Drittijiet tal-vittmi - skont il-pajjiż

Rumanija

Il-kontenut ipprovdut minn
Rumanija

Jiena vittma ta’ reat; lil min għandi nikkuntattja għall-appoġġ u għall-assistenza?

Tista’ tapplika għand id-Direttorat Ġenerali għall-Assistenza Soċjali u l-Ħarsien tat-Tfal (DGASPC – Direcţia generale de asistență socială și protecția copilului) li taħt il-ġurisdizzjoni tiegħu għandek domiċilju jew residenza (jiġifieri fejn tgħix bħalissa), u direttament lil fornitur ta’ servizz soċjali privat jew pubbliku, f’liema każ il-fornitur huwa meħtieġ jinforma lid-Direttorat Ġenerali relevanti bil-miktub.

Int tista’ tikkuntattja lil diversi istituzzjonijiet, skont il-kategorija tal-każ tiegħek:

L-Aġenzija Nazzjonali għall-Opportunitajiet Indaqs bejn in-Nisa u l-Irġiel (ANES – Agenția Națională pentru Egalitatea între Femei și Bărbați)

Din toffri diversi tipi ta’ servizzi, bħal:

  • linja għall-għajnuna mingħajr ħlas u anonima għall-vittmi ta’ vjolenza domestika - Ċentru tal-Assistenza 24 siegħa kuljum - 0800 500 333
  • servizzi soċjali speċjalizzati fiċ-Ċentri ta’ Akkoljenza ta’ Emerġenza għall-Vittmi ta’ Vjolenza Domestika
  • konsulenza, informazzjoni u gwida għall-vittmi tal-vjolenza domestika

Kuntatt:

Indirizz: 5 Intrarea Camil Petrescu, Sector 1, Bukarest

Telefon: +40 21 313 0059
E-mail: secretariat@anes.gov.ro

Sit web:

https://anes.gov.ro

https://anes.gov.ro/informatii-utile-pentru-victime/

L-Aġenzija Nazzjonali Kontra t-Traffikar tal-Bnedmin (ANITP – Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane) fil-Ministeru tal-Affarijiet Interni

In-network ta’ qrati tal-appell jinkludi 15-il ċentru reġjonali. Kull ċentru hu marbut ma’ qorti tal-appell.

Dawn joffru diversi tipi ta’ servizzi, bħal:

  • Linja għall-għajnuna għaċ-ċittadini, li hija disponibbli f’kull ħin għal informazzjoni u għan-notifika ta’ kwalunkwe każ potenzjali ta’ traffikar tal-bnedmin: Linja għall-għajnuna 0800 800 678 (numru nazzjonali bla ħlas) jew +40 21 313 3100 (għal telefonati minn barra l-pajjiż). Ħinijiet tal-ftuħ: Tne sal-Ġim, bejn it-08:00 -16:00
  • jinformaw lill-awtoritajiet rilevanti dwar kwalunkwe każ potenzjali ta’ traffikar tal-bnedmin
  • jipprovdu assistenza lill-vittmi permezz tal-15-il ċentru reġjonali

Kuntatt:

Indirizz: Str. Ion Câmpineanu 20, 5th floor, Sector 1, Bukarest

Tel.: +40 21 311 89 82 / 021 313 31 00
Fax: +40 21 319 01 83

E-mail: anitp@mai.gov.ro
Sit web: https://anitp.mai.gov.ro/english/

L-Aġenzija Nazzjonali tax-Xogħol (ANOFM – Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă) fil-Ministeru tax-Xogħol u l-Ġustizzja Soċjali.

L-ANOFM tipprovdi servizzi professjonali tal-impjiegi u tat-taħriġ permezz tal-istrutturi territorjali tagħha għal persuni reġistrati li jkunu qed ifittxu x-xogħol, inklużi dawk li kienu vittmi ta’ reati, b’mod partikolari lil vittmi ta’ traffikar tal-bnedmin.

Kuntatt:

Str. Avalanșei 20-22, Sector 4, Bukarest, kodiċi postali: 040305

Tel.: +40 21 303 98 31
Fax: +40 21 303 98 38

E-mail: anofm@anofm.ro
Sit web: https://www.anofm.ro

L-Ispettorat Ġenerali tal-Pulizija Rumena (IGPR – Inspectoratul General al Poliției Române)

Dan għandu strutturi territorjali esklużivi għall-kontej tal-fruntiera li jistgħu jipprovdu appoġġ fuq talba tal-ANITP biex jgħinu lill-vittmi jieħdu sehem fi stadji speċifiċi ta’ proċess kriminali.

