Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: l-Ingliżil-Pollakk diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Drittijiet tal-vittmi - skont il-pajjiż

Polonja

Il-kontenut ipprovdut minn
Polonja
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Jien vittma ta’ reat. Lil min għandi nikkuntattja għall-appoġġ u għall-assistenza?

Il-vittmi ta’ reat u l-eqreb qarib tagħhom huma megħjuna minn NGOs li jirċievu sussidji għal dak il-għan mingħand il-Fond ta’ Appoġġ għall-Vittmi u ta’ Għajnuna Postpenitenzjarja. Is-sussidji jingħataw mill-Ministeru tal-Ġustizzja.

Il-vittmi jiġu informati li din l-għajnuna hi disponibbli qabel ma jagħmlu l-ewwel dikjarazzjoni tagħhom.

Lista tal-organizzazzjonijiet kollha li kisbu sussidji għall-vittmi u għall-eqreb qarib tagħhom u informazzjoni (bil-Pollakk) dwar dak li tkopri l-għajnuna jistgħu jinkisbu mis-sit web tal-Ministeru tal-Ġustizzja https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/pomoc-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem-oraz-osobom-im-najblizszym---lista-podmiotow-i-organizacji/, taħt Działalność/Pomoc pokrzywdzonym/Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym – lista podmiotów i organizacji.

Hotline ta’ appoġġ għall-vittmi

Bħalissa ma jeżisti ebda hotline nazzjonali ta’ appoġġ għall-vittmi fil-Polonja. Madankollu, hemm hotline għall-vittmi ta’ vjolenza domestika.

L-appoġġ għall-vittmi hu mingħajr ħlas?

L-appoġġ għall-vittmi hu offrut mingħajr ħlas.

X’tipi ta’ appoġġ nista’ nirċievi mingħand is-servizzi jew l-awtoritajiet tal-Istat?

L-awtoritajiet jipprovdu lill-vittmi b’informazzjoni dwar il-postijiet fejn ikun disponibbli l-appoġġ. Ċerti kategoriji ta’ vittmi huma intitolati għal assistenza legali mingħajr ħlas fid-dawl tal-età u tas-sitwazzjoni finanzjarja tagħhom. Il-vittmi ta’ reat huma intitolati għal assistenza medika skont ir-regoli ġenerali.

X’tipi ta’ appoġġ nista’ nirċievi mingħand organizzazzjonijiet nongovernattivi?

L-NGOs iffinanzjati mill-Fond ta’ Appoġġ għall-Vittmi u ta’ Għajnuna Postpenitenzjarja joffru lill-vittmi assistenza legali, psikoloġika u finanzjarja, eż. kupuni għall-ikel jew għajnuna fl-ispejjeż tal-ikel u tal-ilbies, tal-ħwejjeġ ta’ taħt, taż-żraben, ta’ prodotti tat-tindif u tal-iġjene personali, ta’ akkomodazzjoni jew ta’ kenn temporanji, ta’ edukazzjoni u ta’ taħriġ, ta’ miżuri biex jadattaw appartament jew dar għall-ħtiġijiet tal-vittmi ta’ reat u fl-ispejjeż tal-ivvjaġġar.

Tip ieħor ta’ appoġġ hu finanzjament għas-servizzi ta’ interpretu, inkluż interpretu tal-lingwa tas-sinjali.

L-assistenza medika tinkludi l-kopertura tal-ispejjeż tal-kura medika, tal-mediċina u tat-tagħmir mediku neċessarji biex tiġi ttrattata l-ħsara għas-saħħa mġarrba bħala riżultat tar-reat.

L-aħħar aġġornament: 20/11/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.