Victims' rights - by country

As a victim of a crime you can benefit from a number of rights, and assistance from national authorities and organisations to advise and help you. These factsheets provide you with a range of information on what you can expect in every country in the European Union.

If you have suffered a crime, of course you will need to think about whether to report it. You may feel reluctant to do this, or worried about it, but if you do not report it, a police investigation is much less likely and the person who committed the crime is unlikely to be brought to account. Reporting the crime may also be important for your own practical reasons such as making an insurance claim.

You may have access to some rights whether you report the crime or not. However, once you have reported the crime you can benefit from a range of rights and additional support which might not otherwise be available to you. These will help to ensure that you can take full part in the proceedings and that you understand what is happening. They also aim at making the process as easy as possible for you.

When you report the crime to the police or as soon as possible thereafter, you might wish to check carefully what specific role(s) you may have in the proceedings - as victim, witness, civil claimant, civil party, private prosecutor, etc.   These roles vary from one country to another and some of them have rights attached to them that may be important later on in the process, for example with regard to whether or not you as a victim can appeal the outcome of a trial. Take note of the roles and deadlines as you read through these factsheets. Check with the police what roles exist and what deadlines – if any - you must respect to get the respective status. You may ask the authorities for clarifications in order to decide how best to protect your rights and legal interests.

Once you have reported a crime, authorities will work to bring justice to you and others. As part of this process, they may require your active cooperation until and perhaps after the end of the criminal proceedings if there is a prosecution. You have an important role in these proceedings and your assistance is very much appreciated.

The police will begin their investigation to establish enough evidence to prosecute the person who committed the crime. If the person is prosecuted and found guilty the judge will also determine the appropriate penalty for the offender.

As a victim, you have a number of legally guaranteed rights within or outside the criminal proceedings. In addition, some of your rights may extend to your family members and relatives. The European Union has taken steps to guarantee a minimum set of rights and certain standards along which Member States should align their laws.

The following factsheets will guide you through the most important steps of criminal proceedings in each Member State, explaining the rights you have and the basic rules you need to follow to exercise them. This information is not a substitute for legal advice and is intended to be for guidance only.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Any reference in these fact sheets to a person of the male sex shall be deemed also to constitute a reference to a person of the female sex, and vice versa, unless the context clearly indicates otherwise.

Last update: 08/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas nīderlandiešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

Noziedzīgā nodarījumā cietušo tiesības kriminālprocesā - Beļģija

Jūs uzskatīs par noziedzīgā nodarījumā cietušo, ja tāda nodarījuma dēļ, ko saskaņā ar valsts tiesību aktiem kvalificē kā noziedzīgu nodarījumu, jums būs nodarīts kaitējums, piemēram, jūs būsiet guvis miesas bojājumus vai jūsu īpašumam būs radīti zaudējumi, tas būs nozagts utt. Noziedzīgos nodarījumos cietušajiem ir konkrētas tiesību aktos paredzētas individuālās tiesības gan pirms kriminālprocesa, gan tā laikā, gan pēc tā.

Beļģijā kriminālprocess ir sadalīts izmeklēšanas un iztiesāšanas posmā. Izmeklēšanu parasti vada prokurors, bet dažos sarežģītākos gadījumos – izmeklēšanas tiesnesis. Izmeklēšanā tiek vākti pierādījumi, lai noskaidrotu, vai ir izdarīts noziedzīgs nodarījums, un kas to izdarījis.

Pēc tam, kad izmeklēšana ir beigusies, lieta tiek slēgta vai nosūtīta iztiesāšanai tiesā. Tiesas procesā tiesa izvērtē savāktos pierādījumus un lemj par apsūdzētā vainu. Ja apsūdzētais tiek atzīts par vainīgu, var piespriest sodu. Tomēr tiesa var atzīt personu arī par nevainīgu un taisīt attaisnojušu spriedumu.

Kā cietušajam jums ir virkne tiesību visās kriminālprocesa stadijās. Ja Jūs vēlaties aktīvāk piedalīties procesā, varat lūgt, lai jūs tiktu reģistrēts kā aizskartā persona vai jūs varat celt civilprasību kriminālprocesā. Noteiktos apstākļos jūs varat ierosināt kriminālprocesu pats, tieši aicinot nodarījumu izdarījušo personu ierasties tiesā vai iesniedzot sūdzību izmeklēšanas tiesnesim un vienlaikus piesakoties civilprasītāja statusam. Kā civilprasītājs kriminālprocesā jūs varat pieprasīt kompensāciju no vainīgās personas. Ja ir izpildīti vairāki nosacījumi (piemēram, ja esat cietis vardarbīgā noziedzīgā nodarījumā un vainīgā persona vai apdrošinātājs nespēj kompensēt nodarīto kaitējumu), jūs varat būt tiesīgs saņemt kompensāciju no valsts.

Turpmākajās faktu lapās atradīsiet informāciju par dažādajām kriminālprocesa stadijām un par jūsu tiesībām Saite atveras jaunā logānoziedzīga nodarījuma izmeklēšanas laikā, Saite atveras jaunā logātiesas procesa laikā un Saite atveras jaunā logāpēc pirmā tiesas procesa. Papildu informāciju par Jums Saite atveras jaunā logāpieejamo atbalstu un palīdzību varat iegūt šeit.

Lapa atjaunināta: 16/12/2015

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas nīderlandiešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

1. MANAS TIESĪBAS NOZIEDZĪGA NODARĪJUMA IZMEKLĒŠANAS LAIKĀ

Kam un kā varu ziņot par noziedzīgu nodarījumu?

Kā varu uzzināt par iestāžu rīcību pēc tam, kad esmu paziņojis par noziedzīgu nodarījumu?

Kāds var būt mans statuss noziedzīgā nodarījuma izmeklēšanā?

Kādas ir manas kā liecinieka tiesības?

Esmu nepilngadīgs. Vai man ir papildu tiesības?

Kādu informāciju noziedzīgā nodarījuma izmeklēšanas laikā varu saņemt no policijas vai cietušo atbalsta organizācijām ?

Vai varu saņemt juridisko palīdzību?

Kā varu saņemt aizsardzību, ja esmu apdraudēts?

Kādus pakalpojumus un palīdzību varu saņemt noziedzīga nodarījuma izmeklēšanas laikā?

Vai iespējams panākt izlīgumu/samierināšanu vai uzsākt mediāciju starp apsūdzēto un mani?

Kā turpināsies manas lietas virzība pēc izmeklēšanas beigām?

Vai drīkstu iesniegt sūdzību, ja manu lietu izbeidz bez izskatīšanas tiesā?

Esmu ārvalstnieks. Kā tiek aizsargātas manas tiesības un intereses?

Papildinformācija

Kam un kā varu ziņot par noziedzīgu nodarījumu?

Par noziedzīgu nodarījumu varat ziņot vietējai policijai, vēlams apgabalā, kur noticis noziedzīgais nodarījums. Ārkārtas situācijās ar policiju vienmēr varat sazināties, piezvanot uz tālruņa numuru 112. Ja gadījums nav steidzams, varat doties uz tuvāko policijas iecirkni. Policijas iecirkņu adreses ir norādītas vietējo policijas spēku tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logānīderlandiešu un Saite atveras jaunā logāfranču valodā.

Ja esat Beļģijas pilsonis vai Beļģijas pastāvīgais iedzīvotājs (piemēram, jums ir piešķirta pastāvīgās uzturēšanās atļauja), tad par atsevišķiem mazāk smagiem nodarījumiem (piemēram, vandalismu, maza apmēra zādzībām no veikaliem un velosipēda zādzību) varat paziņot tiešsaistē Saite atveras jaunā logānīderlandiešu, Saite atveras jaunā logāfranču vai Saite atveras jaunā logāvācu valodā. Turklāt jebkura persona, tai skaitā tūristi, var paziņot par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar internetu, tiešsaistē, izmantojot tam speciāli paredzētu tīmekļa vietni, kas ir pieejama Saite atveras jaunā logānīderlandiešu, Saite atveras jaunā logāfranču, Saite atveras jaunā logāvācu un Saite atveras jaunā logāangļu valodā.

Par atsevišķiem nodarījumiem var saukt pie atbildības tikai tad, ja cietušais iesniedz sūdzību (piemēram, vajāšanu, goda vai cieņas aizskaršanu).

Jums nav par noziedzīgu nodarījumu jāpaziņo uzreiz, taču jūsu interesēs ir to darīt, lai ļautu policijai pēc iespējas ātrāk iegūt detalizētu informāciju par noziedzīga nodarījuma faktiem un apstākļiem, kā arī par jebkādu jums radīto kaitējumu vai aizskārumu. Jums būtu jāņem arī vērā, ka pēc noteikta laikposma (noilguma termiņa) iestādes vairs nevarēs veikt kriminālvajāšanu par nodarījumu. Noilguma termiņš ir noteikts likumā, un tas ir atkarīgs no noziedzīga nodarījuma veida (no sešiem mēnešiem līdz piecpadsmit gadiem).

Policija jūs nopratinās un sagatavos oficiālu ziņojumu. Nopratināšanas laikā jums ir virkne tiesību, kuras būs piemērojamas arī turpmāk, ja jūs vēlāk sniegsiet vēl vienu liecību. Neatkarīgi no tā, vai jūs nopratina kā cietušo vai kā liecinieku, policijas darbinieks pirms nopratināšanas jums paskaidros, ka:

 • jūs varat pieprasīt, lai visi jautājumi un atbildes tiktu pierakstītas jūsu vārdiem;
 • jūs varat pieprasīt, lai tiktu veikta konkrēta izmeklēšanas darbība vai tiktu nopratināta konkrēta persona;
 • jūsu liecības var izmanot tiesā kā pierādījumus;
 • jūs varat saņemt savas nopratināšanas protokola kopiju. Kopiju varat lūgt nopratināšanas beigās. Parasti to izsniedz uzreiz.

Ja nerunājat procesa valodā, policija nodrošinās tulka pakalpojumus; tulku nevajadzēs, ja policijas darbinieks spēs pierakstīt jūsu teikto jūsu valodā vai lūgs jūs pierakstīt jūsu izteikumus jūsu valodā.

Jūsu sūdzība tiks iekļauta oficiālajā ziņojumā, kurā var iekļaut šādu informāciju:

 • jūsu vārdu un uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un jebkādu e-pasta adresi;
 • informāciju par noziedzīgo nodarījumu — kas ir iesaistītās personas, kur, kad un kas ir noticis, kā noziedzīgais nodarījums ir jūs ietekmējis;
 • jebkura liecinieka kontaktinformāciju;
 • iesaistīto personu aprakstu, tai skaitā augumu, miesas būvi un apģērbu; noderīga ir arī informācija par personas vecumu, matu krāsu un griezumu, akcentu un īpašām pazīmēm, piemēram, kārpām, rētām, tetovējumiem vai dzimumzīmēm;
 • informāciju par visiem jums nodarītajiem miesas bojājumiem (ārsts var jums izsniegt medicīnisku sertifikātu, kuru jūs varat iesniegt policijā pat vairākas dienas pēc tam, kad sniedzāt sākotnējo ziņojumu); varat arī lūgt, lai jūsu ārsts izsniedz jums darbnespējas lapu;
 • informāciju par jebkādiem citiem mantiskiem zaudējumiem (ir noderīgi sagatavot šādus zaudējumus apliecinošas fotogrāfijas).

Nopratināšanas laikā varat arī norādīt, vai jums vajag jebkāda veida praktisku, sociālu, psiholoģisku vai juridisku palīdzību.

Jums būtu jāiesniedz policijai jebkādu dokumentu kopijas, jo dokumentu oriģināli jums var būt nepieciešami vēlāk, piemēram, sazinoties ar apdrošināšanas sabiedrību.

Ja esat cietis no seksuālas vardarbības, jūs tiksiet nopratināts īpašā telpā, kurā tiks nodrošināts nepieciešamais privātums.

Lielākajā daļā gadījumu policija nosūtīs oficiālo ziņojumu (proces-verbaal/procès-verbal) prokuratūras dienestam (parket/parquet). Prokurors lems, vai policijai ir vai nav jāsāk izmeklēšana. Šo izmeklēšanu var veikt vai nu prokurors (procureur des Konings/procureur du Roi) – šādā gadījumā tā būs standarta izmeklēšana (opsporingsonderzoek/enquête pénale) – vai sarežģītākos gadījumos vai gadījumos, kuros ir nepieciešams veikt personas tiesības ierobežojošākus pasākumus, to var veikt izmeklēšanas tiesnesis (tiesas veikta izmeklēšana) gerechtelijk onderzoek/instruction judiciaire)). Atsevišķos gadījumos policija var pati nolemt veikt izmeklēšanu un nosūtīt visu lietu prokuratūras dienestam turpmākas rīcības veikšanai (policijas izmeklēšana – ambtshalve politioneel onderzoek/enquête policière d'office). Par vairākiem mazāk smagiem noziedzīgiem nodarījumiem (piemēram, velosipēda zādzību) un atkarībā no lietas apstākļiem (piemēram, ja nav ziņu par vainīgo personu) policija sagatavos vienkāršotu oficiālo ziņojumu (vereenvoudigd proces-verbaal (VPV)/procès-verbal simplifié). Šis vienkāršotais oficiālais ziņojums paliks policijas iecirknī, un to nepārsūtīs prokuratūras dienestam. Katru mēnesi visu sagatavoto vienkāršoto oficiālo ziņojumu sarakstu pārsūta prokuroram, un tādējādi viņš uzzinās par jūsu lietu. Ja kļūs zināma jauna informācija, kam var būt nozīme lietā (piemēram, ja tiek identificēta vainīgā persona), oficiālais ziņojums tiks nosūtīts prokuroram un policija jums par to paziņos.

Kā varu uzzināt par iestāžu rīcību pēc tam, kad esmu paziņojis par noziedzīgu nodarījumu?

Pēc tam, kad būsiet paziņojis par noziedzīgu nodarījumu, jums izsniegs dokumentāru apliecinājumu par sūdzības iesniegšanu. Tajā būs iekļauts jūsu lietas atsauces numurs, policijas amatpersonas vārds, kas jums sniedza palīdzību, un prokuratūras dienesta kontaktinformācija (ar ko varat sazināties, lai saņemtu turpmāku informāciju par jūsu lietu).

Ar šo dokumentu jūs tiksiet skaidri informēts par to, vai jūsu sūdzība tiks izskatīta kā standarta oficiālais ziņojums, policijas izmeklēšana vai vienkāršots oficiālais ziņojums.

Kāds var būt mans statuss noziedzīga nodarījuma izmeklēšanā?

Ja tiks veikta kriminālvajāšana un ja jūs nebūsiet veicis citus pasākumus, izņemot sūdzības iesniegšanu policijai, prokurors jūs informēs tikai par tiesas sēdes datumu, laiku un vietu.

Ja vēlaties saņemt informāciju par jebkādiem citiem pasākumiem, kas veikti saistībā ar jūsu sūdzību, jums ir tiesības reģistrēties kā aizskartajai personai (benadeelde persoon/personne lésée). Deklarāciju, ka esat aizskartā persona, varat iesniegt vai nu personīgi, vai ar advokāta starpniecību tai policijas amatpersonai, kura sagatavo oficiālo ziņojumu vai prokuratūras dienesta sekretariātā, vai policijas iecirknī, vai nosūtot ierakstītu vēstuli prokuratūras dienesta sekretariātam. Līdz ar dokumentu, kas apliecina, ka esat iesniedzis sūdzību, jūs saņemsiet arī veidlapu šādas deklarācijas sniegšanai.

Kā aizskartā persona jūs saņemsiet rakstisku informāciju par prokurora pieņemtajiem lēmumiem (piemēram, lēmumu izbeigt lietu un šādas rīcības iemesliem vai lēmumu sākt tiesas izmeklēšanu) un izmeklēšanas sēdes datumu. Jums būs arī tiesības pievienot lietai jebkuru dokumentu, kuru jūs uzskatāt par vajadzīgu. Papildus tam jums būs tiesības ieskatīties lietas materiālos un saņemt to kopiju.

Ja vēlaties prasīt nodarītā kaitējuma kompensāciju vai iegūt citas tiesības, jums ir jāiesniedz prasība kā  civilprasītājam kriminālprocesā1 (burgerlijke partij/partie civile). Jūs to varat darīt, jebkurā procesa stadijā iesniedzot nepārprotamu paziņojumu vai nu personīgi, vai ar advokāta starpniecību. Kā civilprasītājs jūs varat ieskatīties lietas materiālos un saņemt lietas materiālu kopiju, lūgt veikt papildu izmeklēšanas darbības, prasīt kaitējuma kompensāciju, apstrīdēt pieņemtos lēmumus un ar jums ir jāapspriežas un jūs ir jāinformē par vainīgās personas ieslodzījumu.

Kā civilprasītājam kriminālprocesā vai kā aizskartajai personai jums būs tiesības, lai saziņā ar iestādēm jūs pārstāvētu advokāts. Beļģijā izmeklēšana ir konfidenciāla, un jūsu klātbūtne izmeklēšanas darbībās (piemēram, aizdomās turētās personas nopratināšanā) nav iespējama; izņēmums noziedzīga nodarījuma vietas apmeklēšana, lai veiktu tā rekonstrukciju – šajā gadījumā var piedalīties arī civilprasītājs.

Jums nav jāpierāda ne noziedzīga nodarījuma fakts, ne to izdarījušās personas vaina.

Šajā kriminālprocesa stadijā jums nodarītais kaitējums vai zaudējumi nevar tikt atlīdzināti.

Pēc oficiālā ziņojuma pārsūtīšanas prokuratūras dienestam un pēc tam, kad ir sākusies kriminālvajāšana, jūs vairs nevarat apturēt kriminālprocesu. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kuros par nodarījumu kriminālvajāšanu var veikt tikai tad, ja par to ir iesniedzis sūdzību cietušais, piemēram, izsekošanas gadījumā.

Kādas ir manas kā liecinieka tiesības?

Izmeklēšanas stadijā jūs droši vien nopratinās kā liecinieku (getuige/témoin).

Ja kā liecinieks jūs jūtaties apdraudēts, jums (un jūsu ģimenes locekļiem un radiniekiem) noteiktos apstākļos var piemērot šādus liecinieku aizsardzības pasākumus:

 • konsultācijas par preventīviem pasākumiem un palīdzību to īstenošanā;
 • preventīvas policijas patruļas;
 • ienākošo un izejošo tālruņa zvanu ierakstīšanu;
 • slepena tālruņa vai mobilā tālruņa numura piešķiršanu ārkārtas zvaniem un aizsargātas numura zīmes piešķiršanu jūsu automašīnai;
 • fizisko aizsardzību un
 • dzīvesvietas maiņu uz maksimāli 45 dienām.

Ārkārtas situācijās, piemēram, ja esat cietis no noziedzīga nodarījuma vai esat kļuvis par liecinieku noziedzīgam nodarījumam, ko izdarījusi noziedzīga organizācija, vai ļoti smagam noziegumam, piemēram, nepilngadīgā nolaupīšanai vai slepkavībai, un iepriekš uzskaitītie pasākumi nav pietiekami, lai garantētu jūsu drošību, var veikt īpašus pasākumus. Šie pasākumi ietver

 • pārvietošanu uz laiku, kas pārsniedz 45 dienas, un
 • identitātes maiņu.

Jūs varat pieprasīt kompensāciju par ceļa un izmitināšanas izdevumiem, kas radušies saistībā ar liecības sniegšanu izmeklēšanas ietvaros. Liecinieki var pieprasīt arī kompensāciju par darba kavējumu, kura apmērs nepārsniedz pusi no darba dienas. Šīs izmaksas sedz no valsts budžeta un vēlāk piedzen no apsūdzētā, ja tiesa viņu atzīst par vainīgu.

Ja jums tiek piemērots aizsardzības pasākums vai jūs neatrodaties valstī, jūs var nopratināt ar videokonferences vai telekonferences starpniecību.

Esmu nepilngadīgs. Vai man ir papildu tiesības?

Ja esat jaunāks par 18 gadiem un esat cietis noziedzīgā nodarījumā, jums nopratināšanā ir šādas papildu tiesības:

 • tiesības ierasties kopā ar jūsu izraudzītu pieaugušo un
 • tiesības uz nopratināšanu īpaši pielāgotā telpā.

Jūsu liecību var fiksēt audio vai video ierakstā, lai jums tā nebūtu vairākkārt jāatkārto. Tādas personas nopratināšanu, kura ir jaunāka par 12 gadiem, var fiksēt video ierakstā, ja persona par to iepriekš ir tikusi informēta. Tādas personas nopratināšanu, kura ir vecāka par 12 gadiem, var fiksēt video ierakstā tikai, ja persona tam ir sniegusi piekrišanu. Nopratināšana notiek īpaši aprīkotās telpās.

Ja esat cietis ar seksuālu vardarbību, prostitūciju vai pornogrāfiju saistītā noziedzīgā nodarījumā, laikposms, pēc kura vairs nav iespējams veikt kriminālvajāšanu, sākas tikai no dienas, kad esat sasniedzis 18 gadu vecumu.

Ja esat nepilngadīgs un esat cietis noziedzīgā nodarījumā, policija jūs nosūtīs uz specializētu centru bērniem, kas cietuši no ļaunprātīgas izmantošanas.

Jūs tiksiet aizsargāts no plašsaziņas līdzekļiem – tas nozīmē, ka tiks aizliegta attēlu, zīmējumu un citu materiālu izplatīšana, kas var atklāt jūsu identitāti.

Kādu informāciju noziedzīga nodarījuma izmeklēšanas laikā varu saņemt no policijas vai cietušo atbalsta organizācijām?

Policija jūs informēs par:

 • dienestiem un organizācijām, kur varat meklēt atbalstu;
 • procedūrām, kas būs jāievēro pēc tam, kad būsiet sniedzis savu paziņojumu;
 • prasībām, kas jāievēro, lai saņemtu kompensāciju par nodarīto kaitējumu.

Šo informāciju var sniegt informatīvu lapu un brošūru veidā vai arī mutiski. Brošūras ir pieejamas trīs oficiālajās valodās (Saite atveras jaunā logānīderlandiešu, Saite atveras jaunā logāfranču un Saite atveras jaunā logāvācu). Praksē mutisku informāciju var sniegt arī citās valodās (piemēram, angļu valodā).

Ir svarīgi zināt, ka jūs tiksiet informēts par noteiktiem pavērsieniem jūsu lietā tikai tad, ja reģistrēsieties kā aizskartā puse vai iesniegsiet prasību kā civilprasītājs kriminālprocesā 1. Minētie pavērsieni ir šādi:

 • prokurora lēmums izbeigt kriminālprocesu un šā lēmuma pamatojums;
 • prokurora lēmums nodot lietu izmeklēšanas tiesnesim, lai veiktu tiesas izmeklēšanu;
 • prokurora lēmums ierosināt pārkāpējam noslēgt izlīgumu vai veikt mediāciju un
 • diena, kad jūsu lietu izskatīs tiesā;
 • kā aizskartajai pusei vai civilprasītājam kriminālprocesā jums būs tiesības ieskatīties lietas materiālos un iegūt lietas kopiju. Šāds lūgums ir jāadresē prokuratūras dienestam vai izmeklēšanas tiesnesim izmeklēšanas laikā.

Jūs drīkstat kopēt lietas materiālus, bet tas ir maksas pakalpojums (par vienu kopiju jāmaksā no aptuveni 0,25 eiro līdz 0,50 eiro). Ja lietu izskata zvērināto tiesa (hof van assisen/cour d'assises), par kopijām nav jāmaksā.

Vai varu saņemt juridisko palīdzību?

Sākotnējas informācijas saņemšanai varat lūgt “pirmās līnijas” juridisko palīdzību (juridische eerstelijnsbijstand/aide juridique de première ligne), kurā advokāti sniedz bezmaksas juridisko palīdzību noteiktās dienās un noteiktā laikā. Ja nepieciešams, viņi jūs varēs nosūtīt uz specializētu dienestu vai organizāciju. Konsultācijas tiek rīkotas tiesu namos, miertiesās (vredegerecht/justice de paix), tiesību centros un atsevišķās pašvaldībās u.c. Jūs varat atrast tiesību centru (justitiehuis/maison de justice) katrā tiesu apgabalā (to kontaktinformācija ir pieejama Saite atveras jaunā logāfranču un Saite atveras jaunā logānīderlandiešu valodā) vai varat sazināties ar kādu no cietušo atbalsta dienestiem.

Lai saņemtu detalizētas juridiskās konsultācijas, juridisko palīdzību un pārstāvību jums nepieciešams vērsties pie advokāta. Atkarībā no jūsu ienākumiem advokāta pakalpojumi var būt pilnībā vai daļēji bez maksas “otrās līnijas” juridiskās palīdzības sistēmas (juridische tweedelijnsbijstand/aide juridique de deuxième ligne) ietvaros. Vairākām personu kategorijām, piemēram, nepilngadīgajiem vai personām ar garīgās veselības traucējumiem, konkrētās situācijās vienmēr ir tiesības uz bezmaksas advokāta pakalpojumiem.

“Otrās līnijas” juridiskās palīdzības saņemšanai jums ir jādodas uz juridiskās palīdzības biroju (bureau voor juridische bijstand/bureau d’aide juridique) (sīkāka informācija Saite atveras jaunā logāfranču un Saite atveras jaunā logānīderlandiešu valodā), kas ir atrodams katrā tiesu namā. Jums būs jāuzrāda dokumenti, kas apliecina, ka piederat kādai no konkrētajām kategorijām vai ka jūsu neto ienākumi ir nelieli. Birojs divu nedēļu laikā lems par to, vai apmierināt jūsu pieteikumu, un nosūtīs jums piešķirtā advokāta kontaktinformāciju. Varat arī lūgt jūsu izvēlētam advokātam, vai viņš nevēlas strādāt, pamatojoties uz “otrās līnijas juridiskās palīdzības” sniegšanas kārtību. Ja advokāts tam piekrīt, viņš sazināsies ar biroju jūsu vārdā, lai panāktu jūsu pieteikuma apmierināšanu.

Ja jūsu rīcībā ir nelieli finanšu līdzekļi, noteiktos apstākļos varat lūgt, lai jūs tiktu atbrīvots no virknes procesuālo izdevumu (piemēram, tiesu izpildītāja izmaksām un lietas materiālu kopēšanas izmaksām), pamatojoties uz juridiskās palīdzības (rechtsbijstand/assistance judiciaire) noteikumiem. Lai izmantotu šo palīdzību, jums ir jāiesniedz pieteikums tās krimināltiesas Juridiskās palīdzības birojam, kura izskata lietu. Ja jūs jau esat civilprasītājs kriminālprocesā, jūs varat iesniegt šo pieteikumu rakstveidā vai mutiski attiecīgajai krimināltiesai, kura izskata lietu.

Ir ieteicams uzmanīgi pārbaudīt jūsu apdrošināšanas polises, lai pārliecinātos, vai jums ir juridisko izdevumu apdrošināšana. Sazinieties ar savu apdrošināšanas brokeri.

Kā varu saņemt aizsardzību, ja esmu apdraudēts?

Policija garantēs jūsu drošību, veicot vispārējus drošības pasākumus. Ja jūtaties apdraudēts saistībā ar liecību, ko esat sniedzis vai gatavojaties sniegt, un esat gatavs savu liecību apstiprināt tiesā, Liecinieku aizsardzības komisija (Getuigenbeschermingscommissie/ Commission de protection des témoins) var jums nodrošināt papildu aizsardzību. Ja prokurors (standarta izmeklēšanā) vai izmeklēšanas tiesnesis (tiesas izmeklēšanā) uzskatīs, ka jums šie aizsardzības pasākumi ir nepieciešami, viņš nosūtīs pieteikumu Liecinieku aizsardzības komisijai.

Ja esat cietis no izvarošanas vai seksuāla rakstura uzbrukuma, jūs tiksiet aizsargāts no jūsu identitātes izpaušanas plašsaziņas līdzekļos. Jebkāda fotogrāfiju, zīmējumu vai citu tādu dokumentu izplatīšana, ar kuriem var tikt izpausta jūsu identitāte, ir pārkāpums.

Ja esat cietis no vardarbības ģimenē un baidāties atgriezties mājās, policija jums (un jūsu bērniem) sagādās drošu patvērumu.

Jūs varat arī lūgt policijai neiekļaut personas datus oficiālajā ziņojumā, taču jums jāņem vērā, ka policijai ir pienākums pēc pieprasījuma nodot šo informāciju prokuratūras dienestam.

Izmeklēšanas tiesnesis (policijai nav kompetences šajā jomā) var piešķirt jums pilnīgu vai daļēju anonimitāti tikai tad, ja jūs vai jūsu radinieks var nonākt ļoti bīstamā situācijā saistībā ar liecības sniegšanu. Izmeklēšanas tiesnesis bieži izlemj piešķirt anonimitāti pēc savas iniciatīvas, taču jūs to varat pieprasīt arī pats. Ja izmeklēšanas tiesnesis jūsu lūgumu noraida, lēmums nav pārsūdzams.

Daļēja anonimitāte nozīmē, ka jūsu identitāte netiks atklāta jūsu nopratināšanas oficiālajā protokolā. Tas ir iespējams gan standarta izmeklēšanā, gan tiesas izmeklēšanā.

Pilnīga anonimitāte nozīmē, ka jūsu identitāti patur slepenībā visā kriminālprocesa laikā, un tas iespējams tikai šādos gadījumos:

 • ja izmeklēšanas tiesnesis veic tiesas izmeklēšanu;
 • ja jūsu aizsardzībai nepietiek ar daļēju anonimitāti;
 • ja uzskatāt, ka, sniedzot liecību, jūs apdraudēsiet sevi un jūsu radiniekus, un šā iemesla dēļ jūs varētu atteikties liecināt; un
 • ja noziedzīgu nodarījumu izdarījusi noziedzīga organizācija vai arī tas ir smags noziegums (piemēram, nepilngadīgas personas nolaupīšana vai slepkavība).

Kādus pakalpojumus un palīdzību varu saņemt noziedzīga nodarījuma izmeklēšanas laikā?

Visiem policijas un tiesu darbiniekiem ir pienākums jums sniegt nepieciešamo informāciju un vajadzības gadījumā nosūtīt jūs uz specializētiem dienestiem. Ir dažādi specializēti dienesti, kas sniedz palīdzību cietušajiem. Kriminālprocesa laikā un pat pēc kriminālprocesa jūs varat vērsties šādos dienestos:

 • policija piedāvā sākotnējo uzņemšanu, praktisku palīdzību un informāciju, palīdz sagatavot oficiālos ziņojumus un nosūta uz attiecīgajiem dienestiem. Ja policijas darbinieks, kas jūs uzklausa, nespēj sniegt visu vajadzīgo atbalstu (piemēram, ārkārtas vai ļoti nopietnā situācijā), vajadzīgo atbalstu var nodrošināt policijas specializētie cietušo atbalsta dienesti (politionele slachtofferbejegening/assistance policière aux victimes);
 • cietušo uzņemšanas biroji (slachtofferonthaal/accueil des victimes) tiesību centrā var sniegt jums specifisku informāciju par jūsu lietu. Katrā tiesu apgabalā ir tiesību centrs (to kontaktinformācija ir pieejama Saite atveras jaunā logāfranču un Saite atveras jaunā logānīderlandiešu valodā). Šis dienests var jums sniegt nepieciešamo atbalstu un palīdzību visā procesa laikā. Ja nepieciešams un atkarībā no problēmas, cietušo uzņemšanas biroja darbinieki jūs nosūtīs uz specializētākiem dienestiem. Cietušo uzņemšanas biroja darbinieki var jūs atbalstīt emocionāli smagos brīžos procesa gaitā un palīdzēt piekļūt lietas materiāliem, sniegt palīdzību tiesas sēdes laikā, palīdzēt atgūt dokumentāros pierādījumus vai sniegt atbalstu noziedzīga nodarījuma rekonstrukcijas laikā. Viņi var arī jums palīdzēt sagatavot cietušā paziņojumu par soda piemērošanu.
 • cietušo atbalsta dienesti (diensten slachtofferhulp/services d'assistance aux victimes) sniedz turpmāku atbalstu noziedzīgā nodarījuma seku pārvarēšanā: tie sniedz emocionālu un psiholoģisku atbalstu, informāciju (par jūsu tiesībām, kaitējuma novēršanu, tiesas sēdi un juridiskās palīdzības pieejamību), kā arī palīdzību saziņā ar dažādām institūcijām (piemēram, apdrošināšanas sabiedrībām, policiju, tiesu iestādēm, advokātiem, slimnīcām u.c.). Parasti jūs uz šiem dienestiem nosūtīs policija vai tiesu asistenti, taču jūs ar tiem varat sazināties arī pats.

Visi šie pakalpojumi ir pieejami pilnībā bez maksas un ir brīvprātīgi.

Ja esat cietis no cilvēku tirdzniecības, atbalstu var sniegt dažādi privāti specializēti dienesti. Koordināciju un sadarbību starp šiem dienestiem nodrošina Saite atveras jaunā logāVienlīdzīgu iespēju nodrošināšanas un rasisma novēršanas centrs (Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding/Centre pour l’Egalité des chances et la lutte contre le racisme ). Ja jums tiks piešķirta aizsardzība kā cilvēku tirdzniecības upurim2, jūs varēsiet izmantot vairākus īpašus noteikumus saistībā ar uzturēšanās un darba atļaujām.

Jūs varat saņemt medicīnisku palīdzību, taču, ja jums nav derīgas veselības apdrošināšanas, jums var nākties par to maksāt pašam, (lai gan jūs varat iekļaut šīs izmaksas savā kompensācijas prasībā). Visu 27 ES dalībvalstu, kā arī Islandes, Lihtenšteinas, Norvēģijas un Šveices iedzīvotāji var izmantot Saite atveras jaunā logāEiropas veselības apdrošināšanas karti.

Vai iespējams panākt izlīgumu/samierināšanu vai uzsākt mediāciju starp apsūdzēto un mani?

Mediācija ir iespējama visās kriminālprocesa stadijās – policijas izmeklēšanas laikā (mediācija policijā); pašvaldību līmenī (mediācija saistībā ar administratīvajiem sodiem); prokuratūras līmenī, pirms tiek pieņemts lēmums par kriminālvajāšanu (mediācija krimināllietās), un pēc tam, kad prokuratūra ir izlēmusi uzsākt kriminālvajāšanu (atjaunojošā mediācija). Atjaunojošā mediācija ir iespējama arī soda izpildes laikā un pēc tās.

Mediācija ir pieejama saistībā ar visu veidu noziedzīgiem nodarījumiem. Prokuroram, izmeklēšanas tiesnesim un lietu iztiesājošajam tiesnesim ir jūs jāinformē par mediācijas iespējām. Jūs varat arī pats pieprasīt mediāciju.

Mediācija policijas līmenī (politionele schadebemiddeling/médiation policière) tiek piedāvāta mazāk smagu nodarījumu gadījumos (piemēram, grafiti, maza apmēra zādzības un vandālisms), lai atlīdzinātu zaudējumus. Šā veida mediācija ir pieejama Lēvenes, Mehelenes un Briseles policijas apgabalā. Mediācija notiek, pirms oficiālais ziņojums tiek nosūtīts prokuratūras dienestam. Prokuroru informē par mediācijas rezultātiem un, ja puses ir panākušas vienošanos, lietu parasti izbeidz.

Mediācija saistībā ar administratīvajiem sodiem3 tiek nodrošināta pirms administratīvā soda uzlikšanas. Mediācija ir obligāta, ja likumpārkāpējs ir jaunāks par 16 gadiem. Mediācijas primārais mērķis ir nodarītā kaitējuma kompensācija, un to veic vietējo iestāžu amatpersonas.

Mediāciju krimināllietās (bemiddeling in strafzaken/médiation pénale) var ierosināt prokurors, ja viņš uzskata, ka izdarīts tāds noziedzīgs nodarījums, par kuru maksimālais piemērojamais sods nepārsniedz brīvības atņemšanu uz diviem gadiem. Šā veida mediācija notiek pirms lēmuma pieņemšanas par likumpārkāpēja kriminālvajāšanu, un to veic tiesību centru darbinieki. Kā pārkāpumā cietušo personu jūs galvenokārt interesēs mediācija, kas vērsta uz radītā kaitējuma kompensāciju. Prokurors var ierosināt vienu vai vairākus papildu pasākumus, kas jāveic attiecībā uz pārkāpēju (psiholoģiska ārstēšana vai terapija, apmācība vai darbs sabiedrības labā). Ja tiek panākta vienošanās starp pārkāpēju un cietušo par kaitējuma kompensāciju un ja pārkāpējs ir izpildījis papildu pasākumus, kriminālvajāšana tiks izbeigta (tas nozīmē, ka prokurors vairs nevarēs nodot lietu iztiesāšanai). Ja pārkāpējs nosacījumus neizpildīs, lietu var nodot tiesai. Lai veiktu šāda veida mediāciju, ir nepieciešama jūsu sadarbība, un, ja jūs nepiekristiet sadarboties, lieta tiks atgriezta prokuroram, kas no jauna pieņems lēmumu par to, vai veikt kriminālvajāšanu.

Atjaunojošā mediācija (herstelbemiddeling/médiation réparatrice) notiek neatkarīgi no kriminālprocesa un neaizstāj to. Tādēļ tiesu iestādes paliek atbildīgas par visiem lēmumiem, kas saistīti ar kriminālvajāšanu, notiesāšanu un soda izpildi. Tomēr tas neliedz jums ierosināt mediāciju jebkurā procesa stadijā –  pirms lieta tiek nodota tiesai, kamēr lieta tiek izskatīta tiesā vai pēc tam, kad tiesa ir pasludinājusi spriedumu. Mediāciju var pieprasīt jebkura persona, kuru tieši skar krimināllieta. Tas nozīmē, ka mediāciju var pieprasīt ne tikai cietušais vai vainīgā persona, bet arī, piemēram, partneris, ģimenes loceklis vai radinieks. Ar atjaunojošo mediāciju nodarbojas divas nevalstiskas organizācijas — Saite atveras jaunā logāSuggnomè Flandrijas reģionā un Saite atveras jaunā logāMédiante Valonijas reģionā. Tām ir vietējas nodaļas katrā tiesu apgabalā. Vienošanās, kas panākta atjaunojošās mediācijas rezultātā, ir konfidenciāla, un to nosūta tiesai tikai ar abu pušu piekrišanu. Tiesas spriedumā ir jāiekļauj norāde uz to, ka notikusi atjaunojošā mediācija, taču tiesai nav saistoša panāktā vienošanās.

Mediācija ir pieejama arī jauniešu lietās, un atjaunojošo mediāciju ir iespējams veikt gan prokuratūras, gan jauniešu lietu tiesu līmenī. Konferenci grupā (herstelgericht groepsoverleg (hergo)/concertation restauratrice en groupe) var norīkot tikai jauniešu lietu tiesa. Paredzams, ka tiesnesis dos priekšroku mediācijas pasākumam (nevis notiesās nepilngadīgu pārkāpēju), un informēs strīda puses par šo iespēju. Ja atjaunojošās mediācijas pasākuma rezultātā tiek noslēgta vienošanās starp cietušo un pārkāpēju, tiesnesim parasti ir jāapstiprina šī vienošanās. Tiesnesis nedrīkst grozīt vienošanās saturu, bet var atteikties vienošanos atzīt, ja tās saturs nepārprotami apdraud sabiedrības drošību. Mediāciju un konferences grupā organizē vietējās nevalstiskās organizācijas, kas nodarbojas ar palīdzības sniegšanu jauniešiem.

Kā turpināsies manas lietas virzība pēc izmeklēšanas beigām?

Izmeklēšanas beigās pieņemtie lēmumi ir atšķirīgi atkarībā no tā, vai izmeklēšana ir tiesas izmeklēšana vai standarta izmeklēšana.

Standarta izmeklēšanā prokurors var nolemt:

 • izbeigt lietu;
 • ierosināt izlīgumu (minnelijke schikking/résolution à l’aimable) pārkāpējam – ja pārkāpējs piekrīt priekšlikumam un kompensē jums nodarīto kaitējumu, lieta tiks izbeigta;
 • ierosināt mediāciju krimināllietā (bemiddeling in strafzaken/médiation dans les affaires pénales);
 • nodot lietu tiesai.

aizskartā puse vai civilprasītājs kriminālprocesā jūs tiksiet informēts par prokurora lēmumu.

Ja notiek tiesas izmeklēšana, izmeklēšanas tiesnesim ir pienākums nosūtīt lietu tiesas pirmstiesas nodaļai (raadkamer/chambre du conseil). Tiesas sēde pirmstiesas nodaļā notiek slēgti – preses un sabiedrības pārstāvji nedrīkst piedalīties. Jūs un jūsu advokāts varat piedalīties, bet jūsu radiniekiem un draugiem jāpaliek aiz tiesas zāles durvīm. Pirmstiesas nodaļa var pieņemt šādus lēmumus:

 • izbeigt lietu, ja tā uzskata, ka nav pietiekamu pierādījumu pret aizdomās turēto;
 • nosūtīt lietu izskatīšanai tiesā, ja tā uzskata, ka pierādījumi ir pietiekami, lai pret aizdomās turēto vērstos tiesā;
 • nosūtīt nodarījumu izdarījušo personu uz specializētu psihiatrisko slimnīcu, ja viņš ir garīgi slims vai viņam ir būtiski garīga rakstura trūkumi, kas neļauj viņam kontrolēt savu rīcību; šajā gadījumā aizdomās turētais var pieprasīt publisku tiesas sēdi;
 • atlikt sprieduma pasludināšanu: pirmstiesas nodaļa var nolemt atlikt sprieduma pasludināšanu tikai, ja pārkāpumu izdarījusī persona iepriekš nav notiesāta ar brīvības atņemšanu uz laiku, kas pārsniedz sešus mēnešus; tā noteiks probācijas laikposmu, kas nepārsniegs piecus gadus un kura laikā pārkāpējam būs jāievēro vairāki nosacījumi; ja šajā laikposmā persona izdara citu noziedzīgu nodarījumu, tiesa var nolemt atsākt procesu.

Ja pirmstiesas nodaļa nolemj, ka persona ir jāievieto psihiatriskajā slimnīcā vai ir jāatliek sprieduma pasludināšana, tās spriedumam ir tāds pats statuss kā tās tiesas spriedumam, kurai lieta ir piekritīga pēc būtības, un pirmstiesas nodaļa lems arī par jūsu civilprasību attiecībā uz nodarītā kaitējuma kompensāciju.

aizskartā puse vai civilprasītājs kriminālprocesā1 jūs tiksiet informēts par tiesas sēdes datumu. Ja jūsu lieta tiks nosūtīta krimināltiesai, jūs tiksiet arī informēts par tiesas sēdes datumu.

Vai drīkstu iesniegt sūdzību, ja lietu izbeidz bez izskatīšanas tiesā?

Jūs nevarat pārsūdzēt prokurora lēmumu par lietas izbeigšanu. Atkarībā no lietas faktiem un apstākļiem un lietas izbeigšanas iemesliem vēl joprojām var būt iespējams pieprasīt nodarītā kaitējuma kompensāciju krimināltiesās (neatkarīgi no procesa civiltiesās):

 • ja nodarījums ir mazāk smags (contravention/overtreding) vai vidēja smaguma (délit/wanbedrijf), ir iespējams pārkāpēju aicināt uz tiesu tieši. Lai to darītu, jums ir jālūdz tiesu izpildītājam nosūtīt pavēsti pārkāpējam;
 • jūs varat arī iesniegt kriminālsūdzību izmeklēšanas tiesnesim un celt prasību kā civilprasītājs kriminālprocesā1; tiesnesim šādā gadījumā ir pienākums uzsākt tiesas izmeklēšanu. Lai to darītu, jums ir skaidri jāpaziņo izmeklēšanas tiesnesim, ka ceļat prasību kā civilprasītājs kriminālprocesā. To var darīt gan rakstveidā, gan mutiski. Izmeklēšanas tiesnesis sagatavo oficiālu ziņojumu, ar ko apstiprina jūsu civilprasītāja statusu procesā. Šajā gadījumā izmeklēšanas tiesnesis var jums pieprasīt iemaksāt drošības naudu, lai segtu procesa izdevumus. Šā maksājuma summu nosaka tiesnesis. Jums būtu jāapzinās, ka tiesas pirmstiesas nodaļa var izmeklēšanas beigās nolemt nenosūtīt lietu iztiesāšanai, ja, piemēram, nav pietiekami daudz pierādījumu pret aizdomās turēto. Tiesas sēdē jums būs jāapstiprina jūsu kā civilprasītāja statuss.

Ja pārkāpējs ir nepilngadīgais, jūs nevarat pārkāpēju ne tieši aicināt uz tiesu, ne celt prasību kā civilprasītājs kriminālprocesā.

civilprasītājs kriminālprocesā 1 jūs varat pārsūdzēt visus pirmstiesas nodaļas lēmumus, tai skaitā lēmumus neveikt aizdomās turētās personas kriminālvajāšanu, apelācijas tiesas apsūdzības nodaļā (Kamer van inbeschuldigingstelling/Chambre des mises en accusation). Jūs nav tiesību ne pārsūdzēt apsūdzības nodaļas lēmumu, ne pašam aicināt pārkāpēju uz tiesu.

Ja pirmstiesas nodaļa lemj par kaitējuma kompensāciju (tas notiek gadījumos, kad pārkāpējs tiek ievietots psihiatriskajā slimnīcā vai ja sprieduma pasludināšana tiek atlikta), jūs varat iesniegt sūdzību par piešķirto kompensāciju, taču ne par pašu spriedumu krimināllietā. Sūdzība ir jāiesniedz tiesas kancelejā 15 dienās (vai trīs dienās, ja likumpārkāpējs atrodas pirmstiesas apcietinājumā). Apelācijas tiesas apsūdzības nodaļa izskatīs jūsu sūdzību par kaitējuma kompensāciju.

Ja kāda iemesla dēļ jūs nepiedalījāties kriminālprocesā, jūs varat celt prasību civiltiesā. Šāda iespēja pastāv arī gadījumā, ja prokuratūra nolemj izbeigt jūsu krimināllietu. Civilprocess civiltiesā tiek uzsākts, nosūtot pavēsti personai, kura ir radījusi kaitējumu, ja vien visas puses nav gatavas brīvprātīgi ierasties tiesā. Ja ir iesaistīts apdrošinātājs (piemēram, saistībā ar satiksmes negadījumu), jūs varat aicināt arī apdrošinātāju. Process civiltiesās būtiski atšķiras no kriminālprocesa. Ja vēlaties celt prasību civiltiesā (burgerlijke rechtbank/tribunal civil) (piemēram, ja nebijāt iesaistīts kriminālprocesā vai ja jūs lieta tika izbeigta), jums jābūt gatavam pierādīt, ka prettiesiskais nodarījums ir ticis veikts. Ja kriminālprocess turpinās, civiltiesai ir jāpārtrauc process, līdz krimināltiesa pasludina spriedumu. Civiltiesai ir saistoši krimināltiesas izdarītie konstatējumi. Prasības celšana civiltiesā arī radīs izmaksas.

Esmu ārvalstnieks. Kā tiek aizsargātas manas tiesības un intereses?

Kā ārvalstniekam jums ir visas iepriekš minētās tiesības. Jums ir arī dažas papildu tiesības, kuru mērķis ir atvieglot jūsu dalību kriminālprocesā.

Ja nerunājat attiecīgās vietas oficiālajā valodā, jums ir tiesības uz bezmaksas tulka pakalpojumiem. Jūsu varat uzrakstīt savu liecību pats (vai lūgt policijas amatpersonai pierakstīt liecību jūsu dzimtajā valodā). Ja atrodaties ārpus valsts, prokurors vai izmeklēšanas tiesnesis jūs var nopratināt ar videokonferences vai telekonferences starpniecību.

Ja esat patvēruma meklētājs, jums automātiski ir tiesības uz bezmaksas advokāta palīdzību “otrās līnijas” juridiskās palīdzības sistēmas ietvaros.

Papildinformācija:

 • Ģenerālprokuroru kolēģijas apkārtraksts COL 5/2009 par sūdzības iesniegšanas apliecinājumu izmantošanu, vadlīnijām šo apliecinājumu izsniegšanai un apkārtraksta COL 8/2005 grozījumiem; 2012. gada 20. decembra pārskatītā redakcija
 • 2008. gada 26. septembra apkārtraksts par multidisciplināras sadarbības ieviešanu saistībā ar cilvēku tirdzniecības upuriem un/vai personām, kas cietušas no smagām cilvēku kontrabandas formām – Saite atveras jaunā logānīderlandiešu valodā
 • 2012. gada 12. novembra apkārtraksts COL 16/2012 – Tieslietu ministra, iekšlietu ministra un Ģenerālprokuroru kolēģijas kopīgais apkārtraksts par cietušo uzņemšanu prokuratūras dienestos un tiesās
 • 2012. gada 12. novembra apkārtraksts COL 17/2012 – Tieslietu ministra, iekšlietu ministra un Ģenerālprokuroru kolēģijas kopīgais apkārtraksts par cieņpilnu attieksmi pret cilvēku mirstīgajām atliekām, paziņošanu par nāvi, cieņpilnu izvadīšanu un noziedzīga nodarījuma vietas sakopšanu gadījumos, kad ir iesaistītas tiesu iestādes
 • 2012. gada 20. decembra apkārtraksts COL 18/2012 – Tieslietu ministra, iekšlietu ministra un Ģenerālprokuroru kolēģijas kopējais apkārtraksts par pagaidu aizliegumu uzturēties dzīvesvietā gadījumā, ja notikusi vardarbība ģimenē
 • 2003. gada 18. decembra Karaļa dekrēts par daļējas vai pilna apmēra bezmaksas “otrās līnijas juridiskās palīdzības” piešķiršanas nosacījumiem, spēkā no 2004. gada 1. janvāra – Saite atveras jaunā logānīderlandiešu valodā
 • 2004. gada 16. maija Karaļa dekrēts par cīņu pret cilvēku tirdzniecību un cilvēku kontrabandu – Saite atveras jaunā logānīderlandiešu valodā
 • 1999. gada 13. jūnija Karaļa dekrēts par Tieslietu ministrijas Tiesību centru departamenta organizāciju – Saite atveras jaunā logānīderlandiešu un Saite atveras jaunā logāfranču valodā
 • 1950. gada 28. decembra Karaļa dekrēts, ar ko nosaka galvenos noteikumus par juridiskajām izmaksām krimināllietās
 • 1998. gada 7. aprīļa sadarbības nolīgums starp valsti un flāmu kopienu par cietušo aprūpi – Saite atveras jaunā logānīderlandiešu valodā
 • 2009. gada 5. jūnija protokolnolīgums starp valsti, flāmu valodā runājošo kopienu, franču valodā runājošo kopienu, franču valodā runājošo kopienas komiteju un kopienu kopējo komiteju par cietušo aprūpi – nīderlandiešu un franču valodā
 • 2009. gada 5. jūnija protokolnolīgums starp valsti, franču valodā runājošo kopienu un Valonijas reģionu par cietušo aprūpi – nīderlandiešu un franču valodā
 • 2009. gada 5. jūnija sadarbības nolīgums starp valsti un vācu valodā runājošo kopienu par cietušo aprūpi – nīderlandiešu, franču un vācu valodā
1. Civilprasītājs kriminālprocesā

Jūs varat iesniegt civilprasību krimināltiesā jebkurā kriminālprocesa stadijā, pat ja neesat iesniedzis sūdzību policijā. Papildus parastajām tiesībām, kas piemīt cietušajam, civilprasītāja statuss jums nodrošina arī tiesības:

prasīt kaitējuma kompensāciju;
tikt uzklausītam tiesā;
uz izmaksu atlīdzināšanu procesa noslēgumā; un
pieprasīt tulku tiesas procesa laikā;
ja jūsu civilprasība tiks atzīta par pieļaujamu un pamatotu, jūs iegūsiet arī vairākas tiesības kriminālprocesā un jums nebūs jāiesniedz pieteikums tikt atzītam par cietušo sodu izpildes tiesā.
Jūs varat reģistrēties kā civilprasītājs kriminālprocesā, sniedzot nepārprotamu paziņojumu, ja prokuratūra jau ir uzsākusi procesu. Jūs to varat darīt jebkurā izmeklēšanas un iztiesāšanas stadijā, taču tas vairs nav iespējams pārsūdzības stadijā. Ja pārkāpums ir mazāk smags nodarījums (contravention/overtreding) vai vidēji smags nodarījums (délit/wanbedrijf), varat iesniegt civilprasību izmeklēšanas tiesnesim, kuram pēc tam ir pienākums uzsākt kriminālizmeklēšanu. Jāņem vērā, ka izmeklēšanas noslēgumā pirmstiesas nodaļa vēl joprojām var nolemt, ka nav pietiekamu pierādījumu, lai pret aizdomās turēto personu vērstos tiesā.
Ja vēlaties saņemt kompensāciju par nodarīto kaitējumu, jums būs jāpierāda nodarītais kaitējums. Tiesa novērtēs, vai jūsu pieteikums ir pieļaujams, un šo pieteikumu vai nu apmierinās, vai noraidīs.
Kā civilprasītājam kriminālprocesā jums ir tiesības vērsties ar šo jautājumu apelācijas tiesas apsūdzības nodaļā, ja kriminālizmeklēšana vēl joprojām turpinās vienu gadu pēc tās sākšanās. Šī iespēja jums ļauj netieši kontrolēt izmeklēšanas progresu.
2. Cilvēku tirdzniecības upuru aizsardzība
Kopš pagājušā gadsimta deviņdesmitajiem gadiem Beļģijā ir sistēma, kas nodrošina cilvēku tirdzniecības upuriem iespēju saņemt pastāvīgā iedzīvotāja statusu. “Cilvēku tirdzniecības upura” statusu ir tiesības iegūt šādām cietušo kategorijām:
cilvēku tirdzniecības upuriem (t. i., cilvēku tirdzniecība, kas vērsta uz dažāda veida seksuālu ekspluatāciju, ekspluatāciju ubagošanai, ekonomisko ekspluatāciju, orgānu izņemšanu, piespiešanu izdarīt noziedzīgus nodarījumus);
personām, kas cietušas no cilvēku kontrabandas (t. i., nelegālas imigrācijas atbalstīšana peļņas gūšanas nolūkā), ja pastāv atbildību pastiprinoši apstākļi. Cietušajiem, kuri ir pakļauti vardarbībai vai kuru dzīvība ir briesmās, ir tiesības uz šo statusu.
Ja jums tiek piešķirts cilvēku tirdzniecības upura statuss, jums ir tiesības izmantot īpašus noteikumus attiecībā uz uzturēšanās atļauju un darba atļauju ar nosacījumu, ka jūs:
izbeidzat kontaktus ar personām, kas tiek turētas aizdomās par nodarījumu;
pieņemat obligāto palīdzību, ko jums piedāvā akreditēts specializēts centrs, kurš uzņem cilvēku tirdzniecības upurus un sniedz viņiem palīdzību;
sadarbojaties ar tiesu iestādēm, sniedzot liecību vai iesniedzot sūdzību.
3. Administratīvie sodi
Administratīvos sodus piemēro vietējās iestādes, un tie nav kriminālsodi. Vietējām iestādēm ir pilnvaras sodīt par noteiktiem mazāk smagiem nodarījumiem un traucējumiem, izmantojot administratīvās sankcijas (naudas sodus, ēku vai telpu slēgšanu vai atļauju vai licenču apturēšanu). Pašvaldība var piemērot šos sodus par tās noteikumu pārkāpumiem, konkrētiem vandalisma veidiem u.c. Saukšana pie atbildības nav tieši atkarīga no prokurora.
Lapa atjaunināta: 16/12/2015

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas nīderlandiešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

2.MANAS TIESĪBAS TIESAS PROCESA LAIKĀ

Kā es varu piedalīties krimināllietas iztiesāšanā?

Kādas man ir tiesības kā cietušajam?

Esmu nepilngadīgais. Vai man ir papildus tiesības?

Vai es varu saņemt juridisko palīdzību?

Kā es varu saņemt speciālo aizsardzību, ja jūtos apdraudēts?

Kā es varu pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu vai saņemt kompensāciju no valsts?

Vai ir iespēja izlīgt vai uzsākt izlīguma procedūru ar likumpārkāpēju?

Esmu ārzemnieks. Kā tiek aizsargātas manas tiesības un intereses?

Papildus informācija

Kā es varu piedalīties krimināllietas iztiesāšanā?

Kā aizskartā puse vai civilprasītājs kriminālprocesā1 (partie civile/burgerljke partij) jūs tiksiet rakstiski informēts par tiesas sēdes datumu. Šajā stadijā jūs vēl joprojām varat celt civilprasību kriminālprocesā, ja neesat to izdarījuši jau iepriekš; to ir iespējams darīt līdz tiesas debašu noslēgumam. Ja jūs nepārstāv advokāts, taču jūs vēlaties celt civilprasību krimināllietas iztiesāšanas laikā, jums ir jārīkojas šādi:

 • jāierodas laikus;
 • jādodas pie tiesas amatpersonas (huissier de justice/zittingsdeurwachter) un jāpārliecinās par to, ka esat pareizajā tiesas zālē;
 • jāpiesakās, kad tiesnesis, kas vada tiesas sēdi, nosauc tās apsūdzētās personas vārdu, no kuras jūs vēlaties saņemt kompensāciju par nodarīto kaitējumu;
 • jāiesniedz tiesnesim prasība kopā ar visiem dokumentiem, kas apliecina jums nodarīto kaitējumu;
 • jāiesniedz prasības kopija apsūdzētā advokātam;
 • jāpatur pie sevis dokumentu oriģināli;
 • tiesnesis, kas vada tiesas sēdi, var jums lūgt papildu informāciju, un pēc tam viņš oficiāli reģistrēs jūsu prasību par kaitējuma kompensāciju.

Tiesas sēdes parasti ir atklātas sabiedrībai. Tas nozīmē, ka ikviena persona, kas ir vecāka par 14 gadiem, var apmeklēt tiesas sēdi. Tādējādi jūsu draugi, kaimiņi, ģimenes locekļi un preses pārstāvji, kā arī ikviena ieinteresētā persona drīkst atrasties tiesas zālē. Tiesas sēdes notiek slēgti tikai izņēmuma situācijās (piemēram, dzimumnoziegumi). Šajā gadījumā sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem netiks atļauts atrasties tiesas zālē. Jūs varat lūgt tiesnesim iztiesāšanu veikt slēgtā tiesas sēdē. Likumā šādas tiesības ir skaidri piešķirtas personām, kas cietušas no konkrēta veida dzimumnoziegumiem, piemēram, izvarošanas vai seksuālas uzmākšanās. Tiesnesis var nolemt izskatīt lietu slēgtā tiesas sēdē arī nepilngadīgas personas interesēs, lai aizsargātu pušu privātumu. Taču spriedums vienmēr tiek pasludināts atklāti.

Ja kriminālprocesā vēlaties saņemt kompensāciju par nodarīto kaitējumu (ceļot civilprasību krimināllietā), jums ir jāpierāda jums nodarītais kaitējums. Tiesnesis izvērtēs jūsu civilprasību procesa noslēgumā. Iztiesāšanas laikā nepieciešama jūsu vai jūsu pārstāvja klātbūtne. Ja vēlaties izvairīties no tieša kontakta ar apsūdzēto personu, procesā jūs var pārstāvēt advokāts (taču nav iespējams liegt apsūdzētajai personai atrasties tiesas zālē). Vienīgā reize, kad jums noteikti jāierodas personiski, ir tad, ja jūs izsauc kā liecinieku.

Jums nav tiesību savu lietu izklāstīt atsevišķi tikai prokuroram.

Kādas man ir tiesības kā cietušajam?

Tas, ka esat sniedzis paziņojumus izmeklēšanas gaitā, nenozīmē, ka jūs automātiski tiksiet aicināts apstiprināt jūsu liecību tiesā. Izņēmums ir situācijas, kurās lietu iztiesā zvērināto tiesa2 (cour d'assises/hof van assisen).

Taču, ja jūs tiekat aicināts ierasties tiesā un jums tiek piemērots liecinieku aizsardzības mehānisms vai jūs neatrodaties valstī, varat atbildēt uz jautājumiem, izmantojot videokonferenci vai telekonferenci. Ja nepieciešams, jūsu balsi var izmanīt un jūsu seju – noslēpt.

Kā lieciniekam jums ir tiesības saņemt kompensāciju, kas sastāv no fiksētas summas (kompensācija par klātbūtni), un kompensāciju par katru mērotā ceļa kilometru (ceļa nauda). Lai saņemtu šādu kompensāciju, jums ir jāsazinās ar tās tiesas kanceleju (greffe/griffie), kurā jūs esat liecinājis un jāuzrāda tiesas amatpersonas izsniegtā pavēsts, kā arī personu apliecinošs dokuments. Kompensāciju varat saņemt tieši kancelejā tās darba laikā.

Esmu nepilngadīgais. Vai man ir papildus tiesības?

Kā nepilngadīgais, jūs tiksiet aizsargāts no jūsu identitātes izpaušanas. Jebkāda fotogrāfiju, zīmējumu vai citu tādu dokumentu izplatīšana, ar kuriem var tikt izpausta jūsu identitāte, ir pārkāpums.

Ja tiksiet nopratināts ar audiovizuālu līdzekļu palīdzību, jums nebūs jāierodas personiski, ja vien tiesnesis nelems, ka tas ir nepieciešams patiesības noskaidrošanai. Šajā gadījumā tiesnesim ir jāliek jums ierasties personīgi un jāsniedz šā lēmuma pamatojums. Jūs varat lūgt tiesnesim iztiesāšanu veikt slēgtā tiesas sēdē. Likumā šādas tiesības ir skaidri piešķirtas personām, kas cietušas no konkrēta veida dzimumnoziegumiem, piemēram, izvarošanas vai seksuālas uzmākšanās. Tiesnesis var nolemt izskatīt lietu slēgtā tiesas sēdē arī nepilngadīgas personas interesēs, lai aizsargātu pušu privātumu.

Vai es varu saņemt juridisko palīdzību?

Ja esat cēlis civilprasību kriminālprocesā, jūs varat piedalīties tiesas sēdē pats vai jūs var pārstāvēt advokāts.

Sākotnējas juridiskās konsultācijas varat saņemt “pirmās līnijas” juridiskās palīdzības sistēmā (juridische eerstelijnsbijstand/aide juridique de première ligne), kurā advokāti sniedz bezmaksas juridisko palīdzību noteiktās dienās un noteiktā laikā, un nepieciešamības gadījumā viņi var jūs nosūtīt uz specializētiem dienestiem. Konsultācijas notiek tiesu namos, miertiesās, tiesību centros, pašvaldību iestādēs u. c. Tiesību centri (maisons de justice/justitiehuizen) ir atrodami katrā tiesu apgabalā (kontaktinformācija ir pieejama Saite atveras jaunā logāfranču vai Saite atveras jaunā logānīderlandiešu valodā); varat arī sazināties ar cietušo atbalsta dienestu.

Lai saņemtu detalizētas juridiskās konsultācijas, juridisko palīdzību un pārstāvību, jums nepieciešams vērsties pie advokāta. Atkarībā no jūsu ienākumiem advokāta pakalpojumi var būt pilnībā vai daļēji bez maksas “otrās līnijas” juridiskās palīdzības sistēmas ietvaros. Vairākām personu kategorijām, piemēram, nepilngadīgajiem vai personām ar garīgās veselības traucējumiem, konkrētās situācijās vienmēr ir tiesības uz bezmaksas advokāta pakalpojumiem.

Lai saņemtu “otrās līnijas” juridisko palīdzību, jums ir jāvēršas Saite atveras jaunā logājuridiskās palīdzības birojā (bureau voor juridische bijstand/bureau d’aide juridique), kas ir atrodams katrā tiesu namā. Jums būs jāuzrāda dokumenti, kas apliecina, ka piederat kādai no konkrētajām kategorijām vai ka jūsu neto ienākumi ir nelieli. Birojs divu nedēļu laikā lems par to, vai apmierināt jūsu pieteikumu, un nosūtīs jums piešķirtā advokāta kontaktinformāciju. Varat arī lūgt jūsu izvēlētam advokātam, vai viņš nevēlas strādāt, pamatojoties uz “otrās līnijas juridiskās palīdzības” sniegšanas kārtību. Ja advokāts tam piekrīt, viņš sazināsies ar biroju jūsu vārdā, lai panāktu jūsu pieteikuma apmierināšanu.

Ja jūsu rīcībā ir nelieli finanšu līdzekļi, noteiktos apstākļos varat lūgt, lai jūs tiktu atbrīvots no virknes procesuālo izdevumu (piemēram, tiesu izpildītāja izmaksām un lietas materiālu kopēšanas izmaksām), pamatojoties uz juridiskās palīdzības noteikumiem. Lai izmantotu šo palīdzību, jums ir jāiesniedz pieteikums tās krimināltiesas juridiskās palīdzības birojam, kura izskata lietu. Ja jūs jau esat civilprasītājs kriminālprocesā (skat iepriekš), jūs varat iesniegt šo pieteikumu rakstveidā vai mutiski attiecīgajai krimināltiesai, kura izskata lietu.

Ir ieteicams uzmanīgi pārbaudīt jūsu apdrošināšanas polises, lai pārliecinātos, vai jums ir juridisko izdevumu apdrošināšana. Sazinieties ar savu apdrošināšanas brokeri.

Iztiesāšanas laikā jums var palīdzēt tiesību centra vai cietušo atbalsta dienesta darbinieks.

Kā es varu saņemt speciālo aizsardzību, ja jūtos apdraudēts?

Ja esat apdraudēts un izmeklēšanas tiesnesis izmeklēšanas stadijā jums ir piešķīris daļēju vai pilnīgu anonimitāti, tiesas procesa laikā jūs varat atbildēt uz jautājumiem ar videokonferences vai telekonferences starpniecību. Ja nepieciešams, jūsu balsi var izmanīt un jūsu seju – noslēpt.

Ja tiekat aicināts uz tiesu kā liecinieks un jūs nesniedzāt liecību izmeklēšanas laikā, tiesnesis var izdot rīkojumu par jūsu identitātes neatklāšanu tiesas sēdes protokolā.

Ja esat cietis no izvarošanas vai seksuāla rakstura uzbrukuma, jūs tiksiet aizsargāts no jūsu identitātes izpaušanas plašsaziņas līdzekļos. Jebkāda fotogrāfiju, zīmējumu vai citu tādu dokumentu izplatīšana, ar kuriem var tikt izpausta jūsu identitāte, ir pārkāpums.

Ja apsūdzētajam nav piemērots pirmstiesas apcietinājums un jums ir bažas par iespēju nonākt tiešā kontaktā ar šo personu pirms tiesas sēdes, sazinieties ar tiesību centra darbiniekiem. Dažos tiesu namos ir atsevišķas uzgaidāmās telpas, lai cietušie varētu izvairīties no šāda kontakta.

Kā es varu pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu vai saņemt kompensāciju no valsts?

Ja vēlaties kriminālprocesa ietvaros saņemt kompensāciju par jums nodarīto kaitējumu, jums jāceļ civilprasība kriminālprocesā. Savā prasībā jūs varat uzskaitīt visa veida kaitējumu, kas jums nodarīts, piemēram, miesas bojājumus un saistītos medicīniskos izdevumus, morālo kaitējumu, materiālos zaudējumus (piemēram, zaudētie ienākumi, nepieciešamība atkārtot mācību gadu, darbvietas zaudēšana un kaitējums transporta līdzeklim vai apģērbam), bēru izdevumus u. c.

Ja likumpārkāpējs tiks atzīts par vainīgu, krimināltiesa lems par jūsu civilprasību un atzīs jūsu tiesības uz kompensāciju par nodarīto kaitējumu. Pēc tam tiesa izvērtēs jūsu kompensācijas prasījumu saturu.

Ja kāda iemesla dēļ jūs nepiedalījāties kriminālprocesā, jūs varat celt prasību civiltiesā. Šāda iespēja pastāv arī gadījumā, ja prokuratūra nolemj izbeigt jūsu krimināllietu. Civilprocess civiltiesā tiek uzsākts, nosūtot pavēsti personai, kura ir radījusi kaitējumu, ja vien visas puses nav gatavas ierasties tiesā labprātīgi. Ja ir iesaistīts apdrošinātājs (piemēram, saistībā ar satiksmes negadījumu), jūs varat aicināt arī apdrošinātāju. Process civiltiesās būtiski atšķiras no kriminālprocesa. Piemēram, jums pašam būs jāpierāda pretējās puses atbildība par jums nodarīto kaitējumu, taču jūs varat to darīt, iesniedzot kriminālprocesā izmantoto pierādījumu kopijas, pat ja process tika izbeigts. Ja kriminālprocess turpinās, civiltiesai ir jāpārtrauc process, līdz krimināltiesa pasludina spriedumu. Civiltiesai ir saistoši krimināltiesas izdarītie konstatējumi. Atcerieties, ka civilprasības celšana civiltiesā arī radīs izmaksas.

Ja prokurors ir izbeidzis kriminālprocesu (izlīgums vai mediācija krimināllietās), šis ir vēl viens veids, kādā saņemt kompensāciju par nodarīto kaitējumu no likumpārkāpēja. Jūs varat saņemt kompensāciju par nodarīto kaitējumu no likumpārkāpēja arī mediācijas ceļā. Piemēram, ja prokurors pārkāpējam ierosinās mediāciju krimināllietā vai izlīgumu, parasti jūs saņemsiet arī kompensāciju par nodarīto kaitējumu.

Ne vienmēr ir iespējams saņemt kompensāciju par nodarīto kaitējumu no pārkāpēja (piemēram, pārkāpēju nevar identificēt vai aizturēt) vai saņemt pilna apmēra kompensāciju no apdrošinātāja. Ja esat cietis no tīša vardarbīga noziedzīga nodarījuma, noteiktos apstākļos jūs varat saņemt kompensāciju no valsts. Lai iegūtu vairāk informācijas par iespējamu kompensāciju no valsts, aplūkojiet Eiropas Tiesiskuma tīkla informācijas lapas par kompensāciju noziedzīgos nodarījumos cietušajiem Beļģijā (pieejams Saite atveras jaunā logāfranču, Saite atveras jaunā logānīderlandiešu, Saite atveras jaunā logāvācu, Saite atveras jaunā logāangļu un citās valodās).

Ja apsūdzētais tiek atzīts par vainīgu, viņam ir jāsedz jūsu civilprasības izdevumi, kas ietver arī noteiktu proporciju no jūsu advokāta honorāra. Tiesa nosaka atlīdzināmos izdevumus, kad tā pasludina spriedumu lietā.

Ja process tika uzsākts tāpēc, ka jūs apsūdzēto aicinājāt uz tiesu tieši, vai kriminālprocess tika uzsākts tāpēc, ka jūs iesniedzāt kriminālsūdzību, kurai pievienota civilprasība, un apsūdzētais tiek atzīts par nevainīgu, tiesa var jums likt segt visus izdevumus vai konkrētu daļu no izdevumiem, kas radušies valstij vai apsūdzētajam.

Vai ir iespēja izlīgt vai uzsākt izlīguma procedūru ar likumpārkāpēju?

Jūs varat lūgt atjaunojošo mediāciju (herstelbemiddeling/médiation réparatrice) jebkurā brīdī procesa gaitā – pirms lieta tiek nosūtīta tiesai, kamēr tiesa to izskata un pēc tam, kad tiesa ir pasludinājusi spriedumu. Atjaunojošā mediācija  notiek neatkarīgi no kriminālprocesa un neaizstāj to. Tādēļ tiesu iestādes paliek atbildīgas par visiem lēmumiem, kas saistīti ar kriminālvajāšanu, notiesāšanu un soda izpildi.

Atjaunojošo mediāciju neveic valsts, bet gan divas bezpeļņas organizācijas – Saite atveras jaunā logāSuggnomè (Flandrijā) un Saite atveras jaunā logāMédiante (Valonijā). Tām ir vietējas nodaļas katrā tiesu apgabalā.

Vienošanās, kas panākta atjaunojošās mediācijas rezultātā, ir konfidenciāla, un to nosūta tiesai tikai ar abu pušu piekrišanu. Tiesas spriedumā ir jāiekļauj norāde uz to, ka notikusi atjaunojošā mediācija, taču tiesai nav saistoša panāktā vienošanās.

Jauniešu lietu tiesas tiesnesis var pieņemt nolēmumu, ar kuru tiek norīkota atjaunojošā mediācija vai konference grupā (concertation restauratrice en groupe/hergo).

Esmu ārzemnieks. Kā tiek aizsargātas mantas tiesības un intereses?

Ja esat civilprasītājs kriminālprocesā1 vai liecinieks, bet nerunājat procesa valodā, tiks norīkots tulks. Taču juridisko dokumentu tulkošana nav bez maksas.

Papildus informācija:

1. Civilprasītājs kriminālprocesā
Jūs varat iesniegt civilprasību krimināltiesā jebkurā kriminālprocesa stadijā, pat ja neesat iesniedzis sūdzību policijā. Papildus parastajām tiesībām, kas piemīt cietušajam, civilprasītāja statuss jums nodrošina arī tiesības:
 • prasīt kaitējuma kompensāciju;
 • tikt uzklausītam tiesā;
 • uz izmaksu atlīdzināšanu procesa noslēgumā;
 • pieprasīt tulku tiesas procesa laikā;
 • ja jūsu civilprasība tiks atzīta par pieļaujamu un pamatotu, jūs iegūsiet arī vairākas tiesības kriminālprocesā un jums nebūs jāiesniedz pieteikums tikt atzītam par cietušo sodu izpildes tiesā.
Jūs varat reģistrēties kā civilprasītājs kriminālprocesā, sniedzot nepārprotamu paziņojumu, ja prokuratūra jau ir uzsākusi procesu. Jūs to varat darīt jebkurā izmeklēšanas un iztiesāšanas stadijā, taču tas vairs nav iespējams pārsūdzības stadijā. Ja pārkāpums ir mazāk smags nodarījums (contravention/overtreding) vai vidēji smags nodarījums (délit/wanbedrijf), varat iesniegt civilprasību izmeklēšanas tiesnesim, kuram pēc tam ir pienākums uzsākt kriminālizmeklēšanu. Jāņem vērā, ka izmeklēšanas noslēgumā pirmstiesas nodaļa vēl joprojām var nolemt, ka nav pietiekamu pierādījumu, lai pret aizdomās turēto personu vērstos tiesā.
Ja vēlaties saņemt kompensāciju par nodarīto kaitējumu, jums būs jāpierāda nodarītais kaitējums. Tiesa novērtēs, vai jūsu pieteikums ir pieļaujams, un šo pieteikumu vai nu apmierinās, vai noraidīs.
Kā civilprasītājam kriminālprocesā jums ir tiesības vērsties ar šo jautājumu tiesas apsūdzības nodaļā, ja kriminālizmeklēšana vēl joprojām turpinās vienu gadu pēc tās sākšanās. Šī iespēja jums ļauj netieši kontrolēt izmeklēšanas progresu.

2. Zvērināto tiesa
Zvērināto tiesa (kontaktinformācija ir pieejama Saite atveras jaunā logānīderlandiešu un Saite atveras jaunā logāfranču valodā) ir pagaidu krimināltiesa, ko var sasaukt jebkurā provincē vai Briseles apgabalā. Zvērināto tiesas ir pilnvarotas iztiesāt smagus noziedzīgus nodarījumus (crimes/misdaden, t. i., slepkavības un citus noziedzīgus nodarījumus, par kuriem var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku, kas ilgāks par pieciem gadiem vai mūža ieslodzījumu), politiska rakstura nodarījumus un ar plašsaziņas līdzekļiem saistītus nodarījumus (izņemot ksenofobijas vai rasisma motivētus). Atšķirībā no pastāvīgajām krimināltiesām, zvērināto tiesa katrai lietai ir jāizveido no jauna. Tās priekšsēdētājs ir apelācijas tiesas tiesnesis. Priekšsēdētājam palīdz divi tiesneši no pirmās instances tiesas. Iztiesāšanā piedalās 12 zvērinātie, kas uz izlozes pamata tiek izvēlēti no sabiedrības locekļiem; ne vairāk kā divas trešdaļas sākotnējo zvērināto drīkst būt viena dzimuma. Lai persona varētu būt zvērinātais, viņai ir jābūt tiesībām balsot, jābauda visas savas pilsoniskās un politiskās tiesības, jābūt vecumā no 28 līdz 65 gadiem, jāprot rakstīt un lasīt un persona nedrīkst būt sodīta ar brīvības atņemšanu uz laiku, kas pārsniedz četrus mēnešus vai darbu sabiedrības labā, kas pārsniedz 60 stundas. Tikai zvērinātie lemj par to, vai apsūdzētais ir vainīgs. Par piespriežamo sodu zvērinātie lemj kopā ar profesionālajiem tiesnešiem. Zvērināto tiesas spriedumus var pārsūdzēt Kasācijas tiesā tikai saistībā ar tiesību jautājumiem.
Lapa atjaunināta: 16/12/2015

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas nīderlandiešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

3. MANAS TIESĪBAS PĒC (PIRMĀ) TIESAS PROCESA

Vai es varu pārsūdzēt notiesājošu vai apsūdzēto attaisnojošu spriedumu?

Vai ir iespējama turpmāka sprieduma pārsūdzēšana?

Kādas ir manas tiesības pēc tam, kad tiesas spriedums ir stājies spēkā?

Papildus informācija

Kan ik beroep aantekenen als de dader wordt vrijgesproken of als ik het niet eens ben met de opgelegde straf?

Ja esat iesniedzis prasību kā civilprasītājs kriminālprocesā (partie civile/burgerlijke partij), jūs varat pārsūdzēt nolēmumu, ja tiesa noraida jūsu prasību par kaitējuma kompensāciju vai ja jūs uzskatāt, ka piešķirtā kompensācija ir pārlieku maza. Jūs nevarat pārsūdzēt nolēmumu, ja apsūdzētais tiek atzīts par nevainīgu vai ja jūs uzskatāt, ka apsūdzētajam piespriestais sods nav pietiekami bargs (šādos gadījumos nolēmumu var pārsūdzēt prokurors).

Šādos gadījumos jums lēmums ir jāpieņem ātri, jo krimināllietās nolēmums ir jāpārsūdz 15 dienu laikā. Apelācijas sūdzība ir jāiesniedz tās tiesas kancelejā (greffe/griffie), kura pieņēma attiecīgo nolēmumu. Papildu informāciju varat saņemt kancelejā. Ja nolēmums tiek pārsūdzēts, lietu no jauna izskatīs augstākas instances tiesa. Jums tiks paziņots par attiecīgajām vietām un laikiem. Apelācijas process lielā mērā līdzinās procesam, lietu iztiesājot pirmo reizi. Jums nav vēlreiz jāreģistrējas kā civilprasītājam kriminālprocesā. Taču, ja neesat reģistrējies iepriekš, apelācijas procesā jūs nevarat pirmo reizi reģistrēties kā civilprasītājs.

Apelācijas sūdzību (gan par lietas būtību, gan tiesību jautājumiem – appel/hoger beroep) nevar iesniegt par zvērināto tiesas spriedumiem, taču par tās spriedumiem var iesniegt sūdzību Kasācijas tiesā tikai par tiesību jautājumiem (pourvoi/voorziening).

Is verder beroep nog mogelijk?

Par spriedumu, kas pieņemts pēc apelācijas sūdzības (appel/hoger beroep), nevar vēlreiz iesniegt apelācijas sūdzību.

Apelācijas sūdzību nevar iesniegt par zvērināto tiesas spriedumu, taču sūdzību par tiesību jautājumiem var iesniegt Saite atveras jaunā logāKasācijas tiesā.

Kasācijas tiesa nepārbaudīs lietas faktus – tā tikai izvērtēs, vai ir pieļauti procesuālo tiesību pārkāpumi un vai tiesību akti ir tikuši nepareizi piemēroti vai nepareizi interpretēti. Kasācijas tiesai ir tikai pilnvaras atstāt spriedumu spēkā vai atcelt to. Tā nevar iegūt pierādījumus vai iztiesāt lietu no jauna. Ja tā atceļ spriedumu, tā nosūta lietu atkārtotai iztiesāšanai citai tiesai tajā pašā līmenī kā tā tiesa, kura pieņēma iepriekšējo spriedumu. Kasācijas tiesas lēmums no jauna norīkotajai tiesai nav saistošs.

Wat zijn mijn rechten bij de uitvoering van de straf?

Ir svarīgi jau no sākuma saprast, ka, esot cietušā statusā, jūs netiksiet automātiski informēts par tiesas spriedumu (ja vien jūs necelsiet civilprasību kriminālprocesā). Ja jūs vai jūsu advokāts nebijāt klāt sprieduma pasludināšanā, tad jums ir pašam jāsazinās ar iestādēm vai jālūdz tiesību centra (maison de justice/justitiehuis) darbiniekus jūs par to informēt.

Kā cietušais jūs ar zināmiem nosacījumiem varat lūgt, lai jūs tiktu informēts vai uzklausīts saistībā ar veidu, kādā sods ir izciešams, piemēram, saistībā ar atvaļinājumu no ieslodzījuma vietas, elektronisko uzraudzību, iepriekšēju atbrīvošanu nolūkā personu deportēt vai nodot citai valstij vai par nosacītu atbrīvošanu.

Ja jūsu civilprasība ir tikusi apmierināta, jūs, ievērojot atsevišķus nosacījumus, varat lūgt, lai jūs tiktu informēts par to, ka notiesātajai personai tiek atļauts izciest sodu īpašā kārtībā.

Citos gadījumos jūs varat lūgt, lai jūs atzītu par cietušo, iesniedzot pieteikumu sodu izpildes tiesai (tribunal d’application des peines/strafuitvoeringsrechtbank). Jūsu pieprasījumu apmierinās, ja tiesa nolems, ka jums ir likumīgas intereses.

Ievērojot zināmus nosacījumus, jums kā cietušajam ir šādas tiesības:

 • saņemt informāciju par lēmumiem, kas saistīti ar soda izpildi (tostarp atvaļinājumu no cietuma, elektronisko uzraudzību, atbrīvojumu pret galvojumu u.tml.);
 • ierosināt īpašus nosacījumus, kurus varētu piemērot likumpārkāpējam;
 • tikt uzklausītam attiecībā uz īpašiem nosacījumiem, kas būtu piemērojami likumpārkāpējam, lai aizstāvētu jūsu intereses.

Piemēri:

 • jūs varat lūgt, lai sodu izpildes tiesa jūs uzklausa par nosacījumiem, kurus varētu piemērot notiesātajam, ja tiek atļauta elektroniska uzraudzība;
 • varat lūgt tiesu paziņot jums, ja tā ļauj nosacīti atbrīvot notiesāto;
 • varat lūgt, lai jūs tiktu informēts, ja tieslietu ministrs piešķir notiesātajam atvaļinājumu no ieslodzījuma vietas.

Ja vēlaties izmantot kādu no šīm tiesībām, jums ir jāaizpilda cietušā paziņojuma veidlapa un tā jāiesniedz vai jānosūta spriedumu izpildes tiesas kancelejai vai tiesību centram.

Sodu izpildes tiesas sēdēs jūs vienmēr var pārstāvēt vai jums var palīdzēt advokāts. Jūs varat arī lūgt palīdzību kādai no oficiāli atzītajām cietušo atbalsta organizācijām vai cietušo atbalsta dienestam vai cietušo uzņemšanas birojam attiecīgajā tiesā, piemēram, tad, ja gatavojaties piedalīties tiesas sēdē.

Vairāk informācijas varat iegūt tiesību centrā, cietušo uzņemšanas birojā vai no jūsu advokāta.

Sprieduma izpildes laikā un pēc tās neatkarīgi no tā, vai vainīgā persona izcieš sodu ieslodzījuma vietā vai ārpus tās, jūs vienmēr varat izmantot mediāciju.

Bijkomende informatie

 • Likums par personu, kas notiesātas ar brīvības atņemšanu, un cietušo tiesībām attiecībā uz kārtību, kādā notiesātie izcieš sodu – Saite atveras jaunā logāfranču vai nīderlandiešu valodā.
Lapa atjaunināta: 16/12/2015

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas nīderlandiešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

4. PALĪDZĪBA UN ATBALSTS NOZIEDZĪGOS NODARĪJUMOS CIETUŠAJIEM

Vietējā un federālā policija

Federālais publiskais tieslietu dienests

Tīšā vardarbībā cietušo finanšu atbalsta komisija

Vispārējās labklājības centri

Nereliģiskie palīdzības dienesti pilsoņiem

Sociālo un psiholoģisko lietu centrs

Bērnu uzticības centri

Bērnu SOS komandas

Jauniešu palīdzības dienests

Vietējā un federālā policija

Vietējā un federālā policija ir padota iekšlietu ministram. Vietējā policija atbild par policijas pamatpienākumu izpildi un darbojas saskaņā ar “kārtības uzturēšanas kopienā” filozofiju. Federālā policija atbild par specializētu policijas uzdevumu izpildi.

Vietējā un federālā policija:

 • pieklājīgi un cieņpilni uzklausa cietušos;
 • sniedz praktisku palīdzību noziedzīgos nodarījumos cietušajiem, sniedz tiem informāciju un nosūta tos uz atbilstošajiem dienestiem;
 • nodrošina, ka cietušo paziņojumos ir pareizi norādīta to identitāte un norādīts, vai tie vēlas tikt informēti par kriminālprocesu;
 • var sazināties ar cietušajiem īsi pēc sūdzības iesniegšanas.

KONTAKTINFORMĀCIJA

e-pasts: Saite atveras jaunā logāibznet@ibz.fgov.be

Federālais publiskais tieslietu dienests

Federālais publiskās pārvaldes dienests tieslietās sastāv no vairākiem departamentiem un komitejām, kas uzrauga cietušo interešu ievērošanu, tai skaitā Likumdošanas, pamattiesību un pamatbrīvību ģenerāldirektorāta un Tiesību centru ģenerāldirektorāta.

Likumdošanas, pamattiesību un pamatbrīvību ģenerāldirektorāts

 • sagatavo un izstrādā normatīvos aktus;
 • sniedz padomus tieslietu ministram un citām amatpersonām, izstrādā atbildes uz parlamenta jautājumiem un piedalās iekšējās sarunās;
 • cieši sadarbojas ar citiem departamentiem, piemēram, Tiesību centru ģenerāldirektorātu, un ar ārējiem partneriem.

Tiesību centru ģenerāldirektorāts

 • pārvalda 28 tiesību centrus (maisons de justice/justitiehuizen) tieslietu ministra padotībā (gan Flandrijā, gan Valonijā katrā ir 13 tiesību centri, savukārt Briselē ir divi tiesību centri: viens franču valodā runājošajiem, savukārt otrs – nīderlandiešu valodā runājošajiem);
 • katrā tiesību centrā ir specializējušies darbinieki, kas strādā cietušo uzņemšanas birojā.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Federālais publiskais tieslietu dienests Saite atveras jaunā logāhttps://justitie.belgium.be

Lai iegūtu citu Tiesību centru kontaktinformāciju, klikšķiniet Saite atveras jaunā logāšeit.

Komisija tīšā vardarbībā cietušo finansiālā atbalsta jautājumos

Komisija tīšā vardarbībā cietušo finansiālā atbalsta jautājumos (Commission pour l’aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence/Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden) tika izveidota ar 1985. gada 1. augusta likumu. Tai ir svarīga loma valsts finansiālā atbalsta sniegšanā tādām personām, kuras cietušas no vardarbīgiem noziedzīgiem nodarījumiem.

Komisija

 • sniedz finansiālu atbalstu personām, kas cietušas no tīšas vardarbības un dažos gadījumos – šo personu ģimenēm;
 • nodrošina procedūru, lai sniegtu finansiālu palīdzību personām, kas cietušas no noziedzīga nodarījuma citā Eiropas Savienības dalībvalstī;
 • var sniegt palīdzību pat tādā gadījumā, ja uzbrucējs nav noskaidrots vai nespēj saprast savu rīcību un vadīt to (nav pieskaitāms);
 • nevar sniegt palīdzību, ja nodarījums ir izdarīts aiz neuzmanības vai nevērības.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttps://justice.belgium.be/fr

Vispārējās labklājības centri

Flandrijā un Briselē ir 11 vispārējās labklājības centri (Centra Algemeen WelzijnswerkCAW), katrā no tiem ir departaments, kas palīdz noziedzīgos nodarījumos cietušajiem.

Centri

 • ir Victim Support Europe biedri ar tādas struktūras starpniecību, kas saucas Steunpunt Algemeen Welzijnswerk;
 • ir atvērti ikvienai personai, kurai ir jautājumi vai problēmas;
 • sniedz atbalstu cietušajiem Flandrijā un Briselē;
 • piedāvā psiholoģisko palīdzību cietušajiem un viņu ģimenēm, pašnāvību izdarījušu personu ģimenes locekļiem, katastrofās cietušo personu ģimenes locekļiem un satiksmes negadījumos cietušajām personām un viņu ģimenes locekļiem;
 • sniedz cietušajiem psiholģisku, praktisku un juridisku palīdzību.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.archipel.be/

Lai iegūtu visu 25 CAW kontaktinformāciju, klikšķiniet Saite atveras jaunā logāšeit.

Nereliģiskie palīdzības dienesti pilsoņiem

Valonijā Nereliģiskie palīdzības dienesti pilsoņiem (Services Laïques d'Aide aux Justiciables) ne tikai sniedz palīdzību pilsoņiem, bet arī ieslodzītajiem un personām, kas atbrīvotas no ieslodzījuma.

Šie dienesti

 • ir iedalīti piecās vietējās filiālēs – pa vienai katrā Valonijas provincē;
 • tos finansē franču valodā runājošo kopiena;
 • tie sniedz psiholoģisku, psihiatrisku un sociālu palīdzību personām, kas tiek turētas aizdomās par noziedzīgiem nodarījumiem un atrodas brīvībā vai apcietinājumā, notiesātām personām, cietušajiem un minēto personu ģimenes locekļiem;
 • šajos dienestos strādā profesionāli darbinieki, kas veido multidisciplināras komandas.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.ulb.ac.be/

Lai iegūtu vietējo filiāļu kontaktinformāciju, klikšķiniet Saite atveras jaunā logāšeit.

Sociālo un psiholoģisko lietu centrs

Sociālo un psiholoģisko lietu centrs (Sozial-Psychologisches ZentrumSPZ) ir organizācija, kas darbojas valsts vāciski runājošajā daļā un piedāvā palīdzību noziedzīgos nodarījumos cietušajiem.

Centrs

 • ir nevalstiska organizācija, kas darbojas Beļģijas vāciski runājošajā daļā;
 • tam ir filiāles Senvitā (St. Vith) un Eipenē (Eupen);
 • piedāvā individuālu pieeju visiem noziedzīgos nodarījumos cietušajiem ar daudzdisciplināras grupas starpniecību, ko veido psihologi, terapeiti, sociālie darbinieki un psihiatrs.

KONTAKTINFORMĀCIJA

SPZ Eupen Saite atveras jaunā logāinfo.eupen@spz.be

SPZ St. Vith Saite atveras jaunā logāhttp://www.ulb.ac.be/

Bērnu uzticības centri

Bērnu uzticības centri (Vertrouwenscentra Kindermishandeling) ir Flandrijas valdības izveidoti specializēti centri, kas pielieto savas metodes bērna drošības un labklājības nodrošināšanai.

Centriem

 • ir filiāles katrā Flandrijas provincē un Briselē;
 • tie sastāv no multidisciplinārām komandām, kurām ir psihosociālas, izglītības un sociālas funkcijas;
 • tie sniedz padomus un palīdzību, ja pastāv aizdomas par vardarbību pret bērnu;
 • tie sniedz palīdzību un informāciju;
 • tie var rīkoties situācijā, kurā bērns cieš no aktīvas vai pasīvas fiziskas, psiholoģiskas vai seksuālas vardarbības;
 • tie ļauj iesniegt anonīmu ziņojumu par gadījumiem, kad notikusi vardarbība pret bērnu.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.kindinnood.org/

Lai iegūtu centru kontaktinformāciju, klikšķiniet Saite atveras jaunā logāšeit.

Bērnu SOS komandas

Bērnu SOS komandu federācija (Fédération des Équipes SOS-Enfants) nodrošina speciālistu palīdzību no vardarbības cietušiem bērniem Valonijā.

Bērnu SOS komandas

 • veic preventīvus pasākumus un sniedz palīdzību atsevišķos pret bērniem īstenotas vardarbības gadījumos;
 • veic bērna un bērna vides multidisciplināru novērtējumu;
 • sniedz medicīnisku, psihiatrisku, psiholoģisku un sociālu palīdzību bērnam un viņa ģimenei;
 • pastāvīgi cenšas dalīties ar zināšanām vardarbības situāciju risināšanas un novēršanas jomā.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.federationsosenfants.be/

Jauniešu palīdzības dienests

Jauniešu palīdzības dienests (JugendhilfedienstJHD) sniedz specializētu palīdzību, lai palīdzētu nepilngadīgām personām, kas cietušas noziedzīgos nodarījumos vācu valodā runājošajā Beļģijas daļā.

Dienests

 • sniedz konsultācijas un atbalstu pret bērnu vērstas vardarbības gadījumos;
 • sniedz palīdzību bērniem, jauniešiem un viņu vecākiem vāciski runājošajā Beļģijas daļā;
 • ja nepieciešams, var nosūtīt lietas prokuroram vai jauniešu lietu tiesai.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.dglive.be/desktopdefault.aspx/tabid-300/537_read-3830/

Lapa atjaunināta: 16/12/2015

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Noziedzīgā nodarījumā cietušo tiesības kriminālprocesā - Čehija

Personu uzskata par “cietušo pusi” (poškozený — Kriminālprocesa kodeksā (trestní řád) lietots termins, ar ko apzīmē noziedzīgā nodarījumā cietušo), ja tai ir nodarīts kaitējums tādas darbības rezultātā, kas Kriminālkodeksā (trestní zákon) identificēta kā noziedzīgs nodarījums. Šādam kaitējumam var būt dažādi veidi, piemēram, tas var būt aizskārums vai kāda priekšmeta zādzība. Cietušajai pusei ir konkrētas likumīgas tiesības pirms tiesvedības, tiesvedības laikā un pēc tās.

Čehijas Republikā kriminālprocess tiek sākts ar faktu pārbaudi un izmeklēšanu. Šajā procesa posmā policija iegūst pierādījumus prokurora uzraudzībā. Ja šajā tiesvedības posmā tiek savākts pietiekami daudz pierādījumu, ka ir izdarīts noziedzīgs nodarījums un ka to izdarījusi konkrēta persona, prokurors izdod lēmumu izvirzīt apsūdzības, un lietu nodod tiesai. Kriminālprocesa posmā, kas notiek tiesā, tiesa izskata pierādījumus un, pamatojoties uz tiem, atzīst apsūdzēto par vainīgu vai nevainīgu. Ja tiesa atzīst apsūdzēto par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, tā piemēro viņam sodu. Ja spriedumā apsūdzētais tiek atzīts par nevainīgu, viņu attaisno. Kriminālprocesu var turpināt, pamatojoties uz apelācijas prasību, kas iesniegta augstākā tiesā, ja ir iesniegta prasība par zaudējumu atlīdzību.

Cietusī puse var iestāties kriminālprocesā jebkurā posmā.

Noklikšķiniet uz norādītajām saitēm, lai iegūtu nepieciešamo informāciju

Saite atveras jaunā logā1 - Manas kā noziegumā cietušā tiesības

Saite atveras jaunā logā2 - Paziņošana par noziegumu un manas tiesības izmeklēšanas vai tiesas procesa laikā

Saite atveras jaunā logā3 - Manas tiesības pēc tiesas procesa

Saite atveras jaunā logā4 - Kompensācija

Saite atveras jaunā logā5 - Manas tiesības uz atbalstu un palīdzību

Lapa atjaunināta: 16/09/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

1 - Manas kā noziegumā cietušā tiesības

Kādu informāciju es saņemšu no iestādes (piem., policijas, prokurora) pēc tam, kad noziegums būs izdarīts, bet pirms es būšu ziņojis par to?

Sākot no brīža, kad pirmo reizi vērsīsieties policijā, jūs saņemsiet informāciju, kas nepieciešama, lai jūs varētu pilnvērtīgi izmantot savas tiesības. Konkrēti — jums tiks sniegta šāda informācija:

 • iestāde, kurai varat ziņot par noziedzīgu nodarījumu, kā arī šīs iestādes kontaktinformācija,
 • ar ko varat sazināties, lai saņemtu profesionālu palīdzību, un ar kādiem nosacījumiem šādu palīdzību var saņemt bez maksas; to profesionāļu kontaktinformācija, kuri piedāvā palīdzību,
 • ar kādiem nosacījumiem jums ir tiesības uz jūsu drošības aizsardzību,
 • kur uzzināt vairāk par lietu, kurā esat cietušais,
 • kriminālprocesa posmi un jūsu iesaiste tajos,
 • iestāde, kurai varat prasīt plašāku informāciju, kā arī šīs iestādes kontaktinformācija,
 • ar kādiem nosacījumiem jums ir tiesības uz finansiālu palīdzību,
 • tuvākās patvēruma vietas, atbalsta centri vai citas līdzīgas iestādes, kurās jūs varat vērsties,
 • tuvākā veselības aprūpes iestāde, kurā varat vērsties,
 • kā lūgt tiesisko aizsardzību, ja valsts iestāde ir pārkāpusi jūsu tiesības,
 • kādus pasākumus varat pieprasīt, lai aizsargātu savas intereses, ja dzīvojat citā ES dalībvalstī,
 • kādas vēl tiesības jums ir saskaņā ar Likumu par noziegumos cietušajiem.

Es nedzīvoju ES valstī, kurā noziegums tika izdarīts (ES pilsoņi un trešo valstu pilsoņi). Kā tiek aizsargātas manas tiesības?

Jums tiek garantētas tādas pašas tiesības kā Čehijas Republikas pilsoņiem un iedzīvotājiem. Ja paziņosiet, ka nerunājat čehu valodā, informāciju par jūsu tiesībām jums sniegs valodā, ko saprotat, vai tās valsts oficiālajā valodā, kuras pilsonis jūs esat.

Kādu informāciju es saņemšu, ja ziņošu par noziegumu?

Ja jūs iesniedzat sūdzību policijā, policijai ir jums jāsniedz visa iepriekš norādītā informācija, kas sniedzama brīdī, kad persona pirmo reizi vēršas policijā.

Ja jūs ziņojat par noziedzīgu nodarījumu prokuratūrai, jums ir tiesības saņemt šādu informāciju:

 • kur varat vērsties, lai lūgtu profesionālu palīdzību, un ar kādiem nosacījumiem šādu palīdzību var saņemt bez maksas; to profesionāļu kontaktinformācija, kuri piedāvā palīdzību,
 • ar kādiem nosacījumiem jums ir tiesības uz jūsu drošības aizsardzību,
 • kur uzzināt vairāk par lietu, kurā esat cietušais.

Vai man ir tiesības uz bezmaksas tulka vai tulkotāja pakalpojumiem (kad es sazinos ar policiju vai citām iestādēm vai izmeklēšanas un tiesvedības laikā)?

Ja jums jāsazinās ar tiesībaizsardzības iestādēm, bet jūs nerunājat čehu valodā, jūs varat lietot savu dzimto valodu vai jebkuru citu valodu, ja norādāt, ka to protat.

Ja tas būs iespējams, pēc jūsu pieprasījuma jums izsniegs tulkotu galīgo lēmumu par procesa izbeigšanu. Pēc pamatota pieprasījuma jums var tikt nodrošināts arī citu dokumentu tulkojums, ciktāl tas nepieciešams, lai jūs procesa gaitā varētu izmantot savas tiesības.

Kā iestāde nodrošinās to, ka es saprotu un mani saprot (ja esmu bērns; ja man ir invaliditāte)?

Iestāžu pienākums ir sniegt cietušajiem saprotamu informāciju, ņemot vērā viņu vecumu, intelektuālo attīstību un lemtspēju, kā arī lasītprasmi un rakstītprasmi un veselības stāvokli, tostarp psiholoģisko stāvokli. Ja tas iespējams, bērnus un personas ar invaliditāti iztaujā īpaši apmācīts cilvēks.

Atbalsta pakalpojumi cietušajiem

Kurš sniedz atbalstu cietušajiem?

Atbalstu cietušajiem sniedz vairāku veidu iestādes. To sniedz valsts Probācijas un mediācijas dienesta centri, kā arī privātas organizācijas, kurām Tieslietu ministrija devusi atļauju sniegt juridisku informāciju un/vai nodrošināt atjaunošanas programmas, un organizācijas, kuras saskaņā ar Sociālo pakalpojumu likumu ir tiesīgas sniegt psiholoģisku un sociālu konsultāciju pakalpojumus. Cietušajiem juridisku palīdzību sniedz daži juristi. Minētās iestādes ir reģistrētas cietušajiem pieejamā palīdzības sniedzēju reģistrā, kuru uztur Tieslietu ministrija. Tas pieejams Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē: Saite atveras jaunā logāhttps://www.justice.cz/.

Vai policija automātiski nosūtīs mani uz cietušo atbalsta dienestu?

Jā, brīdī, kad pirmo reizi vērsīsieties policijā, jūs automātiski informēs pa atbalstu cietušajiem. Jūs saņemsiet atbalsta iestāžu kontaktinformāciju.

Kā tiek aizsargāts mans privātums?

Vispārīgais princips — tiesībaizsardzības iestādes nedrīkst publiskot informāciju, kas nav tieši saistīta ar noziedzīgu darbību. Pirmstiesas procesos aizliegts izpaust jebkādu informāciju, kas varētu atklāt jūsu identitāti. Īpaši tiek aizsargāts to personu privātums, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu. Ja to pieprasāt, informācija par jūsu privāto dzīvi (dzīvesvietu un sūtījumu saņemšanas adresi, darbavietu vai uzņēmuma adresi un jūsu personīgo situāciju, ģimenes stāvokli un īpašumiem) tiks glabāta tā, lai tai varētu piekļūt tikai tās tiesībaizsardzības iestādes, kā arī policijas un Probācijas un mediācijas dienesta amatpersonas, kas strādā ar jūsu lietu. Šo informāciju var atklāt tikai tad, ja tas nepieciešams kriminālprocesa mērķa sasniegšanai, kā arī to var atklāt personai, pret kuru uzsākts kriminālprocess, lai tā varētu pienācīgi izmantot savas tiesības uz aizstāvību.

Vai man ir jāziņo par noziegumu, pirms es varu piekļūt cietušo atbalstam?

Nē, profesionāla palīdzība ir pieejama pirms kriminālprocesa sākuma. Jau pirms ziņošanas par noziegumu jūs varat saņemt profesionālu palīdzību, ja tas ir nepieciešams un lietderīgi.

Personīgā aizsardzība apdraudējuma gadījumā

Kādi aizsardzības veidi ir pieejami?

Cietušajiem ir pieejama vairāku veidu aizsardzība.

Policija var jums nodrošināt īstermiņa aizsardzību, ja pastāv risks, ka jums var tikt nodarīti miesas bojājumi, vai pastāv kāds cits nopietns apdraudējums. Jums var nodrošināt fizisku aizsardzību, dzīvesvietas maiņu vai konsultācijas un preventīvus pasākumus. Policija var arī likt apsūdzētajam pamest jūsu kopīgo dzīvesvietu un liegt tai tuvoties 10 dienas, ja ir risks, ka apsūdzētā persona varētu jums uzbrukt, apdraudot dzīvību vai veselību.

Ja cietušais ir apdraudēts, policijas amatpersona veic darbības vai pasākumus, lai garantētu cietušā drošību. Tāds pats pienākums ir ieslodzījuma vietu darbiniekiem, militārās policijas un pašvaldības policijas amatpersonām.

Nopietnākos gadījumos jums ar zināmiem nosacījumiem pienākas īpaša aizsardzība, ko nodrošina lieciniekiem un citām personām, kurām saistībā ar kriminālprocesu rodas risks, ka varētu tikt nodarīti miesas bojājumi vai cits nopietns kaitējums. Īpašās aizsardzības pasākumi ir, piemēram, personīgā aizsardzība, dzīvesvietas maiņa un palīdzība saistībā ar sociālo integrāciju jaunā vidē, patiesās identitātes slēpšana utt. Šie ir ļoti nopietni pasākumi — tos būtu jāizmanto tikai tad, kad tas tiešām nepieciešams.

Tiesas un prokurori nodrošina aizsardzību, kriminālprocesā nosakot tādus aizsardzības pasākumus kā, piemēram, aizliegumu apsūdzētajai personai sazināties ar cietušo vai ienākt kopīgajā dzīvesvietā, kurā mitinās cietušais. Līdzīgus aizsardzības pasākumus tiesa var piemērot arī civilprocesā. Ja, aizsargājot jūs kā cietušo vai pusi, kurai nodarīts kaitējums, ir nepieciešams apsūdzēto personu aizturēt, šī persona var tikt aizturēta, ja ir pamats domāt, ka apsūdzētā persona atkārtos noziegumu, izdarīs noziegumu līdz galam vai izdarīs noziegumu, ko ir plānojusi vai draudējusi izdarīt.

Turklāt jums ir tiesības prasīt, lai kriminālprocesā netiktu pieļauta jūsu saskarsme ar iespējamo noziedzīgā nodarījuma izdarītāju.

Jums ir tiesības pēc pieprasījuma saņemt informāciju par apsūdzētās personas atbrīvošanu vai izbēgšanu no apcietinājuma vietas, ieslodzījuma vietas vai slēgta aizturēšanas centra un citu līdzīgu informāciju.

Ja esat liecinieks, jūs ar zināmiem nosacījumiem varat sniegt liecību, neatklājot savu identitāti.

Tiesu iestāde jūsu aizsardzībai var arī izdot Eiropas aizsardzības rīkojumu.

Kurš var piedāvāt man aizsardzību?

