Victims' rights - by country

Svezja

Il-kontenut ipprovdut minn
Svezja

You are considered to be the victim of a crime if you have suffered damage, e.g. you have been injured or your property has been damaged or stolen, as the result of an incident which constitutes a crime under national law. As a victim of crime, the law grants you certain individual rights before, during and after court proceedings. You may also be entitled to various forms of support and compensation for damage caused by the crime.

Criminal proceedings in Sweden start with the investigation of the crime, known as the preliminary investigation. With some exceptions, there is an obligation to start a preliminary investigation if there are grounds to assume a crime has been committed. Preliminary investigations are conducted by the police, but sometimes led by a prosecutor. After the investigation is completed, the prosecutor may decide to continue the proceedings by bringing the case to court or, if the prosecutor does not believe there is sufficient evidence, close the case without bringing it to court. If the case is brought to court there will be a trial. During the trial, the court examines all the evidence collected and decides whether or not to convict the accused of the crime. The court will also state whether there is any possibility to appeal to a higher court.

As the victim of a crime, you play a significant part in proceedings and have a variety of rights. You can participate in legal proceedings without a specific legal status or play a more active part by formally becoming a party to the proceedings. You may claim damages and/or support the prosecution. In certain cases you may bring a private prosecution on your own initiative when the prosecutor has decided not to.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 16/07/2018

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Drittijieti bħala vittma ta' reat

X’informazzjoni nirċievi mingħand l-awtorità wara li jkun seħħ ir-reat (eż. il-pulizija, il-prosekutur pubbliku) iżda qabel ma nirrapporta r-reat?

Il-pulizija u l-prosekutur pubbliku huma meħtieġa jinfurmawk dwar:

 • id-dritt tiegħek għad-danni mingħand il-persuna suspettata jew għal kumpens mill-Istat;
 • il-fatt li, jekk inti titlob dan, il-prosekutur pubbliku ġeneralment jintalab iħejji u jippreżenta t-talba tiegħek għad-danni fil-qorti;
 • id-dispożizzjonijiet dwar l-ordnijiet ta’ trażżin, konsulent legali għall-parti li ġarrbet id-dannu u assistenza personali;
 • kif tapplika għal għajnuna u pariri legali;
 • l-għażliet u l-kundizzjonijiet għall-medjazzjoni;
 • l-awtoritajiet u l-organizzazzjonijiet li joffru appoġġ u assistenza;
 • id-dettalji ta’ kuntatt meħtieġa sabiex tikseb informazzjoni dwar il-każ tiegħek;
 • il-proċedimenti kontinwi u r-rwol li għandek fihom;
 • id-dritt tiegħek għal interpretazzjoni u traduzzjoni;
 • id-dritt tiegħek għal rimborż tal-ispejjeż;
 • il-fatt li l-investigazzjoni preliminari ma nbdietx jew twaqqgħet;
 • fejn għandhom jiġu indirizzati kwalunkwe ilmenti li jikkonċernaw it-trattament tal-każ tiegħek;
 • jekk inbdewx proċedimenti legali jew le;
 • jekk persuna detenuta jew arrestata ħarbitx.

Innota li l-informazzjoni ta’ hawn fuq ser tiġi pprovduta wara rapport tal-pulizija. Iżda ovvjament tista’ tirreferi għall-informazzjoni dwar, pereżempju, is-sit web tal-Awtorità ta’ Appoġġ u Kumpens għall-Vittmi ta’ Reati (Brottsoffermyndighet) qabel tippreżenta rapport tal-pulizija.

Jien ma ngħixx fil-pajjiż tal-UE fejn seħħ ir-reat (ċittadini tal-UE u dawk li mhumiex). Kif inhuma protetti d-drittijiet tiegħi?

Jekk inti ċittadin barrani u kont il-vittma ta’ reat fl-Iżvezja, inti intitolat għall-istess informazzjoni bħal ċittadin Żvediż (ara hawn fuq). Inti għandek id-dritt għal servizzi ta’ interpretazzjoni u traduzzjoni jekk ma titkellimx bl-Iżvediż.

Jekk kont il-vittma ta’ reat f’pajjiż ieħor, l-awtoritajiet f’dak il-pajjiż huma responsabbli sabiex jinfurmawk dwar id-drittijiet tiegħek. Ara aktar informazzjoni dwar id-drittijiet fi Stati Membri oħrajn tal-UE hawnhekk.

Jekk nirrapporta reat, x’informazzjoni nirċievi?

Il-pulizija u l-prosekutur pubbliku huma meħtieġa jinfurmawk dwar:

 • id-dritt tiegħek għad-danni mingħand il-persuna suspettata jew għal kumpens mill-Istat;
 • il-fatt li, jekk inti titlob dan, il-prosekutur pubbliku ġeneralment jintalab iħejji u jippreżenta t-talba tiegħek għad-danni fil-qorti;
 • id-dispożizzjonijiet dwar l-ordnijiet ta’ trażżin, konsulent legali għall-parti li ġarrbet id-dannu u assistenza personali;
 • kif tapplika għal għajnuna u pariri legali;
 • l-għażliet u l-kundizzjonijiet għall-medjazzjoni;
 • l-awtoritajiet u l-organizzazzjonijiet li joffru appoġġ u assistenza;
 • id-dettalji ta’ kuntatt meħtieġa sabiex tikseb informazzjoni dwar il-każ tiegħek;
 • il-proċedimenti kontinwi u r-rwol li għandek fihom;
 • id-dritt tiegħek għal interpretazzjoni u traduzzjoni;
 • id-dritt tiegħek għal rimborż tal-ispejjeż;
 • il-fatt li l-investigazzjoni preliminari ma nbdietx jew twaqqgħet;
 • fejn għandhom jiġu indirizzati kwalunkwe ilmenti li jikkonċernaw it-trattament tal-każ tiegħek;
 • jekk inbdewx proċedimenti legali jew le;
 • jekk persuna detenuta jew arrestata ħarbitx mill-ġustizzja.

Għandi dritt għal servizzi ta' interpretazzjoni jew traduzzjoni mingħajr ħlas (meta nikkuntattja lill-pulizija jew lil awtoritajiet oħrajn, jew matul l-investigazzjoni u l-proċess)?

