīriešu vardarbību pret sievietēm (NCK), kas darbojas Upsalas Universitātē, darbojas valdības uzdevumā, lai uzlabotu informētību valsts līmenī par vīriešu vardarbību pret sievietēm, vardarbību, ko īsteno, aizstāvot godu, un apspiešanu un vardarbību viena dzimuma attiecībās. NCK atbild par ‘Kvinnofridslinjen’ — Zviedrijas valsts palīdzības tālruni no vardarbības cietušajiem — un par specializētu Upsalas Universitātes slimnīcā izveidotu ambulatoru struktūru, kas paredzēta no vardarbības cietušām sievietēm.

Kontaktinformācija:

020 50 50 50

018 611 27 93

info@nck.uu.se

http://www.nck.uu.se/

Polismyndigheten (Zviedrijas policija)

Policija izmeklē noziegumus un strādā, lai novērstu jaunus noziegumus. Policija arī strādā ar lietām, kas saistītas ar fiktīviem personas datiem.

Kontaktinformācija:

114 14

112 (ārkārtas gadījumā)

registrator.kansli@polisen.se

https://polisen.se/

Rättshjälpsmyndigheten (Valsts Juridiskās palīdzības iestāde)

Valsts Juridiskās palīdzības iestāde ir valsts mēroga iestāde, kas sniedz juridisko palīdzību saskaņā ar Zviedrijas Juridiskās palīdzības likumu. Valsts Juridiskās palīdzības iestāde ir arī izpildes iestāde, ja tiesa nolemj pieprasīt izmaksu atlīdzināšanu, tostarp aizstāvības izmaksu atlīdzināšanu krimināllietās.

Kontaktinformācija:

060 13 46 00

rattshjalpsmyndigheten@dom.se

http://www.rattshjalp.se/

Skatteverket (Zviedrijas Nodokļu aģentūra)

Zviedrijas Nodokļu aģentūra ir administratīvā iestāde, kas atbild par nodokļu iekasēšanu, īpašuma novērtēšanu, iedzīvotāju reģistru un aktu reģistrāciju. Zviedrijas Nodokļu aģentūra arī izskata personas datu aizsardzības pieprasījumus (slepeno kodu piešķiršana un veco adrešu izmantošana).

Kontaktinformācija:

0771 567 567

https://www.skatteverket.se/

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL — Zviedrijas Pašvaldību un reģionu asociācija)

SKL ir visu pašvaldību, lēņu un reģionu padomju dalīborganizācija.

Kontaktinformācija:

08 452 70 00

info@skl.se

https://skl.se/

Åklagarmyndigheten (Zviedrijas Prokuratūra)

Prokuratūra sadarbojas ar policiju noziegumu izmeklēšanā. Ja izmeklēšanas rezultātā tiek izvirzītas apsūdzības, lietu iztiesā tiesā. Prokurora pienākums tad ir pierādīt, ka apsūdzētais ir izdarījis noziegumu.

Kontaktinformācija:

010 562 50 00

registrator@aklagare.se

https://www.aklagare.se/

Kādu veidu atbalstu es varu saņemt no nevalstiskām organizācijām?

Barnens Rätt i Samhället (BRIS — Bērnu tiesības sabiedrībā)

BRIS ir bērnu tiesību aizsardzības organizācija bez politiskas vai reliģiskas piederības. Neaizsargāti bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem var nosūtīt e-pastu, tērzēt vai piezvanīt BRIS konsultantam anonīmi un bez maksas. BRIS arī pieņem zvanus no pieaugušajiem, kuriem ir vajadzība parunāt par jautājumiem un problēmām, kas saistītas ar bērniem un jauniešiem.

Kontaktinformācija:

116 111 — palīdzības tālruņa numurs bērniem un jauniešiem

077 150 50 50 — palīdzības tālruņa numurs pieaugušajiem

info@bris.se

https://www.bris.se/

Brottsofferjouren Sverige (Zviedrijas Cietušo atbalsta organizācija)

Zviedrijas Cietušo atbalsta organizācija ir bezpeļņas organizācija, kuras darba pienākums ir nodrošināt visiem noziegumos cietušajiem tiesības saņemt atbalstu. Organizācijas sastāvu veido vietējie cietušo atbalsta centri no visas valsts, sekretariāts un valsts bezmaksas palīdzības tālrunis. Organizācija palīdz noziegumos cietušajiem, lieciniekiem un radiniekiem, viņus uzklausot un sniedzot atbalstu un noderīgu padomu. Vajadzības gadījumā cietušais var saņemt atbalstu darījumos ar citām struktūrām, kas var sniegt, piemēram, psiholoģisku palīdzību, nodrošināt izmitināšanu patversmē vai sniegt finansiālu palīdzību. Cietušie var arī saņemt norādījumus par kriminālprocesu. Zviedrijas Cietušo atbalsta organizācija arī organizē atbalstu lieciniekiem, ko sniedz brīvprātīgie, kuri arī informē un atbalsta saistībā ar tiesvedību.