Il-pulizija tista’ tinformak dwar id-drittijiet tiegħek bħala vittma.

L-istrutturi speċjalizzati tal-IGPR jistgħu jipprovdu wkoll protezzjoni fiżika waqt proċess.

L-Awtorità Nazzjonali għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tat-Tfal u għall-Adozzjoni (ANPDCA – Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție) fil-Ministeru tax-Xogħol u tal-Ġustizzja Soċjali

ANPDCA hija l-istituzzjoni responsabbli għall-monitoraġġ tal-applikazzjoni u l-infurzar tar-regolamenti għall-protezzjoni tad-drittijiet tat-tfal u tad-drittijiet adottivi, kif ukoll tikkoordina x-xogħol imwettaq minn fornituri pubbliċi jew privati f'dan il-qasam.

Is-sistema ta’ protezzjoni tat-tfal hija deċentralizzata, peress li d-DGASPCs jew id-Direttorati Ġenerali għall-Ħidma Soċjali u l-Protezzjoni tat-Tfal (Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului) jirrapportaw lill-kunsilli tal-kontea jew lill-muniċipalitajiet lokali f'Bukarest.

Id-DGASPCs jipprovdu servizzi varji, bħal: evalwazzjoni ta’ każijiet ta’ vjolenza fuq it-tfal u l-għoti/iffaċilitar ta’ servizzi ta’ rispons ibbażati fuq pjan, evalwazzjoni kumplessa għal tfal b’diżabilità, evalwazzjoni kumplessa għal persuni oħra b’diżabilità, l-ambulanza tal-kura soċjali mhux ta’ emerġenza, linja għall-għajnuna, servizzi soċjali għall-prevenzjoni tal-vjolenza domestika u t-traffikar tal-bnedmin, servizzi soċjali speċjalizzati f'firxa ta’ istituzzjonijiet.

Kuntatt: http://www.copii.ro

Organizzazzjonijiet Nongovernattivi (NGOs)

Fil-qasam tat-traffikar tal-bnedmin, aċċessibbli billi tikklikkja fuq:

Fil-qasam tal-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza domestika, aċċessibbli billi tagħfas fuq:

Fil-qasam tal-protezzjoni tad-drittijiet tat-tfal:

Save the Children (Salvați copiii)

Indirizz: Intr. Ștefan Furtună 3, Sector 1, Bukarest, kodiċi postali: 010899, Romania

Tel.: +40 21 316 61 76

https://www.salvaticopiii.ro/;

Alternattivi Soċjali (Alternative Sociale)

Șoseaua Nicolina 24, Bl. 949, parter, kodiċi postali 700722, Iași

Telefon: +40 332 407 178

https://www.alternativesociale.ro/

Hotline ta’ appoġġ għall-vittmi

Il-persuni li ġarrbu ġrieħi bħala riżultat ta’ reat jistgħu jikkuntattjaw ukoll lill-pulizija billi jċemplu fuq in-numru uniku nazzjonali ta’ emerġenza - 112.

Linja għall-għajnuna mingħajr ħlas u anonima għall-vittmi ta’ vjolenza domestika - Ċentru tal-Assistenza 24 siegħa kuljum - 0800 500 333

Telverde tal-Aġenzija Nazzjonali Kontra t-Traffikar tal-Bnedmin: 0800 800 678 - numru nazzjonali bla ħlas u 0040213133100 - għal telefonati minn barra l-pajjiż. Ħinijiet tal-ftuħ: It-Tnejn sal-Ġimgħa, bejn it-08:00-16:00

Linja għall-għajnuna għat-tfal: 116111 (numru mingħajr ħlas). Ħinijiet tal-ftuħ: It-Tnejn sal-Ħadd: 08.00 – 00.00.

L-appoġġ għall-vittmi huwa mingħajr ħlas?

Skont il-liġi applikabbli Rumena, il-vittmi ta’ reat huma intitolati għal protezzjoni u għal assistenza mingħajr ħlas.

X’tipi ta’ appoġġ nista’ nirċievi mingħand is-servizzi jew l-awtoritajiet tal-Istat?

Ara t-tweġibiet hawn fuq.

L-aħħar aġġornament: 25/07/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.