Inti għandek id-dritt għal servizzi ta’ interpretazzjoni u traduzzjoni jekk ma titkellimx bl-Iżvediż.

Kif tista’ l-awtorità tiżgura li qed nifhem u li qed niġi mifhum(a) (jekk jien minorenni; jekk għandi diżabbiltà)?

Inti għandek id-dritt għal servizzi ta’ interpretu jekk għandek diżabbiltà li tfisser li inti trux, għandek diffikultà ta’ smigħ jew impediment tat-taħdit.

L-Awtorità ta’ Appoġġ u Kumpens għall-Vittmi ta’ Reati (Brottsoffermyndigheten) ipproduċiet materjal ta’ informazzjoni ddisinjat b’mod speċjali għat-tfal. Żur Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.jagvillveta.se/ għad-dettalji dwar id-drittijiet tiegħek f’każ ta’ reat.

Il-pulizija jipprovdu wkoll informazzjoni maħsuba b’mod speċjali għat-tfal: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://polisen.se/Utsatt-for-brott/Olika-typer-av-brott/Barn-och-ungdomar/

Servizzi ta’ appoġġ għall-vittmi

Min jipprovdi l-appoġġ għall-vittmi?

Bħala l-vittma ta’ reat, inti tista’ tikseb appoġġ minn ħafna assoċjazzjonijiet u organizzazzjonijiet mingħajr skop ta’ qligħ. Is-servizzi soċjali fil-muniċipalità tiegħek huma wkoll meħtieġa mil-liġi li jiżguraw li l-vittmi ta’ reati u l-familji tagħhom jirċievu appoġġ u assistenza.

Il-pulizija ser jirreferuni awtomatikament għall-appoġġ għall-vittmi?

Meta tirrapporta reat, il-pulizija tinfurmak dwar l-awtoritajiet u l-organizzazzjonijiet li joffru appoġġ u assistenza. Bil-kunsens tiegħek, f’xi każijiet, il-pulizija jgħaddu d-dettalji ta’ kuntatt tiegħek lil, pereżempju, linja telefonika ta’ appoġġ għall-vittmi, li min-naħa tagħha mbagħad tikkuntattjak. Tista’ wkoll tagħmel kuntatt minn jeddek ma’ organizzazzjoni li tipprovdi appoġġ.

Kif tiġi protetta l-privatezza tiegħi?

Jekk titlob appoġġ mis-servizzi soċjali, il-każ tiegħek jiġi ttrattat b’mod kunfidenzjali. In-nies li jaħdmu fil-ħin tagħhom għal organizzazzjoni volontarja li tappoġġja lill-vittmi ta’ reati jintrabtu b’ġurament tas-segretezza. Tista’ wkoll tibqa’ anonimu meta tikkuntattja organizzazzjoni bħal din.

Għandi bżonn nirrapporta reat qabel inkun nista’ nikseb aċċess għall-appoġġ għall-vittmi?

Le, ma għandekx bżonn tagħmel dan.

Protezzjoni personali jekk inkun fil-periklu

X’tipi ta’ protezzjoni huma disponibbli?

Hemm ħafna tipi ta’ protezzjoni disponibbli għall-vittmi ta’ reati:

 • Ordni ta’ trażżin

Ordni ta’ trażżin (kontaktförbud) hija maħsuba sabiex tevita sitwazzjonijiet li jistgħu jkunu perikolużi għall-vittmi. L-ordnijiet ta’ trażżin inħarġu u ntużaw prinċipalment sabiex jipproteġu lin-nisa minn theddid u fastidju minn ex-konjuġi jew sieħeb, iżda jistgħu jinħarġu wkoll sabiex jipproteġu lit-tfal u lil persuni vulnerabbli oħrajn. Ordni ta’ trażżin tfisser li l-persuna li qed theddek u tagħtik fastidju tiġi pprojbita milli żżurek jew tikkuntattjak b’xi mod ieħor, pereżempju, permezz ta’ ittra, messaġġ testwali jew bit-telefon, jew inkella billi tgħaddilek messaġġ mal-ħbieb. Hija tista’ tiġi estiża wkoll f’ordni sabiex tali persuna ma tersaqx lejn darek, il-post tax-xogħol tiegħek jew post ieħor li tiffrekwenta.

Ordni ta’ trażżin tista’ tkopri wkoll lil xi ħadd li jgħix mal-persuna li tkun qed tiġi mhedda. Sabiex tkun tista’ tinħareġ ordni bħal din, bil-għan li jitwaqqaf is-sors tat-theddid mid-dar konġunta, irid ikun hemm riskju għoli ta’ reat kontra l-ħajja, is-saħħa, il-libertà jew is-sikurezza tas-sieħeb / sieħba.

Il-prosekutur pubbliku jiddeċiedi dwar l-ordnijiet ta’ trażżin. Jekk il-prosekutur ma joħroġx ordni bħal din, inti tista’ titlob sabiex il-materji titressaq quddiem il-qorti distrettwali (tingsrätt). Kull min ma jobdix tali ordni jista’ jiġi kkundannat iħallas multa jew jingħata sentenza sa sena priġunerija.

 • Djar ta’ kenn

Jista’ jkun meħtieġ li n-nisa u t-tfal li kienu soġġetti għal vjolenza domestika jkollhom joħorġu minn djarhom għal xi żmien. Id-djar ta’ kenn jiġu pprovduti kemm mill-muniċipalitajiet kif ukoll minn dawk li jipprovdu rifuġju għan-nisa. Ikkuntattja lis-servizzi soċjali fil-muniċipalità tiegħek jew ċentru tan-nisa lokali għal aktar informazzjoni.

 • Data personali protetta

Jekk għandek bżonn iżżomm l-indirizz tiegħek sigriet minħabba theddid jew forom oħrajn ta’ fastidju, jista’ jkollok kodiċi mdaħħal fir-reġistru tal-popolazzjoni għal kontroll speċjali tas-segretezza (sekretessmarkering). Il-kodiċi jiddaħħal ukoll f’reġistri pubbliċi oħrajn, bħar-reġistru tal-vetturi u l-liċenzji tas-sewqan. Ġeneralment, il-klassifikazzjoni tiġi riveduta kull sena.