Aizsardzību nodrošina iepriekš minētās iestādes, jo īpaši policija, kā arī tiesas, pieņemot attiecīgus lēmumus.

Vai kāds izvērtēs manu lietu, lai noskaidrotu, vai esmu pakļauts turpmākam noziedzīgā nodarījuma izdarītāja radīta kaitējuma riskam?

Tiesībaizsardzības iestādes izvērtē katru gadījumu. Ja tās secina, ka pastāv apdraudējums, tās veic nepieciešamos pasākumus.

Vai kāds izvērtēs manu lietu, lai noskaidrotu, vai pastāv risks, ka krimināltiesību sistēma var man nodarīt turpmāku kaitējumu (izmeklēšanas un tiesvedības laikā)?

Tiesībaizsardzības iestādēm vienmēr jārīkojas tā, lai cietušajam netiktu radīts turpmāks kaitējums nodarījuma rezultātā vai sekundārs kaitējums.

Ja tiesībaizsardzības iestāde ir pārkāpusi jūsu tiesības vai jums nav bijusi iespēja tās pilnībā izmantot, jums ir tiesības lūgt tiesisko aizsardzību. Visupirms jums ir tiesības prasīt, lai tiktu pārbaudīta policijas iestādes rīcība vai ierosināta lieta par zaudējumu atlīdzību, vai tiktu pienācīgi atlīdzināts morāls kaitējums, ko, pildot savus uzdevumus, jums nodarījusi valsts iestāde.

Kāda aizsardzība ir pieejama īpaši neaizsargātiem cietušajiem?

Par īpaši neaizsargātiem cietušajiem uzskata bērnus, vecāka gadagājuma cilvēkus un personas ar invaliditāti, kā arī tos, kuri cietuši no noteiktiem noziegumiem, piemēram, cilvēku tirdzniecības, teroristu uzbrukumiem, dzimumnoziegumiem, kas pārkāpj cilvēka cieņu, un noteiktiem vardarbīgiem noziegumiem. Īpaši neaizsargāti cietušie var brīvi izmantot visas iepriekš aprakstītās aizsardzības iespējas, un lielā daļā gadījumu tiesībaizsardzības iestādei principā ir pienākums pieņemt īpaši neaizsargāta cietušā pieteikumu. Īpaši neaizsargātiem cietušajiem kopumā ir plašākas tiesības; tomēr tas nav tieši attiecināms uz cietušo aizsardzību — tā ir vairāk atkarīga no tā, vai pastāv risks, ka cietušajam var tikt nodarīti miesas bojājumi vai kāds cits nopietns kaitējums.

Esmu nepilngadīgs. Vai man ir īpašas tiesības?

Jā, bērni (personas, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu) ir īpaši neaizsargāti cietušie, tāpēc jums ir īpašas tiesības. Jums ir tiesības uz bezmaksas juridisko palīdzību kriminālprocesā un tiesības uz īpaši saudzīgu iztaujāšanu, ko veic speciāli apmācīta persona, turklāt tiek ierobežots atkārtotas iztaujāšanas reižu skaits, jums ir tiesības atteikties no tieša vizuāla kontakta ar noziedzīgā nodarījuma izdarītāju, kā arī tiek ierobežoti atbrīvojumi no dažām citām tiesībām, kas tiek garantētas visiem cietušajiem.

Nozieguma rezultātā ir miris mans ģimenes loceklis. Kādas ir manas tiesības?

Ja jums nodarīts kaitējums saistībā ar ģimenes locekļa nāvi noziedzīga nodarījuma rezultātā, arī jūs uzskata par cietušo un jums ir tādas tiesības, kādas garantē cietušā statuss.

Noziegumā cietušais ir mans ģimenes loceklis. Kādas ir manas tiesības?

Šādā gadījumā jūs neuzskata par cietušo. Tomēr jūs varat kļūt par cietušā uzticības personu, ja cietušais tā izvēlas. Cietušajam ir tiesības piedalīties kriminālprocesā un sniegt skaidrojumus, klātesot uzticības personai. Tikai izņēmuma gadījumos uzticības personai var liegt piedalīties procesos.

Vai es varu izmantot mediācijas pakalpojumus? Kādi ir nosacījumi? Vai es būšu drošībā mediācijas laikā?

Jā. Mediācijas pakalpojumus sniedz Probācijas un mediācijas dienests, kas ir viens no palīdzības sniedzējiem cietušajiem. Par mediāciju nav jāmaksā, un tā norisinās ar abu pušu — cietušā un noziedzīgā nodarījuma izdarītāja — piekrišanu. Mediācijas procesu vada strīdu risināšanas speciālists, kurš pret abām pusēm izturas labvēlīgi un vienlīdzīgi un kurš palīdz rast risinājumu. Probācijas un mediācijas dienests ir valsts organizatoriska struktūrvienība, un viens no tā uzdevumiem ir būt par starpnieku, lai rastu efektīvu un sabiedrības interesēm atbilstošu risinājumu ar noziegumiem saistītos konfliktos. Šis dienests spēj nodrošināt cietušā aizsardzību mediācijas sarunu laikā.

Kur ir pieejami tiesību akti, kuros noteiktas manas tiesības?

Galvenie noteikumi izklāstīti Likumā Nr. 45/2013 par noziegumos cietušajiem. Likumu krājums ir pieejams darbadienās jebkurā pašvaldības vai reģiona iestādē (tostarp Prāgas pilsētas domē). Tāpat kā citi tiesību akti šis likums ir pieejams arī internetā, piemēram, Saite atveras jaunā logāvalsts pārvaldes portālā vai Iekšlietu ministrijas tīmekļa vietnē.

Lapa atjaunināta: 16/09/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

2 - Paziņošana par noziegumu un manas tiesības izmeklēšanas vai tiesas procesa laikā

Kā es varu ziņot par noziegumu?

Jūs varat ziņot par noziedzīgu nodarījumu jebkurai policijas iestādei vai prokuratūrai, sniedzot rakstisku vai mutisku ziņojumu vai ziņojot elektroniski. Ziņojot par noziedzīgu nodarījumu, jums jāizklāsta fakti, kas, jūsuprāt, pierāda, ka ir izdarīts noziedzīgs nodarījums.

Kā es varu uzzināt, kas notiek lietā?

Ja ziņojumā par noziedzīgo nodarījumu to pieprasīsiet, kompetentās iestādes pienākums būs viena mēneša laikā pēc ziņojuma iesniegšanas informēt jūs par veiktajiem pasākumiem. Jūs kā cietušo principā uzskata par pusi, kam nodarīts kaitējums, tāpēc jums ir tiesības iepazīties ar lietas materiāliem. Jūs varat arī prasīt informāciju par procesa norisi. Šo informāciju jums sniegs kompetentā iestāde; jums var nesniegt šādu informāciju, ja tas var kaitēt kriminālprocesa mērķa sasniegšanai.

Vai man ir tiesības uz juridisko palīdzību (izmeklēšanas vai tiesvedības laikā)? Kādi ir nosacījumi?

Jā. Jūs varat saņemt juridisku palīdzību jau pirms kriminālprocesa uzsākšanas, un varat to saņemt tiesvedības laikā, kā arī pēc tās beigām. Juridisku palīdzību sniedz juristi. Īpaši neaizsargāti cietušie juridisku palīdzību kriminālprocesā var saņemt bez maksas. Turklāt palīdzību var sniegt bez maksas vai par pazeminātu maksu cietušajiem, kuriem nodarīts nopietns kaitējums tīša noziedzīga nodarījuma rezultātā, kā arī noziegumā bojā gājuša cietušā pārdzīvojušiem tuviniekiem; šīm personām jāpierāda, ka tām trūkst attiecīgu līdzekļu. Pārējiem cietušajiem ir tiesības saņemt juridisko palīdzību par maksu.

Vai es varu pieprasīt izdevumu atlīdzināšanu (par dalību izmeklēšanā/tiesvedībā)? Kādi ir nosacījumi?

Ja esat puse kriminālprocesā, kurai nodarīts kaitējums, un pieprasāt atlīdzību par zaudējumiem vai morālo kaitējumu vai prasāt netaisnas iedzīvošanās restitūciju un jūsu prasība tiek vismaz daļēji apmierināta, notiesātajai pusei ir jāatmaksā jums izdevumi, kas pamatoti radušies saistībā ar šīs prasības izskatīšanu tiesā. Ja jūs iesniedzat šādas kompensācijas pieteikumu, tiesa var to piešķirt pat tad, ja jūsu prasība netiek apmierināta.

Ja esat liecinieks, jums ir tiesības saņemt liecinieka atlīdzību. Šī atlīdzība jāpieprasa trīs dienu laikā pēc liecības sniegšanas.

Vai man ir pārsūdzības tiesības, ja mana lieta tiek izbeigta, nenonākot tiesā?

Jūs varat pret to iebilst, iesniedzot sūdzību. Ar šādu sūdzību jūs varat pārsūdzēt policijas lēmumus un dažus prokuratūras lēmumus, kas pieņemti pirmstiesas procesā rezolūcijas formā. Šādi jums kā pusei, kam nodarīts kaitējums, ir iespēja pārsūdzēt, piemēram, rezolūciju par lietas izbeigšanu vai kriminālvajāšanas izbeigšanu.

Vai es varu iesaistīties tiesvedībā?

Jā. Jūs (kā pusi, kam nodarīts kaitējums) informēs par laiku, kad tiesā notiks pamata tiesvedība.

Kāds ir mans oficiālais statuss tiesvedības sistēmā? Piemēram, vai es esmu vai varu izvēlēties būt cietušais, liecinieks, civilprasītājs vai privātās apsūdzības uzturētājs?

Čehijas tiesību sistēmā tiek nošķirti jēdzieni “cietušais” un “puse, kam nodarīts kaitējums”. Puse, kam nodarīts kaitējums, ir viena no pusēm kriminālprocesā. Principā šo jēdzienu attiecina uz visiem cietušajiem, izņemot tos, kurus uzskata par cietušajiem, jo tiem ir ģimenes saites ar personu, kas mirusi nozieguma rezultātā.

Tādējādi Čehijas tiesu sistēmā jūs būsiet cietušais un puse, kam nodarīts kaitējums (un līdz ar to — puse kriminālprocesā; izņēmums ir iepriekš minētais gadījums). Kā cietušajam jums ir tiesības prasīt kompensāciju par zaudējumiem, morālo kaitējumu vai netaisnu iedzīvošanos. Principā jūs būsiet arī liecinieks. Čehijas tiesību sistēmā nav paredzētas privātas apsūdzības, tāpēc jūs nevarat būt privātas apsūdzības uzturētājs.

Kādas ir manas tiesības un pienākumi šādā statusā?

Galvenais tiesību akts, kas nosaka cietušo tiesības, ir Likums par noziegumos cietušajiem, un jūsu tiesības ir aprakstītas pārējās atbildēs.

Pusei, kam nodarīts kaitējums, Saite atveras jaunā logāLikumā Nr. 141/1961 “Kriminālprocesa kodekss” ir noteiktas dažādas tiesības, tostarp iespēja prasīt kompensāciju par zaudējumiem un morālo kaitējumu, kas radies noziedzīga nodarījuma rezultātā, vai prasīt netaisnas iedzīvošanās restitūciju, kā arī iespēja iesniegt pārsūdzību attiecībā uz tāda lēmuma rezolutīvo daļu, kas pieņemts par zaudējumu vai kaitējuma atlīdzināšanu vai netaisnas iedzīvošanās restitūciju. Pusei, kurai nodarīts kaitējums, ir arī tiesības iesniegt pieteikumus papildu pierādījumiem, iepazīties ar lietas materiāliem, apmeklēt tiesas sēdes, apmeklēt atklātu apelācijas sēdi, pirms tiesvedības beigām izteikt savu viedokli par lietu, piedalīties sarunās par vienošanos par vainas atzīšanu un sodu un apmeklēt atklātu sēdi, kurā lemj par šādas vienošanās apstiprināšanu, kā arī tiesības uzaicināt pārstāvi un tiesības noteiktos gadījumos iesniegt pārsūdzības un pieteikumus.

Vai es varu sniegt liecību tiesvedības laikā vai iesniegt pierādījumus? Kādos apstākļos? Kādi ir nosacījumi?

Jā, jūs varat jebkurā kriminālprocesa posmā sniegt liecību par to, kā noziegums ietekmējis jūsu dzīvi. Varat to darīt gan mutiski, gan rakstiski. Kā cietušajam, t. i., kā vienai no procesa pusēm, jums ir tiesības meklēt, iesniegt un piedāvāt pierādījumus.

Kādu informāciju es saņemšu tiesvedības laikā?

Pēc pieprasījuma jūs informēs

 • par to, ka kriminālprocess nav uzsākts,
 • par kriminālprocesa norisi,
 • par to, kā ir kvalificēta darbība, par kuru persona tiek apsūdzēta,
 • kad un kur notiks lietas atklāta izskatīšana tiesā,

turklāt jūs arī saņemsiet galīgo lēmumu par tiesvedības izbeigšanu.

Vai es varēšu piekļūt tiesas materiāliem?

Jā, kā pusei, kam nodarīts kaitējums, jums ir tiesības iepazīties ar lietas materiāliem. Tomēr, ja tam ir nopietni iemesli, prokuratūra vai policijas iestāde var jums liegt piekļuvi šiem dokumentiem pirmstiesas procesā.

Lapa atjaunināta: 16/09/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

3 - Manas tiesības pēc tiesas procesa

Vai es varu pārsūdzēt lēmumu?

Jā, bet kā cietušajam jums ir tiesības iesniegt pārsūdzību tikai attiecībā uz tāda lēmuma rezolutīvo daļu, kas ir par zaudējumu vai morālā kaitējuma atlīdzināšanu vai netaisnas iedzīvošanās restitūciju.

Kādas ir manas tiesības pēc soda piespriešanas?

Skatīt pārējās atbildes.

Vai man ir tiesības uz atbalstu vai aizsardzību pēc tiesvedības? Cik ilgi?

Atbalstu (profesionālu palīdzību) varat saņemt arī pēc tiesvedības beigām — tik ilgi, cik nepieciešams tā mērķa sasniegšanai. Īpaša aizsardzība (aprakstīta iepriekš) var bieži nozīmēt paliekošas dzīvesveida pārmaiņas, un tādēļ pēc savas būtības to nodrošina arī pēc kriminālprocesa beigām.

Kādu informāciju es saņemšu, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājam tiks piespriests sods?

Pēc jūsu pieprasījuma jums izsniegs galīgo lēmumu, kurā ir ietverta informācija par sodu un tā formu. Ja pieprasāt atlīdzību par zaudējumiem, morālo kaitējumu vai netaisnu iedzīvošanos, jūs noteikti saņemsiet lēmumu.

Turklāt pēc jūsu pieprasījuma ieslodzījuma vieta vai preventīvās aizturēšanas vai aizsargājošās aprūpes iestāde sniegs jums noteiktu papildu informāciju, jo īpaši informāciju par:

 • notiesātās personas atbrīvošanu vai izbēgšanu no ieslodzījuma vietas vai preventīvās aizturēšanas vai aizsargājošās aprūpes iestādes,
 • apcietināšanas atlikšanu,
 • notiesātā izdošanu citai valstij vai pārvešanu uz citu ES dalībvalsti.

Ja apsūdzētais ir atbrīvots vai izbēdzis un jūs kā liecinieks esat apdraudēts, kompetentajām iestādēm ir nekavējoties jāinformē policija, kas veiks nepieciešamos pasākumus, lai garantētu jūsu drošību, un jūs par to informēs.

Vai mani informēs gadījumā, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs tiks atbrīvots (tostarp atbrīvots priekšlaikus vai nosacīti) vai izbēgs no ieslodzījuma vietas?

Jā. Skatīt iepriekš.

Vai es tikšu iesaistīts lēmumu pieņemšanā par atbrīvošanu vai nosacītu atbrīvošanu? Piemēram, vai es varēšu izteikt viedokli vai iesniegt pārsūdzību?

Jebkurā brīdī kriminālprocesa laikā jums ir tiesības sniegt liecību par to, kā noziegums līdz šim jūs ietekmējis.

Tomēr jums nav tiesību pārsūdzēt lēmumu par nosacītu atbrīvošanu vai par nosacīti sodītas personas priekšzīmīgu uzvedību.

Lapa atjaunināta: 16/09/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

4 - Kompensācija

Kāds ir process zaudējumu atlīdzības pieprasīšanai no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja? (piem., lietas izskatīšana tiesā, civilprasība, saistītā procedūra)

Zaudējumu atlīdzību no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja cietušais var prasīt civilprocesa kārtībā; cietušais var arī pievienoties zaudējumu atlīdzības prasībai pret noziedzīgā nodarījuma izdarītāju uzsāktajā kriminālprocesā (saistītā procedūra).

Tiesa uzdeva noziedzīgā nodarījuma izdarītājam atlīdzināt man zaudējumus / izmaksāt kompensāciju. Kā es varu panākt to, lai noziedzīgā nodarījuma izdarītājs veic maksājumu?

Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs tīši nepilda tiesas uzlikto pienākumu atlīdzināt zaudējumus, prasītājam (cietušajam) ir tiesības tiesā iesniegt pieteikumu par pienākuma izpildes panākšanu. Ar likumu, kas stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī, noziegumos cietušajiem arī noteiktas tiesības pieprasīt, ka viņu tiesības uz zaudējumu atlīdzību nodrošina valsts, kas izmaksā atlīdzību no līdzekļiem, kurus tā ir piedzinusi no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja, īstenojot sankcijas pret īpašumu.

Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nemaksā, vai valsts var samaksāt man avansu? Kādi ir nosacījumi?

Čehijas Republika neizmaksā avansu, lai tiktu izpildīts noziedzīgā nodarījuma izdarītāja pienākums maksāt atlīdzību par zaudējumiem, ko radījis izdarītais noziegums. Čehijas tiesību sistēmā tiek stingri nošķirtas cietušā tiesības uz noziedzīgā nodarījuma izdarītāja radīto zaudējumu atlīdzību, ko uzskata par kaitējuma atlīdzināšanas saistībām, un cietušā tiesības uz finansiālu palīdzību saskaņā ar Likumu Nr. 45/2013 par noziegumos cietušajiem — tas ir naudas pabalsts, kuru valsts maksā, lai mazinātu viktimizācijas sociālo ietekmi.

Vai man ir tiesības uz kompensāciju no valsts?

Kā minēts iepriekš, valsts neizmaksā zaudējumu atlīdzību šā jēdziena tiešā nozīmē (tā neiejaucas noziedzīgā nodarījuma izdarītāja mantisko saistību izpildē, neuzņemas tās), bet sniedz noziegumos cietušajiem finansiālu palīdzību. Likumā Nr. 45/2013 par noziegumos cietušajiem noteikts, ka finansiālo palīdzību var sniegt cietušajiem, kuriem nozieguma rezultātā nodarīts likumā noteiktais minimālais kaitējums veselībai, kā arī tiem, kuri cietuši dzimumnoziegumos, kas pārkāpj cilvēka cieņu, un bērniem, kuri tikuši spīdzināti, un noziegumā bojā gājušā pārdzīvojušiem tuviniekiem (likumā noteiktai kategorijai). Bieži vien sniegtās palīdzības apmērs ir no 10 000 CZK (aptuveni 370 EUR) līdz 200 000 CZK (aptuveni 7400 EUR); to vai nu aprēķina pēc likumā noteiktās vienotās likmes, vai arī tās apmērs atbilst pierādīto zaudēto ieņēmumu un ārstēšanās izdevumu apmēram vai — attiecīgā gadījumā — to izdevumu apmēram, kas saistīti ar specializētu terapiju, kuru izmanto, lai mazinātu nodarīto morālo kaitējumu. Par finansiālās palīdzības izmaksu pieteikumiem lemj Tieslietu ministrija, un pieteikums jāiesniedz divu gadu laikā no dienas, kad cietušais apzinājis nozieguma rezultātā radušos zaudējumus, bet ne vēlāk kā piecus gadus pēc dienas, kad noticis noziegums.

Vai man ir tiesības uz kompensāciju, ja pārkāpējs netiek notiesāts?

Noziedzīgā nodarījuma izdarītāja radīto zaudējumu atlīdzību (t. i., kaitējuma atlīdzināšanas saistību izpildi) nevar pieprasīt, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav notiesāts tādēļ, ka tā ir nezināma persona, proti, nav personas, ko saukt pie atbildības, vai arī ja atlīdzināšanas saistības nav pierādītas vai ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs netiek saukts pie kriminālatbildības par savām darbībām, piemēram, ja apsūdzēto nevar saukt pie atbildības par kaitējumu, ko radījušas darbības, kuras viņš nav veicis, kurās nav nozieguma sastāva vai par kurām apsūdzētais nav atbildīgs. Taču tiesības saņemt finansiālu palīdzību no valsts (skatīt iepriekš) personai var būt jau pirms noziedzīgā nodarījuma izdarītāja notiesāšanas; šādas tiesības cietušajam ir pat tad, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir nezināms vai netiek saukts pie kriminālatbildības par savām darbībām, ja vien nav šaubu, ka cietušajam kaitējums radies tādu darbību rezultātā, kuras uzskatāmas par noziegumu (vai ka to rezultātā ir miris cietušā tuvinieks).

Vai man ir tiesības uz ārkārtas maksājumu, kamēr es gaidu lēmumu par savu kompensācijas prasību?

Likums Nr. 45/2013 par noziegumos cietušajiem neparedz, ka Tieslietu ministrija maksā avansus saistībā ar finansiālo palīdzību, par kuru vēl nav pieņemts lēmums; cietušo steidzamās ikdienas vajadzības tiek risinātas citādi — tās sedz valsts sociālā atbalsta sistēma.

Lapa atjaunināta: 16/09/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

5 - Manas tiesības uz atbalstu un palīdzību

Esmu noziegumā cietušais. Ar ko man jāsazinās, lai saņemtu atbalstu un palīdzību?

Iestādes un personas, ar ko varat sazināties, ir uzskaitītas Palīdzības noziegumos cietušajiem sniedzēju reģistrā. Reģistrs ir pieejams Iekšlietu ministrijas tīmekļa vietnē šādā adresē: Saite atveras jaunā logāhttp://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=6115&d=330753

Reģistrā ir četras sadaļas, kurās atrodama informācija par visu veidu palīdzības sniedzējiem, proti:

 1. sociālo pakalpojumu sniedzējiem;
 2. akreditētiem juridiskās informācijas sniedzējiem un taisnīguma atjaunošanas programmu nodrošinātājiem;
 3. juristiem; un
 4. Probācijas un mediācijas dienesta centriem.

Reģistrā ir apkopota pietiekami detalizēta informācija par palīdzības noziegumos cietušajiem sniedzējiem, un tajā palīdzības sniedzējus var meklēt pēc nosaukuma/vārda un rajona; var arī veikt paplašinātu meklēšanu pēc citiem kritērijiem.

Cietušo atbalsta uzticības tālrunis

(+420) 116 006 (Palīdzības līnija cietušajiem — universāla līnija, ko izmanto arī citās ES dalībvalstīs)

Vai atbalsts cietušajiem ir bez maksas?

Noteiktajā apmērā speciālistu palīdzība īpaši neaizsargātiem cietušajiem, kuriem tā nepieciešama, tiek sniegta bez maksas. Šādi cietušie saņem arī bezmaksas juridisko palīdzību noteiktajā apmērā. Citiem cietušajiem nav tiesību uz speciālistu bezmaksas palīdzību, tomēr palīdzības sniedzējs var nolemt to sniegt bez maksas pēc saviem ieskatiem. Savukārt Probācijas un mediācijas dienests palīdzību vienmēr sniedz bez maksas.

Kādus atbalsta veidus es varu saņemt no valsts dienestiem vai iestādēm?

Probācijas un mediācijas dienests ir valsts iestāde, kas cietušajiem sniedz juridisku informāciju un psiholoģisku atbalstu, kā arī nodrošina taisnīguma atjaunošanas programmas, piemēram, mediāciju, kas var jums palīdzēt atrisināt situāciju neformālā ārpustiesas sarunā ar noziedzīga nodarījuma izdarītāju. Probācijas un mediācijas dienestam ir 74 centri, kas atrodas visos Čehijas Republikas reģionos un pakalpojumus sniedz bez maksas.

Kādu veidu atbalstu es varu saņemt no nevalstiskajām organizācijām?

Atkarībā no to specializācijas nevalstiskās organizācijas un privātpersonas sniedz juridisku informāciju, psiholoģiskas un sociālas konsultācijas, juridisko palīdzību vai nodrošina taisnīguma atjaunošanas programmas.

Lapa atjaunināta: 16/09/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Noziedzīgā nodarījumā cietušo tiesības kriminālprocesā - Igaunija

Personu uzskata par noziedzīgā nodarījumā cietušo (cietušo pusi), ja tai ir nodarīts tiešs fizisks, materiāls vai morāls kaitējums nelikumīgas rīcības rezultātā, piemēram, tā ir ievainota vai tās īpašums ir bojāts vai nozagts utt. saistībā ar nodarījumu, kas ir noziedzīgs nodarījums saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Noziedzīgā nodarījumā cietušajam ar likumu tiek nodrošinātas noteiktas tiesības pirms tiesas procesa (lietas iztiesāšanas), tā laikā un pēc tā.

Kriminālprocess Igaunijā sākas ar pirmstiesas procesu, kuru parasti veic policija un prokurors un kura gaitā tiek vākti pierādījumi par izdarīto noziedzīgo nodarījumu un iespējamo tā izdarītāju. Ja savāktie pierādījumi ir pietiekami, lietu nosūta tiesai. Lietas iztiesāšana beigsies ar vai nu notiesājošu, vai attaisnojošu tiesas spriedumu. Notiesāšanas gadījumā tiesa lems arī par civilprasību, kas iesniegta tiesā, savukārt attaisnojoša sprieduma gadījumā civilprasību noraidīs. Šādā gadījumā ir iespējams pieprasīt kompensāciju civilprocesā. Tiesa var lemt apmierināt civilprasību pilnībā vai daļēji, neapmierināt to vai noraidīt. Ja persona nepiekrīt tiesas nolēmumam, to var pārsūdzēt augstākas instances tiesā.

Noklikšķiniet uz norādītajām saitēm, lai iegūtu nepieciešamo informāciju

Saite atveras jaunā logā1 - Manas kā noziegumā cietušā tiesības

Saite atveras jaunā logā2 - Paziņošana par noziegumu un manas tiesības izmeklēšanas vai tiesas procesa laikā

Saite atveras jaunā logā3 - Manas tiesības pēc tiesas procesa

Saite atveras jaunā logā4 - Kompensācija

Saite atveras jaunā logā5 - Manas tiesības uz atbalstu un palīdzību

Lapa atjaunināta: 01/10/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

1 - Manas kā noziegumā cietušā tiesības

Kādu informāciju es saņemšu no iestādes (piem., policijas, prokurora) pēc tam, kad noziegums būs izdarīts, bet pirms es būšu ziņojis par to?

Sazinoties ar iestādi, Jūs saņemsiet informāciju par:

 • to, kā ziņot par noziegumu, un
 • cietušo atbalsta pakalpojumiem, kas ir pieejami, neziņojot par noziegumu.

Norādījumi ir pieejami arī Saite atveras jaunā logāPolicijas un robežsardzes pārvaldes tīmekļa vietnē.

Es nedzīvoju ES valstī, kurā noziegums tika izdarīts (ES pilsoņi un trešo valstu pilsoņi). Kā tiek aizsargātas manas tiesības?

Jūsu tiesības tiks aizsargātas neatkarīgi no tā, kurā ES valstī jūs kļuvāt par noziegumā cietušo. Jūs varat ziņot par noziegumu un vajadzības gadījumā saņemt cietušo atbalsta pakalpojumus gan valstī, kurā izdarīts noziegums, gan savā dzīvesvietas valstī.

Kādu informāciju es saņemšu, ja ziņošu par noziegumu?

Ziņojot par noziegumu, jums ir tiesības saņemt šādu informāciju:

 • pēc jūsu pieprasījuma — rakstisku apliecinājumu par to, ka esat ziņojis par noziegumu;
 • desmit dienu laikā — paziņojumu par lēmumu uzsākt vai neuzsākt kriminālprocesu;
 • ja tiks uzsākts kriminālprocess, jūs nopratinās kā cietušo un jums vaicās, vai vēlaties saņemt informāciju par aizdomās turētā apcietināšanu un atbrīvošanu un par tiesas sēdes laiku un vietu; turklāt
 • kad lietas pirmstiesas izmeklēšana tiks pabeigta, prokurors informēs jūs, ka jums ir tiesības iepazīties ar krimināllietas saturu.

Vai man ir tiesības uz bezmaksas tulka vai tulkotāja pakalpojumiem (kad es sazinos ar policiju vai citām iestādēm vai izmeklēšanas un tiesvedības laikā)?

Ikvienam, kurš nesaprot vai nerunā igauņu valodā, ir tiesības tiesvedības laikā izmantot tulka pakalpojumus. Jums ir tiesības pēc pieprasījuma saņemt jebkura tāda teksta tulkojumu, kas ir būtisks, lai saprastu lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu vai tiesas spriedumu vai lai nodrošinātu tiesvedības taisnīgumu.

Kā iestāde nodrošinās to, ka es saprotu un mani saprot (ja esmu bērns; ja man ir invaliditāte)?

Iestādēm jānodrošina, ka jūs saprotat to, kas jums tiek skaidrots, kā arī to, ka jūs saprot. Šajā nolūkā policijas iecirknī vai prokuratūrā ir pieejamas informācijas lapas viegli saprotamā valodā, kā arī apmācīti speciālisti. Jums vienmēr ir tiesības izmantot zīmju valodas tulka pakalpojumus.

Cietušo atbalsta pakalpojumi

Kurš sniedz atbalstu cietušajiem?

Cietušo atbalsta pakalpojumus sniedz Saite atveras jaunā logāIgaunijas Nacionālā sociālās apdrošināšanas pārvalde.

Ja esat no vardarbības cietusi sieviete, jūs varat vērsties pēc palīdzības arī Saite atveras jaunā logāsieviešu patvēruma centros.

Vai policija automātiski nosūtīs mani uz cietušo atbalsta dienestu?

Policija informēs jūs par cietušo atbalsta dienestiem un vajadzības gadījumā nosūtīs jūs pie cietušo atbalsta darbinieka. Daudzos policijas iecirkņos ir cietušo atbalsta darbinieks, kurš vienmēr ir uz vietas.

Kā tiek aizsargāts mans privātums?

Visa kriminālprocesa gaitā apkopotā informācija ir konfidenciāla un netiks publiskota pirms atklātas tiesas sēdes. Tiesa var arī paziņot, ka tiesas sēde būs slēgta — arī tad tiesas sēdē izpaustā informācija nebūs publiski pieejama.

Vai man ir jāziņo par noziegumu, pirms es varu piekļūt cietušo atbalstam?

Nē, ikvienam ir pieejams vispārējs cietušo atbalsts neatkarīgi no tā, vai par noziegumu ir ziņots. Tomēr ir īpaši cietušo atbalsta pakalpojumi, piemēram, kompensācija no vardarbības cietušajiem vai pabalsts psiholoģiskā atbalsta saņemšanai, kas jums būs pieejami tikai pēc tam, kad būsiet ziņojis par noziegumu.

Personīgā aizsardzība, ja man draud briesmas

Kādi aizsardzības veidi ir pieejami?

Jūs varat lūgt, lai prokurors prasa tiesai izdot ierobežojošu pagaidu rīkojumu pret aizdomās turēto. Ierobežojošā pagaidu rīkojumā aizdomās turētajam ir noteikts netuvoties tiesas norādītām vietām un nesazināties ar tiesas noteiktām personām.

Jūs var aizsargāt arī ar liecinieku aizsardzības pasākumiem, ko īsteno policija pēc prokuratūras pieprasījuma.

Kurš var piedāvāt man aizsardzību?

Ja esat apdraudēts, sazinieties ar policiju, kas gādās par jūsu drošību.

Vai kāds izvērtēs manu lietu, lai noskaidrotu, vai esmu pakļauts turpmākam noziedzīgā nodarījuma izdarītāja radīta kaitējuma riskam?

Policijai jāizvērtē katrs gadījums, nodrošinot jebkāda kaitējuma novēršanu.

Vai kāds izvērtēs manu lietu, lai noskaidrotu, vai pastāv risks, ka krimināltiesību sistēma var man nodarīt turpmāku kaitējumu (izmeklēšanas un tiesvedības laikā)?

Visām iestādēm, kas veic procesu, ir pienākums vienmēr ņemt vērā jūsu intereses un nepieļaut to, ka jūs tiekat pakļauts sekundārajai viktimizācijai kriminālprocesa laikā.

Kāda aizsardzība ir pieejama īpaši neaizsargātiem cietušajiem?

Ja esat smagā noziegumā cietušais, tiesa var jūs nenopratināt vai arī var atļaut jūs nopratināt telefoniski vai izmantot aizslietni, lai apsūdzētais jūsu nopratināšanas laikā tiesā jūs neredzētu.

Esmu nepilngadīgs. Vai man ir īpašas tiesības?

Iestāde, kas veic procesu, nepilngadīga cietušā nopratināšanā var piesaistīt bērnu aizsardzības speciālistu, sociālo darbinieku vai psihologu. Šī ir obligāta prasība nopietnos gadījumos, ja persona, kura veic procesu, nav atbilstoši apmācīta.

Ja esat nepilngadīgs cietušais un jūsu intereses ir pretrunā jūsu likumīgā pārstāvja vai vecāku interesēm, iestāde, kas veic procesu, var bez maksas piešķirt jums advokātu juridiskās palīdzības ietvaros.

Tiesā nenopratinās nepilngadīgos ar garīga rakstura traucējumiem un visus bērnus vecumā līdz 10 gadiem vai — vardarbības ģimenē vai seksuālas vardarbības gadījumā — bērnus vecumā līdz 14 gadiem. Šādā gadījumā policijas interviju ar nepilngadīgo ierakstīs video formātā, ko var izmantot kā pierādījumu tiesā.

Nozieguma rezultātā ir miris mans ģimenes loceklis. Kādas ir manas tiesības?

Ja jūsu ģimenes loceklis ir miris nozieguma rezultātā, procesā jums ir visas cietušā tiesības.

Noziegumā cietušais ir mans ģimenes loceklis. Kādas ir manas tiesības?

Ja jūsu ģimenes loceklis ir noziegumā cietušais, jums, līdzīgi kā cietušajam, ir tiesības vajadzības gadījumā saņemt cietušo atbalsta pakalpojumus.

Vai es varu izmantot mediācijas pakalpojumus? Kādi ir nosacījumi? Vai es būšu drošībā mediācijas laikā?

Ar jūsu un aizdomās turētā piekrišanu prokuratūra var nolemt izbeigt kriminālprocesu ar samierināšanu (mediāciju). Samierināšanas pakalpojumu nodrošina cietušo atbalsta darbinieks.

Jums būs tiesības jebkurā laikā atteikties no samierināšanas procedūras.

Kur ir pieejami tiesību akti, kuros noteiktas manas tiesības?

Saite atveras jaunā logāKriminālprocesa kodekss

Saite atveras jaunā logāCietušo atbalsta likums

Lapa atjaunināta: 01/10/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

2 - Paziņošana par noziegumu un manas tiesības izmeklēšanas vai tiesas procesa laikā

Kā es varu ziņot par noziegumu?

Jūs varat ziņot par noziegumu, zvanot uz policijas ārkārtas palīdzības izsaukuma numuru 112 (ja jums ir arī steidzami vajadzīga policijas palīdzība) vai arī iesniedzot rakstisku iesniegumu tuvākajā policijas iecirknī, vai nosūtot e-pastu attiecīgajai policijas prefektūrai. Plašāka informācija par to, kā ziņot par noziegumu, ir pieejama Saite atveras jaunā logāšeit.

Kā es varu uzzināt, kas notiek lietā?

Kad būsiet ziņojis par noziegumu, ar jums sazināsies un informēs par turpmākajām procedūrām (piem., jums prasīs liecināt, sniegt informāciju par iespējamiem lieciniekiem, palīdzēt pierādījumu vākšanā u. tml.). Vajadzības gadījumā jūs arī saņemsiet informāciju par iespējamo atbalstu cietušajiem un citiem aizsardzības pasākumiem.

Pēc jūsu nopratināšanas pierakstiet krimināllietas numuru un par lietu atbildīgo izmeklētāju. Tādējādi jums būs vieglāk vēlāk pieprasīt informāciju no policijas.

Vai man ir tiesības uz juridisko palīdzību (izmeklēšanas vai tiesvedības laikā)? Ar kādiem nosacījumiem?

Jums ir tiesības uz advokāta pārstāvību kriminālprocesā. Ja jums nav līdzekļu advokāta nolīgšanai, jūs varat prasīt tiesai valsts juridisko palīdzību.

Visiem nepilngadīgiem cietušajiem, kuru intereses ir pretrunā viņu likumīgā pārstāvja interesēm, ir tiesības saņemt bezmaksas valsts juridisko palīdzību.

Vai es varu pieprasīt izdevumu atlīdzināšanu (par dalību izmeklēšanā/tiesvedībā)? Ar kādiem nosacījumiem?

Cietušie un liecinieki ir tiesīgi saņemt kompensāciju par izdevumiem, kas radušies, vai par kriminālprocesa dēļ negūtajiem ienākumiem. Piemēram, jūs varat prasīt kompensāciju par ceļa izdevumiem vai ienākumiem, kas nav gūti sakarā ar došanos sniegt liecības. Lai pieprasītu izdevumu atlīdzināšanu, sazinieties ar iestādi, kas jūs uzaicinājusi, lai saņemtu norādījumus par to, kā iesniegt prasību.

Vai man ir pārsūdzības tiesības, ja mana lieta tiek izbeigta, nenonākot tiesā?

Kad kriminālprocess tiks izbeigts, jums vai jūsu pārstāvim nekavējoties tiks nosūtīta attiecīgā tiesas nolēmuma kopija. Jūs kā cietušais varat pieprasīt piekļuvi krimināllietai 10 dienu laikā no dienas, kad saņemts nolēmums par kriminālprocesa izbeigšanu. Šo 10 dienu laikā jums ir arī tiesības pieprasīt, lai prokuratūra pārskata nolēmumu.

Vai es varu iesaistīties tiesvedībā?

Jūs kā cietušais esat tiesvedības puse ar tādiem pašiem nosacījumiem kā pārējās puses, un jums ir tiesības iesaistīties tiesvedībā.

Kāds ir mans oficiālais statuss tiesvedības sistēmā? Piemēram, vai es esmu vai varu izvēlēties būt cietušais, liecinieks, civilprasītājs vai privātās apsūdzības uzturētājs?

Ja pret jums izdarīts noziegums, jūs esat cietušais kriminālprocesā. Tomēr jums ir arī tiesības iesniegt civilprasību tā paša procesa ietvaros. Privātsūdzības koncepts nepastāv Igaunijas tiesību aktos.

Kādas ir manas tiesības un pienākumi šādā statusā?

Saite atveras jaunā logāSaskaņā ar Kriminālprocesa kodeksu cietušais ir tiesīgs:

 1. apstrīdēt atteikumu uzsākt vai izbeigt kriminālprocesu;
 2. iesniegt civilprasību ar izmeklēšanas struktūras vai prokuratūras starpniecību;
 3. liecināt vai atteikties liecināt pret viņam tuviniekiem;
 4. iesniegt pierādījumus
 5. iesniegt pieprasījumus un sūdzības;
 6. iepazīties ar procesuāliem protokoliem un sniegt piezīmes par procesa nosacījumiem, gaitu, rezultātiem un protokolu (jūsu piezīmes tiks pierakstītas);
 7. iepazīties ar krimināllietas saturu pēc tam, kad ir pabeigta lietas pirmstiesas izmeklēšana;
 8. piedalīties tiesas sēdē;
 9. piekrist vai nepiekrist strīda izšķiršanas procedūras piemērošanai un sniegt atzinumu par apsūdzībām un sodiem, apsūdzībās norādīto zaudējumu summu un civilprasību;
 10. piekrist ierobežojoša pagaidu rīkojuma piemērošanai un pieprasīt ierobežojoša rīkojuma piemērošanu;
 11. pieprasīt, lai nopratināšanu veic tā paša dzimuma persona, ja noziedzīgais nodarījums bijis saistīts ar seksuālu vardarbību, uz dzimumu balstītu vardarbību vai to izdarījusi persona, kura ir tuvās attiecībās ar cietušo, izņemot, ja nopratināšanu veic prokurors vai tiesnesis vai ja minētais traucētu procesa gaitai.

Cietušajam ir šādi pienākumi:

 1. ierasties pēc izmeklēšanas struktūras, prokuratūras vai tiesas uzaicinājuma;
 2. piedalīties procesā un izpildīt izmeklēšanas struktūras, prokuratūras un tiesas rīkojumus.

Vai es varu sniegt liecību tiesvedība laikā vai iesniegt pierādījumus? Ar kādiem nosacījumiem?

Jums ir tiesības sniegt paziņojumus un darīt zināmu savu viedokli tiesvedības laikā. Jums ir tiesības liecināt tiesā, ja prokuratūra pieprasa jūsu nopratināšanu.

Kādu informāciju es saņemšu tiesvedības laikā?

Tiesa informēs jūs par tiesas sēžu laiku un vietu, un jūs arī informēs par tiesas nolēmumu, kas jums tiks nogādāti, ja vien jūs personīgi nebūsiet klāt tiesas sēdē, kad nolēmums tiks paziņots.

Vai es varēšu piekļūt tiesas materiāliem?

Jums ir tiesības iepazīties ar lietas materiāliem prokuratūrā pēc pirmstiesas izmeklēšanas pabeigšanas vai kad kriminālprocess tiek izbeigts. Prokuratūra informēs jūs par šīm tiesībām un sniegs norādījumus par to, kā jūs varat iepazīties ar lietas materiāliem.

Lapa atjaunināta: 01/10/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

3 - Manas tiesības pēc tiesas procesa

Vai es varu pārsūdzēt tiesas nolēmumu?

Jums kā tiesvedības pusei ir tiesības pārsūdzēt nolēmumu rajona tiesā 30 dienu laikā no nolēmuma pieņemšanas.

Kādas ir manas tiesības pēc soda piespriešanas?

Jums ir tiesības tikt informētam par notiesātā noziedzīgā nodarījuma izdarītāja pirmstermiņa atbrīvošanu no ieslodzījuma vietas, ja procesa laikā būsiet pieprasījis šādas informācijas sniegšanu.

Vai man ir tiesības uz atbalstu vai aizsardzību pēc tiesvedības? Cik ilgi?

Kriminālprocesa norise neietekmē to, cik ilgā laikā varat saņemt cietušo atbalsta pakalpojumus. Jūs varat turpināt saņemt cietušo atbalsta pakalpojumus pēc kriminālprocesa noslēgšanas neierobežotā termiņā.

Kādu informāciju es saņemšu, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājam tiks piespriests sods?

Jūs informēs par tiesas nolēmumu, kurā būs norādīts aizdomās turētajam piespriestā soda ilgums. Jūs arī informēs par notiesātā noziedzīgā nodarījuma izdarītāja pirmstermiņa atbrīvošanu no ieslodzījuma vietas, ja būsiet pieprasījis šādas informācijas sniegšanu.

Vai mani informēs gadījumā, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs tiks atbrīvots (tostarp atbrīvots priekšlaikus vai nosacīti) vai izbēgs no ieslodzījuma vietas?

Ja jūsu nopratināšanas laikā būsiet to pieprasījis, jūs informēs, ja notiesātais noziedzīgā nodarījuma izdarītājs tiks atbrīvots vai izbēgs no ieslodzījuma vietas.

Vai es tikšu iesaistīts lēmumu pieņemšanā par atbrīvošanu vai nosacītu atbrīvošanu? Piemēram, vai es varēšu izteikt viedokli vai iesniegt pārsūdzību?

Jums var tikt prasīts sniegt atzinumu pirmstermiņa atbrīvošanas procesā, bet jūs nevarat pārsūdzēt šādus lēmumus.

Lapa atjaunināta: 01/10/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

4 - Kompensācija

Kāds ir process zaudējumu atlīdzības pieprasīšanai no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja (piem., lietas izskatīšana tiesā, civilprasība, saistītā procedūra)?

Jums ir tiesības kriminālprocesa ietvaros celt civilprasību pret apsūdzēto par zaudējumu atlīdzināšanu. Civilprasību varat celt 10 dienu laikā pēc iepazīšanās ar krimināllietu. Jūs varat arī prasīt, lai prokuratūra pagarina šo termiņu.

Tiesa uzdeva noziedzīgā nodarījuma izdarītājam atlīdzināt man zaudējumus / izmaksāt kompensāciju. Kā es varu panākt to, lai noziedzīgā nodarījuma izdarītājs veic maksājumu?

Ja notiesātais noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nemaksā summu, kas viņam jāmaksā saskaņā ar tiesas nolēmumu, jums ir tiesības sazināties ar tiesas izpildītāju, kurš organizēs izpildes procesu.

Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nemaksā, vai valsts var samaksāt man avansu? Ar kādiem nosacījumiem?

Nē, valsts nesedz zaudējumus, ko notiesātajam noziedzīgā nodarījuma izdarītājam ir noteikts samaksāt.

Vai man ir tiesības uz kompensāciju no valsts?

Ja jūs esat nozieguma rezultātā mirušas personas tuvinieks vai esat vardarbībā cietušais un jums nozieguma rezultātā ir radušies veselības traucējumi, kas ilgst vismaz četrus mēnešus, jūs varat pieteikties kompensācijas saņemšanai no valsts par šādiem zaudējumiem:

 1. zaudējumi, kas izriet no darba nespējas vai samazinātas darba spējas;
 2. izmaksas, kas rodas cietušā veselībai nodarītā kaitējuma dēļ;
 3. zaudējumi, kas izriet no cietušā nāves;
 4. zaudējumi, kas radušies briļļu, zobu protēžu, kontaktlēcu vai citu ķermeņa funkcijas aizstājošu ierīču, vai apģērba sabojāšanas dēļ;
 5. cietušā apbedīšanas izdevumi.

Lai varētu saņemt kompensāciju, jums jāziņo par noziegumu policijai 15 dienu laikā no tā izdarīšanas vai no brīža, kad jums ir iespēja par to ziņot.

Pieteikums kompensācijas saņemšanai jāiesniedz Igaunijas Nacionālajai sociālās apdrošināšanas pārvaldei trīs gadu laikā no nozieguma izdarīšanas vai cietušā nāves, izņemot šādus gadījumus:

 1. apgādājamai personai ir kļuvis zināms par cietušā nāvi vairāk nekā gadu pēc nāves dienas, un pieteikums tiek iesniegts trīs gadu laikā no dienas, kad kļuvis zināms par cietušā nāvi;
 2. kompensācijas pieteikuma iesniedzējam ir radušies veselības traucējumi, kas ilguši vairāk nekā vienu gadu, un pieteikuma iesniegšana nav bijusi iespējama iesniedzēja veselības stāvokļa dēļ, un pieteikums tiek iesniegts trīs gadu laikā no iesniedzēja veselības stāvokļa uzlabošanās;
 3. kompensācijas pieprasīšanas pamats ir dzimumnoziegums pret nepilngadīgo, un pieteikums tiek iesniegts trīs gadu laikā no cietušā pilngadības sasniegšanas, ja vien kriminālprocesa iemesls nav noskaidrojies pirms pilngadības sasniegšanas.

Vai man ir tiesības uz kompensāciju, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs netiek notiesāts?

Jūs varat pieteikties noziegumos cietušajiem paredzētās valsts kompensācijas saņemšanai, ja kriminālprocesā nav noskaidrota persona, kura izdarījusi noziegumu pret jums.

Ja persona, kura apsūdzēta nozieguma izdarīšanā, tiesā tiek attaisnota, bet jūs joprojām uzskatāt, ka konkrētā persona ir radījusi jums zaudējumus, jūs varat celt civilprasību.

Vai man ir tiesības uz ārkārtas maksājumu, kamēr es gaidu lēmumu par savu kompensācijas prasību?

Lēmumu par kompensācijas piešķiršanu vardarbībā cietušajam var atlikt līdz apriņķa tiesas nolēmuma pieņemšanai šādos gadījumos:

 1. pieteikuma iesniedzēja tiesības saņemt kompensāciju no personas, kura ir atbildīga par noziedzīgā nodarījuma izraisītajiem zaudējumiem, ir neskaidras, vai
 2. ir acīmredzams, ka persona, kura ir atbildīga par noziedzīgā nodarījuma izraisītajiem zaudējumiem, piekrīt un spēj kompensēt zaudējumus.

Ja kompensācijas piešķiršana tiek atlikta, Igaunijas Nacionālā sociālās apdrošināšanas pārvalde var veikt avansa maksājumu, pamatojoties uz kompensācijas pieteikuma iesniedzēja lūgumu, ja pieteikuma iesniedzējs nepārprotami ir tiesīgs saņemt kompensāciju un viņam ir sarežģīta finansiālā situācija.

Lapa atjaunināta: 01/10/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

5 - Manas tiesības uz atbalstu un palīdzību

Esmu noziegumā cietušais. Ar ko man jāsazinās, lai saņemtu atbalstu un palīdzību?

 1. Saite atveras jaunā logāIgaunijas Nacionālās sociālās apdrošināšanas pārvaldes Cietušo atbalsta departaments
 2. Saite atveras jaunā logāSieviešu atbalsta centri
 3. Saite atveras jaunā logāPolicijas un robežsardzes pārvalde

Cietušo atbalsta uzticības tālrunis

 1. Cietušo atbalsta uzticības tālrunis: 6121360 vai 16106 (zvanus pieņem no pirmdienas līdz piektdienai, no plkst. 9.00 līdz 17.00).
 2. Bērnu atbalsta uzticības tālrunis: 16111 (bērniem, kuriem vajadzīga palīdzība; zvanus pieņem visu diennakti).

Vai atbalsts cietušajiem ir bez maksas?

Jā, cietušo atbalsta pakalpojumi ir pieejami bez maksas.

Kādus atbalsta veidus es varu saņemt no valsts dienestiem vai iestādēm?

Valsts nodrošinātie cietušo atbalsta pakalpojumi ietver:

 1. cietušo konsultēšanu;
 2. palīdzības sniegšanu cietušajiem saziņā ar valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī juridiskām personām;
 3. drošas izmitināšanas nodrošināšanu;
 4. ēdināšanas nodrošināšanu;
 5. nepieciešamo veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu;
 6. nepieciešamās materiālās palīdzības nodrošināšanu;
 7. nepieciešamās psiholoģiskās palīdzības nodrošināšanu;
 8. cietušo atbalsta pakalpojumu saņemšanai nepieciešamo rakstiskās un mutiskās tulkošanas pakalpojumu nodrošināšanu;
 9. citu cietušo fiziskajai un psihosociālajai rehabilitācijai nepieciešamo pakalpojumu sniegšanu.

Kādu veidu atbalstu es varu saņemt no nevalstiskajām organizācijām?

Valsts cietušo atbalsta pakalpojumu sniedzēji var ieteikt jums vērsties attiecīgās nevalstiskajās organizācijās.

Saite atveras jaunā logāSieviešu patvēruma centri

Lapa atjaunināta: 01/10/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Noziedzīgā nodarījumā cietušo tiesības kriminālprocesā - Grieķija

Jūs uzskatīs par noziegumā cietušo, ja jums nodarīts kaitējums (piem., jūs esat ievainots vai ir bojāts vai nozagts jūsu īpašums) tāda incidenta rezultātā, kas saskaņā ar Grieķijas tiesību aktiem uzskatāms par noziedzīgu nodarījumu. Jums kā noziegumā cietušajam tiesību aktos ir paredzētas noteiktas individuālas tiesības, ko varat izmantot pirms un pēc tiesvedības, kā arī tās laikā.

Kriminālprocess Grieķijā sākas ar nozieguma izmeklēšanu (dierévnisi). Dažkārt izmeklēšanu iedala sākotnējā izmeklēšanā (prokatarktikí exétasi) un tiesas izmeklēšanā (anákrisi). Sākotnējās izmeklēšanas mērķis ir izpētīt lietas apstākļus un konstatēt, vai ir nepieciešams uzsākt kriminālprocesu.

Izmeklēšanu veic policija un tiesas amatpersonas — prokurors (eisangeléas), izmeklēšanas tiesnesis (anakritís) vai abi. Pēc izmeklēšanas beigām par lietu atbildīgais policijas darbinieks nodod visus savāktos pierādījumus prokuroram. Pēc tam prokurors izskata paveikto un nodod lietu tiesai, sniedzot ieteikumus par to, kā lieta būtu jāvirza tālāk.

Pēc iepazīšanās ar lietas materiāliem un prokurora ieteikumiem tiesa vai nu ierosina tiesvedību, vai lietu slēdz.

Tiesas procesā tiesa izskata visus savāktos pierādījumus un lemj par to, vai apsūdzētais ir vainīgs. Ja apsūdzēto atzīst par vainīgu, viņu notiesā un soda. Ja apsūdzēto neatzīst par vainīgu, viņu attaisno.

Plašāka informācija pieejama šādās lapās:

Saite atveras jaunā logā1 - Manas kā noziegumā cietušā tiesības

Saite atveras jaunā logā2 - Paziņošana par noziegumu un manas tiesības izmeklēšanas vai tiesas procesa laikā

Saite atveras jaunā logā3 - Manas tiesības pēc tiesas procesa

Saite atveras jaunā logā4 - Kompensācija

Saite atveras jaunā logā5 - Manas tiesības uz atbalstu un palīdzību

Lapa atjaunināta: 24/06/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

1 - Manas kā noziegumā cietušā tiesības

Kādu informāciju man sniegs iestāde (piem., policija, prokurors) pēc tam, kad noziegums būs izdarīts, bet pirms es būšu ziņojis par to?

No pirmā saziņas brīža ar policiju vai citu kompetento iestādi jums bez liekas kavēšanās un izmantojot jebkurus pieejamos līdzekļus tiks sniegta informācija par kriminālsūdzības pieņemamības nosacījumiem un par tiesībām pievienoties civilprocesam civilprasītāja statusā, prasot atlīdzināt zaudējumus (politikós en?gon), par to, kā un ar kādiem nosacījumiem jūs varat saņemt juridisko palīdzību, iesniegt prasību par zaudējumu atlīdzināšanu vai saņemt rakstiskās un mutiskās tulkošanas pakalpojumus, un par iestādēm, kas var palīdzēt izlabot nodarīto kaitējumu, uzņemoties mediāciju starp jums un noziedzīgā nodarījuma izdarītāju, kā arī par to, kā un kādos apstākļos var atlīdzināt izmaksas, kas radušās saistībā ar jūsu dalību kriminālprocesā, un par to, kā jūs varat iesniegt sūdzību par iestādi, ja uzskatāt, ka jūsu tiesības nav ievērotas.

Papildus jūsu tiesībām kriminālprocesā jūs arī informēs

par piekļuvi medicīniskajai aprūpei un jebkādam speciālistu atbalstam, tostarp psihologa palīdzībai un alternatīvai pajumtei, un par to, kā un ar kādiem nosacījumiem var piemērot aizsardzības pasākumus.

Ja jūs dzīvojat citā ES dalībvalstī, jums tiks sniegta konkrēta informācija par to, kā un ar kādiem nosacījumiem jūs varat īstenot savas tiesības.

Sniegtās informācijas apjoms un saturs būs dažāds atkarībā no jūsu konkrētajām prasībām un personīgās situācijas, kā arī no nodarījuma veida un rakstura. Procesa gaitā pēc kompetentās iestādes ieskatiem tiks sniegta papildu un plašāka informācija atbilstoši jūsu vajadzībām (Likuma Nr. 4478/2017 57. pants par tiesībām saņemt informāciju no pirmā saziņas brīža ar kompetento iestādi; Direktīvas 2012/29/ES 4. pants)).

Es nedzīvoju ES valstī, kurā noziegums tika izdarīts (ES pilsoņi un trešo valstu pilsoņi). Kā tiek aizsargātas manas tiesības?

Ja dzīvojat ES dalībvalstī, kas nav valsts, kurā izdarīts noziegums, jūs uzaicinās sniegt liecību tūlīt pēc tam, kad būsiet ziņojis par nodarījumu. To var izdarīt saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksa ( (Kódikas Poinik?s Dikonom?as — “KPD”) noteikumiem, kas ļauj izmantot sakaru tehnoloģiju, piemēram, videokonferenci, telefonu vai internetu (KPD 233. panta 1. punkts).

Ja jūs dzīvojat Grieķijā un nodarījums izdarīts citā ES dalībvalstī, jūs varat iesniegt kriminālsūdzību savas dzīvesvietas miertiesas (eisangeléas plimmeleiodikón) prokuroram, kurš bez liekas kavēšanās pārsūtīs jūsu sūdzību attiecīgās dalībvalsts kompetentajai tiesībaizsardzības iestādei ar apelācijas tiesas (eisangeléas efetón) prokurora starpniecību, ja vien Grieķijas tiesām nebūs jurisdikcijas attiecīgajā jautājumā. Prokuroram nav pienākums pārsūtīt jūsu sūdzību dalībvalstij, kurā izdarīts noziedzīgais nodarījums, ja ir piemērojami Grieķijas tiesību akti un kriminālprocess ir uzsākts Grieķijā. Šādā gadījumā, lai nodrošinātu, ka jūs saņemat pietiekamu informāciju, un veicinātu savstarpēju tiesisko palīdzību, prokurors miertiesā, kas izskata lietu, bez liekas kavēšanās attiecīgi informēs kompetento tiesībaizsardzības iestādi dalībvalstī, kurā izdarīts noziedzīgais nodarījums, ar apelācijas tiesas prokurora starpniecību.

(Likuma Nr. 4478/2017 64. pants par cietušā, kas ir citas dalībvalsts iedzīvotājs, tiesībām (Direktīvas 2012/29/ES 17. pants))

Kādu informāciju es saņemšu, ja ziņošu par noziegumu?

Kad iesniedzat kriminālsūdzību, atbildīgajam darbiniekam jāinformē jūs par to, ka jūs varat saņemt savas sūdzības kopiju.

(Likuma Nr. 4478/2017 58. pants par cietušā tiesībām, iesniedzot sūdzību (Direktīvas 2012/29/ES 5. pants))

Kad tiek iesniegta kriminālsūdzība, tai piešķir unikālu sūdzības reģistrācijas numuru (arithmós vivl?ou m?nysis). Šāds numurs ļauj jums sekot līdzi savas lietas virzībai, izmantojot reģistru, ko uztur prokuratūra, vai sazinoties ar atbildīgo sūdzību biroju. Jūs varat arī pieprasīt un saņemt izziņu par lietas virzību (pistopoiitikó pore?as), kurā norādīts aktuālais procesa posms (piem., notiek izmeklēšana, lai noteiktu sūdzības derīgumu, vai sākotnēja izmeklēšana) un izklāstīts katra posma rezultāts (piem., prokurors ir izbeidzis procesu, ir celtas kriminālapsūdzības un noziedzīgā nodarījuma izdarītājs tiek tiesāts — šādā gadījumā jums tiks paziņots tiesas sēdes laiks un datums un celto apsūdzību veids; notiek pirmstiesas izmeklēšana (kyr?a an?krisi) vai ir izdots rīkojums atcelt apsūdzības vai izbeigt kriminālvajāšanu; ir pasludināts tiesas spriedums, ja esat pievienojies kriminālprocesam civilprasītāja statusā, kurš prasa zaudējumu atlīdzināšanu).

(Likuma Nr. 4478/2017 59. pants par cietušā tiesībām saņemt informāciju par savu lietu (Direktīvas 2012/29/ES 6. pants))

Ja jūsu lieta ir Atēnu Pirmās instances tiesas (Protodike?o Athinón) jurisdikcijā, kad lieta nonāk tiesā, jūsu jurists var sekot līdzi tās virzībai Atēnu Advokātu asociācijas (Dikigorikós S?llogos Athinón) tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāhttp://www.dsa.gr/. Šāda iespēja nav pieejama cietušajiem, jo ir jāizmanto akreditācijas dati.

Vai man ir tiesības uz bezmaksas mutiskās vai rakstiskās tulkošanas pakalpojumiem (kad es sazinos ar policiju vai citām iestādēm vai izmeklēšanas un tiesvedības laikā)?

Ja jūs nesaprotat grieķu valodu vai nerunājat grieķu valodā, varat iesniegt kriminālsūdzību valodā, ko saprotat, vai arī jums tiks sniegta vajadzīgā lingvistiskā palīdzība, vienmēr ievērojot Kriminālprocesa kodeksā vai jebkurās īpašās krimināltiesībās paredzētos nosacījumus — atbildīgie darbinieki jūs attiecīgi informēs. Jūs varat pieprasīt savas sūdzības bezmaksas tulkojumu.

(Likuma Nr. 4478/2017 58. pants par cietušā tiesībām, iesniedzot sūdzību (Direktīvas 2012/29/ES 5. pants))

Ja jūs ir jānopratina kā liecinieku jebkurā procesa posmā un jūs nerunājat vai nesaprotat grieķu valodu pietiekami labi, jums nekavējoties tiks sniegti tulka pakalpojumi. Tiesības uz tulka pakalpojumiem ietver atbilstošas palīdzības sniegšanu personām ar dzirdes vai runas traucējumiem. Attiecīgā gadījumā var izmantot komunikācijas tehnoloģiju, piemēram, videokonferenci, telefonu vai internetu, izņemot, ja persona, kura jūs nopratina, uzskata, ka obligāta ir tulka fiziskā klātbūtne (KPD 233. panta 1. punkts).

Kā iestāde nodrošinās to, ka es saprotu un mani saprot (ja esmu bērns, ja man ir invaliditāte)?

No pirmās saziņas brīža ar jums policija vai citas iestādes sazināsies ar jums vienkāršā un saprotamā valodā mutiski vai rakstiski, ņemot vērā jūsu personiskās īpašības, piemēram, galvenokārt jūsu vecumu, brieduma līmeni, intelektuālās un garīgās spējas, izglītību, valodas prasmes, jebkurus dzirdes vai runas traucējumus un to, vai jums ir smagas emocionālas ciešanas, kas ietekmē jūsu spēju saprast vai tikt saprastam. Ir pieejams informatīvs dokuments par jūsu tiesībām, kas sagatavots visbiežāk lietotajās valodās un Braila rakstā (Likuma Nr. 4478/2017 56. panta 2. punkts (Direktīvas 2012/29/ES 3. pants)). Turklāt, ja jums ir dzirdes vai runas traucējumi, jums tiks nodrošināta tulka pienācīga palīdzība (KPD 233. panta 1. punkts).

Esmu nepilngadīgs. Vai man ir īpašas tiesības?

Ja esat nepilngadīgais (vecumā līdz 18 gadiem), jūsu juridiskais pārstāvis (viens no vecākiem vai aizbildnis) var ziņot par nodarījumu jūsu vārdā. Ja jums ir vairāk par 12 gadiem, jūs varat ziņot par nodarījumu kopā ar savu juridisko pārstāvi (Kriminālkodeksa (Poinikós Kódikas — “PK”) 118. panta 2. punkts).

Tas, vai jums ir īpašas tiesības kriminālprocesa laikā, ir atkarīgs no nodarījuma veida. Piemēram, ja esat personīgās vai seksuālās brīvības aizskārumā, cilvēku tirdzniecībā, sekstūrismā, personas nolaupīšanā vai dzimumnoziegumā cietušais, jums ir šādas tiesības:

 • iepazīties ar lietas materiāliem, pat ja neesat pievienojies kriminālprocesam civilprasītāja statusā (KPD 108.A pants);
 • pieprasīt, lai jūsu nopratināšanu ieraksta, lai to var izmantot turpmākajā kriminālprocesā un lai jums nebūtu atkārtoti jāierodas pie prokurora vai tiesā (KPD 226.A pants);
 • saņemt psihologa vai bērnu psihiatra palīdzību, kad jūs nopratina liecinieka statusā;
 • saņemt informāciju par to, vai noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir atbrīvots (KPD 108.A pants);
 • pieprasīt ierobežojoša rīkojuma izdošanu pret noziedzīgā nodarījuma izdarītāju, aizliedzot viņam sazināties ar jums vai tuvoties jūsu mājām.
 • Turklāt jebkurā gadījumā jums ir arī šādas tiesības:
 • uz individuālu novērtējumu, lai noteiktu, vai būtu jāpiemēro īpaši aizsardzības pasākumi, ja pastāv atkārtotas viktimizācijas risks ((Likuma Nr. 4478/2017 68. pants par cietušo individuālu novērtējumu, lai noteiktu vajadzību pēc īpašas aizsardzības (Direktīvas 2012/29/ES 22. pants));
 • pieprasīt, lai prokuratūra vai tiesu iestādes ieceļ likumīgu aizbildni nepilngadīgajiem (epimelit?s anilikón), lai viņš jūs pārstāvētu jebkurā kriminālprocesa posmā, ja jūsu vecāki nevar pārstāvēt jūs vai ja esat nepavadīts nepilngadīgais vai nošķirts no savas ģimenes (Likuma Nr. 4478/2017 69. panta 7. punkts par to cietušo tiesībām uz aizsardzību kriminālprocesa laikā, kuriem ir vajadzīga īpaša aizsardzība (Direktīvas 2012/29/ES 23. un 24. pants);
 • prasīt atļauju pievienoties procesam civilprasītāja statusā, prasot atlīdzību par zaudējumiem, ar sava juridiskā pārstāvja palīdzību (KPD 82. punkta 2. apakšpunkts).

Kādu informāciju es varu saņemt no policijas vai no cietušo atbalsta organizācijām nozieguma izmeklēšanas laikā?

Jūs varat saņemt informāciju par faktisko procesa posmu no prokurora, ja lietas materiāli (dikograf?a) ir nosūtīti prokuroram.

Ja pievienojāties kriminālprocesam civilprasītāja statusā, jūs varat iepazīties ar lietas materiālu saturu un saņemt lietas dokumentu kopijas, kad apsūdzētais ir uzaicināts sniegt liecību (apolog?a) vai ir izdots apcietināšanas orderis (éntalma s?llipsis) vai rīkojums par piespiedu nogādāšanu tiesā (éntalma via?as prosagog?s) (KPD 108. pants), vai kad iestādes ir izsaukušas aizdomās turēto sniegt paskaidrojumus. Līdz šim brīdim process ir konfidenciāls.

Cietušo atbalsta un aizsardzības dienesti var sniegt informāciju, padomu un atbalstu par to, kā jūs varat īstenot savas tiesības, tostarp tiesības pieprasīt kompensāciju par zaudējumiem, kas jums radušies nodarījuma dēļ, un par jūsu kā civilprasītāja vai liecinieka statusu kriminālprocesā (Likuma Nr. 4478/2017 62. pants par cietušo atbalsta dienestu atbalstu (Direktīvas 2012/29/ES 9. pants)).

Kādas ir manas tiesības liecinieka statusā?

Ja jūs ir jānopratina liecinieka statusā, prokurors vai policijas darbinieks, kurš veic sākotnējo izmeklēšanu, vai rajona krimināltiesas tiesnesis (ptaismatod?kis), vai izmeklēšanas tiesnesis (anakrit?snosūtīs jums pavēsti. Jums ir jāierodas un jāliecina, tiklīdz saņemat pavēsti. Jums prasīs pastāstīt, kas notika, un, iespējams, atbildēt uz dažiem papildu jautājumiem. Ja esat saistīts ar aizdomās turēto, jūs varat atteikties liecināt (KPD 222. pants).

Ja jums ir dzirdes vai runas traucējumi, nopratināšanu var veikt rakstiski. Ja nerunājat grieķu valodā, jums ir tiesības saņemt tulka pakalpojumus bez maksas.

Ja esat cilvēku tirdzniecības upuris, jūs piederat pie īpašas liecinieku grupas — jūs iepriekš saņemsiet psihologa vai psihiatra palīdzību, kurš sadarbībā ar policijas vai tiesu varas amatpersonām, kas veic izmeklēšanu, izmantos atbilstošas diagnostikas metodes, lai noskaidrotu jūsu intelektuālās spējas un psiholoģisko stāvokli. Psihologs vai psihiatrs būs klāt jūsu nopratināšanā. Jūs var pavadīt arī jūsu juridiskais pārstāvis, ja vien izmeklēšanas tiesnesis nepieņem rīkojumu, kas aizliedz pārstāvim piedalīties, norādot aizlieguma iemeslus.

Ja iespējams, jūsu liecība tiks pierakstīta un ierakstīta audiovizuālā formātā, lai to varētu iesniegt tiesai elektroniski — šādā gadījumā jūsu fiziska klātbūtne nākamajos procesa posmos nebūs vajadzīga.

Ja lieta attiecas uz vardarbību ģimenē un jūs esat ģimenes loceklis, jums liecinot nebūs jānodod zvērests. Ja esat nepilngadīgais, jūs neizsauks liecināt liecinieka statusā tiesā. Tā vietā jūs varat sniegt rakstisku izklāstu, kas tiks nolasīts tiesas zālē, ja vien jūsu fiziska klātbūtne netiks uzskatīta par obligātu.

Pēc jūsu nopratināšanas jūs varat prasīt no iestādes, kas jūs uzaicinājusi liecināt, atlīdzību par jebkādiem izdevumiem, kas jums radušies (transporta vai uzturēšanās izdevumiem) (KPD 288. pants).

Kā es varu saņemt aizsardzību, ja man draud briesmas?

Ir pieejami dažādi aizsardzības veidi atkarībā no nodarījuma veida un jūsu statusa kriminālprocesā.

Ja esat organizētā noziedzībā vai terorismā cietušais un esat uzaicināts liecināt kā galvenais liecinieks pirmstiesas izmeklēšanā par noziedzīgām darbībām, jūs varat prasīt īpašu aizsardzību no iespējamas atriebšanās vai iebiedēšanas. Atkarībā no lietas pieejamā aizsardzība var ietvert policijas aizsardzību, jūsu anonimitātes aizsardzību (jūsu vārds, dzimšanas vieta, dzīvesvietas un darba adrese, nodarbošanās, vecums un cita informācija tiks svītrota no visiem rakstiskajiem ierakstiem) vai pat identitātes maiņu un pārcelšanu uz citu valsti. Jūs varat prasīt atļauju liecināt, izmantojot audiovizuālu tehnoloģiju. Ja strādājat valsts iestādē, jūs varat arī pieprasīt, lai jūs īslaicīgi vai pastāvīgi pārceļ citā amatā. Aizsardzības pasākumi tiks piemēroti ar jūsu piekrišanu, un tie ierobežos jūsu brīvību tikai tiktāl, ciktāl tas būs vajadzīgs jūsu drošībai; to piemērošanu var apturēt pēc jūsu rakstiska pieprasījuma vai ja jūs nesadarbosieties, lai nodrošinātu to rezultativitāti (Likuma Nr. 2928/2001 9. pants par liecinieku aizsardzību).

Ja esat no vardarbības ģimenē cietušais, policijas darbinieki, kuri strādā ar jūsu lietu, nekādos apstākļos nedrīkst izpaust jūsu identitāti, noziedzīgā nodarījuma izdarītāja identitāti, jūsu dzīvesvietas adresi vai jebkādu informāciju, kas varētu atklāt jūsu identitāti (Likuma Nr. 3500/2006 20. pants).

Jūs kā cietušais varat iesniegt rakstisku pieteikumu par pasākumiem, lai novērstu jebkādu saskarsmi starp jums vai jūsu ģimenes locekļiem un noziedzīgā nodarījuma izdarītāju vietās, kur notiek kriminālprocess. Jūsu pieteikumu izskatīs kriminālprocesa vietas miertiesa trīs tiesnešu sastāvā (trimelés plimmeleiodike?o) jebkurā procesa posmā saskaņā ar paātrināto procedūru attiecībā uz nodarījumiem in flagrante delicto

(Likuma Nr. 4478/2017 65. pants par tiesībām izvairīties no saskarsmes starp cietušo un noziedzīgā nodarījuma izdarītāju (Direktīvas 2012/29/ES 19. pants)).

Lapa atjaunināta: 24/06/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

2 - Paziņošana par noziegumu un manas tiesības izmeklēšanas vai tiesas procesa laikā

Kā es varu ziņot par noziegumu?

Ja esat noziegumā cietušais, jūs varat ziņot par nodarījumu prokuroram vai policijai, iesniedzot kriminālsūdzību (énklisi vai m?nysi). (Stingri runājot, énklisi ir kriminālsūdzība, ko iesniedz pats cietušais. Konkrētās situācijās kriminālprocesu uzsāks tikai tad, ja ir šāda sūdzība (piem., pret personas cieņu un reputāciju vērstu nodarījumu gadījumā). M?nysi ir kriminālsūdzība vai ziņojums, ko iesniedz cita persona, kura nav cietušais, tāda nodarījuma gadījumā, par ko iestādes var sākt kriminālvajāšanu pēc savas iniciatīvas neatkarīgi no tā, vai cietušais ir iesniedzis sūdzību. Tomēr praksē jēdzienu m?nysi lieto, runājot par abu veidu sūdzībām. Tādējādi, kad prokuratūrā tiek iesniegta jebkāda veida kriminālsūdzība, tai piešķir unikālu sūdzības reģistrācijas numuru, kas zināms kā arithmós vivl?ou min?seon, izmantojot vārdu (min?si).

Jūs varat arī prasīt citai personai, lai tā ziņo par nodarījumu jūsu vārdā. Šādā gadījumā jums jāparaksta rakstisks paziņojums (d?losi vai exousiodótisi), kurā norādīta persona, kura iesniegs sūdzību jūsu vārdā. Nav standarta veidlapas šāda paziņojuma iesniegšanai, bet tas ir jāparaksta, klātesot centrālās vai vietējās valdības iestādes darbiniekam vai juristam (kurš var būt jūsu jurists, ja jums tāds jau ir), kurš apliecinās jūsu paraksta autentiskumu. Persona, kura ziņo par nodarījumu jūsu vārdā, var būt jurists vai cita persona, kurai jūs uzticaties. Ja, ņemot vērā konkrēto lietu, kriminālprocesā ir jābūt cietušā iesniegtai kriminālsūdzībai, bet cietušais ir miris, tiesības iesniegt sūdzību pāriet viņa pārdzīvojušajam laulātajam un bērniem vai viņa vecākiem (Kriminālprocesa kodeksa (Kódikas Poinik?s Dikonom?as — “KPD”) 118. panta 4. punkts). Ja cietušais ir miris nodarījuma rezultātā, minētās personas var arī pievienoties kriminālprocesam pašas kā civilprasītāji, kas prasa atlīdzību par tām radītajām sāpēm un ciešanām.

Jūs varat ziņot par nodarījumu mutiski vai rakstiski. Ja izvēlaties ziņot par nodarījumu mutiski, darbinieks, kurš uzklausīs jūsu sūdzību, sagatavos ziņojumu, kurā reģistrēs sūdzību.

Iesniedzot sūdzību, jums jāsamaksā nodeva; nodevas summa tiek periodiski koriģēta ar finanšu ministra un tieslietu, pārredzamības un cilvēktiesību ministra kopīgu lēmumu. Izņēmuma situācijās jums būs atļauts samaksāt nodevu pēc sūdzības iesniegšanas, bet jebkurā gadījumā jums tas jāizdara trīs dienu laikā. Ja nesamaksāsiet nodevu, jūsu sūdzība tiks noraidīta kā nepieņemama. Jums nav jāmaksā nodeva, ja jums ir tiesības uz juridisko palīdzību. Jums nodeva nav jāmaksā arī tad, ja esat cietis nodarījumā, kas vērsts pret seksuālo brīvību, vai cietis no seksuālās dzīves finansiālas ekspluatācijas, vardarbības ģimenē vai rasistiskas diskriminācijas (Kriminālprocesa kodeksa (Poinikós Kódikas — “PK”) 81.A un 361.B pants) vai ja ir pārkāpts vienlīdzīgas attieksmes princips (KPD 46. panta 2. punkts).

Tādu nodarījumu gadījumā, par kuriem var uzsākt kriminālvajāšanu pēc iestāžu iniciatīvas neatkarīgi no tā, vai to ir prasījis cietušais, ziņošanai par nodarījumu nepiemēro termiņu, izņemot to, ka vidēji smagu nodarījumu (plimmel?mata) gadījumā iestājas noilgums pēc pieciem gadiem. Tomēr konkrētos gadījumos kriminālvajāšanu par nodarījumu var veikt tikai tad, ja cietušais, kuram nodarījums izraisījis kaitējumu, prasa uzsākt kriminālprocesu. Šādās situācijās jums jāiesniedz kriminālsūdzība (énklisi) trīs mēnešu laikā no dienas, kad uzzinājāt par nodarījumu un nodarījuma izdarītāja identitāti (ja zināt, kurš ir nodarījuma izdarītājs).

Nav standarta veidlapas, ko varat izmantot sūdzības iesniegšanai.

Jūsu sūdzībā jābūt iekļautai šādai informācijai:

 • pilnīgi jūsu identifikācijas dati;
 • nodarījuma izdarītājs un viņa kontaktinformācija, ja jūs to zināt;
 • izsmeļošs faktu apraksts;
 • jebkuri pieejamie dokumentēti pierādījumi, kas pamato jūsu sūdzību;
 • jūsu ieteiktie liecinieki, kurus varētu nopratināt;
 • jūsu jurista dati, ja esat tādu iecēlis.

Ja jūs nesaprotat vai nerunājat grieķu valodā, varat iesniegt kriminālsūdzību valodā, ko saprotat, vai arī jums tiks sniegta vajadzīgā lingvistiskā palīdzība, vienmēr ievērojot Kriminālprocesa kodeksā vai jebkurās citās īpašās krimināltiesībās paredzētos nosacījumus. Jūs varat pieprasīt dokumenta bezmaksas tulkojumu (Likuma Nr. 4478/2017 58. pants par cietušā tiesībām, iesniedzot sūdzību (Direktīvas 2012/29/ES 5. pants))

Kā es varu uzzināt, kas notiek lietā?

Kad tiek iesniegta kriminālsūdzība, tai piešķir unikālu sūdzības reģistrācijas numuru. Šāds numurs ļauj jums sekot līdzi savas lietas virzībai, izmantojot reģistru, ko uztur prokuratūra vai atbildīgais sūdzību birojs. Jūs varat arī pieprasīt un saņemt izziņu par lietas virzību (pistopoiitikó pore?as), kurā norādīts aktuālais procesa posms.

Ja jūsu lieta ir Atēnu Pirmās instances tiesas (Protodike?o Athinón) jurisdikcijā, kad lieta nonāk tiesā, jūsu jurists var sekot līdzi tās virzībai Atēnu Advokātu asociācijas (Dikigorikós S?llogos Athinón) tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāhttp://www.dsa.gr/. Šāda iespēja nav pieejama cietušajiem, jo ir jāizmanto akreditācijas dati.

Vai man ir tiesības uz juridisko palīdzību (izmeklēšanas vai tiesvedības laikā)? Ar kādiem nosacījumiem?

Tiesvedības laikā jūs varat izmantot jurista pakalpojumus, bet par tiem jums jāmaksā pašam.

Ja jūsu ģimenes ienākumi gadā ir mazāki nekā divas trešdaļas no Valsts Vispārējā darba koplīgumā noteiktā gada personīgo ienākumu minimuma, jums tiks bez maksas piešķirts jurists, kurš sagatavos un iesniegs kriminālsūdzību un pārstāvēs jūs kā civilprasītāju jebkurā procesa posmā, ar nosacījumu, ka esat cietis kādā no šiem noziegumiem: spīdzināšana vai cits pret cilvēka cieņu vērsts nodarījums (Kriminālkodeksa 137. panta A) un B) punkts)), diskriminācija vai nevienlīdzīga attieksme, nodarījums, kas vērsts pret dzīvību, personīgo brīvību vai seksuālo brīvību, seksuālās dzīves finansiāla ekspluatācija, nodarījums, kas vērsts pret īpašumu vai īpašuma tiesībām, personisks aizskārums vai nodarījums, kas saistīts ar laulību vai ģimeni. Nodarījumam jābūt smagam noziegumam (kako?rgima) vai vidēji smagam nodarījumam (plimmélima), kurš ir trīs tiesnešu miertiesas (trimelo?s plimmeleiodike?o) jurisdikcijā un par kura izdarīšanu minimālais sods ir brīvības atņemšana uz sešiem mēnešiem (Likums Nr. 3226/2004 (Valdības Vēstnesis 24/?/ 4/4.2.2004), kas grozīts un papildināts ar Likumu Nr. 4274/2014). Jūsu prasību sniegt juridisko palīdzību krimināllietā novērtēs tās tiesas priekšsēdētājs, kura izskata lietu vai kurā jāiesniedz pārsūdzība.

Jurists, kurš pārstāvēs jūs, palīdzēs jums sagatavot un iesniegt dokumentāciju, kas vajadzīga, lai jūs varētu pievienoties procesam kā civilprasītājs, un palīdzēs jums visā procesa gaitā.

Vai man ir pārsūdzības tiesības, ja mana lieta tiek izbeigta, nenonākot tiesā?

Ja miertiesas prokurors (eisangeléas plimmeleiodikón) izdod rīkojumu, ar ko noraida jūsu sūdzību kā juridiski nepamatotu vai acīmredzami nepamatotu pēc būtības, vai kā tādu, ko tiesa nevar novērtēt, jūs varat apstrīdēt rīkojumu atbildīgajam apelācijas tiesas prokuroram (eisangeléas efetón) (KPD 47. un 48. pants) trīs mēnešu laikā no rīkojuma izdošanas — šo termiņu nevar pagarināt nekādu iemeslu dēļ. Lai apstrīdētu rīkojumu, jums jāsamaksā nodeva, kas tiks atmaksāta, ja prokurors to apstiprinās.

Vai es varu iesaistīties tiesvedībā?

Jūs varat piedalīties tiesvedībā tikai tad, ja esat civilprasītājs (politikó en?gon), kurš prasa, lai tiesa liek jums atlīdzināt zaudējumus vai morālo kaitējumu, vai sāpes un ciešanas. Jūs varat prasīt atļauju pievienoties kriminālprocesam civilprasītāja statusā, iesniedzot pieteikumu atbildīgajam prokuroram vai nu savā kriminālsūdzībā, vai atsevišķā dokumentā līdz pirmstiesas izmeklēšanas beigām (KPD 308. pants), personīgi vai ar tāda jurista starpniecību, kuram ir attiecīga vispārēja vai īpaša atļauja. Jūsu civilprasību reģistrē ziņojumā, kam pievieno jurista atļauju (KPD 83. pants). Ja savā kriminālsūdzībā neesat prasījis, lai jums piešķir civilprasītāja statusu, jūs vēl varat to prasīt krimināltiesā (KPD 82. pants), pirms tiesa sāk izvērtēt pierādījumus.

Jūsu pieteikums par pievienošanos procesam civilprasītāja statusā tiks noraidīts kā nepieņemams, ja tajā nebūs iekļauts īss lietas apraksts, jūsu prasības pamatojums un — ja neesat pastāvīgais iedzīvotājs tiesas teritoriālajā jurisdikcijā — ja tajā nebūs norādīts ieceltais pārstāvis minētajā jurisdikcijā. Pārstāvis būs tiesīgs pieņemt visus iesniegtos dokumentus vai paziņojumus, kas adresēti jums kā civilprasītājam (KPD 84. pants). Lai jūs uzklausītu kā civilprasītāju krimināltiesā, jums jāieceļ pilnvarots jurists un jāsamaksā fiksēta valsts nodeva, kas attiecas uz visu procesu, līdz tiek pasludināts spriedums, kurš vairs nav pārsūdzams. Nodevas summa tiek periodiski koriģēta ar ekonomikas un finanšu ministra un tieslietu ministra kopīgu lēmumu.

Jūs kā civilprasītājs esat puse procesā, kurai ir vairākas tiesības. Jūs varat piedalīties visās tiesas sēdēs, tostarp slēgtās tiesas sēdēs, un jums ir piekļuve visiem lietas dokumentiem. Jums ir atļauts izteikties tiesas priekšā, lai izklāstītu savas prasības, un jūs varat arī izteikties pēc liecinieka nopratināšanas vai sniegt paziņojumus vai paskaidrojumus par jebkuru sniegto liecību vai iesniegtajiem pierādījumiem (KPD 358. pants). Jūs varat ar sava jurista starpniecību uzdot jautājumus nodarījuma izdarītājam, lieciniekiem un citiem dalībniekiem (piem., jebkuriem lietā ieceltiem tehniskajiem ekspertiem). Jums prasīs liecināt liecinieka statusā (bet jums nebūs jānodod zvērests), un jūs varat arī ieteikt lieciniekus, ja vien tiesa tiek laikus informēta par to. Jums ir tiesības pieprasīt tiesas sēdes atlikšanu vai tiesneša nomaiņu.

Jebkurā gadījumā jūs kā cietušo tiesa var uzaicināt liecināt. Šādā gadījumā jums ir pienākums ierasties tiesā. Kad jūs nopratinās liecinieka statusā, jums būs iespēja paskaidrot tiesai ar nodarījumu saistītos faktus. Tiesnesis var arī uzdot jums dažus papildu jautājumus.

Kāds ir mans oficiālais statuss tiesvedības sistēmā? Piemēram, vai es esmu vai varu izvēlēties būt cietušais, liecinieks, civilprasītājs vai privātās apsūdzības uzturētājs?
Kādas ir manas tiesības un pienākumi šādā statusā?

Jūs varat izvēlēties, vai pievienoties kriminālprocesam civilprasītāja statusā, tādējādi kļūstot par pusi visā procesā ar ievērojamām procesuālajām tiesībām, vai tikai liecināt kā svarīgam lieciniekam, ņemot vērā, ka norit kriminālprocess, jo īpaši pret jums izdarītā nodarījuma rezultātā. Grieķijas tiesību sistēmā nepastāv tāds jēdziens kā “privāta apsūdzība”.

Vai es varu sniegt paziņojumus tiesvedības laikā vai iesniegt pierādījumus? Ar kādiem nosacījumiem?

Jūs varat iesniegt dokumentus, kas tiks nolasīti tiesā (KPD 364. pants) un iekļauti lietas materiālos, un jūs varat arī uzaicināt lieciniekus un attiecīgi informēt tiesu (KPD 326. panta 2-1. punkts).

Kādu informāciju es saņemšu tiesvedības laikā?

Jūs varat piedalīties atklātās tiesas sēdēs visā procesa gaitā, pierādījumu, apsūdzētā aizstāvības argumentu, juristu paskaidrojumu uzklausīšanā un tiesas sprieduma pasludināšanā.

Vai es varēšu piekļūt tiesas materiāliem?

Jums kā civilprasītājam ir piekļuve lietas materiālu saturam, un jūs varat saņemt tiesas sprieduma kopijas.

Lapa atjaunināta: 24/06/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

3 - Manas tiesības pēc tiesas procesa

Vai es varu pārsūdzēt nolēmumu?

Tiesvedības beigās tiesa notiesās vai attaisnos apsūdzēto, ņemot vērā tai sniegtos pierādījumus. Ja tiesa atzīst, ka apsūdzētais nav vainīgs, viņš tiek attaisnots un tiesa nelemj par jūsu prasību, ja jūs kā civilprasītājs (politikós enágon) tiesā esat prasījis atlīdzību vai finansiālu kompensāciju par morālo kaitējumu vai sāpēm un ciešanām. Šādā gadījumā apsūdzētajam ir tiesības iesniegt pret jums pretprasību, prasot kompensāciju un atlīdzību par izdevumiem, kas viņam radušies saistībā ar lietu (Kriminālprocesa kodeksa (Kódikas Poinikís Dikonomías — KPD) 71. pants). Ja tiesa atzīst, ka apsūdzētais ir vainīgs, viņu notiesā un, pamatojoties uz jūsu civilprasību, tiek pasludināts spriedums par to, cik liela kompensācija apsūdzētajam ir jums jāmaksā.

Ja tiesa apsūdzēto attaisno, jūs varat pārsūdzēt spriedumu tikai tad, ja jums ir uzdots maksāt apsūdzētajam kompensāciju un atlīdzināt viņa izdevumus, un pārsūdzība var attiekties tikai uz šo aspektu (KPD 486. panta 1. punkta b) apakšpunkts). Ja esat civilprasītājs, jūs varat arī pārsūdzēt sprieduma daļu, ar ko jūsu prasība noraidīta kā juridiski nepamatota, vai to sprieduma daļu, ar ko noteikta finansiāla atlīdzība vai kompensācija (KPD 488. pants).

Jums ir arī iespēja lūgt, lai spriedumu pārsūdz prokurors.

Kādas ir manas tiesības pēc soda piespriešanas?

Kad tiesas spriedums stājies spēkā, būtībā jūsu iesaiste kriminālprocesā ir beigusies. Grieķijas tiesību aktos noziegumos cietušajiem nav paredzētas papildu tiesības sprieduma izpildes posmā. Ir tikai viens izņēmums: ja jūs esat nepilngadīgs un esat cietis nodarījumā pret personas brīvību un seksuālo brīvību, jums ir visas attiecīgās tiesības pat tad, ja neesat iesaistījies procesā civilprasītāja statusā. Cita starpā jums ir tiesības saņemt no prokurora informāciju, ja apsūdzētais tiek uz laiku vai pavisam atbrīvots vai ja apsūdzētajam piešķir atļauju uz laiku atstāt ieslodzījuma vietu (KPD 108.A pants).

Vai man ir tiesības uz atbalstu vai aizsardzību pēc tiesvedības? Cik ilgi?

Jums kā cietušajam ir tiesības bez maksas un konfidenciāli saņemt vispārēju atbalstu vai specializētus atbalsta un aprūpes pakalpojumus atbilstoši jūsu vajadzībām pirms kriminālprocesa, tā laikā un saprātīgā laikposmā pēc tā beigām. Šādas tiesības var būt arī jūsu ģimenes locekļiem atkarībā no viņu vajadzībām un tā, cik smagi viņi ir cietuši no noziedzīgā nodarījuma, kas izdarīts pret jums. Policija vai cita kompetentā iestāde, kas saņēmusi jūsu sūdzību, var pēc pieprasījuma sniegt jums informāciju vai palīdzēt jums sazināties ar pirmā un otrā līmeņa pašvaldību iestāžu sociālajiem dienestiem, garīgās veselības aprūpes iestādēm, sabiedriskajiem centriem (Kéntra Koinótitas), Dzimumu līdztiesības ģenerālsekretariāta konsultāciju centriem (symvoulevtiká kéntra), Nacionālā sociālās solidaritātes centra (Ethnikó Kéntro Koinonikís Allilengýis) atbalsta struktūrām, Tieslietu, pārredzamības un cilvēktiesību ministrijas Nepilngadīgu cietušo aizsardzības neatkarīgajiem birojiem (Avtotelí Grafeía Prostasías Anílikon Thymáton) vai privātām organizācijām un profesionāļu un brīvprātīgo asociācijām. Ja esat sieviete un esat cietusi noziegumā pret personas brīvību vai seksuālo brīvību vai cietusi no seksuālās dzīves finansiālas ekspluatācijas, vardarbības ģimenē, cilvēku tirdzniecības, iesaistīšanas prostitūcijā vai rasistiskiem noziegumiem, arī jūsu bērniem ir tiesības saņemt atbalsta un aprūpes pakalpojumus (Likuma Nr. 4478/2017 61. pants par tiesībām uz piekļuvi cietušo atbalsta un aprūpes pakalpojumiem; Direktīvas 2012/29/ES 8. pants).

Vispārējā atbalsta un aprūpes dienesti var jums cita starpā sniegt informāciju un konsultācijas par jūsu kā cietušā tiesībām, kā arī jūsu tiesībām prasīt kompensāciju par noziegumā gūtām traumām; tie var arī informēt jūs par to, kā varat iesaistīties kriminālprocesā civilprasītāja vai liecinieka statusā, informēt jūs par pieejamajiem speciālistu atbalsta pakalpojumiem vai tieši nosūtīt jūs uz šādiem dienestiem, nodrošināt jums emocionālu un psiholoģisku atbalstu un sniegt ieteikumus par finansiāliem un praktiskiem jautājumiem saistībā ar noziegumu vai ieteikumus par to, kā novērst sekundāru un atkārtotu viktimizāciju, iebiedēšanu un atriebību.

Specializētā atbalsta un aprūpes dienesti palīdz cietušajiem nonākt patvēruma centros vai nodrošina citu piemērotu pagaidu mājokli cietušajiem, kuriem vajadzīga droša vieta sekundāras vai atkārtotas viktimizācijas, iebiedēšanas vai atriebības riska dēļ; tie var nodrošināt integrētu atbalstu, tostarp atbalstu un konsultācijas traumu gadījumos, cietušajiem ar īpašām vajadzībām, piemēram, rasistiskos noziegumos vai seksuālā vardarbībā cietušajiem, ar identitāti vai dzimumu saistītā vardarbībā cietušajiem un no vardarbības tuvās attiecībās cietušajiem (Likuma Nr. 4478/2017 62. pants par cietušo atbalsta dienestu sniegto atbalstu; Direktīvas 2012/29/ES 9. pants).

Kādu informāciju es saņemšu, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājam tiks piespriests sods?

Jūs kā cietušo informēs par kriminālprocesa norisi, un saskaņā ar attiecīgajiem Kriminālprocesa kodeksa noteikumiem jums bez liekas kavēšanās paziņos par tiesas nolēmumu, ja būsiet lūdzis jums to paziņot, tomēr šāda iespēja ir pieejama tikai tad, ja esat iesaistījies kriminālprocesā civilprasītāja statusā. Ja kriminālprocesā esat iesaistījies civilprasītāja statusā, jūs par procesa norisi var informēt pa e-pastu, klātienē vai ar jūsu advokāta starpniecību (Likuma Nr. 4478/2017 59. pants par cietušo tiesībām saņemt informāciju par lietas virzību; Direktīvas 2012/29/ES 6. pants).

Vai mani informēs gadījumā, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs tiks atbrīvots (tostarp atbrīvots priekšlaikus vai nosacīti) vai izbēgs no ieslodzījuma vietas?

Jums ir tiesības tikt informētam, ja kompetentā tiesu iestāde atsauc vai maina pagaidu aizturēšanas rīkojumu vai ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs tiek atbrīvots vai izbēg no ieslodzījuma vietas, vai ja apcietinājuma vietas atbildīgās amatpersonas viņam piešķir atļauju uz laiku atstāt apcietinājuma vietu. Jums ir tiesības arī saņemt informāciju par pasākumiem, kas var tikt veikti jūsu aizsardzībai, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ticis atbrīvots vai ir izbēdzis no ieslodzījuma vietas. Ar prokurora atļauju jums šādu informāciju sniegs, ja pastāvēs reāls vai potenciāls jūsu drošības apdraudējums, ar nosacījumu, ka šīs informācijas izpaušana nerada kaitējuma risku noziedzīgā nodarījuma izdarītājam (Likuma Nr. 4478/2017 59. pants par cietušo tiesībām saņemt informāciju par lietas virzību; Direktīvas 2012/29/ES 6. pants).

Vai mani iesaistīs lēmumu pieņemšanā par atbrīvošanu vai nosacītu atbrīvošanu? Piemēram, vai es varu sniegt paziņojumu vai iesniegt pārsūdzību?

Nē. Taču tiesa kā alternatīvu vai priekšnoteikumu soda atlikšanai var prasīt, lai tiek atlīdzināts kaitējums, kas nodarīts noziegumā cietušajam (Kriminālkodeksa (Poinikós Kódikas — PK) 100. panta 3. punkta a) apakšpunkts), vienlaikus paredzot, ka sociālā atbalsta speciālists (epimelitís koinonikís arogís) veic probāciju vai uzraudzību (PK 100. pants). Sociālā atbalsta speciālists pārrauga, vai noziedzīgā nozieguma izdarītājs pilda tiesas prasības. Ja tās netiek pildītas, atbildīgais prokurors var prasīt, lai tiesa, kura noteikusi soda atlikšanu, atsauc attiecīgo rīkojumu.

Lapa atjaunināta: 24/06/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

4 - Kompensācija

Lai prasītu no apsūdzētā atlīdzību par nodarīto kaitējumu, jūs varat iesniegt civilprasību. Civilprasību varat iesniegt kriminālprocesa ietvaros izmeklēšanas vai tiesvedības laikā. Iesniedzot šādu prasību, jūs iesaistāties kriminālprocesā civilprasītāja statusā (politikós enágon). Jūs varat prasīt finansiālu kompensāciju par kaitējumu, kas nodarīts jūsu īpašumam, un/vai par morālo kaitējumu un sāpēm un ciešanām. Prasībā varat ietvert visus izdevumus, kas jums radušies saistībā ar lietu (maksu par advokāta pakalpojumiem, tiesu izpildītāja pakalpojumiem, ceļa izdevumus utt.)

Ja tiesa atzīs, ka apsūdzētais ir vainīgs, tā viņam uzdos samaksāt jums kompensāciju. Praksē šāda kompensācija parasti ir simboliska — tās summa ir mazāka nekā jums radušies reālie zaudējumi. Par pārējo zaudējumu daļu jums ir jāierosina atsevišķa lieta civiltiesā.

Jūs varat arī uzreiz celt savu prasību civiltiesā. Civiltiesa uzdos apsūdzētajam samaksāt jums kompensāciju, kura atbilst reālajiem zaudējumiem, kas jums radušies.

Ja esat iesniedzis prasību civiltiesā, bet tā vēl nav izskatīta, jūs varat to atkārtoti iesniegt kriminālprocesa ietvaros — šādā gadījumā civiltiesa prasību slēgs.

Ja esat cietis tīšā vardarbīgā noziegumā, jums ir tiesības uz kompensāciju no valsts. Skatīt Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla faktu lapu par kompensāciju noziegumos cietušajiem Grieķijā (atjaunojošā justīcija).

Lapa atjaunināta: 24/06/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas grieķu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

5 - Manas tiesības uz atbalstu un palīdzību

Dzimumu līdztiesības ģenerālsekretariāts (Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon), kas ir Iekšlietu ministrijas pakļautībā, pārvalda konsultāciju centrus no vardarbības cietušām sievietēm.

Tas ir izveidojis integrētu tīklu ar 62 struktūrām, lai palīdzētu šādām sievietēm.

Tīkls ietver palīdzības tālruņa dienestu (SOS 15900), kas darbojas visu diennakti septiņas dienas nedēļā, 40 konsultāciju centrus un 21 kopmītni sievietēm un viņu bērniem.

Ar palīdzības tālruņa dienestu SOS15900 var sazināties arī, rakstot uz e-pasta adresi Saite atveras jaunā logāsos15900@isotita.gr. Tas darbojas visu diennakti septiņas dienas nedēļā, 365 dienas gadā, un ar to var sazināties gan grieķu, gan angļu valodā. Uz zvanu attiecas tarifs, kas piemērojams vietējiem zvaniem.

Konsultāciju centri piedāvā bezmaksas psihosociālo atbalstu un juridiskas konsultācijas. Piedāvāto pakalpojumu klāsts patlaban tiek paplašināts, aptverot tādas jomas kā sieviešu nodarbinātība un sievietes, kuras cieš no vairākām vardarbības formām (atbalsts bēgļiem, vientuļajiem vecākiem, romu kopienas locekļiem u. c.). Kontaktinformācija par konsultāciju centriem ir pieejama vietnē Saite atveras jaunā logāhttp://www.womensos.gr/ un sociālajā tīklā FacebookWomenSOS.gr.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Dzimumu līdztiesības ģenerālsekretariāta tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.isotita.gr/.

Dzimumu līdztiesības pētījumu centrs (Kéntro Erevnón gia Thémata Isótitas — “KEThI”)

Dzimumu līdztiesības pētījumu centrs piedāvā psihosociālo atbalstu un tiesisko palīdzību no vardarbības ģimenē cietušajiem un uztur kopmītni no vardarbības cietušām sievietēm un viņu bērniem.

Dzimumu līdztiesības pētījumu centrs:

 • ir privāttiesību struktūra, kas izveidota 1994. gadā un atrodas Dzimumu līdztiesības ģenerālsekretariāta pārraudzībā;
 • ietver reģionālus un vietējus dienestus, kas piedāvā psihosociālo atbalstu un tiesisko palīdzību no vardarbības ģimenē cietušajiem;
 • sniedz bezmaksas psihosociālo atbalstu un tiesisko palīdzību;
 • sniedz informāciju, padomu un atbalstu sievietēm, kurām ir nodarbinātības un sociālās atstumtības problēmas;
 • sadarbībā ar Atēnu Prefektūru kopš 1993. gada uztur kopmītni no vardarbības cietušām sievietēm un viņu bērniem.
 • KONTAKTINFORMĀCIJA:

Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttps://kethi.gr/

Nacionālais sociālās solidaritātes centrs (Ethnikó Kéntro Koinonikís Allilengýis — “EKKA”)

Nacionālais sociālās solidaritātes centrs uztur tīklu, kas piedāvā sociālā atbalsta pakalpojumus privātpersonām, ģimenēm un sociālajām grupām, kam ir psihosociālas grūtības vai kam ir vajadzīgs tūlītējs sociālais atbalsts.

Nacionālais sociālās solidaritātes centrs

 • ir privāttiesību struktūra, kas atrodas Atēnās un darbojas Darba, sociālā nodrošinājuma un sociālās solidaritātes lietu ministrijas pārraudzībā.
 • Tas ietver šādus dienestus:
 • sociālās palīdzības tiešais tālrunis 197 visiem iedzīvotājiem darbojas visu diennakti septiņas dienas nedēļā. Zvani ir bez maksas;
 • nacionālās bērnu aizsardzības uzticības tālrunis 1107 jautājumiem, kas saistīti ar bērniem, darbojas visu diennakti septiņas dienas nedēļā;
 • sociālā atbalsta centri Atēnās, Pirejā un Salonikos;
 • kopmītnes iedzīvotājiem ar nopietnām sociāli finansiālām problēmām Atikas reģionā;
 • patvēruma centri riskam pakļautām sievietēm un viņu bērniem Atikā un Salonikos.
 • Piedāvāto pakalpojumu klāsts:
 • konsultācijas un informācija par sociālās drošības jautājumiem;
 • sociālais un psiholoģiskais atbalsts privātpersonām un ģimenēm, pajumtes nodrošināšana riskam pakļautām sievietēm un viņu bērniem (galvenokārt no vardarbības ģimenē cietušajiem un cilvēku tirdzniecības upuriem);
 • īstermiņa izmitināšana personām, kuras ir krīzes vai sociālā ārkārtas situācijā;
 • sadarbība un starpniecība, lai veicinātu piekļuvi citu organizāciju piedāvātajiem sociālās solidaritātes pakalpojumiem.
 • Visbeidzot, centrs izmanto ātrās intervences psihosociālā atbalsta grupas, kurās darbojas galvenokārt psihologi un sociālie darbinieki, tādās situācijās kā dabas katastrofas (zemestrīce, plūdi, ugunsgrēks), nelaimes gadījumi, kuģu katastrofas ar lielu cietušo skaitu un jebkura krīze, kurā iesaistīts liels skaits cilvēku un kurā šādu grupu klātbūtne tiek atzīta par vajadzīgu.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.ekka.org.gr/

Medicīniskās rehabilitācijas centrs spīdzināšanas upuriem (Iatrikó Kéntro Apokatástasis Thymáton Vasanistiríon)

Medicīniskās rehabilitācijas centrs spīdzināšanas upuriem ir rehabilitācijas centrs personām, kuras ir spīdzinātas, un viņu ģimenēm; tas apmāca grieķu un ārvalstu veselības speciālistus spīdzināšanas upuru medicīniskajā apskatē un ārstēšanā, veic zinātniskus pētījumus un motivē veikt pētījumus par spīdzināšanu un tās sekām.

Medicīniskās rehabilitācijas centrs spīdzināšanas upuriem

 • ir rehabilitācijas centrs personām, kuras ir spīdzinātas, un viņu ģimenēm;
 • apmāca grieķu un ārvalstu veselības speciālistus spīdzināšanas upuru medicīniskajā apskatē un ārstēšanā;
 • veicina zināšanu plašu izplatīšanu par spīdzināšanas praksi un tās dažādajām formām un par spīdzināšanas upuru rehabilitācijas iespēju;
 • veic zinātnisku izpēti un motivē veikt pētījumus par spīdzināšanu un tās sekām;
 • uztur un attīsta informācijas (dokumentācijas) centru;
 • sniedz ieguldījumu spīdzināšanas novēršanā, īstenojot šos mērķus.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.mrct.org/

Pētniecības un atbalsta centrs no vardarbīgas izturēšanās cietušām un sociāli atstumtām personām (Kéntro Érevnas kai Ypostírixis Thymáton Kakopoíisis kai Koinonikoú Apokleismoú — “EKYThKKA”)

Pētniecības un atbalsta centrs no vardarbīgas izturēšanās cietušām un sociāli atstumtām personām piedāvā medicīnisku, psiholoģisku, sociālu un juridisku atbalstu personām, kuras cietušas no spīdzināšanas, organizētas vardarbības, vardarbīgas izturēšanās un ir sociāli atstumtas.

Pētniecības un atbalsta centrs no vardarbīgas izturēšanās cietušām un sociāli atstumtām personām

 • ir bezpeļņas asociācija, kuras darbību reglamentē civiltiesības;
 • piedāvā medicīnisku, psiholoģisku, sociālu un juridisku atbalstu personām, kuras cietušas no spīdzināšanas, organizētas vardarbības, vardarbīgas izturēšanās un ir sociāli atstumtas;
 • veicina informētību par cilvēktiesību jautājumiem un izplata zināšanas par vardarbīgas izturēšanās un sociālās atstumtības izpausmēm un to novēršanas metodēm gan Grieķijā, gan ārvalstīs;
 • piedāvā humāno palīdzību sociālajām grupām, kas cietušas no organizētas vardarbības, spīdzināšanas, vardarbīgas izturēšanās un sociālās atstumtības, gan Grieķijā, gan ārvalstīs;
 • veic zinātniskus pētījumus par vardarbību un spīdzināšanu, vardarbīgu izturēšanos un sociālo atstumtību;
 • sniedz ieguldījumu spīdzināšanas, vardarbīgas izturēšanās un sociālās atstumtības novēršanā.


