Drittijiet tal-vittmi - skont il-pajjiż

Portugall

Il-kontenut ipprovdut minn
Portugall

Jiena vittma ta’ reat, lil min għandi nikkuntattja għall-appoġġ u l-assistenza?

Għandek tikkuntattja kwalunkwe awtorità tal-pulizija kriminali, is-Servizz tal-Prosekuzzjoni Pubblika jew organizzazzjoni ta’ appoġġ għall-vittmi.

Hotline għall-appoġġ tal-vittmi

116 006 - Hotline għall-Appoġġ tal-Vittmi (mid-9 a.m. sad-9 p.m.)

112 – Numru ta’ Emerġenza Nazzjonali

144 – Hotline ta’ Emerġenza Soċjali

808 24 24 24 - SNS 24 (Hotline tal-NHS disponibbli 24 siegħa kuljum)

144 - Hotline Nazzjonali ta’ Emerġenza Soċjali (disponibbli 24 siegħa kuljum)

300 502 502 — Helpline tas-Sigurtà Soċjali

Vjolenza domestika:

800 202 148 (disponibbli 24 siegħa kuljum)

3060 – Helpline għall-SMS

Tfal:

116 111 – SOS Helpline għat-Tfal

L-appoġġ għall-vittmi huwa mingħajr ħlas?

Iva. Il-vittmi huma intitolati għal servizzi ta’ appoġġ kunfidenzjali u mingħajr ħlas qabel, matul u wara l-proċedimenti kriminali.

X’tipi ta’ appoġġ nista’ nirċievi mis-servizzi jew mill-awtoritajiet tal-Istat?

Appoġġ mediku, appoġġ psikoloġiku u soċjali, protezzjoni, informazzjoni legali, akkomodazzjoni ta’ emerġenza, kenn.

X’tipi ta’ appoġġ nista’ nirċievi minn organizzazzjonijiet mhux governattivi?

Appoġġ emozzjonali, appoġġ psikoloġiku, informazzjoni legali, riferiment soċjali, u assistenza fi kwistjonijiet prattiċi.

L-aħħar aġġornament: 07/04/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.