Kontaktinformācija:

0200 21 20 19

08 644 88 00

info@brottsofferjouren.se

http://www.brottsofferjouren.se/

Föreningen anhöriga till sexuellt utnyttjade barn (ATSUB — Asociācija no seksuālas vardarbības cietušu bērnu radinieku atbalstam)

ATSUB individuāli konsultē no seksuālas vardarbības cietušu bērnu radiniekus un piedāvā palīdzību un atbalstu darījumos ar iestādēm. Asociācija arī organizē atbalsta grupas un sniedz palīdzību tiesā.

Kontaktinformācija:

08 644 21 12

info@atsub.se

http://atsub.se/

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL — Zviedrijas Lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu tiesību aizsardzības federācija), cietušo atbalsta tālrunis

RFSL ir bezpeļņas organizācija, kuras uzdevums ir nodrošināt, ka LGBT personām ir tādas pašas tiesības, iespējas un pienākumi kā jebkuram citam sabiedrības loceklim. RFSL uztur cietušo atbalsta tālruni, uz kuru var zvanīt LGBT personas, pret ko ir vērsta slikta izturēšanās, draudi un vardarbība. Šīs organizācijas pakalpojumi ir paredzēti arī minēto personu radiniekiem un draugiem, kā arī cilvēkiem, kuri tiekas ar neaizsargātām LGBT personām savā darbā. Organizācija piedāvā krīzes sanāksmes, informāciju par tiesībām, palīdzību darījumos ar iestādēm, atbalstu tiesas procesā un izmitināšanu patversmē.

Kontaktinformācija:

020 34 13 16

boj@rfsl.se

http://www.rfsl.se/verksamhet/brottsofferjour/

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS — Zviedrijas Nacionālā sieviešu patversmju un jaunu sieviešu patversmju organizācija)

ROKS koordinē vietējos iesaistītos centrus un nodrošina palīdzību un izmitināšanu patversmēs no vardarbības cietušām sievietēm, meitenēm un bērniem. Šī organizācija arī veic viedokļa veidošanas darbu, lai publiskotu iesaistīto centru pieredzi un tādējādi mazinātu vīriešu vardarbību pret sievietēm.

Kontaktinformācija:

08 442 99 30

info@roks.se

https://www.roks.se/

Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen (RISE — Valsts atbalsta centrs incesta upuriem un personām, kuras bērnībā cietušas no citiem seksuālas vardarbības veidiem)

RISE ir bezpeļņas organizācija, kas piedāvā atbalstu pieaugušajiem, kuri bērnībā bijuši pakļauti seksuālai vardarbībai. Šī apvienība uztur palīdzības tālruni, uz kuru var zvanīt sievietes, vīrieši, bērni, radinieki un profesionāļi. RISE arī piedāvā dažādus pasākumus saviem dalībniekiem, tostarp apspriedes atbalsta grupās.

Kontaktinformācija:

08 696 00 95

stod@rise-sverige.se

http://rise-sverige.se/

Terrafem

Terrafem” ir bezpeļņas organizācija. Tā uztur Zviedrijas vienīgo valsts mēroga palīdzības tālruni imigrantu izcelsmes sievietēm, kuras cietušas no vardarbības. “Terrafem” arī uztur juridiskās palīdzības tālruni un sniedz aizsardzību no vardarbības cietušām sievietēm un viņu bērniem drošās patversmēs.

Kontaktinformācija:

020 52 10 10

08 643 05 10

info@terrafem.org

http://www.terrafem.org/

Unizon

Unizon” pārstāv sieviešu patversmes, jaunu sieviešu iespēju nodrošināšanas centrus un citus atbalsta dienestus, strādājot sabiedrībai, kurā valda dzimumu līdztiesība un nav vardarbības. Dalīborganizāciju darbs ietver galvenokārt atbalsta un aizsardzības nodrošināšanu no vardarbības cietušām sievietēm un viņu bērniem. Organizācijas arī veic preventīvo un atbalsta darbu attiecībā uz bērniem un jauniešiem, ietekmē viedokļus un izplata zināšanas.

Kontaktinformācija:

08 642 64 01

info@unizon.se

http://unizon.se/

Lapa atjaunināta: 06/10/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.