KONTAKTINFORMĀCIJA:

Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.cvme.gr/

Grieķijas Bēgļu padome (Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

Grieķijas Bēgļu padome ir nevalstiska organizācija, kas atbalsta bēgļus un patvēruma meklētājus Grieķijā, sniedzot plašu psihosociālo un juridisko pakalpojumu klāstu.

Grieķijas Bēgļu padome

 • ir nevalstiska organizācija, kas dibināta 1989. gadā bēgļu un patvēruma meklētāju atbalstam Grieķijā;
 • palīdz bēgļiem vienmērīgi integrēties Grieķijā, sniedzot plašu psihosociālo un juridisko pakalpojumu klāstu;
 • ir vienīgā Grieķijas nevalstiskā bezpeļņas organizācija, kas strādā tikai ar personām, kuras meklē patvērumu Grieķijā un tiek uzskatītas par bēgļiem;
 • ir reģistrēta Ārlietu ministrijā un Veselības un sociālās solidaritātes ministrijā kā īpaša labdarības organizācija;
 • ir viena no sešām nevalstiskajām organizācijām, kas aizsargā cilvēktiesības Grieķijā un ir Nacionālās Cilvēktiesību komisijas (Ethnikí Epitropí gia ta Dikaiómata tou Anthrópou) locekle;
 • ir Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstā komisāra bēgļu jautājumos izpildpartnere un Eiropas Padomes bēgļu un izsūtīto personu jautājumos locekle.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.gcr.gr/

Grieķijas Helsinku pārraudzības centrs (Ellinikó Paratiritírio ton Symfonión tou Elsínki)

Grieķijas Helsinku pārraudzības centrs pārrauga un publicē rakstus un iestājas par cilvēktiesību jautājumiem Grieķijā.

Grieķijas Helsinku pārraudzības centrs

 • tika dibināts 1992. gadā;
 • ir Starptautiskās Helsinku Cilvēktiesību federācijas pārstāvis Grieķijā;
 • uzrauga un publicē rakstus un iestājas par cilvēktiesību jautājumiem Grieķijā un laiku pa laikam Balkānos;
 • ir piedalījies Grieķijas un Balkānu plašsaziņas līdzekļu uzraudzībā un bieži to koordinējis, lai vērstos pret stereotipiem un naida runu, un ir sagatavojis detalizētus gada pārskatus, paralēlus/neoficiālus ziņojumus ANO līguma struktūrām un specializētus ziņojumus par vardarbīgu izturēšanos un par etniskajām, etnolingvistiskajām, reliģiskajām un imigrantu kopienām.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttps://greekhelsinki.wordpress.com/

Amnesty International” Grieķijas nodaļa (Diethnís Amnistía Ellinikó Tmíma)

Amnesty International” pievēršas valdībām, starpvaldību organizācijām, bruņotām politiskām grupām, uzņēmumiem un citiem nevalstiskajiem dalībniekiem un sistemātiski un objektīvi izmeklē gan atsevišķu, gan sistemātisku cilvēktiesību pārkāpumu gadījumus.

Amnesty International

 • ir neatkarīga pasaules brīvprātīgo kustība, kas cīnās par cilvēktiesību aizsardzību;
 • aizstāv personas, kuras ieslodzītas savas pārliecības, vardarbības apsvērumu un nabadzības dēļ;
 • pieprasa izbeigt vardarbību pret sievietēm;
 • pieprasa atcelt nāvessodu, spīdzināšanu un brīvības ierobežojumus, kas noteikti “kara pret terorismu” vārdā;
 • apkaro bēgļu, imigrantu, minoritāšu un cilvēktiesību aizstāvju diskrimināciju.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.amnesty.org.gr/

Lapa atjaunināta: 24/06/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Noziedzīgā nodarījumā cietušo tiesības kriminālprocesā - Spānija

Saskaņā ar 2015. gada 27. aprīļa Likumu 4/2015 fiziskas personas, kuras cietušas noziedzīgos nodarījumos, kas izdarīti vai par kuriem var saukt pie atbildības Spānijā, uzskata par noziegumos cietušajiem neatkarīgi no to valstspiederības, no tā, vai tās ir pilngadīgas vai nepilngadīgas, un no tā, vai tās likumīgi uzturas valstī. Likuma noteikumi ir piemērojami:

a) kā tiešajam cietušajam — jebkurai fiziskai personai, kura cietusi no kaitējuma, kurš nodarīts tās īpašumam, jo īpaši fiziska vai garīga kaitējuma, emocionālām ciešanām vai ekonomiskiem zaudējumiem, ko tieši izraisījis noziedzīgs nodarījums;

b) kā netiešajam cietušajam — personas nāves vai pazušanas gadījumā, ja to tieši izraisījis noziedzīgs nodarījums, izņemot, ja konkrētie notikumi ir tieši attiecināmi uz šādām personām:

1. cietušā laulātais (ja laulātie nav likumīgi vai faktiski šķirti) un jebkurš no cietušā vai viņa laulātā bērniem (ja laulātie nav likumīgi vai faktiski šķirti), kuri dzīvojuši kopā ar cietušo un laulāto cietušā nāves vai pazušanas brīdī; jebkura persona, kurai cietušā nāves vai pazušanas brīdī bijušas romantiskas attiecības ar viņu, un jebkurš no šādas personas bērniem, kurš dzīvojis kopā ar cietušo viņa nāves vai pazušanas brīdī; cietušā vecāki vai tiešie vai trešās pakāpes radinieki, pret kuriem cietušajam ir vecāku atbildība, un personas, kuras ir cietušā aizgādībā vai kuras audzina cietušais;

2. ja nav nevienas no iepriekš minētajām personām — citi tiešie radinieki un cietušā brāļi un māsas, priekšroku dodot cietušā likumīgajam pārstāvim.

 • Cietušā pamattiesības — visiem cietušajiem ir tiesības saņemt aizsardzību, informāciju, atbalstu, palīdzību un aprūpi, kā arī aktīvi piedalīties kriminālprocesā un saņemt cieņpilnu, profesionālu, personisku un nediskriminējošu attieksmi viņu pirmajā saskarsmē ar iestādēm vai amatpersonām, kad tiek sniegti cietušo palīdzības un atbalsta un atjaunota taisnīguma pakalpojumi, visā kriminālprocesā un pietiekami ilgu laikposmu pēc tā noslēgšanas, neatkarīgi no tā, vai ir zināma noziedzīgā nodarījuma identitāte un kāds ir procesa iznākums.
 • Kontaktpunkts — cietušo atbalsta dienesti.

Noziegumā cietušajam ar likumu tiek nodrošinātas konkrētas individuālas tiesības pirms tiesas procesa (lietas izskatīšanas), tā laikā un pēc tā.

Kriminālprocess Spānijā sākas ar nozieguma izmeklēšanu, ko veic tiesu policija izmeklēšanas tiesneša uzraudzībā. Izmeklēšanas beigās izmeklēšanas tiesnesis nosūta lietu prokuroram, kurš lemj par turpmāko rīcību. Ja nav pietiekama pamatojuma celt prasību pret noziedzīgā nodarījuma izdarītāju un prokurors neceļ apsūdzību, izmeklēšanas tiesnesis noraida (izbeidz) procesu. Pārējos gadījumos lietu nosūta attiecīgajai tiesai iztiesāšanai.

Iztiesāšanas laikā tiesa izskata pierādījumus un lemj, vai iespējamais noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir vainīgs vai ne. Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītāju atzīst par vainīgu, tiesa piespriež sodu. Kriminālprocesu var turpināt ar iespēju iesniegt apelācijas pieteikumu augstākajā tiesā.

Cietušais var piedalīties kriminālprocesā kā liecinieks vai iesaistīties aktīvāk kā privātsūdzības iesniedzējs un tādējādi izmantot papildu tiesības, kas tiek piešķirtas procesā iesaistītai pusei. Jebkurā gadījumā saskaņā ar Spānijas Konstitūcijas 124. pantu prokurors garantē cietušā(-o) tiesību aizsardzību visā tiesas procesā.

Ar dzimumu saistītos vardarbīgos noziegumos cietušajiem palīdz specializēts jurists, sākot no pirmstiesas izmeklēšanas un turpmāk visā procesā. Pēc Konstitutīvā likuma par tiesu varu (LOPJ) pārstrādāšanas ar Konstitutīvo likumu 7/2015 tiesām, kuru kompetencē ir lietas, kas saistītas ar vardarbību pret sievietēm, ir piekritīgas arī lietas par noziedzīgiem nodarījumiem, kas vērsti pret privātumu, tiesībām uz paštēlu un sievietes godu, kā arī tādiem likumpārkāpumiem kā necieņa pret tiesu vai pagaidu noregulējuma pasākuma ignorēšana.

Noklikšķiniet uz norādītajām saitēm, lai iegūtu nepieciešamo informāciju

Saite atveras jaunā logā1 - Manas kā noziegumā cietušā tiesības

Saite atveras jaunā logā2 - Paziņošana par noziegumu un manas tiesības izmeklēšanas vai tiesas procesa laikā

Saite atveras jaunā logā3 - Manas tiesības pēc tiesas procesa

Saite atveras jaunā logā4 - Kompensācija

Saite atveras jaunā logā5 - Manas tiesības uz atbalstu un palīdzību

Lapa atjaunināta: 11/03/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

1 - Manas kā noziegumā cietušā tiesības

Kādu informāciju es saņemšu no iestādes (piem., policijas, prokurora) pēc tam, kad noziegums būs izdarīts, bet pirms es būšu ziņojis par to?

Vispārējā gadījumā jums kā cietušajam, sākot ar pirmo kontaktēšanos ar iestādēm vai amatpersonām, kā arī valsts pārvaldes palīdzības un atbalsta dienestu iejaukšanās gaitā, tostarp pirms ziņošanas par noziegumu, ir tiesības saņemt aizsardzību, informāciju, atbalstu, palīdzību un aprūpi.

Jūs varat lūgt iestādēm vai amatpersonām, ar kurām jūs esat sākotnēji sazinājies, nosūtījumu uz Noziegumos cietušo atbalsta dienestu (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito), kur jūs saņemsiet bezmaksas konfidenciālu palīdzību, arī ja jūs iepriekš neesat ziņojis par noziegumu.

Sākot ar pirmo kontaktēšanos ar iestādēm un amatpersonām, ar jums kopā var ierasties arī jūsu izvēlēta persona.

Turklāt jums kā cietušajam ir tiesības saprast un tikt saprastam ikvienā darbībā, kas jāveic pēc nozieguma paziņošanas, ieskaitot informāciju pirms ziņojuma iesniegšanas; tiek nodrošināts tulkojums juridiski atzītās zīmju valodās, kā arī mutiskas saziņas atbalsta līdzekļi, ja tādi ir nepieciešami.

Visa saziņa — kā mutiski, tā rakstiski — notiek skaidrā, vienkāršā un uztveramā valodā, ņemot vērā jūsu personīgās īpašības un vajadzības, jo īpaši ja jums ir maņu orgānu, intelektuāli vai garīga rakstura traucējumi vai ja jūs esat nepilngadīgs.

Informācija, uz kuru jums ir tiesības kā cietušajam un kura jums tiek sniegta, sākot ar pirmo kontaktēšanos ar iestādēm vai amatpersonām, kā arī palīdzības un atbalsta dienestu iejaukšanās gaitā, galvenokārt attiecas uz:

 • nozieguma paziņošanas, konsultāciju un advokāta palīdzības saņemšanas procedūru un, ja nepieciešams, nosacījumiem, kā to saņemt bez maksas;
 • jums pieejamiem medicīniskajiem, psiholoģiskajiem vai materiālajiem palīdzības un atbalsta pasākumiem un procedūru to saņemšanai;
 • iespēju lūgt aizsardzības pasākumus un, ja nepieciešams — procedūru šāda lūguma izteikšanai;
 • kompensāciju, uz kuru jums var būt tiesības, un, ja nepieciešams — procedūru tās pieprasīšanai;
 • pieejamajiem atjaunojošās justīcijas pakalpojumiem, ja šajā lietā tādi ir juridiski iespējami;
 • gadījumiem, kuros jums var atlīdzināt juridiskos izdevumus, un, ja nepieciešams — procedūru to pieprasīšanai.

Jūs varat arī saņemt informāciju par mutiskās un rakstiskās tulkošanas pakalpojumiem un pieejamajiem sakaru palīglīdzekļiem un pakalpojumiem, ja jums tādi ir nepieciešami.

Ja jūsu dzīvesvieta nav Spānijā, jums ir tiesības saņemt informāciju par savu tiesību īstenošanu.

Es nedzīvoju ES valstī, kurā noziegums tika izdarīts (ES pilsoņi un trešo valstu pilsoņi). Kā tiek aizsargātas manas tiesības?

Ja esat noziegumā cietušais un jūsu dzīvesvieta ir Spānijā, jūs varat Spānijas iestādēm ziņot par citās Eiropas Savienības valstīs izdarītajām noziedzīgām darbībām.

Ja Spānijas iestādes izlemj neturpināt izmeklēšanu jurisdikcijas neesības dēļ, tās nekavējoties pārsūtīs ziņojumu tās valsts kompetentajām iestādēm, kurā izdarīta noziedzīgā darbība, un par to informēs jūs kā sūdzības iesniedzēju.

Ja esat ES dalībvalsts pilsonis un pastāvīgi dzīvojat Spānijā, bet noziegums, kurā jūs esat cietis, ir izdarīts citā ES dalībvalstī, kas nav Spānija (pārrobežu noziegumā cietušais), jūs varat vērsties Noziegumos cietušo atbalsta dienestā, kas var jums sniegt informāciju par juridisko procesu, kam jānotiek valstī, kurā izdarīts noziegums, un kompensāciju, uz kuru jums var būt tiesības. Ja noziegums ir teroristisks, jums jāsazinās ar Iekšlietu ministrijas Terorismā cietušo atbalsta ģenerāldirektorātu (Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior).

Ja esat iedzīvotājs, kura dzīvesvieta nav Spānijā, jums ir tiesības uz bezmaksas tulku, ja nerunājat spāņu vai attiecīgā reģiona valodā. Policija var jums nodrošināt jūsu valodā iespiestu veidlapu ziņošanai par noziegumu, kā arī telefonisku vai klātienes piekļuvi tulkam. Tiesām ir tulku dienests, kas koordinē darbību ar Noziegumos cietušo atbalsta dienestu. Turklāt, ja jūsu dzīvesvieta nav Spānijā, jums ir tiesības saņemt informāciju par savu tiesību īstenošanu.

Ja par labu jums ES dalībvalsts ir izdevusi aizsardzības rīkojumu, jūs varat lūgt izdot Eiropas aizsardzības rīkojumu. Izmantojot vienkāršu un paātrinātu procedūru, jums tiks piešķirta aizsardzība ar jaunu aizsardzības pasākumu, ko veic dalībvalsts, uz kuru jūs ceļojat vai pārceļaties.

Kādu informāciju es saņemšu, ja ziņošu par noziegumu?

Nozieguma paziņošanas laikā jums ir tiesības saņemt pienācīgi apliecinātu ziņojuma kopiju. Ja jūs nesaprotat vai nerunājat nevienā no valodām, ko oficiāli lieto nozieguma paziņošanas vietā, jums ir tiesības arī uz bezmaksas palīdzību valodas jautājumos un jūsu iesniegtā ziņojuma rakstisku tulkojumu.

Jums ir arī tiesības saņemt informāciju par šādiem jautājumiem:

 • jums pieejamiem medicīniskajiem, psiholoģiskajiem vai materiālajiem aprūpes un atbalsta pasākumiem un procedūru to saņemšanai, tostarp, ja nepieciešams, informāciju par iespējām iegūt alternatīvu uzturēšanās vietu;
 • tiesībām sniegt liecību par izmeklēšanu atbildīgajām iestādēm;
 • iespēju lūgt aizsardzības pasākumus un, ja nepieciešams — procedūru šāda lūguma izteikšanai;
 • kompensāciju, uz kuru jums var būt tiesības, un, ja nepieciešams — procedūru tās pieprasīšanai;
 • pieejamajiem mutiskās un rakstiskās tulkošanas pakalpojumiem;
 • pieejamajiem sakaru palīglīdzekļiem un pakalpojumiem;
 • procedūrām, saskaņā ar kurām jūs varat īstenot savas tiesības, ja dzīvojat ārpus Spānijas;
 • pārsūdzībām, ko varat iesniegt par nolēmumiem, kurus uzskatāt par nesaderīgiem ar savām tiesībām;
 • par procesa veikšanu atbildīgās iestādes kontaktinformāciju un sakaru kanālus, kurus varat izmantot saziņā ar to;
 • pieejamajiem atjaunojošās justīcijas pakalpojumiem, ja šajā lietā tādi ir juridiski iespējami;
 • gadījumiem, kuros jums var atlīdzināt juridiskos izdevumus, un, ja nepieciešams — procedūru to pieprasīšanai;
 • tiesībām iesniegt vispārēju lūgumu, lai jūs informē par konkrētiem procesuāliem lēmumiem, piemēram, lēmumu neuzsākt kriminālprocesu, galīgo spriedumu kriminālprocesā, lēmumiem ieslodzīt vai vēlāk atbrīvot noziedzīgā nodarījuma izdarītāju, kā arī iespējamu noziedzīgā nodarījuma izdarītāja izbēgšanu no apcietinājuma, un tiesu vai cietuma iestādes lēmumus, kas skar personas, kuras notiesātas par vardarbīgiem vai ar iebiedēšanu izdarītajiem noziegumiem un kuras rada risku jūsu drošībai.

Jūs arī informēs par tiesas sēdes datumu, laiku un vietu, kā arī noziedzīgā nodarījuma izdarītājam uzrādītās apsūdzības būtību.

Ja esat cietis no dzimumu vardarbības nozieguma, jūs informēs par lēmumiem ieslodzīt vai vēlāk atbrīvot noziedzīgā nodarījuma izdarītāju, kā arī iespējamu noziedzīgā nodarījuma izdarītāja izbēgšanu no apcietinājuma, kā arī lēmumiem, ar ko apstiprina personīgos aizsardzības pasākumus vai groza jau pieņemtos pasākumus, ja to mērķis ir garantēt jūsu drošību, un jums šajā sakarā nav jāizsaka lūgums, izņemot gadījumus, kad jūs paužat vēlmi šādus paziņojumus nesaņemt.

Jums ir tiesības arī saņemt bezmaksas konfidenciālu palīdzību un atbalsta pakalpojumus no Noziegumos cietušo atbalsta dienesta. Jūs var nosūtīt uz šo dienestu, ja tas ir nepieciešams atkarībā no nozieguma smaguma, vai pēc jūsu lūguma.

Ja ar konkrēto noziegumu nodarīts sevišķi nopietns kaitējums, valsts pārvalde un Noziegumos cietušo atbalsta dienests var attiecināt tiesības uz palīdzību un atbalsta pakalpojumiem arī uz jūsu ģimenes locekļiem. Šiem mērķiem par ģimenes locekļiem uzskata personas, kuras ar jums saista laulība vai līdzīgas attiecības, un radiniekus līdz otrajai pakāpei (vecvecākus, brāļus un māsas, mazbērnus).

Vai man ir tiesības uz bezmaksas tulka vai tulkotāja pakalpojumiem (kad es sazinos ar policiju vai citām iestādēm vai izmeklēšanas un tiesvedības laikā)?

Ja esat iedzīvotājs, kura dzīvesvieta nav Spānijā, jums ir tiesības uz bezmaksas tulku, ja nerunājat spāņu vai attiecīgā reģiona valodā. Policija var jums nodrošināt jūsu valodā iespiestu veidlapu ziņošanai par noziegumu, kā arī telefonisku vai klātienes piekļuvi tulkam. Tiesām ir tulku dienests, kas koordinē darbību ar Noziegumos cietušo atbalsta dienestu.

Ja jūs nesaprotat vai nerunājat nevienā no nozieguma paziņošanas vietas oficiālajām valodām, Noziegumā cietušo atbalsta dienests jums sniegs informāciju par jūsu tiesībām uz bezmaksas palīdzību valodas jomā un ziņojuma rakstisku tulkojumu.

Jo īpaši jums ir šādas tiesības:

 • sniedzot liecību tiesnesim, prokuroram vai policijas amatpersonām izmeklēšanas laikā, kā arī uzstājoties kā lieciniekam tiesvedībā vai atklātā tiesas sēdē, izmantot jums saprotamā valodā runājoša tulka bezmaksas palīdzību.

Šīs tiesības attiecas arī uz gadījumiem, kad jums ir dzirdes vai runas traucējumi;

 • bezmaksas tulkojums konkrētiem procesuāliem lēmumiem, piemēram, lēmumam neuzsākt kriminālprocesu, galīgajam spriedumam kriminālprocesā, lēmumiem ieslodzīt vai vēlāk atbrīvot noziedzīgā nodarījuma izdarītāju, kā arī par iespējamu noziedzīgā nodarījuma izdarītāja izbēgšanu no apcietinājuma, un tiesu vai cietuma iestādes lēmumiem, kas skar personas, kuras notiesātas par vardarbīgiem vai ar iebiedēšanu izdarītajiem noziegumiem un kuras rada risku jūsu drošībai, un lēmumam izbeigt izmeklēšanu.

Jūs varat lūgt tulkojumā iekļaut īsu pieņemtā lēmuma pamatojuma kopsavilkumu;

 • jebkuras informācijas bezmaksas tulkojums, kas ir svarīga, lai jūs varētu piedalīties kriminālprocesā. Šajā sakarā jūs varat iesniegt pamatotu lūgumu atzīt dokumentu par būtisku;
 • tikt informētam par tiesas sēdes datumu, laiku un vietu jums saprotamā valodā.

Tulka palīdzība var tikt sniegta, izmantojot videokonferenci vai jebkuru telesakaru mediju, izņemot, ja tiesnesis vai tiesa pēc savas iniciatīvas vai pēc kāda lietas dalībnieka lūguma piekrīt tulka fiziskai klātbūtnei, lai aizsargātu jūsu tiesības.

Dokumentu rakstisku tulkošanu izņēmuma kārtā var aizstāt ar to satura mutisku kopsavilkumu jums saprotamā valodā, lai nodrošinātu procesa taisnīgumu.

Ja jūs vēlaties, lai policijas darbības tulko mutiski vai rakstiski, un tas netiek nodrošināts, jūs varat iesniegt pārsūdzību uzraugošajam tiesnesim. Pārsūdzību uzskata par iesniegtu, sākot ar brīdi, kad jūs esat paudis neapmierinātību ar lūgtā mutiskā vai rakstiskā tulkojuma nenodrošināšanu.

Kā iestāde nodrošinās to, ka es saprotu un mani saprot (ja esmu bērns; ja man ir invaliditāte)?

Vispārējā gadījumā jums kā cietušajam, sākot ar pirmo kontaktēšanos ar iestādēm vai amatpersonām, kā arī valsts pārvaldes palīdzības un atbalsta dienestu iejaukšanās gaitā, tostarp pirms ziņošanas par noziegumu, ir tiesības saņemt aizsardzību, informāciju, atbalstu, palīdzību un aprūpi.

Jūs varat lūgt iestādēm vai amatpersonām, ar kurām jūs esat sazinājies sākotnēji, nosūtījumu uz Noziegumos cietušo atbalsta dienestu, kur jūs saņemsiet bezmaksas konfidenciālu palīdzību, arī ja jūs iepriekš neesat ziņojis par noziegumu.

Sākot ar pirmo kontaktēšanos ar iestādēm un amatpersonām, ar jums kopā var ierasties arī jūsu izvēlēta persona.

Turklāt jums ir tiesības saprast un tikt saprastam ikvienā darbībā, kas jāveic pēc nozieguma paziņošanas, turklāt saprast informāciju pirms ziņojuma iesniegšanas; tiek nodrošināts tulkojums juridiski atzītās zīmju valodās, kā arī mutiskas saziņas atbalsta līdzekļi, ja tādi ir nepieciešami.

Visa saziņa — kā mutiski, tā rakstiski — notiek skaidrā, vienkāršā un uztveramā valodā, ņemot vērā jūsu personīgās īpašības un vajadzības, jo īpaši ja jums ir maņu orgānu, intelektuāli vai garīga rakstura traucējumi vai ja jūs esat nepilngadīgs.

Cietušo atbalsta pakalpojumi

Kurš sniedz atbalstu cietušajiem?

Ja esat noziegumā cietušais, jums ir tiesības bez maksas un konfidenciāli saņemt valsts pārvaldes, kā arī Noziegumā cietušo atbalsta dienestu nodrošinātos palīdzības un atbalsta pakalpojumus.

Noziegumos cietušo atbalsta dienesti ir Tieslietu ministrijas izveidots publisks starpdisciplinārs pakalpojums, kas tiek bez maksas nodrošināts cietušo vajadzību apmierināšanai.

Dienesti atrodas visās Saite atveras jaunā logāSaite atveras jaunā logāautonomajās kopienās, gandrīz visās provinču galvaspilsētās, kā arī citās pilsētās.

Noziegumā cietušo atbalsta dienests jums kā noziegumā cietušajam sniegs visaptverošu, koordinētu un specializētu atbalstu, apmierinot jūsu konkrētās juridiskās, psiholoģiskās un sociālās vajadzības.

Ja esat cietis no terorisma, jūs varat sazināties ar Valsts Augstākās tiesas Terorismā cietušo informācijas un atbalsta dienestu (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional), lai gan jūs varat sazināties ar jūsu provinces Noziegumā cietušo atbalsta dienestu, ja tā vēlaties. Noziegumā cietušo atbalsta dienests šādā gadījumā koordinēs darbību ar Valsts Augstākās tiesas Terorismā cietušo informācijas un atbalsta dienestu.

Piekļuves tiesības paliek spēkā, kad notiek palīdzības un atbalsta dienestu, un, ja nepieciešams — atjaunojošās justīcijas dienestu iejaukšanās, visā kriminālprocesā un pienācīgu laikposmu pēc procesa beigām neatkarīgi no tā, vai ir zināma noziedzīgā nodarījuma izdarītāja identitāte un kāds bijis procesa rezultāts, ieskaitot laiku pirms ziņošanas par noziegumu.

Ja ar konkrēto noziegumu nodarīts sevišķi nopietns kaitējums, valsts pārvalde un Noziegumos cietušo atbalsta dienests var attiecināt tiesības uz palīdzību un atbalsta pakalpojumiem arī uz jūsu ģimenes locekļiem. Šiem mērķiem par ģimenes locekļiem uzskata personas, kuras ar jums saista laulība vai līdzīgas attiecības, un radiniekus līdz otrajai pakāpei (vecvecākus, brāļus un māsas, mazbērnus).

Ja jums ir nepilngadīgi bērni vai jūs esat nepilngadīgs bērns, kas atrodas no dzimumu vardarbības cietušas sievietes vai no vardarbības ģimenē cietušu personu aizbildnībā vai aizgādībā, jums ir tiesības uz likumā noteiktiem īpašiem palīdzības un aizsardzības pasākumiem.

Turklāt, ja esat cietis no teroristiskiem noziegumiem vai dzimumu vardarbības, vai esat nepilngadīgs, jums ir arī tiesības, kas attiecībā uz katra veida noziegumiem atzītas speciālajos tiesību aktos.

Vai policija automātiski mani nosūtīs cietušo atbalsta saņemšanai?

Kad jūs ziņosiet par noziegumu, valsts policijas amatpersonas un, ja nepieciešams, nozieguma izdarīšanas vietas autonomā apgabala policija veiks jūsu situācijas sākotnējo individuālo izvērtējumu, lai noteiktu jūsu nepieciešamību pēc aizsardzības un attiecīgā gadījumā identificētu jūs kā neaizsargātu cietušo. Šī sākotnējā izvērtējuma laikā jūs saņemsiet informāciju par iespēju vērsties Noziegumos cietušo atbalsta dienestā.

Iestādei vai amatpersonai, kas sazinās ar jums, nepieciešamības gadījumā, ja tas izriet no nozieguma smaguma vai ja jūs to lūdzat, jānosūta jūs uz Noziegumā cietušo atbalsta dienestu.

Kā tiek aizsargāts mans privātums?

Piekļuve valsts pārvaldes, kā arī Noziegumā cietušo atbalsta dienestu nodrošinātajiem palīdzības un atbalsta pakalpojumiem vienmēr ir konfidenciāla.

Informācija, ko jūs sniedzat policijas amatpersonām vai jebkurai iestādei vai amatpersonai, kas jums sākotnēji palīdz, citiem palīdzības un atbalsta dienestiem, piemēram, Noziegumos cietušo atbalsta dienestam, var tikt nodota tikai ar jūsu iepriekšēju informētu piekrišanu.

Cietušoatbalsta pakalpojumu sniedzēji par jums saņemto informāciju sniegt trešajām personām var tikai ar jūsu iepriekšēju un informētu piekrišanu.

Tiesu nozarē tiesneši, tiesas, prokurori un citas par kriminālizmeklēšanu atbildīgās iestādes un amatpersonas, kā arī citas personas, kuras jebkādā veidā ir iesaistītas procesā vai piedalās tajā, veic nepieciešamos pasākumus saskaņā ar likumu, lai aizsargātu jūsu un jūsu ģimenes locekļu privāto dzīvi, jo īpaši, lai novērstu jūsu identitāti atklājošas informācijas izplatīšanu, ja esat nepilngadīgs cietušais vai persona ar invaliditāti, kam nepieciešama īpaša aizsardzība.

Turklāt tiesu iestāde var aizliegt iegūt, izpaust vai publicēt jūsu vai jūsu ģimenes locekļu attēlus, jo īpaši, ja esat nepilngadīgs cietušais vai persona ar invaliditāti, kam nepieciešama īpaša aizsardzība.

Vai man ir jāziņo par noziegumu, pirms es varu piekļūt cietušo atbalstam?

Ikvienam cietušajam ir tiesības saņemt bezmaksas konfidenciālu palīdzību un atbalsta pakalpojumus no Noziegumos cietušo atbalsta dienesta.

Iepriekšēja ziņošana par noziegumu nav priekšnoteikums, lai varētu saņemt palīdzības un atbalsta pakalpojumus.

Personīgā aizsardzība apdraudējuma gadījumā

Kādi aizsardzības veidi ir pieejami?

Par noziegumu izmeklēšanu, apsūdzību un iztiesāšanu atbildīgās iestādes un amatpersonas veic nepieciešamos likumā paredzētos pasākumus, lai aizsargātu cietušā un viņa ģimenes locekļu dzīvību, garīgo un fizisko veselību, brīvību, drošību, seksuālo autonomiju un integritāti, kā arī tiesības pienācīgi aizsargāt savu privāto dzīvi un cieņu, jo īpaši kad šīs personas sniedz paskaidrojumus vai liecina tiesā.

Prokurors jo īpaši nodrošina, lai šīs tiesības uz aizsardzību tiktu īstenotas nepilngadīgiem cietušajiem, veicot attiecīgus pasākumus to interesēs, ja tas ir nepieciešams, lai novērstu vai mazinātu kaitējumu, kas tiem varētu tikt nodarīts, veicot procesu.

Ja esat nepilngadīgs cietušais vai cietušais ar invaliditāti (cietušie, kuriem nepieciešama īpaša aizsardzība), pastāv iespēja, ka pirms tiesvedības pierādījumus izvērtē eksperti un tiek ierakstīta jūsu iztaujāšana īpašā telpā, ko veic īpaši apmācīti darbinieki.

Kurš var piedāvāt man aizsardzību?

Lai noteiktu, kādi aizsardzības pasākumi jāveic, tiks izvērtēta jūsu konkrētā situācija.

Par izvērtējuma veikšanu un lēmuma pieņemšanu attiecībā uz šiem pasākumiem atbild:

 • nozieguma izmeklēšanas laikā: uzraugošajam tiesnesim vai tiesnesim, kas specializējies attiecībā uz vardarbību pret sievietēm, neskarot provizorisko izvērtējumu un lēmumu, kas jāpieņem:
 • prokuroram — veicot izmeklēšanu vai piedaloties procesā, kas skar nepilngadīgus cietušos, vai
 • policijas amatpersonām, kas iesaistītas izmeklēšanas sākotnējā posmā;
 • tiesvedības laikā: tiesnesis vai tiesa, kas atbild par lietas iztiesāšanu.

Vai kāds izvērtēs manu lietu, lai noskaidrotu, vai esmu pakļauts turpmākam noziedzīgā nodarījuma izdarītāja radīta kaitējuma riskam?

Jā, jo, lai noteiktu, kādi aizsardzības pasākumi jāveic, vispirms tiks izvērtēta jūsu konkrētā situācija.

Kad jūs ziņosiet par noziegumu, valsts policijas amatpersonas un, ja nepieciešams, nozieguma izdarīšanas vietas autonomā apgabala policija veiks jūsu situācijas sākotnējo individuālo izvērtējumu, lai noteiktu jūsu nepieciešamību pēc aizsardzības un attiecīgā gadījumā identificētu jūs kā neaizsargātu cietušo. Šī sākotnējā izvērtējuma laikā jūs saņemsiet informāciju par iespēju vērsties Noziegumos cietušo atbalsta dienestā.

Ja jums sniedz palīdzību Noziegumā cietušo atbalsta dienests, tas arī veic jūsu lietas individuālu izvērtējumu. Policijas izvērtējumā ievākto informāciju ar jūsu piekrišanu var nodot dienestam.

Individuālajā izvērtējumā tiks apsvērtas jūsu paustās vajadzības un jūsu vēlmes, kā arī pilnībā ievērota jūsu fiziskā, garīgā un morālā līdzsvarotība.

Tajā īpaši tiks ņemti vērā šādi faktori:

 • jūsu personiskās īpašības, situācija, tūlītējās vajadzības, dzimums, invaliditāte un brieduma līmenis, kā arī īpaši izvērtēts, vai jūs esat persona ar invaliditāti vai jūs atrodaties atkarībā no varbūtējā nozieguma izdarītāja, vai jūs esat nepilngadīgs cietušais, vai jums nepieciešama īpaša aizsardzība, vai pastāv citi īpašas neaizsargātības faktori;
 • tā nozieguma būtība, no kura jūs esat cietis, un nodarītā kaitējuma smagums, kā arī nozieguma atkārtošanās risks. Jūsu nepieciešamība pēc aizsardzības tiks īpaši izvērtēta, ja esat cietis no teroristiskiem noziegumiem, noziedzīgu organizāciju izdarītajiem noziegumiem, dzimumu vardarbības un vardarbības ģimenē, noziegumiem pret seksuālo autonomiju un integritāti, cilvēku tirdzniecības, piespiedu pazušanas un noziegumiem, kas izdarīti rasistisku, antisemītisku vai citu ar ideoloģiju, reliģiju vai pārliecību, ģimenes stāvokli, tautību, rasi vai valsts piederību, izcelsmi, dzimumu, seksuālo orientāciju vai identitāti saistītu iemeslu dēļ, vai dzimuma, slimības vai invaliditātes dēļ;
 • nozieguma apstākļi, jo īpaši vardarbīgu noziegumu gadījumā.

Ja esat nepilngadīgs vai jums ir jebkāda veida invaliditāte, un jums nepieciešama īpaša aizsardzība, tiks ņemts vērā jūsu viedoklis un intereses, kā arī jūsu personīgā situācija, un īpaši tiks ievērots nepilngadīgā vai personas ar invaliditāti interešu princips, kā arī šo personu tiesības uz informāciju, nediskriminēšanu, tiesības uz konfidencialitāti, privāto dzīvi un tiesībām uz aizsardzību.

Vai kāds izvērtēs manu lietu, lai noskaidrotu, vai pastāv risks, ka krimināltiesību sistēma var man nodarīt turpmāku kaitējumu (izmeklēšanas un tiesvedības laikā)?

Jā, nozieguma izmeklēšanas laikā jums piemērotos aizsardzības pasākumus izvērtēs un noteiks uzraugošais tiesnesis vai tiesnesis, kurš specializējies attiecībā uz vardarbību pret sievietēm, vai, ja noziegums ir dzimumu vardarbība — sākotnējā izmeklēšanas posmā iesaistītais prokurors vai policijas amatpersonas.

Ja jums draud briesmas, jums tiks nodrošināta policijas aizsardzība.

Drošības, sabiedriskās kārtības, lietderības vai jūsu cieņas aizsardzības apsvērumu dēļ jūs varat liecināt ar videokonferences starpniecību.

Ja esat cietis no atsevišķiem konkrētiem noziegumiem, kuru rezultātā cietušajiem tiek noteikti īpaši aizsardzības pasākumi, piemēram, dzimumu vardarbības, vardarbības ģimenē, cilvēku tirdzniecības nolūkā tos seksuāli izmantot un ekspluatēt kā darbaspēku, miesas bojājumiem, noziegumiem pret brīvību, spīdzināšanas, noziegumiem pret personu, pret seksuālo autonomiju, privātumu, tiesībām uz paštēlu, mājokļa, goda un sociālekonomiskās sistēmas neaizskaramību, jums ir tiesības lūgt, lai agresoram tiek piemērots kāds no šādiem aizliegumiem, ja tas noteikti nepieciešams jūsu aizsardzībai: aizliegums uzturēties vai ierasties noteiktā vietā, rajonā, pilsētā vai reģionā, aizliegums tuvoties vai sazināties ar noteiktām personām.

Izmeklēšanas laikā jūsu aizsardzībai var tikt veikti šādi pasākumi:

 • jūsu liecības īpaši izveidotās vai pielāgotās telpās var pieņemt īpaši apmācīti profesionāļi;
 • ja jums jāliecina vairākkārt, liecību uzklausīs viena un tā pati persona, izņemot, ja tas varētu būtiski traucēt procesa norisei vai jūsu liecību jāuzklausa tieši tiesnesim vai prokuroram;
 • ja esat cietis no dzimumu vardarbības, vardarbības ģimenē, nozieguma pret seksuālo autonomiju vai integritāti, jūsu liecību pēc jūsu lūguma var pieņemt tā paša dzimuma persona, izņemot, ja tas varētu būtiski traucēt procesa norisei vai jūsu liecību jāuzklausa tieši tiesnesim vai prokuroram.

Ja jūs izsauc liecināt un tiesnesis uzskata, ka pastāv būtisks risks jums vai jūsu brīvībai, īpašumam vai ģimenei, viņš var veikt šādas darbības:

 • aizsargāt jūsu identitāti, adresi, profesiju un darbvietu, neizmantojot šo informāciju procesā;
 • novērst jūsu parādīšanos tiesā un noteikt, ka paziņojumi jāsūta uz tiesas adresi;
 • aizliegt jebkādā veidā ierakstīt jūsu attēlu;
 • uzdot nodrošināt policijas aizsardzību procesa laikā un pēc tā;
 • nodrošināt jūsu transportēšanu uz tiesu oficiālā transportlīdzeklī;
 • tiesā jūs ievietot policijas apsargātā uzgaidāmajā telpā;
 • izņēmuma apstākļos — nodrošināt jums jaunu identitāti vai finansiālu atbalstu dzīvesvietas vai darba maiņai.

Ja esat cietis no dzimumu vardarbības vai vardarbības ģimenē,par jums var izdot “aizsardzības rīkojumu”, kurā ietverti vispārīgi piesardzības pasākumi attiecībā uz agresoru (aizliegums uzturēties vai ierasties noteiktās vietās, rajonos, pilsētās vai reģionos, aizliegums tuvoties vai sazināties ar noteiktām personām).

Tiesas procesa laikā tiesnesis vai tiesas priekšsēdētājs var noteikt slēgtu tiesas sēdi (ierobežojot audiovizuālo mediju klātbūtni iztiesāšanā un aizliedzot ierakstīt tiesas sēdi pilnībā vai daļu no tās), lai aizsargātu morāli, sabiedrisko kārtību, kā arī jūs kā cietušo un/ vai jūsu ģimeni. Var tikt aizliegta arī ekspertu vai jebkuras citas personas, kura piedalās tiesvedībā, identitātes izpaušana.

Jūs kā privātapsūdzības uzturētājs varat lūgt noteikt slēgtu tiesas sēdi.

Procesa laikā jūsu aizsardzības nolūkā var tikt veikti šādi pasākumi:

 • pasākumi, kas novērš jūsu un varbūtējā vainīgā vizuālo kontaktu un kas nodrošina, ka jūs varat tikt uzklausīts, neatrodoties tiesas zālē; šim nolūkam var tikt izmantotas komunikāciju tehnoloģijas (tiesas zālē uzstādot ekrānu un sniedzot liecības ar videokonferences starpniecību);
 • pasākumi, lai aizliegtu uzdot ar jūsu privāto dzīvi saistītus jautājumus, kuriem nav sakara ar iztiesājamo noziedzīgo darbību, izņemot, ja tiesnesis vai tiesa izņēmuma kārtā atzīst, ka uz tiem jāatbild;
 • slēgtas mutvārdu sēdes rīkošana, lai gan tiesnesis vai tiesas priekšsēdētājs var atļaut piedalīties personām, kas var pierādīt īpašu ieinteresētību lietā.

Arī izmeklēšanas laikā var tikt veikti pasākumi, lai novērstu vizuālo kontaktu ar varbūtējo vainīgo un ar jūsu privāto dzīvi saistītu jautājumu uzdošanu.

Kāda aizsardzība ir pieejama īpaši neaizsargātiem cietušajiem?

Neaizsargātiem cietušajiem, piemēram, nepilngadīgajiem cietušajiem un cietušajiem ar invaliditāti, kuriem nepieciešama īpaša aizsardzība, papildus pasākumiem, kas norādīti sadaļā “Vai kāds izvērtēs manu lietu, lai noskaidrotu, vai pastāv risks, ka krimināltiesību sistēma var man nodarīt turpmāku kaitējumu (izmeklēšanas un tiesvedības laikā)?”, procesā var piemērot šādus pasākumus:

 • sniegtās liecības tiek ierakstītas audiovizuālā datu nesējā un var tikt atskaņotas tiesvedības laikā likumā noteiktajos gadījumos un ar noteiktiem nosacījumiem;
 • liecības var tikt ievāktas ar ekspertu starpniecību.

Ja esat nepilngadīgs cietušais vai cietušais ar invaliditāti (cietušie, kuriem nepieciešama īpaša aizsardzība), pastāv iespēja, ka pirms tiesvedības pierādījumus izvērtē eksperti un tiek ierakstīta jūsu iztaujāšana īpašā telpā, ko veic īpaši apmācīti darbinieki.

Turklāt pēc prokurora lūguma jums var tikt iecelts aizbildnis ad litem, ja jūs esat īpaši neaizsargāts cietušais, kā arī atsevišķos gadījumos, piemēram, ja pastāv interešu konflikts ar jūsu juridisko pārstāvi vai ar vienu no jūsu vecākiem, ja otrs vecāks nevar pienācīgi īstenot savu pienākumu pārstāvēt cietušo vai palīdzēt cietušajam. 

Esmu nepilngadīgs. Vai man ir īpašas tiesības?

Ja esat nepilngadīgs, nozieguma izmeklēšanas posmā pret jums izturēsies saskaņā ar īpaši izstrādātiem protokoliem jūsu aizsardzībai. Jūsu liecību sniegšanai tiks piemēroti īpaši piesardzības pasākumi. Prokurora, kuram ir īpašs pienākums aizsargāt nepilngadīgos, klātbūtne vienmēr ir obligāta. Jūsu un agresora vizuālais kontakts ir jānovērš ar jebkādiem tehniskiem līdzekļiem.

Jūs iztaujās īpaši apmācīti dalībnieki īpašā telpā, kas jums nešķitīs draudīga, jo pastāv iespēja, ka pierādījumus pirms tiesvedības izvērtēs eksperti un iztaujāšana tiks ierakstīta.

Jūs varat liecināt tikai vienreiz uzraugošā tiesneša, tiesas sekretāraun visu procesa dalībnieku klātbūtnē un tiesvedības laikā to nedarīt atkārtoti.

Tiesas procesa laikā, ja esat nepilngadīgais, kurš sniedz liecību, jūsu un apsūdzētā vizuālais kontakts tiks novērsts ar jebkādiem tehniskiem līdzekļiem.

Ierobežojumi pastāv arī attiecībā uz konfrontēšanu.

Papildus pasākumiem, kas norādīti sadaļā “Vai kāds izvērtēs manu lietu, lai noskaidrotu, vai pastāv risks, ka krimināltiesību sistēma var man nodarīt turpmāku kaitējumu (izmeklēšanas un tiesvedības laikā)?”, procesā var piemērot šādus pasākumus:

 • sniegtās liecības tiek ierakstītas audiovizuālā datu nesējā un var tikt atskaņotas tiesvedības laikā likumā noteiktajos gadījumos un ar noteiktiem nosacījumiem;
 • liecības var tikt ievāktas ar ekspertu starpniecību.

Turklāt pēc prokurora lūguma jums var tikt iecelts aizbildnis ad litem, ja esat īpaši neaizsargāts cietušais, kā arī atsevišķos gadījumos, piemēram, kad pastāv interešu konflikts ar jūsu juridisko pārstāvi vai ar vienu no jūsu vecākiem, ja otrs vecāks nevar pienācīgi īstenot savu pienākumu pārstāvēt cietušo vai palīdzēt cietušajam. 

Nozieguma rezultātā ir miris mans ģimenes loceklis. Kādas ir manas tiesības?

Ja ģimenes loceklis ir miris nozieguma rezultātā, jūs esat netieši cietis no nozieguma, kas izdarīts pret jūsu ģimenes locekli (tieši cietušo personu), ja atrodaties noteiktā likumā paredzētā situācijā (tomēr visos gadījumos izņemot par noziegumu atbildīgo personu), kā arī tad, kad esat tieši cietušās personas laulātais un neesat atšķirti vai nedzīvojat atsevišķi; ja esat tieši cietušās personas vai tās laulātā, kurš nav atšķirts vai nedzīvo atsevišķi, bērns un dzīvojāt kopā ar šo personu; ja jūs ar tieši cietušo personu saistīja līdzīgas attiecības un jūs dzīvojāt ar to kopā, kā arī citos gadījumos.

Atcerieties — ikvienam cietušajam ir tiesības uzsākt kriminālprocesu un celt civilprasību saskaņā ar tiesību aktos paredzēto, kā arī ierasties par izmeklēšanu atbildīgajā iestādē, lai iesniegtu pierādījumus un informāciju, kas uzskatāma par būtisku faktisko apstākļu noskaidrošanā.

Jums kā netieši cietušai personai ir konfidenciāli bez maksas pieejami valsts pārvaldes, kā arī cietušo atbalsta dienestu nodrošinātie palīdzības un atbalsta pakalpojumi, ja ar noziegumu nodarītā īpaši smagā kaitējuma dēļ šo tiesību attiecināšana uz tieši cietušās personas ģimenes locekļiem ir atzīta par piemērotu. Šiem mērķiem par ģimenes locekļiem uzskata tikai personas, kuras ar tieši cietušo personu saista laulība vai līdzīgas attiecības, un radiniekus līdz otrajai pakāpei (vecvecākus, brāļus un māsas, mazbērnus).

Kā netieši cietusī persona jūs varat saņemt informāciju par pieejamiem medicīniskajiem, psiholoģiskajiem vai materiālajiem atbalsta pasākumiem un procedūru to saņemšanai, kā arī kompensāciju, uz kuru jums var būt tiesības, un, ja nepieciešams — procedūru tās pieprasīšanai.

Noziegumā cietušo atbalsta dienests konsultēs jūs par ekonomiskajām tiesībām, kas ir saistītas ar procesu, jo īpaši par finansiālu pabalstu par zaudējumiem, kas nodarīti ar noziegumu, un tā pieprasīšanas procedūru, kā arī piedāvās jums nepieciešamo emocionālo atbalstu un ārstniecisko palīdzību, tādējādi nodrošinot jums pienācīgu psiholoģisko palīdzību nozieguma traumatisko seku pārvarēšanai.

Spānijā attiecībā uz finansiālo atbalstu, uz kuru jums ir tiesības kā noziegumā netieši cietušajai personai, pastāv publiska pabalstu sistēma no Spānijā izdarītiem tīšiem un vardarbīgiem noziegumiem, kuru rezultātā iestājusies nāve vai nodarīts smags kaitējums garīgajai veselībai, netieši cietušām personām.

Lai jūs varētu uzskatīt par netieši cietušu personu (saņēmēju) finansiāla pabalsta vajadzībām, jums jāatbilst noteiktām prasībām:

 • jābūt Spānijas vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonim, vai, ja neviens no šiem nosacījumiem neizpildās — Spānijas pastāvīgajam iedzīvotājam vai citas valsts pilsonim, kura līdzīgu palīdzību savā teritorijā sniedz Spānijas pilsoņiem. Nāves gadījumā mirušās personas valstspiederībai vai pastāvīgajai dzīvesvietai nav nozīmes;
 • jābūt mirušās personas laulātajam, kas nav juridiski atšķirts vai dzīvo atsevišķi, vai personai, kas ar mirušo personu pastāvīgi dzīvojusi līdzīgās attiecībās vismaz divus gadus pirms tās nāves, izņemot, ja jums ir kopīgi bērni — šādā gadījumā pietiek ar vienkāršu kopdzīvi. Tas attiecas arī uz minēto personu bērniem, arī ja tie nav mirušās personas bērni, ja tie ir bijuši finansiāli atkarīgi no šīs personas un dzīvojuši kopā ar to;
 • saņēmēju vidū nekādā gadījumā nevar tikt ietverta persona, kas notiesāta par tīšu nonāvēšanu jebkurā tās formā, ja mirusī persona ir bijusi tās laulātais vai persona, ar kuru tā bijusi saistīta stabilās līdzīgās attiecībās;
 • jābūt mirušās personas bērnam, kas ir bijis finansiāli atkarīgs no šīs personas un dzīvojis kopā ar to, pieņemot, ka nepilngadīgi bērni vai pieaugušie ar invaliditāti ir finansiāli atkarīgi;
 • ja esat viens no mirušās personas vecākiem un esat bijis finansiāli atkarīgs no šīs personas, ja nav personu, kuras atrastos kādā no iepriekšminētajām situācijām;
 • ar Spānijas tiesību aktiem noteiktā finansiālā pabalsta mērķiem par netieši cietušiem uzskata arī nepilngadīgo, kuru nāve ir nozieguma tiešas sekas, vecākus.

Jums pabalsts jāpieprasa viena gada laikā no nozieguma pastrādāšanas dienas. Ja nāve iestājusies kā miesas bojājumu vai veselībai nodarīta kaitējuma tiešas sekas, pabalsta pieprasīšanai tiks noteikts jauns, tikpat ilgs termiņš.

Vispārējā gadījumā pabalsta piešķiršanas priekšnosacījums ir galīga tiesas nolēmuma pieņemšana, ar kuru izbeidz kriminālprocesu.

Pabalstu nevar apvienot ar kompensāciju, kas noteikta ar spriedumu, lai gan noziegumā vainīgās personas daļējas maksātnespējas pasludināšanas gadījumā tiks izmaksāts viss pabalsts vai daļa no tā, vai ar privāta apdrošinātāja izmaksātu kompensāciju vai pabalstu, ja tā summa ir lielāka par spriedumā noteikto, vai ar sociālā nodrošinājuma pabalstu, kas var tikt izmaksāts cietušā pārejošas invaliditātes dēļ.

Pabalsta apmērs jebkurā gadījumā nedrīkst pārsniegt spriedumā noteikto kompensāciju.

Vai es varu izmantot mediācijas pakalpojumus? Kādi ir nosacījumi? Vai es būšu drošībā mediācijas laikā?

Kā cietušajam jums ir tiesības saņemt informāciju par alternatīvu strīdu izšķiršanu, izmantojot mediāciju, ja tas ir iespējams, un citus atjaunojošās justīcijas pakalpojumus, ja tie ir pieļaujami no juridiskā viedokļa. Šo informāciju jums sniegs Noziegumos cietušo atbalsta dienests.

Noziegumos cietušo atbalsta dienests varēs arī ierosināt tiesu iestādei izmantot krimināltiesisko mediāciju, ja tā uzskatāma par jums labvēlīgu risinājumu, un sniegs atbalstu atjaunojošās justīcijas pakalpojumiem un citām likumā paredzētām ārpustiesas izlīguma procedūrām.

Jūs varat piekļūt atjaunojošās justīcijas pakalpojumiem, lai saņemtu pienācīgu kompensāciju par nozieguma radītajiem mantiskajiem un nemantiskajiem zaudējumiem, ja tiek izpildītas šādas prasības:

 • noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir atzinis būtiskos faktus, no kuriem izriet tā atbildība;
 • jūs esat devis savu piekrišanu pēc tam, kad esat saņēmis izsmeļošu un objektīvu informāciju par to saturu, iespējamajiem rezultātiem un procedūrām, kas paredzētas izpildes panākšanai;
 • noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir devis piekrišanu;
 • mediācijas process nerada risku jūsu drošībai, kā arī nepastāv draudi, ka tā veikšana varētu jums radīt jaunus mantiskus vai nemantiskus zaudējumus;
 • attiecībā uz izdarīto noziegumu to neaizliedz likums.

Mediācijas procesa laikā notikušās diskusijas ir konfidenciālas un nevar tikt izpaustas bez jūsu un noziedzīgā nodarījuma izdarītāja piekrišanas.

Mediatorus un citus profesionāļus, kuri piedalās mediācijas procesā, saista profesionālais noslēpums attiecībā uz notikumiem un ziņām, par ko tie uzzinājuši, veicot savus pienākumus.

Gan jūs, gan noziedzīgā nodarījuma izdarītājs jebkurā brīdī varat atsaukt savu piekrišanu piedalīties mediācijas procesā.

Mediācija parasti notiek mazāk smagu noziegumu gadījumā.

Juvenālās justīcijas lietās (14–18 gadi) mediācija ir īpaši paredzēta kā nepilngadīgā pāraudzināšanas līdzeklis. Šajā jomā mediāciju veic grupas, kas atbalsta nepilngadīgo prokuratūru, taču to var veikt arī autonomo apgabalu aģentūras un citas struktūras, piemēram, noteiktas speciālistu apvienības.

Pieaugušo justīcijas jomā mediācija ir paredzēta kā daļa no atjaunojošās justīcijas pakalpojumiem, un dažādas pilotprogrammas darbojas jau vairākus gadus.

Jūsu drošībai mediācijas laikā jums nepārtraukti tiks nodrošināti nepieciešamie fiziskās drošības pasākumi un citi no apstākļiem izrietošie pasākumi, kurus var noteikt tiesu iestāde.

Kur ir pieejami tiesību akti, kuros noteiktas manas tiesības?

 • Código Penal (Spānijas Kriminālkodekss) — Saite atveras jaunā logāSaite atveras jaunā logāspāņu valodā
 • Código Civil (Spānijas Civilprocesa kodekss) — Saite atveras jaunā logāSaite atveras jaunā logāspāņu valodā
 • Ley de Enjuiciamiento Criminal (Kriminālprocesa noteikumi) — Saite atveras jaunā logāSaite atveras jaunā logāspāņu valodā
 • Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito (2015. gada 27. aprīļa Likums 4/2015 par noziegumos cietušo statusu) — Saite atveras jaunā logāSaite atveras jaunā logāspāņu valodā
 • Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, y se regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (2015. gada 11. decembra Karaļa dekrēts 1109/2015, ar kuru īsteno 2015. gada 27. aprīļa Likumu 4/2015 par noziegumos cietušo personu statusu un regulē Noziegumos cietušo atbalsta dienestus) — Saite atveras jaunā logāSaite atveras jaunā logāspāņu valodā
 • Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio y Ley 26/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección de la infancia y de la adolescencia (2015. gada 22. jūlija Konstitutīvais likums 8/2015 un 2015. gada 22. jūlija Likums 26/2015, ar ko groza bērnu un pusaudžu aizsardzības sistēmu) — Saite atveras jaunā logāSaite atveras jaunā logāspāņu valodā
 • Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea (2014. gada 20. novembra Likums 23/2014 par krimināllietās pieņemtu lēmumu savstarpēju atzīšanu Eiropas Savienībā) — Saite atveras jaunā logāSaite atveras jaunā logāspāņu valodā
 • Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011 (2013. gada 6. septembra Karaļa dekrēts 671/2013, ar ko nosaka detalizētu Likuma 29/2011 īstenošanas kārtību) — Saite atveras jaunā logāSaite atveras jaunā logāspāņu valodā
 • Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas de Terrorismo (2011. gada 22. septembra Likums 29/2011 par terorismā cietušo personu atzīšanu un visaptverošu aizsardzību) — Saite atveras jaunā logāSaite atveras jaunā logāspāņu valodā
 • Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (2004. gada 28. decembra Konstitutīvais likums 1/2004 par visaptverošiem pasākumiem aizsardzībai pret dzimumu vardarbību) — Saite atveras jaunā logāSaite atveras jaunā logāspāņu valodā
 • Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (2000. gada 12. janvāra Konstitutīvais likums 5/2000 par bērnu kriminālatbildību) — Saite atveras jaunā logāSaite atveras jaunā logāspāņu valodā
 • Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (1996. gada 15. janvāra Konstitutīvais likums 1/1996 par bērnu tiesisko aizsardzību) — Saite atveras jaunā logāSaite atveras jaunā logāspāņu valodā
 • Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (1996. gada 10. janvāra Likums 1/1996 par juridisko palīdzību) — Saite atveras jaunā logāSaite atveras jaunā logāspāņu valodā
 • Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (1995. gada 11. decembra Likums 35/1995 par palīdzību un atbalstu no vardarbīgiem noziegumiem un noziegumiem pret seksuālo autonomiju cietušajiem) — Saite atveras jaunā logāSaite atveras jaunā logāspāņu valodā
 • Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (1997. gada 23. maija Karaļa dekrēts 738/1997, ar ko apstiprina noteikumus par palīdzību no vardarbīgiem noziegumiem un noziegumiem pret seksuālo autonomiju cietušajiem) — Saite atveras jaunā logāSaite atveras jaunā logāspāņu valodā
 • Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales (1994. gada 23. decembra Konstitutīvais likums 19/1994 par liecinieku un ekspertu aizsardzību krimināllietās) — Saite atveras jaunā logāSaite atveras jaunā logāspāņu valodā
Lapa atjaunināta: 11/03/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

2 - Paziņošana par noziegumu un manas tiesības izmeklēšanas vai tiesas procesa laikā

Kā es varu ziņot par noziegumu?

Ja esat noziegumā cietušais, jums, sākot ar pirmo kontaktēšanos ar iestādēm vai amatpersonām, ir tiesības saņemt informāciju par jūsu tiesībām ziņot par noziegumu un, ja tas nepieciešams — procedūru, kā to izdarīt.

Jūs varat ziņot par noziegumu policijai un kļūt par liecinieku turpmāk veiktajā procesā. Jūs arī varat lūgt policijai nosūtījumu uz attiecīgo Noziegumos cietušo atbalsta dienestu (Oficina de Asistencia a las Víctimas del delito), kur jums tiks sniegta informācija par to, kā ziņot par noziegumu.

Piekļuve aprūpes un atbalsta pakalpojumiem, piemēram, Noziegumos cietušo atbalsta dienestam, ir bezmaksas un konfidenciāla; nav nepieciešams pirms tam ziņot par noziegumu.

Kā personai, kura ziņo par noziegumu, jums ir šādas tiesības:

 • saņemt pienācīgi apliecinātu ziņojuma kopiju;
 • ja jūs nesaprotat vai nerunājat nevienā no valodām, ko oficiāli lieto ziņojuma iesniegšanas vietā — tiesības uz bezmaksas palīdzību valodas jautājumos un jūsu iesniegtā ziņojuma rakstisku tulkojumu. Ja jūs nerunājat vai nesaprotat spāņu valodu vai attiecīgajā procesā lietoto oficiālo valodu, jums ir tiesības, sniedzot liecību tiesnesim, prokuroram vai policijas amatpersonām izmeklēšanas laikā, izmantot jums saprotamā valodā runājoša tulka bezmaksas palīdzību;
 • Ja esat lūdzis, lai jums paziņo par noteiktiem lēmumiem, piemēram, lēmumu neuzsākt kriminālprocesu vai galīgo spriedumu kriminālprocesā, jums ir tiesības būt informētam par tiesas sēdes datumu, laiku un vietu, kā arī noziedzīgā nodarījuma izdarītājam uzrādītās apsūdzības saturu.

Jūs arī varat celt prasību pret noziedzīgā nodarījuma izdarītāju un kļūt par lietas dalībnieku privātapsūdzības uzturētāja statusā ar tiesībām, kas ir ļoti līdzīgas prokurora tiesībām.

Izņemot parastas lietas, kurās prokurors ceļ apsūdzību noziedzīgā nodarījuma izdarītājam, ir divu veidu noziegumi, kuros jūsu loma procesa uzsākšanā ir ļoti nozīmīga:

 • lai uzsāktu procesu par publiski privātiem noziegumiem, jums ir jāziņo par noziegumu vai jāceļ prasība; prokurors uzņemas atbildību par apsūdzības celšanu noziedzīgā nodarījuma izdarītājam. Turpretī procesā par privātapsūdzības noziegumiem (piem., neslavas celšanu) viss ir tikai jūsu ziņā: prokuroram nav nekāda pienākuma celt apsūdzību noziedzīgā nodarījuma izdarītājam un jūs jebkurā laikā varat savu ziņojumu atsaukt, tā izbeidzot procesu.

Jūs varat ziņot par noziegumu jebkurā valodā un, ja jūs nerunājat spāņu valodā vai kādā no attiecīgajām reģionālajām valodām, jums ir tiesības uz bezmaksas tulka pakalpojumiem. Praksē, ja policijas iecirknī nav jūsu valodas pratēju, policija nodrošinās jums šādas iespējas:

 • ja noziegums ir mazsvarīgs, jūs par to varēsiet ziņot, izmantojot jūsu valodā iespiestu veidlapu;
 • ja noziegums ir smags, jums tiks nodrošināts tulks pa tālruni vai klātienē.

Dažos policijas iecirkņos, jo īpaši vasarā, ir pieejami angļu, franču un vācu valodu tulki.

Par noziegumu nav jāziņo konkrētā termiņā, bet ir noteikts laika ierobežojums, pēc kura par noziegumu nebūs iespējams veikt kriminālvajāšanu; atkarībā no nozieguma smaguma tas var būt no 10–20 gadiem. Iestādes nav noteikušas konkrētu veidu, kā ziņot par noziegumu. Jūs varat ziņot rakstiski vai mutiski; pēdējā gadījumā kompetentā iestāde ziņojumu protokolē. Jums jānorāda savs vārds, adrese, identifikācijas numurs, tālruņa numurs utt., kā arī jāparaksta ziņojums.

Ja esat cietis no dzimumu vardarbības vai vardarbības ģimenē, jūs, ziņojot par noziegumu, varat lūgt policiju izdot aizsardzības rīkojumu. Aizsardzības rīkojuma izdošanu varat lūgt arī tieši tiesu iestādei vai prokuroram, tiesībaizsardzības amatpersonām, Noziegumos cietušo atbalsta dienestam vai valsts pārvaldes sociālajam dienestam vai aprūpes iestādēm.

Visos gadījumos jums tiks nodrošinātas veidlapas, lai izteiktu lūgumu pēc aizsardzības rīkojuma, un jūs informēs par šo rīkojumu.

Kā es varu uzzināt, kas notiek lietā?

Kad jūs iesniedzat ziņojumu, jūs saņemat tā apliecinātu kopiju ar arhīva numuru.

Jūs kā cietušais varat iegūt informāciju no policijas par procesa virzību, izņemot, ja tas varētu kaitēt izmeklēšanai. Praksē vislabāk ir sazināties ar konkrēto policijas struktūru un lūgt informāciju.

Vispārējā gadījumā, ja jūs esat iesniedzis attiecīgu lūgumu, jums ir tiesības saņemt informāciju par tiesas sēdes datumu, laiku un vietu, noziedzīgā nodarījuma izdarītājam uzrādītās apsūdzības saturu, kā arī tikt informētam par šādiem lēmumiem:

 • lēmumu neuzsākt kriminālprocesu;
 • galīgo spriedumu kriminālprocesā;
 • lēmumiem ieslodzīt vai atbrīvot noziedzīgā nodarījuma izdarītāju, kā arī par iespējamu noziedzīgā nodarījuma izdarītāja izbēgšanu no apcietinājuma un lēmumiem, ar ko jūsu aizsardzībai tiek pieņemti aizsardzības pasākumi.

Ja esat lūdzis nosūtījumu uz Noziegumos cietušo atbalsta dienestu vai saņemat aprūpi no viena no šiem dienestiem, jums ir tiesības saņemt informāciju par tās iestādes kontaktinformāciju, kura ir atbildīga par procesa veikšanu, un sakaru kanālus, kurus varat izmantot saziņā ar to, kā arī informāciju par tiesas sēdes datumu, laiku un vietu un noziedzīgā nodarījuma izdarītājam uzrādītās apsūdzības saturu.

Ja esat cietis no dzimumu vardarbības nozieguma, jums ir tiesības bez īpaša lūguma izteikšanas tikt informētam par agresora procesuālo situāciju un veiktajiem aizsardzības pasākumiem. Jūs jebkurā brīdī varat paust savu gribu nesaņemt šo informāciju.

Ja esat cietis no vardarbīga nozieguma pret seksuālo brīvību, jums ir tiesības saņemt informāciju par kompensāciju no valsts, uz kuru jums ir tiesības, ja agresors nesamaksā kompensāciju vai tā ir nepietiekama.

Vai man ir tiesības uz juridisko palīdzību (izmeklēšanas vai tiesvedības laikā)? Ar kādiem nosacījumiem?

Sākot ar pirmo kontaktēšanos ar iestādēm vai amatpersonām, jums ir tiesības saņemt informāciju par juridiskās palīdzības un aizstāvības saņemšanu un attiecīgā gadījumā — nosacījumiem, kā to saņemt bez maksas. Šo informāciju jums sniegs arī Noziegumos cietušo atbalsta dienests.

Jūs varēsiet iesniegt lūgumu par to, lai tiktu atzītas jūsu tiesības uz juridisko palīdzību, amatpersonai vai iestādei, kas ir sniegusi jums informāciju par juridisko konsultāciju un aizstāvības saņemšanu un attiecīgā gadījumā — bezmaksas saņemšanu. Amatpersona vai iestāde to kopā ar iesniegtajiem dokumentiem pārsūtīs attiecīgajai advokātu asociācijai.

Jūsu lūgumu var iesniegt arī Tiesu administrācijas Noziegumos cietušo atbalsta dienestam, kas to pārsūtīs attiecīgajai advokātu asociācijai.

Vispārējā gadījumā jūs varat izmantot juridisko konsultāciju dienestus, kas visiem iedzīvotājiem sniedz informāciju par likumiem. Šos dienestus katrā tiesu apgabalā organizē advokātu asociācijas.

Jums ir jāaizpilda tiesās, Tieslietu ministrijā un citās valsts iestādēs pieejama veidlapa un jāpierāda, ka jūsu iztikas līdzekļi ir nepietiekami. Jūs varat iesniegt lūgumu attiecīgās tiesas reģiona vai jūsu dzīvesvietas tiesas reģiona advokātu asociācijai, ja kriminālprocess vēl nav uzsākts.

Ja jūs esat cietis no dzimumu vardarbības nozieguma, jums juridiskās palīdzības saņemšanai nav vispirms jāpierāda, ka jūsu līdzekļi ir nepietiekami.

Jūs varat saņemt juridisko palīdzību arī, ja esat cietis no terorisma.

Jūs varat lūgt juridisko palīdzību Spānijā, ja atrodaties, piemēram, kādā no turpmāk minētajām situācijām:

 • ja jūs esat kādas ES dalībvalsts pilsonis un pierādāt, ka jūsu resursi ir nepietiekami;
 • ja jūs esat trešās valsts pilsonis un likumīgi uzturaties Spānijā vai jums ir starptautiskos līgumos (piemēram, līgumos par starptautisku bērna nolaupīšanu) paredzētas tiesības. Šādā gadījumā jūs varat saņemt juridisko palīdzību Spānijā uz tādiem pašiem noteikumiem kā ES pilsoņi;
 • neatkarīgi no juridiskā procesa uzsākšanai vajadzīgo resursu pieejamības jebkurā procesā, kas ir saistīts ar vai izriet no jūsu kā cietušā statusa, jūsu tiesības uz juridisko palīdzību tiek atzītas un šī palīdzība sniegta nekavējoties, ja jūs esat cietis no dzimumu vardarbības, terorisma vai cilvēku tirdzniecības, vai ja jūs esat nepilngadīgs vai ar mācīšanās traucējumiem, vai garīgu saslimšanu un esat cietis no vardarbības vai sliktas izturēšanās.

Cietušā nāves gadījumā šādas tiesības ir arī mantiniekiem, ja tie nav bijuši iesaistīti nodarījumā.

Juridiskās palīdzības piešķiršanas mērķiem jūs uzskatīs par cietušo, kad par jebkuru no minētajiem noziegumiem būs iesniegts ziņojums vai celta prasība, vai uzsākts kriminālprocess, un šo statusu jūs saglabāsiet, kamēr turpināsies kriminālprocess vai ja pēc procesa noslēgšanās būs pieņemts notiesājošs spriedums.

Tiesības uz juridisko palīdzību izbeidzas, kad spēkā stājies attaisnojošs spriedums vai pēc īslaicīgas procesa apturēšanas vai izbeigšanas noziedzīga nodarījuma nepierādīšanas dēļ, bet par ieguvumiem, kas līdz tam izmantoti bez maksas, nav jāmaksā.

Dažādajos procesos, kas var tikt uzsākti, pamatojoties uz jūsu kā noteiktajos noziegumos cietušā statusu, un jo īpaši procesos par dzimumu vardarbību, advokātam jums jāpalīdz personīgi, tādējādi garantējot jūsu tiesības uz aizstāvību.

Jums ir tiesības uz juridisko palīdzību, ja jūsu gada ienākumi un ienākumi uz vienu ģimenes struktūru nepārsniedz:

 • divkāršu publisko ienākumu indeksu (indicador público de renta de efectos múltiplesIPREM), kas ir spēkā lūguma izteikšanas brīdī, ja konkrētās personas nepieder nevienai ģimenes struktūrai. IPREM ir indekss, ko nosaka reizi gadā un izmanto, lai noteiktu dažādu pabalstu summu vai noteiktu priekšrocību, pabalstu vai publisko pakalpojumu saņemšanas slieksni;
 • divarpus reižu IPREM, kas ir spēkā lūguma izteikšanas brīdī, ja konkrētās personas pieder jebkādai ģimenes struktūrai, kuru veido mazāk nekā četras personas;
 • trīskāršu IPREM, ja attiecīgo ģimenes struktūru veido četras vai vairākas personas.

2016. gada IPREM ir 6 390,13 EUR.

Ja jums ir piešķirta juridiskā palīdzība, jums nav jāsedz šādas izmaksas:

 1. pirmreizējā juridiskā konsultācija;
 2. advokāta un tiesas pārstāvja (procurador) honorārs;
 3. izmaksas par paziņojumu publicēšanu oficiālajos izdevumos;
 4. drošības nauda par noteiktu pārsūdzību iesniegšanu;
 5. maksājumi ekspertiem;
 6. jums tiks piemērots 80 % atbrīvojums no maksājumiem par notariālajiem aktiem, zemesgrāmatas un komercreģistra apliecinājumiem.

Vai es varu pieprasīt izdevumu atlīdzināšanu (par dalību izmeklēšanā/tiesvedībā)? Ar kādiem nosacījumiem?

Vispārējā gadījumā, ja jūs esat piedalījies procesā kā noziegumā cietušais, jums ir tiesības uz tādu izdevumu atlīdzināšanu, kas bijuši nepieciešami jūsu tiesību īstenošanai, un juridiskajām izmaksām, kas radušās; tie ir prioritāri attiecībā pret valstij radušos izdevumu atlīdzināšanu.

Šim nolūkam spriedumā jābūt noteiktam maksājuma veikšanas pienākumam un apsūdzētajam jābūt notiesātam pēc jūsu kā cietušā lūguma par noziegumiem, kuros to nav apsūdzējis prokurors, vai jābūt notiesātam pēc tam, kad atcelts lēmums izbeigt lietu jūsu kā cietušā iesniegtas pārsūdzības rezultātā.

Palīdzības un atbalsta pakalpojumos un jo īpaši Noziegumos cietušo atbalsta dienestā jums tiks sniegta informācija par gadījumiem, kad jums var tikt atlīdzināti juridiskie izdevumi, un, ja nepieciešams, to pieprasīšanas procedūru.

Vai man ir pārsūdzības tiesības, ja mana lieta tiek izbeigta, nenonākot tiesā?

Ja jūs esat cietušais, kurš nav piedalījies procesā, un prokurors izlemj atsaukt apsūdzību pret noziedzīgā nodarījuma izdarītāju, tiesnesis var jūs par to informēt un aicināt jūs 15 dienu laikā celt prasību un kļūt par privātapsūdzības uzturētāju. Saīsinātā procesa gadījumā tiesnesim jūs obligāti jāinformē un jāaicina.

Ja prokurors ceļ apsūdzību pret noziedzīgā nodarījuma izdarītāju, jūs kā cietušais nevarat darīt neko, lai izbeigtu procesu, izņemot noziegumos ar privātapsūdzību.

Ja jūs jau esat piedalījies procesā un esat privātapsūdzības uzturētājs, jūs varat lūgt sākt mutisko tiesvedību un celt apsūdzību noziedzīgā nodarījuma izdarītājam. Ja izmeklēšanas tiesnesis nolemj izbeigt lietu, t. i., atstāt to bez izskatīšanas, jūs šo lēmumu varat pārsūdzēt.

Ja prokurors ceļ apsūdzību pret noziedzīgā nodarījuma izdarītāju, jūs varat lūgt lietu izbeigt un atteikties no privātapsūdzības uzturētāja statusa. Tomēr prokurors var turpināt lietu, ja pieņem lēmumu šādi rīkoties.

Vai es varu iesaistīties tiesvedībā?

Pirmoreiz, kad jūs piedalāties tiesas sēdē, advokāts jūs informēs par jūsu kā cietušā tiesībām kriminālprocesā un piedāvās jums iespēju iestāties procesā kā privātpersonai, lietojot skaidru, vienkāršu un saprotamu valodu, kā arī ņemot vērā jūsu īpašības un vajadzības.

Kriminālprocesā jums kā noziegumā cietušajam ir šādas tiesības:

 • uzsākt kriminālprocesu un celt civilprasību saskaņā ar spēkā esošajiem krimināltiesību aktu noteikumiem;
 • ierasties iestādēs, kas veic izmeklēšanu, lai sniegtu tām pierādījumu avotus un attiecīgu informāciju, lai precizētu faktus.

Sākotnējās ierašanās laikā jums tiks jautāts, vai jūs vēlaties saņemt likumā paredzētos paziņojumus vai informāciju; šādā gadījumā jums jānorāda e-pasta adrese vai, ja tādas nav — mājas vai pasta adrese.

Neatkarīgi no jūsu statusa kriminālprocesā jums parasti ir tiesības piedalīties tiesas sēdē arī tad, ja tā nav atklāta. Jums ir pienākums ierasties vienīgi liecību sniegšanai.

Ja esat cietušais, kurš nav piedalījies kriminālprocesā, jūs informēs par tiesas sēdes datumu un vietu. Jūsu galvenais uzdevums būs sniegt liecību liecinieka statusā. Lai jums varētu paziņot tiesas sēdes datumu un laiku, jums procesa laikā jāziņo par adreses maiņu.

Jūs procesā varat piedalīties kā privātapsūdzības uzturētājs pirms apsūdzības sagatavošanas, proti, pirms mutiskās tiesvedības uzsākšanas, izņemot, ja kriminālprocess notiek pret nepilngadīgo. Apsūdzību sagatavo prokurors, privātapsūdzības uzturētājs, ja tāds ir, un aizstāvības advokāts. Šajā dokumentā ir ietverta šo personu sniegtā pārkāpuma klasifikācija un ieteiktais sods. Praksē katrai personai ir dotas piecas dienas rakstiskai savas nostājas iesniegšanai.

Vispārējā gadījumā jūs pārstāvēs jūsu advokāts, kurš aizstāvēs jūsu pozīciju, un jūsu tiesas pārstāvis, kas jūs formāli pārstāvēs procesā.

Ja cietušie ir vairāki, tie var uzstāties atsevišķi, tomēr tiesnesis var noteikt, ka tie jāapvieno vienā vai vairākās aizstāvības grupās. Kriminālprocesā var piedalīties arī cietušo apvienības, ja jūs kā noziegumā cietušais esat tām devis atļauju to darīt.

Ja jūs jau uzturat privātapsūdzību, jūsu advokātam ir piekļuve kopsavilkumam un citiem lietas dokumentiem, kā arī citas prokurora tiesībām līdzīgas tiesības, ieskaitot tiesības:

 • lūgt ievākt papildu pierādījumus;
 • ierosināt izsaukt jaunus lieciniekus vai ekspertus, kas pamatotu jūsu pozīciju;
 • ierosināt veikt konfrontēšanu utt.

Ja apsūdzētais tiek notiesāts, tiesa var uzdot tam atmaksāt jums šādas izmaksas: advokāta un tiesas pārstāvja, kā arī ekspertu izmaksas, publisku reģistru un notāru apliecinājumus utt.

Kriminālprocesa ietvaros jūs varat celt civilprasību (civilprasītājs), ja jūs lūdzat īpašuma restitūciju, kaitējuma atlīdzināšanu un ar noziegumu nodarīto zaudējumu (kā mantisku, tā nemantisku) atlīdzināšanu. Šajā gadījumā jūs pārstāvēs jūsu advokāts, kurš aizstāvēs jūsu pozīciju, un jūsu tiesas pārstāvis, kas jūs formāli pārstāvēs procesā.

Ja tiek pieņemts lēmums izbeigt izmeklēšanu, lēmumu par lietas izbeigšanu paziņo noziegumā tieši cietušajām personām, kas ir ziņojušas par nodarījumu, kā arī citām tieši cietušajām personām, kuru identitāte un dzīvesvieta ir zināma. Ja persona mirusi vai pazudusi tieši nozieguma rezultātā, lēmumu paziņo noziegumā netieši cietušajām personām.

Kāds ir mans oficiālais statuss tiesvedības sistēmā? Piemēram, vai es esmu vai varu izvēlēties būt cietušais, liecinieks, civilprasītājs vai privātapsūdzības uzturētājs?

Kriminālprocesā jums kā noziegumā cietušajam ir šādas tiesības:

 • uzsākt kriminālprocesu un celt civilprasību saskaņā ar spēkā esošajiem krimināltiesību aktu noteikumiem;
 • ierasties iestādēs, kas veic izmeklēšanu, lai sniegtu tām pierādījumu avotus un attiecīgu informāciju, lai precizētu faktus.

Jums tieslietu sistēmā var būt šāds daudzveidīgs statuss:

 • tieši vai netieši cietušais: pamatojoties uz paziņoto noziegumu vai, ja tiek lūgta piekļuve cietušo palīdzības un atbalsta pakalpojumiem — bez iepriekšējas ziņošanas par noziegumu, jo šī piekļuve nav atkarīga no tā, vai iepriekš iesniegts ziņojums;
 • liecinieks: ja ir iesniegts ziņojums. Jūsu dalība procesā sākas, tiklīdz esat saņēmis pavēsti;
 • privātapsūdzības uzturētājs: ja izvēlaties piedalīties kriminālprocesā kā privātapsūdzības uzturētājs, kad jūs ceļat prasību pret noziedzīgā nodarījuma izdarītāju (privāti publiskiem un privātapsūdzības noziegumiem) un pirms apsūdzības sagatavošanas, proti, pirms mutiskās tiesvedības sākuma, izņemot, ja kriminālprocess notiek pret nepilngadīgo;
 • civilprasītājs: vispārējā gadījumā — ja jūs izvēlaties kriminālprocesa ietvaros celt civilprasību, proti, ja jūs lūdzat īpašuma restitūciju, kaitējuma atlīdzināšanu un ar noziegumu nodarīto zaudējumu (kā mantisku, tā nemantisku) atlīdzināšanu.

Vispārējā gadījumā jums jābūt klāt tiesas sēdēs, arī ja tās nav atklātas. Jums ir pienākums ierasties vienīgi liecību sniegšanai.

Kādas ir manas tiesības un pienākumi šādā statusā?

Vispārējā gadījumā jums kā cietušajam, sākot ar pirmo kontaktēšanos ar iestādēm vai amatpersonām, kā arī valsts pārvaldes palīdzības un atbalsta dienestu rīcības gaitā, tostarp pirms ziņošanas par noziegumu, ir tiesības saņemt aizsardzību, informāciju, atbalstu, palīdzību un aprūpi.

Jūs varat lūgt iestādēm vai amatpersonām, ar kurām jūs esat sazinājies sākotnēji, nosūtījumu uz Noziegumos cietušo atbalsta dienestu, kur jūs saņemsiet bezmaksas konfidenciālu palīdzību, arī ja jūs iepriekš neesat ziņojis par noziegumu.

Sākot ar pirmo kontaktēšanos ar iestādēm un amatpersonām, ar jums kopā var ierasties arī jūsu izvēlēta persona.

Turklāt jums kā cietušajam ir tiesības saprast un tikt saprastam ikvienā darbībā, kas jāveic pēc nozieguma paziņošanas, ieskaitot informāciju pirms ziņojuma iesniegšanas. Tiek nodrošināts tulkojums juridiski atzītās zīmju valodās, kā arī mutiskas saziņas atbalsta līdzekļi, ja tādi ir nepieciešami.

Visa saziņa — kā mutiski, tā rakstiski — notiek skaidrā, vienkāršā un uztveramā valodā, ņemot vērā jūsu personīgās īpašības un vajadzības, īpaši, ja jums ir maņu orgānu, intelektuāli vai garīga rakstura traucējumi vai ja jūs esat nepilngadīgs.

Kā cietušajam jums ir tiesības saņemt informāciju galvenokārt par šādiem jautājumiem:

 • pieejamiem medicīniskajiem, psiholoģiskajiem vai materiālajiem palīdzības un atbalsta pasākumiem un procedūru to saņemšanai; Ja nepieciešams, šie pasākumi ietver informāciju par iespējām iegūt alternatīvu uzturēšanās vietu;
 • tiesībām ziņot par noziegumu un, ja nepieciešams — ziņošanas procedūru, kā arī tiesībām iesniegt pierādījumus par izmeklēšanu atbildīgajām personām;
 • konsultāciju un tiesiskās aizsardzības saņemšanas procedūru un, ja nepieciešams — nosacījumiem, kā minēto saņemt bez maksas;
 • iespēju lūgt aizsardzības pasākumus un, ja nepieciešams — procedūru šāda lūguma izteikšanai;
 • kompensāciju, uz kuru jums var būt tiesības, un, ja nepieciešams — procedūru tās pieprasīšanai;
 • pieejamajiem mutiskās un rakstiskās tulkošanas pakalpojumiem;
 • pieejamajiem papildu sakaru palīglīdzekļiem un pakalpojumiem;
 • procedūru, saskaņā ar kuru jūs varat īstenot savas tiesības, ja dzīvojat ārpus Spānijas;
 • pārsūdzībām, ko jūs varat iesniegt par lēmumiem, kurus uzskatāt par nesaderīgiem ar savām tiesībām;
 • par procesa veikšanu atbildīgās iestādes kontaktinformāciju un sakaru kanālus saziņai ar to;
 • pieejamajiem atjaunojošās justīcijas pakalpojumiem, ja šajā lietā tādi ir juridiski iespējami;
 • gadījumiem, kuros jums var atlīdzināt juridiskos izdevumus, un, ja nepieciešams — procedūru to pieprasīšanai;
 • tiesībām iesniegt lūgumu, lai jums paziņo par noteiktiem procesuālajiem lēmumiem, piemēram, bet ne tikai, lēmumu neuzsākt kriminālprocesu, galīgo spriedumu kriminālprocesā utt.

Neatkarīgi no jūsu statusa kriminālprocesā jums parasti ir tiesības piedalīties tiesas sēdē arī tad, ja tā nav atklāta. Jums ir pienākums ierasties vienīgi liecību sniegšanai.

Ja esat cietušais, kurš nav piedalījies kriminālprocesā, jūs informēs par tiesas sēdes datumu un vietu. Jūsu galvenais uzdevums būs sniegt liecību liecinieka statusā. Lai jums varētu paziņot tiesas sēdes datumu un laiku, jums procesa laikā jāziņo par adreses maiņu.

Jūs procesā varat piedalīties kā privātapsūdzības uzturētājs pirms apsūdzības sagatavošanas, proti, pirms mutiskās iztiesāšanas uzsākšanas, izņemot, ja kriminālprocess notiek pret nepilngadīgo. Jūs pārstāvēs jūsu advokāts, kurš aizstāvēs jūsu pozīciju, un jūsu tiesas pārstāvis, kas jūs formāli pārstāvēs procesā.

Ja jūs jau uzturat privātapsūdzību, jūsu advokātam būs piekļuve kopsavilkumam un citiem lietas dokumentiem, kā arī citas prokurora tiesībām līdzīgas tiesības, ieskaitot tiesības:

 • lūgt ievākt papildu pierādījumus;
 • ierosināt izsaukt jaunus lieciniekus vai ekspertus, kas pamatotu jūsu pozīciju;
 • ierosināt veikt konfrontēšanu utt.

Ja apsūdzētais tiek notiesāts, tiesa var uzdot tam atmaksāt jums šādas izmaksas: advokāta un tiesas pārstāvja, kā arī ekspertu izmaksas, publisku reģistru un notāru apliecinājumus utt.

lieciniekam jums ir tiesības uz bezmaksas tulku, ja jūs nerunājat spāņu valodā vai attiecīgajā reģionālajā valodā, bet jums nav pieejami dokumentu tulkošanas pakalpojumi. Neraugoties uz to, ka parasti ir grūti izvairīties no acu kontakta ar apsūdzēto un tiesu ēkās parasti nav atsevišķas uzgaidāmās telpas lieciniekiem, ja jūs esat cietis no seksuāla uzbrukuma, jūs varat:

 • tiesas zālē izmantot aizslietni vai
 • liecināt ar videokonferences starpniecību.

Ja grasāties liecināt un jums draud briesmas, tiesas priekšsēdētājs var noteikt slēgtu tiesas sēdi, lai aizsargātu morāli, sabiedrisko kārtību, kā arī jūs kā cietušo un/vai jūsu ģimeni. Jūs kā privātapsūdzības uzturētājs varat lūgt noteikt slēgtu tiesas sēdi.

Ja jūs izsauc liecināt un tiesnesis uzskata, ka pastāv būtisks risks jums vai jūsu brīvībai, īpašumam vai ģimenei, tas var veikt vienu no šādām darbībām:

 • aizsargāt jūsu identitāti, adresi, profesiju un darbvietu, neizmantojot šo informāciju procesā;
 • novērst jūsu parādīšanos tiesā un noteikt, ka paziņojumi jāsūta uz tiesas adresi;
 • aizliegt jūsu attēlu ierakstīt jebkādā datu nesējā;
 • uzdot nodrošināt policijas aizsardzību procesa laikā un pēc tā;
 • nodrošināt jūsu transportēšanu uz tiesu oficiālā transportlīdzeklī;
 • tiesā jūs ievietot policijas apsargātā uzgaidāmajā telpā;
 • īpašos gadījumos — nodrošināt jums jaunu identitāti vai finansiālu atbalstu atrašanās vietas, dzīvesvietas un darbvietas maiņai.

Ja jūs esat nepilngadīgs liecinieks, acu kontakts starp jums un apsūdzēto tiks novērsts ar jebkādiem iespējamiem tehniskiem līdzekļiem. Ierobežojumi pastāv arī attiecībā uz konfrontēšanu. Ja jums ir jebkāds interešu konflikts ar jūsu juridiskajiem pārstāvjiem, kas liedz paļauties, ka jūsu intereses izmeklēšanā vai kriminālprocesā tiks pienācīgi ievērotas, vai ja konflikts ir ar vienu no jūsu vecākiem un otrs vecāks nevar pienācīgi īstenot savu pienākumu pārstāvēt jūs vai jums palīdzēt, kā arī citos gadījumos, prokurors lūdz tiesnesi vai tiesu iecelt jums aizbildni ad litem, kam ir pienākums pārstāvēt jūs izmeklēšanā un kriminālprocesā.

Ja jūs esat ārvalstnieks, jums ir tiesības uz bezmaksas tulku, ja jūs nerunājat spāņu vai attiecīgā reģiona valodā. Policija var jums nodrošināt jūsu valodā iespiestu veidlapu ziņošanai par noziegumu, kā arī telefonisku vai klātienes piekļuvi tulkam. Tiesām ir tulku dienests, kas koordinē darbību ar Noziegumos cietušo atbalsta dienestu.

Ja jūs vēlaties celt civilprasību kriminālprocesā (civilprasītājs), jums jāierodas ar advokātu un tiesas pārstāvi, kad tiek piedāvāts iestāties procesā kā privātpersonai, bet jebkurā gadījumā — pirms nodarījuma klasifikācijas. Šajā gadījumā jūs pārstāvēs jūsu advokāts, kurš aizstāvēs jūsu pozīciju, un jūsu tiesas pārstāvis, kas jūs formāli pārstāvēs procesā.

Ja jūs saņemat subsīdiju vai pabalstu, pamatojoties uz jūsu kā cietušā statusu, un jums ir bijis noteikts likumā paredzēts aizsardzības pasākums, jums ir pienākums atmaksāt subsīdiju vai pabalstu, ja esat notiesāts par nepatiesu ziņojumu par noziegumu vai nozieguma iestudēšanu, kā arī pienākums segt izmaksas, kas pārvaldei radušās saistībā ar atzīšanas, aizsardzības un atbalsta darbībām un sniegtajiem pakalpojumiem, neskarot iespējamo citu veidu civiltiesisko vai krimināltiesisko atbildību.

Vai es varu sniegt liecību tiesvedība laikā vai iesniegt pierādījumus? Ar kādiem nosacījumiem?

Neatkarīgi no jūsu statusa kriminālprocesā jums parasti ir tiesības piedalīties tiesas sēdē arī tad, ja tā nav atklāta. Jums ir pienākums ierasties vienīgi liecību sniegšanai.

Jūs varat turpināt izmantot Noziegumos cietušo atbalsta dienesta pakalpojumus, kamēr piedalāties procesā.

Ja esat cietušais, kurš nav piedalījies kriminālprocesā, jūs informēs par tiesas sēdes datumu un vietu. Jūsu galvenais uzdevums būs sniegt liecību liecinieka statusā. Lai jums varētu paziņot tiesas sēdes datumu un laiku, jums procesa laikā jāziņo par adreses maiņu.

Jūs procesā varat piedalīties kā privātapsūdzības uzturētājs pirms apsūdzības sagatavošanas, proti, pirms mutiskās tiesvedības uzsākšanas, izņemot, ja kriminālprocess notiek pret nepilngadīgo. Jūs pārstāvēs jūsu advokāts, kurš aizstāvēs jūsu pozīciju, un jūsu tiesas pārstāvis, kas jūs formāli pārstāvēs procesā.

Ja jūs jau uzturat privātapsūdzību, jūsu advokātam būs piekļuve kopsavilkumam un citiem lietas dokumentiem, kā arī citas prokurora tiesībām līdzīgas tiesības:

 • lūgt ievākt papildu pierādījumus;
 • ierosināt izsaukt jaunus lieciniekus vai ekspertus, kas pamatotu jūsu pozīciju;
 • ierosināt veikt konfrontēšanu utt.

Ja apsūdzētais tiek notiesāts, tiesa var uzdot tam atmaksāt jums šādas izmaksas: advokāta un tiesas pārstāvja, kā arī ekspertu izmaksas, publisku reģistru un notāru apliecinājumus utt.

lieciniekam jums ir tiesības uz bezmaksas tulku, ja jūs nerunājat spāņu valodā vai attiecīgajā reģionālajā valodā, bet jums nav pieejami dokumentu tulkošanas pakalpojumi. Neraugoties uz to, ka parasti ir grūti izvairīties no acu kontakta ar apsūdzēto un tiesu ēkās parasti nav atsevišķas uzgaidāmās telpas lieciniekiem, ja jūs esat cietis no seksuāla uzbrukuma, jūs varat:

 • tiesas zālē izmantot aizslietni vai
 • liecināt ar videokonferences starpniecību.

Ja grasāties liecināt un jums draud briesmas, tiesas priekšsēdētājs var noteikt slēgtu tiesas sēdi, lai aizsargātu morāli, sabiedrisko kārtību, kā arī jūs kā cietušo un/vai jūsu ģimeni. Jūs kā privātapsūdzības uzturētājs varat lūgt noteikt slēgtu tiesas sēdi.

Ja jūs izsauc liecināt un tiesnesis uzskata, ka pastāv būtisks risks jums vai jūsu brīvībai, īpašumam vai ģimenei, tas var veikt vienu no šādām darbībām:

 • aizsargāt jūsu identitāti, adresi, profesiju un darbvietu, neizmantojot šo informāciju procesā;
 • novērst jūsu parādīšanos tiesā, nosakot, ka paziņojumi jāsūta uz tiesas adresi;
 • aizliegt jūsu attēlu ierakstīt jebkādā datu nesējā;
 • uzdot nodrošināt policijas aizsardzību procesa laikā un pēc tā;
 • nodrošināt jūsu transportēšanu uz tiesu oficiālā transportlīdzeklī;
 • tiesā jūs ievietot policijas apsargātā uzgaidāmajā telpā;
 • īpašos gadījumos — nodrošināt jums jaunu identitāti vai finansiālu atbalstu atrašanās vietas, dzīvesvietas un darbvietas maiņai.

Ja jūs esat nepilngadīgs liecinieks, acu kontakts starp jums un apsūdzēto tiks novērsts ar jebkādiem iespējamiem tehniskiem līdzekļiem. Ierobežojumi pastāv arī attiecībā uz konfrontēšanu. Ja jums ir jebkāds interešu konflikts ar jūsu juridiskajiem pārstāvjiem, kas liedz paļauties, ka jūsu intereses izmeklēšanā vai kriminālprocesā tiks pienācīgi ievērotas, vai ja konflikts ir ar vienu no jūsu vecākiem un otrs vecāks nevar pienācīgi īstenot savu pienākumu pārstāvēt jūs vai jums palīdzēt, kā arī citos gadījumos, prokurors lūdz tiesnesi vai tiesu iecelt jums aizbildni ad litem, kam ir pienākums pārstāvēt jūs izmeklēšanā un kriminālprocesā.

Ja jūs esat ārvalstnieks, jums ir tiesības uz bezmaksas tulku, ja jūs nerunājat spāņu vai attiecīgā reģiona valodā. Tiesām ir tulku dienests, kas koordinē darbību ar Noziegumos cietušo atbalsta dienestu.

Kādu informāciju es saņemšu tiesvedības laikā?

Ja esat iesniedzis attiecīgu lūgumu, jums ir tiesības saņemt informāciju par tiesas sēdes datumu, laiku un vietu, noziedzīgā nodarījuma izdarītājam uzrādītās apsūdzības saturu, kā arī tikt informētam par šādiem lēmumiem:

 • lēmumu neuzsākt kriminālprocesu;
 • galīgo spriedumu kriminālprocesā;
 • lēmumiem ieslodzīt vai atbrīvot noziedzīgā nodarījuma izdarītāju, kā arī iespējamu noziedzīgā nodarījuma izdarītāja izbēgšanu no apcietinājuma;
 • lēmumiem, ar ko pieņem vai groza jau noteiktos personas aizsardzības pasākumus, ja tādi noteikti jūsu drošībai;
 • tiesu vai cietumu iestāžu lēmumiem, kas skar personas, kuras notiesātas par vardarbīgiem vai ar iebiedēšanu izdarītajiem noziegumiem un kuras rada risku jūsu drošībai;
 • lēmumiem, kas ir saistīti ar jūsu kā cietušā piedalīšanos soda izpildē un kas tiek pieņemti ieslodzījuma vietās, kā arī lēmumiem, kas ietekmē notiesātā iekļaušanu 3. pakāpes atvērta tipa cietuma režīmā, cietuma atvieglojumiem, īstermiņa atbrīvošanu, nosacītu atbrīvošanu utt.

Iesniedzot lūgumu, lai jums tiktu paziņots par minētajiem lēmumiem, jums ir jānorāda e-pasta adrese vai tās vietā — pasta vai mājas adrese, uz kuru iestādei sūtīt paziņojumus un informāciju.

Izņēmuma gadījumā, ja jums nav e-pasta adreses, tos nosūta ar parasto pastu uz jūsu norādīto adresi.

Ja jūs esat pilsonis, kas dzīvo ārpus Eiropas Savienības un kuram nav e-pasta vai pasta adreses, uz kuru nosūtīt paziņojumus, tos nosūta Spānijas diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai publicēšanai jūsu rezidences vietas valstī.

Paziņojumi, kurus jūs varat saņemt, ir vismaz lēmuma rezolutīvā daļa un tā juridiskais pamats.

Ja jūs esat formāli piedalījies procesā kā cietušais, lēmumus paziņo jūsu tiesas pārstāvim, kā arī jums uz jūsu norādīto e-pasta adresi.

Jūs jebkurā laikā varat paust savu gribu netikt informētam par minētajiem lēmumiem — šādā gadījumā jūsu lūgums zaudēs spēku.

Ja esat lūdzis nosūtījumu uz Noziegumos cietušo atbalsta dienestu vai saņemat aprūpi no viena no šiem dienestiem, jums ir tiesības saņemt informāciju par procesa veikšanu atbildīgās iestādes kontaktinformāciju un sakaru kanālus, kurus jūs varat izmantot saziņā ar to, kā arī informāciju par tiesas sēdes datumu, laiku un vietu un noziedzīgā nodarījuma izdarītājam uzrādītās apsūdzības saturu.

Ja esat cietis no dzimumu vardarbības nozieguma, jums ir tiesības bez īpaša lūguma izteikšanas tikt informētam par agresora procesuālo situāciju un veiktajiem aizsardzības pasākumiem. Jūs jebkurā brīdī varat paust savu gribu nesaņemt šo informāciju.

Vai es varēšu piekļūt tiesas materiāliem?

Ja jūs jau uzturat privātapsūdzību, jūsu advokātam būs piekļuve kopsavilkumam un citiem lietas dokumentiem.

Jurista ikdienas darbā ietilpst piekļuve juridiskajai informācijai un dokumentiem, jo īpaši gadījumos, kad tā klients nav procesa dalībnieks.

Saskaņā ar Spānijas tiesību aktiem lietas dalībnieki var tikt informēti par procesu un piedalīties visās procesuālajās formālajās darbībās.

Lapa atjaunināta: 11/03/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

3 - Manas tiesības pēc tiesas procesa

Vai es varu pārsūdzēt nolēmumu?

Ja vēlaties pārsūdzēt spriedumu, ar kuru apsūdzētais atzīts par nevainīgu, jums jāatceras, ka, ja jūs neesat bijis lietas dalībnieks, jūs nevarat pārsūdzēt spriedumu.

Ja esat bijis lietas dalībnieks un esat privātapsūdzības uzturētājs, jūs varat iesniegt šādu pārsūdzību:

 • par spriedumu — 10 dienu laikā no tā paziņošanas; pārsūdzības pamati ir dažādi un ir iespējams atkārtoti izvērtēt pierādījumus. Tā ir pārsūdzība vispārējā kārtībā.
 • kasācijas sūdzību — piecu dienu laikā no sprieduma paziņošanas; pamats ir tiesību aktu vai Spānijas konstitūcijas pārkāpums, vai formāls pamats. Tā ir ārpuskārtas pārsūdzība.

Kā civilprasītājs jūs varat iesniegt kasācijas sūdzību tikai par jautājumiem, kas ir saistīti ar jūsu kompensāciju.

Saistībā ar citu pārsūdzību iesniegšanu ir noteikts — ja vispirms esat iesniedzis pārsūdzību vispārējā kārtībā, jūs varat iesniegt kasācijas sūdzību kā otro pārsūdzību. Kasācijas sūdzību izskata Augstākā tiesa.

Noziegumos cietušo atbalsta dienests sniegs jums informāciju par pārsūdzībām, ko varat iesniegt attiecībā uz lēmumiem, kurus uzskatāt par nesaderīgiem ar jūsu tiesībām.

Kādas ir manas tiesības pēc soda piespriešanas?

Ja esat iesniedzis attiecīgu lūgumu, jums ir tiesības tikt informētam par šādiem lēmumiem:

 • lēmumu neuzsākt kriminālprocesu;
 • galīgo spriedumu kriminālprocesā;
 • lēmumiem ieslodzīt vai atbrīvot noziedzīgā nodarījuma izdarītāju, kā arī iespējamu noziedzīgā nodarījuma izdarītāja izbēgšanu no apcietinājuma;
 • lēmumiem, ar ko pieņem vai groza jau noteiktos personas aizsardzības pasākumus, ja to mērķis ir garantēt jūsu drošību;
 • tiesu vai cietumu iestāžu lēmumiem, kas skar personas, kuras notiesātas par vardarbīgiem vai ar iebiedēšanu izdarītajiem noziegumiem un kuras rada risku jūsu drošībai;
 • lēmumiem, kas ir saistīti ar jūsu piedalīšanos soda izpildē un kas tiek pieņemti ar ieslodzījumu saistītos jautājumos, kā arī lēmumiem, kas ietekmē notiesātā iekļaušanu 3. pakāpes atvērta tipa cietuma režīmā, ieslodzījuma vietas priekšrocībām, īstermiņa atbrīvošanu, nosacītu atbrīvošanu utt.

Jūsu galvenās tiesības sprieduma izpildes gaitā ir tiesības uz informāciju par soda noteikšanu apsūdzētajai personai. Informācija par tās atbrīvošanu no ieslodzījuma vietas vispārējā gadījumā ir uzskatāma par daļu no privātās dzīves, kuru nevar jums paziņot.

Izņēmuma gadījumā, ja esat cietis no nozieguma, kas saistīts ar dzimumu vardarbību, jums tiks sniegta informācija par apsūdzētā procesuālo statusu un to, kā tas izcieš piespriesto sodu, kamēr vien ir spēkā aizsardzības rīkojums vai ierobežošanas rīkojums.

Ja jūs esat privātapsūdzības uzturētājs, jūs varat piedalīties apsūdzētās personas soda atlikšanā. Brīvības atņemšanas sods, kura ilgums nepārsniedz divus gadus, var tikt atlikts, ja noteiktā termiņā nenotiek recidīvs. Pēc šī termiņa sods izbeidzas. Lēmumu par soda atlikšanu pieņem tiesa, un pirms tā pieņemšanas jūs uzklausīs tiesnesis.

Noziegumos cietušo atbalsta dienests sniegs informāciju par iespējām jums kā cietušajam piedalīties brīvības atņemšanas soda izpildē un veiks visas nepieciešamās palīdzības darbības, lai jūs varētu īstenot likumā atzītās tiesības.

Ja esat cietis no terorisma, Valsts Augstākās tiesas Terorismā cietušo informācijas un atbalsta dienests jums nodrošinās nepieciešamos informācijas kanālus, lai jūs uzzinātu visu par brīvības atņemšanas soda izpildi līdz soda pilnīgas izciešanas brīdim, jo īpaši atvieglojumu piešķiršanas vai notiesāto atbrīvošanas gadījumos.

Vai man ir tiesības uz atbalstu vai aizsardzību pēc tiesvedības? Cik ilgi?

Ja notiek sprieduma izpilde un tas ir nepieciešams, jūsu aizsardzību ar tiesneša lēmumu var turpināt. Jūs varat saņemt policijas aizsardzību vai izņēmuma gadījumos — jaunu identitāti vai finansiālu atbalstu dzīvesvietas vai darba maiņai.

Dažu noziegumu, piemēram, dzimumu vardarbības vai vardarbības ģimenē, gadījumā jūs varat lūgt izdot aizsardzības rīkojumu, kura darbības termiņu laikā noteiks ar tiesu iestādes lēmumu.

Aizsardzības rīkojuma izdošanu var lūgt tieši tiesu iestādei vai prokuroram, tiesībaizsardzības amatpersonām, Noziegumos cietušo atbalsta dienestam vai valsts pārvaldes sociālajam dienestam vai aprūpes iestādēm.

Aizsardzības rīkojums paredz visaptverošu aizsardzības statusu, kas ietver likumā noteiktos civiltiesiskos un krimināltiesiskos aizsardzības pasākumus, kā arī citus tiesību sistēmā paredzētos palīdzības un sociālās aizsardzības pasākumus.

Aizsardzības rīkojuma izdošana ietver pienākumu būt pastāvīgi informētam par apsūdzētā vai aizdomās turētā procesuālo statusu, kā arī veikto aizsardzības pasākumu darbības jomu un spēkā esību. Jo īpaši jūs nepārtraukti informēs par varbūtējā agresora apcietinājuma statusu. Šim nolūkam aizsardzības rīkojums tiks pārsūtīts ieslodzījuma vietu administrācijai.

Jūs var aizsargāt arī, nosakot noziedzīgā nodarījuma izdarītājam noteiktus sodus vai drošības pasākumus: ierobežojošus rīkojumus, vecāku vai aizbildnības tiesību atņemšanu, ieroču nēsāšanas un lietošanas atļaujas atņemšanu utt. Turklāt gadījumos, kad soda izpilde pirms nokļūšanas ieslodzījuma vietā tiek atlikta, tiesnesis var aizliegt noziedzīgā nodarījuma izdarītājam doties uz konkrētām vietām vai tuvoties jums, uzdot noziedzīgā nodarījuma izdarītājam piedalīties noteiktās izglītības programmās u. c.