Mod ieħor ta’ kif tiġi protetta d-data personali huwa li persuna mhedda li tkun iċċaqilqet jew li jkollha l-ħsieb li tagħmel dan tibqa’ fir-reġistru tal-popolazzjoni fl-indirizz antik tagħha (kvarskrivning). Tista’ tibqa’ rreġistrat fl-indirizz antik tiegħek sa tliet snin wara li tiċċaqlaq.

It-talbiet għal data personali protetta fil-forma ta’ kodifikazzjoni tas-segretezza u l-użu ta’ indirizzi antiki għandhom jiġu sottomessi lill-uffiċċju tat-taxxa lokali fejn inti rreġistrat. Huwa importanti li tgħid li għandek data personali protetta meta titkellem mal-awtoritajiet. Trid toqgħod ukoll attent ħafna meta tittratta ma’ organizzazzjonijiet, kumpaniji u oħrajn.

 • Bidla tal-isem

Mod ieħor ta’ kif ittejjeb il-protezzjoni jista’ jkun li tbiddel ismek. Tista’ taqleb għall-kunjom ta’ ġenitur billi tinnotifika lill-Aġenzija tat-Taxxa Żvediża (Skatteverket). Bidla għal kwalunkwe kunjom ieħor teħtieġ l-awtorizzazzjoni mill-Uffiċċju Żvediż tal-Privattivi u r-Reġistrazzjonijiet (Patent- och registreringsverket).

 • Pakkett ta’ sigurtà

Għal xi nies, it-theddida tant tkun serja li jista’ jkun meħtieġ li jintuża ‘pakkett ta’ sigurtà’. Il-pakkett fih sistema ta’ telefon ċellulari u allarm u jista’ jiġi missellef mill-awtorità tal-pulizija lokali soġġett għal reviżjoni speċifika.

 • Data personali fittizja

Fejn ikun hemm theddida ta’ reat serju kontra l-ħajja, is-saħħa jew il-libertà tiegħek, jew fejn miżuri ta’ sikurezza oħrajn ma jinħassux li jipprovdu biżżejjed protezzjoni, inti tista’ titħalla tuża dettalji personali fittizji (jiġifieri ivvintati). It-talbiet sabiex tintuża data personali fittizja għandhom isiru lill-pulizija.

 • Programm ta’ protezzjoni tax-xhieda

F’każijiet eċċezzjonali, meta miżuri oħrajn ma jkunux qegħdin jaħdmu, il-persuni mhedda li jistgħu jinfluwenzaw l-eżitu ta’ kawża fil-qorti jistgħu jidħlu fil-programm speċjali ta’ protezzjoni tax-xhieda mmexxi mill-pulizija.

Min jista’ joffrili protezzjoni?

Skont it-tip ta’ protezzjoni, organizzazzjonijiet differenti jistgħu jieħdu deċiżjonijiet dwar il-protezzjoni. Ara t-taqsima ta’ hawn fuq.

Ser ikun hemm xi ħadd li jivvaluta l-każ tiegħi sabiex jara jekk ninsabx f’riskju ta’ aktar dannu mit-trasgressur?

Sabiex jiddeterminaw il-ħtieġa tiegħek għal miżuri protettivi speċjali matul l-inkjesti tal-pulizija u l-proċedimenti tal-qorti, il-pulizija għandhom jagħmlu valutazzjoni tas-sikurezza individwali mill-aktar fis possibbli. Din tikkunsidra s-severità tar-reat u ċ-ċirkostanzi personali tiegħek. Jekk għandek inqas minn 18-il sena, inti dejjem titqies bħala li teħtieġ protezzjoni speċjali.

Is-servizzi soċjali għandhom ukoll it-tendenza li jużaw metodi ta’ valutazzjoni speċjali sabiex jeżaminaw ir-riskju ta’ espożizzjoni mġedda għal vjolenza minn trasgressur li tkun qed tgħix miegħu.

Ser ikun hemm xi ħadd li jevalwa l-każ tiegħi sabiex jara jekk ninsabx f’riskju ta’ aktar dannu mis-sistema tal-ġustizzja kriminali (matul l-investigazzjoni u l-proċess)?

Sabiex jiddeterminaw il-ħtieġa tiegħek għal miżuri ta’ protezzjoni speċjali matul l-inkjesti tal-pulizija u l-proċedimenti tal-qorti, il-pulizija għandhom jagħmlu valutazzjoni tas-sikurezza individwali mill-aktar fis possibbli. Din tikkunsidra s-severità tar-reat u ċ-ċirkostanzi personali tiegħek. Jekk għandek inqas minn 18-il sena, inti dejjem titqies bħala li teħtieġ protezzjoni speċjali.

X'tip ta' protezzjoni hemm disponibbli għal vittmi vulnerabbli ħafna?

L-aktar miżuri protettivi estensivi fil-każ ta’ reat serju huma d-dettalji personali fittizji u l-programm ta’ protezzjoni tax-xhieda (ara hawn fuq).

Jien minorenni – għandi xi drittijiet speċjali?

Is-servizzi soċjali huma responsabbli sabiex jiżguraw li persuna minorenni li kienet vittma ta’ reat, flimkien mal-qraba tagħha, jirċievu l-għajnuna u l-appoġġ li jeħtieġu. Is-servizzi soċjali għandhom jiftakru wkoll li persuna minorenni li kienet xhud ta’ vjolenza jew abbuż ieħor kontra qarib huwa wkoll il-vittma ta’ reat, u għandhom jiżguraw li l-persuna minorenni tirċievi l-għajnuna u l-appoġġ li teħtieġ.

Il-membru tal-familja tiegħi miet kaġun tar-reat – x’inhuma d-drittijiet tiegħi?

Is-servizzi soċjali huma responsabbli wkoll sabiex jipprovdu appoġġ lill-qraba meta membru tal-familja jkun il-vittma ta’ reat. Hemm ukoll assoċjazzjonijiet mingħajr skop ta’ qligħ iddedikati sabiex jagħtu appoġġ lill-qraba meta membru tal-familja jkun miet minħabba reat.

Il-membru tal-familja tiegħi kien vittma ta’ reat – x’inhuma d-drittijiet tiegħi?