Kā cietušajam jums ir šādas tiesības:

a) lūgt noteikt priekšlaicīgi atbrīvotajai personai likumā paredzētos uzvedības pasākumus vai noteikumus, kas uzskatāmi par nepieciešamiem, lai garantētu jūsu drošību, ja šī persona ir bijusi notiesāta par darbībām, kas jums pamatoti varētu radīt apdraudējumu;

b) sniegt tiesnesim vai tiesai jebkuru informāciju, kam ir nozīme, lemjot par piespriestā soda izpildi, no nozieguma izrietošo civiltiesisko atbildību vai noteikto konfiskāciju.

Noziegumos cietušo atbalsta dienests sadarbosies un koordinēs darbību ar struktūrām, iestādēm un dienestiem, kas var būt iesaistīti palīdzības sniegšanā cietušajam: tiesu varu, prokuratūru, tiesībaizsardzības amatpersonām, īpaši neaizsargātu cietušo gadījumā, kuriem pastāv augsts viktimizācijas risks. Turklāt, ja jūs esat cietušais, kam nepieciešami īpaši aizsardzības pasākumi, tas izvērtēs jūsu lietu, lai noteiktu, kādi aizsardzības, palīdzības un atbalsta pasākumi ir jānodrošina; to vidū var būt, piemēram:

 • psiholoģiskā atbalsta vai palīdzības sniegšana, lai cīnītos ar nozieguma izraisītajiem traucējumiem, izmantojot jūsu aprūpei piemērotākās psiholoģijas metodes;
 • jūsu pavadīšana uz tiesas sēdi;
 • informācija par pieejamajiem psihiski sociālajiem un aprūpes resursiem un nosūtīšana šo pakalpojumu saņemšanai pēc jūsu lūguma;
 • jebkuri īpaši atbalsta pasākumi, kas var būt nepieciešami, ja esat īpaši aizsargājams cietušais;
 • nosūtīšana specializēto atbalsta pakalpojumu saņemšanai.

Cik ilgi?

Tiesas noteiktie aizsardzības pasākumi ir spēkā līdz attiecīgajā tiesu iestādes lēmumā noteiktajam termiņam.

Noziegumos cietušo atbalsts dienests visā kriminālprocesa gaitā un pienācīgu laikposmu pēc procesa beigām uzraudzīs jūsu lietu, jo īpaši, ja jūs esat neaizsargāts cietušais, neatkarīgi no tā, vai ir zināma noziedzīgā nodarījuma izdarītāja identitāte un procesa rezultāts.

Kādu informāciju es saņemšu, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājam tiks piespriests sods?

Jūsu galvenās tiesības sprieduma izpildes gaitā ir tiesības uz informāciju par soda noteikšanu apsūdzētajai personai. Informācija par tās atbrīvošanu no ieslodzījuma vietas vispārējā gadījumā ir uzskatāma par daļu no privātās dzīves, kuru nevar jums paziņot.

Izņēmuma gadījumā, ja esat cietis no nozieguma, kas saistīts ar dzimumu vardarbību, jums tiks sniegta informācija par apsūdzētā procesuālo statusu un to, kā tas izcieš piespriesto sodu, kamēr ir spēkā aizsardzības rīkojums vai ierobežošanas rīkojums, izņemot, ja jūs izsakāt vēlmi nesaņemt informāciju par šiem jautājumiem.

Noziegumos cietušo atbalsta dienests sniegs informāciju par iespējām jums kā cietušajam piedalīties brīvības atņemšanas soda izpildē un veiks visas nepieciešamās palīdzības darbības, lai jūs varētu īstenot likumā atzītās tiesības.

Ja esat cietis no terorisma, Valsts Augstākās tiesas Terorismā cietušo informācijas un atbalsta dienests jums nodrošinās nepieciešamos informācijas kanālus, lai jūs uzzinātu visu par brīvības atņemšanas soda izpildi līdz soda pilnīgas izciešanas brīdim, jo īpaši atvieglojumu piešķiršanas vai notiesāto atbrīvošanas gadījumos.

Vai mani informēs gadījumā, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs tiks atbrīvots (tostarp atbrīvots priekšlaikus vai nosacīti) vai izbēgs no ieslodzījuma vietas?

Ja esat iesniedzis attiecīgu lūgumu, jums ir tiesības cita starpā tikt informētam par šādiem lēmumiem:

 • lēmumiem ieslodzīt vai atbrīvot noziedzīgā nodarījuma izdarītāju, kā arī iespējamu noziedzīgā nodarījuma izdarītāja izbēgšanu no apcietinājuma;
 • tiesu vai cietumu iestāžu lēmumiem, kas skar personas, kuras notiesātas par vardarbīgiem vai ar iebiedēšanu izdarītajiem noziegumiem un kuras rada risku jūsu drošībai;
 • lēmumiem, kas ir saistīti ar jūsu piedalīšanos soda izpildē un kas tiek pieņemti ar ieslodzījumu saistītos jautājumos, kā arī lēmumiem, kas ietekmē notiesātā iekļaušanu 3. pakāpes atvērta tipa cietuma režīmā, ieslodzījuma vietas priekšrocībām, īstermiņa atbrīvošanu, nosacītu atbrīvošanu utt.

Noziegumos cietušo atbalsta dienests sniegs informāciju par iespējām jums kā cietušajam piedalīties brīvības atņemšanas soda izpildē un veiks visas nepieciešamās palīdzības darbības, lai jūs varētu īstenot likumā atzītās tiesības.

Ja esat cietis no terorisma, Valsts Augstākās tiesas Terorismā cietušo informācijas un atbalsta dienests jums nodrošinās nepieciešamos informācijas kanālus, lai jūs uzzinātu visu par brīvības atņemšanas soda izpildi līdz soda pilnīgas izciešanas brīdim, jo īpaši atvieglojumu piešķiršanas vai notiesāto atbrīvošanas gadījumos.

Vai es tikšu iesaistīts lēmumu pieņemšanā par atbrīvošanu vai nosacītu atbrīvošanu?

Jums kā noziegumā cietušajam ir šādas tiesības:

 • lūgt noteikt priekšlaicīgi atbrīvotajai personai likumā paredzētos uzvedības pasākumus vai noteikumus, kas uzskatāmi par nepieciešamiem, lai garantētu jūsu drošību, ja šī persona ir bijusi notiesāta par darbībām, kas cietušajam pamatoti varētu radīt apdraudējumu;
 • sniegt tiesnesim vai tiesai jebkuru informāciju, kam ir nozīme, lemjot par piespriestā soda izpildi, no nozieguma izrietošo civiltiesisko atbildību vai noteikto konfiskāciju.

Noziegumos cietušo atbalsta dienests sniegs informāciju par iespējām jums kā cietušajam piedalīties brīvības atņemšanas soda izpildē un veiks visas nepieciešamās palīdzības darbības, lai jūs varētu īstenot likumā atzītās tiesības.

Ja esat cietis no terorisma, Valsts Augstākās tiesas Terorismā cietušo informācijas un atbalsta dienests jums nodrošinās nepieciešamos informācijas kanālus, lai jūs uzzinātu visu par brīvības atņemšanas soda izpildi līdz soda pilnīgas izciešanas brīdim, jo īpaši atvieglojumu piešķiršanas vai notiesāto atbrīvošanas gadījumos.

Piemēram, vai es varēšu izteikt viedokli vai iesniegt pārsūdzību?

Ja esat lūdzis jūs informēt par noteiktiem lēmumiem, kas tiek pieņemti ar ieslodzījumu saistītos jautājumos, kā arī lēmumiem, kas ietekmē notiesātā iekļaušanu 3. pakāpes atvērta tipa cietuma režīmā, ieslodzījuma vietas priekšrocībām, īstermiņa atbrīvošanu, nosacītu atbrīvošanu utt., jūs šos lēmumus varat pārsūdzēt arī tad, ja neesat bijis lietas dalībnieks. Jums savs nodoms pārsūdzēt (ne obligāti izmantojot advokāta palīdzību) jādara zināms kompetentajam tiesas sekretāram ne vēlāk kā piecas dienas, skaitot no brīža, kad jūs esat ticis informēts par lēmumu, un pārsūdzība jāiesniedz 15 dienu laikā no šāda paziņojuma iesniegšanas.

Lai apstrīdētu notiesātā iespējamo iekļaušanu 3. pakāpes atvērta tipa cietuma režīmā, jums jābūt cietušam no viena no šādiem noziegumiem:

 • nonāvēšana;
 • aborts;
 • miesas bojājumi;
 • noziegumi pret brīvību;
 • noziegumi ar spīdzināšanu un noziegumi pret morālo integritāti;
 • noziegumi pret seksuālo brīvību un neaizskaramību;
 • zādzības veida noziegumi, kas pastrādāti, lietojot vardarbību vai iebiedēšanu;
 • teroristiski noziegumi;
 • cilvēku tirdzniecības noziegumi.

Pirms cietuma iestāde pieņem kādu no minētajiem lēmumiem, par konkrēto lēmumu tiks paziņots jums, lai jūs varētu iesniegt argumentus, kurus uzskatāt par nepieciešamiem, ja jūs esat iesniedzis attiecīgu lūgumu jūs informēt par šiem lēmumiem.

Noziegumos cietušo atbalsta dienests jums sniegs visu nepieciešamo informāciju par pārsūdzībām, ko jūs varat iesniegt attiecībā uz lēmumiem, kurus uzskatāt par nesaderīgiem ar jūsu tiesībām.

Lapa atjaunināta: 11/03/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

4 - Kompensācija

Kāds ir process zaudējumu atlīdzības pieprasīšanai no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja (piem., lietas izskatīšana tiesā, civilprasība, saistītā procedūra)?

Kā privātapsūdzības uzturētājs jūs varat pieprasīt kompensāciju, izmantojot civilprasību tā paša kriminālprocesa ietvaros, vai atlikt šo prasību līdz kriminālprocesa noslēgumam. Ja abas tiesvedības notiek atsevišķi, civilprasības virzība var turpināties, kad beidzies kriminālprocess.

Jūs varat piedalīties procesā arī tikai kā civilprasītājs, kam nav procesuālās rīcībspējas. Ja neiegūstat civilprasītāja statusu kompensācijas pieprasīšanai, prokurors pārņems civilprasību jūsu vārdā. Ja tiesa pasludina apsūdzēto par nevainīgu vai nepiešķir jums kompensāciju, jūs varat pieprasīt zaudējumu atlīdzību civilprocesuālā kārtībā.

Apsūdzētā civiltiesiskā atbildība sedz īpašuma restitūciju, kaitējuma atlīdzināšanu un zaudējumu (tostarp — partnerim un bērniem nodarīto) kompensēšanu.

Jūs varat arī saņemt kompensāciju no valsts.

Noziegumos cietušo atbalsta dienests ir palīdzības iestāde noziegumā cietušajiem pārrobežu situācijās, kad noziegums, kurā jūs esat cietis, ir izdarīts Eiropas Savienības dalībvalstī, kas nav Spānija, un jūs esat Spānijas pastāvīgais iedzīvotājs. Pārrobežu teroristisku noziegumu situācijās palīdzības iestāde ir Iekšlietu ministrija ar Terorismā cietušo atbalsta ģenerāldirektorāta starpniecību.

Vispārējā gadījumā, izņemot teroristiskus noziegumus, palīdzības iestāde sadarbojas attiecībā uz Eiropas Savienības dalībvalsts, kurā izdarīts noziegums, piešķirtā pabalsta saņemšanas uzsākšanu un virzīšanu, lai jūs kā pieteikuma iesniedzējs Spānijā varētu saņemt attiecīgo kompensāciju no valsts, kuras teritorijā noziegums izdarīts.

Šim nolūkam Noziegumā cietušo atbalsta dienests jums kā pabalsta pieprasītājam sniegs šādu informāciju:

 • informāciju par iespējām pieprasīt finansiālu pabalstu vai kompensāciju, nepieciešamajām procedūrām vai veidlapām, ieskaitot to aizpildīšanu, un varbūtēji nepieciešamajiem pavaddokumentiem;
 • vispārējus norādījumus, kā aizpildīt papildu informācijas pieprasījumus.

Turklāt Noziegumā cietušo atbalsta dienestam kā palīdzības iestādei jāveic šādas darbības:

 • jāpārsūta jūsu prasība un tās pavaddokumenti, kā arī attiecīgā gadījumā — dokumenti, pēc kuriem nepieciešamība radusies vēlāk, lēmuma pieņēmējai iestādei, ko iecēlusi valsts, kuras teritorijā noziegums izdarīts;
 • jāsadarbojas ar lēmuma pieņēmēju iestādi, ja šī iestāde saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem lemj uzklausīt pieteikuma iesniedzēju vai jebkuru citu personu.

Ja ar likumu noteiktā valsts pabalsta pieprasījumu apstrādā ar tās valsts palīdzības iestādes starpniecību, kurā ir pabalsta pieprasītāja pastāvīgā dzīvesvieta, lēmuma pieņēmēja iestāde ir Ekonomikas un finanšu ministrijas Darbaspēka izmaksu un valsts pensiju ģenerāldirektorāts.

Lēmuma pieņēmējai iestādei gan jums kā pabalsta pieprasītājam, gan palīdzības iestādei ir jāsniedz šāda informācija:

 • valsts pabalsta pieprasījuma saņemšanas fakts, procesa uzsācēja struktūra, lēmuma pieņemšanas termiņš un, ja iespējams, paredzamais lēmuma pieņemšanas datums;
 • lēmums par lietas izbeigšanu.

Teroristisku noziegumu gadījumā, kad nozieguma vieta atrodas Eiropas Savienības dalībvalstī, kas nav Spānija, un jūs kā pabalsta pieprasītājs pastāvīgi dzīvojat Spānijā, kā palīdzības iestāde darbojas Iekšlietu ministrija (Terorismā cietušo atbalsta ģenerāldirektorāts), lai jūs Spānijā varētu saņemt attiecīgo kompensāciju, ja tāda paredzēta, no valsts, kuras teritorijā noziegums izdarīts. Darbības, kas jāveic Cietušo atbalsta ģenerāldirektorātam kā palīdzības vai lēmumu pieņemšanas iestādei, ir līdzvērtīgas tām, kas attiecas uz Ekonomikas un finanšu ministrijas Darbaspēka izmaksu un valsts pensiju ģenerāldirektorātu.

Tiesa uzdeva pārkāpējam atlīdzināt man zaudējumus vai samaksāt kompensāciju. Kā es varu panākt to, lai noziedzīgā nodarījuma izdarītājs veic maksājumu?

Ja pārkāpējs atzīts par daļēji maksātnespējīgu, valsts pilnībā vai daļēji izmaksā pabalstu.

Valsts pārņem jūsu tiesības pret personu, kas ir civiltiesiski atbildīga par noziegumu, nepārsniedzot provizoriskā vai galīgā pabalsta apmēru, kas jums piešķirts kā cietušajam vai saņēmējam.

Valsts var celt piedziņas prasību pret personu, kas ir civiltiesiski atbildīga par noziedzīgo nodarījumu, lai tā pilnībā vai daļēji atlīdzinātu piešķirto pabalstu.

Šo darbību, ja tas nepieciešams, veic, izmantojot administratīvo atgūšanas procedūru un cita starpā piemēro šādos gadījumos:

 • ja ar galīgo tiesas nolēmumu konstatēts, ka noziegums nav izdarīts;
 • ja pēc maksājuma veikšanas gan jūs kā cietušais, gan jūsu apgādājamie uz jebkāda pamata ir saņēmuši pilnīgu vai daļēju kompensāciju par zaudējumiem, kas ciesti trīs gadu laikā pēc pabalsta piešķiršanas;
 • ja pabalsts saņemts, pamatojoties uz nepareizas vai tīši nepilnīgas informācijas sniegšanu, vai ar citiem krāpnieciskiem paņēmieniem, kā arī tādu apstākļu tīšu noklusēšanu, kuru dēļ pieprasītais pabalsts tiktu atteikts vai samazināts;
 • ja ar spriedumu piespriestā kompensācija ir mazāka par provizorisko pabalstu.

Šo prasību ceļ, valstij iestājoties notiekošajā kriminālprocesā vai civilprocesā, neskarot civilprasību, kuru var celt prokurors.

Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nemaksā, vai valsts var samaksāt man avansu? Ar kādiem nosacījumiem?

Ja persona, kura notiesāta par nozieguma izdarīšanu, atzīta par daļēji maksātnespējīgu, valsts pilnībā vai daļēji izmaksā pabalstu.

Ja ir pierādīts smags materiālais stāvoklis, kādā jūs esat nonācis kā cietušais vai tā apgādājamais, provizorisko pabalstu var piešķirt pirms galīgā tiesas nolēmuma pieņemšanas, ar kuru izbeidz kriminālprocesu.

Provizorisko pabalstu var pieprasīt, kad esat paziņojis par notikušo kompetentajām iestādēm vai kad, balstoties uz šiem notikumiem, kriminālprocess tiek veikts pēc iestādes iniciatīvas.

Vai man ir tiesības uz kompensāciju no valsts?

Jūs varat saņemt kompensāciju no valsts.

Spānijā pastāv sistēma no tīšiem un vardarbīgiem noziegumiem cietušo personu atbalstam, ja tie izdarīti Spānijā un to rezultāts ir nāve, smagi miesas bojājumi vai smags kaitējums fiziskajai vai garīgajai veselībai. Pabalstu piešķir arī personām, kuras cietušas no noziegumiem pret seksuālo brīvību, pat ja šie noziegumi izdarīti, nelietojot vardarbību.

Vispārīgā gadījumā juridisko noteiktais finansiālais pabalsts jums ir pieejams tad, ja nozieguma izdarīšanas laikā jūs esat Spānijas vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis, vai, ja neviens no šiem nosacījumiem neizpildās — Spānijas pastāvīgais iedzīvotājam vai citas valsts pilsonis, kura līdzīgu palīdzību savā teritorijā sniedz Spānijas pilsoņiem.

Nāves gadījumā saņēmējiem, nevis mirušajai personai, ir jāatbilst minētajām prasībām par valstspiederību vai dzīvesvietu.

Ja ir nodarīti smagi miesas bojājumi vai smags kaitējums fiziskajai vai garīgajai veselībai, saņēmēji ir tieši cietušās personas, proti, personas, kam radušies miesas bojājumi vai zaudējumi.

Nāves gadījumā saņēmēji ir netieši cietušās personas, proti:

 • Mirušās personas laulātais, kas nav juridiski atšķirts, vai persona, kas ar mirušo personu pastāvīgi dzīvojusi līdzīgās attiecībās vismaz divus gadus pirms tās nāves, izņemot, ja jums ir kopīgi bērni — šādā gadījumā pietiek ar vienkāršu kopdzīvi. Minētais attiecas arī uz šo personu bērniem, arī ja tie nav mirušās personas bērni, ja tie ir bijuši finansiāli atkarīgi no šīs personas un pastāvējusi faktiska kopdzīve.

Saņēmēju vidū nekādā gadījumā nevar tikt ietverta persona, kas notiesāta par tīšu nonāvēšanu jebkurā tās formā, ja mirusī persona ir bijusi tās laulātais vai persona, ar kuru tai bijušas stabilas laulībai pielīdzināmas attiecības.

 • Mirušās personas bērns, kas ir bijis finansiāli atkarīgs no šīs personas un dzīvojis kopā ar to, pieņemot, ka nepilngadīgi bērni vai pieaugušie ar invaliditāti ir finansiāli atkarīgi.
 • Viens no mirušās personas vecākiem, kas ir bijis finansiāli atkarīgs no šīs personas, ja nav personu, kas atrastos kādā no iepriekšminētajām situācijām.
 • Ar Spānijas tiesību aktiem noteiktā finansiālā pabalsta mērķiem par netieši cietušiem uzskata arī nepilngadīgas personas, kuras nāve ir nozieguma tiešas sekas, vecākus.

Cietušajiem finansiālā pabalsta piešķiršanas pamatu rada tādi miesas bojājumi, kas kaitē ķermeņa integritātei vai fiziskajai vai garīgajai veselībai un kas personai, kurai tie nodarīti, izraisa pārejošu darbnespēju, kuras ilgums pārsniedz sešus mēnešus, vai pastāvīgu darbnespēju, kas izraisa invaliditāti vismaz 33 % apmērā.

Vispārējā gadījumā pabalsta piešķiršana ir atkarīga no tā, vai ir pieņemts galīgs tiesas nolēmums, ar ko izbeidz kriminālprocesu. Ņemot vērā krimināllietu iztiesāšanas termiņus, pirms galīgā tiesas nolēmuma pieņemšanas, ar kuru tiek izbeigts kriminālprocess, tiesību aktos paredzēta iespēja piešķirt provizorisku pabalstu, ņemot vērā noziegumā cietušās personas vai tās apgādājamo smago materiālo stāvokli. Provizorisko pabalstu var pieprasīt, kad cietušais ir par notikušo paziņojis kompetentajām iestādēm vai kad kompetentās iestādes ir uzsākušas kriminālprocesu, par kuru ziņot nav nepieciešams.

Pabalsta apmērs jebkurā gadījumā nedrīkst pārsniegt spriedumā noteikto kompensāciju.

Ja nozieguma tiešas sekas ir nepilngadīgas personas vai personas ar invaliditāti nāve, nepilngadīgās personas vecākiem vai aizbildņiem ir tiesības tikai uz pabalstu, kas nepārsniedz to faktiski samaksāto bēru izdevumu kompensāciju līdz juridiski noteiktai robežai.

Ja noziegums izdarīts pret seksuālo autonomiju un radījis kaitējumu cietušā garīgajai veselībai, pabalsta summa sedz cietušā brīvi izvēlētas ārstniecības izmaksas līdz likumā noteiktajam maksimālajam līmenim.

Vispārējā gadījumā pabalsta pieprasīšanas termiņš ir viens gads, skaitot no nozieguma izdarīšanas brīža. Šo termiņu aptur, sākoties kriminālprocesam, un atjauno, kad pieņemts galīgais tiesas nolēmums un tas paziņots cietušajam.

Pabalsta saņemšana ir nesaderīga ar:

 • kompensāciju, kas noteikta ar spriedumu. Tomēr, ja pārkāpējs atzīts par daļēji maksātnespējīgu, tiks izmaksāts viss pabalsts vai daļa no tā;
 • privāta apdrošinātāja izmaksātu kompensāciju vai pabalstu, kā arī sociālā nodrošinājuma subsīdiju, kas var tikt piemērota cietušā pārejošas darbnespējas dēļ. Tomēr personai, kas guvusi labumu no privātas apdrošināšanas, izmaksā pabalstu, ja saskaņā ar šo apdrošināšanu saņemamā kompensācija ir mazāka par spriedumā noteikto summu;
 • šī pabalsta saņemšana ikvienā gadījumā ir nesaderīga ar kompensāciju, ko izmaksā personām, kuras cietušas no bruņotiem grupējumiem un teroristiem.

Pabalsta saņemšana ir saderīga ar:

 • cietušā pastāvīgas darbnespējas vai nāves gadījumā — ar valsts pensijas saņemšanu, uz kuru saņēmējam ir tiesības;
 • sociālo palīdzību saskaņā ar 2004. gada 28. decembra Konstitutīvā likuma 1/2004 par visaptverošiem pasākumiem aizsardzībai pret dzimumu vardarbību (Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género) 27. pantu.

Pabalsts pastāvīgas darbnespējas gadījumā ir nesaderīgs ar pabalstu pārejošas darbnespējas gadījumā.

Ekonomikas un finanšu ministrijas Darbaspēka izmaksu un valsts pensiju ģenerāldirektorātam ir ar likumu noteiktā valsts pabalsta piešķiršanas pieprasījumu apstrādes un lēmumu pieņemšanas kompetence attiecībā uz jebkurā noziegumā cietušajām personām, izņemot no terorisma cietušās personas, kuru gadījumā kompetence ir Iekšlietu ministrijai (Terorismā cietušo atbalsta ģenerāldirektorātam).

Ja esat cietis no terorisma, ir vairāki valsts pabalsti, kas paredzēti, lai terorismā cietušajiem kompensētu ar šāda veida noziegumiem nodarītos zaudējumus, ja pastāv pilnīga saikne starp terora aktu un ciestajiem zaudējumiem.

Kompensāciju var saņemt par šādu kaitējumu:

 • miesas bojājumiem — kā fiziskiem, tā psihiskiem, kā arī izdevumiem par medicīnisko palīdzību, protēzēm un ķirurģiskām operācijām.

Šos izdevumus skartajai personai izmaksā tikai tad, ja tos pilnībā vai daļēji nesedz publiska vai privāta sociālās drošības sistēma;

 • mantisku kaitējumu, kas nodarīts fizisku personu mājoklim vai kas radies komerciālos un rūpniecības uzņēmumos, politisko partiju, arodbiedrību un sabiedrisko organizāciju galvenajās mītnēs;
 • pagaidu dzīvesvietas izmaksām, kamēr fiziskas personas parastajā dzīvesvietā tiek veikti remontdarbi;
 • kaitējumu, kas nodarīts privātiem transportlīdzekļiem un cilvēku vai preču sauszemes pārvadāšanai izmantotiem transportlīdzekļiem, izņemot sabiedriskos transportlīdzekļus.

Norādīto zaudējumu kompensācija, izņemot miesas bojājumus, ir subsidiāra attiecībā pret kompensāciju, kuru par šiem noteikumiem noteikusi cita valsts struktūra vai kas izriet no apdrošināšanas līgumiem. Šādos gadījumos tiks kompensēta naudas summa, kas izriet no starpības starp minēto valsts pārvaldes vai apdrošināšanas uzņēmumu izmaksāto summu un oficiālo novērtējumu.

Kompensācijas apmēru nosaka atkarībā no nodarītā kaitējuma (miesas bojājumu smagums, to izraisītā invaliditāte, nāve utt.).

Cita palīdzība:

 • mācībām: ja terora akta rezultātā skolēnam, tā vecākiem vai aizbildņiem nodarīti īpaši būtiski miesas bojājumi vai šo miesas bojājumu dēļ tie nespēj strādāt savā parastajā profesijā;
 • tūlītēja psiholoģiskā palīdzība un konsultācijas gan cietušajiem, gan to ģimenes locekļiem;
 • ārkārtas pabalsts tādu cietušo, uz kuriem neattiecas vai acīmredzami nepietiekami attiecas parastais pabalsts, personīgo vai ģimenes vajadzību mazināšanai izņēmuma kārtā;

Pabalsta saņēmēji:

 • ja nodarīti miesas bojājumi — personas, kam tie nodarīti;
 • ja iestājusies nāve:
  • mirušās personas laulātais;
  • neprecētais partneris, ar kuru mirusī persona dzīvojusi kopā vismaz divus gadus;
  • neprecētais partneris, ar kuru mirušajai personai bijuši kopīgi bērni;
  • mirušās personas vecāki, ja tie bijuši finansiāli atkarīgi no šīs personas. Ja vecāku nav — mirušās personas mazbērni, brāļi un māsas, vecvecāki (norādītajā secībā), kas bijuši finansiāli atkarīgi no šīs personas;
  • ja nav nevienas no minētajām personām: bērni, bet, ja tādu nav — vecāki, kas nav bijuši finansiāli atkarīgi no mirušās personas.

Vispārējā gadījumā personīgā vai mantiskā kaitējuma kompensācijas prasības var iesniegt viena gada laikā, skaitot no tā rašanās dienas.

Valsts Augstākās tiesas Terorismā cietušo informācijas un atbalsta dienests (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional) sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Terorismā cietušo atbalsta ģenerāldirektorātu palīdzēs jums kā terorismā cietušajam kompensācijas pieprasīšanas procesā: saņemt apliecinājumus par galīgajiem spriedumiem, rīkojumiem nepiedzīt civiltiesiskās saistības un citiem pabalsta apstrādei nepieciešamajiem dokumentiem.

Vai man ir tiesības uz kompensāciju, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs netiek notiesāts?

Ar galīgo spriedumu kriminālprocesā, kuru nevar pārsūdzēt, jābūt pierādītam, ka nāve, miesas bojājumi un būtisks kaitējums fiziskajai vai garīgajai veselībai ir tīšs un vardarbīgs noziegums, un ar spriedumu attiecīgi jānosaka pienācīga kompensācija.

Lai iesniegtu pieteikumu valsts pabalsta saņemšanai, jums pieteikumam jāpievieno galīgā tiesas nolēmuma (sprieduma, aizmuguriska sprieduma, lēmuma par lietas izbeigšanu pārkāpēja nāves dēļ, lēmuma par lietas atstāšanu bez izskatīšanas) kopija.

Piešķirtā pabalsta apmērs jebkurā gadījumā nedrīkst pārsniegt spriedumā noteikto kompensāciju.

Vai man ir tiesības uz ārkārtas maksājumu, kamēr es gaidu lēmumu par savu kompensācijas prasību?

Ja tiek iesniegti pierādījumi par smago materiālo stāvokli, kādā jūs esat nonācis kā cietušais vai tā apgādājamais, provizorisko pabalstu var piešķirt pirms galīgā tiesas nolēmuma pieņemšanas, ar kuru izbeidz kriminālprocesu.

Provizorisko pabalstu var pieprasīt, kad esat paziņojis par notikušo kompetentajām iestādēm vai kad, balstoties uz šiem notikumiem, kriminālprocess tiek veikts pēc iestādes iniciatīvas.

Lapa atjaunināta: 11/03/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

5 - Manas tiesības uz atbalstu un palīdzību

Esmu noziegumā cietušais. Ar ko man jāsazinās, lai saņemtu atbalstu un palīdzību?

Ja esat noziegumā cietušais, jūs varat vērsties Noziegumos cietušo atbalsta dienestā (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito).

Noziegumos cietušo atbalsta dienesti ir Tieslietu ministrijas izveidots bezmaksas publisks starpdisciplinārs pakalpojums.

Dienesti atrodas visās Saite atveras jaunā logāSaite atveras jaunā logāautonomajās kopienās, gandrīz visās provinču galvaspilsētās, kā arī citās pilsētās.

Noziegumā cietušo atbalsta dienests jums kā noziegumā cietušajam sniegs visaptverošu, koordinētu un specializētu atbalstu, apmierinot jūsu konkrētās juridiskās, psiholoģiskās un sociālās vajadzības.

Ja esat cietis no terorisma, varat sazināties ar Valsts Augstākās tiesas Terorismā cietušo informācijas un atbalsta dienestu (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional), lai gan jūs varat vērsties jūsu provinces Noziegumā cietušo atbalsta dienestā, ja tā vēlaties. Noziegumā cietušo atbalsta dienests šādā gadījumā koordinēs darbību ar Valsts Augstākās tiesas Terorismā cietušo informācijas un atbalsta dienestu.

Noziegumos cietušo atbalsta dienesta sniegtā aprūpe un atbalsts tiek sniegts vairākos posmos:

 • Uzņemšanas un orientācijas posms: orientācijas posmā dienests jums sniedz visaptverošu informāciju par darbībām, kas jums jāveic, problēmām, kas jārisina, un iespējamajām sekām. Šis posms parasti notiek iztaujāšanas veidā vai nu klātienē, vai pa tālruni, kad jūs izskaidrojat savas problēmas un vajadzības. Balstoties uz jūsu paskaidrojumiem, jums tiks sniegti norādījumi, tiks izvērtēta citu resoru iejaukšanās iespēja un, ja nepieciešams, lietu nosūtīs citur.
 • Informācijas posms: jums kā cietušajam, sākot no pirmās kontaktēšanās ar iestādēm un amatpersonām, pat pirms sūdzības iesniegšanas, ir tiesības saņemt informāciju, kas atbilstu jūsu personīgajai situācijai un apstākļiem, kā arī jūsu pārciestā nozieguma būtībai un nodarītajam kaitējumam. Šī informācija attiecas uz noteiktiem aspektiem, piemēram:
 • Kā jūs varat iesniegt sūdzību un kāda procedūra paredzēta.
 • Pieejamajiem specializētajiem pakalpojumiem un psihiski sociālajiem un aprūpes resursiem, neatkarīgi no tā, vai jūs iesniedzat sūdzību, un par iespējām tiem piekļūt.
 • Pieejamajiem aprūpes un atbalsta pasākumiem (medicīniskajiem, psiholoģiskajiem vai materiālajiem) un to saņemšanas procedūru, tostarp, ja nepieciešams, informāciju par iespējām iegūt alternatīvu uzturēšanās vietu.
 • Jūsu iespējām saņemt konsultācijas un tiesisko aizsardzību un, ja nepieciešams, nosacījumiem, kā to saņemt bez maksas.
 • Jūsu pavadīšanu uz tiesas sēdi un/vai dažādajām tiesībaizsardzības iestādēm visā procesa gaitā, ja jums tā ir nepieciešama.
 • Iespēju lūgt aizsardzības pasākumus un, ja nepieciešams — procedūru šāda lūguma izteikšanai.
 • Ieteikumiem par ekonomiskajām tiesībām, kas saistītas ar procesu, jo īpaši attiecībā uz pabalstu un kompensāciju, uz ko jums var būt tiesības, pamatojoties uz nozieguma radītajiem zaudējumiem, un, ja nepieciešams — procedūru to pieprasīšanai.
 • Procedūru, kādā jums jāīsteno savas kā noziegumā cietušā tiesības, ja dzīvojat ārpus Spānijas.
 • Par procesa veikšanu atbildīgās iestādes kontaktinformāciju un sakaru kanālus, kurus jūs varat izmantot saziņā ar to, kā arī informāciju par tiesas sēdes datumu, laiku un vietu un noziedzīgā nodarījuma izdarītājam uzrādītās apsūdzības saturu.
 • Pieejamajiem atjaunojošās justīcijas pakalpojumiem (piem., mediāciju), ja šajā lietā tādi ir juridiski iespējami.
 • Gadījumiem, kuros jums var atlīdzināt juridiskos izdevumus, un, ja nepieciešams — attiecīgo procedūru to pieprasīšanai utt.
 • Iejaukšanās posms: Noziegumā cietušo atbalsta dienesta iejaukšanās notiek dažādās jomās:
 • Juridiskā iejaukšanās: dienesti sniegs jums nepieciešamo juridisko palīdzību; konkrētāk, jums tiks sniegta informācija par palīdzības veidu, ko jūs varat saņemt tiesvedības procesā, tiesībām, kuras jūs varat izmantot procesā, veidu un nosacījumiem, kā jūs varat piekļūt juridiskajai palīdzībai, un dienestiem vai organizācijām, ar ko jūs varat sazināties atbalsta saņemšanai.

Juridiskā palīdzība visos gadījumos vispārēji raksturos procesa veikšanu un tiesību izmantošanu, jo par norādījumiem un juridisko palīdzību konkrētā lietā ir atbildīgs jūsu advokāts.

 • Medicīniskā un psiholoģiskā iejaukšanās: dienesta piedāvātā psiholoģiskā aprūpe izpaužas kā jūsu situācijas izvērtēšana un risināšana, lai mazinātu nozieguma izraisīto krīzi, palīdzētu tikt galā ar nozieguma izraisīto tiesas procesu, pavadītu jūs procesa gaitā un stiprinātu jūsu stratēģiju un spējas, ļaujot jums saņemt palīdzību no apkārtējās vides.

Dienestsizveidos psiholoģiskā atbalsta plānu, ja jūs esat īpaši neaizsargāts cietušais vai jums nepieciešama īpaša aizsardzība.

 • Ekonomiskā iejaukšanās: dienestam ir galvenokārt informatīva loma attiecībā uz ekonomisko palīdzību, uz kuru jums ir tiesības, ja esat kļuvis par cietušo no vardarbīga nozieguma vai nozieguma pret seksuālo autonomiju, un tas var palīdzēt ar pieprasījumu apstrādi.
 • Sociālā un aprūpes iejaukšanās: šajā jomā dienesti savstarpēji koordinēs jums sniegto aprūpi un, ja nepieciešams, nosūtīs jūs pie sociālajiem dienestiem, aprūpes iestādēm vai organizācijām, kas var nodrošināt drošu uzturēšanos, tūlītēju medicīnisko aprūpi un finansiālu atbalstu, uz kuru jums varētu būt tiesības, īpašu uzmanību pievēršot vajadzībām, kas izriet no invaliditātes, nonākšanas slimnīcā, nāves, kā arī iespējama neaizsargātības stāvokļa.
 • Uzraudzības posms: dienests visā kriminālprocesa gaitā un pienācīgu laikposmu pēc procesa beigām uzraudzīs jūsu lietu, jo īpaši ja jūs esat neaizsargāts cietušais. Šajā posmā dienests analizēs jūsu juridisko, medicīnisko un psiholoģisko, sociālo, aprūpes un ekonomisko situāciju pēc nozieguma dažādos laikposmos. Lietderīgais uzraudzības termiņš tiks noteikts atkarībā no jūsu situācijas.

Ja esat cietis no terorisma, Valsts Augstākās tiesas Terorismā cietušo informācijas un atbalsta dienesta funkcijas ir šādas:

 • atkarībā no izdarītā nozieguma sniegt jums informāciju par tiesvedības statusu, kas var jūs skart;
 • konsultēt jūs visos ar kriminālprocesu un administratīvo procesu saistītajos jautājumos, kas var jūs skart;
 • piedāvāt jūs personīgi pavadīt uz tiesas sēdēm, kurās iztiesā ar terora aktiem saistītās lietas, kas varētu jūs ietekmēt;
 • sniegt jums emocionālu un terapeitisku atbalstu, neskarot Iekšlietu ministrijas kompetenci;
 • veicināt jūsu kā noziegumā cietušā drošības un privātās dzīves aizsardzību, jums piedaloties tiesas procesā;
 • informēt jūs par svarīgākajām kompensācijām no terorisma cietušām personām, visos gadījumos nosūtot jūs pie Iekšlietu ministrijas Terorismā cietušo atbalsta ģenerāldirektorāta;
 • informēt jūs par visu ar brīvības atņemšanas soda izpildi saistīto informāciju līdz soda pilnīgai izciešanai, jo īpaši gadījumos, kad notiesātajiem ir piešķirti atvieglojumi vai tie atbrīvoti.

Attiecībā uz terorismā cietušajiem Iekšlietu ministrijas Terorismā cietušo atbalsta ģenerāldirektorāts funkcionē kā vienas pieturas aģentūra attiecībā uz jebkuru procesu, ko Centrālajā valsts administrācijā var uzsākt terora aktu skartās personas un ģimenes, un pārsūta iesniegtos lūgumus kompetentajai struktūrai un uzsāk attiecības ar konkrēto personu.

Turklāt šis ģenerāldirektorāts attiecībā uz palīdzību un atbalstu terorismā cietušajām personām sadarbosies ar centrālās valsts administrācijas kompetentajām struktūrām un citām valsts pārvaldes struktūrām, lai nodrošinātu cietušo visaptverošu aizsardzību.

Terorismā cietušo atbalsta ģenerāldirektorāts būs atbildīgs par teroristisku noziegumu skartām personām izmaksājamo pabalstu un kompensāciju piešķiršanas lēmumu apstrādi, pārvaldību un pieņemšanu.

Cietušo atbalsta uzticības tālrunis

Uzņemšanas vai orientācijas posmā jums var tikt sniegta palīdzība klātienē vai pa tālruni Noziegumos cietušo atbalsta dienestā.

Spānijā ir tālruņa dienesti, kas sniedz palīdzību attiecībā uz dzimumu vardarbību un citiem noteiktiem noziegumiem, piem., 016 tālruņa dienests informācijai un juridiskajai palīdzībai saistībā ar dzimumu vardarbību (Servicio telefónico de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género).

Īpaši neaizsargātu cietušo, piemēram, nepilngadīgo, gadījumā pastāv īpaši dienesti, piemēram, ANAR (Palīdzība apdraudētiem bērniem un pusaudžiem) fonda uzticības tālrunis (Servicio de atención telefónica de la Fundación ANAR)), kas ir vērsts uz bērniem un jauniešiem, pieaugušajiem un nepilngadīgo radiniekiem, kā arī radiniekiem pazudušu nepilngadīgo gadījumos.

016 tālruņa dienests informācijai un juridiskajai palīdzībai saistībā ar dzimumu vardarbību sniedz bezmaksas profesionālu palīdzību 24 stundas diennaktī 365 dienas gadā. Dati par personām, kuras izmanto šo pakalpojumu, tiek glabāti slepenībā pastāvīgi.

Palīdzība tiek sniegta 51 valodā. Palīdzība 24 stundas diennaktī tiek nodrošināta spāņu, katalāņu, galisiešu, basku, angļu un franču valodā, kā arī ar teletulkošanas pakalpojumu — zvaniem vācu, portugāļu, mandarīnu, krievu, arābu, rumāņu un bulgāru valodā. Citās valodās palīdzību sniedz, izmantojot teletulkošanas pakalpojumu.

Pakalpojuma pieejamība personām ar dzirdes un/vai runas traucējumiem tiek nodrošināta, izmantojot:

 • teksta tālruni (TTY) 900 116 016;
 • Telesor pakalpojumu ar Telesor tīmekļa vietnes starpniecību (Saite atveras jaunā logāSaite atveras jaunā logāhttps://www.telesor.es/). Šādā gadījumā ir nepieciešams interneta pieslēgums;
 • mobilo tālruni vai PDA. Abos gadījumos ir nepieciešams instalēt bezmaksas lietotni saskaņā ar Telesor tīmekļa vietnē publicētajiem norādījumiem.

Šis dienests sniedz palīdzību ikvienam, kam ir jautājumi par konkrētiem dzimumu vardarbības gadījumiem: no dzimumu vardarbības cietušām sievietēm, personām, kas ir tuvas (radinieki, draugi, kaimiņi utt.) no dzimumu vardarbības cietušām sievietēm, profesionāļiem, kuri sniedz palīdzību no dzimumu vardarbības cietušām sievietēm vai kam ir zināms par šādas vardarbības gadījumu utt.

Sniegtā informācija attiecas uz resursiem un tiesībām, ko jūs varat iegūt kā šāda veida noziegumos cietušais — saistībā ar nodarbinātību, sociālajiem pakalpojumiem, finansiālu atbalstu un informāciju, palīdzību, uzņemšanu un juridiskās palīdzības resursiem.

Ja tiek saņemts ārkārtas izsaukums, tas nekavējoties tiek pāradresēts attiecīgā autonomā apgabala 112 ārkārtas tālruņa numuram.

Ja esat nepilngadīgs no dzimumu vardarbības cietušais, jūsu zvani uz 016 dienestu tiks pāradresēti ANAR uzticības tālruni bērniem un pusaudžiem (900 20 20 10).

ANAR (Palīdzība apdraudētiem bērniem un pusaudžiem) fonda uzticības tālrunis (900 20 20 10) ir bezmaksas, konfidenciāls un anonīms dienests, kas pieejams 24 stundas diennaktī 365 dienas gadā un kurā galvenokārt ir trīs palīdzības līnijas:

 • ANAR uzticības tālrunis bērniem un pusaudžiem, kura galvenais mērķis ir sniegt zvanītājiem — bērniem un pusaudžiem nepieciešamo atbalstu un norādījumus, ja tiem radušās problēmas vai tie atrodas riska situācijā.
 • ANAR uzticības tālrunis pieaugušajiem un ģimenēm, kas ir orientēts uz pieaugušajiem, kuriem nepieciešams padoms ar nepilngadīgajiem saistītos jautājumos.
 • ANAR 116 000 uzticības tālrunis pazudušu nepilngadīgo gadījumos (Eiropas Savienības vienotais sociālais tālrunis šādu gadījumu risināšanai).

Šis dienests pāradresēs jūsu zvanus 016 dienestam, ja esat pieaugusi sieviete, kura cietusi no dzimumu vardarbības, vai pieaugušais, kam zināms par šādas vardarbības gadījumu.

Vai atbalsts cietušajiem ir bez maksas?

Jā. Piekļuve noziegumos cietušo personu aprūpes un atbalsta pakalpojumiem, piemēram, Noziegumos cietušo atbalsta dienestam, ir bezmaksas un konfidenciāla; nav nepieciešams pirms tam iesniegt sūdzību.

Kādus atbalsta veidus es varu saņemt no valsts dienestiem vai iestādēm?

Jūs varat vērsties Noziegumā cietušo atbalsta dienestā, kas atrodas visās Saite atveras jaunā logāSaite atveras jaunā logāautonomajās kopienās, gandrīz visu provinču galvaspilsētās un citās pilsētās.

Noziegumā cietušo atbalsta dienests jums kā noziegumā cietušajam sniegs visaptverošu, koordinētu un specializētu cietušo personu atbalstu, apmierinot jūsu konkrētās juridiskās, psiholoģiskās un sociālās vajadzības.

Jo īpaši Noziegumos cietušo atbalsta dienests jums sniegs informāciju par pieejamajiem psihiski sociālajiem un aprūpes resursiem, neatkarīgi no tā, vai jūs iesniedzat sūdzību, un par iespējām piekļūt šiem pakalpojumiem.

Tas arī sniegs jums informāciju par pieejamajiem aprūpes un atbalsta pasākumiem (medicīniskajiem, psiholoģiskajiem vai materiālajiem) un to saņemšanas procedūru, tostarp, ja nepieciešams, informāciju par iespējām iegūt alternatīvu uzturēšanās vietu.

Tāpat dienests jūs informēs par to, kā jūs varat iesniegt sūdzību un kāda procedūra tam paredzēta, kā arī par juridisko konsultāciju un aizstāvības saņemšanas iespējām un, ja nepieciešams, nosacījumiem, kā to saņemt bez maksas.

Noziegumos cietušo atbalsta dienests varēs jūs nosūtīt pie specializētiem juridiskajiem, psiholoģiskajiem un sociālajiem dienestiem atkarībā no jūsu vajadzībām, piem., pašvaldību, sociālās labklājības, veselības, izglītības un nodarbinātības dienestiem; apvienībām, fondiem un citām bezpeļņas organizācijām; Tieslietu ministrijas psihiski sociālajiem dienestiem un, ja jūs esat cietis no dzimumu vardarbības — katra autonomā apgabala un provinces Vardarbības pret sievietēm apkarošanas koordinācijas vienībām (Unidades de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer) un Sieviešu vienībām (Unidades sobre la Mujer).

Kādu veidu atbalstu es varu saņemt no nevalstiskajām organizācijām?

Nevalstiskās organizācijas (NVO) var sniegt atbalstu konkrētos noziegumos cietušajiem, izveidojot personalizētus ceļus atkarībā no katra cietušā vajadzībām un īpašībām. Palīdzības funkcija galvenokārt ietver juridisko palīdzību, informāciju par dažādajiem pieejamajiem resursiem un palīdzību, kā arī psiholoģisko un emocionālo atbalstu.

Lapa atjaunināta: 11/03/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Noziedzīgā nodarījumā cietušo tiesības kriminālprocesā - Francija

Personu uzskata par noziedzīgā nodarījumā cietušo, ja tai ir nodarīts kaitējums (piemēram, persona ir ievainota vai tās privātais īpašums ir bojāts vai nozagts utt.) tāda nodarījuma rezultātā, kas ir noziedzīgs nodarījums saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Noziedzīgā nodarījumā cietušajam ar likumu tiek nodrošinātas konkrētas individuālas tiesības pirms tiesas procesa, tā laikā un pēc tā.

Francijā kriminālprocess sastāv no izmeklēšanas un lietas iztiesāšanas. Atkarībā no izdarītā nozieguma ir divu veidu izmeklēšana: policijas izmeklēšana, ko veic kriminālpolicijas darbinieki prokurora pārziņā, un tiesas izmeklēšana, ko veic kriminālpolicijas darbinieki izmeklēšanas tiesneša pārziņā vai pats izmeklēšanas tiesnesis.

Kad izmeklēšana ir pabeigta, atkarībā no savāktajiem pierādījumiem lietu var slēgt vai nodot atpakaļ tiesai iztiesāšanai. Pēdējā minētajā gadījumā tiesa izskata savāktos pierādījumus un lemj, vai iespējamais noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir vainīgs vai ne. Ja iespējamo noziedzīgā nodarījuma izdarītāju atzīst par vainīgu, tiesa piespriež viņam sodu. Ja iespējamo noziedzīgā nodarījuma izdarītāju atzīst par nevainīgu, viņu atbrīvo vai attaisno.

Noklikšķiniet uz norādītajām saitēm, lai iegūtu nepieciešamo informāciju

Saite atveras jaunā logā1 - Manas kā noziegumā cietušā tiesības

Saite atveras jaunā logā2 - Paziņošana par noziegumu un manas tiesības izmeklēšanas vai tiesas procesa laikā

Saite atveras jaunā logā3 - Manas tiesības pēc tiesas procesa

Saite atveras jaunā logā4 - Kompensācija

Saite atveras jaunā logā5 - Manas tiesības uz atbalstu un palīdzību

Lapa atjaunināta: 04/10/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

1 - Manas kā noziegumā cietušā tiesības

Kādu informāciju es saņemšu no iestādes (piem., policijas, prokurora) pēc tam, kad noziegums būs izdarīts, bet pirms es būšu ziņojis par to?

Ja par noziegumu neziņo un par to neinformē tiesu iestādes, policiju vai žandarmēriju, jums netiks sniegta nekāda informācija, jo iestādes nezinās par noziegumu.

Ja par noziegumu informē tiesu iestādes, policiju vai žandarmēriju jebkādā veidā (izņemot jūsu kā cietušā sūdzību), tad jūs uzaicinās sniegt sīkāku informāciju par jums nodarīto kaitējumu un par nozieguma apstākļiem, kā arī jūs informēs par jūsu tābrīža tiesībām.

Ja ziņosiet pat noziegumu policijai, žandarmērijai vai tiesu iestādēm pats, arī tad jūs iztaujās, tiklīdz fakti būs paziņoti, un jūs informēs par jūsu tiesībām.

Es nedzīvoju ES valstī, kurā noziegums tika izdarīts (ES pilsoņi un trešo valstu pilsoņi). Kā tiek aizsargātas manas tiesības?

Ja esat Francijas valstspiederīgais, varat iesniegt sūdzību jebkurā policijas iecirknī vai žandarmērijas iestādē, kas atrodas Francijā. Jūsu sūdzība tiks izskatīta Francijā, ja Francijas iestādēm būs jurisdikcija, vai tiks nodota tās valsts attiecīgajām iestādēm, kurā noziegums noticis.

Ja esat ārvalstnieks, kurš cietis Francijā izdarītā noziegumā, varat iesniegt sūdzību jebkurā policijas iecirknī vai žandarmērijas iestādē Francijā. Jūsu uzklausīšanā vai sūdzības iesniegšanā jums var palīdzēt tulks. Jūs attiecīgā veidā tiksiet informēts par iznākumu, un jūsu tiesības tiks aizsargātas tāpat kā Francijas valstspiederīgo tiesības, jo likums paredz vienādus noteikumus par cietušo informēšanu un viņu tiesību aizsardzību neatkarīgi no valstspiederības.

Jums ir tiesības saņemt juridisko palīdzību, ja esat Eiropas Savienības dalībvalsts valstspiederīgais vai tādas valsts valstspiederīgais, kas parakstījusi starptautisku nolīgumu ar Franciju.

Visbeidzot, cietušie, kuri iesniedz sūdzību vai liecina pret kādu personu saistībā ar vervēšanu prostitūcijai vai cilvēku tirdzniecību, ir tiesīgi saņemt pagaidu uzturēšanās atļauju, kas dod tiesības Francijā strādāt, ja vien viņu atrašanās Francijā nerada draudus sabiedriskajai kārtībai.

Kādu informāciju es saņemšu, ja ziņošu par noziegumu?

Kad ziņosiet par noziegumu, tiks prasīta jūsu kontaktinformācija, lai ar jums varētu sazināties izmeklēšanas laikā. Jūs arī informēs par jūsu tiesībām un par to, kā jūs varat tās īstenot.

Informācija cietušajam par izmeklēšanas norisi

Jūs varat prasīt policijai, žandarmērijai, prokuroram vai izmeklēšanas tiesnesim (ja lieta ir nodota tālāk) informāciju par to, kā norit izmeklēšana, kas attiecas uz jums.

Nozieguma, kā arī konkrētu nodarījumu gadījumā, ja esat civilprasītājs, izmeklēšanas tiesnesis ik pēc sešiem mēnešiem informēs jūs par procesa norisi.

Informācija cietušajam par izmeklēšanas iznākumu

Kad izmeklēšana būs pabeigta, jūs informēs par pieņemto lēmumu — pieteikuma noraidīšanu, kriminālvajāšanai alternatīvu procedūru, apsūdzētā izsaukšanu uz tiesu. Ja notiks tiesvedība, jūs informēs par apsūdzībām, kas izvirzītas pret aizdomās turēto, kā arī par tiesas sēdes datumu un vietu.

Informācija cietušajam, kad lieta tiek nodota izmeklēšanas tiesnesim

Kad tiek sākta tiesas izmeklēšana, prokurors lietas izmeklēšanu uztic izmeklēšanas tiesnesim. Izmeklēšanas tiesnesim jāinformē jūs par to, ka ir sākta tiesas izmeklēšana, ka jums ir tiesības būt par civilprasītāju un kādas ir jūs kā civilprasītāja tiesību īstenošanas procedūras. Ja esat nepilngadīgais, šī informācija tiek sniegta jūsu juridiskajam pārstāvim.

Paziņojumā cietušajam izmeklēšanas tiesnesis arī informēs jūs, ka gadījumā, ja esat civilprasītājs, jums ir tiesības izmantot palīdzību, ko sniedz jūsu izvēlēts jurists vai jurists, kuru pēc jūsu pieprasījuma iecēlis advokātu asociācijas priekšsēdētājs, norādot, ka izmaksas būs jāsedz jums, izņemot, ja jums ir pieejama juridiskā palīdzība (sk. nosacījumus) vai tiesiskās aizsardzības apdrošināšana.

Informācija cietušajam par aizdomās turētā apstākļiem

Informācijas sniegšana jums par to, vai iespējamais noziedzīgā nodarījuma izdarītājs tiek turēts pirmstiesas apcietinājumā vai ir atbrīvots no ieslodzījuma vietas, nav obligāta.

Tomēr jūs vienmēr informēs par iespējamā noziedzīgā nodarījuma izdarītāja pirmstiesas atbrīvošanu tiesas uzraudzībā, ja ir noteikts ierobežojošs rīkojums, lai jūs aizsargātu.

Vai man ir tiesības uz bezmaksas mutiskās vai rakstiskās tulkošanas pakalpojumiem (kad es sazinos ar policiju vai citām iestādēm vai izmeklēšanas un tiesvedības laikā)?

Ja nerunājat franču valodā vai nesaprotat to pietiekami labi, policijas vai žandarmērijas iestāde, kurā ziņojāt par noziegumu, pieprasīs tulku. Tulks būs klāt jūsu uzklausīšanā, kā arī jebkurās jūsu konsultācijās ar juristu un tiesvedības laikā.

Izmeklēšanas laikā varat pieprasīt, lai par lietu atbildīgais tiesnesis nodrošina jums būtisko lietas materiālu daļu tulkojumu. Šāds tulkojums būs bez maksas, ja tas attieksies uz svarīgiem dokumentiem, bet par to būs jāmaksā, ja tas attieksies uz citiem dokumentiem.

Daži dokumenti par cietušo tiesībām jau ir pārtulkoti visbiežāk izmantotajās valodās, un policija vai žandarmērija jums tos izsniegs.

Kā iestāde nodrošinās to, ka es saprotu un mani saprot (ja esmu bērns, ja man ir invaliditāte)?

Ja jums ir invaliditāte, kas ierobežo jūsu saziņas spējas, jums palīdzēs tulks, ko pieaicinās izmeklētāji vai tiesneši. Tulks pavadīs jūs uzklausīšanā, konsultācijās ar juristu vai tiesvedības laikā.

Ja nevarat lasīt, dokumentus jums nolasīs.

Ja esat nepilngadīgais, uzklausīšana tiks pielāgota jūsu vecumam un brieduma līmenim, un to veiks īpaši apmācīti iztaujātāji, kuriem dažkārt pievienojas psihologs. Kad vien iespējams, ja ir vajadzīga vairāk nekā viena uzklausīšana, jūs iztaujās viens un tas pats izmeklētājs.

Dažos policijas iecirkņos ir ierīkotas īpašas telpas bērniem piemērotas vides radīšanai, lai iztaujāšana būtu mazāk formāla.

Jūs vienmēr varat prasīt, lai uzklausīšanā jūs pavada pieaugušais pēc jūsu izvēles.

Visbeidzot, ja izmeklēšana attiecas uz smagiem nodarījumiem un jo īpaši visu veidu dzimumnoziegumu gadījumā, jūsu uzklausīšanu nofilmēs vai vismaz ierakstīs audio formātā.

Cietušo atbalsta pakalpojumi

Kurš sniedz atbalstu cietušajiem?

Atbalstu cietušajiem sniedz cietušo atbalsta asociācijas. Šādu asociāciju mērķis ir sniegt norādījumus, sociālo un juridisko palīdzību vai psiholoģisku atbalstu visiem noziegumos cietušajiem neatkarīgi no tā, vai viņi piedalās kriminālprocesā.

Šīm asociācijām ir cietušo atbalsta biroji katrā apgabaltiesā, lai sniegtu palīdzību un atbalstu cietušajiem, kurus skar notiekošais process.

Turklāt specializētas asociācijas var sniegt atbilstošu atbalstu personām, kuras cietušas konkrētu veidu noziegumos (piemēram, no vardarbības ģimenē).

Vai policija automātiski nosūtīs mani uz cietušo atbalsta dienestu?

Jūs attiecīgā veidā informēs par jūsu tiesībām saņemt palīdzību, ko sniedz dienests, kas pieder pie publiskas iestādes, vai cietušo atbalsta asociācija, kuras kontaktinformācija jums tiks darīta zināma. Likums neparedz, ka policijai vai žandarmērijas dienestiem ir tieši jāsazinās ar cietušo atbalsta asociācijām, tomēr, ja sociālās drošības speciālisti (sociālie darbinieki vai psihologi) atrodas uz vietas — vai nu tāpēc, ka viņiem ir prasīts ierasties, vai tāpēc, ka viņiem ir “birojs pēc izsaukuma” —, viņi var palīdzēt jums šajā procesā.

Katrā sabiedriskās drošības departamenta direktorātā uz vietas ir departamenta cietušo atbalsta darbinieks. Šāda darbinieka uzdevums ir uzturēt saziņu ar asociācijām, uzlabot cietušo uzņemšanu, centralizēt informāciju, ko izmanto cietušie, un sekot līdzi kriminālprocesa norisei, lai sniegtu informāciju par izmeklēšanas gaitu.

Katrā departamenta žandarmērijā ir “prevencijas / partnerības / saziņas” cietušo atbalsta darbinieks.

Ikreiz, kad tiek iesniegta sūdzība pret X par smagiem noziegumiem, policijas darbinieks automātiski izsniedz sūdzības iesniedzējam cietušo atbalsta veidlapu, informējot viņu par to, ko dara Valsts cietušo atbalsta un mediācijas institūts (INAVEM), un norādot cietušo atbalsta asociāciju vai sociālo dienestu kontaktinformāciju.

Tad prokurors var nosūtīt noziegumā cietušo tieši uz cietušo atbalsta asociāciju.

Ja ir noticis nelaimes gadījums, kurā iesaistīts liels skaits cilvēku (masveida nelaimes gadījums vai terorakts), cietušo atbalsta asociācijas var piekļūt cietušo sarakstam un tieši sazināties ar cietušajiem.

Kā tiek aizsargāts mans privātums?

Izmeklēšanas laikā jums ir tiesības ar prokurora atļauju neizpaust savu privāto adresi un deklarēt žandarmērijas brigādes vai policijas iecirkņa adresi, vai arī trešās personas adresi, pirms tam saņemot skaidru šādas personas piekrišanu.

Visbeidzot, jūs varat prasīt, lai tiesa sēde notiek aiz slēgtām durvīm, un tiesnesis šādu prasību nevar atteikt, ja esat cietis no izvarošanas, spīdzināšanas vai vardarbības ar seksuālu uzbrukumu. Citos gadījumos tiesas sēde būs slēgta tikai tad, ja jūs vai cits civilprasītājs pret to neiebilst.

Jebkurā gadījumā plašsaziņas līdzekļos nedrīkst tikt publiskota jūsu identitāte, ja nav saņemta jūsu piekrišana.

Turklāt pakalpojumi, ko sniedz cietušo atbalsta asociācijas, un to apkopotie dati ir pilnībā konfidenciāli.

Vai man ir jāziņo par noziegumu, pirms es varu piekļūt cietušo atbalstam?

Nav nepieciešams iesniegt sūdzību, lai varētu izmantot cietušo atbalsta asociācijas atbalstu.

Personīgā aizsardzība, ja man draud briesmas

Kādi aizsardzības veidi ir pieejami?

Ja esat cietis no vardarbības ģimenē, vardarbības īstenotājam var likt pamest ģimenes mītni, aizliegt doties uz konkrētām vietām vai likt iziet medicīnisku vai psiholoģisku ārstēšanu.

Ja esat cietis no vardarbības, ko īsteno jūsu (bijušais) laulātais vai (bijušais) kopdzīves partneris, un ja jums ir izteikti nopietni draudi, prokurors var piešķirt jums telefoniskās aizsardzības ierīci (SOS telefonu). No vardarbības ģimenē cietušais var arī iesniegt ģimenes lietu tiesā pieteikumu par ierobežojošu rīkojumu, lai noteiktu noziedzīgā nodarījuma izdarītājam konkrētus ierobežojumus, ja ir pamatots iemesls uzskatīt, ka vardarbība patiešām ir īstenota un ka cietušais ir briesmās.

Tiesa var arī aizsargāt jūs un jūsu ģimeni no iespējamiem draudiem vai spiediena, ko īsteno iespējamais noziedzīgā nodarījuma izdarītājs, veicot pasākumus, lai novērstu jebkādu saskarsmi, piemēram, pirmstiesas aizturēšanu, tiesas uzraudzību vai citus tiesas ierobežojumus.

Kurš var piedāvāt man aizsardzību?

Par cietušo aizsardzību atbild tiesas iestāde, kas ņem vērā cietušo riskus un vajadzības, lai pieņemtu rīkojumus par konkrētiem lēmumiem, piemēram, saziņas aizliegumu vai aizliegumu doties uz konkrētām vietām, piemēram, uz cietušā mājām. Lēmumus, ar kuriem nosaka šādus aizliegumus, pārsūta policijas iecirkņiem un žandarmērijas brigādēm, kuru pienākums tad ir nodrošināt to izpildi. Ja persona, kura ir apsūdzēta vai atzīta par vainīgu, pārkāpj aizliegumu, viņu var apcietināt, jo šāds pārkāpums var būt pamats ieslodzīšanai vai apsūdzības izvirzīšanai par jaunu nodarījumu.

Ja jums ir piešķirta īpaša aizsardzības ierīce (SOS telefons), jūs varat ērti sazināties ar zvanu dienestu, kas nekavējoties brīdina tuvāko policijas vai žandarmērijas dienestu, kuru var izsaukt, lai palīdzētu jums, kad esat briesmās.

Vai kāds izvērtēs manu lietu, lai noskaidrotu, vai esmu pakļauts turpmākam noziedzīgā nodarījuma izdarītāja radīta kaitējuma riskam?

Kriminālizmeklēšanas policijas darbinieks, kurš vada jūsu uzklausīšanu, ir atbildīgs par sākotnējās informācijas vākšanu jūsu situācijas un jūsu aizsardzības vajadzību personalizētam novērtējumam. Attiecīgais darbinieks pārsūta šo informāciju par procesu atbildīgajai tiesas iestādei, kura, ja to uzskata par piemērotu, nolemj, ka cietušo atbalsta asociācijai ir jāveic padziļināts izvērtējums. Viens no šī personalizētā izvērtējuma mērķiem ir noteikt noziedzīgā nodarījuma izdarītāja īstenotas iebiedēšanas vai atriebšanās risku.

Vai kāds izvērtēs manu lietu, lai noskaidrotu, vai pastāv risks, ka krimināltiesību sistēma var man nodarīt turpmāku kaitējumu (izmeklēšanas un tiesvedības laikā)?

Iepriekš izklāstītais izvērtējums ir arī paredzēts, lai noteiktu sekundārās viktimizācijas risku, ko rada jūsu piedalīšanās kriminālprocesā.

Kāda aizsardzība ir pieejama īpaši neaizsargātiem cietušajiem?

Īpaši neaizsargātajiem cietušajiem cietušo atbalsta asociācija veic izvērtējumu un sniedz atbalstu.

Turklāt tiek nodrošināti dažādi aizsardzības pasākumi atkarībā no cietušā vajadzībām, piemēram,

 • uzklausīšanas reižu un medicīnisko pārbaužu skaita ierobežošana līdz tam, kas ir stingri nepieciešams izmeklēšanai;
 • seksuālas vardarbības vai ar dzimumu saistītas vardarbības gadījumā — iespēja prasīt, lai iztaujāšanu veic tā paša dzimuma izmeklētājs;
 • iespēja prasīt, lai iztaujāšana notiek piemērotās telpās un lai to veic apmācīti izmeklētāji un, ciktāl iespējams, vieni un tie paši izmeklētāji katrā uzklausīšanā.

Esmu nepilngadīgs. Vai man ir īpašas tiesības?

Nepilngadīgam cietušajam ir ne tikai tādas pašas tiesības kā pieaugušajiem, bet arī īpašas tiesības, kas saistītas ar viņa vecumu. Tāpēc, ja vecāki (vai juridiskie pārstāvji) nevar nodrošināt nepilngadīgā interešu aizsardzību, tiesas iestāde norīko ad-hoc administratoru (bērna radinieku vai pilnvarotu personu), kurš atbild par nepilngadīgā pārstāvību un viņa tiesību īstenošanu.

Automātiski ieceļ arī juristu bērna tiesību aizstāvībai, kuram jābūt klāt katrā nepilngadīgā uzklausīšanā.

Konkrētu noziegumu — jo īpaši dzimumnoziegumu — gadījumā izmeklēšanas posmā nepilngadīgajam var veikt medicīniskas vai psiholoģiskas pārbaudes, lai novērtētu nodarītā kaitējuma veidu un apjomu un noskaidrotu, vai bērnam ir vajadzīga atbilstoša ārstēšana vai aprūpe. Tādu nepilngadīgo iztaujāšanu, kuri cietuši konkrētu veidu nodarījumos un jo īpaši dzimumnoziegumos, obligāti filmē, lai novērstu vajadzību iztaujāt nepilngadīgo vairākas reizes.

Visbeidzot, katrā uzklausīšanā neatkarīgi no tā, kāda veida nodarījumā nepilngadīgais ir cietis, viņu var pavadīt persona pēc viņa izvēles (tuvs ģimenes loceklis, juridiskais pārstāvis, ārsts vai psihologs).

Nozieguma rezultātā ir miris mans ģimenes loceklis. Kādas ir manas tiesības?

Personu, kura nav tieši cietusi noziedzīgā nodarījumā, tik un tā var uzskatīt par netieši cietušo, un šī persona var īstenot konkrētas tiesības.

Netieši cietušais, kurš uzskata, ka viņam ir nodarīts kaitējums, pat ja tas nav materiāls kaitējums, var kļūt par civilprasītāju izmeklēšanas posmā, kad lietu izskata izmeklēšanas tiesnesis vai uzklausīšanas laikā, ja iespējamais noziedzīgā nodarījuma izdarītājs stājas tiesas priekšā.

Tomēr atšķirībā no tieši cietušajiem noziegumos netieši cietušos var neizsaukt uz tiesu vai neinformēt par uzklausīšanu, ja viņi iepriekš to nav attiecīgi pieprasījuši.

Visbeidzot, cietušajam ir jāprecizē nodarītā kaitējuma veids, lai tiesnesis varētu noteikt, vai cietušo var atzīt par civilprasītāju, proti, vai civilprasītāja statusu var uzskatīt par leģitīmu.

Noziegumā cietušais ir mans ģimenes loceklis. Kādas ir manas tiesības?

Personu, kura nav tieši cietusi noziedzīgā nodarījumā, tik un tā var uzskatīt par netieši cietušo, un šī persona var īstenot konkrētas tiesības.

Netieši cietušais, kurš uzskata, ka viņam ir nodarīts kaitējums, pat ja tas nav materiāls kaitējums, var kļūt par civilprasītāju izmeklēšanas posmā, kad lietu izskata izmeklēšanas tiesnesis vai uzklausīšanas laikā, ja iespējamais noziedzīgā nodarījuma izdarītājs stājas tiesas priekšā.

Tomēr atšķirībā no tieši cietušajiem noziegumos netieši cietušos var neizsaukt uz tiesu vai neinformēt par uzklausīšanu, ja viņi iepriekš to nav attiecīgi pieprasījuši.

Visbeidzot, cietušajam ir jāprecizē nodarītā kaitējuma veids, lai tiesnesis varētu noteikt, vai cietušo var atzīt par civilprasītāju, proti, vai civilprasītāja statusu var uzskatīt par leģitīmu.

Vai es varu izmantot mediācijas pakalpojumus? Kādi ir nosacījumi? Vai es būšu drošībā mediācijas laikā?

Mediācija ir pasākums, ko tiesa var īstenot, ja tas varētu izlabot cietušajam nodarīto kaitējumu, izbeigt traucējumus, ko radījis nodarījums, vai veicināt noziedzīgā nodarījuma izdarītāja rehabilitāciju.

Par mediāciju var izlemt prokurors ar cietušā piekrišanu vai pēc cietušā pieprasījuma.

Ja vardarbību īstenojis cietušā laulātais vai bijušais laulātais, partneris reģistrētās partnerattiecībās vai bijušais partneris reģistrētās partnerattiecībās, kopdzīves partneris vai bijušais kopdzīves partneris, mediāciju īsteno tikai tad, ja cietušais to ir skaidri pieprasījis. Šādā gadījumā par to tiks brīdināts arī vardarbības īstenotājs.

Ja cietušā laulātais vai bijušais laulātais, partneris reģistrētās partnerattiecībās vai bijušais partneris reģistrētās partnerattiecībās, kopdzīves partneris vai bijušais kopdzīves partneris turpina vardarbību pēc mediācijas, turpmāka mediācijas izmantošana nav iespējama.

Mediācijā, ko var uzticēt kriminālizmeklētājam, prokurora pārstāvim vai mediatoram, cietušais tiekas ar noziedzīgā nodarījuma izdarītāju, vienlaikus garantējot drošību cietušajam, kuram jāpiekrīt mediācijas īstenošanas principam un veidam. Cietušo nedrīkst konfrontēt ar noziedzīgā nodarījuma izdarītāju pret cietušā gribu, un viņu nekādos apstākļos nedrīkst atstāt divatā ar noziedzīgā nodarījuma izdarītāju.

Turklāt šo pasākumu neizmanto, ja kļūst skaidrs, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītāja un cietušā tikšanās gadījumā cietušais būs pakļauts briesmām.

Kur ir pieejami tiesību akti, kuros noteiktas manas tiesības?

Visi Francijas tiesību akti ir atrodami Saite atveras jaunā logātīmekļa vietnē. Cietušo tiesības ir uzskaitītas Kriminālprocesa kodeksā, konkrēti 10-2.–10-5. un D1-2.–D1-12. pantā.

Lapa atjaunināta: 04/10/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

2 - Paziņošana par noziegumu un manas tiesības izmeklēšanas vai tiesas procesa laikā

Kā es varu ziņot par noziegumu?

Jūs varat iesniegt sūdzību policijai vai žandarmērijai, kas to pārsūtīs tās vietas prokuroram, kurā izdarīts noziegums, vai noziedzīgā nodarījuma izdarītāja dzīvesvietas vai apcietināšanas vietas prokuroram.

Jūs varat arī tieši vērsties pie prokurora, nosūtot vienkāršu vēstuli, kurā izskaidrots jums nodarītais kaitējums, norādīts nodarījuma datums un vieta, kā arī jūsu vārds, uzvārds un adrese.

Arī personas, kuras nav cietušie, var ziņot par noziegumu ar tādiem pašiem nosacījumiem.

Kā es varu uzzināt, kas notiek lietā?

Informācija cietušajam par izmeklēšanas norisi

Cietušais var prasīt policijai, žandarmērijai, prokuroram vai izmeklēšanas tiesnesim (ja lieta ir nodota tālāk) informāciju par to, kā norit izmeklēšana, kas attiecas uz viņu.

Nozieguma gadījumā, kā arī attiecībā uz konkrētiem nodarījumiem cietušais, kurš ir civilprasītājs procesā, saņems no izmeklēšanas tiesneša progresa ziņojumu ik pēc sešiem mēnešiem.

Informācija cietušajam par izmeklēšanas iznākumu

Kad izmeklēšana būs pabeigta, cietušais tiks informēts par pieņemto lēmumu — pieteikuma noraidīšanu, kriminālvajāšanai alternatīvu procedūru, tiesas izmeklēšanas sākšanu, apsūdzētā izsaukšanu uz tiesu. Ja notiks tiesvedība, cietušo informēs par apsūdzībām, kas izvirzītas pret aizdomās turēto, kā arī par tiesas sēdes datumu un vietu.

Informācija sūdzības iesniedzējam

Ikvienu, kurš ziņojis par noziegumu, prokurors informē par turpmāko procesa gaitu.

Vai man ir tiesības uz juridisko palīdzību (izmeklēšanas vai tiesvedības laikā)? Kādi ir nosacījumi?

Ja jums nav jurista, jūs varat saņemt informāciju par savām tiesībām un pienākumiem, vēršoties tiesās, tiesību centros (maisons de la justice et du droit), juridiskās informācijas dienestos (points d’accès au droit), pilsētu rātsnamos un kopienu centros, kur cietušo atbalsta asociācijas rīko sanāksmes interesentiem. Neatkarīgi no jūsu vecuma, valstspiederības vai finanšu līdzekļiem jūs varat arī izmantot bezmaksas juridiskās konsultācijas, ko sniedz praktizējoši juristi minētajās vietās.

Jūs varat izmantot juridisko palīdzību, ja atbilstat šādiem nosacījumiem:

 • jūs esat Francijas, Eiropas Savienības dalībvalsts valstspiederīgais vai tādas valsts valstspiederīgais, kas parakstījusi starptautisku konvenciju ar Franciju, vai jūsu pastāvīgā dzīvesvieta ir Francijā un jūs šajā valstī uzturaties likumīgi (šo nosacījumu nepiemēro, ja esat nepilngadīgais vai civilprasītājs);
 • jūsu finanšu līdzekļi [1] nepārsniedz maksimālo slieksni, kas noteikts Finanšu likumā. Šo nosacījumu nepiemēro, ja esat cietis īpaši smagā noziegumā (tīšs mēģinājums atņemt jums dzīvību, spīdzināšana vai vardarbība, terorakts, izvarošana u. tml.), ja jūs saņemat aktīvas solidaritātes ienākumus (RSA) vai solidaritātes pabalstu veciem cilvēkiem un jums nav citu ienākumu avotu vai ja jūsu situācija ir īpaša, ņemot vērā strīda priekšmetu vai tiesvedības iespējamās izmaksas.

Juridiskā palīdzība attiecas uz šādiem izdevumiem:

 • jurista honorāri;
 • attiecīgā gadījumā — maksa tiesu izpildītājam;
 • attiecīgā gadījumā — maksa par ekspertu atzinumiem u. tml.;
 • jebkāda drošības nauda, ko jums var būt nepieciešams samaksāt.

Juridiskā palīdzība var būt pilnīga vai daļēja. Svarīgi ir pieteikties juridiskās palīdzības saņemšanai jau no procesa sākuma, jo izmaksas, kas būs radušās pirms pieteikuma iesniegšanas, netiks atlīdzinātas.

Jūs varat saņemt informāciju un juridiskās palīdzības pieteikuma veidlapu no sava jurista, tiesību centrā, pilsētas rātsnamā, jūsu dzīvesvietas tiesā vai tiesā, kas izskata attiecīgo lietu. Veidlapu var arī lejupielādēt no šādas saites: Saite atveras jaunā logāhttps://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1444.[1] Ar finanšu līdzekļiem saistītie nosacījumi juridiskās palīdzības saņemšanai
. Lai novērtētu jūsu vajadzības pēc juridiskās palīdzības, iestādes ņems vērā līdzekļus, ko esat saņēmis iepriekšējā gadā pirms pieteikuma iesniegšanas laikposmā no 1. janvāra līdz 31. decembrim. Minētie līdzekļi ietver visu veidu ienākumus, izņemot ģimenes pabalstus un konkrētus sociālos pabalstus. Ņem vērā arī jūsu laulātā, partnera, apgādājamā(-o) bērna(-u) un visu parasti kopā ar jums dzīvojošo personu līdzekļus.

Vai es varu pieprasīt izdevumu atlīdzināšanu (par dalību izmeklēšanā/tiesvedībā)? Ar kādiem nosacījumiem?

Izmaksas, kas saistītas ar konkrētu procesu (ja ir izpildīti konkrēti nosacījumi), var segt jūsu tiesiskās aizsardzības apdrošināšana, ja tā paredz pilnībā vai daļēji segt maksu par juridiskajiem pakalpojumiem, maksu tiesu izpildītājiem, tiesvedības vai darījumu izmaksas vai maksu par ekspertu atzinumiem.

Citos gadījumos, kad tiek pasludināts spriedums un kad tiesa lemj par zaudējumu atlīdzināšanu, notiesātajai personai liek segt šos izdevumus pēc jūsu pieprasījuma.

Vai man ir pārsūdzības tiesības, ja mana lieta tiek izbeigta, nenonākot tiesā?

Ja prokurors izmeklēšanas beigās nolemj lietu izbeigt, jūs varat šādu lēmumu pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu apelācijas tiesas ģenerālprokuroram tajā jurisdikcijā, kurā atrodas tiesa, kas izbeigusi lietu.

Ja ģenerālprokurors uzskata, ka ir vajadzīga tiesvedība, viņš var likt prokuroram uzsākt kriminālprocesu. Ja ģenerālprokurors uzskatīs jūsu prasījumu par nepamatotu, jūs informēs, ka uz jūsu pārsūdzības pamata netiks īstenota turpmāka rīcība.

Turklāt, ja prokuroram iesniegtā sūdzība tiek noraidīta vai ja ir pagājuši trīs mēneši kopš sūdzības iesniegšanas, jūs varat iesniegt sūdzību tieši kompetentajam izmeklēšanas tiesnesim, kļūstot par civilprasītāju.

Visbeidzot, jūs varat prasīt, lai ar tiesas izpildītāja izsniegtu tiesas pavēsti iespējamais noziedzīgā nodarījuma izdarītājs tiek tieši izsaukts uz tiesu — tādā gadījumā jums būs jāsamaksā drošības nauda, kuras summu noteiks tiesa, ņemot vērā jūsu finanšu līdzekļus.

Vai es varu iesaistīties tiesvedībā?

Jūs informēs par tiesas sēdes datumu, un jūs varat piedalīties uzklausīšanā. Dažos gadījumos tiesas sēde nav atklāta, un jūs varēsiet uzturēties tiesas zālē tikai jūsu liecības sniegšanas laikā. Jums nebūs atļauts piedalīties visā tiesas sēdē, ja tā nebūs atklāta (notiks aiz slēgtām durvīm), izņemot, ja jūs būsiet civilprasītājs attiecīgajā procesā.

Jums ir beznosacījuma tiesības prasīt, lai jums visā tiesvedībā palīdz cietušo atbalsta asociācija. Šo asociāciju locekļi var palīdzēt jums, kad jūs iesniedzat pieteikumu, lai kļūtu par civilprasītāju; viņi var būt klāt dažādu veidu uzklausīšanā un var palīdzēt jums saprast tiesnešu darbības un lēmumus.

Ja jums būs grūtības saprast franču valodu vai izteikties franču valodā, jums tiks pieaicināts tulks.

Uzklausīšanas laikā civilprasītājs var izsaukt lieciniekus vai iebilst pret konkrētu liecinieku uzklausīšanu.

Cietušais vai civilprasītājs var uzdot jautājumus lieciniekiem un apsūdzētajam/atbildētājam ar tiesas priekšsēdētāja starpniecību.

Visbeidzot, jūs varat iesniegt secinājumus (rakstiskas piezīmes) par procesa tehniskajiem aspektiem, tiesību aktiem un/vai lietas faktiem, uz kuriem tiesnesim ir jāatbild.

Kāds ir mans oficiālais statuss tiesvedības sistēmā? Piemēram, vai es esmu vai varu izvēlēties būt cietušais, liecinieks, civilprasītājs vai privātās apsūdzības uzturētājs?

Tiklīdz par attiecīgajiem faktiem ir informēta tiesu sistēma vai policija un žandarmērija, ar cietušo sazinās, lai viņu uzaicinātu uz iztaujāšanu.

Cietušais nav atbildīgs par apsūdzētā atrašanās vietas noskaidrošanu vai viņa vainas pierādīšanu — tas ir prokurora uzdevums. Tomēr cietušajam var prasīt sniegt jebkādu informāciju vai pierādījumus (medicīniskas izziņas, liecinieku identitāti utt.), lai palīdzētu noskaidrot patiesību.

Cietušais var izvēlēties kļūt par civilprasītāju — tādā gadījumā viņam ir tiesības pieprasīt finansiālu kompensāciju par nodarīto kaitējumu un izmantot jurista palīdzību.

Kādas ir manas tiesības un pienākumi šādā statusā?

Tiklīdz izmeklēšana būs nodota policijai vai žandarmērijai, tā iztaujās cietušo. Šādā gadījumā tā cietušo vienmēr informēs par viņa tiesībām:

 • saņemt zaudējumu atlīdzību vai citu atbilstošu kompensāciju par viņam radītajiem zaudējumiem, tostarp attiecīgā gadījumā pieprasīt atjaunojošās justīcijas pasākumu;
 • kļūt par civilprasītāju vai nu prokurora ierosinātas prasības ietvaros, vai tieši izsniedzot noziedzīgā nodarījuma izdarītājam pavēsti ierasties kompetentajā tiesā vai iesniedzot sūdzību izmeklēšanas tiesnesim;
 • ja cietušais vēlas kļūt par civilprasītāju — prasīt, lai viņam palīdz jurists pēc viņa izvēles vai lai pēc viņa pieprasījuma advokātu asociācijas priekšsēdētājs kompetentajā tiesā norīko viņam juristu; šādā gadījumā izmaksas sedz cietušais, izņemot, ja viņš atbilst nosacījumiem, lai saņemtu juridisko palīdzību, vai viņam ir tiesiskās aizsardzības apdrošināšana;
 • prasīt, lai viņam palīdz dienests, kas pieder pie vienas vai vairākām publiskām iestādēm, vai apstiprināta cietušo atbalsta asociācija;
 • ja piemērojams — konkrētu nodarījumu gadījumā iesniegt pieteikumu noziegumos cietušo kompensācijas padomei;
 • tikt informētam par pieejamiem aizsardzības pasākumiem, tostarp aizsardzības rīkojumiem. Cietušos arī informē par vardarbības īstenotājiem piespriestajiem sodiem un par iespējamo notiesājošo spriedumu izpildes nosacījumiem;
 • cietušajiem, kuri nesaprot franču valodu — izmantot tulka pakalpojumus un saņemt viņu tiesību īstenošanai būtiskas informācijas tulkojumu;
 • prasīt, lai pēc pieprasījuma viņu visos procesa posmos pavada viņa juridiskais pārstāvis vai pieaugušais pēc viņa izvēles, ja vien kompetentā tiesas iestāde pamatotu iemeslu dēļ neizlemj citādi;
 • deklarēt kā savu adresi trešās personas adresi, saņemot šādas personas skaidru piekrišanu.

Cietušajam jāierodas tiesā un jāliecina, ja viņš ir izsaukts uz tiesu kā liecinieks.

Civilprasītājam nav jāierodas personīgi, ja viņu pārstāv jurists. Tomēr, ja civilprasītājs neierodas un viņu nepārstāv jurists, pieņem, ka viņš ir atteicies no sava prasījuma, izņemot, ja viņš ir iesniedzis tiesā rakstisku sava prasījuma izklāstu.

Civilprasītājs un cietušais, kurš ir izsaukts sniegt liecību tiesā, var atprasīt izmaksas, kas radušās saistībā ar viņa ierašanos uz uzklausīšanu, ja viņš to pieprasa tiesas sēdes laikā.

Vai es varu sniegt paziņojumus tiesvedības laikā vai iesniegt pierādījumus? Ar kādiem nosacījumiem?

Jūs varat sniegt paziņojumus uzklausīšanas laikā un iesniegt pierādījumus, tomēr šajā sakarā ir jāievēro sacīkstes princips, un attiecīgie paziņojumi vai pierādījumi iepriekš ir jāpārsūta aizstāvības pusei (iespējamam noziedzīgā nodarījuma izdarītājam un/vai viņa juristam), kā arī prokuroram.

Jūs varat kļūt par civilprasītāju vai nu individuāli, vai ar jurista palīdzību.

Jums jānorāda prasītās zaudējumu/procentu atlīdzības summa (naudas summa, kas maksājama, lai kompensētu materiālos zaudējumus, ciešanas, laiku, kas zaudēts to darbību dēļ, kurās jūs bijāt cietušais). Cietušo atbalsta asociācija var sniegt jums norādījumus šajā procesā.

Kādu informāciju es saņemšu tiesvedības laikā?

Tiesvedības laikā cietušais tiek informēts par viņa tiesībām kļūt par civilprasītāju, saņemt jurista palīdzību un atbilstoši konkrētiem nosacījumiem izmantot juridisko palīdzību, kā arī par iespēju prasīt, lai viņu pavada cietušo atbalsta asociācijas pārstāvis.

Cietušais, kurš kļuvis par civilprasītāju, tiks informēts, ka konkrētos gadījumos viņš var iesniegt pieteikumu noziegumos cietušo kompensācijas padomei (CIVI) par zaudējumu un procentu atlīdzināšanu, ja tiesa tā nospriež.

Vai es varēšu piekļūt tiesas materiāliem?

Krimināltiesā un Policijas tiesā jūs nevarēsiet tieši piekļūt lietas materiāliem; jums vispirms jāsaņem prokurora piekrišana.

Tomēr, ja esat civilprasītājs, jūs varat iepazīties ar lietas materiāliem tieši vai — attiecīgā gadījumā — ar sava jurista starpniecību vai pieprasīt to kopiju.

Zvērināto tiesā jūs varat saņemt bezmaksas kopijas no policijas ziņojumiem, kuros reģistrēts nodarījums, liecinieku rakstiskajām liecībām un ekspertu atzinumiem, kā arī citu ar tiesvedību saistītu dokumentu kopijas.

Lapa atjaunināta: 04/10/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

3 - Manas tiesības pēc tiesas procesa

Vai es varu pārsūdzēt nolēmumu?

Jūs nevarēsiet pārsūdzēt tiesas spriedumu, ja nebūsiet iesniedzis pieteikumu par pievienošanos kriminālprocesam kā civilprasītājs, prasot zaudējumu atlīdzināšanu, jo fakts, ka esat nodarījumā cietušais, nenozīmē, ka jūs esat puse tiesas procesā.

Ja jūs esat iesniedzis pieteikumu par pievienošanos kriminālprocesam kā civilprasītājs un tiesa ir pieņēmusi jūsu pieteikumu, jūs nevarēsiet pārsūdzēt notiesājošu vai attaisnojošu spriedumu vai piespriesto sodu. Jūs varat apstrīdēt tikai tās sprieduma daļas, kas attiecas uz jums.

Kādas ir manas tiesības pēc soda piespriešanas?

Visos gadījumos jums ir šādas tiesības:

 • saņemt informāciju par jebkuru lēmumu, ar ko noziedzīgā nodarījuma izdarītājam aizliedz sazināties ar jums;
 • saņemt informāciju par piespriestā soda izpildi (notiesātā atbrīvošanu, soda mīkstināšanu, notiesātā dzīvesvietas adresi utt.) ar cietušo atbalsta asociācijas (association d’aide aux victimes) starpniecību vai tieši no Notiesāto personu integrācijas un probācijas dienesta (Saite atveras jaunā logāService Pénitentiaire d’Insertion et de Probation — SPIP);
 • prasīt, lai tiesnesis aizliedz noziedzīgā nodarījuma izdarītājam tikties vai sazināties ar jums, ja viņš tiek īslaicīgi vai nosacīti atbrīvots vai ja sods tiek mīkstināts vai mainīts;
 • saņemt informāciju, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs pēc viņa notiesāšanas izbēg un jums vai jums apkārt esošajiem draud briesmas;
 • saņemt cietušo atbalsta asociācijas palīdzību;
 • prasīt, lai jūsu intereses ņem vērā, pirms tiek pieņemts jebkāds lēmums atbrīvot notiesāto, un iesniegt rakstiskas piezīmes, pirms tiek pieņemts jebkāds lēmums, 15 dienu laikā no dienas, kad jums to prasa.

Ja esat pievienojies procesam kā civilprasītājs, jums ir arī šādas tiesības:

 • saņemt informāciju no tiesas par jūsu tiesībām iesniegt pieteikumu Noziegumos cietušo kompensācijas padomei (Saite atveras jaunā logācommission d’indemnisation des victimes d’infractions — CIVI);
 • izmantot juristu savai pārstāvībai un/vai saņemt juridisko palīdzību;
 • saņemt informāciju par spriedumu (jums tiks nosūtīta sprieduma kopija).

Kamēr noziedzīgā nodarījuma izdarītājs izcieš sodu, jums ir šādas tiesības:

1. par jebkuru darbību, kas kaitē jūsu interesēm, informēt tiesu iestādi (autorité judiciaire; tas var būt arī prokurors);

2. saņemt atlīdzību par zaudējumiem vai citu attiecīgu kompensāciju; attiecīgos gadījumos jums var prasīt, vai jūs piekrītat atjaunojošās justīcijas pasākumam;

3. pēc jūsu vēlēšanās saņemt informāciju par brīvības atņemšanas soda izpildes beigām Kriminālprocesa kodeksā (Code de procédure pénale — CPP) paredzētajos gadījumos un atbilstoši tajā paredzētajiem nosacījumiem;

4. vajadzības gadījumā prasīt, lai tiek ņemta vērā vajadzība garantēt jūsu emocionālo un fizisko drošību.

Tiesu iestādei ir pienākums garantēt visas šīs tiesības visā soda izpildes laikā neatkarīgi no tā, kādā veidā tas notiek.

Vai man ir tiesības uz atbalstu vai aizsardzību pēc tiesvedības? Cik ilgi?

Pēc tiesvedības jums var palīdzēt jurists, kurš var konsultēt jūs par pārsūdzēšanas vēlamību vai par to, kā piesaistīt tiesu izpildītāju.

Jums arī var būt iespēja saņemt palīdzību no cietušo atbalsta asociācijas bez jebkādiem termiņa ierobežojumiem.

Kādu informāciju es saņemšu, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājam tiks piespriests sods?

Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs tiks notiesāts, jūs informēs par piespriesto sodu, ja tas ietvers noteikumus, kas aizliedz notiesātajam sazināties ar jums vai tuvoties jūsu mājām.

Ja būsiet pievienojies procesam kā civilprasītājs, jūs saņemsiet notiesājošā sprieduma kopiju.

Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs tiek ieslodzīts, jūs var informēt par jebkuru ierosināto nosacīto atbrīvošanu un var prasīt jūsu viedokli.

Vai mani informēs gadījumā, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs tiks atbrīvots (tostarp atbrīvots priekšlaikus vai nosacīti) vai izbēgs no ieslodzījuma vietas?

Ja persona tiks notiesāta par konkrēta veida noziegumu (izvarošanu, slepkavību vai tās mēģinājumu, kā arī attiecībā uz lielāko daļu dzimumnoziegumu), jūs tieši vai ar jūsu jurista starpniecību informēs par noziedzīgā nodarījuma izdarītāja atbrīvošanu pēc soda izciešanas beigām, ja būsiet prasījis šādas informācijas sniegšanu kā cietušais vai civilprasītājs.

Notiesātā izbēgšanas gadījumā jūs par to informēs prokurors.

Vai es tikšu iesaistīts lēmumu pieņemšanā par atbrīvošanu vai nosacītu atbrīvošanu? Piemēram, vai es varu sniegt paziņojumu vai iesniegt pārsūdzību?

Ja pastāv risks, ka notiesātais var sazināties ar cietušo vai civilprasītāju, un ja šāda saziņa ir jānovērš, tiesas, kas atbild par sodu izpildi, ja tās nolems, ka notiesātais ir īslaicīgi vai pastāvīgi atbrīvojams, aizliegs viņam sazināties ar cietušo vai civilprasītāju un vajadzības gadījumā aizliegs viņam atrasties cietušā vai civilprasītāja mājas vai darbavietas tuvumā (CPP 712-16-2. panta pirmā daļa).

Šāds aizliegums jāpiemēro (izņemot, ja pamatotu iemeslu dēļ tiek pieņemts lēmums par pretējo), ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs notiesāts par kādu no nodarījumiem, kas minēti CPP 706-47. pantā (no kuriem lielākā daļa ir dzimumnoziegumi; CPP 712-16-2. panta otrā daļa).

Šādos gadījumos cietušais vai civilprasītājs tiek informēts par attiecīgo pasākumu un par sekām, kas radīsies noziedzīgā nodarījuma izdarītājam, ja viņš neievēros aizliegumu (CPP 712-16-2. panta trešā daļa; sk. turpmāk).

Ja to prasa civilprasītājs, tad viņu pārstāvošais jurists (bet tas neattiecas uz gadījumu, kad jurists pārstāv cietušo, kurš nav civilprasītājs) var ierasties un sniegt paziņojumus tiesā, kas izskata pieteikumu par nosacītu atbrīvošanu, kuru iesniegusi persona, kam piespriests ieslodzījums (emprisonnement vai réclusion) uz pieciem vai vairāk gadiem.

Turklāt tiesas, kas atbild par sodu izpildi, pirms lēmuma pieņemšanas var informēt cietušo vai civilprasītāju tieši vai ar viņa jurista starpniecību par to, ka viņš var rakstiski iesniegt savus apsvērumus 15 dienu laikā no dienas, kad viņam par to paziņots. Cietušais vai civilprasītājs var iesniegt savus apsvērumus tiesai ar jebkādiem līdzekļiem pēc savas izvēles.

Cietušais nevar pārsūdzēt lēmumus, kas attiecas uz notiesātajam piespriestā soda izpildi. Cietušais var iesniegt jaunu sūdzību, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs izdara jaunu nodarījumu. Ja notiesātais izdara jebkādu pārkāpumu attiecībā uz viņam noteiktajiem pienākumiem vai aizliegumiem, piemēram, neievēro aizliegumu sazināties ar cietušo, cietušais var informēt par to tiesnesi, kurš uzrauga nosacītās atbrīvošanas nosacījumu izpildi, vai prokuroru.

Lapa atjaunināta: 04/10/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

4 - Kompensācija

Kāds ir process zaudējumu atlīdzības pieprasīšanai no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja (piem., lietas izskatīšana tiesā, civilprasība, saistīta procedūra)?

Spēkā esošie tiesību akti ļauj ikvienai personai, kura uzskata sevi par cietušo,

 • iesniegt par lietu atbildīgajam tiesnesim pieteikumu par to, lai viņu atzīst par civilprasītāju, kurš prasa zaudējumu atlīdzināšanu (constitution de partie civile);
 • ierosināt prasību par pagaidu noregulējuma pasākumiem (action en référé) vai prasību par lietas būtību (action devant le juge civil au fond).

1) Ir vairāki veidi, kā ierosināt civilprasību krimināltiesās.

-            Kriminālprocesa (action) uzsākšana, ja prokurors nav cēlis valsts apsūdzību (tādējādi tiek celta valsts apsūdzība).

Ir iespējamas divas metodes:

 • tieša izsaukšana uz tiesu (citation directe) attiecībā uz mazsvarīgiem pārkāpumiem (contraventions) vai vidēji smagiem nodarījumiem (délits);
 • pieteikums atzīt personu par civilprasītāju kriminālprocesā (attiecībā uz vidēji smagiem nodarījumiem vai smagiem noziegumiem (crimes).

-            Iestāšanās lietā (intervention), ja valsts apsūdzība jau ir celta.

-            Pieteikums atzīt personu par civilprasītāju kriminālprocesā.

Cietušais var prasīt, lai viņam atļauj pievienoties tiesvedībai, gan kā civilprasītājs tiesas sēdē, gan arī nosūtot ierakstītā vēstulē ar apstiprinājumu par saņemšanu vai pa faksu krimināltiesas priekšsēdētājam adresētu pieteikumu, kurā norāda, ka pieteikuma iesniedzējs vēlas pievienoties tiesvedībai kā civilprasītājs, pieprasot zaudējumu atlīdzināšanu un norādot prasīto atlīdzības summu. To var izdarīt arī ar jurista starpniecību.

2) Var celt civilprasību civiltiesās atbilstoši parastajiem tiesību aktiem par civiltiesisko atbildību.

Ja cietušais ceļ prasību civiltiesās par zaudējumu atlīdzināšanu, tad viņš nevar virzīt procesu krimināltiesās. Tomēr, ja cietušais prasa, lai viņu uzskata par civilprasītāju kriminālprocesā, tas neliedz viņam celt prasību civiltiesās.

Tiesa uzdeva noziedzīgā nodarījuma izdarītājam atlīdzināt man zaudējumus / izmaksāt kompensāciju. Kā es varu panākt, lai noziedzīgā nodarījuma izdarītājs veic maksājumu?

Ja cietušajam ir grūtības atgūt kompensācijas vērtību, viņš var izmantot piedziņas procedūru, piesaistot tiesu izpildītāju (huissier de justice). Pieteikums jānosūta pa pastu notiesātā pastāvīgās dzīvesvietas (domicile) apgabaltiesas (tribunal de grande instance) vai, ja notiesātais ir ieslodzījumā, ieslodzījuma iestādes atrašanās vietas apgabaltiesas priekšsēdētājam. Konfiscēt var:

- daļu no atlikušās notiesātajam pieejamās darba algas;

- līdzekļus, kas tiek turēti viņa bankas kontā;

- konkrētus aktīvus, kas var viņam piederēt.

Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nemaksā, vai valsts var samaksāt man avansu? Ar kādiem nosacījumiem?

Ja notiesātais nemaksā cietušajam kompensāciju brīvprātīgi, cietušais var nosūtīt attiecīgo lietu Noziegumos cietušo piedziņas palīdzības dienestam (Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infractions — SARVI). Ir pietiekami, ja cietušais pierāda, ka zaudējumu atlīdzināšana viņam ir noteikta ar galīgu spriedumu krimināllietā (kuru nevar pārsūdzēt).

SARVI par kompensācijas samaksu atbildīgās personas vietā atlīdzina cietušajam visus zaudējumus par summu līdz 1000 EUR; lielāku summu gadījumā tā izmaksā 30 % avansa maksājumu, nepārsniedzot 3000 EUR. Pēc avansa maksājuma veikšanas SARVI samaksā atlikušo summu tad, kad tas iekasē naudu no notiesātā.

Lai iesniegtu pieteikumu SARVI, cietušajam jāsaņem piedziņas palīdzības pieteikuma veidlapa (formulaire de demande d’aide au recouvrement) no apgabaltiesas (piemēram, no tiesas vienotās kancelejas (guichet unique de greffe), tā tiesneša reģistra, kurš norīkots darbam ar cietušajiem (greffe du juge délégué aux victimes), izpildes iestādes (bureau d’execution) vai cietušo atbalsta biroja (bureau d’aide aux victimes)) vai no tiesību centra (maison de la justice et du droit), juridiskās informācijas dienesta (point d’accès au droit), pilsētas rātsnama vai tamlīdzīgas struktūras, kas arī pārsūtīs aizpildīto veidlapu SARVI.

Pieteikums jāiesniedz SARVI ne agrāk kā divus mēnešus un ne vēlāk kā vienu gadu no dienas, kad spriedums, kurā noteikts pienākums atlīdzināt zaudējumus, kļūst galīgs.

Vai man ir tiesības uz kompensāciju no valsts?

Terorismā un citos nodarījumos cietušo garantijas fonds (Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions — FGTI) izmaksā kompensāciju teroraktos cietušajiem saskaņā ar īpašu procedūru. Tas arī izmaksā kompensāciju šādām personām:

- kuras cietušas tādos noziedzīgos nodarījumos kā izvarošana, seksuāls uzbrukums, zādzība, krāpšana, uzticības laušana, izspiešana vai īpašuma iznīcināšana vai sabojāšana;

- kuras cietušas nodarījumā, kā rezultātā viņām iestājusies pastāvīga darbnespēja vai pilnīga nespēja strādāt;

- slepkavības upuru radiniekiem.

Lai saņemtu kompensāciju no minētā fonda, cietušajam, kurš atbilst konkrētiem nosacījumiem, ir jāiesniedz pieteikums tieši Noziegumos cietušo kompensācijas padomei (CIVI) pieteikuma iesniedzēja pastāvīgās dzīvesvietas apgabaltiesā vai tās vietas apgabaltiesā, kur atrodas krimināltiesa, kas izskata lietu par nodarījumu.

Pieteikums jāiesniedz padomei trīs gadu laikā no nodarījuma izdarīšanas dienas. Šo termiņu pagarina par vienu gadu no pēdējā sprieduma krimināllietā pieņemšanas dienas.

Ja nodarījums izdarīts Francijā, kompensāciju var piešķirt:

- Francijas valstspiederīgajiem;

- Eiropas Savienības dalībvalstu valstspiederīgajiem.

Ja nodarījums izdarīts ārpus Francijas, kompensāciju var piešķirt tikai Francijas valstspiederīgajiem.

1) Būtiska personiska aizskāruma gadījumā:

cietušais var saņemt pilnu kompensāciju par zaudējumiem, kas izriet no personiskā aizskāruma, ja nodarījuma rezultātā iestājusies nāve, izkropļojums, pastāvīga darbnespēja vai pilnīga nespēja strādāt, kas ilgst vienu mēnesi vai ilgāk, vai ja nodarījums ir bijis izvarošana, seksuāls uzbrukums vai cilvēku tirdzniecība.

Padome ņems vērā pabalstus, ko maksā sociālās drošības dienesti, savstarpējās veselības apdrošināšanas biedrības, apdrošināšanas sabiedrības u. c. iestādes. Apģērba vai materiālos zaudējumus nekompensē.

2) Sīka personiska aizskāruma un tādu materiālo zaudējumu gadījumā, kuri izriet no zādzības, krāpšanas, uzticības laušanas, izspiešanas vai īpašuma iznīcināšanas vai sabojāšanas:

ja cietušajam nodarīti miesas bojājumi, kā rezultātā iestājusies pilnīga nespēja strādāt, kas ilgst mazāk nekā vienu mēnesi, vai materiāli zaudējumi, ko radījis kāds no šiem nodarījumiem, kompensācija ir pieejama ar stingriem nosacījumiem un ierobežota līdz konkrētai summai.

Lai varētu saņemt šādu kompensāciju, cietušajam jāatbilst šādiem papildu nosacījumiem:

- cietušā līdzekļi nepārsniedz daļējas juridiskās palīdzības saņemšanai noteikto maksimālo robežvērtību vairāk nekā 1,5 reizes (piemērojot korekciju par ģimenes izdevumiem);

- cietušais nevar saņemt reālu un pietiekamu kompensāciju par radītajiem zaudējumiem no apdrošināšanas sabiedrības, sociālās drošības dienesta vai jebkuras citas atbildīgās iestādes;

- ja ir nodarīti tikai materiāli zaudējumi — cietušajam nodarījuma dēļ ir sarežģīts materiālais vai psiholoģiskais stāvoklis.

Ja šie nosacījumi ir izpildīti, cietušais var pretendēt uz kompensāciju, kas nepārsniedz 4500 EUR.

Vai man ir tiesības uz kompensāciju, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs netiek notiesāts?

Ja apsūdzētais netiek notiesāts, jūs varat celt civilprasību civiltiesā, pieprasot kompensāciju par jums radītajiem zaudējumiem. Jums būs jāpierāda, ka noziedzīga nodarījuma izdarītājs ir atbildīgs par jums nodarīto kaitējumu.

Procedūras, kas notiek Noziegumos cietušo kompensācijas padomē (CIVI), ir neatkarīgas no procedūrām, kas notiek krimināltiesās, un cietušais var iesniegt pieteikumu padomei pat tad, ja nav krimināltiesas sprieduma vai nolēmuma un ja apsūdzētais tiek attaisnots.

Vai man ir tiesības uz ārkārtas maksājumu, kamēr es gaidu lēmumu par savu kompensācijas prasību?

Procedūrās, kas notiek Noziegumos cietušo kompensācijas padomē, jūs varat pieprasīt pagaidu maksājumu, ja jūsu tiesības saņemt kompensāciju netiek apstrīdētas un ja jūsu zaudējumus nav iespējams noteikt galīgi, jo jūs nevarat aprēķināt kopējā summu vai sociālās drošības dienesti vēl nav informējuši jūs par to, kādu summu tie atmaksās. Ja jūs neatbilstat šiem nosacījumiem, jums tik un tā var piešķirt pagaidu maksājumu pēc padomes priekšsēdētāja ieskatiem.

Lapa atjaunināta: 04/10/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

5 - Manas tiesības uz atbalstu un palīdzību

Esmu noziegumā cietušais. Ar ko man jāsazinās, lai saņemtu atbalstu un palīdzību?

Cietušo atbalsta struktūras ir uzskaitītas cietušo atbalsta asociāciju direktorijā: Saite atveras jaunā logāAnnuaire des associations d’aide aux victimes.

Jūs varat sazināties ar cietušo atbalsta asociāciju, kas atrodas vistuvāk jūsu dzīvesvietai.