Is-servizzi soċjali huma responsabbli wkoll sabiex jipprovdu appoġġ lill-qraba meta membru tal-familja jkun il-vittma ta’ reat. Ħafna mill-miżuri protettivi deskritti hawn fuq jistgħu japplikaw ukoll għalik jekk ikollok qraba li kienu vittmi ta’ reat. Ħafna mill-organizzazzjonijiet mingħajr skop ta’ qligħ joffru wkoll appoġġ lill-qraba.

Nista’ nikseb aċċess għas-servizzi ta’ medjazzjoni? X’inhuma l-kundizzjonijiet? Ser inkun sikur(a) waqt il-medjazzjoni?

Medjazzjoni tfisser li l-vittma u l-awtur tar-reat jiltaqgħu sabiex jiddiskutu dak li ġara ma’ medjatur imparzjali. Meta l-awtur tar-reat ikollu inqas minn 21 sena, il-muniċipalità tkun meħtieġa li toffri medjazzjoni.

Kundizzjoni għall-medjazzjoni hija li r-reat irid ikun rikonoxxut. Iż-żewġ partijiet għandhom ikunu jridu jipparteċipaw ukoll. Il-medjazzjoni tista’ twassal għal ftehim, pereżempju, dwar kif għandhom jaġixxu l-partijiet fil-laqgħat futuri ma’ xulxin, sabiex b'hekk tagħti ċerta riassigurazzjoni lill-vittmi.

Huma possibbli wkoll ftehimiet dwar il-kumpens finanzjarju għad-danni, iżda dawn jistgħu jwasslu għal problemi, b’mod partikolari fejn ikun hemm diversi awturi ta’ reati, somom kbar jew danni personali involuti. Ikkuntattja lill-Awtorità ta’ Appoġġ u Kumpens għall-Vittmi ta’ Reati (Brottsoffermyndigheten) jekk għandek xi mistoqsijiet dwar dawn il-ftehimiet. Jekk tidħol fi ftehim dwar kumpens finanzjarju, tista’ titlef id-dritt li titlob għal kumpens għall-vittmi ta’ reati.

Il-medjatur maħtur (li jrid ikun kompetenti, onest u imparzjali) huwa responsabbli sabiex jiżgura li l-medjazzjoni tipproċedi b’mod sikur għalik.

Fejn nista’ nsib il-liġi li tgħid x’inhuma d-drittijiet tiegħi?

Lista ta’ atti u regolamenti importanti tista’ tinstab fuq Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidais-sit web tal-Awtorità ta’ Appoġġ u Kumpens għall-Vittmi ta’ Reati (Brottsoffermyndigheten).

L-aħħar aġġornament: 03/09/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

2 - Ir-rappurtar ta’ reat u d-drittijiet tiegħi waqt l-investigazzjoni jew il-proċess

Kif nirrapporta reat?

Tista’ tirrapporta reat lill-pulizija billi ċċempel fuq in-numru 114 14 (+46 77 114 14 00 minn barra l-Iżvezja) jew billi tmur f’għassa tal-pulizija. Tista’ tirrapporta wkoll reat permezz tal-internet fil-każ ta’ serq bi żgass, frodi b’kard tal-ħlas, serq jew telf (iżda mhux tal-passaport jew tal-karta tal-identità nazzjonali tiegħek). Jekk għandek identità protetta, ma għandekx tirrapporta reat permezz tal-internet. F’emerġenza, jew waqt li jkun qed iseħħ reat, ċempel l-SOS Alarm fuq in-numru 112. Link għal Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidarapport elettroniku

Kif nista’ nsir naf x’inhu jiġri bil-kawża?

Meta tkun għamilt rapport tal-pulizija, il-każ tiegħek jiġi assenjat numru u tingħata wkoll id-dettalji ta’ kuntatt li teħtieġ sabiex tikseb informazzjoni dwar il-każ tiegħek. Inkella, tista’ tistaqsi lill-pulizija dwar x’qed jiġri fil-każ tiegħek billi tikkuntattjahom bit-telefon, permezz tal-posta elettronika lill-għassa tal-pulizija lokali tiegħek jew billi żżur l-eqreb għassa tal-pulizija għalik. Jekk tkun trid tkellem lill-uffiċjal tal-pulizija responsabbli mill-każ tiegħek, tista’ tuża n-numru tat-telefon nazzjonali għall-pulizija, 114 14. L-iswiċċbord tikkonnettjak mal-uffiċjal responsabbli mill-każ tiegħek.

Jien intitolat(a) għal għajnuna legali (matul l-investigazzjoni jew il-proċess)? Taħt liema kundizzjonijiet?

Għal xi tipi ta’ reati, il-vittmi huma intitolati għar-rappreżentanza legali tagħhom stess, magħrufa bħala “konsulent legali għall-parti li tkun ġarrbet id-dannu" (målsägandebiträde). Dan japplika b’mod partikolari għar-reati sesswali u l-vjolenza domestika, iżda wkoll għal reati oħrajn fejn ikun hemm ħtieġa speċjali. Jista’ jinħatar rappreżentant hekk kif tinbeda l-investigazzjoni (preliminari) u l-għajnuna tingħata lilek mingħajr ħlas. Jekk tħoss li għandek bżonn rappreżentant legali, għandek tiddiskuti dan mill-aktar fis possibbli mal-prosekutur pubbliku (åklagare) jew mal-uffiċjal tal-pulizija responsabbli mill-investigazzjoni preliminari. Tista’ wkoll tissottometti t-talba tiegħek direttament lill-qorti distrettwali (tingsrätt). Il-qorti distrettwali tiddetermina jekk intix intitolat għal rappreżentanza u taħtar il-konsulent legali. Inti tista’ tissuġġerixxi lil min tixtieq li jkollok. Il-konsulent legali, li ġeneralment ikun avukat, għandu r-responsabbiltà li jissalvagwardja l-interessi tiegħek u jipprovdi appoġġ u assistenza matul l-investigazzjoni preliminari u l-proċess. Il-konsulent legali huwa marbut bis-segretezza u jista’ jgħinek tiddefendi l-kawża tiegħek u tippreżenta talba għad-danni. Dan il-kompitu jiġi fi tmiemu wara l-proċedimenti tal-qorti u l-għajnuna sabiex jiġu rkuprati d-danni jew jinkiseb kumpens ieħor mhijiex parti mir-rwol tal-"konsulent legali għall-parti li ġarrbet dannu".