Cietušo atbalsta uzticības tālrunis

Īpaša palīdzība cietušajiem

 • Bērni briesmās: 119 — visu diennakti, septiņas dienas nedēļā
 • Bezvēsts pazudušie bērni: 116 000 — visu diennakti, septiņas dienas nedēļā
 • Vardarbība pret sievietēm: 3919 — septiņas dienas nedēļā, no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 9.00 līdz 22.00, sestdienās, svētdienās un svētku dienās no plkst. 9.00 līdz 18.00
 • Izvarošana un seksuāls uzbrukums: 0 800 05 95 95 — no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 10.00 līdz 19.00
 • Rasistiskas darbības: 01 40 35 36 55 — otrdien, ceturtdien un piektdien no plkst. 10.30 līdz 13.30
 • Homofobiskas darbības: 01 48 06 42 41 — no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 18.00 līdz 22.00, sestdienās no plkst. 14.00 līdz 16.00 un svētdienās no plkst. 18.00 līdz 20.00
 • Saite atveras jaunā logāIebiedēšana skolā: 3020 — no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 9.00 līdz 20.00 un sestdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00

Vai atbalsts cietušajiem ir bez maksas?

Jā, palīdzība, ko sniedz cietušo atbalsta asociācijas, ir pilnīgi bez maksas.

Kādu veidu atbalstu es varu saņemt no valsts dienestiem vai iestādēm?

Medicīniskā palīdzība

Cietušais var konsultēties ar ārstu un slimnīcā saņemt izziņas, kurās reģistrēti viņam nodarītie miesas bojājumi.

Vardarbība ģimenē

Neatkarīgi no civilstāvokļa cietušais briesmu gadījumā var iesniegt steidzamu pieteikumu ģimenes lietu tiesas tiesnesim (juge aux affaires familiales) apgabaltiesā (tribunal de grande instance), prasot izdot rīkojumu, ar kuru viņam uz laiku ļauj izmantot ģimenes māju un liek vardarbīgajam partnerim izvākties.

Juridiskā palīdzība

Katrā apgabaltiesā ir cietušo atbalsta dienests (bureau d’aide aux victimes), ko vada cietušo atbalsta asociācija. Šādi biroji sniedz noziegumos cietušajiem informāciju, norādījumus un pavada viņus, kā arī izskaidro viņiem tiesu darbību un jebkuru saistībā ar viņiem notiekošu procesu. Tādējādi cietušajiem ir iespēja vienmēr būt informētiem par

 • visiem pasākumiem, kas tiek veikti steidzamības kārtā, piemēram, par tūlītēju ierašanos tiesā (comparution immédiate);
 • kriminālprocesa gaitu.

Cietušajiem vienmēr sniedz norādījumus par ikvienu kompensācijas mehānismu, ko viņi var būt tiesīgi izmantot.

Palīdzība tiek sniegta bez maksas un ir konfidenciāla.

Kādu veidu atbalstu es varu saņemt no nevalstiskām organizācijām?

Cietušo atbalsta asociācijas palīdz cietušajiem visā procesa gaitā, sniedzot bezmaksas juridisko un labklājības informāciju un psiholoģisko atbalstu. To pārstāvji var palīdzēt cietušajiem, kad viņi iesniedz sūdzību vai prasa atzīt viņus par civilprasītājiem kriminālprocesā. Šādu asociāciju pārstāvji var arī piedalīties krimināltiesas sēdēs un palīdzēt cietušajiem saprast procesuālās darbības un dažādo dalībnieku pieņemtos lēmumus.

Cietušo atbalsta asociācijām var būt pārstāvības žandarmērijas un policijas iecirkņos, slimnīcās, tiesās, sociālās drošības dienestos utt. To adreses un tālruņa numurus var uzzināt tiesās un žandarmērijas un policijas iecirkņos, kā arī direktorijā, kas pieejama šajā Saite atveras jaunā logāsaitē.

Papildus šīm parastajām cietušo atbalsta asociācijām ir vairākas citas asociācijas, kas nav īpaši minētas un kas darbojas konkrētās jomās, piemēram, tādās kā personiskais aizskārums, vardarbība ģimenē, ceļu satiksmes negadījumi, medicīniskas kļūdas u. tml. Dažas asociācijas, kuru specializācija ir sniegt palīdzību no vardarbības ģimenē cietušām sievietēm, var nodrošināt sievietēm un viņu bērniem pagaidu izmitināšanu.

Lapa atjaunināta: 04/10/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas horvātu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Noziedzīgā nodarījumā cietušo tiesības kriminālprocesā - Horvātija

Noziedzīgos nodarījumos cietušajiem pirmstiesas procesā un kriminālprocesā ir vairākas tiesības, turklāt īpaša aizsardzība tiek piemērota bērniem un cietušajiem noziedzīgos nodarījumos, kas vērsti pret seksuālo brīvību, un cilvēku tirdzniecības upuriem

Noziedzīgā nodarījumā cietušajam ir šādas tiesības:

 • saņemt informāciju, ko policijai, izmeklētājam, prokuratūrai (državno odvjetništvo) un tiesai ir pienākums sniegt;
 • saņemt psihologa un cita speciālista palīdzību un atbalstu no cietušo atbalsta struktūrām, organizācijām un iestādēm;
 • piedalīties kriminālprocesos kā cietušajai pusei;
 • saņemt informāciju no prokurora (državno odvjetništvo) par darbībām, kas veiktas, pamatojoties uz cietušā ziņojumu, un iesniegt sūdzību vecākajam prokuroram (viši državni odvjetnik);
 • saņemt no valsts budžeta finansētas speciālista konsultācijas, ja personai ir nodarīts ļoti smags psihosomatisks kaitējums vai tā cieš no ļoti smagām noziedzīga nodarījuma sekām;
 • iesniegt blakusprasību par zaudējumu atlīdzību;
 • saņemt kompensāciju saskaņā ar īpašu likumu, ja vardarbīga noziedzīga nodarījuma rezultātā ir gūti smagi miesas bojājumi vai ievērojami pasliktinājusies veselība.

Pret seksuālo brīvību vērstā noziedzīgā nodarījumā cietušajam vai cilvēku tirdzniecības upurim papildus iepriekš minētajām tiesībām ir vēl šādas tiesības:

 • pirms nopratināšanas apspriesties ar konsultantu, saistītās izmaksas sedzot no valsts budžeta;
 • saņemt no valsts budžeta finansētu juridisko palīdzību;
 • pieprasīt, lai nopratināšanu policijas iecirknī vai prokuratūrā veic tā paša dzimuma persona;
 • pieprasīt uzticības personas klātbūtni nopratināšanas laikā;
 • atteikties atbildēt uz nevajadzīgiem jautājumiem saistībā ar tā personīgo dzīvi;
 • pieprasīt, lai nopratināšana tiek veikta, izmantojot audiovizuālu ierīci;
 • tiesības uz personas datu konfidencialitāti;
 • pieprasīt lietas izskatīšanu bez sabiedrības līdzdalības;
 • pirms pirmās nopratināšanas saņemt informāciju par šīm tiesībām no tiesas, prokurora un policijas.

Ja noziedzīgā nodarījumā cietušais ir bērns, papildus iepriekš minētajām tiesībām viņam ir vēl šādas tiesības:

 • saņemt no valsts budžeta finansētu juridisko palīdzību;
 • piedalīties procesos uzticības personas pavadībā;
 • tiesības uz personas datu konfidencialitāti;
 • tiesības tikt nopratinātam viņa mājās vai citā īpaši aprīkotā vietā, nevis tiesas telpās;
 • tiesības uz lietas izskatīšanu bez sabiedrības līdzdalības;
 • tiesības uz nopratināšanu bez tiesneša vai pušu klātbūtnes tajā pašā telpā, kurā atrodas bērns, izmantojot audiovizuālas ierīces, ko darbina profesionāls asistents;
 • tiesības uz īpašu attieksmi nopratināšanas laikā, lai netiktu nelabvēlīgi ietekmēta bērna garīgā veselība.

Bērni ir visas personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem.

Bērnus, kuri ir liecinieki un cietušie, liecību uzklausīšanas laikā iztaujā izmeklēšanas tiesnesis, un bērnu–liecinieku uzaicina uz tiesu, nosūtot pavēsti viņa vecākiem vai aizbildņiem.

Privātapsūdzība

Kad tiek ziņots par noziedzīgu nodarījumu, vairākumā gadījumu prokurors ierosina lietu pēc savas iniciatīvas (ex officio).

Privātapsūdzību var celt par noziedzīgiem nodarījumiem, uz kuriem attiecas kriminālprocesa uzsākšana privātapsūdzības ceļā. Privātapsūdzība jāceļ trīs mēnešu laikā no dienas, kad pilnvarotā fiziskā vai juridiskā persona uzzinājusi par noziedzīgu nodarījumu un tā izdarītāju.

Blakusprasība par zaudējumu atlīdzību

Noziedzīgā nodarījumā cietušais ir arī cietusī puse, un tai ir tiesības tiesā iesniegt blakusprasību par zaudējumu atlīdzību.

Blakusprasība var ietvert šādus prasījumus:

 • piešķirt kompensāciju par zaudējumiem, kas var būt gan materiāli, gan nemateriāli (pārciestās sāpes, bailes);
 • atdot personīgās mantas, ja cietusī puse var pierādīt, ka viņa ir bijusi to īpašnieks vai likumīgais turētājs;
 • anulēt konkrētu darījumu, ja noziedzīga nodarījuma rezultātā noticis darījums ar īpašumu (ja atbildētājs piespiedis cietušo noslēgt līgumu).

Blakusprasību par zaudējumu atlīdzību var iesniegt kriminālprocesa laikā vai kā atsevišķu civilprasību pret atbildētāju. Ja šāda prasība tiek iesniegta kriminālprocesa laikā, lai to pieņemtu, tiesai apsūdzētais vispirms jāatzīst par vainīgu.

Tas nav priekšnoteikums, lai prasību sekmīgi izskatītu civilprocesā.

Cietušo personu tiesības izmeklēšanas laikā un kriminālprocesā

Izmeklēšanas laikā noziedzīgā nodarījumā cietušie kā prasītāji un privātapsūdzības cēlāji ir tiesīgi sniegt faktus un pierādījumus, kas ir būtiski noziedzīga nodarījuma konstatēšanai, identificējot noziedzīgā nodarījuma izdarītāju(-s) un norādot savus prasījumus blakusprasībā par zaudējumu atlīdzību.

Cietušajam, kurš piedalās kriminālprocesā kā cietusī puse, ir šādas tiesības:

 • lietot savu valodu, arī nedzirdīgo un nedzirdīgu neredzīgo zīmju valodu, un saņemt tulka palīdzību, ja cietušais nesaprot vai nelieto horvātu valodu, vai tulkotāja vai zīmju valodas tulka palīdzību, ja cietušais ir nedzirdīgs vai nedzirdīgs neredzīgais;
 • lietot savu valodu;
 • iesniegt blakusprasību par zaudējumu atlīdzību un priekšlikumus par pagaidu noregulējumu;
 • tikt pārstāvētam;
 • sniegt faktus un pierādījumus;
 • apmeklēt liecinieku uzklausīšanu;
 • apmeklēt tiesas sēdi, piedalīties liecinieku uzklausīšanā un sniegt noslēguma paziņojumu;
 • piekļūt lietas materiāliem;
 • pieprasīt informāciju no prokurora par darbībām, kas veiktas, pamatojoties uz viņa ziņojumu, un iesniegt sūdzību vecākajam prokuroram;
 • iesniegt apelācijas prasību;
 • prasīt saukšanu pie kriminālatbildības un celt privātapsūdzību;
 • saņemt paziņojumu par to, ka netiks izvirzīta kriminālapsūdzība, vai prokurora lēmumu nesākt kriminālprocesu;
 • uzturēt apsūdzību prokurora vietā;
 • pieprasīt iepriekšējas situācijas atjaunošanu;
 • saņemt paziņojumu par kriminālprocesa rezultātu.

Prokuratūrai un tiesai ir pienākums gan pirms kriminālprocesa, gan katrā tā posmā izvērtēt, vai ir jebkāda iespēja apsūdzētajam atlīdzināt cietušajai pusei zaudējumus, ko izraisījis noziedzīgs nodarījums. Prokuratūrai un tiesai ir arī pienākums informēt cietušo pusi par konkrētām likumā noteiktām tiesībām (cietušās puses tiesībām lietot savu valodu, tiesībām iesniegt blakusprasību par zaudējumu atlīdzību u. c.).

Tiesības saņemt finansiālu kompensāciju

Likums par finansiālu kompensāciju noziedzīgos nodarījumos cietušajiem (Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela (Narodne Novine (NN; Horvātijas Republikas Oficiālais Vēstnesis Nr. 80/08 un Nr. 27/11) nosaka tiesības uz finansiālu kompensāciju personām, kuras cietušas tīšā vardarbīgā noziedzīgā nodarījumā, kas izdarīts Horvātijā, vai šādu personu radiniekiem atbilstoši likumā paredzētajiem nosacījumiem.

Tas nodibina tiesības uz finansiālu kompensāciju tīšā vardarbīgā noziedzīgā nodarījumā cietušajiem un nosaka priekšnosacījumus un procedūru kompensācijas tiesību īstenošanai, struktūras, kas pieņem lēmumus un piedalās lēmumu pieņemšanas procesā par tiesībām uz kompensāciju, un struktūras un procedūru pārrobežu lietās.

Tīšā vardarbīgā noziedzīgā nodarījumā cietušajiem ir tiesības uz finansiālu kompensāciju no valsts budžeta.

Policijai, prokuratūrai un tiesām ir pienākums sniegt informāciju par tiesībām uz kompensāciju, izsniegt vajadzīgās pieteikuma veidlapas un pēc cietušā pieprasījuma sniegt vispārīgus norādījumus un informāciju par to, kā aizpildīt pieteikumu, un par vajadzīgajiem apliecinošajiem dokumentiem.

Finansiālās kompensācijas pieteikumi jāiesniedz Tieslietu ministrijā, izmantojot veidlapu, ko var lejupielādēt ministrijas tīmekļa vietnē.

Finansiālās kompensācijas pieteikuma veidlapa noziegumos cietušajiem_hr PDF(223 Kb)hr

Pieteikumi jāiesniedz sešu mēnešu laikā no noziedzīga nodarījuma izdarīšanas dienas. Ja ir likumīgi iemesli, kuru dēļ cietušais nav varējis iesniegt šādu pieteikumu noteiktajā termiņā, viņam tas jāizdara trīs mēnešu laikā no dienas, kad šādi iemesli beiguši pastāvēt, un katrā ziņā trīs gadu laikā no noziedzīga nodarījuma izdarīšanas dienas.

Ja cietušais ir nepilngadīga persona vai persona, kura ir zaudējusi rīcībspēju, un viņa likumīgais pārstāvis nav iesniedzis pieteikumu sešu mēnešu laikā no noziedzīga nodarījuma izdarīšanas dienas, attiecīgo sešu mēnešu termiņu sāk skaitīt no personas astoņpadsmitās dzimšanas dienas vai no kriminālprocesa sākšanas dienas pēc cietušā pilngadības sasniegšanas, vai no dienas, kad tiek atjaunota personas rīcībspēja.

Personas, kuras ir tiesīgas saņemt finansiālu kompensāciju:

 • vardarbīgā noziedzīgā nodarījumā cietušie, kuri ir Horvātijas Republikas pilsoņi, Eiropas Savienības dalībvalsts pilsoņi vai Eiropas Savienības pastāvīgie iedzīvotāji, un ja noziedzīgs nodarījums izdarīts Horvātijā;
 • cietušais, kurš guvis smagus miesas bojājumus vai kura veselība noziedzīgā nodarījuma rezultātā ir pasliktinājusies (šāda persona ir tiesīga saņemt kompensāciju par ārstēšanās izmaksām, ja tās nesedz obligātā veselības apdrošināšana, par summu, kas nepārsniedz Horvātijas Republikā veiktās veselības apdrošināšanas summu, un kompensāciju par ienākumu zaudēšanu — ne vairāk kā HRK 35 000);
 • persona, kura ir mirušā upura tuvs radinieks (laulātais vai partneris, bērns, viens no vecākiem, viens no adoptētājiem, adoptēts bērns, patēvs vai pamāte, pabērns, viendzimuma partneris, kāds no vecvecākiem un mazbērns, ja viņiem bijusi viena mājsaimniecība ar upuri) (šāda persona ir tiesīga saņemt kompensāciju par likumiskā apgādnieka zaudēšanu — ne vairāk kā HRK 70 000);
 • upura nāves gadījumā — persona, kura sedz apbedīšanas izdevumus, ir tiesīga saņemt kompensāciju ne vairāk kā HRK 5000,
 • ja par noziedzīgu nodarījumu ir ziņots policijai vai prokuratūrai vai ja policija vai prokuratūra to ir reģistrējusi sešu mēnešu laikā no tā izdarīšanas dienas, neatkarīgi no tā, vai noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir zināms vai ne.

Nosakot kompensācijas summu, ņem vērā cietušā rīcību noziedzīga nodarījuma laikā un pēc noziedzīga nodarījuma, to, vai un ciktāl viņš ir veicinājis noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai zaudējumu radīšanu, to, vai persona ir tiešais cietušais un vai un kad tā ir ziņojusi par noziedzīgu nodarījumu kompetentajām iestādēm. Papildus novērtē cietušā sadarbošanos ar policiju un kompetentajām iestādēm, lai noziedzīgā nodarījuma izdarītāju sauktu pie atbildības, ņemot vērā, vai tiešais cietušais ir veicinājis zaudējumu radīšanu vai palielinājis zaudējumus; katrā no šiem gadījumiem kompensāciju, ko cietušais ir tiesīgs saņemt, attiecīgi samazina. Kompensācijas pieteikumu noraida vai summu samazina, ja tiek konstatēts, ka cietušais bijis iesaistīts organizētā noziedzībā vai noziedzīgā organizācijā. Kompensāciju var atteikt vai summu var samazināt arī tad, ja pilnas kompensācija summas piešķiršana būtu pretrunā taisnīguma, morāles un sabiedriskās kārtības principam.

Paziņojums par noziedzīgā nodarījuma izdarītāja atbrīvošanu

Ja atbildētājam ir piespriests cietumsods, Tieslietu ministrijas Neatkarīgais cietušo un liecinieku atbalsta dienests informē cietušo par ieslodzītā atbrīvošanas datumu (beznosacījuma atbrīvošana un nosacīta atbrīvošana).

Likumā noteiktais pienākums informēt cietušos par ieslodzīto atbrīvošanu

Saskaņā ar Likuma, ar ko groza Cietumsoda izpildes likumu (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju kazne zatvora), noteikumiem Tieslietu ministrijas Neatkarīgajam cietušo un liecinieku atbalsta dienestam ir jāinformē cietušais, cietusī puse vai to ģimene par ieslodzītā atbrīvošanu.

Cietušajiem paziņo par ieslodzītā atbrīvošanu gadījumos, kad noziedzīgs nodarījums ir vērsts pret seksuālo brīvību un seksuālo morāli, dzīvību un veselību, vai vardarbīgu noziedzīgu nodarījumu gadījumos.

Minēto informāciju cietušajam, cietušajai pusei vai to ģimenei sniedz neatkarīgi no tā, vai ieslodzītais tiek atbrīvots bez nosacījumiem vai nosacīti.

Turklāt, ja tiek pieņemts lēmums par to, vai ir ieteicams atļaut ieslodzītajam pamest ieslodzījuma vietu, lai dotos uz tā pastāvīgo vai pagaidu dzīvesvietu, brīvības atņemšanas iestādes / ieslodzījuma vietas var pieprasīt, lai probācijas dienests noskaidro cietušā vai viņa ģimenes attieksmi pret izdarīto noziedzīgo nodarījumu. Neatkarīgais cietušo un liecinieku atbalsta dienests sagatavo ziņojumus probācijas dienestam, pamatojoties uz tā sarunām ar cietušo.

Atbalsts lieciniekiem un cietušajiem

Atbalstu lieciniekiem un cietušajiem Horvātijas Republikā koordinē Tieslietu ministrijas Neatkarīgais cietušo un liecinieku atbalsta dienests (Samostalna služba za podršku žrtvama i svjedocima).

Cietušie un liecinieki var saņemt atbalstu un informāciju par viņu tiesībām un par procedūrām no tiesas cietušo un liecinieku atbalsta nodaļas.

Šādas nodaļas ir izveidotas septiņās apgabaltiesās (županijski sudovi), proti, Zagrebā, Zadarā, Osijekā, Vukovaros, Splitā, Sisakā un Rijekā. Minētās nodaļas sniedz cietušajiem (un lieciniekiem) un tos pavadošajām personām emocionālu atbalstu, praktisku informāciju un informāciju par tiesībām. Atbalstu sniedz arī kompetento vietējo un likumpārkāpumu tiesu nodaļas (općinski sudovi un prekršajni sudovi).

Informāciju par savām tiesībām un tiem pieejamās palīdzības veidu cietušie var arī saņemt, zvanot uz Nacionālā zvanu centra noziegumos un likumpārkāpumos cietušajiem bezmaksas tālruņa numuru 116 006 (sk. Nacionālā zvanu centra tīmekļa vietni).

Tieslietu ministrija arī sniedz cietušajiem un lieciniekiem atbalstu un informāciju par viņu tiesībām, un informācijas pieprasījumus var nosūtīt pa e-pastu uz šādu adresi: Saite atveras jaunā logāzrtve.i.svjedoci@pravosudje.hr vai uz Horvātijas Tieslietu ministrijas tīmekļa vietni: Saite atveras jaunā logāhttps://pravosudje.gov.hr/.

Atbalsts cietušajiem un lieciniekiem pārrobežu lietās

Tieslietu ministrijā izveidotais Neatkarīgais cietušo un liecinieku atbalsta dienests sniedz atbalstu un informāciju gan lieciniekiem, gan cietušajiem, kuri uzaicināti uz tiesu ar starptautiskās juridiskās palīdzības procedūras starpniecību (tostarp kara noziegumos cietušajiem).

Informācijas vēstules nosūta lieciniekiem, kuri uzaicināti sniegt liecības tiesās Horvātijas Republikā, vai lieciniekiem no Horvātijas, kuri uzaicināti ierasties ārvalstu tiesās.

Kara noziegumu lieciniekiem vajadzības gadījumā nodrošina fizisku aizsardzību un palīdzību saistībā ar viņu gatavošanos ceļam un ierašanos kompetentajā tiesu iestādē (attiecas uz lieciniekiem un citām procesa pusēm, ko uzaicina uz nopratināšanu kriminālprocesā saistībā ar kara noziegumiem, kura notiek kompetentajās tiesu iestādēs Horvātijas Republikā vai ārpus Horvātijas, ja šāds atbalsts ir saistīts ar starptautiskās juridiskās palīdzības pieprasījumu).

Noklikšķiniet uz norādītajām saitēm, lai iegūtu nepieciešamo informāciju

Saite atveras jaunā logā1 - Manas kā noziegumā cietušā tiesības

Saite atveras jaunā logā2 - Paziņošana par noziegumu un manas tiesības izmeklēšanas vai tiesas procesa laikā

Saite atveras jaunā logā3 - Manas tiesības pēc tiesas procesa

Saite atveras jaunā logā4 - Kompensācija

Saite atveras jaunā logā5 - Manas tiesības uz atbalstu un palīdzību

Lapa atjaunināta: 08/10/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

1 - Manas kā noziegumā cietušā tiesības

Kādu informāciju es saņemšu no iestādes (piem., policijas, prokurora) pēc nozieguma izdarīšanas, bet pirms būšu par to ziņojis?

Kriminālprocesa kodekss nereglamentē to, kāds saturs jāiekļauj informācijas lapā, ko var izsniegt cietušajam pēc tam, kad nodarījumus ir izdarīts, bet pirms par to ir ziņots. Ikvienam ir tiesības un iespēja sazināties ar prokuratūru, lai ziņotu par noziegumu, sniegtu paziņojumu vai iesniegtu pieteikumu par jautājumu, kas ir prokurora kompetencē. Personas, kuras sazinās ar prokuratūru, saņem informāciju par to, kā ziņot par noziegumu, un citu pamatinformāciju par savām tiesībām un pienākumiem.

Policijas darbiniekiem ir jāreģistrē ziņojums par noziegumu, par ko ceļ apsūdzību ex officio.

Turklāt ikvienai personai ir tiesības uz atbilstošu policijas aizsardzību, ja ir pamatots iemesls šādu aizsardzību nodrošināt.

Cietušo un liecinieku atbalsta departamenti, ko izveidojušas septiņas županiju tiesas, sniedz cietušajiem emocionālu atbalstu un informāciju par viņu tiesībām (tostarp tehnisku un praktisku informāciju). Tie sniedz atbalstu un informāciju arī lieciniekiem, kā arī cietušo un liecinieku ģimenes locekļiem. Informāciju un atbalstu sniedz neatkarīgi no procesa posma. Cietušie saņems informāciju un atbalstu pat tad, ja nav ziņojuši par noziegumu. Minētie departamenti arī nosūta cietušos un lieciniekus uz specializētām pilsoniskās sabiedrības iestādēm un organizācijām atkarībā no viņu vajadzībām.

Es nedzīvoju ES valstī, kurā noziegums tika izdarīts (ES pilsoņi un trešo valstu pilsoņi). Kā tiek aizsargātas manas tiesības?

Noteikumi, kas reglamentē cietušo un civilprasītāju tiesības, ir vienādi piemērojami neatkarīgi no valstspiederības, jo Horvātijas krimināltiesību akti ir piemērojami attiecībā uz katru, kas izdara noziegumu Horvātijas robežās. Tiesvedības puses un dalībnieki ir tiesīgi lietot savu dzimto valodu.

Policijai, prokuratūrai un tiesām saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksu un Likumu par noziegumos cietušajiem (finansiālu kompensāciju) ir pienākums sniegt noziegumos cietušajiem informāciju par viņu tiesībām, ko paredz minētie likumi. Tas nozīmē, ka prokuratūrai un tiesām ir pienākums izvērtēt iespējas, kā apsūdzētā persona gan pirms kriminālprocesa, gan jebkurā tā posmā varētu kompensēt cietušajai pusei zaudējumus vai kaitējumu, kas nodarīts ar nodarījumu, un informēt cietušo pusi — mutiski cietušajam saprotamā valodā un rakstiski horvātu vai angļu valodā — par tās tiesībām lietot dzimto valodu un iesniegt īpašumtiesisku prasījumu, kā arī par tās tiesībām saņemt kompensāciju). Prokuratūrai un tiesām ir arī jāsniedz cietušajam pēc viņa pieprasījuma vispārīgi norādījumi un informācija par to, kā aizpildīt prasības pieteikuma veidlapu un kādus pavaddokumentus iesniegt. Informācijas lapas, kurās ietverta informācija par cietušā tiesībām saņemt kompensāciju, kā arī kompensācijas prasības pieteikuma veidlapas ir pieejamas horvātu un angļu valodā. Šos dokumentus horvātu un angļu valodas versijās var lejupielādēt no Horvātijas Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnes.

Ikviens cietušais, kurš ziņo par noziegumu, saņem no policijas informāciju par savām tiesībām. Pēc mutiskas cietušā informēšanas par viņa tiesībām policijas darbinieks sniedz cietušajam arī rakstisku informāciju par tā tiesībām, kā arī pieejamo informāciju par cietušo aizsardzības un atbalsta pakalpojumiem, ieskaitot bezmaksas tālruņa numuru cietušo atbalstam.

Personas, kurām nav horvātu valodas zināšanu, var saņemt no policijas informācijas lapu par tiesībām citās valodās.

Brīvprātīgie, kuri strādā Valsts zvanu centrā noziegumos un likumpārkāpumos cietušajiem (116-006), sniedz emocionālu atbalstu, informāciju par tiesībām un praktisku informāciju. Viņi arī nosūta cietušos uz citiem kompetentiem dienestiem un organizācijām, lai nodrošinātu, ka cietušie saņem papildu informāciju un citu veidu atbalstu un palīdzību. Minētais palīdzības tālruņa numurs ir bezmaksas, darbojas darbdienās no plkst. 8.00 līdz 20.00, un tā darbinieki var pieņemt zvanus horvātu un angļu valodā.

Kādu informāciju es saņemšu, ja ziņošu par noziegumu?

a) Cietušais un cietusī puse ir tiesīgi divu mēnešu laikā no apsūdzību izvirzīšanas vai ziņošanas par noziegumu pieprasīt no prokuratūras informāciju par rīcību, kas īstenota, atbildot uz apsūdzībām/ziņojumu. Prokuratūra informē šīs personas par īstenoto rīcību saprātīgā termiņā, ne vēlāk kā 30 dienu laikā no pieprasījuma dienas, ja vien šāds pieprasījums neapdraud procesa efektivitāti. Lēmums neizpaust šādu informāciju jāpaziņo cietušajam vai cietušajai pusei, kas iesniegusi pieprasījumu.

b) Prokurors ar lēmumu aptur izmeklēšanu šādos gadījumos:

 • ja nodarījums, kura izdarīšanā persona ir apsūdzēta, nav nodarījums, par ko ceļ apsūdzību ex officio;
 • ja apstākļi izslēdz apsūdzētā vainu, izņemot, ja prettiesiskā darbība izdarīta psihisku traucējumu iespaidā;
 • ja attiecībā uz noziegumu ir iestājies noilgums vai ja par nodarījumu piemēro amnestiju vai apžēlošanu, vai ja ir citi apstākļi, kas pamato kriminālvajāšanas neturpināšanu; un
 • ja nav pierādījumu, ka apsūdzētais ir izdarījis konkrēto nodarījumu.

Lēmumu apturēt izmeklēšanu nosūta cietušajai pusei un apsūdzētajam, kuru nekavējoties atbrīvo, ja viņš ir apcietināts vai aizturēts. Papildus vēstulei ar lēmumu cietusī puse saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksa 55. pantu saņem informāciju par to, kā patstāvīgi celt apsūdzību.

c) Pēc ziņojuma izskatīšanas un pārbaudes veikšanas prokuratūras informācijas sistēmā prokurors ar pamatotu lēmumu noraida ziņojumu, ja no ziņojuma izriet,

 • ka nodarījums nav nodarījums, par ko var celt apsūdzību ex officio;
 • ka attiecībā uz nodarījumu ir iestājies noilgums vai ka par nodarījumu piemēro amnestiju vai apžēlošanu, ka lieta par nodarījumu jau ir galīgi iztiesāta vai ka ir citi apstākļi, kas pamato kriminālvajāšanas neturpināšanu;
 • ka apstākļi izslēdz vainojamību;
 • ka apsūdzēto personu nav pamatota iemesla turēt aizdomās par paziņotā nodarījuma izdarīšanu; vai
 • ja ziņojumā ietvertā informācija liecina, ka ziņojums nav ticams.

Prokurora lēmums noraidīt ziņojumu nav pārsūdzams.

Ja vien Kriminālprocesa kodeksā nav paredzēts citādi, prokurors astoņu dienu laikā informē cietušo par savu lēmumu noraidīt ziņojumu un par tā noraidīšanas pamatu. Prokurors arī sniedz informāciju par to, kā cietušais pats var celt apsūdzību. Prokuroram nekavējoties jāinformē persona, kura iesniegusi ziņojumu, un apsūdzētais par savu lēmumu noraidīt ziņojumu, ja kāda no šīm personām ir to lūgusi.

Ja prokurors nevar novērtēt apgalvojumu ticamību, pamatojoties tikai uz ziņojumu, vai ja ziņojumā ietvertā informācija nerada pietiekamu pamatu, lai pieņemtu lēmumu uzsākt izmeklēšanu vai vākt pierādījumus, viņš pats veic izmeklēšanu vai uzdod to veikt policijai.

d) Apcietināto personu uzraugam nekavējoties jāatbrīvo apcietinātā vai aizturētā persona šādos gadījumos:

 • ja prokurors ir licis to darīt;
 • ja apcietinātā persona nav nopratināta likumā noteiktajā termiņā; vai
 • ja aizturēšana ir atcelta.

e) Prokurors var izsaukt lieciniekus un ekspertus, lai tie palīdzētu iegūt pierādījumus. Pavēsti var nosūtīt arī izmeklētājs ar prokurora atļauju. Tiesa var izsaukt lieciniekus un ekspertus liecināt pierādījumu izskatīšanas sēdē vai ierasties uz tiesas sēdi. Kompetentā struktūra iepriekš nosaka pierādījumu vākšanas laiku un vietu. Izsauktā persona tiek brīdināta par neierašanās sekām.

Vai man ir tiesības uz bezmaksas mutiskās vai rakstiskās tulkošanas pakalpojumiem (kad es sazinos ar policiju vai citām iestādēm vai izmeklēšanas un tiesvedības laikā)?

Cietušajam, kurš piedalās kriminālprocesā kā cietusī puse, ir šādas tiesības:

 • lietot savu dzimto valodu (arī zīmju valodu) un prasīt tulka palīdzību, ja viņš nesaprot vai nepietiekami pārvalda horvātu valodu, vai zīmju valodas tulku, ja cietusī puse ir nedzirdīga vai vienlaikus nedzirdīga un neredzīga.

Kā iestāde nodrošinās to, ka es saprotu un mani saprot (ja esmu bērns; ja man ir invaliditāte)?

Ja vien atsevišķā likumā nav paredzēts citādi, izmeklēšanas tiesnesis pieņem liecību no bērna, kurš ir jaunāks par 14 gadiem. Uzklausīšana notiek bez tiesneša vai pušu klātbūtnes tajā pašā telpā, kurā atrodas bērns, izmantojot audiovizuālu ierīci, ko darbina profesionāls asistents. Uzklausīšanā piedalās psihologs, bērnu izglītības speciālists vai cits profesionālis. Uzklausīšanā var piedalīties arī vecāks vai aizbildnis, ja vien tas nav pretrunā izmeklēšanas vai bērna interesēm. Puses var uzdot jautājumus lieciniekam–bērnam ar speciālista starpniecību, pirms tam saņemot izmeklēšanas tiesneša apstiprinājumu. Uzklausīšanas sēdi ieraksta, izmantojot audio–video ierīci, un ierakstu aizzīmogo un pievieno protokolam. Liecinieku–bērnu drīkst uzaicināt uz otrreizēju uzklausīšanu tikai izņēmuma apstākļos, ievērojot tādu pašu procedūru.

Ja vien atsevišķā likumā nav paredzēts citādi, izmeklēšanas tiesnesis var pieņemt liecību arī no bērniem, kuriem ir no 14 līdz 18 gadiem. Bērnu iztaujāšanai, jo īpaši tad, ja tie ir nodarījumā cietušie, ir jānotiek piesardzīgi, lai nodrošinātu, ka šādi netiek kaitēts viņu garīgajai veselībai. Ievēro īpašu rūpību, lai aizsargātu bērnu.

Jebkuru liecinieku, kurš nevar atbildēt uz tiesas pavēsti vecuma, slimības vai invaliditātes dēļ, var uzklausīt viņa dzīvoklī vai citā mājoklī, kur liecinieks uzturas. Šādu liecinieku uzklausīšanu var ierakstīt audio-video ierīcē, ko darbina speciālists. Ja to pamato liecinieka stāvoklis, uzklausīšanu veic tā, lai puses varētu uzdot jautājumus, neatrodoties vienā telpā ar liecinieku. Vajadzības gadījumā uzklausīšanu ieraksta, izmantojot audio–video ierīci, un ierakstu aizzīmogo un pievieno protokolam. Pēc cietušā lūguma šādu liecinieka nopratināšanas procedūru var ievērot, ja cietušais ir cietis no nodarījuma, kas vērsts pret seksuālo pašnoteikšanos vai morāli, cilvēku tirdzniecības nodarījuma vai ģimenē izdarīta nodarījuma. Šādu liecinieku drīkst uzaicināt uz otrreizēju uzklausīšanu tikai izņēmuma apstākļos, ja tiesa to uzskata par nepieciešamu.

Atbalsta pakalpojumi cietušajiem

Kurš sniedz atbalstu cietušajiem?

Cietušo un liecinieku atbalsta departamenti, ko izveidojušas septiņas županiju tiesas (Zagrebā, Osijekā, Splitā, Rijekā, Sisakā, Zadarā un Vukovarā), sniedz atbalstu cietušajiem un lieciniekiem, kuri iesniedz pierādījumus minētajās tiesās un minēto pilsētu municipālajās tiesās. Šie departamenti arī sniedz atbalstu likumpārkāpumu tiesās tādu lietu iztiesāšanā, kas saistītas ar vardarbību ģimenē, un nosūta cietušos un lieciniekus uz specializētām pilsoniskās sabiedrības iestādēm un organizācijām atkarībā no viņu vajadzībām.

Informāciju un atbalstu sniedz telefoniski un kad cietušais/liecinieks ierodas tiesas ēkā. Informāciju sniedz arī pa e-pastu.

Lai uzzinātu plašāku informāciju, apmeklējiet Saite atveras jaunā logāHorvātijas Tieslietu ministrijas lapu.

Vai policija automātiski nosūtīs mani uz cietušo atbalsta dienestu?

Informējot cietušo par viņa tiesībām, policijas darbinieks sniedz cietušajam arī rakstisku informāciju par viņa tiesībām, kā arī pieejamo informāciju par cietušo atbalsta pakalpojumiem, ieskaitot bezmaksas tālruņa numuru cietušo atbalstam. Informācijas lapā par tiesībām ir ietverta šādu struktūru kontaktinformācija:

 • kompetentais cietušo un liecinieku atbalsta departaments;
 • pilsoniskās sabiedrības organizācijas attiecīgajā županijā;
 • Valsts zvanu centrs noziegumos un likumpārkāpumos cietušajiem (116-006).

Kā tiek aizsargāts mans privātums?

Kompetentās iestādes var apkopot personisku informāciju tikai likumā noteiktajiem mērķiem savu Kriminālprocesa kodeksā noteikto pienākumu ietvaros.

Personisku informāciju var apstrādāt tikai tad, ja to nosaka likums vai cita tiesību norma, un šāda apstrāde jāveic tikai mērķim, kādam informācija savākta. Šādas informācijas turpmāka apstrāde ir atļauta, ja tā nav pretrunā mērķim, kādam informācija savākta, un ja kompetentās struktūras ir ar likumu pilnvarotas apstrādāt šādu informāciju citam mērķim, un ja turpmāka apstrāde ir nepieciešama un samērīga ar konkrēto mērķi.

Personisku informāciju, kas attiecas uz personas veselību vai seksuālo dzīvi, var apstrādāt tikai izņēmuma gadījumos, kad noziedzīgo nodarījumu, par kuru piespriež brīvības atņemšanas sodu uz pieciem gadiem vai stingrāku sodu, nav bijis iespējams atklāt vai par to nav bijis iespējams celt apsūdzību citos veidos, vai kad šāda atklāšana/apsūdzības celšana radītu nesamērīgus sarežģījumus.

Nav atļauts apstrādāt personisku informāciju, kas attiecas uz rasi vai etnisko piederību, politisko, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai dalību arodbiedrībās.

Personisko informāciju, kas apkopota kriminālprocesa nolūkiem, var pārsūtīt valdības struktūrām saskaņā ar īpašu likumu un citiem tiesību subjektiem tikai tad, ja prokuratūra uzskata, ka tiem ir vajadzīga šāda informācija likumā noteiktam mērķim. Kad nosūta šādu informāciju, attiecīgajiem tiesību subjektiem atgādina par to pienākumu aizsargāt attiecīgo personu datus.

Personas datus var izmantot saskaņā ar attiecīgajiem normatīvajiem aktiem citos kriminālprocesos, citos procesos, kas attiecas uz sodāmām darbībām, kuras izdarītas Horvātijā, procedūrās, kas saistītas ar palīdzību starptautiskajās krimināltiesībās, un starptautiskajā policijas iestāžu sadarbībā.

Vai man ir jāziņo par noziegumu, pirms es varu piekļūt cietušo atbalstam?

Cietušais saņem informāciju un atbalstu no attiecīgās tiesas cietušo un liecinieku atbalsta departamenta vai no pilsoniskās sabiedrības organizācijas pat tad, ja viņš nav ziņojis par noziegumu.

Personīgā aizsardzība, ja man draud briesmas

Saskaņā ar Policijas uzdevumu un pilnvaru likuma 99. pantu, ja vien atsevišķā likumā nav noteikts citādi un tik ilgi, kamēr tam ir pamatots iemesls, policija nodrošina atbilstošu aizsardzību cietušajam un jebkurai citai personai, kura ir sniegusi vai var sniegt kriminālprocesam būtisku informāciju, vai jebkurai to tuvai personai, ja tās vai tām tuvas personas ir pakļautas noziedzīga nodarījuma izdarītāja vai citu kriminālprocesā iesaistīto personu radītam briesmu riskam. Cietušo aizsardzība, ko nodrošina policija, nozīmē fizisko aizsardzību visu diennakti.

Kādi aizsardzības veidi ir pieejami?

Saskaņā ar Likumpārkāpumu likuma 130. pantu policija uz laiku, kas nepārsniedz astoņas dienas, var izdot rīkojumu par aizsardzības pasākuma īstenošanu pret personu, kura tiek pamatoti turēta aizdomās par nodarījuma izdarīšanu. Praksē tie parasti ir priekšraksti, ar kuriem aizdomās turētajam aizliedz ierasties konkrētā vietā vai teritorijā (izlikšana no cietušā mājām), tuvoties konkrētai personai vai sazināties vai uzturēt saziņu ar konkrētu personu. Astoņu dienu laikā policija iesniedz apsūdzību kompetentajai likumpārkāpumu tiesai, kas pieņems lēmumu par to, vai apturēt vai pagarināt noteikto aizsardzības pasākumu. Turklāt likumpārkāpuma procesa laikā tiesa saskaņā ar Likumu par vardarbību ģimenē (aizsardzību) var noteikt noziedzīgā nodarījuma izdarītājam šādus pasākumus:

 1. piespiedu psihosociālā ārstēšana;
 2. priekšraksts, ar kuru noziedzīgā nodarījuma izdarītājam aizliedz tuvoties, uzmākties no vardarbības ģimenē cietušajam vai viņu vajāt;
 3. izlikšana no kopīgajām mājām;
 4. piespiedu ārstēšanās no narkomānijas.

Saskaņā ar Likumpārkāpumu likumu tiesa var arī izmantot citus aizsardzības pasākumus, kas paredzēti, lai aizsargātu cietušo no aizdomās turētā tuvošanās vai uzmākšanās.

Turklāt saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksu tiesa un prokurors tā vietā, lai apsūdzēto turētu pirmstiesas apcietinājumā, var noteikt vienu vai vairākus aizsardzības pasākumus, tostarp izdot priekšrakstu, ar kuru aizliedz noziedzīgā nodarījuma izdarītājam ierasties konkrētā vietā vai teritorijā, tuvoties konkrētai personai vai sazināties vai uzturēt saziņu ar konkrētu personu, vai priekšrakstu, ar kuru aizliedz noziedzīgā nodarījuma izdarītājam vajāt cietušo vai citu personu vai viņai uzmākties vai izliek noziedzīgā nodarījuma izdarītāju no cietušā mājām.

Kas var man nodrošināt aizsardzību?

Cietušais var saņemt informāciju no policijas par visām savām tiesībām, tostarp informāciju par savām tiesībām uz aizsardzību, piedāvātās aizsardzības veidiem un par rīcību, kas policijai jāīsteno, lai aizsargātu cietušo.

Vai kāds izvērtēs manu lietu, lai noskaidrotu, vai esmu pakļauts turpmākam noziedzīgā nodarījuma izdarītāja radīta kaitējuma riskam?

Kad izmeklēšana būs pabeigta un attiecīgie dokumenti būs iesniegti kompetentajām krimināltiesību struktūrām, policija vairs neveic cietušā vajadzību novērtēšanu, izņemot, lai īstenotu jebkurus noteiktos aizsardzības pasākumus. Ja tiks saņemti ziņojumi par jauniem apstākļiem, kuros būs norādīts uz jauniem noziedzīgā nodarījuma izdarītāja draudiem, policija rīkosies, lai aizsargātu cietušo atbilstoši savam novērtējumam un lietas faktiem.

Vai kāds izvērtēs manu lietu, lai noskaidrotu, vai pastāv risks, ka krimināltiesību sistēma var man nodarīt turpmāku kaitējumu (izmeklēšanas un tiesvedības laikā)?

Krimināltiesību sistēma (izmeklēšanas un tiesvedības laikā) darbojas tā, lai tiktu ievērotas cietušā tiesības un stāvoklis kriminālprocesā saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksu. Pirms cietušā nopratināšanas kriminālvajāšanas struktūra, kas veic izmeklēšanu, individuāli novērtē cietušā situāciju, sadarbojoties ar struktūrām, organizācijām vai iestādēm, kas sniedz atbalstu un palīdzību noziegumos cietušajiem. Individuālajā novērtēšanā nosaka vajadzību piemērot īpašus aizsardzības pasākumus par labu cietušajam. Ja ir šāda vajadzība, kriminālvajāšanas struktūra nosaka piemērojamos aizsardzības pasākumus (īpaša iztaujāšanas kārtība cietušajam, komunikācijas tehnoloģiju izmantošana, lai novērstu jebkādu vizuālu kontaktu starp cietušo un noziedzīgā nodarījuma izdarītāju, un citi likumā noteiktie pasākumi). Ja noziegumā cietušais ir bērns, jau iepriekš pieņem, ka ir vajadzība piemērot īpašus aizsardzības pasākumus, un nosaka šādus pasākumus. Individuāli novērtējot situāciju, īpaši ņem vērā cietušā personiskās īpašības, nodarījuma veidu un būtību un apstākļus, kādos nodarījums izdarīts. Īpašu uzmanību pievērš cietušajiem, kuriem nodarījuma smaguma dēļ nodarīts būtisks kaitējums, tādos nodarījumos cietušajiem, kas izdarīti cietušā personisko īpašību dēļ, un cietušajiem, kuri ir īpaši neaizsargāti, jo viņiem ir attiecības ar noziedzīgā nodarījuma izdarītāju.

Kāda aizsardzība ir pieejama īpaši neaizsargātiem cietušajiem?

Krimināltiesību sistēma (izmeklēšanas un tiesvedības laikā) darbojas tā, lai tiktu ievērotas cietušā tiesības un stāvoklis kriminālprocesā saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksu. Pirms cietušā nopratināšanas kriminālvajāšanas struktūra, kas veic izmeklēšanu, individuāli novērtē cietušā situāciju, sadarbojoties ar struktūrām, organizācijām vai iestādēm, kas sniedz atbalstu un palīdzību noziegumos cietušajiem. Individuālajā novērtēšanā nosaka vajadzību piemērot īpašus aizsardzības pasākumus par labu cietušajam. Ja ir šāda vajadzība, kriminālvajāšanas struktūra nosaka piemērojamos aizsardzības pasākumus (īpaša iztaujāšanas kārtība cietušajam, komunikācijas tehnoloģiju izmantošana, lai novērstu jebkādu vizuālu kontaktu starp cietušo un noziedzīgā nodarījuma izdarītāju, un citi likumā noteiktie pasākumi). Ja noziegumā cietušais ir bērns, jau iepriekš pieņem, ka ir vajadzība piemērot īpašus aizsardzības pasākumus, un nosaka šādus pasākumus. Individuāli novērtējot situāciju, īpaši ņem vērā cietušā personiskās īpašības, nodarījuma veidu un būtību un apstākļus, kādos nodarījums izdarīts. Īpašu uzmanību pievērš cietušajiem, kuriem nodarījuma smaguma dēļ nodarīts būtisks kaitējums, tādos nodarījumos cietušajiem, kas izdarīti cietušā personisko īpašību dēļ, un cietušajiem, kuri ir īpaši neaizsargāti, jo viņiem ir attiecības ar noziedzīgā nodarījuma izdarītāju.

Esmu nepilngadīgs. Vai man ir īpašas tiesības?

Noziegumos cietušiem bērniem ir šādas papildu tiesības:

 1. tiesības uz valsts apmaksātu pārstāvi;
 2. tiesības prasīt, lai viņa personiskai informācijai piemēro konfidencialitātes režīmu;
 3. tiesības prasīt, lai tiesas sēde notiek aiz slēgtām durvīm.

Bērns ir jebkura persona, kura ir jaunāka par 18 gadiem.

Liecinieku vai cietušo, kurš ir bērns, nopratina izmeklēšanas tiesnesis pierādījumu izskatīšanas sēdē, un tiesas pavēsti nosūta bērna vecākiem vai aizbildņiem.

Nozieguma rezultātā ir miris mans ģimenes loceklis. Kādas ir manas tiesības?

Saskaņā ar Likumu par noziegumos cietušajiem (finansiālu kompensāciju), ja vardarbīgā noziegumā tieši cietušais mirst, netieši cietušajam (tieši cietušā laulātajam, partnerim, vecākam, audžubērnam, audžuvecākam, pamātei, patēvam vai pabērnam, vai personai, ar kuru kopā tieši cietušais dzīvojis viendzimuma attiecībās) ir tiesības saņemt finansiālu kompensāciju, kā noteikts Likumā par noziegumos cietušajiem (finansiālu kompensāciju).

Ja mirušais (tiešais) cietušais ir uzturējis netieši cietušo personu, tai ir tiesības saņemt uzturlīdzekļu zaudēšanas kompensāciju līdz 70 000 HRK apmērā un parasto bēru izdevumu kompensāciju līdz 5000 HRK apmērā.

Ikviena persona, kuras ģimenes loceklis ir zaudējis dzīvību kā noziegumā cietušais, ir tiesīgs kā cietusī puse piedalīties kriminālprocesā un pieprasīt kompensāciju (kriminālprocesā vai civilprocesā).

Noziegumā cietušais ir mans ģimenes loceklis. Kādas ir manas tiesības?

Netieši cietušais ir tieši cietušā laulātais, partneris, bērns, vecāks, audžubērns, audžuvecāks, pamāte, patēvs vai pabērns, vai persona, ar kuru kopā tieši cietušais dzīvojis viendzimuma attiecībās.

Netieši cietušie var būt arī vecvecāki un mazbērni, ja kāds no viņiem ir tieši cietušais vai šīs personas pastāvīgi dzīvoja kopā un vecvecāki rīkojās vecāku vietā.

Nelaulātu un viendzimuma personu attiecībām piemēro Horvātijas tiesību aktus.

Ja noziegumā cietušais ir miris, netieši cietušajiem ir tiesības saņemt kompensāciju (par likumā noteikto uzturlīdzekļu zaudēšanu un parastajiem bēru izdevumiem).

Vai es varu izmantot mediācijas pakalpojumus? Kādi ir nosacījumi? Vai es būšu drošībā mediācijas laikā?

Horvātija nepilngadīgiem un jauniešu vecuma pārkāpējiem pirmstiesas procesā piemēro cietušā un pārkāpēja mediācijas modeli saskaņā ar Nepilngadīgo lietu tiesu likumā paredzēto nosacītās iespējas principu, ko piemēro nepilngadīgo un jauniešu vecuma pārkāpēju īpašajam pienākumam piedalīties mediācijas procesā, izmantojot ārpustiesas izlīgumu. Tas nozīmē, ka, ja nepilngadīgais pārkāpējs ievēro šo prasību, tam nav jāstājas tiesas priekšā.

Kopš 2013. gada Horvātijā ir bijis kopumā 60 mediatoru, kuri apmācīti viena gada programmā, kas ilgst 170 mācību stundas (ieskaitot lekcijas, uzdevumus, lomu spēles un praktisko mentorēšanu, kā arī uzraudzību). Viņi ir vienīgie speciālisti Horvātijā, kuri ir pilnvaroti pārvaldīt atjaunojošo justīciju krimināllietās un ir saņēmuši apliecības no Horvātijas Sociālās politikas un jauniešu lietu ministrijas, Asociācijas strīdu izšķiršanai ārpustiesas kārtībā un UNICEF.

Tādējādi katras Horvātijas županijas galvaspilsētā ir dienests strīdu izšķiršanai ārpustiesas kārtībā.

Kur ir pieejami tiesību akti, kuros noteiktas manas tiesības?

Saite atveras jaunā logāKriminālprocesa kodekss
Saite atveras jaunā logāLikums par noziegumos cietušajiem (finansiālu kompensāciju)

Lapa atjaunināta: 08/10/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

2 - Ziņošana par noziegumu un manas tiesības izmeklēšanas vai tiesvedības laikā

Kā es varu ziņot par noziegumu?

Par noziegumiem var ziņot kompetentajai prokuratūrai rakstiski, mutiski vai citā veidā.

Ziņojot par noziegumu mutiski, jūs brīdinās par nepatiesa ziņojuma iesniegšanas sekām. Mutiskus ziņojumus reģistrē rakstiski, savukārt ziņojumus, kas ir iesniegti, izmantojot tālruni vai citus telekomunikāciju līdzekļus, ja tas ir iespējams, reģistrē elektroniski un sagatavo oficiālu paziņojumu.

Cietušie, kuri ziņojuši par noziegumu, saņem rakstisku apliecinājumu, kurā ir norādīta pamatinformācija par paziņoto noziegumu. Cietušie, kuri nerunā valodā, ko izmanto iestādes, vai nesaprot to, var ziņot par noziegumu savā dzimtajā valodā; viņiem nodrošina tulku vai citu personu, kura runā gan iestādes izmantotajā valodā, gan cietušā valodā un saprot tās. Cietušie, kuri nerunā valodā, ko izmanto iestādes, vai nesaprot to, var pieprasīt, lai apliecinājumu bez maksas pārtulko viņu valodā.

Ja par noziegumu tiek ziņots tiesai, policijai vai nepareizajai prokuratūrai, tā to pieņem un nekavējoties pārsūta kompetentajai prokuratūrai.

Prokurors ziņojumu par noziegumu nekavējoties ievada noziegumu ziņojumu reģistrā, ja likums neparedz citādi.

Ja prokurors ir tikai dzirdējis ziņas par izdarītu noziegumu vai saņēmis ziņojumu no cietušā, viņš sagatavo oficiālu paziņojumu, reģistrē to dažādu nodarījumu lietu reģistrā un rīkojas, kā paredzēts likumā.

Ja ziņojumā nav sniegtas sīkākas ziņas par noziegumu un prokurors tādēļ nevar noteikt, par kādu noziegumu tiek ziņots, viņš to reģistrē dažādu nodarījumu lietu reģistrā un lūdz personai, kura ziņojusi par noziegumu, 15 dienu laikā sniegt papildu informāciju.

Ja persona, kura ziņo par noziegumu, pēc šāda lūguma nesniedz papildu informāciju, prokurors par to sagatavo oficiālu paziņojumu. Tiklīdz papildu informācijas iesniegšanas termiņš ir beidzies, prokuroram par to jāziņo vecākajam prokuroram astoņu dienu laikā. Vecākais prokurors var likt ierakstīt ziņojumu par noziegumu paziņoto noziegumu reģistrā.

Kā es varu uzzināt, kas notiek lietā?

Divus mēnešus pēc kriminālsūdzības iesniegšanas vai ziņošanas par noziegumu cietušais vai cietusī puse var nosūtīt prokuroram pieprasījumu sniegt informāciju par pasākumiem, kas veikti, reaģējot uz sūdzību/ziņojumu. Prokuroram jāatbild saprātīgā termiņā, bet ne vēlāk kā 30 dienas pēc rakstiskā pieprasījuma saņemšanas, izņemot gadījumus, kad šāda atbilde varētu kaitēt lietas izskatīšanai. Ja prokurors nolemj nesniegt minēto informāciju, viņam par to ir attiecīgi jāinformē cietušais vai cietusī puse.

Cietušajam, kurš piedalās kriminālprocesā kā cietusī puse, ir tiesības būt informētam par lietas izskatīšanas rezultātiem.

Vai man ir tiesības uz juridisko palīdzību (izmeklēšanas vai tiesvedības laikā)? Ar kādiem nosacījumiem?

Papildus iepriekš minētajām tiesībām dzimumnoziegumos un cilvēku tirdzniecībā cietušajiem pirms iztaujāšanas ir tiesības uz juriskonsulta bezmaksas konsultāciju, kā arī viņiem var tikt norīkots pārstāvis. Juriskonsulta/pārstāvja pakalpojumu izmaksas sedz valsts.

Cietušiem bērniem ir visas iepriekš minētās tiesības, kā arī tiesības uz valsts apmaksātu pārstāvi.

Noziegumā cietušajiem ir tiesības uz primāro un sekundāro juridisko palīdzību. Šāda palīdzība bez maksas tiek sniegta vardarbīgos noziegumos cietušajiem, kuri vēlas saņemt kompensāciju par kaitējumu/ievainojumu, ko viņi guvuši kā noziegumā cietušie.

Noteikums par primāro un sekundāro juridisko palīdzību ir paredzēts Bezmaksas juridiskās palīdzības likumā.

Primārā juridiskā palīdzība ietver vispārēju juridisko informāciju, juridiskas konsultācijas, iesniegumus valsts iestādēm, Eiropas Cilvēktiesību tiesai un starptautiskām organizācijām saskaņā ar starptautiskiem līgumiem un iekšējo reglamentu, pārstāvību lietu izskatīšanā valsts struktūrās un juridisku palīdzību strīdu alternatīvā izšķiršanā.

Primāro juridisko palīdzību var sniegt jebkurā juridiskā jautājumā, ja:

 • pieteikuma iesniedzējam nav zināšanu vai spēju aizstāvēt savas tiesības;
 • pieteikuma iesniedzējs nav saņēmis juridisko palīdzību saskaņā ar īpašiem tiesību aktiem;
 • iesniegtais pieteikums nav acīmredzami nepamatots;
 • pieteikuma iesniedzēja ekonomiskā situācija ir tāda, ka profesionālas juridiskās palīdzības pakalpojumu apmaksa varētu apdraudēt viņa vai viņa mājsaimniecības locekļu iztiku.

Pieteikumu iesniedzējiem, kas vēlas saņemt primāro juridisko palīdzību, būtu tieši jāsazinās ar primārās juridiskās palīdzības sniedzēju.

Sekundārā juridiskā palīdzība ietver juridiskas konsultācijas, iesniegumus saistībā ar darba ņēmēju tiesību aizsardzības procedūru attiecībā uz darba devēju, iesniegumus saistībā ar tiesvedību, pārstāvību tiesvedībā, juridisko palīdzību izlīguma panākšanā strīdos un atbrīvojumu no juridisko izmaksu un tiesas nodevu maksāšanas.

Sekundāro juridisko palīdzību var piešķirt, ja:

 1. lietas izskatīšana ir sarežģīta;
 2. pieteikuma iesniedzējs nespēj sevi pārstāvēt;
 3. pieteikuma iesniedzēja ekonomiskā situācija ir tāda, ka profesionālas juridiskās palīdzības pakalpojumu apmaksa varētu apdraudēt viņa vai viņa mājsaimniecības locekļu iztiku.
 4. tiesvedība nav uzsākta nenozīmīga pamata dēļ;
 5. pieteikuma iesniedzēja pieteikums nav noraidīts pēdējo sešu mēnešu laikā par nepareizas informācijas tīšu sniegšanu; un
 6. pieteikuma iesniedzējs nav saņēmis juridisko palīdzību saskaņā ar īpašiem tiesību aktiem.

Sekundārā juridiskā palīdzība tiek apstiprināta bez pieteikuma iesniedzēja ekonomiskās situācijas iepriekšēja novērtējuma, ja pieteikuma iesniedzējs ir:

 1. bērns, kas piedalās tiesvedībā par uzturlīdzekļu piedziņu;
 2. vardarbīgā noziegumā cietušais, kurš vēlas saņemt kompensāciju par ievainojumu, ko viņš guvis nodarījuma dēļ;
 3. uzturlīdzekļu maksājumu saņēmējs saskaņā ar speciālajiem normatīvajiem aktiem par sociālā nodrošinājuma tiesībām; vai
 4. dzīves dārdzības kompensācijas pabalsta saņēmējs saskaņā ar Likumu par Horvātijas neatkarības kara veterānu un viņu ģimenes locekļu tiesībām un Likumu par militāro un civilo kara veterānu aizsardzību.

Pieteikumu iesniedzējiem, kuri vēlas saņemt sekundāro juridisko palīdzību, jāiesniedz pieteikums kompetentajai iestādei, izmantojot speciālu veidlapu.

Vai es varu pieprasīt izdevumu atlīdzināšanu (par dalību izmeklēšanā/tiesvedībā)? Ar kādiem nosacījumiem?

Apsūdzētajiem, kuri atzīti par vainīgiem, tiesa piespriež segt tiesāšanās izdevumus, izņemot gadījumus, kad viņi ir tiesīgi saņemt pilnu vai daļēju atbrīvojumu.

Ja kriminālprocess tiek apturēts vai tiesa attaisno apsūdzēto vai atsauc apsūdzības, tiesas lēmumam/nolēmumam jānodrošina, ka kriminālprocesa izmaksas saskaņā ar attiecīgā likuma 145. panta 2. punkta 1.–5. apakšpunktu, obligātās izmaksas, kas radušās apsūdzētajam, obligātās izmaksas, kas radušās aizstāvības advokātam, un honorārs par aizstāvības advokāta pakalpojumiem ir jāsedz valstij, ja vien likumā nav noteikts citādi.

Vai man ir pārsūdzības tiesības, ja mana lieta tiek izbeigta, nenonākot tiesā?

Cietušie, kuru kriminālsūdzības ir noraidītas, var panākt kriminālvajāšanu paši.

Ja prokurors konstatē, ka nav pamata veikt kriminālvajāšanu par nodarījumu, kura kriminālvajāšanu veic ex officio, vai uzrādīt apsūdzību kādai no paziņojumā minētajām personām, viņam par to astoņu dienu laikā jāpaziņo cietušajam un jāinformē cietušo, ka viņš pats var panākt kriminālvajāšanu. Tāpat ir jārīkojas tiesai, kas pieņēmusi lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu, jo prokurors ir atteicies no apsūdzības uzturēšanas citās lietās.

Vai es varu piedalīties tiesā?

Atbilstīgi minētajam likumam cietušajai pusei kriminālprocesā ir tiesības:

 • izmantot savu dzimto valodu, tostarp zīmju valodu, un pieprasīt tulku, ja viņš nerunā horvātu valodā vai nesaprot to, vai zīmju valodas tulku, ja cietusī persona ir nedzirdīga vai vienlaikus nedzirdīga un neredzīga;
 • iesniegt saistītu prasību par zaudējumu atlīdzināšanu un ierosinājumus par pagaidu noregulējumu;
 • uz juridisko pārstāvību;
 • izklāstīt faktus un pievienot pierādījumus;
 • apmeklēt pierādījumu izskatīšanu;
 • apmeklēt lietas izskatīšanu, piedalīties pierādījumu nodrošināšanas procedūrā un teikt noslēguma runu;
 • pieprasīt piekļuvi lietas materiāliem saskaņā ar minētā likuma 184. panta 2. punktu;
 • lūgt, lai prokurors informētu par pasākumiem, kas veikti, pamatojoties uz viņa ziņojumu, un iesniegt sūdzību vecākam prokuroram;
 • iesniegt apelācijas sūdzību;
 • censties atjaunot iepriekšējo situāciju;
 • tikt informētam par kriminālprocesa iznākumu.

Kāds ir mans oficiālais statuss tiesvedības sistēmā? Piemēram, vai es esmu vai varu izvēlēties būt cietušais, liecinieks, cietusī puse vai privāts prasītājs?

Noziegumā cietušie ir fiziskas personas, kuras ir cietušas no fiziska vai psiholoģiska kaitējuma, īpašuma bojājuma vai nopietna savu pamattiesību un pamatbrīvību pārkāpuma kā no nozieguma tiešām sekām. Par noziegumā cietušo var uzskatīt arī tās personas laulāto, partneri, dzīves partneri, neoficiālo dzīves partneri, pēcnācēju(-us) vai, ja tāda(-u) nav, priekšteci(-čus) vai brāli(-ļus) vai māsu(-as), kuras nāve ir tieši saistīta ar noziegumu. Noziegumā cietušais ir arī jebkura persona, kuru likumīgi uzturēja mirušais.

Cietusī puse ir noziegumā cietušais vai juridiska persona, kas ir cietusi kaitējumu nozieguma rezultātā un piedalās kriminālprocesā šādā statusā.

Procesa puses vai dalībnieka statuss ir atkarīgs nevis no minētās personas vēlmes, bet no šīs personas funkcijas konkrētajā krimināllietā. Ikvienam var būt kāds no iepriekš minētajiem statusiem atkarībā no likumā paredzētajiem apstākļiem; izvēle, kas viņiem ir, attiecas uz tiesībām, kuras viņi vēlas izmantot kā cietusī puse vai noziegumā cietušais.

Kādas ir manas tiesības un pienākumi šajā lomā?

Noziegumā cietušajam ir tiesības:

 • piekļūt atbalsta pakalpojumiem, kas paredzēti noziegumā cietušajiem;
 • saskaņā ar likumu saņemt efektīvu psiholoģisko un citu profesionālo palīdzību un atbalstu no struktūrām, organizācijām un institūcijām, kas atbalsta noziegumos cietušos;
 • tikt aizsargātam no iebiedēšanas un atriebības;
 • uz cieņas aizsardzību liecinot;
 • būt uzklausītam bez liekas kavēšanās pēc kriminālsūdzības iesniegšanas un pēc tam tikt iztaujātam ne vairāk, kā nepieciešams kriminālprocesa vajadzībām;
 • ierasties kopā ar uzticības personu neatkarīgi no pasākumiem, kuros viņš piedalās;
 • uz minimālām medicīniskām procedūrām un tikai tad, ja tās ir ārkārtīgi svarīgas kriminālprocesa vajadzībām;
 • ierosināt veikt kriminālvajāšanu vai iesniegt individuālu prasību atbilstīgi Kriminālkodeksam, piedalīties kriminālprocesā kā cietušai pusei, saņemt informāciju par kriminālsūdzības noraidīšanu (likuma 206. panta 3. punkts) un par prokurora lēmumu neveikt nekādus pasākumus, un panākt kriminālvajāšanu individuāli bez prokurora iesaistīšanas;
 • saņemt no prokurora informāciju par pasākumiem, kas veikti, pamatojoties uz viņa sūdzību (likuma 206. pants), un iesniegt sūdzību vecākam prokuroram (likuma 206.b pants);
 • pieprasīt un saņemt informāciju bez liekas kavēšanās par noziedzīgā nodarījuma izdarītāja atbrīvošanu no apcietinājuma vai pirmstiesas apcietinājuma, noziedzīgā nodarījuma izdarītāja izbēgšanu vai atbrīvošanos no ieslodzījuma vietas un par pasākumiem, kas veikti, lai nodrošinātu cietušā aizsardzību;
 • pieprasīt un saņemt informāciju par jebkuru galīgo lēmumu izbeigt kriminālprocesu;
 • izmantot citas likumā paredzētās tiesības.

Cietušajam, kurš piedalās kriminālprocesā kā cietusī puse, ir tiesības:

 • izmantot savu dzimto valodu, tostarp zīmju valodu, un pieprasīt tulku, ja viņš nerunā horvātu valodā vai nesaprot to, vai zīmju valodas tulku, ja cietusī persona ir nedzirdīga vai vienlaikus nedzirdīga un neredzīga;
 • iesniegt prasības par kaitējuma atlīdzināšanu un pagaidu rīkojuma izdošanu;
 • uz juridisko pārstāvību;
 • izklāstīt faktus un pievienot pierādījumus;
 • apmeklēt pierādījumu izskatīšanu;
 • apmeklēt lietas izskatīšanu, piedalīties pierādījumu nodrošināšanas procedūrā un teikt noslēguma runu;
 • pieprasīt piekļuvi lietas materiāliem saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • lūgt, lai prokurors informētu par pasākumiem, kas veikti, pamatojoties uz viņa ziņojumu, un iesniegt sūdzību vecākam prokuroram;
 • iesniegt apelācijas sūdzību;
 • censties atjaunot iepriekšējo situāciju;
 • tikt informētam par kriminālprocesa iznākumu.

Papildus cietušo tiesībām, ko paredz šis likums, cietušiem bērniem ir tiesības uz:

 1. nodrošinātu bezmaksas pārstāvību,
 2. personas datu aizsardzību,
 3. tiesas sēdes norisi aiz slēgtām durvīm. (Civilprocesa likuma 44. panta 1. punkts)

Dzimumnoziegumos un cilvēku tirdzniecības noziegumos cietušām personām papildus šī likuma 43. pantā minētajām cietušo tiesībām ir šādas tiesības:

 1. uz bezmaksas apspriešanos pirms iztaujāšanas;
 2. uz bezmaksas pārstāvību;
 3. uz nopratināšanu, ko policijā vai prokuratūrā veic tā paša dzimuma persona, un, ja iespējams — tā pati persona, ja iztaujāšanu atkārto;
 4. neatbildēt uz jautājumiem, kas nav saistīti ar noziegumu un attiecas uz cietušā privāto dzīvi,
 5. lūgt, lai iztaujāšana notiek, izmantojot audiovizuālus līdzekļus (šā likuma 292. panta 4. punkts);
 6. saņemt personas datu aizsardzību;
 7. uz tiesas sēdes norisi aiz slēgtām durvīm. (Civilprocesa likuma 44. panta 4. punkts)

Izmeklēšanas posmā noziegumā cietušie, kuri ir privāti prasītāji, vai cietušās puses var pievērst uzmanību visiem faktiem un pievienot lietai pierādījumus, kas ir būtiski nozieguma noskaidrošanai, noziedzīgā nodarījuma izdarītāja(-u) noteikšanai un prasījumu pamatošanai attiecībā uz saistīto prasību par zaudējumu atlīdzināšanu.

Gan pirms kriminālprocesa, gan ikvienā tā posmā prokuratūrai un tiesai ir jāvērtē, vai apsūdzētajam ir iespējams kompensēt cietušajai pusei ar noziegumu nodarītos zaudējumus. Tām arī jāinformē cietusī puse par konkrētām likumā paredzētām tiesībām (piem., par cietušās puses tiesībām lietot dzimto valodu, tiesībām iesniegt prasību par zaudējumu atlīdzināšanu utt.).

Personas, kurām varētu būt informācija par noziegumu, nozieguma izdarītāju vai citiem attiecīgiem apstākļiem, var izsaukt uz tiesu kā lieciniekus.

Kā lieciniekus var iztaujāt cietušās puses, cietušās puses, kas uzstājas kā prasītāji, un privātus prasītājus.

Privātam prasītājam ir tādas pašas tiesības kā prokuroram, izņemot tās tiesības, kas ir tikai valsts iestādei.

Vai varu sniegt paskaidrojumus tiesvedības laikā vai iesniegt pierādījumus? Ar kādiem nosacījumiem?

Atbilstīgi minētajam likumam cietušajai pusei ir tiesības:

 1. pievērst uzmanību faktiem un iesniegt pierādījumus;
 2. apmeklēt pierādījumu izskatīšanu;
 3. apmeklēt lietas izskatīšanu, piedalīties pierādījumu nodrošināšanas procedūrā un teikt noslēguma runu (Kriminālprocesa likuma 51. panta 1. punkts).

Cietušajam, kurš uztur apsūdzību, ir tādas pašas tiesības kā prokuroram, izņemot tās tiesības, kas ir tikai valsts iestādei.

Privātam prasītājam ir tādas pašas tiesības kā prokuroram, izņemot tās tiesības, kas ir tikai valsts iestādei. Uz privātiem prasītājiem attiecas tādi paši procesuālie noteikumi kā uz cietušajām pusēm un prasītājiem.

Uzklausīšanas laikā tiesas sēdes priekšsēdētājs uzaicina visas puses izklāstīt pierādījumus, ko tās plāno iesniegt galvenajā sēdē. Katra puse tiek aicināta izteikt viedokli par pretējās puses iesniegumiem.

Kādu informāciju es saņemšu tiesvedības laikā?

Izmeklēšanas posmā noziegumā cietušie, kuri ir privāti prasītāji, vai cietušās puses var pievērst uzmanību visiem faktiem un pievienot lietai pierādījumus, kas ir būtiski nozieguma noskaidrošanai, noziedzīgā nodarījuma izdarītāja(-u) noteikšanai un prasījumu pamatošanai attiecībā uz saistīto prasību par zaudējumu atlīdzināšanu.

Cietušajam, kurš piedalās kriminālprocesā kā cietusī puse, ir tiesības:

 • lūgt, lai prokurors informētu par pasākumiem, kas veikti, pamatojoties uz viņa ziņojumu, un iesniegt sūdzību vecākam prokuroram;
 • būt informētam par to, ka kriminālsūdzība ir noraidīta vai ka prokurors ir nolēmis neveikt nekādus pasākumus;
 • saņemt paziņojumu par kriminālprocesa rezultātiem.

Vai es varēšu piekļūt tiesas materiāliem?

Cietušais, kurš piedalās kriminālprocesā kā cietusī puse, drīkst piekļūt lietas materiāliem.

Lapa atjaunināta: 08/10/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

3 - Manas tiesības pēc tiesvedības

Vai varu pārsūdzēt nolēmumu?

Cietušie, kuri piedalās kriminālprocesā kā cietušās puses, var pārsūdzēt nolēmumu.

Pilnvarotas personas var pārsūdzēt pirmās instances nolēmumu 15 dienu laikā no dienas, kad tām izsniegta nolēmuma kopija.

Pārsūdzību var iesniegt jebkurš tiesvedības dalībnieks, aizstāvības advokāts vai cietusī puse.

Cietusī puse var pārsūdzēt nolēmumu, pamatojoties uz tiesas lēmumu par kriminālprocesa izmaksām vai prasību par zaudējumu atlīdzināšanu. Tomēr, ja valsts prokurors ir pārņēmis kriminālvajāšanu no cietušās puses, kura rīkojas kā privātās apsūdzības uzturētājs, šāda puse var iesniegt pārsūdzību uz jebkāda pamata, ar kādu var apstrīdēt nolēmumu.

Kādas ir manas tiesības pēc soda piespriešanas?

Cietušie, kuri piedalās kriminālprocesā kā cietušās puses, var iesniegt pārsūdzību un prasīt iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu.

Vai man ir tiesības uz atbalstu vai aizsardzību pēc tiesvedības? Cik ilgi?

Cietušie un liecinieki var vērsties specializētos županiju tiesu departamentos, lai saņemtu informāciju un atbalstu jebkurā kriminālprocesa (vai likumpārkāpuma procesa) brīdī, bet pirms nolēmuma pasludināšanas.

Ja cietušie vai liecinieki vēršas minētajos cietušo un liecinieku atbalsta departamentos pēc nolēmuma pasludināšanas, departamenti sniedz viņiem informāciju, kas ir to kompetencē, un iesaka viņiem vērsties citās organizācijās un dienestos, kuru specializācija ir cietušo vai liecinieku vajadzības.

Tieslietu ministrijas Neatkarīgais cietušo un liecinieku atbalsta dienests sniedz cietušajiem, cietušajām pusēm vai viņu ģimenes locekļiem informāciju par noziedzīgā nodarījuma izdarītāja atbrīvošanu no ieslodzījuma vietas (automātisku vai nosacītu atbrīvošanu). Šo informāciju sniedz visām personām, kuras cietušas smagos nodarījumos, piemēram, noziegumos, kas vērsti pret dzīvību, dzimumnoziegumos, vardarbīgos noziegumos vai kara noziegumos, un cietušajām pusēm šādu informāciju sniedz pēc noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas.

Izņēmuma gadījumos, kad minētais dienests konstatē, ka personai, kura ilgstoši cietusi no vardarbības ģimenē vai no vardarbības, kas vērsta pret sievietēm, ir vajadzīgs koordinēts papildu atbalsts, tas informē koordinatoru no attiecīgās županijas dienesta pret sievietēm vērstas vardarbības un vardarbības ģimenē novēršanai un apkarošanai par cietušās/cietušā iztaujāšanu un par problēmām, ar kurām saskaras cietušā/cietušais, un prasa, lai županijas dienests veic attiecīgus pasākumus. Attiecīgā gadījumā šādu informāciju arī pārsūta kompetentajai policijas iestādei un kompetentajam sociālās drošības centram, ja cietušajam (bērnam/personai) nav tiesībspējas un rīcībspējas, vai kompetentajam probācijas dienestam, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir nosacīti atbrīvots un viņam ir regulāri jāatskaitās probācijas dienestam.

Izņēmuma gadījumos, kad dienests, pamatojoties uz informāciju, kas iegūta no cietušā (noziegumā, kas nav neviens no iepriekš minētajiem), secina, ka cietušajam ir neapšaubāmi vajadzīgs papildu atbalsts un aizsardzība, tas var prasīt, lai kompetentā policijas iestāde attiecīgi rīkojas ar cietušā piekrišanu.

Atbalstu cietušajiem sniedz arī pilsoniskās sabiedrības organizācijas tūlīt pēc nodarījuma izdarīšanas, kriminālprocesa laikā un pēc tiesvedības, t. i., kad ir pasludināts galīgais spriedums. Atbalsts un palīdzība, ko sniedz pilsoniskās sabiedrības organizācijas, ir atkarīgs no to kompetences.

Kāda informācija man tiks sniegta, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājam tiks piespriests sods?

Prasītājam, atbildētājam un viņa aizstāvības advokātam, cietušajai pusei (ja tai ir pārsūdzības tiesības), pusei, kuras īpašums ir konfiscēts saskaņā ar nolēmumu, un tiesību subjektam, no kura ir jākonfiscē nelikumīgi iegūtie līdzekļi, izsniedz rakstisku nolēmumu ar norādījumiem par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem.

Cietušajai pusei, kurai nav pārsūdzības tiesību, nolēmumu izsniedz, kā paredzēts likumā, kopā ar piezīmi par tās tiesībām prasīt iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu. Galīgo nolēmumu cietušajai pusei izsniedz pēc pieprasījuma.

Vai mani informēs gadījumā, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs tiks atbrīvots (ieskaitot pirmstermiņa vai nosacītu atbrīvošanu) vai izbēgs no ieslodzījuma vietas?

Saskaņā ar Kriminālprocesa likumu policija cietušajam nekavējoties sniedz informāciju par noziedzīgā nodarījuma izdarītāja aizturēšanas vai apcietinājuma izbeigšanu, ja cietušais ir izteicis šādu vēlmi, izņemot, ja šādas informācijas izpaušana varētu pakļaut riskam noziedzīgā nodarījuma izdarītāju. Cietušo arī informē par pasākumiem, kas veikti, lai viņu aizsargātu, ja šādus pasākumus ir uzdots īstenot.

Brīvības atņemšanas iestādes un ieslodzījuma vietas neinformē Cietušo un liecinieku atbalsta dienestu par izbēgušiem ieslodzītajiem, bet nosūta paziņojumu par noziedzīgā nodarījuma izdarītāja izbēgšanu tikai policijai, tomēr šos noteikumus drīz paredzēts grozīt.

Cietušajiem ir tiesības pēc pieprasījuma nekavējoties saņemt informāciju par noziedzīgā nodarījuma izdarītāja atbrīvošanu pēc aizturēšanas vai par viņa izbēgšanu vai atbrīvošanu no ieslodzījuma vietas, kā arī par pasākumiem, kas veikti cietušā drošības interesēs.

Smagos noziegumos, t. i., pret dzīvību vērstos noziegumos, dzimumnoziegumos, vardarbīgos noziegumos un kara noziegumos, cietušos informē par noziedzīga nodarījuma izdarītāja automātisku vai nosacītu atbrīvošanu.

Vai es tikšu iesaistīts lēmumu pieņemšanā par atbrīvošanu vai nosacītu atbrīvošanu? Piemēram, vai es varu sniegt paziņojumu vai iesniegt pārsūdzību?

Ikvienu paziņojumu, ko sniedz vardarbīgā noziegumā cietušais, un citu būtisku informāciju, kas attiecas uz cietušo, ņem vērā, kad pieņem lēmumu par iespēju atļaut noziedzīgā nodarījuma izdarītājam pavadīt nedēļas nogales ārpus brīvības atņemšanas iestādes vai ieslodzījuma vietas. Cietušā paziņojums ir daļa no nosacītās atbrīvošanas lietas. Tomēr pašlaik spēkā esošie normatīvie akti neparedz cietušajam iespēju iesaistīties lēmuma pieņemšanā par nosacītu atbrīvošanu un/vai apstrīdēt šādu lēmumu.

Lapa atjaunināta: 08/10/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

4 - Kompensācija

Kāds ir process zaudējumu atlīdzības pieprasīšanai no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja (piem., lietas izskatīšana tiesā, civilprasība, saistīta procedūra)?

Saskaņā ar īpašiem noteikumiem noziegumos (par kuriem soda ar brīvības atņemšanu uz pieciem vai vairāk gadiem) cietušajiem, kuri guvuši nopietnas psiholoģiskas un fiziskas traumas vai kurus konkrētais noziegums ir būtiski ietekmējis, ir tiesības saņemt konsultanta pakalpojumus pirms liecību sniegšanas kriminālprocesā vai iesniegt prasību par zaudējumu atlīdzināšanu; maksu par konsultanta pakalpojumiem sedz valsts.

Prasības par zaudējumu atlīdzināšanu kriminālprocesā var iesniegt personas, kuras ir pilnvarotas celt šādas prasības civilprocesā.

Noziegumā cietušajiem, kuri iesniedz prasību par zaudējumu atlīdzināšanu, jānorāda, vai viņi ir saņēmuši kompensāciju vai iesnieguši prasību par zaudējumu atlīdzināšanu.

Tiesa uzdeva noziedzīgā nodarījuma izdarītājam atlīdzināt man zaudējumus / izmaksāt kompensāciju. Kā es varu panākt to, lai noziedzīgā nodarījuma izdarītājs veic maksājumu?

Tiklīdz lēmums attiecībā uz prasību par zaudējumu atlīdzināšanu kļūst galīgs un izpildāms, cietusī puse var lūgt tiesai, kas izdeva lēmumu tiesvedībā pirmajā instancē, izsniegt tai apstiprinātu minētā lēmuma kopiju ar norādi, ka šīs lēmums ir izpildāms.

Ja lēmumā nav noteikts īstenošanas termiņš, lēmumā paredzētais pienākums jāizpilda 15 dienu laikā, sākot no dienas, kad lēmums kļūst galīgs. Pēc minētā termiņa šā pienākuma izpilde tiek īstenota piespiedu kārtā.

Ja noziedzīga nodarījuma izdarītājs nemaksā, vai valsts var samaksāt man avansu? Ar kādiem nosacījumiem?

Saskaņā ar īpašu likumu tīšā noziegumā cietušais var saņemt kompensāciju no valsts budžeta. Ja cietušā prasība par zaudējumu atlīdzināšanu ir apmierināta, kompensācijas summa ir atkarīga no piešķirtās summas; tiesa, kas pieņem lēmumu attiecībā uz prasību par zaudējumu atlīdzināšanu, rīkosies tāpat, ja cietušais ir jau saņēmis kompensāciju no valsts budžeta.

Vai man ir tiesības uz kompensāciju no valsts?

Cietušie no tīšiem, vardarbīgiem noziegumiem, kas izdarīti Horvātijā pēc 2013. gada 1. jūlija, ir tiesīgi saņemt kompensāciju, ja:

 • viņi ir Horvātijas vai citas ES dalībvalsts pilsoņi vai iedzīvotāji;
 • nozieguma dēļ viņi ir guvuši smagus miesas bojājumus vai viņu veselības stāvoklis ir būtiski pasliktinājies;
 • informācija par noziegumu ir paziņota vai iesniegta policijai vai prokuratūrai sešu mēnešu laikā no nozieguma izdarīšanas dienas neatkarīgi no tā, vai ir zināms noziedzīgā nodarījuma izdarītājs;
 • viņi ir iesnieguši pieprasījumu uz oficiālas veidlapas kopā ar vajadzīgajiem dokumentiem (veidlapu var saņemt jebkurā policijas iecirknī, valsts prokuratūrā, municipālajā tiesā vai apgabaltiesā; tā ir pieejama arī internetā, Tieslietu ministrijas, Iekšlietu ministrijas, prokuratūras, municipālo tiesu un apgabaltiesu tīmekļa vietnē).

Cietušajam ir tiesības saņemt kompensāciju:

 • par medicīniskās aprūpes izmaksām saskaņā ar valsts maksimāli noteiktajām summām; šo kompensāciju piešķir tikai tad, ja cietušais nevar saņemt kompensāciju saskaņā ar veselības apdrošināšanas segumu;
 • līdz 35 000 HRK par negūtajiem ienākumiem.

Vai man ir tiesības uz kompensāciju, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs netiek notiesāts?

Cietušajam var piešķirt kompensāciju pat tad, ja vainīgais nav zināms vai kriminālprocess nav uzsākts.

Vai man ir tiesības uz ārkārtas maksājumu, kamēr es gaidu lēmumu par savu kompensācijas prasību?

Horvātijas tiesību aktos ārkārtas maksājumi nav paredzēti.

Lapa atjaunināta: 08/10/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

5 - Manas tiesības uz atbalstu un palīdzību

Esmu noziegumā cietušais. Ar ko man jāsazinās, lai saņemtu atbalstu un palīdzību?

Palīdzības dienests cietušo atbalstam

Valsts palīdzības dienests noziegumos un kriminālpārkāpumos cietušajiem (116-006) nodrošina emocionālu atbalstu, informāciju par cietušā tiesībām, praktisku informāciju un norādījumus par to, kuras struktūras un organizācijas var sniegt papildinformāciju, palīdzību un atbalstu.

Šis palīdzības dienests ir bezmaksas tālruņa informācijas dienests,

kas pieejams horvātu un angļu valodā darbdienās no plkst. 8.00 līdz 20.00.

Valsts palīdzības dienests noziegumos un kriminālpārkāpumos cietušajiem (116-006) ir vispārēja atbalsta dienests.

Plašāka informācija pieejama vietnē: Saite atveras jaunā logāhttps://pzs.hr/.

Citas specializētas pilsoniskās sabiedrības organizācijas arī sniedz atbalstu un palīdzību pa tālruni konkrētos noziegumos cietušajiem un bērniem. Plašāka informācija pieejama Horvātijas Saite atveras jaunā logāTieslietu ministrijas tīmekļa vietnē, kur pieejams saraksts ar organizācijām katrā apgabalā un informācija par pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kuras iekļautas Noziegumos cietušo un noziegumu liecinieku atbalsta un sadarbības tīklā (Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela).

Saraksts ar organizācijām, kas sniedz valsts mēroga psihosociālo un juridisko palīdzību:

116 006

Valsts palīdzības dienests noziegumos un kriminālpārkāpumos cietušajiem

Darbdienās 8.00–20.00

116 000

Valsts uzticības tālrunis pazudušu bērnu meklēšanai

Pazudušu un ļaunprātīgi izmantotu bērnu centrs

24/7

116 111

Bērnu palīdzības tālrunis Hrabri telefon

Darbdienās 9.00–20.00

0800/0800

Vecāku palīdzības tālrunis Hrabri telefon

Darbdienās 9.00–20.00

0800 77 99

Cilvēku tirdzniecības ārkārtas palīdzības izsaukuma numurs

Katru dienu 10.00–18.00

0800 55 44

Konsultāciju centrs no vardarbības cietušām sievietēm

Zagrebas sieviešu patversme

Darbdienās 11.00–17.00

0800 655 222

Ārkārtas palīdzības izsaukuma numurs no vardarbības cietušām sievietēm un bērniem

Sieviešu palīdzības tālrunis Ženska pomoć sada

24/7

0800 200 144

Bezmaksas juridiskā palīdzība no vardarbības ģimenē cietušajiem B.a.B.e.

Darbdienās 9.00–15.00

01 6119 444

No seksuālās vardarbības cietušo atbalsta centrs

Seksuālo tiesību centrs Ženska soba

Darbdienās 10.00–17.00

01 48 28 888

Psiholoģiskā palīdzība

Psiholoģiskās palīdzības centrs TESA

Darbdienās 10.00–22.00

01 48 33 888

Palīdzības tālrunis Plavi

Darbdienās 9.00–21.00

01 4811 320

Bezmaksas juridiskā palīdzība

Tiesībzinātņu universitātes Juridiskā klīnika, Zagreba

Darbdienās 10.00–12.00, trešdienās un ceturtdienās 17.00–19.00

Vai atbalsts cietušajiem ir bez maksas?

Jā.

Kāda veida atbalstu var saņemt no valsts dienestiem vai iestādēm?

Cietušo un liecinieku atbalsta departamenti nodrošina:

 1. emocionālu atbalstu;
 2. informāciju par tiesībām;
 3. tehnisku un praktisku informāciju cietušajiem, lieciniekiem un viņu ģimenes locekļiem;
 4. vēršanos pie specializētām institūcijām un pilsoniskās sabiedrības organizācijām atkarībā no cietušā/liecinieka vajadzībām.

Apgabaltiesu cietušo un liecinieku atbalsta departamenti:

CIETUŠO UN LIECINIEKU ATBALSTA DEPARTAMENTI

Osijekas apgabaltiesa

Adrese:

Europska avenija 7, 31 000 Osijek, Croatia

Tālr.:

031/228-500

E-pasts:

Saite atveras jaunā logāpodrska-svjedocima@zsos.pravosudje.hr

Rijekas apgabaltiesa

Adrese:

Žrtava fašizma 7, 51000 Rijeka, Croatia

Tālr.:

051/355-645

E-pasts:

Saite atveras jaunā logāpodrska-svjedocima-ri@pravosudje.hr

Sisakas apgabaltiesa

Adrese:

Trg Ljudevita Posavskog 5, 44000 Sisak, Croatia

Tālr.:

044/524-419

E-pasts:

Saite atveras jaunā logāpodrska-svjedocima-sk@zssk.pravosudje.hr

Splitas apgabaltiesa

Adrese:

Gundulićeva 29a, 21000 Split, Croatia

Tālr.:

021/387-543

E-pasts:

Saite atveras jaunā logāpodrska-svjedocima-st@pravosudje.hr

Vukovaras apgabaltiesa

Adrese:

Županijska 33, 32000 Vukovar, Croatia

Tālr.:

032/452-529

E-pasts:

Saite atveras jaunā logāpodrska-svjedocima-vu@pravosudje.hr

Zadaras apgabaltiesa

Adrese:

Borelli 9, 23 000 Zadar, Croatia

Tālr.:

023/203-640

E-pasts:

Saite atveras jaunā logāpodrska-svjedocima@pravosudje.hr

Zagrebas apgabaltiesa

Adrese:

Trg N.Š. Zrinskog 5, 10 000 Zagreb, Croatia

Tālr.:

01/4801-062


Horvātijas Tieslietu ministrijas Cietušo un liecinieku atbalsta dienests (Služba za podršku žrtvama i svjedocima):

 • nodrošina cietušo un liecinieku atbalsta sistēmu,
 • koordinē tiesās izveidoto cietušo un liecinieku atbalsta nodaļu darbu,
 • sniedz cietušajiem, cietušajām pusēm vai viņu ģimenes locekļiem informāciju par noziedzīgā nodarījuma izdarītāja atbrīvošanu no ieslodzījuma vietas (beznosacījuma atbrīvošana vai nosacīta atbrīvošana),
 • sniedz informāciju par tiesībām un emocionālo atbalstu cietušajiem un lieciniekiem no ārvalstīm, kuri aicināti sniegt liecību Horvātijas tiesās, izmantojot starptautiskās juridiskās palīdzības mehānismu, un Horvātijas cietušajiem un lieciniekiem, kuri aicināti sniegt liecību ārvalstu tiesās, izmantojot minēto mehānismu. Dienests nosūta cietušajiem un lieciniekiem informatīvas vēstules ar kontaktinformāciju,
 • saņem kompensācijas pieprasījumus no noziegumos cietušajiem, sagatavo materiālus Noziegumos cietušo kompensācijas komitejas (Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela) sanāksmēm un sniedz palīdzību pārrobežu lietās.

Kāda veida atbalstu es varu saņemt no nevalstiskajām organizācijām?

Atkarībā no organizācijas veida un tās uzdevumiem ir pieejama dažāda veida palīdzība un atbalsts, proti, psiholoģisks, emocionāls, juridisks, praktisks un medicīnisks atbalsts, kā arī atbalsts tiesā un mājokļu un drošības jomā.

Plašāka informācija un šo organizāciju saraksts atbilstīgi apgabaliem atrodami Saite atveras jaunā logāHorvātijas Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē.

Horvātijā tiek veidoti 12 probācijas dienesta biroji. Šā pasākuma mērķis ir pievienot cilvēcisku aspektu kriminālsodu izpildei, nodrošināt noziedzīgā nodarījuma izdarītāju efektīvāku reintegrāciju sabiedrībā un nodrošināt palīdzību cietušajiem, cietušajām pusēm, kā arī cietušo un noziedzīgā nodarījuma izdarītāju ģimenēm.

Valsts probācijas dienests piedalās sagatavošanas pasākumos, kas paredzēti, lai noziedzīgā nodarījuma izdarītājus atkal iekļautu kopienā pēc tam, kad viņi ir atbrīvoti no ieslodzījuma vietas. Tas ietver pasākumus, lai palīdzētu viņiem atrast mājvietu un darbu un sagatavotu viņus, kā arī cietušos, cietušās puses un to ģimenes noziedzīga nodarījuma izdarītāja atbrīvošanai. Dienests veic arī pasākumus, lai sniegtu psihosociālu atbalstu cietušajiem, cietušajām pusēm, kā arī cietušo un noziedzīgā nodarījuma izdarītāja ģimenēm.

Ja atbrīvojamais noziedzīgā nodarījuma izdarītājs izcieš sodu par dzimumnoziegumu, nodarījumu pret dzīvību un veselību vai vardarbīgu nodarījumu, probācijas dienestam attiecīgā veidā un bez kavēšanās jāinformē cietušie, cietušās puses un to ģimenes.

Atsevišķu probācijas dienesta biroju un Tieslietu ministrijas Probācijas departamenta kontaktinformācija ir pieejama Saite atveras jaunā logāšeit.

Noziegumos cietušie var sazināties ar policiju pa e-pastu Saite atveras jaunā logāpolicija@mup.hr vai Saite atveras jaunā logāprevencija@mup.hr vai pa tālruni 192 (24/7) vai +385 1 3788 111.

Lapa atjaunināta: 08/10/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Noziedzīgā nodarījumā cietušo tiesības kriminālprocesā - Itālija

Personu uzskata par noziedzīgā nodarījumā cietušo jeb “aizskarto pusi”, ja ir atzīts, ka tai ir likumīgas tiesības, kuras ir aizsargātas ar krimināltiesībām un kuras ir pārkāptas ar darbību, kas ir noziedzīgs nodarījums saskaņā ar valsts tiesību aktiem, t. i., ja personai ir nodarīts kaitējums, kas ir daļa no noziedzīgās darbības būtības.

Civiltiesībās persona ir noziedzīgā nodarījumā cietusī puse tad, ja personai noziedzīgā nodarījuma rezultātā ir nodarīti zaudējumi (materiāli vai morāli, bet jebkurā gadījumā — zaudējumi, kas ir novērtējami naudas izteiksmē). Parasti aizskartā puse krimināltiesībās un cietusī puse civiltiesībās ir viens un tas pats, izņemot, piemēram, slepkavību lietās, kurās upuris ir nogalinātā persona, bet tās ģimenes locekļi ir cietušās puses, kam ir tiesības vērsties tiesā un pieprasīt kompensāciju par tām nodarītiem zaudējumiem.

Cietušajam ar krimināltiesībām un civiltiesībām tiek nodrošinātas dažādas individuālas tiesības pirms tiesas procesa, tā laikā un pēc tā.

Itālijā kriminālprocess sākas ar pirmstiesas izmeklēšanu. Lietu izmeklē policija un prokurors. Izmeklēšanas beigās prokurors var izvirzīt apsūdzības vai lūgt, lai par pirmstiesas izmeklēšanu atbildīgais tiesnesis slēdz lietu. Dažu noziedzīgu nodarījumu gadījumā procesu var sākt tikai tad, ja cietušais iesniedz sūdzību policijai vai prokuratūrai.

Lietas izskatīšanas laikā tiesa izskata savāktos pierādījumus un noskaidro, vai atbildētājs ir vainīgs. Process beidzas, kad tiesa apsūdzētajam piespriež sodu vai viņu attaisno, ar iespēju spriedumu pārsūdzēt augstākā tiesā.

Cietušais var uzņemties aktīvu lomu kriminālprocesā un attiecīgi izmantot vairākas tiesības. Persona var iesaistīties kā cietušais (aizskartā puse) bez īpaša tiesiskā statusa vai uzņemties aktīvāku lomu, oficiāli ceļot civilprasību pret noziedzīgā nodarījuma izdarītāju.

Noklikšķiniet uz norādītajām saitēm, lai iegūtu nepieciešamo informāciju

Saite atveras jaunā logā1 - Manas kā noziegumā cietušā tiesības

Saite atveras jaunā logā2 - Paziņošana par noziegumu un manas tiesības izmeklēšanas vai tiesas procesa laikā

Saite atveras jaunā logā3 - Manas tiesības pēc tiesas procesa

Saite atveras jaunā logā4 - Kompensācija

Saite atveras jaunā logā5 - Manas tiesības uz atbalstu un palīdzību

Lapa atjaunināta: 13/10/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

1 - Manas kā noziegumā cietušā tiesības

Kādu informāciju es saņemšu no iestādes (piem., policijas, prokurora) pēc tam, kad noziegums būs izdarīts, bet pirms es būšu ziņojis par to?

Prokuratūrai un kriminālizmeklēšanas nodaļai (KIN) pēc tam, kad tās informētas par noziegumu, ir jūs jāinformē, ka jums kā cietušajai personai ir tiesības iecelt advokātu jums piešķirto tiesību izmantošanai un ka jums ir tiesības piekļūt Itālijas valsts juridiskajai palīdzībai (Itālijas Kriminālprocesa kodeksa (Codice di procedura penale jeb KPK) 101. pants).

Pēc pirmās sazināšanās ar prokuratūru jums saprotamā valodā tiks sniegta informācija par:

 • ziņojuma vai sūdzības iesniegšanas procedūrām, jūsu statusu izmeklēšanā un tiesvedībā, jūsu tiesībām tikt informētam par tiesas sēdes datumu un vietu, kā arī apsūdzību, un, ja jūs procesā esat ieguvis civilprasītāja statusu — jūsu tiesībām saņemt paziņojumu par spriedumu, tostarp kopsavilkuma veidā;
 • jūsu tiesībām saņemt Itālijas valsts apmaksātas juridiskās konsultācijas un juridisko palīdzību;
 • tiesībām izmantot tiesības uz tulka pakalpojumiem un lietas dokumentu tulkojumiem;
 • jums pieejamajiem aizsardzības pasākumiem;
 • ar likumu atzītajām jūsu tiesībām gadījumos, kad jūsu dzīvesvieta ir citā ES dalībvalstī, nevis tajā, kur izdarīts noziegums;
 • tādu izdevumu atlīdzināšanu, kuri radušies sakarā ar dalību kriminālprocesā;
 • iespēju pieprasīt kompensāciju par nozieguma rezultātā ciesto kaitējumu vai zaudējumiem;
 • iespēju izbeigt procesu ar vienošanos, atsaucot sūdzību vai izmantojot mediāciju;
 • jūsu tiesībām procesā, kurā apsūdzētais lūdz procesu apturēt, nosakot probāciju, vai procesā, kurā nodarījuma maznozīmīguma dēļ paredzēts atbrīvojums no soda;
 • veselības aprūpes iestādēm tuvējā apkārtnē, uzturēšanās vietām, patversmēm un patvēruma vietām.

(KPK 90.bis pants).

Es nedzīvoju ES valstī, kurā noziegums tika izdarīts (ES pilsoņi un trešo valstu pilsoņi). Kā tiek aizsargātas manas tiesības?

Ja nerunājat itāļu valodā vai nesaprotat to, jums ir tiesības lietot jums zināmu valodu, kad iesniedzat ziņojumu vai sūdzību pirmās instances tiesas (tribunale) prokuratūrā. Tāpat jums ir tiesības uz ziņojuma vai sūdzības saņemšanas apstiprinājuma tulkojumu jums saprotamā valodā pēc jūsu pieprasījuma (Kriminālprocesa kodeksa īstenošanas vadlīniju (Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Penale (KPKĪV) 107.ter pants).

Ja jūs uzturaties vai jūsu dzīvesvieta ir Itālijā, prokurors ziņojumus vai sūdzības par citās Eiropas Savienības dalībvalstīs izdarītiem nodarījumiem nosūtīs Apelācijas tiesas (Corte di appello) ģenerālprokuroram, kas tos varēs nosūtīt tālāk kompetentajai tiesu iestādei (KPKĪV 108.ter pants).

Lūdzu, sk. arī:

Kādu informāciju es saņemšu, ja ziņošu par noziegumu?

Pēc pirmās sazināšanās ar prokuratūru jums saprotamā valodā tiks sniegta informācija par:

 • jūsu tiesībām saņemt informāciju par procesa statusu un ierakstiem Oficiālajā paziņoto nodarījumu reģistrā;
 • jūsu tiesībām tikt informētam par pieprasījumu izbeigt procesu;
 • kārtību, kādā var apstrīdēt jūsu tiesību pārkāpumus;
 • iestādēm, no kurām jūs varat saņemt informāciju par savu lietu;
 • tādu izdevumu atlīdzināšanu, kuri radušies sakarā ar dalību kriminālprocesā.

Procesā par vardarbīgiem noziegumiem pret personu jūs pēc jūsu pieprasījuma nekavējoties informēs par gatavošanos atbrīvošanai vai ar brīvības atņemšanu saistīta drošības līdzekļa termiņa beigām; tāpat jūs savlaicīgi informēs par apsūdzētā izbēgšanu no pirmstiesas apcietinājuma vai ieslodzījuma vietas, kā arī gadījumos, kad apsūdzētais tīši atsakās pildīt ar brīvības atņemšanu saistītu drošības līdzekli, izņemot, ja šādi noziedzīgā nodarījuma izdarītājs tiktu pakļauts faktiskam riskam (KPK 90.ter pants).

Vai man ir tiesības uz bezmaksas tulka vai tulkotāja pakalpojumiem (kad es sazinos ar policiju vai citām iestādēm vai izmeklēšanas un tiesvedības laikā)?

Prokuratūra iecels tulkotāju, ja dokuments jāpārtulko svešvalodā vai grūti saprotamā dialektā, vai tulku, ja jūs vēlaties sniegt vai jums jāsniedz liecība un jūs nerunājat itāļu valodā. Liecību var arī sniegt rakstiski un pievienot to ziņojumam kopā ar tulkotāja veiktu tulkojumu.

Iestāde pēc savas iniciatīvas, ja tas nepieciešams, iecels tulku, ja jūs nerunājat vai nesaprotat itāļu valodu un jūsu liecību ir nepieciešams uzklausīt, kā arī gadījumos, kad jūs vēlaties piedalīties tiesas sēdē un esat lūdzis tulka palīdzību.

Ja tas ir iespējams, tulka palīdzību var nodrošināt arī ar attālinātās saziņas tehnoloģiju starpniecību, ja jūsu tiesību pienācīgai izmantošanai vai pilnīgai procesa izpratnei nav nepieciešama tulka fiziska klātbūtne.

Ja nerunājat itāļu valodā vai nesaprotat to, jums ir tiesības uz dokumentu vai to daļu bezmaksas tulkošanu, kur ietverta ar jūsu tiesību izmantošanu saistīta informācija. Tulkojumu var veikt mutiski vai kopsavilkuma veidā, ja prokuratūra neuzskata, ka šādi tiks pasliktinātas jūsu tiesības (KPK 143.bis pants).

Ja nerunājat itāļu valodā vai nesaprotat to, jums ir tiesības lietot jums zināmu valodu, kad iesniedzat ziņojumu vai sūdzību pirmās instances tiesas prokuratūrā. Tāpat jums ir tiesības uz ziņojuma vai sūdzības saņemšanas apstiprinājuma tulkojumu jums saprotamā valodā pēc jūsu pieprasījuma (Kriminālprocesa kodeksa īstenošanas vadlīniju 107.ter pants).

Kā iestāde nodrošinās to, ka es saprotu un mani saprot (ja esmu bērns; ja man ir invaliditāte)?

Prokuratūra iecels tulkotāju, ja dokuments jāpārtulko svešvalodā vai grūti saprotamā dialektā, vai tulku, ja jūs vēlaties sniegt vai jums jāsniedz liecība un jūs nerunājat itāļu valodā. Ja jūs esat nepilngadīgs, tiesnesis, tostarp pēc savas iniciatīvas, var uzdot sniegt eksperta ziņojumu, ja pastāv šaubas par jūsu vecumu (šaubu gadījumā procesuālo pamatnostādņu piemērošanas mērķiem tiks prezumēta jūsu nepilngadība). Šādu pašu eksperta ziņojumu var izmantot, lai noteiktu, vai jums ir kāda veida invaliditāte.

KPK 351. panta 1.ter punkts.

Procesā par nodarījumiem, kas paredzēti Itālijas Kriminālkodeksa 572., 600., 600.bis, 600.ter, 600.quater, 600.quater.1, 600.quinquies, 601., 602., 609.bis, 609.quater, 609.quinquies, 609.octies, 609.undecies un 612.bis pantā, ja KIN nepieciešams nepilngadīgā liecības kopsavilkums, tai ir jālūdz prokuratūras ieteikta kvalificēta psihologa vai bērnu psihiatra palīdzība. To piemēro arī gadījumos, kad liecības kopsavilkumu nepieciešams iegūt no īpaši neaizsargātā stāvoklī esošiem pieaugušajiem. Katrā lietā tiek garantēts, ka, ja nepieciešams liecības kopsavilkums, īpaši neaizsargātas personas nenonāks saskarē ar personu, par kuru tiek veikta izmeklēšana, un tās netiks atkārtoti aicinātas sniegt liecības kopsavilkumu, izņemot, ja tas ir absolūti nepieciešams izmeklēšanas vajadzībām.

KPK 362. panta 1.bis punkts.

Procesā par 351. panta 1.ter punktā paredzētajiem noziegumiem, ievācot pierādījumus no nepilngadīgajiem, prokuratūrai jāizmanto psiholoģijas vai bērnu psihiatrijas eksperta palīdzība. To piemēro arī gadījumos, kad liecības kopsavilkumu nepieciešams iegūt no īpaši neaizsargātā stāvoklī esošiem pieaugušajiem. Katrā lietā tiek garantēts, ka, ja nepieciešams liecības kopsavilkums, īpaši neaizsargātas personas nenonāks saskarē ar personu, par kuru tiek veikta izmeklēšana, un tās netiks atkārtoti aicinātas sniegt liecības kopsavilkumu, izņemot, ja tas ir absolūti nepieciešams izmeklēšanas vajadzībām.