Jekk tutur (ġeneralment ġenitur) ikun suspettat li kkommetta reat fil-konfront ta’ ibnu jew bintu, dawn tal-aħħar jistgħu jiġu assenjati rappreżentant speċjali. L-istess jgħodd meta l-persuna suspettata bir-reat tkun relatata mill-qrib mat-tutur. Ir-rappreżentant jissalvagwardja d-drittijiet tat-tfal matul l-investigazzjoni preliminari u l-proċess. Avukat, assistent konsulent legali f’ditta legali jew persuna oħra jistgħu jinħatru bħala rappreżentant speċjali. Hemm ukoll rekwiżiti għal għarfien u esperjenza u kwalitajiet personali li jagħmlu lil din il-persuna addattata b’mod speċjali għall-kompitu.

Il-protezzjoni legali hija inkluża fil-poloz tal-assigurazzjoni tad-djar. Dan ifisser, pereżempju, li l-assigurazzjoni tista’ tirrimborża l-ispejjeż legali tiegħek jekk it-talba tiegħek għad-danni ma tiġix ittrattata fil-proċedimenti kriminali. L-assigurazzjoni ġeneralment tinkludi dispożizzjoni li tgħid li inti trid tħallas parti mill-ispejjeż (l-eċċess). Irreferi għall-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek għal aktar informazzjoni.

Tista’ tikseb pariri legali skont l-Att Żvediż dwar l-Għajnuna Legali (Rättshjälpslagen) f’kull tip ta’ kawża. Il-pariri jistgħu jirrigwardjaw, pereżempju, talba għad-danni fejn il-prosekutur pubbliku ma jgħinekx jew in-negozjati mal-kumpanija tal-assigurazzjoni. Inti tista’ tikkuntattja ditta legali li tipprovdi pariri legali skont l-Att dwar l-Għajnuna Legali. Tista’ tikkonsulta avukat sa massimu ta’ sagħtejn għal miżata fissa. Il-miżata hija ta’ madwar SEK 1 600 fis-siegħa. Skont il-pożizzjoni finanzjarja tiegħek, il-miżata tista’ tkun aktar baxxa.

Jekk ma jkollok ebda assigurazzjoni ta’ protezzjoni legali u l-każ tiegħek ma jkunx jista’ jissolva permezz tal-parir legali mogħti, inti tista’ tikseb għajnuna legali soġġetta għal valutazzjoni tal-ħtiġijiet tiegħek. Imbagħad, l-Istat iħallas parti mill-ispiża tar-rappreżentanza legali tiegħek. Tista’ wkoll tikseb għajnuna bl-ispejjeż tal-ivvjaġġar, tal-akkomodazzjoni u tal-preżentazzjoni tal-evidenza, kif ukoll bi spejjeż oħrajn. Avukat, il-qorti jew l-Awtorità Nazzjonali tal-Għajnuna Legali (Rättshjälpsmyndighet) jistgħu jagħtuk parir dwar kif tapplika għal għajnuna legali.

Nista’ nitlob l-ispejjeż (għall-parteċipazzjoni fl-investigazzjoni jew fil-proċess)? Taħt liema kundizzjonijiet?

Jekk tiġi mħarrek mill-pulizija jew mill-prosekutur pubbliku, inti tkun intitolat għal rimborż tal-ispejjeż tiegħek sabiex tmur għall-interrogazzjoni. Dawn jistgħu jkunu spejjeż tal-ivvjaġġar u tal-akkomodazzjoni, kumpens għad-dħul mitluf jew telf finanzjarju ieħor. Madankollu, il-kumpens għad-dħul mitluf huwa limitat għal ammont speċifiku. Ikkuntattja lill-pulizija sabiex titlob dan it-tip ta’ rimborż.

Jekk tiġi mħarrek mill-pulizija jew mill-prosekutur pubbliku, inti tkun intitolat għal rimborż tal-ispejjeż tiegħek sabiex tmur għall-interrogazzjoni. Xi drabi, il-president tal-qorti jistaqsi jekk għandekx xi talba għal kumpens meta titlesta l-interrogazzjoni tiegħek. Madankollu, ġeneralment, il-kwistjoni tal-ħlas tiġi ttrattata fiż-żona tal-akkoljenza tal-qorti wara l-proċess. Imbagħad, inti tkun tista’ titlob rimborż, kif ukoll issir taf kemm ser tingħata. Il-ħlas isir direttament fiż-żona tal-akkoljenza. L-ispejjeż għoljin jistgħu jkunu soġġetti għal differiment; ikkuntattja lill-qorti għal aktar informazzjoni.

Nista’ nappella jekk il-każ tiegħi jingħalaq qabel immur il-qorti?

Jekk il-każ tiegħek ingħalaq u int ma tkunx sodisfatt(a) bid-deċiżjoni, tista’ titlob sabiex il-każ jiġi eżaminat mill-prosekutur pubbliku. Ikkuntattja lill-pulizija, li min-naħa tagħhom jgħaddu l-kwistjoni lill-prosekutur fuq talba tiegħek. Jekk ma tkunx kuntent(a) b’deċiżjoni meħuda mill-prosekutur pubbliku, tista’ tapplika mal-eqreb prosekutur aktar anzjan għal proċess mill-ġdid (överprövning).

Nista’ nkun involut(a) fil-proċess?

Iva, ġeneralment ikun meħtieġ li tkun involut fil-proċess, minħabba li x-xhieda tiegħek hija importanti għall-qorti sabiex tkun tista’ tiddeċiedi dwar il-każ.

X’inhu r-rwol uffiċjali tiegħi fis-sistema ġudizzjarja? Pereżempju, jiena meqjus(a) jew nista’ nagħżel li nkun meqjus(a) bħala: vittma, xhud, parti ċivili jew prosekutur privat?