KPK 498. panta 4.–4.quater punkts.

4. Nepilngadīgu liecinieku nopratināšanu, ieskaitot pušu jautājumus un iebildumus, veic tiesas sēdes priekšsēdētājs. Veicot pratināšanu, tiesas sēdes priekšsēdētājs var lūgt palīdzību kādam no nepilngadīgā radiniekiem vai kvalificētam bērnu psihologam. Pēc pušu uzklausīšanas tiesas sēdes priekšsēdētājs, ja tas uzskata, ka tieša iztaujāšana nepilngadīgajam neradīs spriedzi, norīkos, ka liecību sniegšana notiks saskaņā ar iepriekšējās iedaļās izklāstīto kārtību. Šo rīkojumu iztaujāšanas laikā var atcelt.

4.bis Pēc viena lietas dalībnieka pieprasījuma vai ja tiesas sēdes priekšsēdētājs to uzskata par nepieciešamu, piemēro 398. panta 5.bis punktā izklāstītās procedūras.

4.ter Procesā par nodarījumiem, kas paredzēti Itālijas Kriminālkodeksa 572., 600., 600.bis, 600.ter, 600.quater, 600.quinquies, 601., 602., 609.bis, 609.ter, 609.quater, 609.octies un 612.bis pantā, nodarījumā(-os) cietušās personas, kuras ir vai nu nepilngadīgie, vai pieaugušie ar garīgiem traucējumiem, pēc viņu vai viņu advokāta pieprasījuma iztaujās, izmantojot spoguļstiklu un iekšējo sakaru sistēmu.

4.quater. Neskarot iepriekšējās iedaļās minēto, ja cietusī persona atrodas īpaši neaizsargātā stāvoklī un to nepieciešams iztaujāt, tiesnesis uzdos veikt aizsardzības pasākumus, ja to lūdzis cietušais vai viņa advokāts.

KPK 398. panta 5.quater punkts.
Neskarot 5.quater punktu, ja cietusī persona atrodas īpaši neaizsargātā stāvoklī un to ir nepieciešams iztaujāt, piemēro 498. panta 4.quater punkta noteikumus.

Cietušo atbalsta dienesti

Kurš sniedz atbalstu cietušajiem?

Noziegumos cietušajiem atbalstu sniedz reģiona veselības aprūpes iestādes, uzturēšanās vietas, patversmes, patvēruma vietas un citas vietējo un reģionālo organizāciju pārvaldītas struktūras. Kopumā daudzos reģionos ir asociāciju tīkls, kuru veido vietējās organizācijas, prokuratūra, rajona tiesas un veselības aprūpes dienesti, kas nodrošina bezmaksas atbalstu jebkura veida nodarījumos cietušajiem.

Vai policija automātiski nosūtīs mani uz cietušo atbalsta dienestu?

Jā. Jo īpaši, ja jūs esat cietis noteiktu veidu nodarījumos (piemēram, no cilvēku tirdzniecības, vardarbības ģimenē, seksuāla uzbrukuma), ir atzītas organizācijas, kas kontaktējas ar tiesībaizsardzības iestādēm un sniegs jums informāciju par pieejamajām patversmēm vai uzturēšanās vietām, kur jums var palīdzēt.

Kā tiek aizsargāts mans privātums?

Ja jūs esat īpaši neaizsargāta persona, katrā lietā tiek garantēts, ka, ja nepieciešams liecības kopsavilkums, jūs nenonāksiet saskarē ar personu, par kuru tiek veikta izmeklēšana, un tās netiks atkārtoti aicinātas sniegt liecības kopsavilkumu, izņemot, ja tas ir absolūti nepieciešams izmeklēšanas vajadzībām.

Turklāt 2003. gada 30. jūnija Likumdošanas dekrētā Nr. 196 (Personas datu aizsardzības kodekss) ir ietverti īpaši noteikumi tieslietu sistēmas datu apstrādei, kuru mērķis ir aizsargāt to konfidencialitāti un drošību. Izņemot minēto, tiek uzskatīts, ka, tiklīdz jūs kriminālprocesā esat ieguvis cietušās personas statusu, jums būs jāliecina tiesā. Kodekss paredz noteikumus attiecībā uz veidu, kādā tas notiek, lai novērstu, ka jums liecība jāatkārto vairākkārt (pirmstiesas sēde — incidente probatorio), un noteikumus, kas aizsargā jūsu kā cietušā tiesības nekontaktēties ar izmeklēšanai pakļauto personu vai apsūdzēto. Ja jūs esat 18 gadu vecumu nesasniedzis cietušais, laikrakstos nedrīkst publicēt ne jūsu attēlu, ne vārdu. Pēdējais attiecas arī uz cietušajiem, kuri ir vecāki par 18 gadiem. Sistēmas mērķis ir novērst jūsu personas datu un informācijas, kas varētu jūs identificēt, izplatīšanu.

Vai man ir jāziņo par noziegumu, pirms es varu piekļūt cietušo atbalstam?

Ziņošana par noziegumu nav priekšnoteikums, lai piekļūtu cietušo atbalsta pakalpojumiem.

Personīgā aizsardzība apdraudējuma gadījumā

Kādi aizsardzības veidi ir pieejami?

Noteiktos likumā paredzētos gadījumos (KPK 273. un 274. pants), kuri cita starpā var ietvert draudīgu situāciju, kurā jūs varat nonākt kā cietušais (draudi, ko jo īpaši rada iespējamība, ka noziedzīgā nodarījuma izdarītājs turpinās rīkoties prettiesiski), tiesu iestādes var noteikt, ka noziedzīgā nodarījuma izdarītājam jāpiemēro uzraudzības pasākumi. Pārkāpēju var, piemēram, aizvest no laulāto kopīgā mājokļa, aizliegt tam tuvoties vietām, kuras jūs bieži apmeklējat, kā arī aizliegt dzīvot noteiktās vietās. Citos gadījumos viņam var piemērot mājas arestu vai pirmstiesas apcietinājumu.

Jums ir tiesības tikt informētam par pieprasījumiem atcelt vai aizstāt noziedzīgā nodarījuma izdarītājam noteiktos uzraudzības pasākumus, divu dienu laikā iesniegt pret tiem iebildumus vai paust savu nostāju (KPK 299. pants). Jums ir arī tiesības tikt informētam par tiesas rīkojumiem mainīt, atcelt vai aizstāt uzraudzības pasākumus, kas noteikti aizdomās turētajam.

Jo īpaši tad, ja esat īpaši neaizsargāta persona, nepilngadīgais vai cietis no noteiktiem noziegumiem, var tikt noteikti arī papildu procesuālie piesardzības pasākumi, jo īpaši:

 • ja jūs esat īpaši neaizsargāta persona, katrā lietā tiek garantēts, ka, ja nepieciešams liecības kopsavilkums, jūs nenonāksiet saskarē ar personu, par kuru tiek veikta izmeklēšana, un tās netiks atkārtoti aicinātas sniegt liecības kopsavilkumu, izņemot, ja tas ir absolūti nepieciešams;
 • ja jūs esat nepilngadīgs un KIN nepieciešams jūsu liecības kopsavilkums, tai ir jālūdz prokuratūras ieteikta kvalificēta psihologa vai bērnu psihiatra palīdzība (KPK 351. panta 1.ter punkts);
 • ja jūs esat nepilngadīgs un prokuratūrai nepieciešams no jums ievākt pierādījumus, tai jālūdz kvalificēta psihologa vai bērnu psihiatra palīdzība. Ja jūs esat īpaši neaizsargāta persona, katrā lietā tiek garantēts, ka, ja nepieciešams liecības kopsavilkums, jūs nenonāksiet saskarē ar personu, par kuru tiek veikta izmeklēšana, un tās netiks atkārtoti aicinātas sniegt liecības kopsavilkumu, izņemot, ja tas ir absolūti nepieciešams izmeklēšanas vajadzībām (KPK 362. panta 1.bis punkts);
 • Nepilngadīgo kā liecinieku pratināšanu veic tiesas sēdes priekšsēdētājs, kurš var lūgt palīdzību kādam no nepilngadīgā radiniekiem vai kvalificētam bērnu psihologam. (KPK 498. pants);
 • Ja lietas dalībnieks, kuram jāliecina, ir nepilngadīgs, tiesa, ja to lūdzis kāds no lietas dalībniekiem vai tiesas sēdes priekšsēdētājs uzskata to par nepieciešamu, var izdot rīkojumu, ar kuru nosaka pirmstiesas sēdes vietu, laiku un konkrētas procedūras, ja tas ir nepieciešams un ir lietderīgi, lai aizsargātu iesaistītās personas. Tiesas sēde var notikt citur ārpus pirmās instances tiesas, un tiesa var izmantot specializētas telpas vai, ja tas nav iespējams — tās personas dzīvesvietu, kura sniedz liecību.
 • Liecinieku liecības pilnībā ieraksta, izmantojot fonogrāfiskus vai audiovizuālus līdzekļus. Ja nav pieejamas ierakstu veikšanas ierīces vai tehniskais personāls, tiek nodrošināti ekspertu ziņojumi vai tehniskā palīdzība;
 • cietušos, kas ir vai nu nepilngadīgi, vai pieaugušie ar garīgiem traucējumiem, ar vardarbīgiem noziegumiem saistītās lietās pēc viņu vai viņu advokāta pieprasījuma iztaujās, izmantojot spoguļstiklu un iekšējo sakaru sistēmu.

Kurš var piedāvāt man aizsardzību?

(Sk. iepriekš)

Vai kāds izvērtēs manu lietu, lai noskaidrotu, vai esmu pakļauts turpmākam noziedzīgā nodarījuma izdarītāja radīta kaitējuma riskam?

Ja radusies nepieciešamība pēc īpašas aizsardzības, likums paredz, ka no noziegumiem cietušajām personām tiek veikts individuāls izvērtējums, lai noteiktu, vai un cik lielā mērā tās gūtu labumu no īpašiem pasākumiem procesa gaitā. Īpaša uzmanība tam tiks veltīta, ja jūs esat nepilngadīgs un/vai īpaši neaizsargāta persona. To, vai jums tiks nodrošināti pienācīgi aizsardzības pasākumi kriminālprocesa laikā, noteiks tiesnesis. Izmeklēšanas laikā jūsu iztaujāšanai jānotiek tam piemērotās vietās un to jāveic kvalificētiem profesionāļiem. Ja cietušo vidū ir nepilngadīgi bērni, jāinformē nepilngadīgo tiesa, lai tā izvērtētu situāciju un aizsardzības pasākumus. Lai pasargātu jūs no turpmākiem noziegumiem, pirmās instances tiesa var ierobežot noziedzīgā nodarījuma izdarītāja brīvību (aizturēšana cietumā, aizliegums tuvoties vietām, kuras jūs bieži apmeklējat, aizvešana no laulāto kopīgā mājokļa). Jūs ir jāinformē par šādu pasākumu noteikšanu (KPK 282.quater pants). Jūs varat arī lūgt, lai tiesnesis, nosakot, ka noziedzīgā nodarījuma izdarītājs jāaizved no laulāto kopīgā mājokļa, vai pēc tam arī uzdod pārkāpējam maksāt uzturlīdzekļus (KPK 282.bis pants). Attiecīgajā provinces policijas galvenajā mītnē (Questura) ir nodaļa, kas īsteno līdzīgas pilnvaras.

Vai kāds izvērtēs manu lietu, lai noskaidrotu, vai pastāv risks, ka krimināltiesību sistēma var man nodarīt turpmāku kaitējumu (izmeklēšanas un tiesvedības laikā)?

Vardarbīgos noziegumos cietušām personām, ja tās ir nepilngadīgas vai atrodas īpaši neaizsargātā stāvoklī, ir tiesības liecināt, izmantojot aizsardzības pasākumus. Jo īpaši var tikt veikti pasākumi, lai novērstu jūsu kontaktēšanos ar noziedzīgā nodarījuma izdarītāju izmeklēšanas vai tiesvedības laikā. Turklāt, ja jūs esat īpaši neaizsargāta persona, jūsu liecību audiovizuālus ierakstus būs iespējams izmantot, pat ja tas nav absolūti nepieciešams.

Nodošanas pamatnostādnes 
(KPK 413. pants): Izmeklēšanai pakļautas personas vai noziegumā cietušās personas pieteikums

 1. Persona, par kuru tiek veikta izmeklēšana, vai noziegumā cietušais var vērsties pie ģenerālprokurora, lai tas izdotu nodošanas rīkojumu saskaņā ar 412. panta 1. punktu (ja prokuratūra lietā neuzturēs apsūdzību vai nelūgs lietu izbeigt likumā noteiktajā vai tiesneša pagarinātajā termiņā).
 2. Ja tiek uzdots nodot lietu, ģenerālprokurors veiks nepieciešamo pirmstiesas izmeklēšanu un veiks pieprasījumus 30 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas atbilstīgi 412. panta 1. punktā paredzētajam.

Kāda aizsardzība ir pieejama īpaši neaizsargātiem cietušajiem?

Cietušā īpašas neaizsargātības stāvokli var noteikt ne tikai, balstoties uz tā vecumu un fiziskajiem vai psihiskajiem trūkumiem, bet arī pēc nozieguma veida un konkrētās lietas procedūrām un apstākļiem. Lai izvērtētu neaizsargātību, tiks ņemts vērā, vai lieta ir saistīta ar vardarbīgu nodarījumu pret personu vai rasistisku naida noziegumu, vai tā ir saistīta ar organizēto noziedzību vai terorismu, tostarp starptautiskā mērogā, vai cilvēku tirdzniecību, vai tā ir diskriminācijas rezultāts, kā arī vai cietušais ir emocionāli, psiholoģiski vai ekonomiski atkarīgs no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja (KPK 90.quater pants).

Ja jūs esat īpaši neaizsargāta persona, jūsu liecību audiovizuālus ierakstus varēs izmantot vienmēr, pat ja tas nav absolūti nepieciešams.

PRASĪBAS PIERĀDĪJUMIEM ATSEVIŠĶĀS LIETĀS ?€‘ Lietās par nodarījumiem, kuri ir saistīti ar vardarbību pret ģimenes locekļiem un kopdzīves partneriem, paverdzināšanu vai turēšanu verdzībā, bērnu prostitūciju, bērnu pornogrāfiju, virtuālo pornogrāfiju, uz bērnu prostitūcijas izmantošanu vērstām tūrisma iniciatīvām, cilvēku tirdzniecību, vergu pirkšanu un pārdošanu, seksuālu uzbrukumu, nodarījumiem atbildību pastiprinošos apstākļos, seksuālām darbībām ar nepilngadīgo, grupveida seksuālo uzbrukumu, nepilngadīgo pavešanu un vajāšanu, un jums lūgs liecināt, ja jūs jau esat sniedzis liecību pirmstiesas sēdē vai pretējās puses uzklausīšanas sēdē ar personu, pret kuru šī liecība tiks izmantota, vai ja jūsu liecība ir fiksēta rakstiski, jums būs jāliecina tikai tad, ja liecība ir saistīta ar faktiem vai apstākļiem, kas atšķiras no iepriekšējās liecībās apspriestajiem, vai ja tiesnesis vai kāds no lietas dalībniekiem to uzskata par nepieciešamu īpašu apsvērumu dēļ.

LIECĪBAS KOPSAVILKUMS — ja KIN nepieciešams īpaši neaizsargātu cietušo liecības kopsavilkums, pat ja tie ir vecāki par 18 gadiem, tai ir jālūdz prokuratūras ieteikta kvalificēta psihologa vai bērnu psihiatra palīdzība. Katrā lietā tiek garantēts, ka, ja nepieciešams liecības kopsavilkums, īpaši neaizsargātas personas nenonāks saskarē ar personu, par kuru tiek veikta izmeklēšana, un tās netiks atkārtoti aicinātas sniegt liecības kopsavilkumu, izņemot, ja tas ir absolūti nepieciešams izmeklēšanas vajadzībām (351. panta 1.ter punkts).

PIERĀDĪJUMU IEVĀKŠANA — ja prokuratūrai nepieciešams īpaši neaizsargātu cietušo liecības kopsavilkums, pat ja tie ir vecāki par 18 gadiem, tai ir jālūdz kvalificēta psihologa vai bērnu psihiatra palīdzība. Katrā lietā tiek garantēts, ka, ja nepieciešams liecības kopsavilkums, īpaši neaizsargātas personas nenonāks saskarē ar personu, par kuru tiek veikta izmeklēšana, un tās netiks atkārtoti aicinātas sniegt liecības kopsavilkumu, izņemot, ja tas ir absolūti nepieciešams izmeklēšanas vajadzībām (362. panta 1.bis punkts).

LIECINIEKU NOPRATINĀŠANA: Jūs kā liecinieku nopratinās, ieskaitot lietas dalībnieku jautājumus un pretprasības, tiesas sēdes priekšsēdētājs. Nopratinot liecinieku, tiesas sēdes priekšsēdētājs var lūgt palīdzību kādam no jūsu radiniekiem vai kvalificētam bērnu psihologam. Pēc pušu uzklausīšanas tiesas sēdes priekšsēdētājs, ja tas uzskata, ka tieša iztaujāšana jums neradīs spriedzi, norīkos, ka liecību sniegšana notiks saskaņā ar iepriekšējās iedaļās izklāstīto kārtību. Šo rīkojumu iztaujāšanas laikā var atcelt (KPK 498. pants).

Pēc viena lietas dalībnieka pieprasījuma vai ja tiesas sēdes priekšsēdētājs to uzskata par nepieciešamu, piemēro 398. panta 5.bis punktā izklāstītās procedūras (pirmstiesas pierādījumu ievākšanas sēde, sk. turpmāk).

PIRMSTIESAS PIERĀDĪJUMU IEVĀKŠANAS SĒDE — (398. panta 5.bis punkts) Pēc viena lietas dalībnieka pieprasījuma vai ja tiesas sēdes priekšsēdētājs to uzskata par nepieciešamu, piemēro šādas procedūras: tādu nodarījumu izmeklēšanā, kuri ir saistīti ar vardarbību pret ģimenes locekļiem un kopdzīves partneriem, paverdzināšanu vai turēšanu verdzībā, bērnu prostitūciju, bērnu pornogrāfiju, virtuālo pornogrāfiju, uz bērnu prostitūcijas izmantošanu vērstām tūrisma iniciatīvām, cilvēku tirdzniecību, vergu pirkšanu un pārdošanu, seksuālu uzbrukumu, nodarījumiem atbildību pastiprinošos apstākļos, seksuālām darbībām ar nepilngadīgo, grupveida seksuālo uzbrukumu, nepilngadīgo pavešanu un vajāšanu, ja liecinieku vidū ir īpaši neaizsargāti pieaugušie, tiesa var izdot rīkojumu, ar kuru nosaka pierādījumu ievākšanas sēdes vietu, laiku un konkrētas procedūras, ja tas ir nepieciešams un ir lietderīgi, lai aizsargātu iesaistītās personas. Tiesas sēde var notikt citur ārpus pirmās instances tiesas, un tiesa var izmantot specializētas telpas vai, ja tas nav iespējams — tās personas dzīvesvietu, kura sniedz liecību. Liecinieku liecības pilnībā ieraksta, izmantojot fonogrāfiskus vai audiovizuālus līdzekļus. Ja nav pieejamas ierakstu veikšanas ierīces vai tehniskais personāls, tiek nodrošināti ekspertu ziņojumi vai tehniskā palīdzība. Tiks sagatavots arī rakstisks ziņojums par iztaujāšanu kopsavilkuma formā. Ieraksta atšifrējumu darīs pieejamu tikai pēc lietas dalībnieku pieprasījuma.

Ja jūs atrodaties īpaši neaizsargātā stāvoklī un jūs ir nepieciešams iztaujāt, tiesnesis pēc jūsu vai jūsu advokāta pieprasījuma uzdos veikt aizsardzības pasākumus (KPK 498. panta 4. punkts).

Ar iepriekšminētajiem nodarījumiem saistītā procesā prokuratūra, tostarp pēc jūsu vai personas, par kuru tiek veikta izmeklēšana, pieprasījuma var lūgt jūs liecināt pirmstiesas sēdē pat gadījumos, kad nav noteikts, ka tas ir obligāti. Ja jūs atrodaties īpaši neaizsargātā stāvoklī, prokuratūra, tostarp pēc jūsu vai personas, par kuru tiek veikta izmeklēšana, pieprasījuma var lūgt jūs liecināt pirmstiesas sēdē (KPK 392. pants).

Pierādījumu vākšanu, kurā jāpiedalās īpaši neaizsargātiem cietušajiem, var veikt, izmantojot pārbaudītu pirmstiesas sēdes procedūru — instrumentu, kura mērķis cita starpā ir novērst, ka jums tiek nodarīts papildu kaitējums (sekundāra viktimizācija), nepārtraukti piedaloties juridiskajā procesā.

JURIDISKĀ PALĪDZĪBA ?€‘ Ja jūs esat cietis nodarījumos, kas saistīti ar vardarbību pret ģimenes locekļiem un kopdzīves partneriem, sieviešu dzimumorgānu kropļošanu, seksuālu uzbrukumu, seksuālām darbībām ar nepilngadīgo, grupveida seksuālo uzbrukumu un izsekošanu, jums vienmērbūs tiesības uz bezmaksas juridisko palīdzību arī gadījumos, kad jūsu ienākumi pārsniedz likumā šīm tiesībām noteikto robežvērtību. Ja jūs esat nepilngadīgais, tas attiecas arī uz gadījumiem, ja jūs esat cietis no nodarījuma, kas ir saistīts ar paverdzināšanu vai turēšanu kalpībā vai verdzībā, bērnu prostitūciju, bērnu pornogrāfiju, uz bērnu prostitūcijas izmantošanu vērstām tūrisma iniciatīvām, cilvēku tirdzniecību, vergu pirkšanu un pārdošanu vai nepilngadīgu personu pavešanu.

Es esmu nepilngadīgs. Vai man ir īpašas tiesības?

(Sk. iepriekš)

Nozieguma rezultātā ir miris mans ģimenes loceklis? Kādas ir manas tiesības?

Ja noziegumā cietusī persona ir mirusi, tai ar likumu noteiktās tiesības izmanto tuvākie radinieki.

(KPK 90. panta 3. punkts).

Noziegumā cietušais ir mans ģimenes loceklis. Kādas ir manas tiesības?

(Sk. iepriekš)

Vai es varu izmantot mediācijas pakalpojumus? Kādi ir nosacījumi? Vai es būšu drošībā mediācijas laikā?

Krimināltiesiskās mediācijas pamats ir Likumdošanas dekrēts Nr. 274/2000, kas ļauj cietušajam tieši vērsties pret noziedzīgā nodarījuma izdarītāju un pieprasīt kompensāciju par aizskartajām interesēm. Šīs pilnvaras var izmantot tikai attiecībā uz noziegumiem, par kuriem jūs varat iesniegt sūdzību (mazāk smagi noziegumi).

Lai sāktu un veiktu krimināltiesisku mediāciju, ir nepieciešama lietas dalībnieku piekrišana pienācīgas vienošanās panākšanai. Visā procesa laikā miertiesnesim ir jāveicina pušu samierināšana, ciktāl tas iespējams. Miertiesneša jurisdikcijā esoši noziegumi, kuri pēc būtības ir piemēroti mediācijai, ir, piemēram, neslavas celšana, apmelošana, vienkāršs uzbrukums, fizisks aizskārums, vieglu miesas bojājumu nodarīšana, vandālisms.

Turklāt kriminālprocesa dalībnieki vai to advokāti var tieši vērsties Mediācijas birojā, ņemot vērā alternatīvo miertiesneša jurisdikcijā notiekoša kriminālprocesa definīciju, ko paredz Likumdošanas dekrēta Nr. 274/2000 35. pants, vai pamatojoties uz nolēmumu, ka nodarījums ir atlīdzināts sakarā ar noziedzīgā nodarījuma izdarītāja veiktiem kompensējošiem pasākumiem.

Attiecībā uz noziegumiem, par kuriem var iesniegt sūdzību, jums ir atļauts iesniegt pieteikumu pavēstes izdošanai, ar kuru personai, kuru tur aizdomās par nozieguma izdarīšanu, nosaka ierasties pie miertiesneša. Pieteikumu jāparaksta jums kā cietušajai personai vai jūsu juridiskajam pārstāvim, kā arī jūsu advokātam. Jūsu parakstu apliecina jūsu advokāts. Ja jūs esat nepilngadīgs bērns līdz 14 gadu vecumam, garīgi nevesels vai rīcībnespējīgs, pieteikumu jāparaksta vienam no jūsu vecākiem, pilntiesīgam aizbildnim, daļējam aizbildnim vai īpašajam aizbildnim. Pieteikuma iesniegšanai ir tādas pašas sekas kā sūdzības atsaukšanai (21. pants).

Pieteikuma iesniegšana: pieteikums iepriekš jānosūta prokuratūrai, piegādājot to tās sekretariātam, un pieteikuma iesniedzējs to pēc tam, pievienojot pierādījumus par šādu piegādi, iesniedz vietējās miertiesas kancelejā trīs mēnešu laikā pēc paziņošanas par noziegumu. Ja jūs jau esat iesniedzis sūdzību par šo pašu gadījumu, jums tas jānorāda pieteikumā, jāpievieno sūdzības kopija un jāiesniedz prokuratūras sekretariātā vēl viena kopija. Šādā gadījumā miertiesnesis uzdos iegūt sūdzības oriģinālu (22. pants).

Iestāšanās procesā civilprasītāja statusā Ja jūs vēlaties iestāties procesā kā civilprasītājs, jums tas jādara, iesniedzot pieteikumu, pretējā gadījumā šīs tiesības tiek zaudētas. Pieteikumā ietvertu argumentētu kompensācijas vai zaudējumu atlīdzības pieprasījumu pēc būtības pielīdzina civilprasītāja statusa iegūšanai procesā (23. pants).

Pieteikums netiks pieņemts:

 1. ja tas iesniegts ārpus noteiktā laika;
 2. ja tas iesniegts lietā, attiecībā uz kuru tas nav paredzēts;
 3. ja tas nesatur nepieciešamo informāciju vai nav parakstīts;
 4. ja nav pietiekami norādīts notikuma apraksts vai pierādījumu avoti;
 5. ja nav ziņu par to, ka informēta prokuratūra.

Prokuratūras pieprasījumi (25. pants): Prokuratūra 10 dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas iesniegs savus pieteikumus miertiesas kancelejā. Prokuratūra nepieņems pavēsti, ja tā uzskatīs pieteikumu par nepieņemamu, acīmredzami nepamatotu vai iesniegtu miertiesnesim, kuram nav jurisdikcijas attiecīgajā reģionā; pretējā gadījumā tā norādīs apsūdzību, kas apstiprina vai groza pārsūdzībā ietverto apsūdzību.

Pēc termiņa beigām miertiesnesis turpinās lietas virzību, pat ja prokuratūra pieprasījumus nav iesniegusi. Ja miertiesnesis neuzskata, ka pieteikums nav pieņemams vai acīmredzami nepamatots un ir tam piekritīgs, viņš izdos rīkojumu, ar kuru izsauks lietas dalībniekus uz tiesas sēdi 20 dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas.

Ja pieteikumu iesniegusi viena no vairākām cietušajām personām, tas neliedz pārējām piedalīties procesā ar advokāta palīdzību un tādām pašām tiesībām kā galvenajam pieteikuma iesniedzējam. Iesaistītās cietušās personas var pievienoties civilprasībai pirms tiesas sēdes pasludināšanas par atklātu. Ja cietušās personas, kurām rīkojums ir pienācīgi izsniegts, uz sēdi neierodas, uzskatāms, ka tās atteikušās no tiesībām iesniegt sūdzību vai atsaukušas jau iesniegtu sūdzību:

Tiesas sēde: Vismaz septiņas dienas pirms datuma, kad noteikta tiesas sēde, prokuratūra vai jūs kā cietusī persona iesniegsiet pavēsti ar attiecīgajiem paziņojumiem miertiesas kancelejā.

Ja noziegums ir tāds, par kuru var tikt iesniegta sūdzība, tiesnesis centīsies lietas dalībniekus samierināt. Šādā gadījumā, ja tas nāktu par labu samierināšanai, tiesnesis var atlikt sēdi uz laikposmu, kas nepārsniedz divus mēnešus, un, ja nepieciešams, var arī izmantot mediācijas pasākumus, ko nodrošina reģiona publiskie vai privātie centri un telpas. Jebkurā gadījumā lietas dalībnieku teiktais samierināšanas procesā nevar tikt nekādi izmantots apspriedes vajadzībām (29. pants).

Ja tiek panākta vienošanās, tiek sagatavots ziņojums, ar ko apstiprina sūdzības atsaukšanu vai pieteikuma atcelšanu, kā arī attiecīgo piekrišanu. Pieteikuma atcelšanai ir tādas pašas sekas kā sūdzības atsaukšanai.

Mediācijas rezultātā jūs varat atsaukt savu sūdzību; šādā gadījumā lieta tiks pasludināta par izbeigtu pamata neesamības dēļ. Turklāt pozitīvam mediācijas rezultātam, kam var sekot ar noziegumu radīto zaudējumu kompensēšana, var sekot nolēmums, ka nodarījums ir atlīdzināts, jo noziedzīgā nodarījuma izdarītājs pirms tiesas sēdes ir to kompensējis vai nodarījums atzīts par mazsvarīgu.

Kur ir pieejami tiesību akti, kuros noteiktas manas tiesības?

Cietušo aizsardzības noteikumi ir atrodami Kriminālprocesa kodeksā, Saite atveras jaunā logā2015. gada 15. decembra Likumdošanas dekrētā Nr. 212, ar ko īsteno Direktīvu 2012/29/ES par noziegumos cietušo tiesībām, atbalstu un aizsardzību, Saite atveras jaunā logā2007. gada 9. novembra Likumdošanas dekrētā Nr. 204Saite atveras jaunā logā2008. gada 23. decembra Dekrētā Nr. 222 (ar ko īsteno Likumdošanas dekrētu Nr. 204/2007), Saite atveras jaunā logā2016. gada 7. jūlija Likuma Nr. 122 11. pantā ?€‘ 2015.–2016. gada Eiropas likumā (kompensācija vardarbīgos noziegumos cietušajiem) un vairākos citos regulatīvos aktos, kas saistīti ar konkrētu veidu noziegumos cietušajiem.

Lapa atjaunināta: 13/10/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

2 - Paziņošana par noziegumu un manas tiesības izmeklēšanas vai tiesas procesa laikā

Kā es varu ziņot par noziegumu?

 • Ziņojums ir iesniegts, kad persona, kam zināms par nodarījumu, par kuru uzturama publiska apsūdzība, par to informē prokuratūru vai KIN amatpersonu. Ziņošana par noziegumu ir brīvprātīga, bet kļūst obligāta dažos likumā tieši paredzētos gadījumos. Ziņojumā norādīta svarīgākā informācija par notikumu, kā arī diena, kad jūs esat uzzinājis par noziegumu, un jau zināmie pierādījumu avoti. Tajā arī, ja iespējams, ietver personas datus, dzīvesvietu un citu informāciju, kas varētu palīdzēt identificēt nozieguma izdarīšanā aizdomās turēto personu, kā arī jūsu kā cietušās personas datus un jebkuras citas personas datus, kas varētu spēt sniegt nepieciešamo informāciju, lai palīdzētu noskaidrot notikušā apstākļus. Ja nav norādīta nekāda noderīga informācija, kas varētu palīdzēt identificēt personu, ko tur aizdomās par nozieguma izdarīšanu, tas neliedz uzsākt kriminālprocesu, jo jūs varat iesniegt ziņojumu arī par nezināmām personām; to attiecīgajā prokuratūrā iesniedz policijas iestādes kopā ar informāciju par izmeklēšanas pasākumiem, kas veikti, lai noskaidrotu nozieguma izdarītāju.
 • Sūdzība ir paziņojums, ar kuru persona, kura ir noziegumā cietušais (vai tās juridiskais pārstāvis), pauž gribu, lai noziedzīgā nodarījuma izdarītājs tiktu saukts pie atbildības. Tā ir saistīta ar nodarījumiem, par kuriem neceļ publisku apsūdzību. Paziņojumā jāapraksta izdarītais nodarījums un jāpauž skaidri izteikta sūdzības iesniedzēja griba, lai apgalvojums turpinātu virzību un vainīgā persona tiktu sodīta. Jūs varat atsaukt iepriekš iesniegtu sūdzību, izņemot lietās par seksuālu uzbrukumu vai seksuālām darbībām ar nepilngadīgo. Lai sūdzību varētu atsaukt, sūdzībā minētajai personai jāpiekrīt tās atsaukšanai, bet, ja tā nav vainīga, tā vietā var tiesas ceļā izvēlēties pierādīt, ka tai nav bijis nekāda sakara ar noziegumu.
 • Lūgumrakstu iesniedz, lai lūgtu tiesībaizsardzības iestāžu iejaukšanos privātpersonu strīdos; to dara viena vai abas iesaistītās puses. Pēc lūguma oficiāli iejaukties tiesībaizsardzības amatpersona uzaicina lietas dalībniekus uz tikšanos, lai mēģinātu tos samierināt un sagatavotu protokolu. Ja tiek konstatēts, ka ir izdarīts noziegums, tiesībaizsardzības iestādes darbiniekam publiskās apsūdzības gadījumā par to jāinformē tiesu iestādes; ja apsūdzību noziegumā var celt ar sūdzību, viņš pēc pieprasījuma var veikt strīda pagaidu noregulēšanu, kas neskar jūsu tiesības sūdzību iesniegt vēlāk.

Ziņojumus, sūdzības un lūgumrakstus iesniedz tiesībaizsardzības iestādes nodaļā (provinces policijas galvenajā mītnē, vietējos policijas iecirkņos un militārās policijas (Carabinieri) nodaļās). Ziņojumu vai lūgumrakstu var iesniegt arī prokuroram.

Kā es varu uzzināt, kas notiek lietā?

Pēc ziņojuma iesniegšanas jums tiks sniegta informācija par iestādēm, ar kurām varat sazināties, ja vēlaties iegūt informāciju par lietu, jūsu statusu izmeklēšanā un tiesvedībā, jūsu tiesībām tikt informētam par tiesas sēdes datumu un vietu, kā arī apsūdzību, un, ja jūs lietā iegūstat civilprasītāja statusu — jūsu tiesībām saņemt paziņojumu par spriedumu, tostarp kopsavilkuma veidā. Jūs varat arī saņemt jaunāko informāciju par procesa statusu un Oficiālā paziņoto nodarījumu reģistra ierakstiem; jūs informēs par jebkuru pieprasījumu izbeigt lietu un par to, kā apstrīdēt jūsu tiesību pārkāpumus; jūs varat izbeigt lietu ar izlīgumu, atsaucot sūdzību, ja tas iespējams, vai izmantojot mediāciju (Kriminālprocesa kodeksa (Codice di procedura penale vai KPK) 90.bis pants).

Vai man ir tiesības uz juridisko palīdzību (izmeklēšanas vai tiesvedības laikā)? Ar kādiem nosacījumiem?

Pēc pirmās sazināšanās ar prokuratūru jums saprotamā valodā tiks sniegta informācija par jūsu tiesībām uz Itālijas valsts apmaksātām juridiskajām konsultācijām un juridisko palīdzību (90.bis pants). Jūs varat iesniegt pieteikumu valsts finansētas juridiskās palīdzības saņemšanai saskaņā ar noteikumiem, kas paredzēti likumā par maznodrošināto personu atbalstu (KPK 98. pants). Jūs arī varat saņemt valsts finansētu juridisko palīdzību, ja jūsu ienākumi nepārsniedz likumā noteikto ierobežojumu. Lai varētu pretendēt uz valsts finansētu juridisko palīdzību, jums laikposmā uzreiz pēc ziņojuma iesniegšanas jāiesniedz attiecīgais pieteikums pirmās instances tiesā. Kad noslēdzies pirmais procesa posms, kurā ir tiesības piedalīties aizstāvim, un jebkurā gadījumā — pirms uzaicinājuma ierasties uz iztaujāšanu vai ne vēlāk kā vienlaikus ar paziņojumu par pirmstiesas izmeklēšanas pabeigšanu prokuratūrai rakstiski jāpaziņo personai, par kuru tiek veikta izmeklēšana, ka tiesa tai iecēlusi aizstāvi; pretējā gadījumā turpmākas darbības nav spēkā (KPK 369.bis pants).

Paziņojumā jāietver:

a) informācija, ka kriminālprocesā aizstāvību jānodrošina profesionālam advokātam, kopā ar informāciju par tiesībām, kādas ar likumu ir piešķirtas personai, par kuru tiek veikta izmeklēšana;

b) tiesas ieceltā aizstāvja vārds, adrese un tālruņa numurs;

c) informācija par apsūdzētā tiesībām izvēlēties sev aizstāvi, norādot, ka, ja tas netiks izdarīts, viņu izmeklēšanas laikā pārstāvēs tiesas iecelts advokāts;

d) norāde, ka apsūdzētajam būs jāmaksā par tiesas ieceltā aizstāvja pakalpojumiem, ja tas neatbilst prasībām valsts finansētas juridiskās palīdzības saņemšanai, kā arī brīdinājums, ka maksātnespējas pasludināšanas gadījumā tiks sākta izpildes procedūra;

d-bis) informācija par tiesībām uz tulka pakalpojumiem un svarīgu dokumentu tulkošanu;

e) informācija par prasībām, lai varētu saņemt valsts finansētu juridisko palīdzību.

Bezmaksas juridiskā palīdzība ir institūts, kas balstās uz Itālijas konstitūcijas 24. pantā noteiktajām tiesībām uz aizstāvību, saskaņā ar ko ikvienam ir tiesības uz palīdzību jebkurā tieslietu sistēmas posmā un līmenī, un ļauj finanšu grūtībās esošām personām ne tikai par valsts līdzekļiem saņemt jurista un citu speciālistu, tostarp tehnisko konsultantu, sniegto palīdzību, bet arī nemaksāt tiesvedības izmaksas. Bezmaksas juridiskā palīdzība ir pieejama krimināllietās un ar krimināllietām saistītās civillietās, attiecībā uz blakusdarbībām, piemēram, krimināltiesisko piespiedu izpildi, drošības, preventīvajiem un novērošanas pasākumiem, un civillietās, kas izriet no kriminālprocesa.

Tiesības uz bezmaksas juridiskās palīdzības saņemšanu ir ne tikai Itālijas pilsoņiem, bet arī ārvalstniekiem, pat ja tie ir pakļauti administratīvajai izraidīšanai, nav Itālijas pastāvīgie iedzīvotāji vai ir Itālijā dzīvojoši bezvalstnieki.

Bezmaksas juridiskajai palīdzībai var pieteikties ikviens lietas dalībnieks, taču, ja jūs esat cietis noteiktu veidu dzimumnoziegumos, likumā noteiktos ienākumu ierobežojumus nepiemēro.

Valsts arī aizsargā nepilngadīgos, kuri var saņemt bezmaksas juridisko palīdzību, tāpat kā personas, par kurām tiek veikta pirmstiesas izmeklēšana, ja tās ir arestētas, aizturētas vai pakļautas pirmstiesas apcietināšanai.

Lai jums būtu tiesības uz bezmaksas juridisko palīdzību, jūsu ienākumi nedrīkst pārsniegt likumā noteikto maksimumu, kas atbilst 11 369,24 EUR, par katru ar jums kopā dzīvojošo personu pieskaitot 1 032,90 EUR.

Vai es varu pieprasīt izdevumu atlīdzināšanu (par dalību izmeklēšanā/tiesvedībā)? Ar kādiem nosacījumiem?

Bezmaksas juridiskā palīdzība — institūts, kas balstās uz Itālijas konstitūcijas 24. pantā noteiktajām tiesībām uz aizstāvību — ļauj ikvienam, kurš atbilst prasībām (saistībā ar smagu finansiālo stāvokli), par valsts līdzekļiem saņemt jurista un citu speciālistu, tostarp tehnisko konsultantu, sniegto palīdzību jebkurā tieslietu sistēmas posmā un līmenī; tā arī ļauj atbrīvot personu no tiesvedības izmaksu segšanas.

Vai man ir pārsūdzības tiesības, ja mana lieta tiek izbeigta, nenonākot tiesā?

Ja jūs iesniedzat iebildumus pret pieprasījumu izbeigt lietu, jūs lūdzat turpināt pirmstiesas izmeklēšanu. Jums jānorāda papildu izmeklēšanas priekšmets un attiecīgie pierādījumi, pretējā gadījumā iebildums netiks pieņemts. Ja jūsu iebildums netiek pieņemts un paziņojums par nodarījumu ir nepamatots, tiesnesis ar argumentētu lēmumu pasludina lietu par izbeigtu un atdod dokumentus prokuratūrai. Ja pieprasījums netiek pieņemts, tiesnesis nosaka tiesas sēdes datumu, informē par to prokuratūru, jūs un personu, par kuru tiek veikta izmeklēšana. Tiesnesis arī informē apelācijas tiesas (Corte di Appello) ģenerālprokuroru, ka ir noteikta tiesas sēde. Ja tiesnesis uzskata, ka nepieciešams veikt papildu izmeklēšanu, pēc tiesas sēdes par to tiek izdots rīkojums prokuratūrai, nosakot neapspriežamu beigu termiņu šīs izmeklēšanas pabeigšanai. Ja tiesnesis nepieņem pieprasījumu izbeigt lietu, prokuratūrai tiek uzdots 10 dienu laikā formulēt apsūdzību. Divu dienu laikā pēc apsūdzības uzrādīšanas tiesnesis izdod rīkojumu par sagatavošanās sēdes noteikšanu.

Ja jūs esat cietis vardarbīgā noziegumā pret personu, jums papildus vienmēr ir tiesības tikt informētam, ja ir iesniegts pieprasījums lietu izbeigt, pat ja jūs neesat to tieši lūdzis, un jums ir dotas 20 dienas no šī paziņojuma saņemšanas, lai iepazītos ar dokumentiem un iesniegtu argumentētu pieteikumu par pirmstiesas izmeklēšanas turpināšanu (KPK 408. panta 3.bis punkts).

Vai es varu iesaistīties tiesvedībā?

Jūs kā noziegumā cietušais varat iecelt advokātu jums piešķirto tiesību izmantošanai. Lai nodrošinātu, ka jūs saņemat paziņojumus, uz kuriem jums ir tiesības saskaņā ar likumu, un lai izmantotu īpašas tiesības, jums jādeklarē un jānorāda adrese dokumentu izsniegšanai. Jums kriminālprocesa laikā arī jāpaziņo, ja šī adrese ir mainījusies. Ja jums ir iecelts advokāts, jums šī informācija nav jāsniedz, jo visi paziņojumi tiks sūtīti advokātam.

Jums ir tiesības iesniegt lūgumus un norādīt uz pierādījumiem gan izmeklēšanas, gan iztiesāšanas laikā (KPK 90.bis pants). Jūs arī varat ielūkoties Oficiālā paziņoto nodarījumu reģistra ierakstos (KPK 335. pants). Jūs ir jāinformē, kad ir pabeigti ekspertu izvērtējumi, kurus nav iespējams atkārtot (KPK 360. pants). Jūs varat arī iesniegt prokuratūrā pieprasījumu par pierādījumu vākšanu pirmstiesas uzklausīšanā. Jūs gan uzreiz, iesniedzot ziņojumu, gan vēlāk varat lūgt, lai jūs informē par jebkuru pieprasījumu atlikt izmeklēšanu vai izbeigt lietu. Jums atsevišķi jālūdz, lai jūs informē par pieprasījumu atlikt izmeklēšanu (KPK 406. pants) un par pieprasījumu izbeigt lietu (KPK 408. pants). Kad notiek iztiesāšana, jums ir tiesības tikt informētam par pirmās sēdes norises vietu, datumu un laiku. Par turpmākajām sēdēm jūs neinformēs un jums par sēžu datumiem jāinteresējas patstāvīgi pirmās instances tiesā. Jums nav pienākuma piedalīties tiesas sēdēs, izņemot reizes, kad jūs liecināt. Pēc izmeklēšanas beigām jums ir tiesības iepazīties ar visiem dokumentiem, kas saistīti ar lietu, un izgatavot to kopijas. Tomēr tas vispārējā gadījumā nav atļauts izmeklēšanas laikā, lai gan prokuratūra to var atļaut, ja šādai interesei ir īpašs iemesls.

Ja tiek iztiesāta krimināllieta un jūs ir skāris izdarītais noziegums, jūs varat lūgt kompensāciju un piedalīties tiesvedībā, procesā iegūstot civilprasītāja statusu.

Kāds ir mans oficiālais statuss tiesvedības sistēmā? Piemēram, vai es esmu vai varu izvēlēties būt cietušais, liecinieks, civilprasītājs vai privātās apsūdzības uzturētājs?

Cietušajam kā personai, kuru skāris noziegums, ir visas iepriekšminētās tiesības. Jūs var arī uzklausīt kā liecinieku tiesvedībā un, ja jums ir tiesības uz kompensāciju par nozieguma rezultātā radītajiem zaudējumiem, jūs varat celt civilprasību kriminālprocesā, procesā iegūstot civilprasītāja statusu.

Kādas ir manas tiesības un pienākumi šādā statusā?

Neskarot iepriekš minēto par jūsu kā aizskartās puses tiesībām un interesēm, ja jūs uzstājaties arī kā liecinieks, piemēro šādus noteikumus:

Jums liecinieka statusā jāstājas tiesas priekšā un jāievēro tiesneša norādījumi attiecībā uz procesuālajiem noteikumiem, kā arī patiesi jāatbild uz jums uzdotajiem jautājumiem. Jums nav pienākuma atklāt neko, kas varētu izraisīt jūsu kriminālvajāšanu. Ja sēdes dienā rodas kāda problēma, kas jums liedz to apmeklēt, jums par to savlaicīgi jāpaziņo, norādot savas prombūtnes iemeslu. Šādā gadījumā, ja tiesnesis atzīst prombūtni par attaisnotu, tiek izdota jauna pavēste uz vēlāku tiesas sēdi. Ja jūs pēc vairākkārtējas aicināšanas ar pavēsti neierodaties bez attaisnojoša iemesla, jūs var atvest piespiedu kārtā un jums var nākties arī nomaksāt sodu Naudassodu birojam (cassa delle ammende) un izmaksas, kas radušās jūsu neierašanās dēļ KPK 133. panta nozīmē. Jums ir pienākums uz jums uzdotajiem jautājumiem atbildēt patiesi. KPK 372. pantā ir paredzēts sods lieciniekiem, kuri atsakās atbildēt, sniedz nepatiesus paziņojumus vai noklusē to, kas tiem zināms. Ja jūs nevēlaties liecināt vai nesadarbojaties, jūs var sodīt ar cietumsodu. Liecinieku tiesas sēdes laikā nevar aizturēt. Ja jūs atsaucat nepatiesu apgalvojumu vai apstiprināt patiesību pirms sprieduma pasludināšanas, jūs nevar apsūdzēt noziegumā. Jūs nesodīs par nepatiesas liecības sniegšanu, ja tas darīts, lai pasargātu sevi vai tuvu radinieku no notiesāšanas krimināllietā (KPK 384. pants).

Vai es varu sniegt liecību tiesvedība laikā vai iesniegt pierādījumus? Ar kādiem nosacījumiem?

Kā noziegumā cietušajam jums ir arī tiesības liecināt. Jūsu liecības var izmantot kā pierādījumus apsūdzētā notiesāšanai, ja pēc izvērtēšanas tos atzīst par objektīvi un subjektīvi ticamiem. Tiesnesis var brīvi novērtēt jūsu liecību, un jūsu liecība pat var būt vienīgais pamats apsūdzētā notiesāšanai. Jums ir jāsaka patiesība, taču jums nav pienākuma apsūdzēt sevi (tiesības klusēt). Apsūdzētā tuviem radiniekiem nav pienākums liecināt, izņemot, ja tie paši iesnieguši ziņojumu vai sūdzību vai ja tie vai to tuvi radinieki ir cietuši noziegumā, par kuru tiek veikts process. Jūs varat arī atteikties atbildēt uz jautājumiem, kā rezultātā varētu tikt izpausts profesionālais noslēpums. Ja jūs sniedzat liecību pirmstiesas izmeklēšanā, jums var būt tiesības saņemt dažādus aizsardzības pasākumus.

Kādu informāciju es saņemšu tiesvedības laikā?

(Sk. iepriekš)

Vai es varēšu piekļūt tiesas materiāliem?

Prokuratūra attiecīgajā reģistrā, kura turētāja tā ir, nekavējoties ievada paziņojumu par jebkuru noziegumu, kas ticis darīts tai zināms vai kuru tā konstatējusi pēc savas iniciatīvas, kā arī vienlaikus vai tiklīdz tas pieejams — tās personas vārdu, kura tiek turēta aizdomās par nozieguma izdarīšanu. Ja pirmstiesas izmeklēšanas laikā mainās notikušā juridiskais raksturojums vai atklājas atšķirīga informācija, prokuratūra aktualizē šos ierakstus. Ierakstus paziņo noziegumā apsūdzētajai personai, jums kā cietušajam, kā arī attiecīgajiem advokātiem, ja tas ir lūgts. Ja tiek pieprasīta informācija par Oficiālā paziņoto nodarījumu reģistra ierakstiem, prokuratūras sekretariāts sniedz pieprasīto informāciju, ja šādi ieraksti ir veikti un nav apstākļu, kas liegtu sniegt atbildi. Pretējā gadījumā tas informē, ka neeksistē ieraksti, par kuriem varētu tikt sniegta informācija. Ja pastāv īpašas ar izmeklēšanu saistītas prasības, prokuratūra, lemjot par pieprasījuma apmierināšanu, ar pamatotu rīkojumu var noteikt, ka ieraksti saglabā slepenību uz laikposmu, kas nepārsniedz trīs mēnešus un ko nevar pagarināt (KPK 335. pants).

Prokuratūra arī informēs jūsu juridisko pārstāvi vai jūs personīgi, ja jums šāda pārstāvja nav, par pirmstiesas izmeklēšanas pabeigšanu, ja tā neplāno lūgt lietu izbeigt, ja lieta ir saistīta ar vardarbību pret ģimenes locekļiem un kopdzīves partneriem vai ar vajāšanu (KPK 415.bis pants).

Lapa atjaunināta: 13/10/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

3 - Manas tiesības pēc tiesas procesa

Vai es varu pārsūdzēt nolēmumu?

Pastāvīgas pārsūdzības tiesības ir tikai cietušajam, kurš procesā ieguvis civilprasītāja statusu, un tikai attiecībā uz tā civilo interešu aizsardzību.

Saskaņā ar Itālijas Likumu Nr. 46/2006 civilprasītājam vairs nav vispārēju pārsūdzības tiesību; pārsūdzību var iesniegt vienīgi Kasācijas tiesai (Corte di Cassazione).

Jūs varat iesniegt pārsūdzību šādos gadījumos:

 • par notiesājoša sprieduma aspektiem, kas attiecas uz civilprasību;
 • par attaisnojošu nolēmumu — tikai par civiltiesiskajiem aspektiem;
 • par nolēmuma aspektiem, kas skar jūsu tiesības uz zaudējumu un izmaksu atlīdzināšanu.

Kādas ir manas tiesības pēc soda piespriešanas?

Ja jūs kā cietušais esat ieguvis civilprasītāja statusu tiesvedībā, kas noslēgusies ar spriedumu, kura pārskatīšanu jūs vēlaties lūgt, jums pēc tiesas sēdes posma sākšanās ir tiesības iejaukties attiecībā uz lūguma pieņemamību. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad esat iesniedzis ārkārtas pārsūdzību par vienošanās kārtībā noteiktu sodu, kad ar īpašu spriedumu ir ticis atzīts, ka ir iespējams lūgt un saņemt nolēmumu par to, ka noziedzīgā nodarījuma izdarītājam jāatmaksā juridiskie izdevumi.

Vai man ir tiesības uz atbalstu vai aizsardzību pēc tiesvedības? Cik ilgi?

2015. gada 11. februāra Likumdošanas dekrētā Nr. 9 ir paredzēti Direktīvas Nr. 2011/99/ES īstenošanas noteikumi, kura balstās uz savstarpējas atzīšanas principu un regulē Eiropas aizsardzības rīkojumu nolūkā garantēt, ka pasākumi, kas pieņemti, lai aizsargātu personu no noziedzīgas darbības, kas var apdraudēt tās dzīvību, fizisko vai psiholoģisko neaizskaramību, cieņu, personas brīvību vai dzimumneaizskaramību, saglabātos arī tad, ja persona pārvietojas uz citu dalībvalsti. Direktīva paredz, ka Eiropas aizsardzības rīkojumu var izdot tikai tad, ja aizsardzības pasākums ir iepriekš bijis noteikts izdevējvalstī, piemērojot personai, kura rada apdraudējumu, vienu vai vairākus šādus aizliegumus vai ierobežojumus: aizliegums apmeklēt konkrētus apvidus, vietas vai noteiktas teritorijas, kur dzīvo vai ko apmeklē aizsargājamā persona; aizliegums vai noteikumi attiecībā uz jebkāda veida saziņu ar aizsargājamo personu; aizliegums vai noteikumi attiecībā uz tuvošanos aizsargājamai personai tuvāk par noteiktu attālumu. Pēc Eiropas aizsardzības rīkojuma saņemšanas dalībvalstij, kas to izpilda, bez nepamatotas kavēšanās jāatzīst šis rīkojums un jāveic jebkādi pasākumi, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem pieejami līdzīgās lietās, lai nodrošinātu aizsargājamās personas aizsardzību.

Kādu informāciju es saņemšu, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājam tiks piespriests sods?

Pēc apspriedes pabeigšanas tiesas sēdes priekšsēdētājs sagatavo un paraksta sprieduma rezolutīvo daļu un īsu kopsavilkumu par faktiskajiem un juridiskajiem apsvērumiem, uz kuriem balstīts spriedums. Spriedums tiesas sēdē tiks publiskots, nolasot tā rezolutīvo daļu. Sprieduma pamatojuma un rezolutīvās daļas nolasīšana ir līdzvērtīga sprieduma paziņošanai personām, kuras ir klāt vai kurām vajadzētu būt klāt tiesas sēdē. Tiesnesis izdos notiesājošu spriedumu, ja apsūdzētā vaina noziegumā pastāv ārpus saprātīgām šaubām. Spriedumā tiesnesis sīkāk aprakstīs piemēroto sodu un jebkādus preventīvos pasākumus (misure di sicurezza). Ja notiesātais noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir maksātnespējīgs, tiesnesis uzdos maksāt naudassodu tā civiltiesiskajam pārstāvim. Ar spriedumu notiesātajam noziedzīgā nodarījuma izdarītājam tiks uzdots arī segt tiesvedības izdevumus. Pēc civilprasītāja pieprasījuma tiesnesis uzdos notiesājošu spriedumu publicēt laikrakstos — tas tiks veikts par notiesātā noziedzīgā nodarījuma izdarītāja un, ja nepieciešams, arī tā civiltiesiskā pārstāvja līdzekļiem.

Spriedumā ietvers:

 1. virsrakstu “in nome del popolo italiano” [“Itālijas tautas vārdā”] un norādi uz iestādi, kas to pieņēmusi;
 2. noziedzīgā nodarījuma izdarītāja personas datus un citu personīgo informāciju, kas ļauj viņu identificēt, kā arī vispārīgu informāciju par citiem lietas dalībniekiem — privātpersonām;
 3. apsūdzību;
 4. norādi par lietas dalībnieku iesniegumiem;
 5. īsu paskaidrojumu par faktiskajiem un juridiskajiem apsvērumiem, uz kuriem balstīts nolēmums, norādot pierādījumus, kas ir nolēmuma pamatā, un paskaidrojumus, kādēļ tiesnesis uzskata pretējus pierādījumus par neuzticamiem;
 6. rezolutīvo daļu, norādot piemērotos tiesību aktu pantus;
 7. datumu un tiesneša parakstu.

Spriedums pēc publicēšanas tiks iesniegts tiesas kancelejā. Ja spriedums nav publicēts 30 dienu laikā vai citā noteiktā termiņā, kas nepārsniedz 90 dienas pēc tā pieņemšanas, pēc sprieduma izdošanas paziņojumu par sprieduma izdošanu nosūta prokuratūrai un lietas dalībniekiem — privātpersonām, kurām ir pārsūdzības tiesības, kā arī noziedzīgā nodarījuma izdarītāja advokātam.

Vai mani informēs gadījumā, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs tiks atbrīvots (tostarp atbrīvots priekšlaikus vai nosacīti) vai izbēgs no ieslodzījuma vietas?

Ar Kriminālprocesa kodeksa (Codice di procedura penale) 90.ter pantu ir noteikts, ka attiecībā uz vardarbīgiem noziegumiem pret personu jūs pēc jūsu pieprasījuma ir nekavējoties jāinformē par gatavošanos atbrīvošanai vai ar brīvības atņemšanu saistīta drošības līdzekļa termiņa beigām, par apsūdzētā izbēgšanu no pirmstiesas apcietinājuma vai ieslodzījuma vietas, kā arī gadījumos, kad notiesātais noziedzīgā nodarījuma izdarītājs tīši atsakās pildīt norādījumus.

Vai es tikšu iesaistīts lēmumu pieņemšanā par atbrīvošanu vai nosacītu atbrīvošanu? Piemēram, vai es varēšu izteikt viedokli vai iesniegt pārsūdzību?

Pirms šo lēmumu pieņemšanas parasti ar cietušo neapspriežas.

Lapa atjaunināta: 13/10/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

4 - Kompensācija

Kāds ir process zaudējumu atlīdzības pieprasīšanai no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja? (piem., lietas izskatīšana tiesā, civilprasība, saistītā procedūra)

Nozieguma izdarīšana un turpmāks notiesājošs spriedums nozīmē to, ka cietušajai personai ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību. Itālijas tiesību akti paredz divus veidus, kā jūs varat saņemt kompensāciju par jums nodarītajiem zaudējumiem:

 • Jūs varat iegūt civilprasītāja statusu kriminālprocesā pret noziedzīgā nodarījuma izdarītāju.
 • Jūs varat celt atsevišķu civilprasību.

Minētais ir jūsu ziņā, jo tiesību akti nošķir abus procesus (kriminālprocesu un civilprocesu).

Jūs ar sava advokāta palīdzību varat pievienoties civilprasībai un tādējādi kļūt par pilntiesīgu procesa dalībnieku ar visām pārstāvības tiesībām tikai pēc lūguma nodot lietu iztiesāšanai vai iztiesāšanas noteikšanas (tiesas sēdē). Nosakot sodu, krimināltiesa jums par labu piespriedīs naudas summu — pieņems tā saukto starpposma nolēmumu, kas ir nekavējoties izpildāms un ar kuru lēmums par kopējo un galīgo kompensācijas summu tiek nodots civiltiesai, kas to konkrēti noteiks tikai pēc tam, kad spriedums krimināllietā būs ieguvis res judicata statusu.

Kā alternatīvu civilprasītāja statusa iegūšanai procesā jūs varat celt atsevišķu civilprasību, lai lūgtu kompensēt noziedzīgā nodarījuma izdarītāja uzvedības rezultātā radītos zaudējumus.

Tiesa uzdeva noziedzīgā nodarījuma izdarītājam atlīdzināt man zaudējumus / izmaksāt kompensāciju. Kā es varu panākt to, lai noziedzīgā nodarījuma izdarītājs veic maksājumu?

Kad tiesa uzdod noziedzīgā nodarījuma izdarītājam samaksāt kompensāciju par kaitējumu vai zaudējumiem, kas nodarīti cietušajam, kurš procesā ieguvis civilprasītāja statusu, tā var izvēlēties vienu no trim variantiem: segt zaudējumus, izdot vispārēju rīkojumu par kompensāciju vai uzdot veikt starpposma naudas summas maksājumu. 
No cietušā viedokļa vislabākais risinājums ir situācija, kad ar spriedumu tiek noteikta zaudējumu atlīdzināšana pilnā apmērā: noziedzīgā nodarījuma izdarītāju ir iespējams informēt par spriedumu un maksājuma rīkojumu (atto di precetto — maksājuma paziņojums, kas jāizdod pirms izpildes procesa uzsākšanas), tādējādi uzdodot samaksāt parāda summu un veicot pirmās nepieciešamās darbības, kas vajadzīgas piespiedu izpildes pasākumu īstenošanai, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs turpina nemaksāt (šādā gadījumā vienmēr ir ieteicams iepriekš noteikt aktīvus, uz kuriem varētu vērst piedziņu).

Izpilde ir atkarīga no sprieduma atstāšanas spēkā, proti, pārsūdzības neiesniegšanai tam noteiktajā termiņā, izņemot, ja kompensācija piešķirta, skaidri paredzot tās provizoriskas izpildes iespēju.

Tādēļ maksājuma rīkojums var tikt paziņots vienlaikus ar spriedumu, tostarp lietās, kurās ar spriedumu tiek uzdots veikt starpposma maksājumu, kas turklāt vienmēr tiek pasludināts par nekavējoties izpildāmu. Tomēr cietušajam ne vienmēr tas sniegs pietiekamu gandarījumu. Tādēļ, ja uzskatāt to par nepietiekamu, jums jāceļ atsevišķa civilprasība, ar kuru var tikt noteikts neatlīdzināto zaudējumu apmērs un noziedzīgā nodarījuma izdarītājam piemērots jauns atšķirīgs sods.

Civilprocess vienmēr nepieciešams trešajā scenārijā, kad krimināltiesa vienīgi izdod vispārēju rīkojumu noziedzīgā nodarījuma izdarītājam samaksāt kompensāciju, nenosakot konkrētu summu pietiekamu pierādījumu trūkuma dēļ.

Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nemaksā, vai valsts var samaksāt man avansu? Ar kādiem nosacījumiem?

Pamatojoties uz Direktīvu 2004/80/EK, kas Itālijā īstenota ar iepriekšminētajiem noteikumiem, valstij ir jāgarantē pilsoņiem un ārvalstniekiem, kuri cietuši no Itālijas teritorijā izdarītiem tīšiem vardarbīgiem noziegumiem (slepkavības, tīšiem smagiem miesas bojājumiem, seksuāla uzbrukuma), taisnīga un samērīga kompensācija katru reizi, kad noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav ticis identificēts vai nav saukts pie atbildības, vai arī viņam nav finanšu līdzekļu, ar kuriem cietušajiem vai viņu nāves gadījumā — ģimenēm kompensēt nodarītos zaudējumus.

Vai man ir tiesības uz kompensāciju no valsts?

(Sk. iepriekš)

Vai man ir tiesības uz kompensāciju, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs netiek notiesāts?

Ja apsūdzētais kriminālprocesā tiek atzīts par nevainīgu, tas neliedz jums civiltiesā celt civilprasību par zaudējumu atlīdzināšanu, izņemot, ja jūs no šīm tiesībām esat atteicies, kriminālprocesā iegūstot civilprasītāja statusu.

Vai man ir tiesības uz ārkārtas maksājumu, kamēr es gaidu lēmumu par savu kompensācijas prasību?

Ja jūs kriminālprocesā esat ieguvis civilprasītāja statusu, lai lūgtu atmaksāt un kompensēt zaudējumus, pēc sprieduma pieņemšanas tiesa arī lems par lietas civiltiesiskajiem aspektiem saskaņā ar KPK 533. pantu. Lietās, kurās ir pierādījumi, ka nozieguma rezultātā ir radīti zaudējumi (an debeatur), bet nav pieradījumu attiecībā uz to apmēru (quantum debeatur), tiesa pieņem vispārīgu nolēmumu par civiltiesisko atbildību un nosaka lietas dalībniekiem vērsties civiltiesā, lai noteiktu naudas summu, kas jāsedz (KPK 539. pants). Tomēr civilprasītājs var lūgt krimināltiesu pasludināt starpposma nolēmumu, kura apmērs nepārsniedz jau pierādīto zaudējumu apmēru. Konkrētāk, ar pagaidu nolēmumu noziedzīgā nodarījuma izdarītājam un viņa civiltiesiskajam pārstāvim tiek uzdots samaksāt naudas summu kā zaudējumu kompensāciju pirms tās galīgā aprēķina, šo rīkojumu izpildot nekavējoties. Tas ir instruments, ar kuru pēc jūsu konkrētā pieprasījuma tiek noteikts pamats, ar kuru noziedzīgā nodarījuma izdarītājam tiek uzlikts samaksāt starpposma summu, ja tiesa uzskata, ka jau ir konkrēti pierādījumi par atbildību tādā apmērā, par kuru tiek piespriests samaksāt starpposma summu; būtībā pat kriminālprocesā “starpposma summas aprēķināšanai nav nepieciešams pierādīt pašu zaudējumu apmēru, bet ir pietiekami jau ar to, ka ir skaidrs, ka šādi zaudējumi radīti apmērā līdz piespriestajai summai” (Kasācijas tiesas krimināllietu nodaļa, Nr. 12634/2001).

Lapa atjaunināta: 13/10/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

5 - Manas tiesības uz atbalstu un palīdzību

Esmu noziegumā cietušais. Ar ko man jāsazinās, lai saņemtu atbalstu un palīdzību?

Pēc pirmās sazināšanās ar kriminālvajāšanas iestādēm jums kā cietušajai personai tiks nodrošināta informācija jums saprotamā valodā par veselības aprūpes iestādēm tuvējā apkārtnē, uzturēšanās vietām, patversmēm un patvēruma vietām. Ja cietušo vidū ir nepilngadīgie, jāinformē nepilngadīgo tiesa, lai tā izvērtētu situāciju un aizsardzības pasākumus. Tiesībaizsardzības iestādēm ir pienākums pēc jūsu pieprasījuma jebkurā laikā nodrošināt saziņu ar šādām organizācijām:

 • cietušo atbalsta dienestiem
 • specializētām juridiskās palīdzības iestādēm
 • advokātu padomēm (Consigli dell’Ordine)
 • nevalstiskām organizācijām (NVO)
 • juridiskās palīdzības sniedzējiem un tiesu medicīnas nodaļām
 • ar juridisko palīdzību saistītām valsts iestādēm (Tieslietu ministriju, Iekšlietu ministriju)

Cietušo atbalsta organizācijas

nevalstiskas organizācijas ?€‘ Asociācijas, kas sniedz juridisko palīdzību noziegumos cietušajiem

 1. arodbiedrības: Itālijas Vispārējā darba konfederācija (Confederazione Generale Italiana del Lavoro; CGIL) — Itālijas Darbinieku arodbiedrību konfederācija (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori; CISL) ?€‘ Itālijas Arodbiedrība (Unione Italiana del Lavoro; UIL)
 2. Asociācija Libera [pret mafiju vērsta organizācija] — 0832 683429?€‘683430
 3. Romas patversme no vardarbības cietušām sievietēm — 06 6840 172006
 4. Patērētāju organizācijas
 5. Vecāka gadagājuma cilvēku tiesību asociāciju valsts tīkls (Associazioni per i Diritti degli Anziani; ADA) — 06 48907327
 6. Tīkls Dafne (atbalsts no vardarbības cietušajiem) — 011 5683686

Cilvēku tirdzniecības novēršanas palīdzības līnija — 800 290 290

Vardarbības novēršanas palīdzības līnija — 1522

Diskriminācijas novēršanas palīdzības līnija — 800 90 10 10

Palīdzības līnija no dzimumorgānu izkropļošanas cietušajiem — 800 300 558

Palīdzības līnija no terorisma un organizētas noziedzības cietušajiem — 06.46548373 — 06.46548374 — 06.46548375

Palīdzības līnija ar mafiju saistītos noziegumos cietušajiem — 800 191 000

Palīdzības līnija no izspiešanas un augļošanas cietušajiem — 800 999 000

Palīdzības līnija visās valodās ziņošanai par diskriminācijas un rasisma gadījumiem — 800 90 10 10

Ārkārtas palīdzības līnija nepilngadīgajiem — 114

Vai atbalsts cietušajiem ir bez maksas?

Atbalsts cietušajiem ir bez maksas.

Kādus atbalsta veidus es varu saņemt no valsts dienestiem vai iestādēm?

Noziegumi, kuros izmantota vardarbība, var atstāt traumējošu iespaidu uz cietušo, tādēļ šādā situācijā varat lūgt palīdzību attiecīgajiem vietējās sanitārās iestādes (Azienda Sanitaria Locale; ASL) nodrošinātajiem valsts dienestiem, piemēram, ģimenes konsultāciju centriem (consultorio familiare), kā arī vietējai pašvaldībai (sociālajam dienestam). Ja cietušo vidū ir nepilngadīgie, jāinformē nepilngadīgo tiesa, lai tā izvērtētu situāciju un aizsardzības pasākumus. Policijas iestādēm (militārajai policijai (Carabinieri), valsts policijai, pašvaldības policijai utt.) ir pienākums pēc jūsu pieprasījuma nodrošināt saziņu ar šādām organizācijām: Dažām patversmēm ir “drošās mājas”, kurās jūs smagos gadījumos var izmitināt, lai novērstu turpmāku vardarbību pret jums. Lai saņemtu informāciju un/vai sazinātos ar patversmēm jūsu reģionā, varat arī zvanīt uz bezmaksas tālruņa numuru 1522, kuru nodrošina Itālijas premjerministra birojs. Ja jums ir personīgas grūtības, varat arī lūgt palīdzību atbalsta administratoram (Amministratore di Sostegno) — personai, kura strādā civiltiesas aizbildnības nodaļas vadībā un ir atbildīga par bezmaksas palīdzības sniegšanu personām, kas nonākušas grūtībās, tostarp pagaidu grūtībās, lai apmierinātu to vajadzības. Jūs varat iesniegt pieprasījumu tieši civiltiesā vai izskaidrot jūsu grūtības vietējās pašvaldības sociālajam dienestam, lai tas varētu informēt prokuratūras civillietu nodaļu, kura var uzdot veikt darbības jūsu labā.

Kādu veidu atbalstu es varu saņemt no nevalstiskajām organizācijām?

Nevalstiskās organizācijas sniedz dažādu veidu atbalstu, tostarp psiholoģisko atbalstu, pagaidu izmitināšanu patversmēs u. c. telpās, juridisko atbalstu un palīdzību, materiālo atbalstu, nepieciešamo lietu nodrošināšanu utt.

Lapa atjaunināta: 13/10/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Noziedzīgā nodarījumā cietušo tiesības kriminālprocesā - Kipra

Personu uzskata par noziedzīgā nodarījumā cietušo, ja tai ir nodarīts kaitējums (piemēram, personai ir nodarīts kaitējums vai tās privātais īpašums ir bojāts vai nozagts utt.) tāda nodarījuma rezultātā, kas ir noziedzīgs nodarījums saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Noziegumā cietušajam ar likumu tiek nodrošinātas konkrētas individuālas tiesības pirms tiesas procesa, tā laikā un pēc tā.

Kiprā kriminālprocess sākas ar policijas veiktu noziedzīga nodarījuma izmeklēšanu. Kad izmeklēšana ir pabeigta, lietu nodod Republikas ģenerālprokuroram, kurš izlemj, vai uzsākt kriminālprocesu. Ja ir pietiekami pierādījumi pret iespējamo vainīgo, ģenerālprokurors nodod lietu tiesai iztiesāšanai. Kad tiesa ir izskatījusi savāktos pierādījumus, tā lemj, vai apsūdzētais ir vainīgs, un vai nu piespriež viņam sodu vai viņu attaisno.

Noklikšķiniet uz norādītajām saitēm, lai iegūtu nepieciešamo informāciju

Saite atveras jaunā logā1 - Manas kā noziegumā cietušā tiesības

Saite atveras jaunā logā2 - Paziņošana par noziegumu un manas tiesības izmeklēšanas vai tiesas procesa laikā

Saite atveras jaunā logā3 - Manas tiesības pēc tiesas procesa

Saite atveras jaunā logā4 - Kompensācija

Saite atveras jaunā logā5 - Manas tiesības uz atbalstu un palīdzību

Lapa atjaunināta: 31/10/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

1 - Manas kā noziegumā cietušā tiesības

Kādu informāciju es saņemšu no iestādes (piem., policijas, prokurora) pēc tam, kad noziegums būs izdarīts, bet pirms es būšu ziņojis par to?

Policija bez liekas kavēšanās informēs jūs par tiesībām saņemt šādu informāciju:

 1. policijas iecirknis vai policijas departaments, kur varat iesniegt sūdzību;
 2. kādu atbalstu jūs varat saņemt un kas to sniedz, tostarp attiecīgā gadījumā pamatinformācija par to, kā saņemt medicīnisku palīdzību, speciālistu atbalstu, tostarp psiholoģisku atbalstu, un atrast alternatīvu izmitināšanas vietu;
 3. kā un ar kādiem nosacījumiem tiek nodrošināta aizsardzība, tostarp aizsardzības pasākumi;
 4. kā un ar kādiem nosacījumiem varat prasīt kompensāciju;
 5. kā un ar kādiem nosacījumiem var tikt atlīdzināti izdevumi, kas radušies, piedaloties kriminālprocesā;
 6. kā un ar kādiem nosacījumiem jums ir tiesības saņemt mutiskās un rakstiskās tulkošanas pakalpojumus;
 7. pieejamās procedūras sūdzības iesniegšanai gadījumā, kad iesaistītais departaments pārkāpj jūsu tiesības;
 8. kontaktinformācija saziņai ar policijas darbinieku, kurš izskata jūsu lietu.

Es nedzīvoju ES valstī, kurā noziegums tika izdarīts (ES pilsoņi un trešo valstu pilsoņi). Kā tiek aizsargātas manas tiesības?

Ja dzīvojat citā ES dalībvalstī, kad būsiet ziņojis par noziegumu, Kipras policija jums nekavējoties lūgs sniegt liecību, lai procedūras norise būtu vienkāršāka.

Ja noziegums izdarīts Kipras Republikā un jūs dzīvojat citā dalībvalstī, jūs varat par noziegumu ziņot tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā dzīvojat, ja nevarat vai — smaga nozieguma gadījumā — nevēlaties ziņot Kiprā.

Ja ziņojat Kipras policijai par citā ES dalībvalstī izdarītu noziegumu, Kipras policijai jūsu sūdzība jānosūta tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā izdarīts noziegums, jo procesa uzsākšana nav tās kompetencē.

Kādu informāciju es saņemšu, ja ziņošu par noziegumu?

Pēc ziņošanas par noziegumu policijai atkarībā no tā, kādā procedūras posmā ir jūsu sūdzības izskatīšana, jūs saņemsiet šādu informāciju:

 1. tās policijas darbinieka kontaktinformācija, kurš izskata jūsu lietu;
 2. lēmums nesākt vai beigt izmeklēšanu vai neveikt kriminālvajāšanu pret noziedzīgā nodarījuma izdarītāju, ja tāds ir pieņemts, un šāda lēmuma pamatojums;
 3. tiesas sēdes laiks un vieta, kā arī noziedzīgā nodarījuma izdarītājam celtā apsūdzība;
 4. informācija, kas jums ļauj zināt par kriminālprocesa norisi. Izņēmuma gadījumos, kad šādas informācijas sniegšana var negatīvi ietekmēt lietas pienācīgu izskatīšanu, to var jums neizpaust, ja Kipras Republikas ģenerālprokurors pieņem pamatotu atzinumu.
 5. Norāde par jūsu tiesībām tikt informētam, ja persona, kura apcietināta, apsūdzēta vai notiesāta par noziegumu pret jums, tiek atbrīvota vai izbēg no apcietinājuma. Šo informāciju jums var nesniegt, ja ir iespējams vai tiek konstatēts, ka tas varētu kaitēt noziedzīgā nodarījuma izdarītājam.

Vai man ir tiesības uz bezmaksas mutiskās vai rakstiskās tulkošanas pakalpojumiem (kad es sazinos ar policiju vai citām iestādēm vai izmeklēšanas un tiesvedības laikā)?

Ja vēlaties ziņot par noziegumu, bet nesaprotat vai nerunājat grieķu valodā, jūs varat iesniegt sūdzību jums saprotamā valodā un saņemt nepieciešamo lingvistisko palīdzību.

Turklāt policijai ir jānodrošina, ka jums tiek sniegti:

 • bezmaksas mutiskās tulkošanas pakalpojumi izmeklēšanas laikā, ja nesaprotat vai nerunājat grieķu valodā,
 • pēc jūsu rakstiska pieprasījuma — visas tās informācijas bezmaksas tulkojumi, kas savākta izmeklēšanas laikā, ciktāl šī informācija ir svarīga, lai jūs varētu izmantot savas tiesības.

Kā iestāde nodrošina, ka es saprotu un mani saprot (ja esmu bērns; ja man ir invaliditāte)?

 • Policija ar jums sazināsies vienkāršā un saprotamā valodā, ņemot vērā jūsu personisko situāciju, tostarp jebkādus traucējumus, kas var ietekmēt jūsu spēju saprast un tikt saprastam. Gan mutiskai, gan rakstiskai saziņai jābūt cilvēkiem ar invaliditāti pieejamā veidā — nepieciešamības gadījumā tiks izmantots Braila raksts vai zīmju valoda.
 • Ja esat nepilngadīgs, t. i., neesat sasniedzis 18 gadu vecumu, tiks veikta izvērtēšana, ņemot vērā jūs vecumu, briedumu, uzskatus, vajadzības un bažas, lai nodrošinātu, ka jūs saprotat un tiekat saprasts. Par visām jūsu tiesībām informēs jūsu vecāku, aizbildni vai citu juridisko pārstāvi.
 • Kad pirmo reizi vēršaties policijā, jūs var pavadīt jūsu izraudzīta persona, ja vien tas nekaitē jūsu interesēm vai procesa norisei. Ja jums ir invaliditāte, visā lietas izmeklēšanas gaitā jūs var pavadīt jūsu izraudzīta persona.

Turklāt, ja esat nepilngadīgs, Sociālās drošības dienests jums sniegs informāciju valodā, ko saprotat (nepieciešamības gadījumā izmantojot tulka pakalpojumus), un pienācīgi ņemot vērā jūsu vecumu un briedumu. Ja jums ir invaliditāte, jums informāciju sniegs tā, lai jūs to varētu saprast (piem., izmantojot zīmju valodu).

Cietušo atbalsta pakalpojumi

Atbalsta pakalpojumus cietušajiem sniedz šādas organizācijas:

 • Medicīnas dienests,
 • Sociālās drošības dienests,
 • Garīgās veselības dienests,
 • Izglītības un kultūras ministrijas Skolu psiholoģijas dienests,
 • nevalstiskās organizācijas.

Nodarbinātības, labklājības un sociālā nodrošinājuma ministrijas Sociālās drošības dienests piedāvā atbalstu neaizsargātām iedzīvotāju grupām, tostarp noziegumos cietušajiem; šis dienests:

 • sniedz atbalstu ģimenei, lai garantētu, ka ģimenes locekļi var pilnvērtīgi pildīt savus uzdevumus un pienākumus, izšķirtu ģimenes strīdus, kas apdraud ģimenes kopību, aizsargātu bērnu drošību un labklājību, novērstu likumpārkāpumus un vardarbību ģimenē un veicinātu tādu personu rehabilitāciju, kuras iesaistītas antisociālā uzvedībā un likumpārkāpumos,
 • sniedz atbalstu neaizsargātām iedzīvotāju grupām,
 • palīdz vietējai sabiedrībai noteikt neaizsargātu iedzīvotāju grupu konkrētās vajadzības un attiecīgi rīkoties,
 • palīdz cietušajiem sazināties ar citām kompetentām iestādēm un nevalstiskajām organizācijām, kas var sniegt papildu pakalpojumus un atbalstu.

Vai policija automātiski mani nosūtīs cietušo atbalsta saņemšanai?

Policija nodos jūsu datus valsts vai citiem atbalsta un palīdzības dienestiem, ja uzskatīs, ka tas ir nepieciešams, un informēs jūs par iepriekš minētiem pieejamajiem dienestiem.

Kā tiek aizsargāts mans privātums?

Policijas darbiniekiem ir jāievēro konstitūcijā, piemērojamajos tiesību aktos un Policijas rīcības kodeksā noteiktās prasības, kas paredz jūsu privātuma un ģimenes dzīves neaizskaramību un jūsu personas datu pienācīgu aizsardzību.

Tiesību aktos ir noteikts, ka jūsu vārds un jūsu sniegtās liecības saturs nekādos apstākļos netiek publiskots vai citādi izpausts.

Datu apstrādi reglamentē īpaši tiesību akti, kas garantē jūsu personas datu aizsardzību.

Vai man ir jāziņo par noziegumu, pirms es varu piekļūt cietušo atbalstam?

Jā. Kad iesniegsiet sūdzību policijā, Sociālās drošības dienests nodrošinās, ka jums tiek piedāvāti jūsu vajadzībām atbilstoši bezmaksas atbalsta pakalpojumi, tostarp pakalpojumi no NVO, kas spēj sniegt īpašu atbalstu.

Personīgā aizsardzība, ja man draud briesmas.

Policija darīs visu nepieciešamo, lai jūs aizsargātu, jo īpaši tad, ja tiks konstatēts, ka ir nepieciešama īpaša aizsardzība. Tādējādi atkarībā no noziedzīgā nodarījuma veida/apstākļiem, jūsu personīgās situācijas un nepieciešamības pēc īpašas aizsardzības dažādos kriminālprocesa posmos var tikt īstenoti turpmāk aprakstītie īpašie aizsardzības pasākumi.

1) Cietušo iesaiste liecinieku aizsardzības shēmās ģenerālprokurora uzraudzībā un vadībā

Ar ģenerālprokurora lēmumu jūs var iesaistīt liecinieku aizsardzības shēmā, kas ietver policijas veiktus pasākumus jūsu personīgās drošības garantēšanai, kā arī jūsu ģimenes aizsardzībai, ja tas ir nepieciešams.

2) Cietušo aizsardzība kriminālizmeklēšanas laikā

Kriminālizmeklēšanas laikā:

 • policija jūs nopratinās bez liekas kavēšanās uzreiz pēc sūdzības iesniegšanas,
 • nopratināšanas reižu skaits ir pēc iespējas mazāks, un to veic tikai tad, ja kriminālizmeklēšanā tā ir obligāti vajadzīga,
 • jūs var pavadīt jūsu juridiskais pārstāvis un jūsu izvēlēta persona, ja vien nav pieņemts pamatots pretējs lēmums attiecībā uz kādu no minētajām personām vai abām šīm personām,
 • medicīnisko pārbaužu skaits ir pēc iespējas mazāks, un tās veic tikai tad, ja kriminālprocesā tās ir obligāti vajadzīgas.

3) Tiesības uz aizsardzību kriminālprocesa laikā cietušajiem ar īpašām aizsardzības vajadzībām

Ja jūs atzīst par cietušo ar īpašām aizsardzības vajadzībām, jums tiek nodrošinātas šādas iespējas:

 • nopratināšana vienmēr tiek veikta šim mērķim īpaši paredzētās vai pielāgotās telpās,
 • nopratināšanu vienmēr veic attiecīgi apmācīti speciālisti,
 • jūs vienmēr nopratina viena un tā pati persona, ja vien tas nav pretrunā efektīvai tiesvedības praksei,
 • ja esat cietis no seksuālas vardarbības, ar dzimumu saistītas vardarbības vai vardarbības tuvās attiecībās, pēc jūsu vēlēšanās jūs nopratina tā paša dzimuma persona ar nosacījumu, ka tas nekavē izmeklēšanas norisi.

Konkrēti:

Ja esat cietis no vardarbības ģimenē:

 • nav atļauts izpaust personisko informāciju, kas ietverta jūsu liecībā,
 • jūs var nosūtīt uz patvēruma vietu, ko vada Asociācija vardarbības ģimenē novēršanai un risināšanai,
 • tiesa var izdot rīkojumu par apsūdzētā aizturēšanu līdz lietas nonākšanai tiesā vai par apsūdzētā atbrīvošanu ar nosacījumu, ka apsūdzētais netiekas ar savas ģimenes locekļiem un nekādā veidā tos neaizskar.

Ja esat nepilngadīgs seksuālā vardarbībā cietušais:

 • jūsu liecībā netiek atklāta jūsu personiskā informācija,
 • Nodarbinātības, labklājības un sociālā nodrošinājuma ministrijas Sociālās drošības dienests veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai jūs aizsargātu, ja jūsu intereses ir pretrunā jūsu vecāku interesēm.

Ja esat cietis no cilvēku tirdzniecības un ekspluatācijas:

 • nav atļauts izpaust personisko informāciju, kas ietverta jūsu liecībā,
 • valsts amatpersonai, kura ir informēta par jūsu situāciju, ir jānosūta jūsu lieta Sociālās drošības dienestam; Sociālās drošības dienestam ir jāinformē jūs par jūsu tiesībām,
 • jums ir tiesības uz aizsardzību bez diskriminācijas neatkarīgi no jūsu juridiskā statusa vai iespējamās sadarbības ar policiju.

Kurš var piedāvāt man aizsardzību?

Par jūsu aizsardzības nodrošināšanu primāri atbild policija. Ja tas būs nepieciešams, policija sadarbosies ar citām kompetentajām valsts vai privātā sektora struktūrām, lai nodrošinātu jums efektīvu aizsardzību.

Vai kāds izvērtēs manu lietu, lai noskaidrotu, vai esmu pakļauts turpmākam noziedzīgā nodarījuma izdarītāja radīta kaitējuma riskam?

Policija izvērtē jūsu lietu, lai:

a) noteiktu īpašas aizsardzības vajadzības, un

b) noteiktu, vai un kādā mērā jums kriminālprocesa laikā būtu nepieciešami īpaši pasākumi, ņemot vērā jūsu īpašo neaizsargātību pret sekundāru un atkārtotu viktimizāciju, iebiedēšanu un atriebību.

Jūs cieši iesaistot, tiks veikts individuāls izvērtējums, kurā ņems vērā jūsu vēlmes, tostarp vēlmi neizmantot īpašos pasākumus.

Vai kāds izvērtēs manu lietu, lai noskaidrotu, vai pastāv risks, ka krimināltiesību sistēma var man nodarīt turpmāku kaitējumu (izmeklēšanas un tiesvedības laikā)?

Individuālās izvērtēšanas laikā tiek arī izvērtēts, vai jūs esat pakļauts sekundāras un atkārtotas viktimizācijas riskam, lai novērstu jebkādu iespēju, ka jūs ciešat no sekundāras un/vai atkārtotas viktimizācijas krimināltiesību struktūru dēļ.

Kāda aizsardzība ir pieejama īpaši neaizsargātiem cietušajiem?

Īpaši neaizsargātiem cietušajiem tiek nodrošināti turpmāk aprakstītie aizsardzības veidi.

1) Cietušo iesaiste liecinieku aizsardzības shēmās ģenerālprokurora uzraudzībā un vadībā

Ar ģenerālprokurora lēmumu jūs var iesaistīt liecinieku aizsardzības shēmā, kas ietver policijas veiktus pasākumus jūsu personīgās drošības garantēšanai, kā arī jūsu ģimenes aizsardzībai, ja tas ir nepieciešams.

2) Cietušo aizsardzība kriminālizmeklēšanas laikā

Kriminālizmeklēšanas laikā:

 • policija jūs nopratinās bez liekas kavēšanās uzreiz pēc sūdzības iesniegšanas,
 • nopratināšanas reižu skaits ir pēc iespējas mazāks, un to veic tikai tad, ja kriminālizmeklēšanā tā ir obligāti vajadzīga,
 • jūs var pavadīt jūsu juridiskais pārstāvis un jūsu izvēlēta persona, ja vien nav pieņemts pamatots pretējs lēmums attiecībā uz kādu no minētajām personām vai abām šīm personām,
 • medicīnisko pārbaužu skaits ir pēc iespējas mazāks, un tās veic tikai tad, ja kriminālprocesā tās ir obligāti vajadzīgas.

3) Cietušo ar īpašām aizsardzības vajadzībām aizsardzība kriminālprocesa laikā

Ja jūs atzīst par cietušo ar īpašām aizsardzības vajadzībām, jums tiek nodrošināts, ka:

 • nopratināšana vienmēr tiek veikta šim mērķim īpaši paredzētās vai pielāgotās telpās,
 • nopratināšanu vienmēr veic attiecīgi apmācīti speciālisti,
 • jūs vienmēr nopratina viena un tā pati persona, ja vien tas nav pretrunā efektīvai tiesvedības praksei,
 • ja esat cietis no seksuālas vardarbības, ar dzimumu saistītas vardarbības vai vardarbības tuvās attiecībās, pēc jūsu vēlēšanās jūs nopratina tā paša dzimuma persona ar nosacījumu, ka tas nekavē izmeklēšanas norisi.

Esmu nepilngadīgs. Vai man ir īpašas tiesības?

Ja esat nepilngadīgs, tiek aizsargātas jūsu intereses, ko katrā konkrētā gadījumā izvērtē, ņemot vērā jūsu vecumu, briedumu, uzskatus, vajadzības un bažas.

Jums kā nepilngadīgajam ir arī šādas papildu tiesības:

 • visā procesa gaitā jūs var pavadīt jūsu vecāki vai Sociālās drošības dienesta darbinieks, ja par jums rūpējas Sociālās drošības dienests,
 • ja esat cietis no vardarbības ģimenē, sūdzību jūsu vārdā var iesniegt Sociālās drošības dienesta sociālo pakalpojumu direktors un var tikt īstenoti visi pasākumi, kas nepieciešami jūsu drošībai,
 • ja esat cietis no seksuālas vardarbības, sūdzību jūsu vārdā var iesniegt jebkura valsts amatpersona un var tikt īstenoti visi pasākumi, kas nepieciešami jūsu drošībai,
 • ja jums nav pavadoņa, par jums rūpēsies Sociālās drošības dienesta direktors un jūs varēsiet izmantot savas tiesības, piemēram, tiesības uz izglītību, veselības aprūpi utt., kā arī tiesības uz ģimenes atkalapvienošanos,
 • jums ir tiesības uz privātumu — policija veiks visus likumā paredzētos pasākumus, lai netiktu publiskota informācija, pēc kuras varētu noteikt jūsu identitāti,
 • ja jums ir nepieciešama īpaša aizsardzība, policija:
  • nodrošina, ka izmeklēšana un kriminālvajāšana tiek veiktas neatkarīgi no tā, vai no jums vai jūsu pārstāvja ir saņemta oficiāla sūdzība, un ka kriminālprocess turpinās pat tad, ja jūs atsaucat savu liecību,
  • turpina kriminālvajāšanu arī tad, kad jūs sasniedzat pilngadību,
  • var ierakstīt jūsu nopratināšanu, kas veikta izmeklēšanas ietvaros.

Nopratināšanā jūs var pavadīt jūsu juridiskais pārstāvis vai jūsu izvēlēta pilngadīga persona, ja vien attiecībā uz šo personu nav pieņemts pamatots pretējs lēmums.

Nopratināšana tiks veikta šādi:

 • to veiks bez nepamatotas kavēšanās pēc tam, kad par incidentu ziņots policijai,
 • ja nepieciešams, tā notiks šim mērķim īpaši paredzētās vai pielāgotās telpās,
 • ja nepieciešams, to veiks attiecīgi apmācīts speciālists vai tā notiks ar šāda speciālista starpniecību,
 • to veiks tikai tādā mērā, cik nepieciešams kriminālizmeklēšanas/kriminālprocesa vajadzībām, un nopratināšanas reižu skaits būs pēc iespējas mazāks,
 • seksuālas vardarbības gadījumā nopratināšanu veiks apmācīti speciālisti — tā paša dzimuma personas kā cietušais bērns.

Nozieguma rezultātā ir miris mans ģimenes loceklis. Kādas ir manas tiesības?

Jūs varat lūgt atbalstu no šādiem cietušo atbalsta dienestiem:

 • Valsts medicīnas dienests,
 • Garīgās veselības dienests,
 • Sociālās drošības dienests,
 • Skolu psiholoģijas dienests (nepilngadīgajam),
 • Asociācija vardarbības ģimenē novēršanai un risināšanai, kam ir īpašs palīdzības tālrunis (1440) (personām, kuras cietušas no vardarbības ģimenē),
 • NVO, kas sniedz atbalstu cietušajiem.

Tiesību aktos jums ir paredzēta iespēja prasīt no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja zaudējumu atlīdzību. Jūs varat arī vērsties Sociālās drošības dienestā, lai saņemtu informāciju par tiesībām prasīt zaudējumu atlīdzību.

Nozieguma rezultātā ir miris mans ģimenes loceklis. Kādas ir manas tiesības?

Jūs varat lūgt atbalstu no šādiem cietušo atbalsta dienestiem:

 • Valsts medicīnas dienests,
 • Garīgās veselības dienests,
 • Sociālās drošības dienests,
 • Skolu psiholoģijas dienests (nepilngadīgajam),
 • Asociācija vardarbības ģimenē novēršanai un risināšanai, kam ir īpašs palīdzības tālrunis (1440) (personām, kuras cietušas no vardarbības ģimenē),
 • NVO, kas sniedz atbalstu cietušajiem;
  • Tiesību aktos jums ir paredzēta iespēja prasīt no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja zaudējumu atlīdzību. Jūs varat arī vērsties Sociālās drošības dienestā, lai saņemtu informāciju par tiesībām prasīt zaudējumu atlīdzību.

Noziegumā cietušais ir mans ģimenes loceklis. Kādas ir manas tiesības?

Jūs varat lūgt atbalstu no šādiem cietušo atbalsta dienestiem:

 • Valsts medicīnas dienests,
 • Garīgās veselības dienests,
 • Sociālās drošības dienests,
 • Skolu psiholoģijas dienests (nepilngadīgajam),
 • Asociācija vardarbības ģimenē novēršanai un risināšanai, kam ir īpašs palīdzības tālrunis (1440) (personām, kuras cietušas no vardarbības ģimenē),
 • NVO, kas sniedz atbalstu cietušajiem.

Vai man ir pieejami mediācijas pakalpojumi? Kādi ir nosacījumi? Vai es būšu drošībā mediācijas laikā?

Kiprā tiesību akti mediācijas pakalpojumus nereglamentē.

Kur ir pieejami tiesību akti, kuros noteiktas manas tiesības?

Jūsu tiesības ir noteiktas šādos tiesību aktos:

 • 2000.–2015. gada Likums par vardarbības ģimenē novēršanu un cietušo aizsardzību,
 • 2014. gada Likums par seksuālas vardarbības, seksuālas vardarbības pret bērniem un bērnu pornogrāfijas novēršanu un kontroli.

Tiesību akti, kuros noteiktas jūsu tiesības, ir pieejami Kipras Juristu asociācijas tīmekļa vietnē: Saite atveras jaunā logāhttp://www.cylaw.org/

Lapa atjaunināta: 31/10/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

2 - Paziņošana par noziegumu un manas tiesības izmeklēšanas vai tiesas procesa laikā

Kā es varu ziņot par noziegumu?

Jūs varat iesniegt sūdzību jebkurā policijas iecirknī. Policija izmeklēs jūsu lietu, kad būsiet iesniedzis oficiālu sūdzību un sniedzis rakstisku liecību.

Kā es varu uzzināt, kas notiek lietā?

Informāciju par jūsu lietas norisi jums var sniegt policijas darbinieks (izmeklētājs), kam jūsu lieta uzticēta. Kad jūsu lieta ir nodota tiesai, informāciju par procesa norisi varat saņemt no Juridiskās nodaļas darbinieka, kurš pārvalda jūsu tiesas lietu.

Vai man ir tiesības uz juridisko palīdzību (izmeklēšanas vai tiesvedības laikā)? Ar kādiem nosacījumiem?

Kā paredzēts Likumā par bezmaksas juridiskās palīdzības nodrošināšanu, jūs varat saņemt bezmaksas juridisko palīdzību procesā, kas saistīts ar noteiktiem cilvēktiesību pārkāpumiem.

Process, kas saistīts ar noteiktiem cilvēktiesību pārkāpumiem, ir:

a) civilprocess, kas norisinās tiesā jebkurā tā posmā un kas vērsts pret Kipras Republiku par kaitējumu, kurš nodarīts personai konkrētu cilvēktiesību pārkāpšanas rezultātā;

b) jebkuras personas uzsākts kriminālprocess, kurā prasība ir saistīta ar konkrētu veidu cilvēktiesību pārkāpumiem.

Saskaņā ar minēto likumu pieejama šāda juridiskā palīdzība:

a) konsultācijas, palīdzība un pārstāvības pakalpojumi Kipras Republikā sākta civilprocesa gadījumā vai kriminālprocesa gadījumā;

b) tikai konsultācijas ārpus Kipras Republikas sākta civilprocesa gadījumā.

Iepriekš minētais likums aizsargā cilvēktiesības, kas noteiktas:

a) Kipras Republikas Konstitūcijas II daļā;

b) 1962. gada Likumā, ar ko ratificē Eiropas Cilvēktiesību konvenciju;

c) 1967.–1995. gada Likumos, ar ko ratificē Starptautisko konvenciju par jebkuras rasu diskriminācijas izskaušanu;

d) 1969. gada Likumā, ar ko ratificē Starptautisko paktu par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām un Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām;

e) 1989. gada Likumā, ar ko ratificē Eiropas Konvenciju par spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanu;

f) 1990. un 1993. gada Likumos, ar ko ratificē Konvenciju pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu;

g) 1985. gada Likumos, ar ko ratificē ANO Konvenciju par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu;

h) 1990. gada Likumā, ar ko ratificē Konvenciju par bērna tiesībām.

Bezmaksas juridiskā palīdzība ir pieejama:

 • cilvēku tirdzniecībā cietušajiem — procesā, kas notiek rajona tiesā attiecībā uz zaudējumu atlīdzināšanu saskaņā ar Likumu par cilvēku tirdzniecības un ekspluatācijas novēršanu un izmeklēšanu un cietušo aizsardzību;
 • nepilngadīgiem cilvēku tirdzniecībā cietušajiem — procesā, kas plānots rajona tiesā un attiecas uz zaudējumu atlīdzināšanu saskaņā ar Likumu par cilvēku tirdzniecības un ekspluatācijas novēršanu un izmeklēšanu un cietušo aizsardzību;
 • nepilngadīgajiem, kas cietuši no uzmākšanās seksuālos nolūkos, izmantošanas bērnu pornogrāfijā, seksuālas izmantošanas un/vai seksuālas vardarbības, — procesā, kas paredzēts rajona tiesā un kas attiecas uz zaudējumu atlīdzināšanu saskaņā ar Likumu par seksuālas vardarbības, seksuālas vardarbības pret bērniem un bērnu pornogrāfijas novēršanu un kontroli.

Turklāt bērniem, kuri cietuši no noziedzīgajiem nodarījumiem, kas aprakstīti Likumā par seksuālas vardarbības, seksuālas vardarbības pret bērniem un bērnu pornogrāfijas novēršanu un kontroli, neatkarīgi no tā, vai viņi vēlas kriminālizmeklēšanas, vajāšanas vai tiesvedības kontekstā sadarboties ar kriminālvajāšanas iestādēm, jebkurā procesa posmā ir tieši pieejamas bezmaksas konsultācijas saskaņā ar Juristu likumu. Ja bērnam nav nepieciešamo līdzekļu, viņam ir pieejama arī bezmaksas juridiskā palīdzība neatkarīgi no Likumā par juridisko palīdzību noteiktā.

Ja cietušajam bērnam ir tiesības tikt pārstāvētām, viņš var saņemt juridiskas konsultācijas un viņam piešķir juridisko pārstāvi, kurš rīkojas bērna vārdā procesā, kurā pastāv vai var pastāvēt interešu konflikts starp cietušo bērnu un personām, kam ir vecāku atbildība.

Personām, kuras cietušas no noziegumiem, kas aprakstīti Likumā par cilvēku tirdzniecības un ekspluatācijas novēršanu un kontroli un cietušo aizsardzību, neatkarīgi no tā, vai cietušais vēlas kriminālizmeklēšanas, vajāšanas vai tiesvedības kontekstā sadarboties ar kriminālvajāšanas iestādēm, ir tieši pieejamas bezmaksas konsultācijas saskaņā ar Juristu likumu. Ja šādai personai nav nepieciešamo līdzekļu, tai ir pieejama arī bezmaksas juridiskā palīdzība saskaņā ar Likuma par juridisko palīdzību noteikumiem.

Lai saņemtu bezmaksas juridisko palīdzību, tiesā, kurā paredzēts izskatīt jūsu lietu, jāiesniedz rakstisks pieteikums. Tiesa var izdot rīkojumu par bezmaksas juridisko palīdzību, pamatojoties uz:

a) Labklājības dienesta sagatavotu sociālā un finanšu stāvokļa pārskatu, kurā aprakstīta jūsu un jūsu ģimenes finansiālā situācija, jūsu regulārie ienākumi vai citi ienākumi, ko gūstat kā samaksu par darbu vai kā citādi, jūsu un jūsu ģimenes parastās sadzīves izmaksas, kā arī citas jūsu saistības un vajadzības;

b) situācijas nopietnību vai jebkādiem citiem apstākļiem, nosakot, vai taisnīguma nodrošināšanai būtu nepieciešams piešķirt jums bezmaksas juridisko palīdzību lietas sagatavošanā un izskatīšanā.

Juridiskās palīdzības saņēmējiem ir tiesības izvēlēties juristu, kurš viņiem sniegs bezmaksas juridisko palīdzību, no to juristu vidus, kuri piedāvā šādus pakalpojumus, kā noteikts piemērojamos tiesību aktos. Ja palīdzības saņēmējs nenorīko paša izvēlētu juristu, tiesa norīko juristu no saraksta, ko saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem sagatavojusi Kipras Advokātu asociācija.

Vai es varu pieprasīt izdevumu atlīdzināšanu (par dalību izmeklēšanā/tiesvedībā)? Ar kādiem nosacījumiem?

Kipras Republika atlīdzinās jums visus izdevumus, kuru atlīdzināšana paredzēta likumā. Informācija par to, kā un ar kādiem nosacījumiem varat prasīt izdevumu atlīdzināšanu, ir pieejama policijas rajonu prokuratūras nodaļās.

Vai man ir pārsūdzības tiesības, ja mana lieta tiek izbeigta, nenonākot tiesā?

Ja izmeklēšana vai kriminālvajāšana netika veikta vai tika izbeigta, jūs varat prasīt no policijas pamatotu lēmumu.

Vai es varu iesaistīties tiesvedībā?

Jūs varat piedalīties tiesvedībā kā apsūdzības liecinieks un liecināt tiesā, kas izskata lietu.

Kāds ir mans oficiālais statuss tiesvedības sistēmā? Piemēram, vai es esmu vai varu izvēlēties būt cietušais, liecinieks, civilprasītājs vai privātapsūdzības uzturētājs?

Kriminālprocesā jūs esat apsūdzības liecinieks. Ja jūs prasāt, lai noziedzīgā nodarījuma izdarītājs atlīdzina zaudējumus, jūs attiecīgajā civilprocesā esat prasītājs.

Kādas ir manas tiesības un pienākumi šādā statusā?

Jums kā apsūdzības lieciniekam ir pienākums liecināt tiesā, kas izskata lietu. Ja iesniedzat zaudējumu atlīdzināšanas prasību, informāciju par savām tiesībām un pienākumiem varat saņemt no jurista, kurš vada jūsu lietu civiltiesā.

Vai es varu sniegt liecību tiesvedība laikā vai iesniegt pierādījumus? Ar kādiem nosacījumiem?

Jebkurā procesā, kurā esat apsūdzības liecinieks, jūs varat nolasīt un pieņemt liecību, ko sniedzāt policijai, vai iesniegt pierādījumus, kurus nodevāt policijas rīcībā izmeklēšanas laikā. Ja vēlaties sniegt paziņojumu vai liecību papildus savai sākotnējai liecībai vai pierādījumiem, ko esat nodevis policijai, jums jākonsultējas ar tās Juridiskās nodaļas direktoru, kas pārvalda jūsu tiesas lietu.

Kādu informāciju es saņemšu tiesvedības laikā?

Tiesvedības laikā prokurors informēs jūs par tiesas sēžu laiku un kārtību un par to, kāda apsūdzība izvirzīta noziedzīgā nodarījuma izdarītājam. Jūs varat arī lūgt, lai jūs informē par procesa gaitā pieņemtajiem galīgajiem nolēmumiem.

Vai es varēšu piekļūt tiesas materiāliem?

Jums nav tiesību piekļūt tiesas materiāliem.

Lapa atjaunināta: 31/10/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

3 - Manas tiesības pēc tiesas procesa

Vai es varu pārsūdzēt nolēmumu?

Jums nav tiesību pārsūdzēt nolēmumu, ko pieņēmusi pirmās instances tiesa. Pārsūdzības tiesības ir Kipras Republikas ģenerālprokuroram.

Kādas ir manas tiesības pēc soda piespriešanas?

Jūsu jurists var pamatoties uz spriedumu, ja jūs prasāt, lai noziedzīgā nodarījuma izdarītājs atlīdzina zaudējumus.

Vai man ir tiesības uz atbalstu vai aizsardzību pēc tiesvedības? Cik ilgi?

Jums ir tiesības samērīgā laikposmā pēc tiesvedības beigām saņemt atbalstu un/vai aizsardzību atbilstoši jūsu tābrīža vajadzībām.

Kādu informāciju es saņemšu, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājam tiks piespriests sods?

Pēc pieprasījuma policija jūs informēs par sodu, kādu noziedzīgā nodarījuma izdarītājam piespriedusi tiesa.

Vai mani informēs gadījumā, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs tiks atbrīvots (tostarp atbrīvots priekšlaikus vai nosacīti) vai izbēgs no ieslodzījuma vietas?