Skont il-liġi Svediża, inti definit(a) bħala parti danneġġata (målsägande) matul l-investigazzjoni preliminari u l-proċess. Inti ma tistax tkun parti fil-kawża qabel ma l-prosekutur pubbliku jkun beda l-proċedimenti. Tista’ tkun parti fil-kawża:

 • meta prosekutur ikun beda l-proċedimenti;
 • jekk ikollok talba għad-danni, u / jew
 • jekk tassisti fil-prosekuzzjoni.

Tista’ tassisti fil-prosekuzzjoni fi kwalunkwe ħin matul il-proċess; imbagħad, inti jkollok kważi l-istess pożizzjoni proċedurali bħall-prosekutur u tkun tista’, pereżempju, tippreżenta x-xhieda tiegħek lill-qorti. Iżda ma għandek bżonn tipprova xejn dwar ir-reat.

Tista’ tressaq akkużi individwali fuq inizjattiva tiegħek stess jew inkella tqajjem akkuża speċifika jekk il-prosekutur ikun waqqa’ jew irtira akkuża ġenerali. Imbagħad, inti trid tipprova lill-qorti li r-reat seħħ.

X’inhuma d-drittijiet u l-obbligi tiegħi f’dan ir-rwol?

Jekk mintix parti fil-kawża, inti tiġi nnotifikat(a) bid-data u l-ħin tal-proċess. Madankollu, inti tiġi nnotifikat biss jekk tkun tlabt dan matul l-investigazzjoni preliminari. Jekk inti parti fil-kawża, għandek id-dritt li tkun preżenti matul il-proċess kollu, anki jekk il-proċedimenti ma jkunux pubbliċi.

Inti tista’ tiġi mħarrek mħarrka sabiex tidher fil-qorti jekk il-prosekutur ikun talab li tiġi interrogat(a) jew jekk tkun ippreżentajt talba għad-danni. Inti se tirċievi taħrika bid-data u l-ħin meta trid tidher u d-dettalji tar-raġunijiet aċċettabbli sabiex ma tidhirx fil-qorti. Jekk tkun marid jew ikollok xi raġuni aċċettabbli oħra sabiex ma tidhirx, inti trid tgħarraf lill-qorti mill-aktar fis possibbli qabel il-proċedimenti. Il-qorti mbagħad tgħidlek jekk il-preżenza tiegħek hijiex meħtieġa jew le. Jekk tonqos milli tidher mingħajr raġuni valida, tkun qed tirriskja multa.

Matul il-proċess, inti għandek id-dritt li tagħmel talba għad-danni. Inti għandek dan id-dritt biss jekk tkun parti li tkun ġarrbet id-dannu. Se jsirulek ukoll mistoqsijiet mill-prosekutur u mill-persuna akkużata (jew mill-avukat tagħha). Il-mistoqsijiet mhumiex ser isirulek taħt ġurament. Jekk inti parti fil-kawża, inti jew il-konsulent legali tiegħek tistgħu tagħmlu mistoqsijiet lill-persuna akkużata, lix-xhieda u lill-esperti. Fi tmiem il-proċess, ser ikollok ukoll l-opportunità li tgħid xi ħaġa fil-konklużjoni.

Jekk tiġi mħarrek mill-pulizija jew mill-prosekutur pubbliku, inti tkun intitolat għal rimborż tal-ispejjeż tiegħek sabiex tmur għall-interrogazzjoni. It-tipi ta’ spejjeż li jistgħu jiġu rrimborżati huma dawk tal-ivvjaġġar u tal-akkomodazzjoni u t-telf tad-dħul (sa SEK 700 kuljum).

Nista’ nagħmel stqarrija matul il-proċess jew nagħti x-xhieda tiegħi? Taħt liema kundizzjonijiet?

Iva, probabbilment li l-prosekutur ikun irid li jsirulek xi mistoqsijiet matul il-proċess. Madankollu, parti danneġġata ma tistax tidher bħala xhud. Dak ifisser li inti ma titkellimx taħt ġurament. Jekk inti parti fil-kawża, għandek id-dritt li tagħti x-xhieda tiegħek matul il-proċess.

X’informazzjoni nirċievi matul il-proċess?

Jekk inti parti fil-kawża, għandek id-dritt li tiġi infurmat(a) b’diversi modi dwar il-proċedimenti legali u dwar dak li ġara fil-kawża tiegħek. Bl-Isvediż, dan jissejjaħ "partsinsyn". Jekk inti parti li ġarrabt dannu iżda mhux parti fil-kawża, ma għandekx l-istess dritt li tiġi infurmat(a) dwar il-proċess.

Matul l-investigazzjoni preliminari mill-pulizija, ser tiġi mistoqsi(ja) jekk tixtieqx li tkun infurmat(a) dwar is-sentenza mogħtija fil-kawża. Jekk kont parti matul il-proċess, il-qorti tibgħatlek is-sentenza. Jekk ma kontx parti, is-sentenza tintbagħatlek jekk inti tkun tlabt li taraha.

Ser inkun nista’ nikseb aċċess għall-fajls tal-qorti?

Jekk inti parti fil-kawża, għandek id-dritt li tiġi infurmat(a) b’diversi modi dwar il-proċedimenti legali u dwar dak li qed jiġri fil-kawża tiegħek. Bl-Isvediż, dan jissejjaħ "partsinsyn" u huwa maħsub sabiex tiġi ssodisfata l-ħtieġa ta’ parti għall-informazzjoni sabiex tiġi segwita l-kawża tagħha f’azzjoni jew proċess. Dan jista’ jfisser, pereżempju, li inti jista’ jkollok aċċess għal dokumenti jew materjali oħrajn f’kawża fuq talba jew instigazzjoni tal-qorti. Il-qorti għandha wkoll "dmir ta’ komunikazzjoni", li jfisser li hija trid tiżgura, b'inizjattiva tagħha stess, li parti tingħata aċċess għad-dokumenti jew għal materjal ieħor ta’ investigazzjoni ppreżentati fil-kawża minn xi ħadd ieħor minbarra l-parti nnifisha. Il-parti tista’ tibgħat ukoll il-kummenti tagħha dwar il-materjal lill-qorti.

Jekk inti parti li tkun ġarrbet id-dannu iżda mhux parti fil-kawża, ma għandekx l-istess dritt li tiġi infurmat(a) dwar il-proċess.