Ja to pieprasīsiet, jūs informēs par:

a) to, ka persona, kura apcietināta, apsūdzēta vai notiesāta par noziegumu pret jums, ir atbrīvota vai ir izbēgusi no apcietinājuma;

b) attiecīgiem pasākumiem, kas tiek īstenoti jūsu aizsardzībai, ja persona, kura apcietināta, apsūdzēta vai notiesāta par noziegumu pret jums, tiek atbrīvota vai izbēg no apcietinājuma.

Jāņem vērā, ka šo informāciju jums var nesniegt, ja ir iespējams vai tiek konstatēts, ka tas varētu kaitēt noziedzīgā nodarījuma izdarītājam.

Vai es tikšu iesaistīts lēmumu pieņemšanā par atbrīvošanu vai nosacītu atbrīvošanu? Piemēram, vai es varu sniegt paziņojumu vai iesniegt pārsūdzību?

Jums nav tiesību tikt iesaistītam lēmumu pieņemšanā par noziedzīgā nodarījuma izdarītāja atbrīvošanu vai nosacītu atbrīvošanu.

Lapa atjaunināta: 31/10/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

4 - Kompensācija

Kāds ir process zaudējumu atlīdzības pieprasīšanai no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja (piem., lietas izskatīšana tiesā, civilprasība, papildprasības procedūra)?

Ja pret jums izdarīts noziedzīgs nodarījums, jums ir tiesības ierosināt tiesā lietu pret noziedzīgā nodarījuma izdarītāju. Jūs varat arī vērsties Sociālās drošības dienestā, lai saņemtu informāciju par tiesībām prasīt zaudējumu atlīdzību.

Nepilngadīgajiem, t. i., personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu, ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību no visām atbildīgajām personām saistībā ar noziegumiem, kas paredzēti Likumā par seksuālas vardarbības, seksuālas vardarbības pret bērniem un bērnu pornogrāfijas novēršanu un kontroli, kā arī saistībā ar cilvēktiesību pārkāpumiem. Noziedzīgā nodarījuma izdarītājam ir attiecīga civiltiesiska atbildība samaksāt kompensāciju par visiem konkrētajiem vai vispārējiem zaudējumiem, kas radušies cietušajam(-ajiem).

Personām, kuras uzskatāmas par cietušajiem saskaņā ar Likumu par cilvēku tirdzniecības un ekspluatācijas novēršanu un kontroli un cietušo aizsardzību, ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību no visām atbildīgajām personām saistībā ar minētajā likumā aprakstītiem noziedzīgiem nodarījumiem, kuros tās cietušas, kā arī saistībā ar cilvēktiesību pārkāpumiem. Noziedzīgā nodarījuma izdarītājam ir attiecīga civiltiesiska atbildība samaksāt kompensāciju par visiem konkrētajiem vai vispārējiem zaudējumiem, kas radušies cietušajam(-ajiem), tostarp samaksāt parādus, kuri pienākas cietušajam(-ajiem) piespiedu darba rezultātā.

Tiesa uzdeva noziedzīgā nodarījuma izdarītājam atlīdzināt man zaudējumus / maksāt kompensāciju. Kā es varu panākt to, lai noziedzīgā nodarījuma izdarītājs veic maksājumu?

Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs jums neatlīdzina zaudējumu summu, par ko lēmusi tiesa, jūs varat ar sava advokāta starpniecību vērsties tiesā un tiesa izdos noziedzīgā nodarījuma izdarītājam rīkojumu par piespriestās atlīdzības samaksu; ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nepildīs rīkojumu, viņu bez kavēšanās apcietinās un apcietinās.

Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nemaksā, vai valsts var samaksāt man avansu? Ar kādiem nosacījumiem?

Tiesību aktos nav paredzēts valsts izmaksāts avanss cietušajiem.

Vai man ir tiesības uz kompensāciju no valsts?

Valsts var 1997. gada Likumā par kompensācijas piešķiršanu vardarbīgos noziegumos cietušajiem (Likums Nr. 51(I)/97) paredzētajā kārtībā piešķirt kompensāciju vardarbīgos noziegumos cietušajiem un viņu apgādājamajiem, ja:

a) cietušais vai cietušā apgādājamie kāda iemesla dēļ nevar saņemt kompensāciju no noziedzīgā nozieguma izdarītāja, un

b) nav pieejama kompensācija no citiem avotiem vai pieejamā kompensācijas summa ir mazāka nekā minētajā likumā paredzētā.

Minētajā likumā paredzēto kompensāciju izmaksā pat gadījumos, kad noziedzīgā nodarījuma izdarītāju neapsūdz vai nenotiesā.

Ja no citiem avotiem pieejamā kompensācija ir mazāka nekā minētajā likumā noteiktā, valsts samaksā starpību.

Likumā arī noteikts, kādos apstākļos kompensāciju atsaka, un sīkāk izklāstīts, kas veido izmaksājamās kompensācijas summu.

“Vardarbīgs noziegums” ir jebkurš Kipras Republikā tīši izdarīts noziegums, kurš ietver vardarbību un kura tiešas sekas ir nāve, smagi miesas bojājumi vai veselības problēmas; šī definīcija ietver turpmāk uzskaitītos noziedzīgos nodarījumus, ja tie izraisījuši minētās sekas:

slepkavība ar iepriekšēju nodomu (203. un 204. pants), slepkavības mēģinājums (214. pants), izvarošana (144. pants), izvarošanas mēģinājums (146. pants), personas nolaupīšana (148. pants), 16 gadu vecumu nesasniegušas sievietes nolaupīšana (149. pants), nodarījumi ar mērķi radīt smagus miesas bojājumus (228. pants), smagu miesas bojājumu nodarīšana (231. pants), mēģinājums radīt miesas bojājumus, izmantojot sprāgstvielas (232. pants), indes ļaunprātīga izmantošana (233. pants), ievainojumu nodarīšana (234. pants), uzbrukums, kas rada miesas bojājumus (243. pants), cita veida uzbrukums (244. pants), noziegumi pret personas brīvību (245.–254. pants), ļaunprātīga dedzināšana (315. pants).

Lai saskaņā ar iepriekš minēto likumu saņemtu kompensāciju, saprātīgā termiņā jāiesniedz pieteikums Sociālās drošības dienesta direktoram — tas jebkurā gadījumā jāizdara divu gadu laikā pēc miesas bojājumu vai veselības problēmu radīšanas vai slepkavības.

Pieteikumam jāpievieno policijas ziņojums, ārsta izziņa un jebkādi citi dokumenti, kas var būt lietderīgi pieteikuma izskatīšanā. Sociālās drošības dienesta direktors pēc saviem ieskatiem var prasīt nepieciešamos papildu pierādījumus, tostarp pierādījumus tam, ka nav izmaksāta un netiks izmaksāta kompensācija no jebkādiem avotiem; direktors cita starpā var prasīt ar zvērestu apliecinātu pieteikuma iesniedzēja paziņojumu.

Vai man ir tiesības uz kompensāciju, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs netiek notiesāts?

Kompensācijas piešķiršana cietušajiem nav atkarīga no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja notiesāšanas. Nolēmumu par zaudējumu atlīdzināšanu tiesa pieņem tiesvedībā, kas attiecas uz zaudējumu atlīdzības pieprasījumu. Tas ir pilnīgi neatkarīgs no kriminālprocesa iznākuma.

Vai man ir tiesības uz ārkārtas maksājumu, kamēr nav pieņemts lēmums par manu zaudējumu atlīdzības pieteikumu?

Jūs nevarat saņemt ārkārtas maksājumus, jo tiesību aktos tādi nav paredzēti.

Lapa atjaunināta: 31/10/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

5 - Manas tiesības uz atbalstu un palīdzību

Esmu noziegumā cietušais. Ar ko man jāsazinās, lai saņemtu atbalstu un palīdzību?

Policija.........199/1460

Valsts slimnīcu pirmās palīdzības dienesti

Rajonu sociālās drošības dienesti

Skolu psiholoģijas dienests

Garīgās veselības dienests

Cietušo atbalsta palīdzības tālrunis

Nevalstiskās organizācijas

Kipras Republikā darbojas šādi palīdzības tālruņi:

1460 — uzticības tālrunis iedzīvotājiem

1440 — uzticības tālrunis personām, kuras cietušas no vardarbības ģimenē

1498 — palīdzības tālrunis, kas sniedz informāciju un palīdzību saistībā ar narkotikām

116111 — bērnu un jauniešu atbalsta palīdzības tālrunis

116000 — Kipras uzticības tālrunis pazudušu bērnu meklēšanai

Vai atbalsts cietušajiem ir bez maksas?

Valsts aģentūras un NVO atbalstu cietušajiem sniedz bez maksas.

Kādu veidu atbalstu es varu saņemt no valsts dienestiem vai iestādēm?

Valsts dienesti var sniegt jums šādu atbalstu:

 • Medicīnas dienests var sniegt veselības aprūpes pakalpojumus,
 • Garīgās veselības dienests un Skolu psiholoģijas dienests var sniegt psiholoģisku atbalstu,
 • Sociālās drošības dienests var nodrošināt aizsardzību, pamatojoties uz orderi, kas attiecas uz noziedzīgā nodarījuma izdarītāju, un/vai cietušā aizsardzības orderi,
 • lai novērstu atkārtotu viktimizāciju, policija var īstenot īpašus pasākumus izmeklēšanas laikā,
 • policija var nodrošināt efektīvu aizsardzību, lai nepieļautu, ka noziedzīgā nodarījuma izdarītājs un/vai citas personas jūs iebiedē vai veic atriebību,
 • tiesas sēdes laikā var īstenot pasākumus tiesā, lai aizsargātu cietušos ar īpašām aizsardzības vajadzībām (piem., bērnus, cietušos ar psiholoģiskiem un sociālo spēju traucējumiem).

Ja esat cietis no vardarbības ģimenē vai esat no seksuālas vardarbības cietis bērns vai cilvēku tirdzniecībā cietušais, Sociālās drošības dienests informēs jūs par jūsu tiesībām un piedāvās atbalstu. Dienests arī palīdzēs jums sazināties ar visām kompetentajām valsts aģentūrām un NVO, kas strādās ar jūsu lietu un piedāvās atbalstu. Ja jūsu intereses ir pretrunā jūsu vecāku interesēm, Sociālā atbalsta dienesta direktors darīs visu nepieciešamo, lai jūs aizsargātu.

Kādu veidu atbalstu es varu saņemt no nevalstiskajām organizācijām?

Nevalstiskās organizācijas var jums sniegt šādu atbalstu:

 • psiholoģisku atbalstu,
 • izmitināšanu cietušo patvēruma centros.
Lapa atjaunināta: 31/10/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Noziedzīgā nodarījumā cietušo tiesības kriminālprocesā - Latvija

Jūs tiksiet atzīsts par cietušo, ja Jums ar noziedzīgu nodarījumu radīts kaitējums, proti, morāls aizskārums, fiziskas ciešanas vai mantisks zaudējums, proti: Jūs tikāt ievainots, Jūsu īpašums tika sabojāts vai nozagts utt. un tam par iemeslu bija tāda personas uzvedība, kas atzīstama par noziedzīgu. Kā cietušajam Jums ir ar likumu garantētas tiesības gan pirms kriminālprocesa uzsākšanas, gan kriminālprocesa ietvaros un pēc tā pabeigšanas.

Kriminālprocesu Latvijā uzsāk ar izmeklēšanu, ko veic policijas darbinieki prokurora uzraudzībā. Brīdī, kad policijas rīcībā ir pietiekami pieradījumi tam, ka aizdomās turamā persona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, krimināllieta tiek nodota prokuroram, kurš pieņem lēmumu par apsūdzības uzradīšanu aizdomās turamajam un lietas nosūtīšanu tiesai.

Tiesa veic iegūto pierādījumu analīzi. Ja ir pamats atzīt apsūdzēto par vainīgu, tiesa piespriež viņam/viņai kriminālsodu. Ja nav pietiekamu pierādījumu tam, ka apsūdzētais ir izdarījis viņam inkriminēto noziedzīgo nodarījumu, viņš ir atzīstams par nevainīgu un attaisnojams.

Šajā resursā apkopotā informācija iepazīstinās Jūs ar kriminālprocesa posmiem, raksturojot Jūsu tiesības Saite atveras jaunā logānoziedzīga nodarījuma izmeklēšanas un kriminālvajāšanas laikā,Saite atveras jaunā logāiztiesāšanas laikā, kā arī Saite atveras jaunā logāpēc sprieduma taisīšanas pirmās instances tiesā. Papildus tam, var uzzināt par Saite atveras jaunā logāpalīdzību un atbalstu, ko Jūs varat saņemt.

Lapa atjaunināta: 23/09/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

1 - Manas tiesības noziedzīga nodarījuma izmeklēšanas laikā

Kā un kur es varu ziņot par noziedzīgu nodarījumu?

Kā es varu izsekot tam, ko valsts institūcijas dara pēc mana ziņojuma par noziedzīgu nodarījumu saņemšanas?

Kā es varu iesaistīties noziedzīga nodarījuma izmeklēšanā?

Kādas ir manas tiesības kā lieciniekam?

Esmu nepilngadīgais. Vai man ir papildus tiesības?

Kādu informāciju es varu saņemt no policijas vai cietušo atbalsta organizācijām noziedzīga nodarījuma izmeklēšanas laikā?

Vai es varu saņemt juridisko palīdzību?

Kā es varu atrast aizsardzību, ja esmu apdraudēts?

Kādus pakalpojumus un palīdzību es varu saņemt noziedzīga nodarījuma izmeklēšanas laikā?

Vai pastāv iespēja izlīgt ar likumpārkāpēju vai uzsākt izlīguma procedūru?

Kā tiek turpināts kriminālprocess pēc izmeklēšanas pabeigšanas?

Vai es varu pārsūdzēt lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu, kas pieņemts, nenosūtot lietu uz tiesu?

Esmu ārvalstnieks. Kā tiek aizsargātas manas tiesības un intereses?

Papildu informācija

Kā un kur es varu ziņot par noziedzīgu nodarījumu?

Ja Jūs esat cietis no noziedzīga nodarījuma vai Jums ir zināms par kāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, Jūs varat ziņot par to:

Par noziedzīgu nodarījumu var ziņot jebkādā valodā, ko Jūs pārvaldāt. Ja Jūs nerunājat latviešu valodā, tiks nodrošināta bezmaksas tulkošana.

Nav nekādu speciālu veidlapu vai formu, lai ziņotu par noziedzīgu nodarījumu. Svarīgi, lai ziņojumā būtu informācija par tā iesniedzēju (vārds, uzvārds), detalizēts notikuma apraksts un iesniedzēja kontaktinformācija (telefons, elektroniskais pasts).

Ziņojumiem par notikušiem noziedzīgiem nodarījumiem nav laika ierobežojuma. Tomēr jāievēro, ka likums paredz kriminālatbildības noilguma laiku (no 6 mēnešiem līdz 15 gadiem), kuras notecējums izslēdz iespēju saukt likumpārkāpēju pie atbildības.

Kā es varu izsekot tam, ko valsts institūcijas dara pēc mana ziņojuma par noziedzīgu nodarījumu saņemšanas?

Ziņojums par noziedzīgu nodarījumu tiek reģistrēts; iesniedzējam ir pieejama informācija par ziņojuma reģistrācijas numuru. Jūs varat sekot līdzi kriminālprocesa norisēm, izmantojot šo reģistrācijas numuru. Informācijas pieprasījumus par kriminālprocesa norisi var izdarīt, norādot informāciju par iesnieguma iesniedzēju (vārds, uzvārds, iesnieguma datums).

Informāciju par kriminālprocesa norisi var iegūt:

 • apmeklējot policijas iestādi vai prokuratūru;
 • zvanot pa telefonu;
 • nosūtot vēstuli.

Kā es varu iesaistīties noziedzīga nodarījuma izmeklēšanā?

Jums tiks nosūtīts oficiāls paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu vai atteikšanos uzsākt kriminālprocesu. Ja ir atteikts uzsākt kriminālprocesu, Jums ir tiesības pārsūdzēt attiecīgo lēmumu. Lēmums var tikt pārsūdzēts 10 dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Ja lēmumu par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu pieņēmis policijas darbinieks, to var pārsūdzēt prokuroram, ja attiecīgo lēmumu pieņēmis prokurors, to var pārsūdzēt amatā augstākam prokuroram.

Ja Jūs vēlaties, Jūs varat jebkurā laikā iesniegt papildus informāciju par notikušo:

 • mutiski policijas darbiniekiem, kas to ieprotokolēs;
 • nosūtot vēstuli policijai/prokuratūrai.

Pirms procesa virzītājs atzīst Jūs par cietušo kriminālprocesā, Jums piedāvās sniegt ziņas kā personai, kurai ir informācija par iespējami izdarīto noziedzīgu nodarījumu. Jums ir iespējas vēlāk precizēt savas liecības, sniegt papildus informāciju un paskaidrojumus:

 • informējot policijas darbinieku par vēlmi sniegt papildus informāciju, pēc kā policijas darbinieks uzaicinās Jūs atkārtotas liecības sniegšanai vai
 • izklāstot šo informāciju rakstiski un nosūtot to policijas darbiniekam vai prokuroram.

Jūs varat pilnvarot jebkuru pilngadīgu un rīcībspējīgu personu pārstāvēt Jūsu intereses. Ja kaitējums radīts personai, kura atzīta par rīcībnespējīgu, cietušo pārstāv tās aizgādnis vai kāds no tuviem radiniekiem, (vecāki, brāli, māsas u.c.) vai arī pārstāvis no nevalstiskās organizācijas.

Jūs varat izmantot jurista (tai skaitā – advokāta) palīdzību. Jūs varat izvēlēties advokātu, izmantojot Latvijas Zvērinātu advokātu padomes tīmekļa vietnē publicēto Saite atveras jaunā logāzvērināto advokātu sarakstu, kas ietver arī advokātu kontaktinformāciju. Atsevišķas personu kategorijas advokāta palīdzību var saņemt bez maksas (sk. Saite atveras jaunā logāValsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumu).

Jūs varat prasīt, lai policijas darbinieks vai prokurors likumā paredzētajā kārtībā atzītu Jūs par cietušo kriminālprocesā. Šo lūgumu Jūs varat izteikt jebkādā brīdī (likums neparedz tam laika ierobežojumu). Protams, ja kriminālatbildības noilguma dēļ nav pamata uzsākt kriminālprocesu, persona nevar arī iegūt cietušā statusu. Ja policijas darbinieks atsakās atzīt Jūs par cietušo kriminālprocesā, Jūs varat šadu lēmumu pārsūdzēt prokuroram līdz brīdim, kad lieta nodota tiesā. Ja lēmumu par atteikšanos Jūs atzīt par cietušo pieņēmis prokurors, to var pārsūdzēt amatā augstākam prokuroram.

Jūs varat prasīt, lai Jūs atzītu par cietušo arī tad, ja Jūsu laulātais, māte vai tēvs, bērns, mazbērns, vecāmāte vai vecais tēvs, kuram ar noziedzīgu nodarījumu tika radīts kaitējums, ir miris.

Kā cietušais, Jūs varat saņemt informāciju par kriminālprocesu, uzdodot jautājumus prokuroram vai policijas darbiniekam, iepazīties ar lietas materiāliem, kā arī pieprasīt un saņemt dokumentu kopijas. Jūs varat piedalīties kriminālprocesā, lietojot valodu, kuru jūs protat, ja nepieciešams, bez atlīdzības izmantojot tulka palīdzību.

Kriminālprocesa ietvaros Jums nav pienākums neko pierādīt. Pierādīšanas pienākums pirmstiesas kriminālprocesā ir procesa virzītājam (policijas darbiniekam, prokuroram). Jūs varat sniegt informāciju procesa virzītājiem, lai veicinātu pierādījumu iegūšanu, kā arī rosināt viņu procesuālo darbību veikšanai.

Jums ir tiesības saņemt informāciju par kompensācijas, tai skaitā valsts kompensācijas, pieteikšanas un saņemšanas nosacījumiem un likumā noteiktajā kārtībā iesniegt pieteikumu par radītā kaitējuma kompensāciju. Tomēr jums pieteikumā par kompensāciju jāpamato pieprasītās kompensācijas apmērs par mantisko zaudējumu, savukārt kompensācijas apmērs par morālo aizskārumu un fiziskajām ciešanām ir tikai jānorāda.

Jums ir tiesības pieprasīt kompensāciju arī par izdevumiem, ko Jums radījusi piedalīšanās kriminālprocesuālajās darbībās. Kompensācijas pieprasījums ir iesniedzams procesa virzītājam. Likumā nav noteikts laika ierobežojums šādas prasības iesniegšanai. Jūs varat prasīt kompensāciju:

 • par ceļa izdevumiem – par sabiedriskā transporta un/vai personīgā transportlīdzekļa izmantošanu, izņemot taksometru;
 • izdevumiem par naktsmītnes (viesnīcas) izmantošanu — ne vairāk kā 57 eiro par diennakti Rīgā un 43 eiro par diennakti citās apdzīvotajās vietās;
 • kompensāciju par attiecīgajā laikā nenopelnīto darba algu (vidējo darba samaksu par laiku, kurā, sakarā ar piedalīšanos procesuālajās darbībās, persona nav veikusi savu darbu);
 • citiem attiecināmajiem izdevumiem.

Kādas ir manas tiesības kā lieciniekam?

Ja Jūs esat uzaicināts uz nopratināšanu kā liecinieks, Jūs varat iegūt informāciju par kriminālprocesu, kurā Jūs pratinās, kā arī informāciju par personu, kura veiks pratināšanu (amats, uzvārds). Pirms jautājumu uzdošanas, procesa virzītājs sniegs Jums informāciju par Jūsu tiesībām un pienākumiem. Ja pratināšanas norises gaitu paredzēts fiksēt skaņas vai attēla ierakstā, par to Jūs brīdinās pirms nopratināšanas uzsākšanas.

Kā liecinieks, Jūs varat:

 • izdarīt piezīmes un papildinājumus rakstveidā fiksētajās liecībās vai pieprasīt iespēju liecības uzrakstīt pašrocīgi valodā, kuru Jūs pārvaldiet;
 • neliecināt pret sevi un saviem tuviniekiem;
 • iesniegt sūdzību izmeklēšanas tiesnesim par nepamatotu privātās dzīves noslēpuma izpaušanu liecībās;
 • juridiskās palīdzības saņemšanai uzaicināt advokātu.

Jūs nedrīkstat izpaust aptaujas vai nopratināšanas saturu, ja par tā neizpau­šanu esat īpaši brīdināts/-a.

Ja Jūs ar procesa virzītāja lēmumu esat atzīts/-a par cietušo kriminālprocesā, aptaujas un nopratināšanas laikā Jums ir visas liecinieka tiesības.

Ja Jūs formāli neesat atzīts/-a par cietušo kriminālprocesā, Jūsu iespējas saņemt informāciju par kriminālprocesa norisi ir mazākas. Tomēr, ja pastāv draudi Jūsu interesēm, Jums tāpat kā cietušajam ir visas tiesības izmantot aizsardzības līdzekļus, kas likumā paredzēti, lai aizsargātu cietušo drošību.

Jums ir tiesības saņemt kompensāciju izdevumiem, kas radušies sakarā ar dalību kriminālprocesā un liecību sniegšanu.

Esmu nepilngadīgais. Vai man ir papildus tiesības?

Jūs kā nepilngadīgais esat īpaši aizsargājams cietušais. Papildus jums kā īpaši aizsargājam cietušajam ir tiesības ar procesa virzītāja atļauju piedalīties procesuālajās darbībās kopā ar uzticības personu, ja vien tā nav persona, pret kuru uzsākts kriminālprocess, aizturētais, aizdomās turētais vai apsūdzētais. Tāpat Jums ir tiesības lūgt un saņemt informāciju par tās apcietinātās vai notiesātās personas atbrīvošanu vai izbēgšanu no ieslodzījuma vietas vai īslaicīgās aizturēšanas vietas, kura radījusi Jums kaitējumu, ja Jums pastāv apdraudējums un nepastāv kaitējuma risks apcietinātajai vai notiesātajai personai. Papildus īpaši aizsargājama cietušā pratināšana tiek veikta atsevišķā tam piemērotā telpā vai bez citu ar konkrēto procesuālo darbību nesaistītu personu klātbūtnes, un to veic speciāli apmācīti profesionāļi vai arī nopratināšana tiek veikta ar šo profesionāļu palīdzību. Jūs pratināšanas norises gaitu fiksē skaņu un attēlu ierakstā, ja tas ir Jūsu labākajās interesēs un ja tas ir vajadzīgs kriminālprocesa mērķa sasniegšanai. Jūsu pratināšanas ilgums bez piekrišanas vienā diennaktī nedrīkst pārsniegt sešas stundas, ieskaitot pārtraukumu.

Jūsu intereses kriminālprocesā pārstāvēs Jūsu vēcāki vai aizbildņi. Vecvecāki, pilngadīgais brālis vai māsa arī var būt Jūsu pārstāvji, bet tikai tajā gadījumā ja Jūs dzīvojat kopā ar viņiem un viņi ir uzņēmušies rūpes par Jums. Dažos gadījumos, piemēram, ja Jums nav minēto radinieku, Jūsu intereses pārstāvēs bērnu tiesību aizsardzības institūcijas vai nevalstiskās organizācijas pārstāvis. Prokurors var uzaicināt Jūsu pārstāvībai advokātu, ja viņam/-ai ir pamats uzskatīt, ka augstāk nosauktās personas nespēs pietiekami kvalitatīvi aizstāvēt Jūsu intereses.

Ja Jūs esat cietis/-usi no vardarbības, Jūs varat saņemt medicīnisko un sociālās rehabilitācijas palīdzību. Sociālo un medicīnisko rehabilitāciju Jūs varat saņemt savā dzīves vietā vai sociālās rehabilitācijas iestādē. Ja esat cietis no nodarījuma, kas saistīts ar vardarbību, ko nodarījusi persona, no kuras esat materiāli vai citādi atkarīgs, vai arī no noziedzīga nodarījuma pret tikumību vai dzimumneaizskaramību, Jums ir tiesības uz bezmaksas juridisko palīdzību.

Kādu informāciju es varu saņemt no policijas vai cietušo atbalsta organizācijām noziedzīga nodarījuma izmeklēšanas laikā?

Policijas darbinieks vai prokurors informēs Jūs par Jūsu tiesībām, ja Jūs būsiet atzīts/-a par cietušo kriminālprocesā vai Jūs pratinās kā liecinieku. Parasti šāda informācija tiek sniegta rakstveidā un, ja nepieciešams, to izskaidros arī mutiski, personai ieradoties policijā vai prokuratūrā. Jums ir tiesības saņemt informāciju arī par pieejamo atbalstu un medicīnisko palīdzību.

Vai es varu saņemt juridisko palīdzību?

Jūs varat saņemt bezmaksas juridisko palīdzību, ja Jums ir maznodrošinātās vai trūcīgās personas statuss, vai Jūs  esat nepilngadīgais un esat cietis no nodarījuma, kas saistīts ar vardarbību, ko nodarījusi persona, no kuras esat materiāli vai citādi atkarīgs, vai arī no noziedzīga nodarījuma pret tikumību vai dzimumneaizskaramību, vai arī Jūs pēkšņi esat nonācis/-kusi tādā situācijā un materiālajā stāvoklī, kas Jums pašam/-ai liedz iespēju nodrošināt savu tiesību aizsardzību (stihisku nelaimju, nepārvaramas varas vai citu no personas neatkarīgu apstākļu dēļ). Bezmaksas juridisko palīdzību var saņemt arī persona, kas atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā (gados veci vai slimi cilvēki, kas uzturas sociālās rehabilitācijas iestādes, bērni bez vecākiem, kas dzīvo sociālās palīdzības iestādēs).

Kā es varu atrast aizsardzību, ja esmu apdraudēts?

Ja Jums ir bail no likumpārkāpēja, Jūs varat lūgt procesa virzītāju (policijas darbinieku, prokuroru) aizliegt aizdomās turamajai vai apsūdzētajai personai tuvoties Jums, sazināties ar Jums, meklēt fizisku vai vizuālu kontaktu, runāt ar Jums vai zvanīt Jums vai citādi ar Jums komunicēt. Jūs varat saņemt papildus aizsardzību, ja esat cietušais vai liecinieks, un jūs baidāties, ka ir apdraudētas Jūsu vai Jūsu tuvinieku būtiskas intereses, Jūs varat lūgt, lai tiek pieņemts Eiropas aizsardzības rīkojums, kas paredz aizdomās turētajai vai apsūdzētajai personai aizliegumu apmeklēt noteiktu apvidu, vietu vai teritoriju, aizliegumu kontaktēties vai tuvoties Jums.

Papildus aizsardzību var saņemt cietušais, kurš/-a uztraucas, ka sniegtās liecības dēļ viņš/-a var tikt apdraudēts. Šāda aizsardzība ir pieejama arī Jūsu tuviniekiem u.c. personām, kurām var tikt nodarīts kaitējums sakarā ar Jūsu piedalīšanos kriminālprocesā.

Speciālās aizsardzības pasākumus var organizēt gan pirms, gan arī pēc kriminālprocesa uzsākšanas.

Speciālās aizsardzības pasākumi ir šādi:

 • aizsargājamās personas apsardze;
 • aizsargājamās personas sarunu nodrošināšana pret nesankcionētu noklausīšanos, korespondences nodrošināšana pret nesankcionētu kontroli;
 • aizsargājamās personas pārvietošana uz citiem nezināmām (konfidenciālām) dzīvojamām telpām;
 • pases un citu personas dokumentu izsniegšana ar citiem personas identitātes datiem;
 • aizsargājamās personas pastāvīgās dzīvesvietas un darbavietas maiņa;
 • aizsargājamās personas datu aizsardzība un neizsniegšana no valsts informācijas sistēmām;
 • aizsargājamās personas pārvietošana uz citu valsti saskaņā ar noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem vai vienošanos ar šo valsti;
 • ja nepieciešams, aizsargājamās personas īpašuma apdrošināšana.

Ja Jūs vēlaties, lai būtu veikti speciālās aizsardzības pasākumi, Jums jāiesniedz rakstisks iesniegums procesa virzītājam. Procesa virzītājs iesniegumu kopā ar savu ierosinājumu iesniedz ģenerālprokuroram. Ja procesa virzītājs neierosina noteikt speciālo aizsardzību, par to pieņem lēmumu Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmumu par speciālās aizsardzības noteikšanu pieņem nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 dienu laikā no iesnieguma vai ierosinājuma saņemšanas dienas.

Personu, kurai noteikta speciālā procesuālā aizsardzība, uz nopratināšanu aicina ar speciālās aizsardzības iestādes starpniecību. Fiksējot dokumentos procesuālās darbības, kurās piedalās aizsargājamā persona, kurai personas identitātes dati aizstāti ar pseidonīmu, procesa virzītājs šīs personas identitātes datu vietā norāda tikai pseidonīmu. Ja nepieciešams norādīt sūtījumu saņemšanas adresi, norāda speciālās aizsardzības iestādes adresi. Veicot procesuālās darbības, kurās piedalās vairākas personas un ir nepieciešams novērst speciāli procesuāli aizsargājamās personas identificēšanas iespēju, izmanto tādus tehniskos līdzekļus, kuri neļauj identificēt šo personu. Aizsargājamai personai ir tiesības neatbildēt uz jautājumiem, ja atbildes var dot iespēju noteikt tās identitāti. Personai, kuras identitātes dati aizstāti ar pseidonīmu, ieraksta tikai tās pseidonīmu un speciālās aizsardzības iestādes adresi.

Kādus pakalpojumus un palīdzību es varu saņemt noziedzīga nodarījuma izmeklēšanas laikā?

Jūs varat saņemt bezmaksas medicīnisko palīdzību, ja Jums ir veselības apdrošināšanas polise. Eiropas Savienības valstu pilsoņi, kā arī Islandes, Lihtenšteinas, Norvēģijas un Šveices pilsoņi bezmaksas palīdzības saņemšanai var izmantot Saite atveras jaunā logāEiropas Veselības apdrošināšanas karti. Daži medicīniskās palīdzības veidi, piemēram, neatliekamā medicīniskā palīdzība, ir bezmaksas neatkarīgi no tā, vai Jums ir vai nav veselības apdrošināšana.

Jūs varat saņemt kvalificētā psihologa palīdzību, bet parasti tas ir maksas pakalpojums. Ja policijas darbinieks uzskata par nepieciešamu, viņš var sazināties ar Krīzes centru (sociālā institūcija, kurā tiek sniegta īslaicīga psiholoģiska un cita veida palīdzība krīzes situācijā nonākušām personām) un lūgt sniegt Jums psiholoģisko palīdzību.

Ja Jūs esat cietis/-kusi no vardarbības vai arī esat cietušais cilvēku tirdzniecības lietā, Jūs varat saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bez maksas.

Psiholoģiskā palīdzība un sociālās rehabilitācijas bezmaksas pakalpojumi ir pieejami arī maznodrošinātajām personām.

Vai pastāv iespēja izlīgt ar likumpārkāpēju vai uzsākt izlīguma procedūru?

Izmeklēšanas laikā Jūs varat izlīgt ar personu, kura radījusi Jums kaitējumu, kā arī Jums ir tiesības saņemt informāciju par izlīguma īstenošanu un tā sekām. Jūs varat ierosināt izlīguma procedūru vai piekrist dalībai izlīguma sanāksmē. Šīs procedūras mērķis ir palīdzēt Jums izlīgt ar likumpārkāpēju, vienojoties ar viņu par to, kā mazinātkaitējumu, kas radīts ar noziedzīgu nodarījumu. Izlīguma procedūras ietvaros neitrāla persona – izlīguma starpnieks - organizēs un vadīs Jūsu tikšanās ar likumpārkāpēju nolūkā panākt izlīgumu.

Piedalīšanās izlīguma procedūrā ir brīvprātīga. Jūs varat atteikties no tās gan pirms uzsākšanas, gan arī jebkurā brīdī pēc piekrišanas tajā iesaistīties.

Galvenā institūcija, kas organizē izlīguma procedūru ir Saite atveras jaunā logāValsts probācijas dienests. Jūs varat sazināties ar Valsts probācijas dienesta Izlīguma nodaļu pa telefonu 67021176, vai elektroniski, sūtot e-pastu uz Saite atveras jaunā logāizligums@vpd.gov.lv. Valsts probācijas dienesta organizētās izlīguma procedūras ir bezmaksas pakalpojums – par to nav jāmaksā nelikumpārkāpējam, ne cietušajam.

Dažas nevalstiskās organizācijas arī piedāvā izlīgumu procedūru organizēšanu. Viena no tādam organizācijām ir Saite atveras jaunā logāCietušo Atbalsta centrs. Pirmā izlīguma sanāksme ir bezmaksas, bet par nākamajām ir paredzēta samaksa – LVL 50 stundā.

Kā tiek turpināts kriminālprocess pēc izmeklēšanas pabeigšanas?

Pabeidzot izmeklēšanu, prokurors lemj par tālāko rīcību. Ja prokurors uzskata, ka ir iegūti pietiekami pierādījumi tam, ka konkrēta persona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, lieta tiek sūtīta uz tiesu. Ja nav iegūti pietiekami pierādījumi tam, ka konkrēta persona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, izmeklēšana tiek turpināta, savukārt, konstatējot, ka nav noticis noziedzīgs nodarījums, kriminālprocess tiek izbeigts.

Vai es varu pārsūdzēt lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu, kas pieņemts, nenosūtot lietu uz tiesu?

Ja prokurors ir nolēmis izbeigt kriminālprocesu nenosūtot lietu uz tiesu, Jūs varat pārsūdzēt lēmumu 10 dienu laikā no tā saņemšanas dienas, iesniedzot sūdzību amatā augstāk stāvošajam prokuroram.

Esmu ārvalstnieks. Kā tiek aizsargātas manas tiesības un intereses?

Ja Jūs esat ārvalstnieks, Jūs varat izmantot visas augstāk minētās tiesības. Jums ir arī dažas papildus tiesības, kas veicina Jūsu dalību kriminālprocesā.

Ja Jūs nerunājat latviešu valodā, Jūs varat lietot jebkādu Jums saprotamu valodu. Policijas darbiniekam un prokuroram ir pienākums nodrošināt tulkošanu. Jums nav jāmaksā par tulka pakalpojumiem. Ja tiek izsniegts dokuments, kas attiecas uz Jums, arī tas tiks iztulkots Jums saprotamā valodā.

Jūs varat saņemt bezmaksas juridisko palīdzību, ja Jūs esat Eiropas Savienības pilsonis un Jūsu atrašanās Latvijas teritorijā ir legāla.

Papildu informācija:

Lapa atjaunināta: 23/09/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

2 - Manas tiesības tiesas procesā

Kā es varu piedalīties krimināllietas iztiesāšanā?

Kādas man ir tiesības kā cietušajam?

Esmu nepilngadīgais. Vai man ir papildus tiesības?

Vai es varu saņemt juridisko palīdzību?

Kā es varu saņemt speciālo aizsardzību, ja jūtos apdraudēts?

Kā es varu pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu vai saņemt kompensāciju no valsts?

Vai ir iespēja izlīgt vai uzsākt izlīguma procedūru ar likumpārkāpēju?

Esmu ārzemnieks. Kā tiek aizsargātas manas tiesības un intereses?

Papildus informācija

Kā es varu piedalīties krimināllietas iztiesāšanā?

Ja Jūs neesat izmantojis iespēju, lai formāli kļūtu par cietušo pirmstiesas izmeklēšanas laikā, Jūs to varat darīt pirmās instances tiesā līdz tiesas izmeklēšanas sākumam.

Kā cietušajam Jums ir šādas tiesības lietas iztiesāšanas laikā:

 • savlaicīgi uzzināt iztiesāšanas vietu un laiku;
 • saņemt informāciju par citiem tiesas procesa dalībniekiem (tiesnesi, prokuroru, ekspertiem u.c.), un pieteikt viņiem noraidījumu (ja ir pamats domāt, ka konkrētā persona ir personiski ieinteresēta tiesas procesa rezultātā vai, ka šāda ieinteresētība varētu būt);
 • pašam piedalīties krimināllietas izskatīšanā, paust savu viedokli par katru apspriežamo jautājumu, tai skaitā par sodu, kas būtu jāpiemēro pārkāpējam;
 • iepazīties ar materiāliem, kas papildus pievienoti krimināllietai pēc tās saņemšanas tiesā, izdarīt no tiem izrakstus, norakstus un lūgt nepieciešamo lietas materiālu kopijas, bet, pastāvot objektīvai nepieciešamībai, drīkst iepazīties ar visiem krimināllietas materiāliem un lūgt to lietas materiālu kopijas, kas skar Jūsu intereses un tiesības;
 • izdarīt skaņu un attēla ierakstu, netraucējot tiesas procesu, ja to atļauj tiesa un citi procesa dalībnieki;
 • iepazīties ar tiesas nolēmumu un tiesas sēdes protokolu.

Jūs varat saņemt informāciju par tiesvedības gaitu Saite atveras jaunā logāLatvijas Tiesu Portālā. Lai iegūtu šo informāciju nav nepieciešama speciālā reģistrācija vai autorizācija – jāievada tikai attiecīgā kriminālprocesa numurs.

Jūsu klātbūtne tiesas sēdēs nav obligāta. Ja nevarat apmeklēt sēdi attaisnojošu iemeslu dēļ (piemēram, slimības dēļ), Jūs varat lūgt tiesu atlikt to. Atsevišķos gadījumos tiesa var pieprasīt Jūsu ierašanos uz sēdi, ja tas ir nepieciešamas kriminālprocesa mērķu sasniegšanai.

Jūs varat pilnvarot jebkuru pilngadīgu personu, lai viņa pārstāvētu Jūsu intereses tiesā. Jūs varat izmantot arī advokāta palīdzību. Jūs varat izvēlēties Saite atveras jaunā logāadvokātu no tiešsaistes datu bāzes, kas piedāvā pilnu advokātu sarakstu un viņu kontaktinformāciju. Ja Jums ir tiesības uz bezmaksas juridisko palīdzību, advokāta pakalpojumus apmaksās valsts.

Jūs varat prasīt, lai tiesa kompensētu Jums izdevumus, kas saistīti ar jūsu līdzdalību kriminālprocesā, tai skaitā:

 • par ceļa izdevumiem – par sabiedriskā transporta un, personīgā transportlīdzekļa izmantošanu, izņemot taksometru;
 • izdevumus par naktsmītnes (viesnīcas) izmantošanu — ne vairāk kā 57 eiro par diennakti Rīgā un 43 eiro par diennakti citās apdzīvotajās vietās;
 • kompensāciju par attiecīgajā laikā nenopelnīto darba algu (vidējo darba samaksu par laiku, kurā, sakarā ar piedalīšanos procesuālajās darbībās, persona nav veikusi savu darbu);
 • citiem attiecināmajiem izdevumiem.

Kādas man ir tiesības kā cietušajam?

Ja jūs esat uzaicināts uz nopratināšanu, Jūs informēs par Jūsu tiesībām un pienākumiem.

Jums ir tiesības:

 • liecināt, piedalīties tiesas debatēs;
 • atteikties liecināt pret sevi vai saviem tuviniekiem;
 • izmantot jurista palīdzību.

Jūs nedrīkstat izpaust nopratināšanas saturu, ja par tā neizpau­šanu esat īpaši brīdināts. Ja esat cietis no noziedzīga nodarījuma pret tikumību un dzimumneaizskaramību, krimināllietu obligāti iztiesā slēgtā tiesas sēdē.

Esmu nepilngadīgais. Vai man ir papildus tiesības?

Ja Jūs esat jaunāks par 18 gadiem, Jūsu intereses kriminālprocesa pārstāvēs:

 • jūsu vecāki vai aizbildnis;
 • jūsu vecvecāki vai jūsu vecākais brālis vai māsa (ja tie ir pilngadīgie), ja dzīvojat kopā ar viņiem un esat viņu aprūpē,
 • valsts institūcijas vai nevalstiskās organizācijas pārstāvis (piemēram, ja jums nav radinieku),
 • advokāts, ko aicinās tiesa, ja tiesnesis uzskatīs, ka iepriekš minētās personas nevarēs pienācīgi aizsargāt Jūsu intereses.

Jūs kā nepilngadīgais esat īpaši aizsargājams cietušais. Papildus jums kā īpaši aizsargājam cietušajam ir tiesības ar procesa virzītāja atļauju piedalīties procesuālajās darbībās kopā ar uzticības personu, ja vien tā nav persona, pret kuru uzsākts kriminālprocess, aizturētais, aizdomās turētais vai apsūdzētais. Jums ir tiesības lūgt, lai Jūsu dalība vai uzklausīšana tiesas sēdē notiktu, izmantojot tehniskos līdzekļus, vienlaikus ir jābūt iespējai, ka tiesa lietu skata slēgtā tiesas sēdē. Ja tiesa piekrīt psihologa norādījumam, ka Jūs nevar nopratināt tiesas sēdē vai nopratināt ar psihologa starpniecību, Jūsu agrāk sniegtu liecību var nolasīt vai atskaņot tiesā. Vienlaikus Jums ir tiesības nesatikt pāri darītāju.

Vai es varu saņemt juridisko palīdzību?

Ja Jums ir trūcīgas vai maznodrošinātās personas statuss , vai arī gadījumā, ka ārkārtas situācijas dēļ (piemēram, dabas katastrofas) Jūs nevarat samaksāt par juridisko palīdzību, vai Jūs  esat nepilngadīgais un esat cietis no nodarījuma, kas saistīts ar vardarbību, ko nodarījusi persona, no kuras esat materiāli vai citādi atkarīgs, vai arī no noziedzīga nodarījuma pret tikumību vai dzimumneaizskaramību, Jūs varat to saņemt bez maksas.

Bezmaksas juridiskās palīdzība pieejama arī cilvēkiem, kas atrodas valsts/vietējās pašvaldības aprūpē (piemēram, vecie vai slimie cilvēki, kas dzīvo rehabilitācijas institūcijās, bērni bez vecākiem, kas dzīvo sociālās aprūpes namos, u.c.)

Kā es varu saņemt speciālo aizsardzību, ja jūtos apdraudēts?

Jūs varat saņemt papildus aizsardzību, ja esat cietušais vai liecinieks, un jūs baidāties, ka ir apdraudētas Jūsu vai Jūsu tuvinieku būtiskas intereses. Ja speciālās aizsardzības līdzekļi ir bijuši piemēroti jau pirmstiesas laikā, tos turpinās piemērot arī iztiesāšanas laikā. Ja Jūs iepriekš neizmantojāt iespēju lūgt speciālās aizsardzības pasākumu organizēšanu, Jūs tiesā varat lūgt, lai tiek pieņemts Eiropas aizsardzības rīkojums, kas paredz aizdomās turētajai vai apsūdzētajai personai aizliegumu apmeklēt noteiktu apvidu, vietu vai teritoriju, aizliegumu kontaktēties vai tuvoties Jums.

Vienlaikus speciālās aizsardzības pasākumi, ko var īstenot iztiesāšanas laikā, ir tādi paši, kā pirmstiesas izmeklēšanā, proti:

 • aizsargājamās personas apsardze;
 • aizsargājamās personas sarunu nodrošināšana pret nesankcionētu noklausīšanos, korespondences nodrošināšana pret nesankcionētu kontroli;
 • aizsargājamās personas pārvietošana uz citiem nezināmām (konfidenciālām) dzīvojamām telpām;
 • pases un citu personas dokumentu izsniegšana ar citiem personas identitātes datiem;
 • aizsargājamās personas pastāvīgās dzīvesvietas un darbavietas maiņa;
 • aizsargājamās personas datu aizsardzība un neizsniegšana no valsts informācijas sistēmām;
 • aizsargājamās personas pārvietošana uz citu valsti saskaņā ar noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem vai vienošanos ar šo valsti;
 • ja nepieciešams, aizsargājamās personas īpašuma apdrošināšana.

Ja Jums ir piemērota speciāla aizsardzība, Jūsu identitāte tiks turēta noslēpumā un Jūsu vārds tiks aizstāts ar pseidonīmu visos lietas dokumentos. Jūs varat palikt ārpus tiesas zāles un piedalīties iztiesāšanā, izmantojot audio vai videokonferenci.

Parasti, ja procesā piedalās persona, kam piemērota speciālā aizsardzība, iztiesāšana notiek slēgtās sēdēs. Ja nepieciešams, aizsargājamā persona var piedalīties tiesas sēdē, izmantojot tehniskos līdzekļus, atrodoties ārpus tiesas sēžu zāles. Ja nepieciešams, tiesa var nopratināt personu, kuras identitāte tiek slēpta, atsevišķā telpā, nodrošinot sniegtās liecības dzirdamību tiesas zālē, kā arī iespēju uzdot jautājumus šai personai un dzirdēt atbildes.

Kā es varu pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu vai saņemt kompensāciju no valsts?

Jūs varat pieprasīt finansiālu kompensāciju no likumpārkāpēja, ja ar noziedzīgu nodarījumu Jums radīts morālais aizskārums, fiziskās ciešanas vai mantiskais zaudējums. Jūs varat vērsties ar savu iesniegumu pirmstiesas izmeklēšanas laikā, kā arī lietas iztiesāšanas laikā līdz tam brīdim, kad tiesa uzsāk pierādījumu pārbaudi. Prasību var formulēt mutiski vai iesniegt rakstveida formā, pamatojot pieprasītās kompensācijas apmēru.

Cietušajam ir tiesības atsaukt iesniegto kompensācijas pieteikumu jebkurā kriminālprocesa stadijā līdz brīdim, kad tiesa aiziet taisīt spriedumu. Cietušā atteikšanās no kompensācijas nevar būt par pamatu apsūdzības atcelšanai, grozīšanai vai attaisnojošam spriedumam.

Ja Jūsuprāt ar kompensāciju nav atlīdzināts viss radītais kaitējums, Jūs varat prasīt tā atlīdzināšanu Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā. Nosakot atlīdzības apmēru civilprocesa ietvaros, tiesa ņems vērā kriminālprocesā saņemto kompensāciju.

Ja Jums radīts kaitējums vardarbīga noziedzīga nodarījuma rezultātā, Jūs varat prasīt kompensāciju no valsts. Lūdzu, ievērojiet informāciju par kompensāciju cietušajiem Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklā civillietās un komerclietās (Saite atveras jaunā logāangļu, Saite atveras jaunā logālatviešu un citās valodās).

Vai ir iespēja izlīgt vai uzsākt izlīguma procedūru ar likumpārkāpēju?

Jūs varat izlīgt ar likumpārkāpēju jebkurā brīdī līdz tiesa aizgājusi uz apspriežu istabu taisīt spriedumu. Jums ir jāpaziņo tiesnesim par panākto samierināšanos (izlīgumu). To var izdarīt mutiski vai rakstveidā. Tiesa ņems vērā izlīgumu faktu un, likumā paredzētajos gadījumos tiesa, var pieņemt lēmumu par apsūdzētā atbrīvošanu no kriminālatbildības un kriminālprocesa izbeigšanu.

Līdz 2012. gada 31. decembrim Saite atveras jaunā logāValsts probācijas dienests nedrīkst uzsākt izlīguma procedūru iztiesāšanas laikā. Protams, nav aizliegts izlīgums bez starpnieka piedalīšanas vai arī ar starpnieku, kas, piemēram, pārstāv nevalstisko organizāciju.

Esmu ārzemnieks. Kā tiek aizsargātas mantas tiesības un intereses?

Ja esat ārzemnieks, Jums ir visas augstāk aprakstītas tiesības. Jums ir arī dažas papildu tiesības, lai atvieglotu Jūsu piedalīšanos kriminālprocesā.

Ja Jūs nerunājat latviešu valodā, Jūs varat lietot jebkuru Jums saprotamu valodu. Tiesa nodrošinās Jums bezmaksas tulka pakalpojumus.

Ja lietā ir dokumenti, kas skar Jūsu intereses, arī tos bez maksas iztulkos Jums saprotamā valodā. Praksē dokumentu tulkošana parasti notiek mutiski.

Jūs varat saņemt bezmaksas juridisko palīdzību, ja esat Eiropas Savienības pilsonis un Jūs legāli uzturaties Latvijas teritorijā.

Papildus informācija:

Lapa atjaunināta: 23/09/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

3 - Manas tiesības pēc lietas izskatīšanas pirmās instances tiesā

Vai es varu pārsūdzēt notiesājošu vai apsūdzēto attaisnojošu spriedumu?

Vai ir iespējama turpmāka sprieduma pārsūdzēšana?

Kādas ir manas tiesības pēc tam, kad tiesas spriedums ir stājies spēkā?

Papildus informācija

Vai es varu pārsūdzēt notiesājošu vai apsūdzēto attaisnojošu spriedumu?

Pēc lietas iztiesāšanas tiesa taisa spriedumu. Ja pierādījumi ir pietiekami, ka apsūdzētais ir izdarījis noziegumu, tiesa atzīst viņu par vainīgu un piespriež sodu. Pretējā gadījumā apsūdzētais tiek attaisnots, atzīstot viņu par nevainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā. Jūs tiksiet informēts par tiesas lēmumu un Jums būs tiesības saņemt sprieduma kopiju.

Ja Jūs kā cietušais neesat apmierināts ar tiesas lēmumu, Jūs varat to pārsūdzēt. Jums ir jāiesniedz rakstveida apelācijas sūdzība. Termiņš apelācijas sūdzības iesniegšanai ir 10 dienas no dienas, kad kļuvis pieejams pilns tiesas nolēmums. Apelācijas sūdzību adresē vienu līmeni augstākai — apelācijas instances tiesai, bet iesniedz tiesai, kas pieņēmusi nolēmumu. Pilns Latvijas tiesu saraksts ir apskatāms Saite atveras jaunā logāLatvijas Tiesu Portālā.

Jūs informēs par apelācijas tiesas norises vietu un laiku. Jūs varat apmeklēt apelācijas tiesas sēde un izmanot tādas pašas tiesības, kādas Jums bija lietas izskatīšanas laikā pirmās instances tiesā.

Vai ir iespējama turpmāka sprieduma pārsūdzēšana?

Ja Jūs neesat apmierināts ar apelācijas tiesas spriedumu un Jūsuprāt tiesa nav pareizi piemēroja likuma normas, Jūs varat Saite atveras jaunā logāAugstākās Tiesas Kriminaltiesību departamentā iesniegt kasācijas sūdzību. Kasācijas sūdzību iesniedz ne vēlāk kā 10 dienu laikā vai, ja tiesa pagarinājusi pārsūdzības termiņu, ne vēlāk kā 20 dienu laikā pēc dienas, kad kļuvis pieejams pilns tiesas nolēmums.

Augstākā tiesas Senāts izskata lietu tā saucamajā "rakstveida procesā", proti, pēc lietā esošajiem materiāliem, neuzaicinot uz sēdi procesa dalībniekus. Šajā gadījumā Jūs varat iesniegt savus argumentus tikai rakstveidā.
Jūs varat iebilst pret rakstveida procesu un lūgt lietas izskatīšanu mutvārdu procesā. Ja tiesa piekrīt izskatīt lietu mutvārdu procesā, Jūs saņemsiet informāciju par tiesas sēdes norises laiku un vietu. Jūs varat piedalīties tiesas sēdē un sniegt tiesai mutiskus paskaidrojumus saistībā ar iesniegto kasācijas sūdzību.

Kādas ir manas tiesības pēc tam, kad tiesas spriedums ir stājies spēkā?

Tiesas spriedums stājās spēkā pēc tam, kad pagājis sprieduma pārsūdzēšanai paredzētais laiks. Jūs varat pieprasīt un saņemt tiesas sprieduma kopiju. Ja notiesātajai personai ir noteikts pienākums kompensēt Jums radītos zaudējumus, tiesa izsniegs dokumentu, ko sauc par „izpildrakstu” un ko var izmantot, ja persona labprātīgi neveic maksājumus.

Likums neparedz Jums iespēju saņemt informāciju par to, ka notiesātais ir izcietis viņam piespriesto sodu, kā arī Jums nav paredzētas tiesības piedalīties jautājuma apspriešanā par iespējamo likumpārkāpēja pirmstermiņa atbrīvošanu no brīvības atņemšanas soda izpildes. Protams, jūs varat turpināt gūt labumu no aizsardzības pasākumiem, ja ir pamats uzskatīt, ka Jūsu intereses joprojām tiek apdraudētas.

Papildus informācija:

Lapa atjaunināta: 23/09/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

4 - Palīdzība un atbalsts cietušajiem

Juridiskās palīdzības administrācija

Valsts Policija

Valsts probācijas dienests

Rīgas Pašvaldības policija

Cietušo Atbalsts centrs

Centrs Dardedze

Biedrība Skalbes

Resursu centrs sievietēm Marta

Juridiskās Palīdzības Administrācija

Juridiskās palīdzības administrācija ir institūcija, kas ir atbildīga par juridiskās palīdzības sniegšanu un kompensāciju izmaksu cietušajiem no noziedzīgiem nodarījumiem.

Juridiskās palīdzības administrācija

 • atrodas Tieslietu ministrijas padotība
 • sniedz bezmaksas juridisku palīdzību maznodrošinātām un trūcīgām personām
 • nodrošina likuma paredzētās valsts kompensācijas izmaksu cietušajiem

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Interneta mājas lapa: Saite atveras jaunā logāhttp://www.jpa.gov.lv/

Valsts Policija

Valsts Policija pieņem ziņojumus par noziegumiem un veic noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanu.

Valsts Policija

 • pieņem ziņojumus par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu
 • veic kriminālprocesu un lietas apstākļu noskaidrošanu
 • aizsargā cietušos, ja viņu intereses tiek apdraudētas

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Interneta mājas lapa: Saite atveras jaunā logāhttp://www.vp.gov.lv/

Valsts probācijas dienests

Valsts probācijas dienests nodrošina iespēju cietušajam un probācijas klientam brīvprātīgi iesaistīties izlīguma procedūrā ar starpnieka piedalīšanos

Valsts probācijas dienests

 • īsteno sociālās uzvedības korekcijas pasākumus
 • nodrošina iespēju cietušajam un probācijas klientam brīvprātīgi iesaistīties izlīguma procedūrā, ko vada probācijas darbinieks

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Interneta mājas lapa: Saite atveras jaunā logāhttp://www.probacija.lv/

Rīgas Pašvaldības policija

Rīgas Pašvaldības policija ir atbildīga par sabiedrisko drošību Rīgā

Rīgas pašvaldības policija

 • ir atbildīga par sabiedrisko drošību Rīgā
 • sadarbojas ar Valsts policiju noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā Rīgas teritorijā

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Interneta mājas lapa: Saite atveras jaunā logāhttp://rpp.riga.lv/

Cietušo Atbalsta centrs

Cietušo Atbalsta centrs ir nevalstiskā organizācija, kas sniedz juridisko palīdzību, bezmaksas psiholoģiskās konsultācijas, kā arī piedāvā cietušajiem un likumpārkāpējiem izlīguma procedūras organizēšanu.

Cietušo atbalsta centrs

 • sniedz palīdzību noziedzīgu nodarījumu upuriem
 • strādā, lai novērstu noziedzīgus nodarījumus un aizsargātu cietušo tiesības
 • informē cietušo par tiesībām un atbalstu kriminālprocesā
 • sniedz palīdzību cietušajiem, lai novērstu un mazinātu noziedzīga nodarījuma sekas
 • veicina cietušo un citu riska grupu integrācija sabiedrībā
 • veicina likumpārkāpēja aktivitātes radīto kaitējumu atlīdzināšanai
 • rūpējas par cietušo un likumpārkāpēju interešu aizsardzību (izlīguma procesā)
 • piedāvā juridisko palīdzību, bezmaksas konsultācijas, izlīguma procedūru ar starpnieka piedalīšanos, izglītības un informatīvos pakalpojumus

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Interneta mājas lapa: Saite atveras jaunā logāhttp://www.cac.lv/

Centrs Dardedze

Centrs Dardedze ir nevalstiskā organizācija, kas piedāvā konsultācijas un palīdzību no vardarbības cietušajiem bērniem.

Centrs „Dardedze”

 • ir nevalstiska organizācija, kas strādā, lai novērstu vardarbību pret bērniem un sniegtu tiešu palīdzību bērniem, kas bijuši pakļauti seksuālajai, fiziskajai, emocionālajai vardarbībai
 • strādā ar bērniem un pieaugušajiem klientiem, sniedzot palīdzību, lai novērstu iespējamo vardarbību pret bērniem
 • piedāvā konsultācijas un palīdzību bērniem, kuri ir cietuši no vardarbības
 • ir profesionāļu komanda, kuru veido sociālie darbinieki, psihologi, terapeiti un pedagogi

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Interneta mājas lapa: Saite atveras jaunā logāhttp://www.centrsdardedze.lv/

Biedrība „Skalbes”

Biedrība Skalbes sniedz psiholoģisko palīdzību krīzes situācijas pa telefonu 7 222 922, kas pieejama 24 stundas, septiņas dienas nedēļā; sniedz psiholoģiskas konsultācijas un informāciju par cietušajiem pieejamo atbalstu.

Biedrība „Skalbes”

 • sniedz psiholoģisko palīdzību krīzes situācijās pa telefonu 7 222 922, kas pieejama 24 stundas, septiņas dienas nedēļā; sniedz psiholoģiskas konsultācijas un informāciju par Latvijā pieejamo atbalstu
 • organizē seminārus citām organizācijām par tādiem jautājumiem, kā vardarbība ģimenē, bērnu ļaunprātīga izmantošana, stress un pašpalīdzība, krīzes iejaukšanās pamatprincipi, nelaimes gadījumi un pēkšņi traumatiski notikumi, komunikācijas un savstarpējās saziņas prasmes
 • organizē atbalsta grupas sievietēm, kas cietušas no seksuālas vardarbības un vardarbības ģimenē, bērnu un jauniešu atbalsta grupas, pašpalīdzības grupas vīriešiem

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Interneta mājas lapa: Saite atveras jaunā logāhttp://www.skalbes.lv/

Resursu centrs sievietēm Marta

Resursu centrs sievietēm „Marta” nodrošina atbalsta pakalpojumus sievietēm, kas cietušas no vardarbības un cilvēku tirdzniecības.

Resursu centrs sievietēm „Marta”

 • veicina savstarpēju atbalstu, sapratni, kā arī sieviešu solidaritāti, neatkarīgi no vecuma, tautības vai sociāli ekonomiskā statusa
 • izglīto klientes par viņu tiesībām, sniedz viņām informāciju, kā arī palīdz sievietēm iegūt jaunas zināšanas un pieredzi lai viņas gūtu pārliecību par savām spējām un veiksmīgi sasniegtu savus mērķus
 • veicina sieviešu ar zemiem ienākumiem sociālo integrāciju
 • nodrošina atbalsta pakalpojumus cilvēktirdzniecības upuriem
 • attīsta plašu sadarbību starp sieviešu organizācijām un veicina tīklu sadarbību starp sieviešu organizācijām Latvijā

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Interneta mājas lapa: Saite atveras jaunā logāhttp://www.marta.lv/

Lapa atjaunināta: 23/09/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Noziedzīgā nodarījumā cietušo tiesības kriminālprocesā - Luksemburga

Jūs uzskatīs par noziedzīgā nodarījumā cietušo, ja tādas rīcības dēļ, ko saskaņā ar valsts tiesību aktiem kvalificē kā noziedzīgu nodarījumu, jums būs nodarīts kaitējums, piemēram, jūs būsiet guvis miesas bojājumus vai jūsu īpašumam būs radīti zaudējumi, tas būs nozagts utt. Noziedzīgos nodarījumos cietušajiem ir dažas tiesību aktos paredzētas individuālās tiesības gan pirms un pēc lietas izskatīšanas tiesā (tiesas procesa), gan lietas izskatīšanas laikā.

Luksemburgā kriminālprocesam ir divi posmi — izmeklēšana un tiesas process. Izmeklēšanu parasti veic policija un/vai izmeklēšanas tiesnesis. Pēc izmeklēšanas lietu izskata tiesu palātas. Tās lemj par lietas nodošanu tiesai vai kriminālprocesa izbeigšanu šajā posmā.

Ja lietu nodod tiesai, to izskata tiesas sēdē, kurā tiesa izvērtē savāktos pierādījumus un lemj par apsūdzētā vainu. Ja likumpārkāpēju atzīst par vainīgu, tiesa pieņem notiesājošu spriedumu un piespriež sodu. Ja savāktie pierādījumi nav pietiekami, lai apsūdzēto atzītu par vainīgu, tiesa viņu attaisno.

Noklikšķiniet uz norādītajām saitēm, lai iegūtu nepieciešamo informāciju

Saite atveras jaunā logā1 - Manas kā noziegumā cietušā tiesības

Saite atveras jaunā logā2 - Paziņošana par noziegumu un manas tiesības izmeklēšanas vai tiesas procesa laikā

Saite atveras jaunā logā3 - Manas tiesības pēc tiesas procesa

Saite atveras jaunā logā4 - Kompensācija

Saite atveras jaunā logā5 - Manas tiesības uz atbalstu un palīdzību

Lapa atjaunināta: 08/11/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

1 - Manas kā noziegumā cietušā tiesības

Kādu informāciju es saņemšu no iestādēm (piem., policijas, prokuratūras) pēc tam, kad ir izdarīts noziedzīgs nodarījums, bet pirms es esmu ziņojis(-usi) par to?

Policija vai prokuratūra nekavējoties un saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksa 3. panta 7. punktu informē cietušos viņiem saprotamā valodā par:

 • to, kāda veida atbalstu viņi var saņemt un no kā, vajadzības gadījumā sniedzot arī pamatinformāciju par piekļuvi medicīniskai palīdzībai, speciālistu atbalstam (tostarp psiholoģiskajam atbalstam) un alternatīvam mājoklim;
 • procedūrām attiecībā uz to, kā iesniegt sūdzību par noziedzīgu nodarījumu, un viņu lomu saistībā ar šādām procedūrām;
 • to, kā un ar kādiem nosacījumiem viņi var saņemt aizsardzību;
 • to, kā un ar kādiem nosacījumiem viņi var saņemt advokātu pakalpojumus un juridisko palīdzību atbilstoši likumā paredzētajiem noteikumiem, kā arī jebkāda cita veida konsultāciju;
 • to, kā un ar kādiem nosacījumiem viņi var saņemt kompensāciju;
 • to, kā un ar kādiem nosacījumiem viņi var izmantot tiesības saņemt mutiskās vai rakstiskās tulkošanas pakalpojumus;
 • pieejamajām procedūrām sūdzību iesniegšanai, ja netiek ievērotas viņu tiesības;
 • kontaktinformāciju saziņai saistībā ar viņu lietu;
 • ārstēšanās un atjaunojošās justīcijas iespējām;
 • to, kā un ar kādiem nosacījumiem viņiem var tikt atlīdzināti viņu izdevumi, kas radušies, piedaloties kriminālprocesā;
 • viņu tiesībām uz individuālu novērtējumu, ko veic cietušo atbalsta dienests, lai noskaidrotu, vai ir vajadzīga īpaša attieksme, lai novērstu sekundāru viktimizāciju;
 • atkarībā no cietušā vajadzībām — katrā tiesvedības posmā viņam(-ai) attiecīgā gadījumā sniedz arī citu informāciju;
 • viņu tiesībām uz to, lai viņus pavadītu viņu izvēlēta persona, ja cietušajiem noziedzīgā nodarījuma ietekmes dēļ ir vajadzīga palīdzība saprast vai tikt saprastiem.

Turklāt palīdzību un konsultāciju piedāvā arī Juridiskās pieņemšanas un informācijas dienests, Galvenā sociālās palīdzības dienesta Cietušo atbalsta dienests un Tieslietu ministrija.

Es nedzīvoju ES dalībvalstī, kurā notika noziedzīgais nodarījums (ES un trešo valstu pilsoņi). Kā tiek aizsargātas manas tiesības?

Ja cietušie ir ārzemnieki (Eiropas un trešo valstu valstspiederīgie), viņi var izmantot iepriekš izklāstītās tiesības un tiek informēti par to, kā īstenot savas tiesības, ja viņi dzīvo citā ES dalībvalstī, t. i., tiesības iesniegt sūdzību Luksemburgas policijas iestādēm.

Kādu informāciju es saņemšu, ja ziņošu par noziedzīgu nodarījumu?

Cietušajiem ir jo īpaši šādas tiesības:

 • tikt automātiski informētiem, ja viņu lieta tiek slēgta, un par slēgšanas iemesliem;
 • pēc pieprasījuma tikt informētiem par to, ka tiesa izmeklē viņu lietu;
 • pēc pieprasījuma tikt informētiem par stāvokli kriminālprocesā;
 • automātiski saņemt informāciju no prokuratūras par to, kurā datumā notiks tiesas sēde viņu lietas iztiesāšanai;
 • pēc pieprasījuma iegūt informāciju par jebkuru galīgo spriedumu kriminālprocesā.

Vai man ir tiesības saņemt bezmaksas mutiskās vai rakstiskās tulkošanas pakalpojumus (kad es sazinos ar policiju vai citām iestādēm, kā arī izmeklēšanas un iztiesāšanas laikā)?

Cietušie vai civilprasītāji, kuri nerunā tiesvedības valodā vai to nesaprot, ir tiesīgi saņemt bezmaksas tulka palīdzību valodā, kuru viņi saprot, kā arī tiesīgi bez maksas saņemt visu to dokumentu tulkojumus, kuri tiks paziņoti vai izsniegti vai attiecībā uz kuriem viņiem ir piekļuves tiesības.

Kā iestādes nodrošinās to, ka es saprotu un mani saprot (ja esmu bērns vai ja man ir invaliditāte)?

Ja cietušie nerunā tiesvedības valodā vai to nesaprot, viņiem ir tiesības saņemt bezmaksas tulka palīdzību. Ja cietušajiem ir runas vai dzirdes traucējumi, viņiem palīdz zīmju valodas tulks vai jebkura kvalificēta persona, kura pārvalda cietušajiem saprotamu valodu vai izmanto metodes vai ierīces, kas nodrošina saziņu ar cietušajiem.

Ja cietušie ir bērni, viņiem ir tiesības uz to, lai viņus pavadītu viņu likumīgais pārstāvis vai viņu izvēlēta persona.

Cietušo atbalsta pakalpojumi

Kas sniedz atbalstu cietušajiem?

Cietušajiem ir tiesības saņemt atbalstu no vairākiem cietušo atbalsta dienestiem. Valsts palīdzību sniedz prokuratūras galvenais palīdzības dienests, kas uzņem cietušo un sniedz bezmaksas sociālo, psiholoģisko un juridisko atbalstu. Ir arī NVO, kas piedāvā palīdzību cietušajiem, ja cietušais ir no vardarbības cietusi sieviete vai bērns, neaizsargāta perona u. tml.

Vai policija automātiski mani nosūtīs cietušo atbalsta saņemšanai?

Policijai ir pienākums informēt cietušos par viņu tiesībām un censties būt par starpnieku, sadarbojoties ar cietušo atbalsta organizācijām. Policija sistemātiski un obligāti nodrošinās informatīvu bukletu “Informācija un palīdzība cietušajiem” (Saite atveras jaunā logāhttp://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/flyer-aide-victime-fr.pdf), kas pieejams luksemburgiešu, franču, vācu, angļu un portugāļu valodā, un informatīvu lapu Infodroit(Saite atveras jaunā logāhttp://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/infodroit-victime.pdf).

Kā tiek aizsargāts mans privātums?

Cietušo privātumu aizsargā Luksemburgas Konstitūcija. Tās 11. panta 3. punktā ir noteikts, ka “valsts garantē privātuma aizsardzību, ievērojot likumā noteiktos izņēmumus”.

Policijai un tiesu sistēmai ir pienākums piedāvāt cietušajiem aizsardzību, tostarp noziedzīgā nodarījuma izdarītāja izteiktu draudu vai veiktu atriebības darbību gadījumā. Šādai aizsardzībai vajadzētu būt pieejamai no izmeklēšanas sākuma un visā tās gaitā. Cietušajiem ir arī tiesības tikt aizsargātiem no visa veida iejaukšanās viņu privātajā dzīvē un jebkurā gadījumā tūlīt pēc noziedzīgā nodarījuma.

Vai man ir jāziņo par noziedzīgu nodarījumu, lai man būtu pieejams cietušo atbalsts?

Cietušo atbalsta dienests ir paredzēts visiem cietušajiem (bērniem, pusaudžiem, pieaugušajiem), kuriem pēc noziedzīgā nodarījuma ir radies fizisks un/vai garīgs kaitējums. Dienesta darbinieki nodrošina psihologa un psihoterapeita konsultācijas un informē cietušos par viņu tiesībām, kā arī var pavadīt cietušos tiesvedības laikā. Dienests piedāvā arī grupu terapiju no vardarbības ģimenē cietušajiem. Dienests piedāvā arī pakalpojumus visiem tiem, kuri viņu attiecību ar cietušo dēļ ir cietuši līdzi, un noziedzīgu nodarījumu aculieciniekiem. Attiecīgajām personām nav jāiesniedz sūdzība, lai varētu izmantot cietušo atbalsta dienesta pakalpojumus.

Personas aizsardzība apdraudējuma gadījumā

Kāda veida aizsardzība ir pieejama?

Apsūdzētā turēšana pirmstiesas apcietinājumā:

 • ja par noziedzīgo nodarījumu piemērojamais maksimālais sods paredz brīvības atņemšanu vismaz uz diviem gadiem;
 • ja pastāv risks, ka apsūdzētais atkārtoti izdarīs noziedzīgu nodarījumu;
 • ja pastāv aizbēgšanas risks.

Kas man var piedāvāt aizsardzību?

Cietušos var aizsargāt Luksemburgas policija.

Vai kāds novērtēs manu lietu, lai noskaidrotu, vai pastāv risks, ka noziedzīgā nodarījuma izdarītājs var turpināt man kaitēt?

Lemjot par iespējamu noziedzīgā nodarījuma izdarītāja turēšanu pirmstiesas apcietinājumā, ņem vērā visus dažādos aspektus.

Kāda aizsardzība ir pieejama īpaši neaizsargātiem cietušajiem?

Saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksa 48. panta 1. punktu cietušie bērni saņem tālāk izklāstīto aizsardzību.

 • Ar prokurora atļauju var veikt liecinieka vai bērna nopratināšanas audio vai video ierakstīšanu.
 • Ierakstīšanu veic, pirms tam saņemot liecinieku vai bērnu piekrišanu, ja viņiem ir vajadzīgā spriestspēja; citos gadījumos ir jāsaņem bērna likumīgā pārstāvja piekrišana. Ja pastāv pienācīgā kārtībā konstatējams bērna likumīgā pārstāvja un bērna interešu konflikta risks, ierakstīšanu var veikt tikai ar ad litem aizbildņa (administrateur ad hoc) piekrišanu, ja bērnam tāds ir iecelts, vai, ja ad litem aizbildnis nav iecelts, tikai ar skaidru un pienācīgi pamatotu prokurora piekrišanu.
 • Atkāpjoties no iepriekš minētā, ja bērns ir cietis kādā no noziedzīgajiem nodarījumiem, kas minēti Kriminālkodeksa 354.–360. pantā, 364., 365., 372.–379. pantā, 382. panta 1. un 2. punktā, 385., 393., 394., 397., 398.–405. pantā, 410. panta 1. un 2. punktā vai 442. panta 1. punktā, vai ja bērns ir liecinieks kādam no noziedzīgajiem nodarījumiem, kas minēti Kriminālkodeksa 393.–397. pantā vai 400.–401.a pantā, ierakstīšana ir jāveic 1. punktā minētajā veidā, ja vien, ņemot vērā bērna vai viņa likumīgā pārstāvja, vai, ja piemērojams, ad litem aizbildņa iebildumus pret šādu ierakstīšanu, prokurors neizlemj, ka ierakstīšana nav jāveic.
 • Ierakstu izmanto kā pierādījumu. Ieraksta oriģinālu aizzīmogo. Kopijas reģistrē uzskaitē un pievieno lietas materiāliem. Ierakstus, tos nepārvietojot, var noklausīties vai noskatīties puses un eksperts ar prokurora atļauju un viņa izraudzītā vietā.
 • Ikvienam bērnam, kas minēts 3. punktā, ir tiesības uz to, lai viņu uz tiesas sēdi pavadītu viņa izvēlēts pieaugušais, ja vien prokurors pamatotā lēmumā par attiecīgo personu, kurš pieņemts bērna interesēs vai patiesības noskaidrošanas nolūkā, neizlemj citādi.

Cilvēku tirdzniecības upuri vai no vardarbības ģimenē cietušie konkrētos apstākļos saņem īpašu aizsardzību.

Vai man ir īpašas tiesības, ja esmu bērns?

Cietušajiem, kas ir bērni, ir vairākas papildu tiesības:

 • uz to, ka noilgums, t. i., laika periods, kuram beidzoties, par noziedzīgiem nodarījumiem vairs nevar veikt kriminālvajāšanu, nesākas, kamēr viņi nav sasnieguši 18 gadu vecumu, attiecībā uz tādiem noziedzīgiem nodarījumiem kā personas seksuāla aizskaršana , izvarošana un cilvēku tirdzniecība, seksuāla izmantošana, slepkavība, uzbrukums un fiziska aizskaršana, kā arī narkotiku ļaunprātīga izmantošana un lietošana, kuri vērsti pret cietušo;
 • uz to, lai prokurors vai izmeklēšanas tiesnesis ieceļ īpašu pārstāvi, dēvētu par administrateur ad hoc (ad litem aizbildnis), ja bērna tiesības pilnībā neaizsargā vismaz viens no viņa likumīgajiem pārstāvjiem. Šāds īpašais pārstāvis aizsargā cietušā intereses un īsteno viņa kā civilprasītāja tiesības;
 • tikt informētiem par kriminālprocesa sākšanu un par tiesībām ierosināt civilprasību ar viņu likumīgā pārstāvja vai ad litem aizbildņa starpniecību;
 • uz to, lai viņu nopratināšana tiktu ierakstīta video vai audio formātā, lai izvairītos no traumas, ko var radīt liecību atkārtošana vairākas reizes tiesvedības laikā, ja tas notiek ar prokurora atļauju un pirms tam saņemot cietušo vai viņu likumīgo pārstāvju vai ad litem aizbildņu piekrišanu. Ierakstīšana ir obligāta attiecībā uz noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar personas seksuālu aizskaršanu un izvarošanu, prostitūciju, cilvēku ekspluatēšanu un tirdzniecību, slepkavību, slepkavību ar iepriekšēju nodomu, uzbrukumu un fizisku aizskaršanu, ja vien, ņemot vērā cietušā vai viņa pārstāvja iebildumus, prokurors neizlemj, ka šāda ierakstīšana nav jāveic;
 • uz to, lai viņus tiesas sēdē pavadītu viņu likumīgais pārstāvis vai viņu izvēlēta persona.

Kādas ir manas tiesības gadījumā, ja mans ģimenes loceklis ir miris noziedzīgā nodarījuma rezultātā?

Ikvienam, kura radinieks ir miris noziedzīga nodarījuma rezultātā un kurš apgalvo, ka viņam ir nodarīts kaitējums, ir tiesības iesniegt sūdzību, ceļot civilprasību kompetentajam izmeklēšanas tiesnesim.

Šādā gadījumā minētajām personām ir jo īpaši šādas tiesības:

 • pieprasīt kompensāciju no apsūdzētā;
 • tikt iesaistītam izmeklēšanā, ko veic izmeklēšanas tiesnesis;
 • prasīt, lai izmeklēšanas tiesnesis izdod rīkojumus par papildu pierādījumu iegūšanu;
 • pārsūdzēt attiecīgajā tiesas palātā konkrētu pierādījumu iegūšanu, kam ir ietekme uz viņu pilsoniskajām interesēm;
 • tikt iztaujātām tikai tad, ja šīs personas to vēlas;
 • vajadzības gadījumā tikties klātienē ar apsūdzēto;
 • piekļūt lietas materiāliem izmeklēšanas tiesneša birojā pēc apsūdzētā pirmās nopratināšanas un dienu pirms katras pierādījumu iegūšanas, attiecībā uz kuru ir vajadzīga juridiska palīdzība;
 • pēc izmeklēšanas pabeigšanas pieprasīt izmeklēšanas tiesnesim lietas materiālu kopiju;
 • pieprasīt eksperta ziņojumu, liecinieku uzklausīšanu un konfiscēto priekšmetu atdošanu;
 • piedalīties noziedzīgā nodarījuma vietas apskatē.

Kādas ir manas tiesības gadījumā, ja mans ģimenes loceklis ir cietis noziedzīga nodarījuma rezultātā?

Trešai personai, kuru skāris noziedzīgs nodarījums, kas izdarīts pret šīs personas radinieku, ir šādas tiesības:

 • pieprasīt no prokuratūras tā ziņojuma kopiju, kurā ir sniegts pārskats par noziedzīgo nodarījumu, kas skāris attiecīgo personu kā trešo personu;
 • automātiski saņemt informāciju no prokuratūras par to, kurā datumā notiks tiesas sēde lietas iztiesāšanai;
 • atkarībā no konkrētā gadījuma pieprasīt no rajona tiesas palātas kancelejas vai no policijas tiesas spriedumu, kas pasludināts lietā.

Vai man ir pieejami mediācijas pakalpojumi? Ja ir, tad ar kādiem nosacījumiem? Vai mediācijas laikā es būšu drošībā?

Mediācija krimināllietās ir alternatīva kriminālvajāšanai; tā principā ļauj atrisināt strīdu bez tiesu iejaukšanās. Mediācija starp noziedzīgā nodarījuma izdarītāju un cietušo ir iespējama tikai pirms kriminālprocesa sākšanas. Prokurors var izlemt, ka ir jāizmanto mediācija, ja viņš uzskata, ka tādējādi varētu kompensēt nodarīto kaitējumu vai izbeigt no noziedzīgā nodarījuma izrietošos traucējumus, vai veicināt noziedzīgā nodarījuma izdarītāja rehabilitāciju. Mediācijas iespēju izslēdz, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir persona, ar kuru cietušais dzīvo kopā nereģistrētās partnerattiecībās. Lai varētu izmantot mediācijas iespēju, ir vajadzīga gan noziedzīgā nodarījuma izdarītāja, gan cietušā piekrišana.

Kur ir pieejami tiesību akti, kuros izklāstītas manas tiesības?

Kriminālprocesa kodeksā, kas pieejams vietnē Legilux.

Saite atveras jaunā logāhttp://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale
Lapa atjaunināta: 08/11/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

2 - Paziņošana par noziegumu un manas tiesības izmeklēšanas vai tiesas procesa laikā

Kā es varu ziņot par noziedzīgu nodarījumu?

Noziedzīgos nodarījumos cietušie var ziņot par noziedzīgu nodarījumu (iesniegt sūdzību):

 • Luksemburgas policijai;
 • prokuroram, kura jurisdikcijā ir attiecīgais apgabals.

Lai gan par noziedzīgu nodarījumu var ziņot jebkurš, gadījumā, ja cietušie plāno piedalīties tiesvedībā kā civilprasītāji, viņiem ir jāiesniedz sūdzība personīgi vai ar sava advokāta starpniecību.

Cietušie var arī iesniegt privātsūdzību pret noziedzīgā nodarījuma izdarītāju policijas tiesai vai rajona tiesas krimināllietu palātai.

Sūdzība ir jāiesniedz vienā no Luksemburgas oficiālajām valodām, proti, luksemburgiešu, franču vai vācu valodā. Cietušie, kuri nerunā nevienā no šīm trim valodām, ir tiesīgi izmantot bezmaksas tulka pakalpojumus. Sūdzību vēlams iesniegt rakstiski (nav jāizmanto konkrēta veidlapa), un tajā ir jānorāda šāda informācija:

 • sūdzības iesniedzēja uzvārds, vārds, dzimšanas vieta un datums, nodarbošanās un dzīvesvieta;
 • notikums, kas izraisījis nodarīto kaitējumu;
 • kaitējuma veids.

Termiņš, kurā cietušajam ir jāiesniedz sūdzība, jo īpaši ir atkarīgs no noziedzīgā nodarījuma noilguma. Šis termiņš ir no viena līdz desmit gadiem.

Kā es varu uzzināt par lietas virzību?

Cietušajiem ir šādas tiesības:

 • tikt automātiski informētiem, ja viņu lieta tiek slēgta, un par slēgšanas iemesliem;
 • pēc pieprasījuma tikt informētiem par to, ka tiesa izmeklē viņu lietu;
 • pēc pieprasījuma tikt informētiem par stāvokli kriminālprocesā;
 • automātiski saņemt informāciju no prokuratūras par to, kurā datumā notiks tiesas sēde viņu lietas iztiesāšanai;
 • pēc pieprasījuma iegūt informāciju par jebkuru galīgo spriedumu kriminālprocesā.

Ja sūdzību iesniedz prokuroram, prokurors 18 mēnešos no sūdzības vai apsūdzības saņemšanas dienas hronoloģiski informē cietušo par jebkuru veikto darbību, tostarp attiecīgā gadījumā par lietas slēgšanu un slēgšanas iemeslu.

Vai man ir tiesības uz juridisko palīdzību (izmeklēšanas vai iztiesāšanas laikā)? Ja ir, tad ar kādiem nosacījumiem?

Lai nodrošinātu tiesu iestāžu pieejamību gadījumā, ja cietušajiem nav pietiekamu līdzekļu, jo īpaši attiecībā pret garantēto ienākumu minimumu, viņiem ir tiesības saņem pilnīgu bezmaksas juridisko palīdzību savu interešu aizsardzībai. Šādu palīdzību sniedz Advokātu asociācijas padome, ja cietušie to prasa un ja viņi ir:

 • Luksemburgas valstspiederīgie;
 • ārzemnieki, kuriem atļauts apmesties uz dzīvi minētajā valstī;
 • Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts valstspiederīgie;
 • ārzemnieki, kas juridiskās palīdzības jautājumā atbilstoši starptautiskam līgumam ir pielīdzināmi Luksemburgas valstspiederīgajiem.

Lai noteiktu finanšu līdzekļu pietiekamību, ņem vērā kopējos bruto ienākumus un bagātību, kā arī tajā pašā mājsaimniecībā dzīvojošo personu ienākumus. Papildus gadījumam, kad ir ierobežoti līdzekļi, cietušie var saņemt juridisko palīdzību arī tad, ja to pamato nopietni iemesli saistībā ar viņu sociālo, ģimenes vai materiālo stāvokli.

Pieteikums juridiskās palīdzības saņemšanai ir jāiesniedz, izmantojot anketu, ko var saņemt no Galvenā sociālās palīdzības dienesta (Saite atveras jaunā logāhttp://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/organismes/service-central-assistance-sociale/index.html) un kas cietušajam ir jāparaksta un jānosūta Advokātu asociācijas priekšsēdētājam, kuram ir teritoriālā piekritība (Dīkirhe vai Luksemburga).

Anketā, kas jāaizpilda, jo īpaši iekļauj šādu informāciju:

 • cietušā identitāte (uzvārds, vārds(-i), dzimšanas vieta un datums, nodarbošanās, dzīvesvieta, civilstāvoklis, valstspiederība);
 • tās tiesvedības veids, kurā ir vajadzīga juridiskā palīdzība;
 • cietušā ģimenes stāvoklis;
 • cietušā Saite atveras jaunā logāfinansiālie apstākļi.

Cietušie var arī norādīt tā (to) advokāta(-u) vārdu(-us) un uzvārdu(-us), kura(-u) iecelšanai viņi dod priekšroku atbilstoši juridiskās palīdzības shēmai, vai attiecīgā gadījumā norādīt tā advokāta vārdu un uzvārdu, kurš jau ir iecelts, lai sniegtu viņiem juridisko palīdzību.

Dokumenti, kas jāpievieno cietušo pieteikumam:

 • personu apliecinoša dokumenta kopija;
 • Saite atveras jaunā logāizziņa par reģistrāciju Kopējā sociālā nodrošinājuma centrā (Centre Commun de la Sécurité Sociale — CCSS), arī par personām, kas dzīvo viņu mājsaimniecībā;
 • par attiecīgo personu un katru mājsaimniecības locekli — maksājumu kvītis (vai CCSS izdots ienākumu apliecinājums), garantēto ienākumu minimumu apliecinošas kvītis, kvītis par bezdarbnieka pabalstu vai pensiju vai citas kvītis, kuras attiecas uz vismaz trīs iepriekšējo mēnešu laikposmu un kurās norādītas bruto summas (bankas izraksti nav pietiekams apliecinājums);
 • Nacionālā solidaritātes fonda (Fonds national de solidarité) izdots nulles bilances apliecinājums par katru mājsaimniecības locekli, ja mājsaimniecības locekļi nesaņem nekādus līdzekļus no minētā fonda;
 • ja mājsaimniecības locekļi saņem vai maksā uzturlīdzekļus, — dokuments, kurā norādīta samaksātā vai saņemtā summa (piem., bankas izraksti par pēdējiem trim mēnešiem);
 • Luksemburgas Nodokļu administrācijas (Administration des contributions directes) izdota izziņa par nekustamā īpašuma tiesību esību vai neesību par katru mājsaimniecības locekli;
 • attiecīgā gadījumā — dokumenti, kas apliecina īpašumtiesības uz ārzemēs esošu nekustamo īpašumu;
 • dokumentēti pierādījumi par kustamiem aktīviem (naudu, uzkrājumiem, akcijām, obligācijām utt.);
 • ja mājoklis tiek īrēts, — īres līguma kopija un īres maksājumu rēķini par pēdējiem trim mēnešiem;
 • ja mājsaimniecības locekļi atmaksā hipotēku, — apliecinājums par ikmēneša summas samaksu;
 • dokumentēti pierādījumi par ienākumiem no nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma;
 • dokumenti saistībā ar attiecīgo lietu.

Vai es varu prasīt, lai tiktu atlīdzināti izdevumi (saistībā ar piedalīšanos izmeklēšanā vai iztiesāšanā)? Ja varu, tad ar kādiem nosacījumiem?

Kad ir pārbaudīta līdzekļu nepietiekamība, Advokātu asociācijas padomes priekšsēdētājs vai viņa šim nolūkam deleģēta persona informē par juridiskās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu, nosūtot vienkāršu vēstuli, ja palīdzība ir piešķirta, un ierakstītu vēstuli, ja palīdzība ir atteikta. Priekšsēdētājs ieceļ advokātu, kuru cietušais ir brīvi izvēlējies, vai, ja izvēle nav izdarīta vai priekšsēdētājs izvēli uzskata par nepiemērotu, norīkotu advokātu.

Notārus un tiesu izpildītājus ieceļ ex officio tiesa, kas izskata lietu juridiskās palīdzības ietvaros.

Ja juridisko palīdzību piešķir tiesvedības laikā, cietušajam radušās izmaksas tiks atlīdzinātas.

Neatlīdzinātās izmaksas

Ja cietušais saņem juridisko palīdzību un viņam liek segt izmaksas, tās kompensēs valsts.

Krimināllietās juridiskā palīdzība netiek piešķirta, lai segtu izmaksas un naudas sodus, kas piespriesti notiesātām personām.

Vai man ir pārsūdzības tiesības, ja mana lieta tiek slēgta pirms nonākšanas tiesā?

Ja lieta tiek slēgta, pirms tā nonāk tiesā, paziņojumā norāda, ar kādiem nosacījumiem cietušais var ierosināt tiesvedību, iesniedzot privātsūdzību vai civilprasību.

Ja par noziedzīgo nodarījumu piespriežamie sodi ir kriminālsodi vai labošanas sodi, paziņojumā norāda, ka cietušie var vērsties pie valsts ģenerālprokurora, kuram ir tiesības dot valsts prokuroram rīkojumu sākt kriminālvajāšanu.

Ja pirmstiesas palāta (Chambre du conseil) nolemj krimināllietu nenodot tiesai, kas lemtu par iespējamā noziedzīgā nodarījuma izdarītāja vainu, cietušie var iesniegt pārsūdzību Apelācijas tiesas pirmstiesas palātai. Tādējādi viņiem ir tiesības iesniegt pieprasījumus un komentārus šai palātai.

Ja pirmstiesas palāta nolemj neturpināt lietas izskatīšanu faktisku, nevis tiesisku iemeslu dēļ, cietušie var iesniegt pieteikumu civiltiesai, lai saņemtu kompensāciju par kaitējumu.

Vai es varu iesaistīties tiesas prāvā?

Tāpat kā pierādījumu iegūšanas / izmeklēšanas laikā — cietušie var piedalīties tiesvedībā bez īpaša statusa vai kā civilprasītāji.

Cietušie var piedalīties gan atklātās, gan slēgtās tiesas sēdēs, bet tikai tad, ja viņi ir uzaicināti uz tiesu kā liecinieki. Viņus var uzaicināt uz tiesu arī kā lieciniekus mutvārdu paskaidrojumu sniegšanai. Šajā nolūkā viņi saņem rakstisku pavēsti no prokurora, un viņiem ir jāatbild gan uz tiesas, gan uz pretējās puses advokāta uzdotajiem jautājumiem. Tiesas sēdē cietušie sēž tiesas zāles aizmugurē, lai novērstu viņu tiešu saskarsmi ar apsūdzēto.

Civilprasītāji saņem rakstisku pavēsti par ierašanos mutvārdu paskaidrojumu sniegšanai. Arī viņiem ir tiesības piedalīties atklātās un slēgtās tiesas sēdēs, un viņiem ir jāierodas, lai iesniegtu savus pieteikumus. Principā viņi iestājas lietā pēc liecinieku nopratināšanas. Turklāt viņi var prasīt lietas argumentēšanu visos jautājumos, kas saistīti ar viņu pilsoniskajām interesēm, un liecināt par faktiem.

Kāds ir mans oficiālais statuss tiesu sistēmā? Piemēram, vai es esmu (vai varu izvēlēties būt) cietušais, liecinieks, civilprasītājs vai privātapsūdzības uzturētājs?

Tiesu sistēmā jūs oficiāli esat cietušais bez īpaša statusa. Cietušajiem ir tiesības iesaistīties tiesvedībā kā civilprasītājiem.

Kādas ir manas tiesības un pienākumi šajā statusā?

Cietušajiem ir jo īpaši šādas tiesības:

 • lietot valodu, ko viņi saprot, vai arī izmantot tulka pakalpojumus, ja tiek iesniegta sūdzība policijas dienestam;
 • bez maksas saņemt sūdzības kopiju un to dokumentu kopijas, kurus viņi ir iesnieguši sūdzības pamatošanai;
 • saņemt viņiem saprotamā valodā sagatavotu kvīti, kurā norādīts lietas numurs un viņu sūdzību iesniegšanas datums un vieta; saņemt apstiprinājumu par prokuroram iesniegto viņu sūdzību saņemšanu;
 • izmantot advokāta palīdzību vai pārstāvību;
 • tikt automātiski informētiem, ja viņu lieta tiek slēgta, un par slēgšanas iemesliem;
 • pēc pieprasījuma tikt informētiem par to, ka tiesa izmeklē viņu lietu;
 • pēc pieprasījuma tikt informētiem par stāvokli kriminālprocesā;
 • automātiski saņemt informāciju no prokuratūras par to, kurā datumā notiks tiesas sēde viņu lietas iztiesāšanai;
 • pēc pieprasījuma iegūt informāciju par jebkuru galīgo spriedumu kriminālprocesā;
 • prasīt, lai tiesnesis, kurš izskata pieteikumus par pagaidu noregulējuma pasākumiem, pieņem pagaidu nolēmumu, ar nosacījumu, ka pretējās puses atbildības esība nav nopietni apšaubāma.

Civilprasītājiem ir arī šādas tiesības:

 • pieprasīt kompensāciju no apsūdzētā;
 • tikt iesaistītam izmeklēšanā, kuru uzdevis veikt izmeklēšanas tiesnesis;
 • prasīt, lai izmeklēšanas tiesnesis izdod rīkojumus par papildu pierādījumu iegūšanu;
 • pārsūdzēt attiecīgajā tiesas palātā konkrētu pierādījumu iegūšanu, kam ir ietekme uz viņu pilsoniskajām interesēm;
 • tikt iztaujātiem tikai tad, ja viņi to vēlas;
 • vajadzības gadījumā tikties klātienē ar apsūdzēto;
 • piekļūt lietas materiāliem, izmeklēšanas tiesneša birojam pēc apsūdzētā pirmās nopratināšanas un dienu pirms katras pierādījumu iegūšanas, attiecībā uz kuru ir vajadzīga juridiska palīdzība;
 • pēc izmeklēšanas pabeigšanas pieprasīt izmeklēšanas tiesnesim lietas materiālu kopiju;
 • pieprasīt eksperta ziņojumu, liecinieku uzklausīšanu un konfiscēto priekšmetu atdošanu;
 • piedalīties noziedzīgā nodarījuma vietas apskatē.

Vai es varu sniegt liecību vai iesniegt pierādījumus tiesas procesa laikā? Ja varu, tad ar kādiem nosacījumiem?

Liecinieki var piedalīties tiesas sēdēs un, nododot zvērestu, izstāstīt tiesnesim visu, ko viņi zina par attiecīgajiem faktiem. Lieciniekiem ir jāatbild gan uz tiesas jautājumiem, gan uz pretējās puses advokāta uzdotajiem jautājumiem.

Civilprasītāji var prasīt lietas argumentēšanu visos jautājumos, kas saistīti ar viņu pilsoniskajām interesēm, un liecināt par faktiem; civilprasītāja advokāts var nopratināt ekspertus, kā arī aizstāvības lieciniekus.

Principā pieņemami ir visi pierādījumi, ar nosacījumu, ka tie tiek atzīti, pamatojoties uz iemeslu un ņemot vērā pieredzi, ka tie var palīdzēt tiesnesim pieņemt notiesājošu spriedumu. Pierādījumus var iesniegt, ja pusēm ir bijusi iespēja apmainīties ar viedokļiem un argumentiem par pierādījumiem.

Kādu informāciju es saņemšu tiesas procesa laikā?

Cietušajam tiks paziņota šāda informācija:

 • pēc pieprasījuma — stāvoklis kriminālprocesā;
 • automātiski — datums, kurā notiks tiesas sēde viņu lietas iztiesāšanai;
 • pēc pieprasījuma — jebkurš galīgais spriedums kriminālprocesā.

Vai es varēšu piekļūt lietas materiāliem?

Ja sūdzību iesniedz policijai, sūdzības iesniedzējs vai nu tūlīt, vai viena mēneša laikā no sūdzības iesniegšanas dienas bez maksas saņem sūdzības kopiju. Sūdzības iesniedzēji var arī prasīt, lai tiesa, kas izskata viņu lietu, veic īpašus procesuālus pasākumus.

Ja sūdzības iesniedzēji pievienojas tiesvedībai kā civilprasītāji, viņiem ir tiesības piekļūt lietas materiāliem izmeklēšanas tiesneša birojā pēc apsūdzētā pirmās nopratināšanas un dienu pirms katras pierādījumu iegūšanas, attiecībā uz kuru ir vajadzīga juridiska palīdzība.

Kad tiesvedība ir pabeigta, izmeklēšanas tiesnesis nodod lietas materiālus prokuroram. Jums kā civilprasītājam ir tiesības iepazīties ar lietas materiāliem vismaz astoņas darbdienas pirms lietas izskatīšanas pirmstiesas palātā.

Civilprasītājiem un personām, kuras var pierādīt, ka viņām ir likumīgas personīgās intereses, ir tiesības saņemt lietas materiālu kopijas, izņemot konfiscētu dokumentu kopijas, saprātīgā termiņā pirms noteiktā tiesas sēdes datuma. Šajā nolūkā viņiem ir jāiesniedz pieprasījums prokuroram.

Lapa atjaunināta: 08/11/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

3 - Manas tiesības pēc tiesas procesa

Vai es varu pārsūdzēt tiesas nolēmumu?

Ikvienam galīgajam spriedumam ir res judicata spēks, tiklīdz tas tiek pasludināts. Uzskata, ka spriedums atspoguļo taisnību, kamēr vien to neatceļ, īstenojot likumā paredzētu tiesiskās aizsardzības līdzekli. Tiesnesis nolēmumu par kriminālprocesu un civilprocesu parasti iekļauj vienā un tajā pašā spriedumā.

Ņemot vērā tiesības uz taisnīgu tiesu, šāds res judicata spēks ir attiecināms tikai uz personām, kuras ir bijušas kriminālprocesa puses, un uz lēmuma elementiem, par kuriem minētajām pusēm ir bijusi iespēja izklāstīt savus argumentus. Jūs kā cietušais(-sī) varat iesniegt pārsūdzību, ja bijāt tiesvedības puse un pievienojāties tiesvedībai kā civilprasītājs(-a).

Šādā statusā jums ir iespēja iesniegt pārsūdzību, bet tikai attiecībā uz savām pilsoniskajām interesēm un ja jums ir interese par prasības celšanu, t. i., ja tiesa ir noraidījusi jūsu prasību par kompensāciju vai ja jūs uzskatāt, ka piešķirtā summa ir nepietiekama.

Tas nozīmē, ka jūs nevarat iesniegt pārsūdzību tāpēc, ka nepiekrītat piespriestajam sodam, vai tāpēc, ka tiesa ir attaisnojusi atbildētāju. Tikai valsts prokurors var iesniegt pārsūdzību par tiesvedības kriminālajiem aspektiem.

Konsultējieties ar savu advokātu, lai noskaidrotu, vai ir saprātīgi iesniegt pārsūdzību. Ja advokāts uzskata, ka tas ir saprātīgi, pārsūdzība ir jāiesniedz 40 dienās tās tiesas kancelejā, kura pasludinājusi spriedumu.

Kādas ir manas tiesības pēc soda piespriešanas?

Pēc sprieduma pasludināšanas Jūs varat saņemt tā kopiju.

Jums ir arī iespēja iesniegt pārsūdzību, bet tikai tad, ja bijāt tiesvedības puse, pievienojoties tiesvedībai kā civilprasītājs(-a), un tikai attiecībā uz jūsu pilsoniskajām interesēm (sk. 1. punktu).

Ja ir plānota nosacīta atbrīvošana, jūs varat informēt par soda izpildi atbildīgo ģenerālprokuroru, ka iebilstat.

Advokāts var turpināt jūs pārstāvēt.

Vai man ir tiesības uz atbalstu vai aizsardzību pēc iztiesāšanas? Ja ir, tad cik ilgi?

Jums kā civilprasītājam(-ai) ir tiesības saņemt juridisko palīdzību jebkurā jautājumā, kas saistīts ar sprieduma īstenošanu.

Jūs kā cietušais tīšā noziedzīgā nodarījumā, kura rezultātā ir nodarīti miesas bojājumi, konkrētos apstākļos varat iesniegt Tieslietu ministrijai pieteikumu par valsts kompensāciju, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nevar jums samaksāt kompensāciju.

Policijai un tiesu sistēmai ir pienākums piedāvāt aizsardzību jums kā cietušajam. Jebkuram lēmumam par notiesātās personas nosacītu atbrīvošanu var piemērot īpašus nosacījumus, kas ir konkrēti saistīti ar sabiedrības un cietušā aizsardzību.

Kāda informācija man tiks sniegta, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītāju notiesās?

Jums ir tiesības pēc pieprasījuma iegūt informāciju par jebkuru galīgo spriedumu kriminālprocesā.

Attiecībā uz noziedzīgā nodarījuma izdarītājam piespriesto sodu — ņemiet vērā, ka notiesājošajā lēmumā ir jābūt minētiem tiesību aktu noteikumiem, kas tiek piemēroti, tos necitējot, kā arī faktiem, kas veido noziedzīgo nodarījumu, par kuru apsūdzētais ir apsūdzēts, vai piespriestajam sodam vai sodiem (Kriminālprocesa kodeksa 195. pants). Attiecībā uz jebkuru jautājumu, kas saistīts ar sprieduma īstenošanu, jūs varat sazināties ar Ģenerālprokuratūras Spriedumu īstenošanas nodaļu.

Luksemburgā personu, kura notiesāta galīgajā tiesvedībā, tur vai nu Šrāsegas [Schrassig], vai Živanišas (Givenich) cietumā.

Vai mani informēs par pārkāpēja atbrīvošanu (tostarp priekšlaicīgu vai nosacītu) vai izvairīšanos no cietumsoda?

Pamatojoties uz Kriminālprocesa kodeksa 4. panta 1. punktu, jūs, iesniedzot īpašu pieteikumu Ģenerālprokuratūrai, varat lūgt, lai jūs tiktu informēts(-a) par noziedzīgā nodarījuma izdarītāja atbrīvošanu vai izvairīšanos no cietumsoda, ja pastāv briesmas vai apzināts risks, ka jums var tikt nodarīts kaitējums, izņemot, ja šāds paziņojums ir saistīts ar identitātes risku, kaitējot noziedzīgā nodarījuma izdarītājam.

Vai mani iesaistīs lēmumu pieņemšanā par atbrīvošanu vai nosacītu atbrīvošanu? Piemēram, vai es varu sniegt paziņojumu vai iesniegt pārsūdzību?

Nē.

Lapa atjaunināta: 08/11/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

4 - Kompensācija

Kā var pieprasīt, lai noziedzīgā nodarījuma izdarītājs atlīdzinātu zaudējumus? (Piem., tiesas process, civilprasība, blakus process)

Vairumā gadījumu, ja tiesa, kas atbild par noziedzīgā nodarījuma izdarītāja tiesāšanu, atzīst, ka atbildētājs ir vainīgs, tā nosaka zaudējumu summu un procentus, kas piešķirami cietušajiem kā kompensācija par viņiem radītajiem zaudējumiem.

Lai tiesa varētu lemt par kompensāciju, cietušajiem ir jāiestājas lietā, pievienojot kriminālprocesam savu civilprasību. Cietušie var pievienot civilprasību jebkurā laikā izmeklēšanas gaitā. Cietušajiem nav jāierodas uz tiesas sēdi. Viņus var pārstāvēt advokāts, un viņi savus pieprasījumus var iesniegt rakstiski pirms tiesas sēdes.

Ja cietušie nepievieno civilprasību vai neiesniedz pieteikumus, tiesa nevar noteikt atlīdzības un procentu maksājumu piešķiršanu cietušajiem pati pēc savas iniciatīvas.

Cietušie, kuri nepievieno civilprasību kriminālprocesa laikā, nezaudē savas tiesības uz kompensāciju.

Faktiski cietušajiem joprojām būs iespēja celt prasību civiltiesās pret noziedzīgā nodarījuma izdarītāju, ja vien tas tiek darīts, pirms atbilstoši civiltiesībām iestājas noilgums, un ja viņi pierāda, ka attiecīgie fakti ir uzskatāmi par civiltiesību aizskārumu.

Tiesa uzdeva noziedzīgā nodarījuma izdarītājam atlīdzināt man zaudējumus / samaksāt kompensāciju. Kā es varu panākt, lai noziedzīgā nodarījuma izdarītājs samaksā?

Krimināltiesas uzdevums ir noteikt cietušajiem nodarītā kaitējuma apmēru, bet tā neiejaucas maksājamās zaudējumu atlīdzības un procentu piedziņas procesā.

Cietušajiem pašiem pēc galīgā sprieduma pasludināšanas ir jāveic pasākumi, lai piedzītu šo zaudējumu atlīdzību no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja.

Visbiežāk advokāts ir tas, kurš pārrauga zaudējumu un procentu piedziņu, sākotnēji cenšoties to panākt mierizlīguma ceļā, sazinoties ar notiesātās personas advokātu vai vēršoties pie tiesu izpildītāja ar prasību panākt sprieduma izpildi.

Ja notiesājošā tiesa piemēro nosacītu sodu, kas paredz pienākumu samaksāt kompensāciju, prokurors, kurš atbild par sodu izpildi, pārbauda, vai notiesātās personas izpilda savu pienākumu.

Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nesamaksā, vai valsts var man izmaksāt avansa maksājumu? Ja var, tad ar kādiem nosacījumiem?