L-aħħar aġġornament: 03/09/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

3 - Id-drittijiet tiegħi wara l-proċess

Nista’ nappella kontra d-deċiżjoni?

Parti li ma tkunx sodisfatta bis-sentenza tal-qorti distrettwali (tingsrätt) tista’ tressaqha quddiem il-Qorti tal-Appell (hovrätt). Id-dettalji ta’ kif tagħmel dan huma mogħtija fis-sentenza. F’xi każijiet, tista’ tkun meħtieġa awtorizzazzjoni għall-appell sabiex il-Qorti tal-Appell tkun tista’ tieħu l-kawża f’idejha. Jekk is-sentenza tiġi appellata, ġeneralment ikun hemm proċess ġdid fil-Qorti tal-Appell. Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, il-partijiet li ġarrbu d-dannu u x-xhieda ma jkollhomx bżonn ikunu preżenti matul dan il-proċess. Minflok, terġa’ tinstema’ x-xhieda mill-qorti distrettwali. Madankollu, fi ftit każijiet, il-Qorti tal-Appell tista’ tieħu deċiżjoni dwar il-kawża mingħajr ma tmexxi xi seduta ta’ smigħ prinċipali.

Is-sentenza tal-Qorti tal-Appell ġeneralment tkun tista’ tiġi appellata quddiem il-Qorti Suprema (Högsta domstolen). Madankollu, il-Qorti Suprema tisma’ biss kawża jekk ikun hemm kwistjoni ta’ prinċipju (preċedent) involuta jew fejn ikun hemm raġunijiet ovvji għal proċess mill-ġdid, bħal żball kbir mill-qorti distrettwali jew mill-Qorti tal-Appell. Għalhekk, fil-prattika, il-Qorti tal-Appell ġeneralment tkun il-qorti tal-aħħar istanza.

X’inhuma d-drittijiet tiegħi wara li tingħata s-sentenza?

Jekk inti parti fil-kawża, għandek id-dritt li tirċievi kopja bil-miktub tas-sentenza mill-aktar fis possibbli. Jekk mintix parti fil-kawża, trid tikkuntattja lill-qorti sabiex tikseb dettalji tal-kontenut tas-sentenza.

Ġeneralment, inti tkun intitolat(a) li jkollok id-dokumenti tradotti. Jekk ikun meħtieġ, il-qorti tista’ tittraduċi d-dokumenti ppreżentati lill-qorti jew mibgħuta minnha. Madankollu, jista’ jkollok bżonn tikkuntattja lill-qorti u titlob dan is-servizz. It-traduzzjoni tiġi pprovduta lilek mingħajr ħlas.

Inti ma tistax tkun irrappreżentat(a) minn ‘konsulent legali għall-parti li ġarrbet id-dannu (målsägandebiträde) għas-spejjeż tal-pubbliku f’dan l-istadju tal-proċess ġudizzjarju. Id-dmir tal-konsulent legali li jassistik jiġi fi tmiemu ladarba jintemmu l-proċedimenti. Madankollu, tista’ tagħżel li tqabbad rappreżentant legali għas-spejjeż tiegħek. Jekk inti tkun intitolat(a) għal għajnuna legali, l-Istat jista’ jkopri parti mill-ispejjeż tiegħek għar-rappreżentanza legali.

Jekk tkun teħtieġ persuna ta’ appoġġ f’dan l-istadju, tista’ tikkuntattja lil waħda mill-organizzazzjonijiet mingħajr skop ta’ qligħ f’dan il-qasam, bħal linja ta’ appoġġ għall-vittmi jew linja telefonika għall-għajnuna lin-nisa – Brottsofferjouren Sverige, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS), Unizon, eċċ.

Inkun intitolat(a) għal appoġġ jew protezzjoni wara l-proċess? Għal kemm żmien?

Iva, tista’ tkun intitolat(a) għal appoġġ jew protezzjoni wara l-proċess. Ma hemm ebda limitu partikolari għaż-żmien li matulu tista’ tirċievi appoġġ jew protezzjoni minn organizzazzjonijiet mingħajr skop ta’ qligħ jew mis-servizzi soċjali. Hemm xi limiti ta’ żmien applikabbli għad-data personali protetta. Tista’ taqra aktar dwar dan taħt "Protezzjoni personali jekk inkun fil-periklu" (Id-drittijiet tiegħi bħala l-vittma ta’ reat).

X’informazzjoni ningħata jekk it-trasgressur jingħata s-sentenza?

Is-sentenza tispeċifika, pereżempju, is-sentenza mogħtija u għal kemm żmien għandha tibqa’ fil-ħabs il-persuna kkundannata. Fil-każ ta’ reat kontra l-persuna (reati kontra l-ħajja, is-saħħa, il-libertà jew is-sigurtà tal-persuna), inti bħala l-persuna li ġarrbet id-dannu tiġi mistoqsija mis-Servizz Żvediż tal-Ħabs u tal-Probation dwar jekk tixtieqx li tkun infurmata:

 • dwar l-istituzzjoni li fiha tqiegħdet il-persuna kkundannata fl-Iżvezja,
 • jekk il-persuna kkundannata tiġix imċaqilqa għal istituzzjoni oħra jew ittrasferita lejn pajjiż ieħor,
 • jekk il-persuna kkundannata tinsabx xi mkien ieħor barra l-istituzzjoni,
 • jekk il-persuna kkundannata jew is-Servizz Żvediż tal-Ħabs u tal-Probation japplikawx sabiex sentenza ta’ għomor il-ħabs tinbidel f’waħda inqas ħarxa,
 • jekk il-persuna kkundannata nħelsitx,
 • jekk il-persuna kkundannata ħarbitx jew ħarġitx mill-ħabs, jew
 • jekk il-persuna kkundannata ħarbitx wara liv jew ħin ieħor li tkun qattgħet barra l-istituzzjoni.

Is-Servizz Żvediż tal-Ħabs u tal-Probation ma għandux bżonn jipprovdi notifika jekk din tista’ tipperikola l-ħajja jew is-saħħa tal-persuna detenuta.

Ser inkun infurmat jekk it-trasgressur jinħeles (inkluż ħelsien kmieni jew kundizzjonali) jew jaħrab mill-ħabs?