Tiesas prāvā tiesa var noteikt pagaidu maksājuma veikšanu, piemēram, atkarībā no eksperta ziņojuma rezultāta. Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs atsakās veikt vai nevar veikt šādu maksājumu, šā jautājuma risināšanu var pārņemt Tieslietu ministrija, ja ir pierādīts, ka tas ir nepieciešams.

Vai man ir tiesības saņemt kompensāciju no valsts?

Grozītais 1984. gada 12. marta Likums par kompensāciju konkrētiem cietušajiem, kuriem noziedzīga nodarījuma rezultātā nodarīti miesas bojājumi, paredz tiesības uz kompensāciju, kas maksājama no valsts budžeta par labu konkrētiem noziedzīgos nodarījumos cietušajiem. Šis ir cietušajiem svarīgs pasākums gadījumā, ja:

uzbrukuma izdarītājs nav identificēts; agresijas īstenotājs ir identificēts, bet nav atrodams; noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir maksātnespējīgs.

Lai pretendētu uz šīm tiesībām, cietušajiem ir jāpiesakās Tieslietu ministrijā, kas pieņems lēmumu par kompensācijas prasībām sešos mēnešos. Prasībām ir jābūt sagatavotām franču, vācu vai luksemburgiešu valodā, un tajās ir jānorāda datums, vieta un precīzs faktu izklāsts. Lai pamatotu prasību, attiecīgajai vēstulei ir jāpievieno dokumentēti pierādījumi par faktiem un cietušajam nodarīto kaitējumu.

Lai cietušie būtu tiesīgi saņemt kompensāciju, viņiem ir jāatbilst konkrētiem nosacījumiem.

Cietušajiem ir vai nu regulāri un pastāvīgi jādzīvo Luksemburgas Lielhercogistē, vai arī ir jābūt Eiropas Savienības vai Eiropas Padomes dalībvalsts valstspiederīgajiem. Turklāt noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas laikā ir jābūt pilnībā nokārtotiem visiem cietušo dokumentiem Luksemburgas Lielhercogistē, vai arī cietušajiem ir jābūt cietušiem tāda noziedzīgā nodarījuma rezultātā, kas minēts Kriminālkodeksa 382. panta 1. punktā [Cilvēku tirdzniecība].

Zaudējumiem ir jābūt radītiem tādu tīšu darbību rezultātā, kas pēc būtības ir noziedzīgs nodarījums.

Zaudējumiem ir jāietver miesas bojājumi, ne tikai materiāli zaudējumi (kas neietver, piem., kompensāciju vienkāršas zādzības gadījumā).

Kaitējuma rezultātā ir jābūt būtiski traucētiem dzīves apstākļiem, ko var izraisīt ienākumu zaudēšana vai samazināšanās, ārkārtas izdevumu vai izmaksu palielināšanās vai nespēja veikt profesionālo darbību, viena mācību gada izlaišana, miesas bojājumi vai garīgs, morāls vai estētisks kaitējums, kā arī fiziskas vai garīgas ciešanas. Cietušie, kas cietuši kādā no noziedzīgajiem nodarījumiem, kuri minēti Kriminālkodeksa 372.–376. pantā, ir atbrīvoti no pienākuma iesniegt pierādījumus par fizisku vai garīgu kaitējumu, kas tiek uzskatīts par esošu.

Valsts maksā kompensāciju tikai tad, ja cietušais nevar iegūt faktisku un pietiekamu kompensāciju nekādā citā veidā (piem., no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja, no sociālā nodrošinājuma iestādes vai izmantojot personīgās apdrošināšanas segumu).

Svarīgi ir zināt, ka kompensāciju var atteikt vai samazināt tādu iemeslu dēļ kā cietušo rīcība būtiskajā laikā vai viņu attiecības ar noziedzīgā nodarījuma izdarītāju.

Ja valsts izmaksā kompensāciju cietušajiem, viņi joprojām var pievienot civilprasību un pieprasīt papildu summas no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja, ja viņi uzskata, ka kompensācija nav pietiekama. Šādā gadījumā cietušajiem ir jāinformē tiesa par to, ka viņi ir iesnieguši valstij prasību par kompensāciju vai — attiecīgā gadījumā — ir saņēmuši šādu kompensāciju no valsts.

Vai man ir tiesības saņemt kompensāciju, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs netiek notiesāts?

Cietušie ir tiesīgi saņemt kompensāciju, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs netiek notiesāts, ar nosacījumu, ka viņi ir noziedzīgā nodarījumā cietušie un uzbrukuma izdarītājs nav identificēts vai ir identificēts, bet nav atrodams, vai ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir maksātnespējīgs.

Ja tiesas prāva nenotiek un attiecīgi tiesa nenosaka kompensāciju, Tieslietu ministrija var noteikt, ka ir jāsamaksā konkrēta summa, un/vai uzdot sagatavot eksperta ziņojumu uz tās rēķina, lai noteiktu cietušajam piešķiramās kompensācijas summu.

Vai man ir tiesības saņemt ārkārtas maksājumu, kamēr vēl nav pieņemts lēmums par manu kompensācijas pieteikumu?

Pienācīgi pierādītas vajadzības gadījumā Tieslietu ministrija var noteikt maksājuma veikšanu, kamēr notiek pieteikuma izskatīšana.

Lapa atjaunināta: 08/11/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

5 - Manas tiesības uz atbalstu un palīdzību

Ja esmu cietis noziedzīga nodarījuma rezultātā, kur man ir jāvēršas pēc atbalsta un palīdzības?

– kā noziedzīgā nodarījumā cietušais(-sī) Jūs varat sazināties ar tālāk norādītajiem galvenajiem cietušo atbalsta dienestiem.

A. Valdības dienests

Galvenais sociālās palīdzības dienests (SCAS) — cietušo atbalsta dienesti (Service central d’assistance sociale (SCAS) — Services d’Aide aux Victimes (SAV)SAV Luksemburgā

Atbalsta veidi:

 • psihologa un psihoterapeita konsultācijas;
 • juridiskās informācijas dienests;
 • grupu terapija no vardarbības ģimenē cietušajiem;
 • pavada cietušos visā tiesas procesā.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Plaza Liberty Building, Entrance C
12-18 rue Joseph Junck
L-1839 Luxembourg

Tālr.: (+352) 47 58 21-627
(+352) 47 58 21-628
GSM: (+352) 621 32 65 95

E-pasts: Saite atveras jaunā logāscas-sav@justice.etat.lu
Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttps://justice.public.lu/fr/aides-informations/assistance-sociale/scas-service-aide-victimes.html

B. Nevalstiskās organizācijas (NVO)

1. Atbalsts noziedzīgos nodarījumos cietušajiem (Aide aux Victimes de la Criminalité) — Wäisse Rank Lëtzebuerg Asbl

Atbalsta veidi:

 • juridisko konsultāciju pakalpojumi;
 • morāls, finansiāls un materiāls atbalsts.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

84 rue Adolphe Fischer
L-1521 Luxembourg

Tālr.: (+352) 40 20 40

E-pasts: Saite atveras jaunā logāwrl@pt.lu
Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.benevolat.public.lu/de/espace-benevole/decouvrir-associations/chercher-association/associations/?~=/de/assoc/212

2. Atbalsta dienesti atzītiem no vardarbības ģimenē cietušajiem

Ir trīs šādi dienesti.

– SAVVD Luksemburgā no bezpeļņas asociācijas “Sievietes briesmās” (Femmes en détresse) asbl

Atbalsta veidi:

 • psihosociālās konsultācijas;
 • juridiskā informācija un atbalsts;
 • juridiska, administratīva un sociāla rakstura informācija un atbalsts pēc tam, kad prokurors ir izlicis no mājokļa vardarbības īstenotāju;
 • juridisko pasākumu plānošana;
 • cita starpā pavada cietušos tiesā, pie advokāta, pie ārsta;
 • norādījumu sniegšana;
 • konsultācijas un pasākumi aizsardzībai pret aizskaršanu;
 • cietušo aizsardzības plāna izstrāde.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tālr.: (+352) 26 48 18 62
Fakss: (+352) 26 48 18 63

E-pasts: Saite atveras jaunā logācontact@savvd.lu
Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://fed.lu/wp/services/savvd/

– PSY EALuksemburgā no bezpeļņas asociācijas “Sievietes briesmās” (Femmes en détresse)

Bērniem, kuri ir tieši un netieši cietuši no vardarbības ģimenē, saistībā ar izlikšanas rīkojumu.

Atbalsta veidi:

 • atbalsts bērniem un pusaudžiem, kuri ir cietuši no vardarbības ģimenē, saistībā ar izlikšanas pasākumu;
 • kā psiholoģiskais dienests bērniem un pusaudžiem, kuri cietuši no vardarbības ģimenē; psiholoģisks atbalsts bērniem un pusaudžiem, kuri cietuši no vardarbības ģimenē, un viņu ģimenēm.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tālr.: (+352) 26 48 20 50
Fakss: (+352) 26 48 18 63

E-pasts: Saite atveras jaunā logācontact@psyea.lu
Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://fed.lu/wp/services/psyea/

– ALTERNATIVES Didelanžā no fonda “Pro Familia (Fondation Pro Familia)

Atbalsta dienests bērniem, kuri ir tieši un netieši cietuši no vardarbības ģimenē, saistībā ar izlikšanas rīkojumu.

Atbalsta veidi:

 • atbalsts bērniem un pusaudžiem, kuri ir cietuši no vardarbības ģimenē, saistībā ar izlikšanas pasākumu.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

5, Route de Zoufftgen
L-3598 Dudelange L-1010 Luxembourg

Tālr.: (+352) 51 72 72 89

E-pasts: Saite atveras jaunā logāalternatives@profamilia.lu
Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.profamilia.lu/Enfants+Adolescents/ALTERNATIVES+_+Centre+de+consultation+pour+enfants+et+adolescents+victimes+de+violence-p-470.html

3. Konsultāciju pakalpojumi sievietēm, kuras ir atzītas no vardarbības cietušās

Atbalsta veidi:

 • konsultācijas pa tālruni;
 • psihosociālās konsultācijas;
 • juridiska, administratīva un sociāla rakstura informācija un atbalsts;
 • juridisko pasākumu plānošana;
 • sievietes tiek pavadītas citos profesionālajos dienestos — pie advokāta, tiesā, policijā;
 • iztaujāšana uzņemšanai sieviešu patversmē;
 • izglītošana un lekcijas par vardarbību ģimenē;
 • semināri un diskusiju grupas.

Ir četras šādas grupas:

– VISAVI (“Dzīvo bez vardarbības”) (VISAVI (Vivre Sans Violence)) Luksemburgā no bezpeļņas asociācijas “Sievietes briesmās” (Femmes en détresse)

Konsultāciju centrs no vardarbības ģimenē cietušām sievietēm

KONTAKTINFORMĀCIJA:

2, rue du Fort Wallis
L-2714 Luxembourg

Tālr.: (+352) 49 08 77-1
Fakss: (+352) 26 48 26 82

E-pasts: Saite atveras jaunā logāfeminfo@visavi.lu
Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://fed.lu/wp/services/visavi/

– DIENVIDU CENTRS (FOYER SUD) Ešā pie Alzetes no Luksemburgas Nacionālās sieviešu padomes (Conseil national des femmes du Luxembourg)

Konsultāciju centrs sievietēm briesmās, tostarp no vardarbības cietušajām.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

41, rue de Luxembourg
L-4220 Esch sur Alzette

Tālr.: (+352) 54 55 77 / 26 53 03 26 / 54 57 57
Fakss: (+352) 54 57 57 57

E-pasts: Saite atveras jaunā logāfoyersud@pt.lu
Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.cnfl.lu/site/foyersud.html

– Centrs “OZANAM Luksemburgā

– Centrs “OZANAM Ziemeļi” (Centre OZANAM Nord) Vilcā no fonda “Atvērto durvju nams” (Fondation Maison de la Porte Ouverte)

Konsultāciju centri sievietēm briesmās, tostarp no vardarbības cietušajām.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Ozanam Luxembourg
64, rue Michel Welter
L-2730 Luxembourg

Tālr.: (+352) 48 83 47

E-pasts: Saite atveras jaunā logāozanam@fmpo.lu
Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://fmpo.lu/foyers/centre-ozanam/

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Ozanam Nord
49, Grand-Rue
L-9530 Wiltz

Tālr.: (+352) 26 95 39 59

E-pasts: Saite atveras jaunā logāozanam.nord@fmpo.lu
Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://fmpo.lu/foyers/centre-ozanam-nord/

– PROFAMILIA Didelanžā no fonda “Pro Familia (Fondation Pro Familia)

Konsultāciju centrs sievietēm briesmās, tostarp no vardarbības cietušajām.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

5, route de Zoufftgen
L-3598 Dudelange

Tālr.: (+352) 51 72 72-41
Fakss: (+352) 52 21 88

E-pasts: Saite atveras jaunā logāfemmes@profamilia.lu
Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.cnfl.lu/

4. Konsultāciju centrs bērniem un pusaudžiem, kuri ir reģistrēti no vardarbības cietušie

Ir četri šādi centri:

– PSY EA Luksemburgā no bezpeļņas asociācijas “Sievietes briesmās” (Femmes en détresse)

Psiholoģiskais dienests bērniem un pusaudžiem vecumā no 3 gadiem līdz 21 gadam, kuri cietuši no vardarbības ģimenē vai bijuši liecinieki vardarbībai ģimenē, un viņu ģimenēm.

Atbalsta veidi:

 • psiholoģiskais atbalsts bērniem un pusaudžiem, kuri cietuši no vardarbības ģimenē, un viņu ģimenēm.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tālr.: (+352) 26 48 20 50
Fakss: (+352) 26 48 18 63

E-pasts: Saite atveras jaunā logācontact@psyea.lu
Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://fed.lu/wp/services/psyea/

– ALTERNATIVES Didelanžā no fonda “Pro Familia (Fondation Pro Familia)

Konsultāciju dienests bērniem un pusaudžiem vecumā no 0 līdz 27 gadiem, kuri cietuši no fiziskas un garīgas vardarbības, tostarp vardarbības ģimenē, vai bijuši liecinieki šādai vardarbībai, un viņu ģimenēm.

Atbalsta veidi:

 • psiholoģiskais atbalsts bērniem un viņu ģimenēm;
 • atbalsts ģimenes attiecību, savstarpējas cieņas stiprināšanai;
 • informēšana par vardarbību un preventīvais darbs.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

5, Route de Zoufftgen
L-3598 DudelangeL-1010 Luxembourg

Tālr.: (+352) 51 72 72 89

E-pasts: Saite atveras jaunā logāalternatives@profamilia.lu
Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.profamilia.lu/Enfants+Adolescents/ALTERNATIVES+_+Centre+de+consultation+pour+enfants+et+adolescents+victimes+de+violence-p-470.html

– OXYGENE Didelanžā no bezpeļņas asociācijas “Sievietes briesmās” (Femmes en détresse)

Konsultāciju un informācijas dienests briesmās esošām meitenēm (vecumā no 12 gadiem līdz 21 gadam), kuras cietušas no fiziskas, garīgas vai seksuālas vardarbības.

Atbalsta veidi:

 • individuālas iztaujāšanas;
 • atbalsts administratīvajām procedūrām;
 • palīdzība uzraudzītas pajumtes meklēšanā;
 • palīdzība iespējamai uzņemšanai Meederchershaus patversmē.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

2, rue du Fort Wallis
L-2714 Luxembourg

Tālr.: (+352) 49 41 49
Fakss: (+352) 27 12 59 89

E-pasts: Saite atveras jaunā logāinfofilles@pt.lu
Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://fed.lu/wp/services/oxygene/

– ALUPSE DIALOGUE Luksemburgā no bezpeļņas asociācijas “Alupse

Psiholoģisko konsultāciju un terapijas dienests bērniem vecumā no 0 gadiem līdz 21 gadam, kuri cietuši no fiziskas, garīgas un seksuālas vardarbības, un viņu ģimenēm.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

8, rue Tony Bourg
L- 1278 Luxembourg

Tālr.: (+352) 26 18 48-1
Fakss: (+352) 26 19 65 55

E-pasts: Saite atveras jaunā logāalupse@pt.lu
Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.alupse.lu/fr/lassociation-alupse/

5. Akreditēts konsultāciju, informācijas un palīdzības centrs briesmās esošiem vīriešiem un zēniem, kuri cietuši no vardarbības, — infoMann Luksemburgā no bezpeļņas asociācijas “actTogether

Atbalsta veidi:

 • psiholoģisks un sociāls atbalsts un konsultācijas;
 • informācijas un dokumentācijas pakalpojumi;
 • izpratnes veidošanas pasākumi un izglītošana;
 • pavada un atbalsta vīriešus viņu uzņemšanai vīriešu patversmē.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

5, Cour du Couvent
L-1362 Luxembourg

Tālr.: (+352) 27 49 65
Fakss: (+352) 27 49 65 65

E-pasts: Saite atveras jaunā logāinfo@infomann.lu
Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.infomann.lu/

6. Akreditēts konsultāciju un palīdzības centrs vardarbības (tostarp vardarbības ģimenē) īstenotājiem — “Riicht eraus Luksemburgā no Luksemburgas Sarkanā Krusta

Atbalsta veidi:

 • konsultācijas, atbalsts, palīdzība vardarbības ģimenē īstenotājiem (vīriešiem un sievietēm) un viņu uzklausīšana un pavadīšana saistībā ar izlikšanu no mājokļa, ko veic ar tiesas lēmumu piespiedu kārtā vai uz brīvprātības principa;
 • vardarbības īstenotāju informētības un atbildības veicināšana;
 • cietušo īstermiņa aizsardzība;
 • konfliktu pārvaldība un pašapziņa;
 • atbalsts personām, kas apņēmušās mainīties;
 • palīdzība tādu praktisku stratēģiju izstrādē, kas ļauj sasniegt ilgnoturīgas pārmaiņas vardarbības īstenotāju attieksmē un uzvedībā;
 • atbalsts personām, kas vēlas mainīt savu vardarbīgo attieksmi;
 • diskusiju grupa.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

73 rue Adolph Fischer
L-1520 Luxembourg

Tālr.: (+352) 27 55-5800
Sarkanā Krusta palīdzības līnija: (+352) 27 55
Fakss: (+352) 27 55-5801

E-pasts: Saite atveras jaunā logāriichteraus@croix-rouge.lu
Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.croix-rouge.lu/riichteraus/

7. Palīdzības dienests atzītiem cilvēku tirdzniecības upuriem

Ambulatora un stacionāra aprūpe visiem cilvēku tirdzniecības upuriem — sievietēm, vīriešiem un bērniem.

Ir divi koordinēti dienesti:

– SAVTEH Luksemburgā no asociācijas “Sievietes briesmās” (Femmes en détresse) asbl

– COTEH Luksemburgā no fonda “Atvērto durvju nams” (Fondation Maison de la Porte Ouverte)

Atbalsta veidi:

 • konsultācijas pa tālruni un klātienē;
 • psihosociāls atbalsts un uzraudzība;
 • psiholoģisks atbalsts un stabilizācija;
 • konsultēšanas vai medicīniskas aprūpes organizēšana;
 • cietušā pavadīšana uz kriminālizmeklēšanas nodaļu atpazīšanas nolūkos;
 • atbalsts cietušajam viņa sadarbībā ar policiju un prokuratūru;
 • cietušo pavadīšana jo īpaši juridiskās, administratīvās un sociālās procedūrās;
 • stacionārās aprūpes koordinēšana un cietušo izmitināšanas organizēšana atbilstoši viņu dzimumam un vecumam;
 • materiālā un finansiālā palīdzība;
 • informēšana par cilvēku tirdzniecības upuru tiesībām, tiesas un administratīvām procedūrām, piešķirtajiem pabalstiem;
 • sazināšanās ar NVO izcelsmes valstīs brīvprātīgas atgriešanās laikā.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

SAVTEH
BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tālr.: (+352) 26 48 26 31
Fakss: (+352) 26 48 26 82
GSM: (+352) 621 316 919

E-pasts: Saite atveras jaunā logātraite.humains@visavi.lu
Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://fed.lu/wp/services/savteh/

COTEH

Tālr.: (+352) 24 87 36 22
GSM: (+352) 621 351 884

E-pasts: Saite atveras jaunā logācoteh@fmpo.lu
Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://fmpo.lu/services/service-dassistance-aux-victimes-de-la-traite-des-etres-humains/

C. Policija

Luksemburgas Galvenā
policijas pārvalde
(Police Grand-Ducale Direction GénéraleL-2957 Luxembourg

Tālr.: (+352) 49 97-1
Ārkārtas palīdzības līnija: 113
Fakss: (+352) 49 97-20 99

E-pasts: Saite atveras jaunā logācontact@police.public.lu
Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/

D. Vietējās iestādes

Juridiskās uzņemšanas un informācijas dienests (Service d’accueil et d’information juridique):

– DĪKIRHE

Justice de paix
Place Joseph Bech
L-9211 Diekirch

Tālr.: (+352) 80 23 15

– EŠA PIE ALZETES

Justice de Paix
Place Norbert Metz
L-4239 Esch-sur-Alzette

Tālr.: (+352) 54 15 52

– LUKSEMBURGA

Cité judiciaire
Building BC
L-2080 Luxembourg

Tālr.: (+352) 22 18 46

Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.justice.public.lu/fr/aides-informations/accueil-info-juridique/

Juridiskās informācijas dienests “Sieviešu tiesības”:

PROKURATŪRA (PARQUET GÉNÉRAL)

Cité judiciaire
Building BC or CR
L-2080 Luxembourg

Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.justice.public.lu/fr/aides-informations/droits-femme/index.html

E. Ministrijas

– Tieslietu ministrija (Ministère de la Justice)

13 rue Erasme
L-2934 Luxembourg

Tālr.: (+352) 247-84537
Fakss: (+352) 26 68 48 61

E-pasts: Saite atveras jaunā logāinfo@mj.public.lu
Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.mj.public.lu/

Atbildības joma:

 • civillietas;
 • krimināllietas — kompensācija cietušajiem, juridiskā palīdzība, mediācija krimināllietās;
 • komerclietas;
 • tiesu organizācija;
 • administratīvās tiesvedības vispārējā koordinācija administratīvajās tiesās;
 • soda iestādes.

– Iekšlietu ministrija (Ministère de l’Intérieur)

BP 10
L-2010 Luxembourg

Tālr.: (+352) 247-84600
Fakss: (+352) 22 11 25

E-pasts: Saite atveras jaunā logāinfo@miat.public.lu
Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.mi.public.lu/

Atbildības jomas saskaņā ar Lielhercogistes 2015. gada 28. janvāra Dekrētu:

 • ārkārtas palīdzības dienestu koordinēšana;
 • sadarbība ar NVO.

– Iekšējās drošības ministrija (Ministère de la Sécurité intérieure)

19-21 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

Tālr.: (+352) 247-84659
Fakss: (+352) 22 72 76

E-pasts: Saite atveras jaunā logāsecretariat@msi.etat.lu
Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.gouvernement.lu/3313529/minist_securite_interieure

Atbalsts cietušajiem saskaņā ar Luksemburgas 2015. gada 28. janvāra Dekrētu:

 • Luksemburgas policija, Policijas galvenā inspekcija (Police Grand-Ducale, Inspection générale de la Police), Eiropas Tieslietu un iekšlietu policija, Starptautiskā policija, Sadarbības policija

– Iespēju vienlīdzības ministrija (MEGA) (Ministère de l’Égalité des Chances)

6A, bd. F. D. Roosevelt
Hôtel Terres Rouges
L-2921 Luxembourg

Tālr.: (+352) 247-85806
Fakss: (+352) 24 18 86

E-pasts: Saite atveras jaunā logāinfo@mega.public.lu
Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.mega.public.lu/fr/index.html

Atbildības jomas:

 • vardarbība ģimenē;
 • Profesionāļu sadarbības komiteja cīņai pret vardarbību;
 • partnerība ar MEGA akreditētajām NVO no vardarbības ģimenē cietušo un šādas vardarbības īstenotāju, briesmās esošu sieviešu un vīriešu, ar dzimumu saistītā vardarbībā cietušo un cilvēku tirdzniecības upuru ambulatorajā un stacionārajā aprūpē un šādas aprūpes pārvaldība kopā ar minētajām NVO;
 • partnerība un sadarbība ar valsts apstiprinātām NVO tādu briesmās esošu personu aprūpē, kas cietušas no vardarbības.

Cietušo atbalsta uzticības tālrunis

- Luksemburgas policija

Uzticības tālrunis: 113

Pirmdiena–piektdiena, visu diennakti

Luksemburgas Sarkanais Krusts

Uzticības tālrunis: 2755

Pirmdiena–piektdiena no plkst. 7.00 līdz 22.00

– Fraentelefon (“Sievietes briesmās”)

Uzticības tālrunis: (+352) 44 81 81

Pirmdiena–piektdiena, visu diennakti

– Fraentelefon (“Sievietes briesmās”)

Uzticības tālrunis: (+352) 44 81 81

Pirmdiena–piektdiena no plkst. 9.00 līdz 15.00

Vai atbalsts cietušajiem ir bez maksas?

Kāda veida atbalstu es varu saņemt no valsts dienestiem vai iestādēm?

Jā, atbalsts cietušajiem tiek sniegts bez maksas.

Kāda veida atbalstu es varu saņemt no nevalstiskajām organizācijām?

Skatīt atbildi uz pirmo jautājumu B punktā.

Lapa atjaunināta: 08/11/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Noziedzīgā nodarījumā cietušo tiesības kriminālprocesā - Ungārija

Personu uzskata par noziedzīgā nodarījumā cietušo, ja pret to ir vērsta darbība, kas ir noziedzīgs nodarījums saskaņā ar Ungārijas tiesību aktiem, piemēram, personai ir nodarīts kaitējums vai tās īpašums ir bojāts vai nozagts. Noziedzīgā nodarījumā cietušajam ar Ungārijas tiesību aktiem tiek piešķirtas dažādas tiesības pirms tiesas procesa (lietas izskatīšanas), tā laikā un pēc tā. Informāciju par cietušās personas tiesībām un pienākumiem kriminālprocesā var pieprasīt no izmeklēšanas iestādes, prokurora vai tiesas atkarībā no tiesas procesa posma.

Ungārijā kriminālprocess sākas ar izmeklēšanu. To parasti veic policija prokurora uzraudzībā. Kad izmeklēšana ir pabeigta, prokurors izlemj celt apsūdzības un lietu nodod tiesai, vai arī lietu slēdz izmeklēšanas posmā nepietiekamu pierādījumu dēļ vai tādēļ, ka kriminālatbildību nevar pieprasīt vai tā vairs nav piemērojama.

Ja lietu nodod tiesai, tiesa izskata savāktos pierādījumus un lemj, vai apsūdzētais ir vainīgs vai ne. Ungārijā kriminālprocesā (izņemot dažus tiesvedības veidus) tiesa pierādījumus var izskatīt arī atklātā sēdē, tāpēc liecinieku var izsaukt uz tiesas sēdi un nopratināt. Ja apsūdzēto atzīst par vainīgu, viņu notiesā un piespriež sodu. Ja apsūdzēto atzīst par nevainīgu, viņu attaisno.

Noklikšķiniet uz norādītajām saitēm, lai iegūtu nepieciešamo informāciju:

Saite atveras jaunā logā1 - Manas kā noziegumā cietušā tiesības

Saite atveras jaunā logā2 - Paziņošana par noziegumu un manas tiesības izmeklēšanas vai tiesas procesa laikā

Saite atveras jaunā logā3 - Manas tiesības pēc tiesas procesa

Saite atveras jaunā logā4 - Kompensācija

Saite atveras jaunā logā5 - Manas tiesības uz atbalstu un palīdzību

Lapa atjaunināta: 10/10/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

1 - Manas kā noziegumā cietušā tiesības

Kādu informāciju es saņemšu no iestādes (piem., policijas, prokurora) pēc tam, kad noziegums būs izdarīts, bet pirms es būšu ziņojis par to?

Kriminālprocesa likums nosaka, ka tiesai, prokuroram un izmeklēšanas iestādei pirms jebkuras procesuālās darbības ir jāinformē izpildes darbībās iesaistītās personas par viņu tiesībām un pienākumiem.

Par noziegumiem var ziņot prokuroram vai izmeklēšanas iestādei mutiski vai rakstiski. Ziņojumu var pieņemt arī cita iestāde vai tiesa, kas to nosūtīs izmeklēšanas iestādei. Likumā nav paredzētas formalitātes ziņošanai par noziegumu; par noziegumiem var ziņot, nosūtot vēstuli, pa pastu vai e-pastu, vai personīgi.

Kriminālprocess notiek ungāru valodā, bet noziegumā cietušajam, kurš neprot ungāru valodu, ir iespēja lietot savu dzimto valodu vai jebkuru citu valodu pēc viņa izvēles. Pat ja cietušais prot ungāru valodu, viņš kriminālprocesā var lietot savu dzimto valodu. Rakstiskās vai mutiskās tulkošanas izmaksas no cietušā neiekasē, un cietušajam nevar uzlikt pienākumu veikt avansa maksājumu par šādām izmaksām vai pienākumu segt šādas izmaksas.

Noziegumā cietušajam ir tiesības saņemt atbalstu no cietušo atbalsta dienesta; tas attiecas uz fiziskām personām, kuras cietušas pret viņu īpašumu vērstā noziedzīgā nodarījumā vai nodarījumā, kas izdarīts Ungārijas teritorijā, un uz jebkurām fiziskām personām, kurām nodarīts kaitējums, kas ir tiešas tādu pret īpašumu vērstu noziedzīgu darbību vai nodarījumu sekas, kas izdarīti Ungārijas teritorijā, jo īpaši miesas bojājumi vai emocionāls kaitējums, garīgs šoks vai ekonomiski zaudējumi, ar nosacījumu, ka šādas personas ir: Ungārijas pilsoņi, jebkuras ES dalībvalsts pilsoņi, jebkuras trešās valsts pilsoņi, kuri likumīgi uzturas Eiropas Savienības teritorijā, bezvalstnieki, kuri likumīgi uzturas Ungārijas teritorijā, cilvēku tirdzniecības upuri vai jebkādas citas personas, kuras uzskata par tiesīgām saņemt atbalstu, pamatojoties uz starptautiskiem līgumiem, kas noslēgti starp viņu attiecīgo valsti un Ungāriju, vai pamatojoties uz savstarpīgumu.

Valsts sniedz atbalsta pakalpojumus cietušajiem, pirms tam novērtējot viņu vajadzības, un šāds atbalsts var būt cietušo interešu aizsardzības veicināšana, tūlītējas monetārās palīdzības piešķiršana, cietušā statusa apliecinājuma izdošana, liecinieku aizsardzība un aizsargātas mītnes vietas nodrošināšana. Ja ir izpildīti likumā paredzētie nosacījumi, cietušais ir arī tiesīgs saņemt valsts kompensāciju.

Turklāt var tikt noteikta cietušā personīgā aizsardzība, ja pret personām tiek plānotas vai izdarītas vardarbīgas darbības vai nodarījumi, kas rada apdraudējumu vairākām personām, lai kavētu vai izjauktu viņu dalību kriminālprocesā vai viņu tiesību aizsardzību un viņu pienākumu izpildi, vai ja pastāv šāda nozieguma varbūtība. Pieteikumus var iesniegt vai reģistrēt tiesā, prokuratūrā vai izmeklēšanas iestādē, kas veic kriminālprocesu.

Lai nodrošinātu pret personas fizisko integritāti vai brīvību vērstu nodarījumu novēršanu vai pārtraukšanu, personīgā aizsardzība ietver cietušās personas privātā mājokļa vai citas dzīvesvietas aizsardzību, kā arī personas pārvietošanās ceļu aizsardzību un drošu piedalīšanos kriminālprocesā vai citās oficiālās darbībās.

Personīgo aizsardzību nodrošina jo īpaši ar tādiem līdzekļiem kā regulāra patrulēšana, tehniski līdzekļi, pastāvīgi komunikāciju pieslēgumi, aizsargapģērba nodrošināšana un — ja citas personīgās aizsardzības metodes ir neefektīvas — nodrošinot apsardzes personālu, ko var izvietot vietā, kuru pārvalda tiesībaizsardzības iestāde, kas ir pilnvarota noteikt un nodrošināt personīgo aizsardzību.

Ja cietušā, kurš piedalās kriminālprocesā par īpaši smagu noziedzīgu noziegumu, aizsardzību nevar nodrošināt ar personīgās aizsardzības līdzekļiem un ja cietušais sadarbojas ar iestādi un ir apdraudētā situācijā, kādēļ ir vajadzīgi īpaši piesardzības pasākumi, tad cietušais var arī piedalīties liecinieku aizsardzības programmā, kas nodrošina īpašus piesardzības pasākumus, ja vien ir izpildīti īpaši papildu nosacījumi.

Konkrētos gadījumos cietušais ir tiesīgs uz pārstāvību ar tiesvedības partnera starpniecību un, rīkojoties kā aizstājošās privātās apsūdzības uzturētājs, ir arī tiesīgs saņemt juridisko palīdzību. Šādu pārstāvību un palīdzību parasti piešķir ar nosacījumu, ka cietušajam tā ir vajadzīga, proti, ja, ņemot vērā ar cietušo vienā mājoklī dzīvojošo personu ienākumus, cietušā mēneša neto ienākumi nepārsniedz attiecīgo izdienas pensijas minimālo summu, kas noteikta, pamatojoties uz darba attiecībām (28 500 HUF 2017. gadā), un ja cietušajam nav līdzekļu, no kuriem varētu segt juridiskā pakalpojuma izmaksas.

Cietušais var būt tiesīgs pievienoties civilprasībai, lai jebkurā kriminālprocesa posmā pieprasītu no apsūdzētā kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies noziedzīga nodarījuma dēļ. Savas prasības nodrošināšanai cietušais var ierosināt apsūdzētā īpašuma sekvestrāciju, ko tiesa uzdod veikt, ja ir pamatots iemesls uzskatīt, ka prasības apmierināšana tiks apstrīdēta. Tiesa lēmumu par civilprasību iekļauj spriedumā, ar ko pieņem vai noraida ierosinājumu. Ja tas būtiski aizkavētu procesa pabeigšanu vai ja apsūdzētais tiek attaisnots, vai ja ierosinājuma iztiesāšana pēc būtības kriminālprocesā nav iespējama citu apstākļu dēļ, tiesa uzdod civilprasības izpildi ar citiem tiesiskiem līdzekļiem.

Īpašos apstākļos cietušajam ir tiesības piedalīties mediācijas procedūrā ar apsūdzēto. Mediācijas procedūru nevar veikt bez cietušā piekrišanas, un pat cietušā piekrišanas gadījumā piekrišana nav automātiska un ir atkarīga no daudziem citiem apstākļiem.

Cietušā un viņa pārstāvja personīgie izdevumi, kas radušies lietā, ir kriminālprocesa izmaksas tāpat kā cietušā izmaksas, kas radušās saistībā ar viņa klātbūtni liecinieka statusā. Lai gan tiešos izdevumus valsts nesedz avansā, cietušā izmaksas, kas radušās saistībā ar viņa klātbūtni liecinieka statusā, tiek atlīdzinātas pēc procesuālās darbības. Apsūdzētajam tiek uzdots segt kriminālprocesa izmaksas, ja viņš tiek atzīts par vainīgu.

Es nedzīvoju ES valstī, kurā noziegums tika izdarīts (ES pilsoņi un trešo valstu pilsoņi). Kā tiek aizsargātas manas tiesības?

Kriminālprocesa likums paredz tiesību aizsardzību tiesvedībā, kas ir Ungārijas jurisdikcijā, neatkarīgi no valstspiederības un dzīvesvietas. Cietušo atbalsta dienests sniedz jebkuras ES dalībvalsts valstspiederīgajiem tādus pašus pakalpojumus kā Ungārijas pilsoņiem.

Kādu informāciju es saņemšu, ja ziņošu par noziegumu?

Cietušo informē individuāli par lēmumu, kurā uzdots veikt izmeklēšanu, tikai tad, ja cietušais nav ziņojis par noziegumu. Turklāt Tiesvedības likumā ir noteiktas situācijas un lēmumi, par kuriem cietušais ir jāinformē.

Cietušajam ir tiesības saistībā ar noziegumu, kas saistīts ar viņu, pēc viņa pieprasījuma tikt informētam par aizturētās personas atbrīvošanu vai izbēgšanu, nosacītu atbrīvošanu, galīgu atbrīvošanu vai izbēgšanu, kā arī par ieslodzījuma termiņa izpildes pārtraukšanu personai, kura notiesāta uz noteiktu ieslodzījuma termiņu, tādas personas atbrīvošanu vai izbēgšanu, kurai piespriests arests, kā arī par aresta izpildes pārtraukšanu, tādas personas atbrīvošanu vai izbēgšanu, kurai noteikta piespiedu ārstēšana, personas, kurai noteikta piespiedu ārstēšana, atbrīvošanu, aiziešanu bez atļaujas un adaptācijas atvaļinājumu un — nepilngadīgu noziedzīgo nodarījumu izdarītāju izglītošanas gadījumā — pagaidu vai pastāvīgu atbrīvošanu, aiziešanu no iestādes bez atļaujas un izglītošanas pārtraukšanu.

Cietušajam ir jābūt informētam jo īpaši par šādiem lēmumiem: eksperta norīkošana, izmeklēšanas apturēšana, izmeklēšanas noslēgšana, izmeklēšanas izbeigšana, saukšana pie kriminālatbildības, saukšanas pie kriminālatbildības daļēja izlaišana, apsūdzību atcelšana un jebkuru tādu lēmumu pieņemšana, kuros ietverti noteikumi, kas tieši attiecas uz cietušo, kā arī galīga lēmuma pieņemšana.

Cietušajam jābūt informētam par visu to procesuālo darbību vietu un datumu, kurās viņš var piedalīties. Šādas darbības cita starpā var būt eksperta uzklausīšana izmeklēšanas laikā, pārbaudes, notikumu rekonstrukcijas, uzrādīšana identificēšanai, kā arī tiesvedības un atklātas tiesas sēdes tiesas procesa gaitā.

Izmeklēšanas laikā cietušais var uzzināt par ekspertu atzinumiem un materiāliem un par maksu saņemt to kopijas saistībā ar izmeklēšanas darbībām, kurās viņš var piedalīties, kā arī saņemt citu dokumentu kopijas, ja tas nav pretrunā izmeklēšanas interesēm. Pēc izmeklēšanas noslēgšanas cietušajam ir atļauts izskatīt jebkurus dokumentus, kuri attiecas uz noziedzīgo nodarījumu, kas izdarīts pret viņu.

Izmeklēšanas gaitā cietušais var iesniegt apelāciju vai sūdzību pret visiem lēmumiem, kuros ietverti noteikumi, kas tieši attiecas uz cietušo. Cietušais sūdzību cita starpā var iesniegt pret lēmumiem, kuros noraidīts viņa ziņojums par noziegumu, vai lēmumiem, ar kuriem aptur vai izbeidz izmeklēšanu.

Ja ziņojums par noziegumu tiek noraidīts vai ja izmeklēšana tiek izbeigta, kā arī konkrētos gadījumos, kad ir bijušas iesniegtas oficiālas apsūdzības attiecībā uz daļu no lēmuma par saukšanu pie kriminālatbildības, un cietušā sūdzība nav sniegusi vēlamo rezultātu, cietušais var rīkoties kā aizstājošas privātās apsūdzības uzturētājs, ievērojot likumā noteikto termiņu. Cietušais var rīkoties kā aizstājošās privātās apsūdzības uzturētājs arī tad, ja prokurors izmeklēšanā nekonstatē noziedzīgu nodarījumu, par kuru būtu jāceļ valsts apsūdzība, vai ja prokurors nav pārņēmis apsūdzības pārstāvību no privātās apsūdzības uzturētāja. Cietušais, kurš rīkojas kā aizstājošās privātās apsūdzības uzturētājs, ar sava advokāta starpniecību var ierosināt kriminālvajāšanu un var tādējādi pats iesniegt lēmumu par apsūdzētā saukšanu pie kriminālatbildības.

Tiesvedības laikā cietušais var pārsūdzēt tikai civilprasības iztiesāšanu pēc būtības, bet ne lēmumu pēc būtības. Tiesvedības laikā cietušais var rīkoties kā aizstājošās privātās apsūdzības uzturētājs, ja prokurors ir atcēlis apsūdzību.

Vai man ir tiesības uz bezmaksas tulka vai tulkotāja pakalpojumiem (kad es sazinos ar policiju vai citām iestādēm vai izmeklēšanas un tiesvedības laikā)?

Kriminālprocess notiek ungāru valodā, tomēr ungāru valodas nezināšana nav pamats diskriminācijai. Kriminālprocesā jūs gan mutiski, gan rakstiski varat lietot savu dzimto, reģionālo vai mazākumtautības valodu vai jebkuru citu valodu, ko norādāt kā tādu, kurā runājat. Šādos gadījumos jums ir tiesības bez maksas saņemt mutiskā tulka pakalpojumus un jums adresēto oficiālo dokumentu rakstiskus tulkojumus.

Kā iestāde nodrošinās to, ka es saprotu un mani saprot (ja esmu bērns; ja man ir invaliditāte)?

Iestāde centīsies sazināties ar jums vienkāršā un viegli saprotamā veidā gan mutvārdos, gan rakstiski. Informācija par jūsu tiesībām un brīdinājumi par jūsu pienākumiem tiks paziņoti viegli saprotamā veidā, ņemot vērā jūsu stāvokli un individuālās spējas. Mutiskajā saziņā iestādei ir arī jāpārliecinās, vai jūs esat sapratis jums sniegto informāciju, vai jāpaskaidro attiecīgā informācija vai brīdinājums, ja neesat to sapratis. Ja esat nepilngadīgais vai invalīds, iestādei saziņā ar jums ir jāievēro īpaša rūpība. Ja esat vājdzirdīgs, nedzirdīgs neredzīgais vai jums ir runas traucējumi, jūs varat pieprasīt zīmju valodas tulka pakalpojumus vai varat iesniegt rakstisku izklāstu mutiska izklāsta vietā.

Cietušo atbalsta pakalpojumi

Kurš sniedz atbalstu cietušajiem?

Valsts līmenī cietušo aizsardzību un juridiskās palīdzības funkcijas īsteno valdības biroji galvaspilsētā un 19 meģēs. Ja esat noziegumā cietušais, valsts aģentūras sniegs jums personalizētu bezmaksas palīdzību, kuras ietvaros jums sniegs:

 • informāciju par jūsu tiesībām un iespējām;
 • emocionālu atbalstu;
 • praktisku palīdzību un juridiskas konsultācijas vienkāršās lietās;
 • apstiprinājumu par jūsu kā cietušā statusu;
 • var sniegt arī tūlītēju monetāro palīdzību, pamatojoties uz pieteikumu, kas iesniegts piecu dienu laikā no saistītā nozieguma izdarīšanas.

Juridiskās palīdzības ietvaros valdības biroji sniedz jums bezmaksas juridiskās konsultācijas gadījumos, kad lietas fakti ir samērā skaidri, un, ja jums ir finansiāla vajadzība, jums var sniegt juridiskus pakalpojumus (piem., dokumentu sagatavošana) ar tiesiskās palīdzības starpniecību ārpus kriminālprocesa konteksta un nodrošināt pārstāvību ar tiesvedības partnera starpniecību kriminālprocesa kontekstā.

Budapeštas un meģu valdības biroju kontaktinformācija ir atrodama vietnē Saite atveras jaunā logāhttp://www.kormanyhivatal.hu/, un plašāka informācija par atbalstu cietušajiem un juridisko palīdzību ir pieejama vietnēs Saite atveras jaunā logāhttps://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalat un Saite atveras jaunā logāhttp://igazsagugyihivatal.gov.hu/jogi-segitsegnyujtas.

Ja esat kļuvis par noziegumā cietušo, papildus valsts cietušo atbalsta organizācijām jūs varat vērsties arī vairākās civilās organizācijās, piemēram:

 • labdarības apvienība “BALTAIS APLIS”, kas ir organizācijas “Victim Support Europe” biedre, sniedz finansiālu, juridisku, psiholoģisku un cita veida atbalstu, kā arī palīdzību noziegumos cietušajiem un viņu radiniekiem, galvenokārt tiem, kuriem tā ir vajadzīga viņu sociālā stāvokļa dēļ (Saite atveras jaunā logāhttp://fehergyuru.eu/),
 • Valsts krīzes telefona informācijas dienests (Orsz?gos Kr?ziskezelÅ‘ és Inform?ciós Telefonszolg?lat) sniedz palīdzību personām, kuras cietušas no vardarbības ģimenē, no vardarbīgas izturēšanās cietušiem bērniem, prostitūcijas un cilvēku tirdzniecības upuriem un vajadzības gadījumā var nodrošināt šādām personām izmitināšanu (Saite atveras jaunā logāhttp://bantalmazas.hu/),
 • NVO ESZTER Ambulance” (ESZTER Alap?tv?ny és Ambulancia) nodrošina bezmaksas psiholoģisko ārstēšanu un rehabilitāciju bērniem un pieaugušajiem, kuri cietuši no vardarbības un ir traumatizētā stāvoklī, un sniedz juridisku informāciju un konsultācijas (Saite atveras jaunā logāhttp://eszteralapitvany.hu/),
 • NVO “NANE sieviešu tiesību asociācija” uztur bezmaksas palīdzības līniju un sniedz individuālu juridisku palīdzību, kā arī nodrošina psihologa un sociālā darbinieka konsultācijas pieaugušajiem un nepilngadīgajiem, kuri cietuši no vardarbības ģimenē (Saite atveras jaunā logāhttp://nane.hu/).

Vai policija automātiski nosūtīs mani uz cietušo atbalsta dienestu?

Ja vērsīsieties policijā kā noziegumā cietušais, jūs saņemsiet no policijas rakstisku paziņojumu par attiecīgo cietušo atbalsta dienestu, un jūs informēs par jūsu iespējām saņemt cietušajiem paredzētu atbalstu, kā arī pēc pieprasījuma policija izsniegs vajadzīgo apliecinājumu, kas tiks nodots jums vai nosūtīts cietušo atbalsta dienestam.

Kā tiek aizsargāts mans privātums?

Kriminālprocesa gaitā jābūt respektētām jūsu personīgajām tiesībām un iesaistīto personu tiesībām uz cieņu, un jebkāda nevajadzīga ar jūsu privātumu saistītu datu izpaušana ir aizliegta. Šajā nolūkā, ja ir vajadzīga jūsu kā liecinieka liecība, jūs varat pieprasīt, lai tiek ievērota jūsu datu konfidencialitāte, un no šā brīža jūsu dati tiks izpausti tikai iestādei, kas uztur apsūdzību lietā.

Vai man ir jāziņo par noziegumu, pirms es varu piekļūt cietušo atbalstam?

Nepiemēro vispārēju nosacījumu, kas paredzētu, ka tiesības saņemt valsts piešķirto atbalsta pakalpojumu cietušajiem ir tikai tad, ja ir iesniegts ziņojums par noziedzīgo nodarījumu, kas izdarīts, kaitējot jums, tomēr monetāru atbalstu (kompensāciju, tūlītēju monetāro atbalstu) jūs varēsiet saņemt tikai tad, ja jums būs rakstisks pierādījums par kriminālprocesa uzsākšanu.

Personīgā aizsardzība, ja man draud briesmas

Jūs varat saņemt personīgo aizsardzību pēc kriminālprocesa uzsākšanas. Ja atrodaties apdraudētā situācijā tādēļ, ka piedalāties kriminālprocesā, jūs varat pieprasīt iestādei, kas uztur apsūdzību lietā, lai jums kā cietušajam vai lieciniekam, kā arī jūsu ģimenes locekļiem un radiniekiem nodrošina personīgo aizsardzību. Personīgo aizsardzību var ierosināt izmeklēšanas iestāde, kas uztur apsūdzību lietā, prokuratūra vai tiesa, un lēmumu pieņem policija, kas nodrošina personīgo aizsardzību.

Ja jūs ir paredzēts nopratināt kā liecinieku un jūsu liecība ir saistīta ar īpaši svarīgas lietas būtiskajiem apstākļiem, jūs var atzīt par īpaši aizsargājamu, ja no jūsu liecības gaidītie pierādījumi nav aizstājami un ja jūsu identitātes izpaušana saistībā ar jūsu dalību kriminālprocesā nopietni apdraudētu vai nu jūsu, vai jūsu radinieku dzīvību, veselību vai personīgo brīvību.

Izmeklēšanas tiesnesis lems par liecinieka atzīšanu par īpaši aizsargājamu, ko var ierosināt prokurors, tāpēc jums šā veida aizsardzība ir jāpieprasa prokuratūrā. Ja jūs atzīst par īpaši aizsargājamu liecinieku, jūs drīkst nopratināt tikai izmeklēšanas tiesnesis, un jūs nedrīkst izsaukt uz tiesu, tiks ievērota jūsu vārda, personas datu un dzīvesvietas konfidencialitāte, un tie netiks izpausti apsūdzētajam vai viņa advokātam.

Jums var arī piešķirt aizsardzību īpašas aizsardzības programmas ietvaros. Ja jūs piedalāties šādā programmā, jūs var uzaicināt uz procesuālām darbībām vai informēt par procesuālām darbībām, vai jums var nosūtīt dokumentus tikai ar tās struktūras atbildību, kura atbild par jūsu drošību, un šādas struktūras adrese tiks norādīta kā jūsu dzīvesvietas adreses. Nevienam, arī ne iestādēm, netiks nodotas tādu dokumentu kopijas, kuros ir informācija par jums, ja vien par jūsu drošību atbildīgā struktūra nebūs to atļāvusi. Šādā gadījumā jūs varat atteikties sniegt liecību, kas satur vai netieši norāda uz informāciju par jūsu jauno identitāti vai dzīvesvietu.

Ja ir izdarīta jums kaitējoša noziedzīga darbība, par kuru soda, piespriežot ieslodzījumu, jūs varat ierosināt tiesai, lai tā izdod rīkojumu par aizliegumu tuvoties jums uz laiku no 10 līdz 60 dienām.

Kādi aizsardzības veidi ir pieejami? Kurš var piedāvāt man aizsardzību?

Kriminālprocesa laikā tiesa, prokurors un izmeklēšanas iestāde pastāvīgi pārbaudīs, vai jūs, pamatojoties uz jūsu personību raksturojošiem faktiem un apstākļiem, kā arī dzīves apstākļiem un noziedzīgā nodarījuma apstākļu veidu, esat cietušais, kuram ir vajadzīga īpaša aizsardzība un kuram ir īpašas vajadzības kriminālprocesā. Šādā gadījumā pārsvarā tiesa, prokuratūra vai izmeklēšanas iestāde, kas veic kriminālprocesu, var izdot rīkojumu veikt pasākumus, lai nodrošinātu jūsu personīgo aizsardzību, ar nosacījumu, ka personīgo aizsardzību un 7. iedaļā noteikto aizsardzības programmu nodrošina policija, savukārt ierobežojošu rīkojumu var izdot tiesa.

Vai kāds novērtēs manu lietu, lai noskaidrotu, vai esmu pakļauts turpmākam noziedzīgā nodarījuma izdarītāja radīta kaitējuma riskam?

Jā. Viena no tiesas, prokuratūras un izmeklēšanas iestādes funkcijām ir novērst to, ka noziedzīgā nodarījuma izdarītājs izdara turpmākus noziedzīgus nodarījumus. Šis mērķis tiek īstenots, no vienas puses, ar piespiedu līdzekļiem, kas vērsti uz apsūdzēto un viņa personību un ietver apsūdzētā brīvības zaudēšanu vai ierobežošanu (piem., ierobežojošs rīkojums, rīkojums noteiktā laikā atgriezties mājās), un, no otras puses, ar pasākumiem, kuri nodrošina pienācīgu jūsu aizsardzību un kuros īpaši ņem vērā jūsu kā cietušā intereses.

Vai kāds izvērtēs manu lietu, lai noskaidrotu, vai pastāv risks, ka krimināltiesību sistēma var man nodarīt turpmāku kaitējumu (izmeklēšanas un tiesvedības laikā)?

Jā. Kriminālprocesā tiesai, prokuratūrai un izmeklēšanas iestādei procesuālās darbības, kurās iesaista jūs kā liecinieku, ir jāsagatavo un jāveic tā, lai tās netiktu nepamatoti atkārtotas un jums nebūtu nevajadzīgi jātiekas ar apsūdzēto. Šajā nolūkā, piemēram, jūsu konfrontēšanu ar apsūdzēto var izlaist pēc jūsu pieprasījuma vai ex officio, apsūdzēto var izvest no tiesas zāles, kad jūs nopratina, un jūs var nopratināt, izmantojot telekomunikācijas līdzekļus (pat mainot jūsu sejas vaibstus vai balsi).

Kāda aizsardzība ir pieejama īpaši neaizsargātiem cietušajiem?

Ja esat cietušais, kuram ir vajadzīga īpaša aizsardzība, pamatojoties uz jūsu personību raksturojošiem faktiem un apstākļiem un dzīves apstākļiem vai noziedzīgā nodarījuma veidu vai apstākļiem, kriminālprocess tiks veikts, ievērojot īpašu rūpību pret jums, un visas procesuālās darbības, kas skars jūs (ņemot vērā procesa intereses), tiks sagatavotas un veiktas, pēc iespējas ņemot vērā jūsu vajadzības.

Vai man ir īpašas tiesības, ja esmu nepilngadīgais?

Saskaņā ar Konvenciju par bērna tiesībām, ko Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā asambleja pieņēmusi 1989. gada 20. novembrī, Ungārijas tiesību sistēmā personu uzskata par bērnu, ja viņa nav sasniegusi 18 gadu vecumu.

Kriminālprocesā, kas skar nepilngadīgus cietušos, iestādēm un tiesu iestādēm piemēro vispārēju prasību nodrošināt starptautiskajās konvencijās noteikto bērna tiesību pilnīgu piemērošanu un jo īpaši to, ka tiek ievērots princips, ka lēmumos, kas skar nepilngadīgos, galveno uzmanību pievērš “bērna vislabākajām interesēm”.

Kriminālprocesā nepilngadīgiem cietušajiem ir papildu tiesības salīdzinājumā ar pieaugušajiem, un viņiem nodrošina plašāku aizsardzību. Ja kriminālprocesa uzsākšanas brīdī cietušais ir jaunāks par 18 gadiem, viņu uzskata par “cietušo ar īpašām vajadzībām”, bez vajadzības šajā sakarā iesniegt atsevišķu pieprasījumu.

Attiecībā uz cietušajiem ar īpašām vajadzībām piemēro vispārēju noteikumu, ka procesuālajām darbībām jābūt sagatavotām un īstenotām ar īpašu rūpību pret cietušo un pēc iespējas ņemot vērā viņa vajadzības.

Cietušajiem, kuri ir jaunāki par 18 gadiem, ir īpašas papildu tiesības salīdzinājumā ar pieaugušajiem.

 1. Noziedzīgus nodarījumus, kas izdarīti pret dzīvību un veselību vai seksuālo brīvību, un dzimumnoziegumus, kā arī noziedzīgus nodarījumus, kas vērsti pret bērna un ģimenes interesēm, vai vardarbīgus noziedzīgus nodarījumus, kas vērsti pret citām personām, izskata paātrinātā kriminālprocesā, ja bērna intereses pamato pēc iespējas ātrāku kriminālprocesa noslēgšanu. Paātrināts kriminālprocess ir jo īpaši pamatots gadījumos, kad ir tikusi būtiski apdraudēta cietušā fiziskā, garīgā vai morālā attīstība vai ja apsūdzētais laikā, kad norisinās process, ir atbildīgs par cietušā audzināšanu, uzraudzību vai aprūpi vai dzīvo kopā ar cietušo.
 2. Īpaša rūpība būtu jāievēro jebkādā mutiskā un rakstiskā saziņā ar cietušo. Nepilngadīgie ir jāinformē par viņu tiesībām un pienākumiem viņu vecumam un briedumam atbilstošā veidā, vajadzības gadījumā sniedzot īpašu skaidrojumu vai precizējumu.
 3. Nepilngadīgā aizbildnis ir jāinformē par tiesas pavēsti, un šāds paziņojums ir jāiesniedz kopā ar pieprasījumu nodrošināt nepilngadīgā klātbūtni.
 4. Nepilngadīgā likumīgais pārstāvis, atbalstītājs un aizbildnis var būt klāt, kad nepilngadīgo nopratina kā liecinieku. Persona, kura pavada liecinieku, ir tiesīga saņemt atlīdzību par tādiem pašiem izdevumiem kā liecinieks.
 5. Nepilngadīgā liecību nedrīkst pārbaudīt, izmantojot instrumentālu ticamības pārbaudi (melu detektoru).
 6. Ja likumā nav noteikts personīgās sadarbības pienākums, nepilngadīgā tiesības drīkst īstenot arī viņa likumīgais pārstāvis.
 7. Var izdot rīkojumu, ka nopratināšana ir veicama, izmantojot slēgtas ķēdes komunikācijas sistēmu (videokonferenci). Šādā gadījumā cietušo nosēdina atsevišķā telpā, un viņš var sazināties ar tiesas sēdē klātesošajiem, izmantojot ierīci, kas vienlaicīgi pārraida videoattēlu un balsi (videokonference).
 8. Ex officio vai pēc pieprasījuma tiesa var noteikt, ka lietas izskatīšanai jānotiek slēgtā tiesas sēdē, lai aizsargātu nepilngadīgo, kurš piedalās tiesas procesā.
 9. Ja prokurors vēlas nopratināt cietušo ar īpašām vajadzībām kā liecinieku kriminālprocesā, kas attiecas uz noziedzīgu nodarījumu, kurš izdarīts, vēršoties pret seksuālo brīvību, vai uz dzimumnoziegumu vai nodarījumu pret radinieku, cietušo drīkst nopratināt tikai tā paša dzimuma persona ar nosacījumu, ka to pieprasa cietušais un ka tas nekaitē procesa interesēm.

Cietušajiem, kuri ir jaunāki par 14 gadiem, ir vēl citas īpašas tiesības papildus minētajām.

 1. Cietušo var nopratināt kā liecinieku tikai tad, ja no liecības gaidītie pierādījumi nav aizstājami. Lieciniekam ir jāpiedalās konfrontācijā ar apsūdzēto tikai tad, ja tas viņam neizraisa satraukumu.
 2. Tiesas pavēstes un paziņojumi par liecinieka nopratināšanu jāizsniedz ar viņa aizbildņa starpniecību. Par tiesas pavēsti un paziņojumu ir jāinformē nepilngadīgā likumīgais pārstāvis.
 3. Pirms lēmuma par saukšanu pie kriminālatbildības iesniegšanas izmeklēšanas tiesnesis nopratina nepilngadīgo, ja ir pamatots iemesls pieņemt, ka izvaicāšana atklātā tiesas sēdē nelabvēlīgi ietekmētu nepilngadīgā personīgo attīstību. Liecinieka nopratināšanu, ko veic izmeklēšanas tiesnesis, prokuroram var ierosināt likumīgais pārstāvis, aizbildnis un advokāts, kuri rīkojas liecinieka vārdā. Ja ir izpildīti likumā paredzētie nosacījumi, prokurors ierosina nepilngadīgā nopratināšanu šādā veidā. Apsūdzētais un viņa advokāts var nebūt klāt tiesas sēdē, kuru vada izmeklēšanas tiesnesis.
 4. Liecinieku nopratina telpā, kas īpaši paredzēta nepilngadīgo nopratināšanai. Atkāpes no šī noteikuma ir pieļaujamas tikai izņēmuma gadījumos. Nopratināšanu var veikt arī, izmantojot slēgtas ķēdes komunikācijas sistēmu (videokonferenci).
 5. Tāda liecinieka nopratināšana, kurš nav sasniedzis 14 gadu vecumu, ir jāieraksta, izmantojot video vai audio ierakstīšanas ierīci. Attiecībā uz nepilngadīgajiem, kuri ir vecāki par 14 gadiem, tas ir atļauts tikai ar nosacījumu, ka tiek piešķirts avansa maksājums izmaksu segšanai.
 6. Nepilngadīgo nedrīkst izsaukt uz atklātu tiesas sēdi, ja izmeklēšanas tiesnesis ir viņu nopratinājis pirms lēmuma par saukšanu pie kriminālatbildības.
 7. Ja izmeklēšanas tiesnesis nav nepilngadīgo nopratinājis pirms lēmuma par saukšanu pie kriminālatbildības, bet vēlāk rodas vajadzība nepilngadīgo nopratināt kā liecinieku, viņu var nopratināt tikai ārpustiesas kārtībā. Ja nepilngadīgais sasniedz 14 gadu vecumu tiesvedības laikā, tad īpaši pamatotā gadījumā viņu var nopratināt arī tiesa tiesvedības laikā. Abos gadījumos ir pieļaujams neinformēt apsūdzēto un viņa advokātu.

Nozieguma rezultātā ir miris mans ģimenes loceklis? Kādas ir manas tiesības?

Cietušos, kuri ir miruši pirms vai pēc kriminālprocesa ierosināšanas, var aizstāt radinieks tiešā līnijā, laulātais, kopdzīves partneris, brālis vai māsa, likumīgais pārstāvis vai apgādājamā persona, kura tiek atbalstīta, pamatojoties uz vienošanos vai tiesību aktiem, un kurai ir atļauts īstenot cietušā tiesības.

Ja ir vairākas personas, kurām ir šādas tiesības, attiecīgās personas var izraudzīties personu, kura īsteno cietušā tiesības. Ja šādas vienošanās nav, tad persona, kura pirmā ir rīkojusies tiesvedībā, var īstenot cietušā tiesības.

Noziegumā cietušais ir mans ģimenes loceklis. Kādas ir manas tiesības?

Ja likumā nav noteikts personīgās sadarbības pienākums, cietušā tiesības drīkst īstenot arī viņa likumīgais pārstāvis. Uz pilnvarojuma pamata par pārstāvi drīkst būt jurists vai pilngadību sasniedzis radinieks.

Ja sūdzības iesniedzējs izsaka mutisku sūdzību, sūdzības iesniedzēja izraudzīta pilngadīga persona var būt klāt tiesas sēdē, lai sniegtu savu atbalstu (arī valodas atbalstu), ar nosacījumu, ka šādas personas klātbūtne nekaitē tiesvedības interesēm.

Tādu izmeklēšanas darbību gadījumā, kurās jūsu klātbūtne ir obligāta vai kurās ir pieļaujama jūsu klātbūtne, no jūsu puses var būt klāt arī jūsu pārstāvis, atbalstītājs un — ja tas nekaitē tiesvedības interesēm — jūsu norādītā persona, kura ir pilngadīga. Iepriekš minētais noteikums ir attiecināms uz cietušā uzklausīšanu un nopratināšanu liecinieka statusā.

Aizstājošās privātās apsūdzības uzturētāja nāves gadījumā viņu var aizstāt radinieks tiešā līnijā, laulātais, kopdzīves partneris, brālis vai māsa, likumīgais pārstāvis vai apgādājamā persona, kura tiek atbalstīta, pamatojoties uz vienošanos vai tiesību aktiem, trīsdesmit dienu laikā.

Vai es varu izmantot mediācijas pakalpojumus? Ar kādiem nosacījumiem? Vai es būšu drošībā mediācijas laikā?

Mediācijas procedūras galvenais mērķis ir nodrošināt apsūdzētā kompensāciju par nozieguma sekām tādā veidā, kas būtu pieņemams arī cietušajam. Tāpēc mediācijas procedūrā būtu jācenšas panākt atbilstošu vienošanos starp apsūdzēto un cietušo par kompensāciju saistībā ar nodarīto kaitējumu.

Ja ir izpildīti likumā paredzētie nosacījumi, prokurors vai — ja lieta tiek izskatīta tiesā — tiesnesis var atlikt tiesvedību uz ne vairāk kā sešiem mēnešiem un izdot rīkojumu par mediāciju.

Kriminālprocesā rīkojumu par mediāciju var izdot, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

 • to ierosinājis apsūdzētais vai cietušais vai tie ir brīvprātīgi par to vienojušies;
 • kriminālprocess sākts par noziegumu, kas vērsts pret dzīvību vai veselību, cilvēka cieņu un citām cilvēka pamattiesībām, par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu vai par noziegumu, kas vērsts pret īpašumu vai intelektuālā īpašuma tiesībām, un par noziegumu soda ar ieslodzījumu, kas nepārsniedz piecus gadus;
 • saskaņā ar Kriminālkodeksu pēc veiksmīgas mediācijas procedūras kriminālprocesu var izbeigt vai sodu var samazināt bez ierobežojuma;
 • aizdomās turētais ir atzinis savu vainu pirms viņa saukšanas pie kriminālatbildības un ir piekritis un ir spējīgs nodrošināt restitūciju ar tādiem līdzekļiem un tādā apjomā, kas ir pieņemami cietušajam;
 • kriminālprocesu var neuzsākt, ņemot vērā nozieguma veidu, to, kā tas izdarīts, un apsūdzētā personīgos apstākļus, vai arī ir pamatots iemesls, lai tiesa izvērtētu apsūdzētā nodrošināto restitūciju soda piespriešanas ietvaros.

Cietušais var ierosināt rīkojuma izdošanu par mediāciju jebkurā procesa posmā. Tomēr katrā lietā rīkojumu ar mediācijas procedūru var izdot tikai vienreiz, tāpēc, ja mediācija jebkāda iemesla dēļ noslēdzas nesekmīgi, to vairs nevar atkārtot.

Par mediācijas procedūras veikšanu atbild īpaši šim nolūkam apmācīts valsts mediators. Mediācijas procedūrā cietušais var izteikt vēlmi tikties ar apsūdzēto tikai mediatora klātbūtnē, un šajā saistībā mediators nodrošina cietušā personīgās drošības pienācīgu garantiju.

Kur ir pieejami tiesību akti, kuros noteiktas manas tiesības?

 • 1998. gada Likums XIX par kriminālprocesiem;
 • 2012. gada Likums C Kriminālkodeksu;
 • 1991. gada Likums LXIV, ar ko izsludina ANO Konvenciju par bērna tiesībām, kura parakstīta Ņujorkā 1989. gada 20. novembrī;
 • 2005. gada Likums CXXXV par atbalstu noziegumos cietušajiem un valsts kompensāciju;
 • 2003. gada Likums LXXX par juridisko palīdzību;
 • 2001. gada Likums LXXXV par kriminālprocesu dalībnieku un jurisdikcijas atbalstītāju aizsardzības programmu;
 • 2006. gada Likums CXXIII par mediācijas darbībām, kas piemērojamas krimināllietās;
 • iekšlietu ministra 2015. gada 12. decembra dekrēts Nr. 64/2015 par policijas pienākumiem saistībā ar atbalstu cietušajiem;
 • valdības 1999. gada 26. februāra dekrēts Nr. 34/1999 par nosacījumiem rīkojuma izdošanai par kriminālprocesa dalībnieku un iestādēs notiekošās tiesvedības dalībnieku personīgo aizsardzību un par noteikumiem šādas aizsardzības īstenošanai;
 • iekšlietu ministra un tieslietu ministra 2003. gada 24. jūnija kopējais dekrēts Nr. 23/2003, ar ko paredz detalizētus noteikumus par izmeklēšanu, kuru veic izmeklēšanas iestādes iekšlietu ministra pārziņā, un noteikumus par izmeklēšanas darbību reģistrēšanu, izmantojot citus līdzekļus, kas nav protokolēšana;
 • tieslietu ministra 2016. gada 23. decembra dekrēts Nr. 25/2016 par valsts atlīdzību, ko piešķir par apsūdzētā un viņa advokāta personīgajiem izdevumiem, un par kriminālprocesa dalībnieku izdevumiem un nodevām;
 • tieslietu un tiesībaizsardzības ministra 2008. gada 27. jūnija dekrēts Nr. 14/2008 par izmaksu atlīdzināšanu lieciniekiem;
 • tieslietu ministra, iekšlietu ministra un finanšu ministra 2003. gada 24. jūnija kopējais dekrēts Nr. 21/2003 par kriminālprocesa dalībnieku izmaksu iepriekšēju segšanu;
 • Valsts galvenās policijas pārvaldes 2013. gada 31. janvāra rīkojums Nr. 2/2013 par policijas pienākumiem saistībā ar atbalstu cietušajiem.
Lapa atjaunināta: 10/10/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

2 - Paziņošana par noziegumu un manas tiesības izmeklēšanas vai tiesas procesa laikā

Kā es varu ziņot par noziegumu?

Ikviens var ziņot par noziegumu.

Par noziegumiem parasti ziņo prokuroram vai izmeklēšanas iestādei:

 • personīgi (rakstiski vai mutiski) — mutiskus ziņojumus reģistrē iestādes pārstāvis, kurš jums uzdos jautājumus par nozieguma, kas izdarīts pret jums, elementiem un apstākļiem, noziedzīgā nodarījuma izdarītāja identitāti un jebkādiem pierādījumiem, kas var būt jūsu rīcībā;
 • pa tālruni — policija arī uztur bezmaksas uzticības tālruni “Liecinieks pa tālruni”, ar kura starpniecību liecinieki un cietušie var anonīmi ziņot par noziedzīgiem nodarījumiem. Bezmaksas uzticības tālruņa numurs ir 003680555111, un tas darbojas visu diennakti; ziņojumus pieņem Budapeštas Galvenā policijas pārvalde. Plašāka informācija par uzticības tālruni ir pieejama ungāru valodā Ungārijas policijas oficiālajā tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāhttp://www.police.hu/en;
 • izmantojot jebkurus citus saziņas līdzekļus, tostarp zvanot uz vienoto ES ārkārtas palīdzības izsaukuma numuru 112.

Ziņojumus var pieņemt arī citas iestādes vai tiesas, kam ir pienākums tos nosūtīt izmeklēšanas iestādei. Ja, ņemot vērā ziņojumu, ir vajadzīga steidzama rīcība, tas ir jāpieņem.

Visus saņemtos ziņojumus reģistrē nekavējoties.

Jūs varat ziņot anonīmi, proti, jums nav obligāti jānorāda savi identifikācijas dati vai kontaktinformācija. Jūsu ziņojumā jābūt iekļautai informācijai par noziegumu. Iestādes neprasa ziņojumu sniegšanai par noziegumiem izmantot īpašu veidlapu.

Nav konkrēta termiņa, kurā jāziņo par noziegumu, tomēr iestādes noraidīs jūsu ziņojumu, ja tas būs iesniegts pēc noteikta laikposma. Šis laikposms (tā sauktais noilgums) parasti ir vienāds ar maksimālo soda termiņu, ko piespriež par konkrētu nodarījumu, un ir vismaz pieci gadi.

Attiecībā uz dažiem noziegumiem jūs varat arī iesniegt privātu ierosinājumu jeb paziņojumu, kurā jūs skaidri pieprasāt vainīgā sodīšanu, un šāds privāts ierosinājums jums jāiesniedz 30 dienu laikā no brīža, kad uzzināt noziedzīgā nodarījuma izdarītāja identitāti.

Kā es varu uzzināt, kas notiek lietā?

Sūdzības iesniedzēju vai, ja ziņojumu nav iesniedzis cietušais, bet viņš ir zināms, civilprasītāju informē par izmeklēšanas uzsākšanu.

Sūdzības iesniedzējs un civilprasītājs ir jāinformē par ziņojuma noraidīšanu.

Tiesa lems un informēs jūs par:

 • jūsu prasības atļaut jums būt par aizstājošās privātās apsūdzības uzturētāju noraidīšanu;
 • procesa izbeigšanu, ja izmeklēšana, kuru uzdots veikt, pamatojoties uz ziņojumu, ko jūs iesniedzāt kā aizstājošās privātās apsūdzības uzturētājs, ir bijusi nesekmīga.

Izmeklēšanas laikā policija vai prokurors var informēt jūs par:

 • izmeklēšanas darbībām;
 • eksperta iecelšanu lietā;
 • ierobežojoša rīkojuma izdošanu pret noziedzīgā nodarījuma izdarītāju.

Jums kā noziegumā cietušajam ir vairākas privilēģijas, kas ļauj jums iegūt informāciju par izmeklēšanu:

 • jūs varat būt klāt (bet jūsu klātbūtne nav obligāta) ekspertu uzklausīšanā, notikuma vietas vai objekta apskatē, pierādījumu pārbaudes eksperimentos un uzrādīšanā atpazīšanai, un par šīm darbībām būtu jāpaziņo jums, tomēr šādu paziņojumu var nesniegt, ja to pamato ar izmeklēšanas darbības steidzamību, un šādu paziņojumu nedrīkst sniegt, ja citādi nav iespējams garantēt procesā iesaistītās personas aizsardzību;
 • jūs varat iepazīties ar jebkuru to izmeklēšanas darbību protokoliem, kurās ir atļauta jūsu klātbūtne, un ar citiem materiāliem jūs drīkstat iepazīties tikai tad, ja tas nav pretrunā izmeklēšanas interesēm;
 • tādu izmeklēšanas darbību gadījumā, kurās jūsu klātbūtne ir obligāta vai kurās ir pieļaujama jūsu klātbūtne, no jūsu puses var būt klāt arī jūsu pārstāvis, atbalstītājs un — ja tas nekaitē tiesvedības interesēm — jūsu norādītā persona, kura ir pilngadīga; ja jūs nopratina kā liecinieku, no jūsu puses papildus advokātam, kurš pārstāv jūsu intereses, var būt klāt arī jūsu norādītā persona, kura ir pilngadīga;
 • jums ir tiesības saistībā ar jūs skārušo noziegumu pēc pieprasījuma tikt informētam par:
  • pirmstiesas apcietinājumā esošā apsūdzētā atbrīvošanu vai izbēgšanu;
  • personas, kurai piespriests ieslodzījums uz noteiktu termiņu, nosacītu atbrīvošanu, galīgu atbrīvošanu vai izbēgšanu, kā arī par ieslodzījuma termiņa izpildes pārtraukšanu;
  • personas, kurai piespriests arests, atbrīvošanu vai izbēgšanu, kā arī par aresta izpildes pārtraukšanu;
  • personas, kurai noteikta piespiedu ārstēšana, atbrīvošanu vai izbēgšanu;
  • personas, kurai noteikta piespiedu ārstēšana, atbrīvošanu, aiziešanu bez atļaujas un adaptācijas atvaļinājumu;
  • nepilngadīgu noziedzīgo nodarījumu izdarītāju izglītošanas gadījumā — pagaidu vai pastāvīgu atbrīvošanu, aiziešanu no iestādes bez atļaujas un izglītošanās pārtraukšanu;
 • jūs varat iegūt ekspertu atzinumu un tādu dokumentu kopijas, kas saistīti ar izmeklēšanas darbībām, kurās ar likumu ir atļauta jūsu klātbūtne; citas kopijas var iegūt tikai tad, ja tas nav pretrunā izmeklēšanas interesēm, un tikai pēc tam, kad jūs esat liecinājis kā liecinieks; kad process ir izbeigts, jūs pēc pieprasījuma varat saņemt visu policijas vai prokurora sagatavoto dokumentu kopijas;
 • jūs varat iepazīties ar lietas materiāliem pēc izmeklēšanas beigām, iesniegt pieprasījumus un izteikt apsvērumus.

Vai man ir tiesības uz juridisko palīdzību (izmeklēšanas vai tiesvedības laikā)? Ar kādiem nosacījumiem?

Jā.

Kriminālprocesā valsts piešķir šādu juridisko palīdzību:

 • individuāls atbrīvojums no izmaksām aizstājošās privātās apsūdzības uzturētājiem;
 • tiesvedības partnera pārstāvība cietušajām pusēm, privātās apsūdzības uzturētājiem, privātpersonām un citām ieinteresētajām personām, kā arī aizstājošās privātās apsūdzības uzturētājiem.

Jums ir tiesības uz šādu palīdzību, ja tiek uzskatīts, ka jums tā ir vajadzīga, saskaņā ar Likuma par juridisko atbalstu noteikumiem, tomēr tiesības uz tiesvedības partnera pārstāvību piešķir tikai cietušajiem, privātās apsūdzības uzturētājiem un citām ieinteresētajām personām, kam tā ir vajadzīga, ja, ņemot vērā lietas sarežģītību, šo personu juridisko zināšanu trūkumu vai citus personīgos apstākļus, tās nevarētu efektīvi īstenot savas procesuālās tiesības, ja rīkotos personīgi.

Pieteikumus palīdzības saņemšanai var iesniegt juridiskās palīdzības dienestam, aizpildot šim nolūkam paredzētu veidlapu vienā eksemplārā, un pieteikuma iesniedzējiem ir jāpievieno pieteikumam dokumenti un/vai oficiāli apliecinājumi, kas pierāda tiesības saņemt palīdzību, vai arī jāuzrāda oficiāla izziņa, kas apliecina viņu tiesības saņemt palīdzību.

Pieteikumus palīdzības saņemšanai var iesniegt juridiskās palīdzības dienestam vēlākais kriminālprocesa tiesvedības posmā pirms nodalītās tiesas sēdes, ko rīko imperatīva lēmuma pieņemšanai.

Ciktāl juridiskās palīdzības dienests ļauj jums izmantot juridisko palīdzību, jūs varat izvēlēties juridiskās palīdzības sniedzēju no speciāla reģistra.

Vai es varu pieprasīt izdevumu atlīdzināšanu (par dalību izmeklēšanā/tiesvedībā)? Ar kādiem nosacījumiem?

Jā.

Ja piedalāties procesā kā cietušais, privātās apsūdzības uzturētājs, aizstājošās privātās apsūdzības uzturētājs vai civilprasītājs, jums vai jūsu pārstāvjiem tiks atlīdzināti šādi izdevumi:

 • ceļa un uzturēšanās izdevumi;
 • izmaksas, kas radušās saistībā ar atzinumu, kuru sniedz jūsu pieaicināts eksperts, ar prokuratūras/tiesas piekrišanu;
 • procesa pilnīgas vai daļējas video vai audio ierakstīšanas/stenografēšanas izmaksas;
 • vienas lietas materiālu kopijas izmaksas;
 • saziņas izmaksas (tālrunis, fakss, pasts, cits saziņas veids);
 • nodeva pārstāvjiem.

Savus un savu pārstāvju personīgos izdevumus, kā arī nodevas pārstāvjiem avansā sedzat jūs pats neatkarīgi no jūsu statusa tiesvedībā.

Izdevumi, kas radīsies saistībā ar jūsu piedalīšanos tiesvedībā liecinieka statusā (ceļa izdevumi, uzturēšanās izdevumi, iekārtošanās izdevumi, izdevumi saistībā ar brīvdienu ņemšanu darbā), tiks atlīdzināti pēc jūsu pieprasījuma.

Ceļa izdevumi: izdevumi, kas faktiski rodas saistībā ar braucienu no liecinieka dzīvesvietas līdz nopratināšanas vietai, un atpakaļceļa izdevumi.

Uzturēšanās izdevumi: ja liecinieka nopratināšana notiek laikā, uz kuru var paspēt, ja braucienu no dzīvesvietas līdz nopratināšanas vietai sāk vēlu vakarā, tad tiek atlīdzināti izdevumi, kas saistīti ar liecinieka uzturēšanos maksas naktsmītnē vai ģimenes viesnīcā.

Iekārtošanās izdevumi: iekārtošanās izdevumus lieciniekam atlīdzina, ja viņš ir tiesīgs saņemt atlīdzību par uzturēšanās izdevumiem vai ja viss brauciens no dzīvesvietas līdz nopratināšanas vietai un atpakaļceļa brauciens, ieskaitot nopratināšanas ilgumu, pārsniedz sešas stundas vienas dienas ietvaros.

Izdevumi saistībā ar brīvdienu ņemšanu darbā: liecinieks, kurš nav tiesīgs saņemt kompensāciju par darbā paņemtajām brīvdienām, lai ierastos uz nopratināšanu, ir tiesīgs saņemt atlīdzību 1,5 % apmērā no minimālās pensijas par katru darbā paņemto brīvdienu stundu, ieskaitot ceļā pavadīto laiku.

Lieciniekam, kurš bijis klāt eksperta veiktā izmeklēšanā, jānosūta izdevumus apliecinoši pierādījumi iestādei vai tiesai, kas izdevusi rīkojumu par eksperta veiktu izmeklēšanu un kas noteiks atlīdzības summu, kad būs saņemts eksperta atzinums.

Ja jūs uzturat civilprasību kā civilprasītājs, tiesa liks atbildētājam atlīdzināt jūsu personīgos izdevumus, kā arī jūsu pārstāvja personīgos izdevumus un nodevas, ja tiesas lēmumā tiks apmierināta jūsu civilprasība. Ja prasība tiek apmierināta daļēji, atbildētājam ir pienākums segt proporcionālu izmaksu summu.

Ja jūs esat aizstājošās privātās apsūdzības uzturētājs, tiesa liks atbildētājam atlīdzināt jūsu personīgos izdevumus, kā arī jūsu pārstāvja personīgos izdevumus un nodevas, ja apsūdzību pārstāv aizstājošās privātās apsūdzības uzturētājs un ja tiesa atzīst atbildētāju par vainīgu.

Vai man ir pārsūdzības tiesības, ja mana lieta tiek slēgta, nenonākot tiesā?

Cietušais var iesniegt pārsūdzību likumā noteiktajā gadījumā, ja izmeklēšanas iestāde vai prokuratūra ir noraidījusi ziņojumu vai izbeigusi izmeklēšanu. Ziņojuma noraidīšanas gadījumā cietušais var pieprasīt izmeklēšanu tikai tad, ja viņš ir iesniedzis ziņojumu.

Lēmumu par ziņojuma noraidīšanu vai lēmumu par izmeklēšanas izbeigšanu var apstrīdēt astoņu dienu laikā no lēmuma paziņošanas. Ja izmeklēšanas iestāde vai prokuratūra, kas pieņēmusi lēmumu, neatbalsta apstrīdējumu, tai apstrīdējums ir jānodod prokuroram, kurš ir tiesīgs to izspriest. Prokurora pieņemtajam lēmumam par apstrīdējumu nav piemērojami turpmāki tiesiskās aizsardzības līdzekļi.

Vai es varu iesaistīties tiesvedībā?

Pēc paziņojuma par lēmumu saukt pie kriminālatbildības tiesa nosaka datumu lietas izskatīšanai tiesā un veic sagatavošanās pasākumus lietas izskatīšanai tiesā, kā arī pavēstu un paziņojumu izsūtīšanai. Personām, kuru klātbūtne tiesvedībā ir obligāta, tiek nosūtīta pavēste par ierašanos tiesā, un personām, kuru klātbūtne tiesvedībā ir atļauta ar likumu, tiek nosūtīts paziņojums.

Tiesa lemj par rīkojuma izdošanu pierādījumu iegūšanas darbību veikšanai tiesvedības laikā. Pierādījumu iegūšanas procedūra sākas ar apsūdzētā nopratināšanu, un cietušais parasti ir pirmais no lieciniekiem, kurus nopratina. Liecinieka nopratināšanas laikā nav pieļaujama citu vēl nenopratināto liecinieku klātbūtne. Tomēr ir pieļaujama atkāpe no šā noteikuma, proti, kad cietušo nopratina kā liecinieku. Visā tiesvedības laikā var būt klāt cietušā likumīgais pārstāvis, lai cietušais ar likumīgā pārstāvja starpniecību būtu informēts par visām pierādījumu iegūšanas procedūrām, kas notikušas viņa prombūtnes laikā.

Kāds ir mans oficiālais statuss tiesvedības sistēmā? Piemēram, vai es esmu vai varu izvēlēties būt cietušais, liecinieks, civilprasītājs vai privātās apsūdzības uzturētājs?

Saskaņā ar procesuālajām tiesībām cietušais var piedalīties kriminālprocesā kādā no šiem četriem statusiem:

 • liecinieks — persona, kurai var būt informācija par pierādāmo faktu;
 • civilprasītājs — cietušais, kurš ceļ civilprasību (visbiežāk tā ir prasība par zaudējumu atlīdzināšanu) kriminālprocesā;
 • privātās apsūdzības uzturētājs — dažu likumā noteiktu noziedzīgu nodarījumu gadījumā cietušais var pats pārstāvēt apsūdzību kā privātās apsūdzības uzturētājs;
 • aizstājošās privātās apsūdzības uzturētājs — dažu tādu noziedzīgu nodarījumu gadījumā, par kuriem citos gadījumos ceļ valsts apsūdzību, kā to nosaka likums, cietušais var pārstāvēt prokuroru.

Ja to uzskata par nepieciešamu pierādījumu iegūšanas procedūrai, cietušajam ir pienākums likumā noteiktajos gadījumos un veidos sniegt liecību vai citādi sniegt ieguldījumu procedūrā. Turpretī to, vai rīkoties kā civilprasītājam, privātās apsūdzības uzturētājam vai aizstājošās privātās apsūdzības uzturētājam, izlemj tikai cietušais.

Kādas ir manas tiesības un pienākumi šādā statusā?

Katrā kriminālprocesa posmā cietušajam ir šādas tiesības:

 1. būt klāt procesuālajās darbībās un procesa gaitā iepazīties ar dokumentiem, kas skar viņu (ja vien likumā nav noteikts citādi);
 2. izteikt ierosinājumus un iebildumus jebkurā procesa posmā;
 3. saņemt no tiesas, prokurora un izmeklēšanas iestādes informāciju par savām tiesībām un pienākumiem kriminālprocesā;
 4. likumos noteiktajos gadījumos iesniegt pieteikumu par tiesiskās aizsardzības līdzekli;
 5. saistībā ar noziegumu, kas viņu skar, pēc pieprasījuma saņemt informāciju par aizturētā apsūdzētā, apsūdzētā, kuram piespriests noteikts ieslodzījuma termiņš, vai apsūdzētā, kuram noteikta piespiedu ārstēšana, atbrīvošanu vai izbēgšanu.

Ja izmeklēšanas iestāde, prokuratūra vai tiesa to uzskata par nepieciešamu pierādījumu iegūšanas procedūrai, cietušajam ir pienākums likumā noteiktajos gadījumos un veidos sniegt liecību vai citādi sniegt ieguldījumu procedūrā. Tas galvenokārt nozīmē izpildīt pienākumu sniegt liecību, izņemot gadījumus, kad cietušo nekādā ziņā nedrīkst nopratināt kā liecinieku (piem., advokāta un klienta saziņas konfidencialitāte, garīdznieka noslēpums), un gadījumus, kad cietušais var atteikties sniegt liecību (piem., apsūdzētā radinieks vai cietušie, kuri, sniedzot liecību, apsūdzētu sevi vai savus radiniekus).

Cietušais var piedalīties kā civilprasītājs kriminālprocesā un, jau ziņojot par noziegumu, var norādīt, ka plāno celt civilprasību (parasti tā ir prasība par zaudējumu atlīdzināšanu). Par civilprasību celšanu nav jāmaksā nodeva. Šādā gadījumā tiesa lemj par apsūdzētā kriminālatbildību un civilprasību viena kriminālprocesa ietvaros, kas ir izdevīgi civilprasītājam, jo viņam nav jāuzsāk civilprocess. Kriminālprocesa laikā civilprasītājs var ierosināt apsūdzētā īpašuma sekvestrāciju, ja ir pamatots iemesls uzskatīt, ka prasības apmierināšana tiks apstrīdēta.

Likumā noteiktu noziedzīgo nodarījumu gadījumā (uzbrukums, privātās dzīves aizskaršana, korespondences noslēpuma pārkāpums, apmelošana, neslavas celšana un necieņas izrādīšana) cietušais var rīkoties kā privātās apsūdzības uzturētājs. Iepriekšminēto noziedzīgo nodarījumu gadījumā cietušajam jāziņo par noziegumu 30 dienu laikā no brīža, kad cietušais uzzinājis noziedzīgā nodarījuma izdarītāja identitāti. Cietušajam ziņojumā jānorāda visi pierādījumi par noziegumu un ir skaidri jāpaziņo, vai viņš pieprasa apsūdzētā sodīšanu.

Par noziegumu var ziņot tiesai mutiski vai rakstiski. Tiesa uzdos veikt izmeklēšanu, ja apsūdzētā identitāte, personas dati vai dzīvesvieta nav zināmi vai ja ir jānosaka pierādījumu atrašanās vieta. Tiesa izbeigs procesu, ja izmeklēšanas laikā nebūs iespējams noteikt noziedzīgā nodarījuma izdarītāja identitāti.

Tiesa noteiks personisku uzklausīšanu, kurā tā centīsies samierināt cietušo un apsūdzēto. Ja samierināšanas mēģinājums būs veiksmīgs, tiesa izbeigs procesu; citos gadījumos process tiks turpināts atklātā tiesas sēdē.

Ja cietušais atsauks vai atcels apsūdzību, process tiks izbeigts. Līdzīgas sekas būs tad, ja cietušais neieradīsies uz personisko uzklausīšanu vai tiesas sēdi un iepriekš nebūs pienācīgi pamatojis savu neierašanos vai ja cietušo nav iespējams izsaukt uz tiesu, jo viņš nav informējis par adreses maiņu.

Privātās apsūdzības uzturētājam ir visas tiesības, ko sniedz apsūdzības pārstāvība, tostarp tiesības, ko var īstenot tiesas procesa laikā, un tiesības uz tiesiskās aizsardzības līdzekļiem pret tiesas pieņemtajiem lēmumiem.

Kad izmeklēšanas laikā pieejamie tiesiskās aizsardzības līdzekļi ir izsmelti, dažos gadījumos cietušajam ir iespēja rīkoties kā aizstājošās privātās apsūdzības uzturētājam un pašam pārstāvēt tiesā šādas lietas. Cita starpā jūs varat rīkoties kā aizstājošās privātās apsūdzības uzturētājs arī tad, ja ziņojums par noziedzīgo nodarījumu ir noraidīts vai izmeklēšana ir izbeigta, pamatojot ar to, ka attiecīgā darbība nav bijusi noziedzīgs nodarījums, vai ja pastāv iemesli, lai nepiespriestu sodu (piem., spaidi, maldība, likumīga pašaizsardzība vai nenovēršams apdraudējums). Ja konkrētā gadījumā saskaņā ar likumu ir iespējams rīkoties kā aizstājošās privātās apsūdzības uzturētājam, prokurors, kurš lemj par apstrīdējumu, īpaši informē cietušo par šādu iespēju.

Ja apstrīdējums tiek noraidīts ziņojuma noraidīšanas vai izmeklēšanas izbeigšanas dēļ, cietušajam ir ļauts prokuratūras oficiālajās telpās iepazīties ar dokumentiem, kuri attiecas uz noziegumu, kas izdarīts pret viņu. Cietušais, kurš rīkojas kā aizstājošās privātās apsūdzības uzturētājs, var ierosināt kriminālvajāšanu pirmās instances prokuratūrai, kura uzturējusi apsūdzību lietā, 60 dienu laikā no viņa apstrīdējuma noraidīšanas. Aizstājošās privātās apsūdzības uzturētāja juridiskā pārstāvība (ar advokāta starpniecību) ir obligāta. Par kriminālvajāšanas ierosinājuma pieņemamību lemj tiesa.

Vai es varu sniegt liecību tiesvedības laikā vai iesniegt pierādījumus? Ar kādiem nosacījumiem?

Cietušajam ir tiesības tikt uzklausītam kriminālprocesa laikā. Saskaņā ar likuma noteikumiem cietušajam ir ne tikai pienākums, bet arī tiesības sadarboties pēc saviem ieskatiem pierādījumu iegūšanas procedūrā. Cietušais var liecināt un var arī sniegt pierādījumus citos veidos (piem., iesniedzot dokumentētus pierādījumus attiecīgajai iestādei). Cietušais var izteikt ierosinājumus un iebildumus jebkurā procesa posmā. Parasti cietušais ir pirmais no lieciniekiem, kurus nopratina.

Kad prokurors ir beidzis apsūdzības runu, cietušais var izteikties un norādīt, vai viņš pieprasa apsūdzētā saukšanu pie kriminālatbildības un sodīšanu. Civilprasītājs var sniegt paziņojumu saistībā ar civilprasību, kuras izpildi ir plānots panākt.

Kādu informāciju es saņemšu tiesvedības laikā?

Pirms tiesvedības uz tiesu izsauktais liecinieks var sazināties ar tiesas liecinieku atbalsta personu, lai saņemtu pienācīgu informāciju. Tiesas liecinieku atbalsta persona ir tiesas administrators, kurš sniedz lieciniekam informāciju par liecību sniegšanu un palīdz sagatavoties, lai ierastos liecināt. Liecinieku atbalsts neietver informāciju par lietu, un tas nedrīkst ietekmēt liecinieku.

Kriminālprocesā cietušajam ir tiesības saņemt informāciju par viņa tiesībām un pienākumiem un par lietu, un, ja vien likumā nav paredzēts citādi, būt klāt procesuālo darbību veikšanā un iepazīties ar dokumentiem par noziegumu, kas izdarīts pret viņu, kā arī saņemt dokumentu kopijas pēc izmeklēšanas pabeigšanas.

Cietušais ir jāinformē par lēmumu saukt pie kriminālatbildības un par visiem lēmumiem, kas skar viņu, kā arī par galīgo lēmumu.

Vai es varēšu piekļūt tiesas materiāliem?

Cietušajam ir tiesības iepazīties ar dokumentiem, kuri attiecas uz noziegumu, kas izdarīts pret viņu, un saņemt to kopijas jebkurā laikā pēc izmeklēšanas pabeigšanas.

Tiesai ir jānodrošina tiesības iepazīties ar dokumentiem tā, lai tiktu novērsta nevajadzīga privātuma datu izpaušana. Tomēr dokumentu kopiju izsniegšanu var ierobežot, tikai pamatojoties uz tādiem apsvērumiem kā cilvēka cieņa, personiskuma tiesības un tiesības uz cieņu.

Lapa atjaunināta: 10/10/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

3 - Manas tiesības pēc tiesas procesa

Vai es varu pārsūdzēt lēmumu?

Cietušais var pārsūdzēt lēmumu, ja viņš ir arī aizstājošas privātās apsūdzības uzturētājs, privātās apsūdzības uzturētājs vai civilprasītājs vai ja lēmumā ir ietverts noteikums, kas ļauj to pārsūdzēt. Civilprasītājs var iesniegt pārsūdzību par noteikumu, ar kuru civilprasība ir izspriesta pēc būtības. Ja lēmumā ir iekļauti jebkādi citi noteikumi, kas attiecas uz cietušo, cietušais var pārsūdzēt šādus noteikumus.

Kādas ir manas tiesības pēc soda piespriešanas?

Ja par piespriesto sodu pārsūdzība ir iesniegta pirmajā vai otrajā instancē, cietušajam ir tiesības būt klāt tiesvedībā un atklātajā sēdē, kas notiek otrās vai trešās instances tiesā, piekļūt dokumentiem, kas sagatavoti tiesas procesa gaitā, izteikt priekšlikumus un iebildumus un uzrunāt tiesu pēc tam, kad prokurors ir beidzis savu noslēdzošo runu.

Vai man ir tiesības uz atbalstu vai aizsardzību pēc tiesvedības? Cik ilgi?

Atbilde uz šo jautājumu, ciktāl tas attiecas uz atbalstu cietušajiem, ietilpst Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieka tiesiskuma un privāttiesību aktu jautājumos un Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieka tieslietu metodikas pārvaldības jautājumos pienākumos, savukārt attiecībā uz cietušo aizsardzību atbildes sniegšana ietilpst Iekšlietu ministrijas pienākumos.

Kādu informāciju es saņemšu, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājam tiks piespriests sods?

Tiesai ir jāizsniedz cietušajam spriedums, no kura cietušais var uzzināt informāciju par soda saturu, proti, apsūdzētajam piespriestā soda mēra vai viņam piemēroto pasākumu veidu, apjomu un saturu.

Vai mani informēs gadījumā, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs tiks atbrīvots (tostarp atbrīvots priekšlaikus vai nosacīti) vai izbēgs no ieslodzījuma vietas?

Cietušais vai — ja cietušais ir miris — persona, kura īsteno viņa tiesības, ir tiesīgi pēc pieprasījuma saņemt turpmāk norādīto informāciju saistībā ar noziegumu, kas skar cietušo:

a) par pirmstiesas apcietinājumā esošā apsūdzētā atbrīvošanu vai izbēgšanu;

b) par personas, kurai piespriests ieslodzījums uz noteiktu termiņu, nosacītu atbrīvošanu, galīgu atbrīvošanu vai izbēgšanu, kā arī ieslodzījuma termiņa izpildes pārtraukšanu;

c) par personas, kurai piespriests arests, atbrīvošanu vai izbēgšanu, kā arī aresta izpildes pārtraukšanu;

d) par personas, kurai noteikta piespiedu ārstēšana, atbrīvošanu vai izbēgšanu;

e) par personas, kurai noteikta piespiedu ārstēšana, atbrīvošanu, aiziešanu bez atļaujas un adaptācijas atvaļinājumu un

f) nepilngadīgu noziedzīgo nodarījumu izdarītāju izglītošanas gadījumā — par pagaidu vai pastāvīgu atbrīvošanu, aiziešanu no iestādes bez atļaujas un izglītošanās pārtraukšanu.

Vai es tikšu iesaistīts lēmumu pieņemšanā par atbrīvošanu vai nosacītu atbrīvošanu? Piemēram, vai es varu sniegt paziņojumu vai iesniegt pārsūdzību?

Ieslodzījuma pēdējo dienu nosaka brīvības atņemšanas iestāde, un attiecīgajā dienā tā veic pasākumus notiesātās personas atbrīvošanai. Ja brīvības atņemšanas iestāde ierosina notiesātās personas nosacītu atbrīvošanu, sodu piespriedušais tiesnesis rīko uzklausīšanu, par kuru cietušo neinformē un kurā viņam nav atļauts piedalīties. Cietušais nevar sniegt paziņojumu vai pārsūdzēt tiesas lēmumu, kas pieņemts jautājumā par nosacītu atbrīvošanu.

Lapa atjaunināta: 10/10/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

4 - Kompensācija

Kāds ir process zaudējumu atlīdzības pieprasīšanai no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja? (piem., lietas izskatīšana tiesā, civilprasība, saistītā procedūra)

Pārsvarā kriminālprocesos prasību par tādu zaudējumu atlīdzināšanu, ko izraisījusi darbība, kas ir apsūdzības priekšmets, cietušais var uzturēt kā civilprasītājs. Šādā gadījumā procedūru, ko veic kā daļu no kriminālprocesa civilprasības izpildei, dēvē par saistīto procedūru. Civilprasību izpildi var panākt arī ar citiem tiesiskiem līdzekļiem. Tas, ka cietušais nav rīkojies kā civilprasītājs, neliedz iespēju panākt prasības izpildi. Ievērojot Civilprocesa kodeksā paredzētos nosacījumus, civilprasības izpildi cietušā vietā var panākt arī prokurors.

Tiesa uzdeva noziedzīgā nodarījuma izdarītājam atlīdzināt man zaudējumus / izmaksāt kompensāciju. Kā es varu panākt to, lai noziedzīgā nodarījuma izdarītājs veic maksājumu?

Izpildes procesu var uzsākt 30 dienu laikā no tiesas noteikto pienākumu izpildes termiņa beigām. Šajā sakarā tiesa izdos izpildrakstu, pamatojoties uz to kriminālprocesā pieņemtā lēmuma daļu, kas attiecas uz civilprasību.

Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nemaksā, vai valsts var samaksāt man avansu? Ar kādiem nosacījumiem?

Valsts nevar jums samaksāt avansu. Tomēr, ja pret jums ir izdarīts tīšs vardarbīgs noziedzīgs nodarījums, kura rezultātā jums ir nodarīti miesas bojājumi un kaitējums jūsu veselībai, jūs varat saņemt valsts kompensāciju. Valsts kompensācija nav atkarīga no civilprasības, tomēr, ja jums radītie zaudējumi vai kaitējums ir kompensēti no citiem avotiem (piem., tos ir segusi tiesa vai apdrošinātājs) trīs gadu laikā no dienas, kad lēmums par jūsu pieteikumu pēc būtības kļuvis galīgs, jums tiks prasīts atmaksāt valsts piešķirto kompensāciju.

Vai man ir tiesības uz kompensāciju no valsts?

Jums ir tiesības saņemt valsts kompensāciju, ja pret jums ir izdarīts tīšs vardarbīgs noziedzīgs nodarījums, kura rezultātā ir nodarīts kaitējums jūsu fiziskajai integritātei un veselībai.

Jums ir tiesības saņemt valsts kompensāciju arī tad, ja esat šāda cietušā tuvs radinieks vai apgādājamais vai ja esat sedzis mirušā cietušā apbedīšanas izmaksas.

Valsts kompensāciju var saņemt tikai cietušie, kas atzīti par tādiem, kuriem tā ir vajadzīga, pamatojoties uz viņu finansiālo stāvokli vai citiem likumā paredzētiem nosacījumiem.

Jūs varat iesniegt pieteikumu par valsts kompensāciju jebkurā cietušo atbalsta dienestā (rajona pārvaldē). Lemjot par jūsu pieteikumu, attiecīgā iestāde izvērtēs cēloņsakarību starp zaudējumu summu un noziedzīgo nodarījumu.

Pieteikumus par kompensāciju parasti var iesniegt trīs mēnešu laikā no nozieguma izdarīšanas dienas, un maksimālā kompensācijas summa 2017. gadā ir 1 599 105 HUF.

Vai man ir tiesības uz kompensāciju, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs netiek notiesāts?

Ja jūsu ziņojums par noziegumu ir noraidīts, izmeklēšana ir izbeigta vai apsūdzētais ir attaisnots, pamatojoties uz likumā noteiktajiem izņēmumiem (proti, nepilngadība, nopietni garīgi traucējumi, spaidi, maldība, likumīga pašaizsardzība, galēja nepieciešamība vai augstāka līmeņa pavēles izpilde), jums ir tiesības saņemt valsts kompensāciju.

Valsts kompensācija nav atkarīga no civilprasības, tomēr, ja jums radītie zaudējumi vai kaitējums ir kompensēti no citiem avotiem (piem., tos ir segusi tiesa vai apdrošinātājs) trīs gadu laikā no dienas, kad lēmums par jūsu pieteikumu pēc būtības kļuvis galīgs, jums tiks prasīts atmaksāt valsts piešķirto kompensāciju.

Ja jūs savas civiltiesības īstenojat ārpus kriminālprocesa, tad kriminālatbildības jautājums un kompensācijas jautājums tiks savstarpēji nošķirti, proti, abos procesos var pieņemt spriedumus ar atšķirīgu saturu.

Vai man ir tiesības uz ārkārtas maksājumu, kamēr es gaidu lēmumu par savu kompensācijas prasību?

Jums kā noziegumā vai likumpārkāpumā cietušajam var būt tiesības uz tūlītēju monetāro palīdzību, lai izlabotu krīzes situāciju, ko ļoti īsā laikā izraisījis noziegums vai likumpārkāpums. Jūs varat iesniegt pieteikumu cietušo atbalsta dienestam (rajona pārvaldē), un nosacījums kompensācijas saņemšanai ir ziņošana par noziegumu policijai. Par tūlītējas monetārās palīdzības piešķiršanu lemj, pamatojoties uz taisnīguma principu, un to var piešķirt cietušajiem, neveicot novērtējumu par to, vai viņiem tas ir vajadzīgs. Tomēr tiesas procesa gaitā ir jāpārbauda, vai cietušā personīgie apstākļi, kas izriet no noziedzīgā nodarījuma, pamato šāda veida monetāro palīdzību. Tūlītēja monetārā palīdzība nav kompensācija un nav paredzēta, lai ar to kompensētu vai mazinātu noziedzīgā nodarījuma izraisīto kaitējumu. To var piešķirt, lai segtu cietušā uztura, mājokļa, ceļa, apģērba, medicīniskos un apbedīšanas izdevumus. Tūlītējas monetārās palīdzības summu nosaka, pamatojoties uz cietušā situāciju, ko izraisījis noziedzīgais nodarījums, un to, cik ilgs ir laikposms, kurā cietušais pats nevar atrisināt savas finansiālās problēmas. Palīdzības maksimālā summa 2017. gadā ir 106 607 HUF.

Lapa atjaunināta: 10/10/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

5 - Manas tiesības uz atbalstu un palīdzību

Esmu noziegumā cietušais. Ar ko man jāsazinās, lai saņemtu atbalstu un palīdzību?

Ja esat kļuvis par noziegumā cietušo, jūs varat par to ziņot tuvākajā policijas iecirknī vai zvanot uz ārkārtas palīdzības izsaukuma numuriem 107 vai 112.

Valsts uzturētā Cietušo atbalsta dienesta un Juridiskās palīdzības dienesta darbinieki var palīdzēt jums tuvākajā rajona pārvaldē. Cietušo atbalsta bezmaksas tālruņa līnijas (?ldozatseg?tÅ‘ Vonal) (+36-80-225-225) darbinieki Ungārijā sniedz tūlītēju palīdzību pa tālruni visu diennakti.

Valsts krīzes telefona informācijas dienests (Orsz?gos Kr?ziskezelÅ‘ és Inform?ciós Telefonszolg?lat, OKITSaite atveras jaunā logāhttp://www.ncsszi.hu/national-institute-for-family_-youth-and-population-policy) sniedz palīdzību tieši personām, kuras cietušas no vardarbības ģimenē, vardarbības starp radiniekiem, no vardarbīgas izturēšanās cietušiem bērniem, kā arī prostitūcijas un cilvēku tirdzniecības upuriem pa tālruni, kura numurs ir +36-80-205-520.

Cietušo atbalsta uzticības tālrunis

 • Policija: 107
 • Vispārējais ārkārtas palīdzības izsaukuma numurs: 112
 • “Liecinieks pa tālruni” (Telefontan?): +36-80-555-111 (varat izmantot anonīmai ziņošanai par noziedzīgiem nodarījumiem)
 • Cietušo atbalsta līnija (?ldozatseg?tÅ‘ Vonal): +36-80-225-225 (bezmaksas tālruņa numurs Ungārijā, uz kuru var zvanīt visu diennakti)
 • Valsts krīzes telefona informācijas dienests (Orsz?gos Kr?ziskezelÅ‘ és Inform?ciós Telefonszolg?lat+36-80-205-520</