Fil-każ ta’ reat kontra l-persuna (reati kontra l-ħajja, is-saħħa, il-libertà jew is-sigurtà tal-persuna), inti bħala l-persuna li ġarrbet id-dannu tiġi mistoqsija mis-Servizz Żvediż tal-Ħabs u tal-Probation dwar jekk tixtieqx li tkun infurmata:

 • jekk il-persuna kkundannata nħelsitx,
 • jekk il-persuna kkundannata ħarbitx jew ħarġitx mill-ħabs, jew
 • jekk il-persuna kkundannata ħarbitx wara liv jew ħin ieħor li tkun qattgħet barra l-istituzzjoni.

Ser inkun involut(a) f’deċiżjonijiet dwar ħelsien jew libertà kondizzjonali? Pereżempju, nista’ nagħmel stqarrija jew inressaq appell?

Le, ma għandekx dan id-dritt.

L-aħħar aġġornament: 03/09/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

4 - Kumpens

X’inhi l-proċedura biex nitlob kumpens mingħand it-trasgressur? (eż. kawża fil-qorti, talba ċivili, proċedura ta’ adeżjoni)

Tista’ titlob danni għal bejn wieħed u ieħor kwalunkwe dannu mġarrab b’konnessjoni mar-reat. It-talbiet għad-danni ġeneralment jinstemgħu fl-istess ħin li l-qorti tiddeċiedi jekk il-persuna akkużata hijiex ħatja tar-reat.

Il-vittma jew il-parti li ġarrbet id-dannu għandha titlob danni mill-persuna li kkommettiet ir-reat jew ikkawżat id-dannu. Sabiex jiffaċilita dan, il-prosekutur (åklagare) ser iħejji u jippreżenta t-talba tiegħek għad-danni matul il-proċess, jekk inti tkun tlabt dan. L-uniċi eċċezzjonijiet huma t-talbiet għad-danni li jeħtieġu investigazzjoni estensiva jew it-talbiet li jistgħu jitqiesu bħala ovvjament mhux ġustifikati, jiġifieri mhux konnessi mar-reat jew ħafna akbar min-normal f’sitwazzjonijiet simili.

Jekk tfittex kumpens għal korrimenti li sofrejt bħala riżultat ta’ reat, għandek tindika dan meta tiġi interrogat mill-pulizija. Għandek tgħid ukoll jekk tridx li l-prosekutur jgħinek bit-talba.

Il-qorti ordnat lit-trasgressur sabiex iħallasni danni / kumpens. Kif nista’ niżgura li t-trasgressur iħallas?

Il-fatt li l-qorti ordnat lill-persuna akkużata sabiex tħallas id-danni ma jfissirx li ser tirċievi l-flus awtomatikament. It-trasgressur sikwit ma jkunx jista’ jħallas jew inkella volontarjament ma jkunx irid iħallas. L-Awtorità tal-Infurzar (Kronofogden) tgħinek sabiex tikseb id-danni mħallsin.

Il-qorti tibgħat kopja tas-sentenza lill-Awtorità tal-Infurzar, li mbagħad tikkuntattjak b’ittra sabiex tistaqsik jekk tridx għajnuna sabiex tikseb id-danni. Jekk tkun trid din l-għajnuna, għandek timla l-formola li tintbagħatlek u terġa’ tibgħatha lill-Awtorità tal-Infurzar, li min-naħa tagħha mbagħad teżamina s-sitwazzjoni finanzjarja tat-trasgressur. Jekk jirriżulta li dan ikun jista’ jħallas, l-Awtorità tal-Infurzar tiżgura li inti tirċievi kumpens għad-danni.

L-għajnuna mill-Awtorità tal-Infurzar hija mingħajr ħlas, ħlief f’każijiet speċifiċi ħafna. Jekk ma tiġix ikkuntattjat mill-Awtorità tal-Infurzar, għandek tikkuntattjaha inti stess.

Jekk it-trasgressur ma jħallasx, jista’ l-Istat iħallasni avvanz?  Taħt liema kundizzjonijiet?

Le, dan mhuwiex possibbli.

Jien intitolat(a) għal kumpens mill-Istat?

Jekk trasgressur ikkundannat ma jkunx jista’ jħallas id-danni u ma jkunx hemm assigurazzjoni li tkopri t-talba kollha, inti tista’ tkun intitolat għal kumpens mill-Istat. Dan jissejjaħ kumpens għal vittma ta’ reat (brottsskadeersättning) u jiġi ttrattat mill-Awtorità ta’ Appoġġ u Kumpens għal Vittmi ta’ Reati (Brottsoffermyndigheten).

Sabiex ikun jista’ jitħallas il-kumpens lil vittma ta’ reat meta l-awtur tar-reat ma jkunx magħruf, għandu jkun hemm inkjesti, bħal investigazzjoni preliminari, sabiex jintwera li inti kont il-vittma ta’ reat u mhux ta’ inċident. Ir-reat għandu dejjem jiġi rrapportat lill-pulizija. Jekk il-persuna suspettata tkun ġiet identifikata, normalment irid ikun hemm kundanna jew tingħata sentenza.

Il-kumpens għal vittma ta’ reat ikopri r-reati kommessi fl-Iżvezja u inti tista’ tkun intitolat għal kumpens, irrispettivament minn jekk tkunx tgħix fl-Iżvezja jew inkella tkunx fl-Iżvezja fuq bażi temporanja, pereżempju, bħala turist(a) jew student(a). Jekk tkun attwalment residenti fl-Iżvezja, inti tista’ tkun intitolat għal kumpens, anki meta r-reat ikun seħħ barra l-pajjiż.

Bħall-eċċess fuq polza tal-assigurazzjoni, ser jitnaqqas ammont simili mill-kumpens għal vittma ta’ reat.

Jien inkun intitolat(a) għal kumpens jekk it-trasgressur ma jiġix ikkundannat?

Sabiex ikun jista’ jitħallas il-kumpens lil vittma ta’ reat meta l-awtur tar-reat ma jkunx magħruf, għandu jkun hemm inkjesti, bħal investigazzjoni preliminari, sabiex jintwera li inti kont il-vittma ta’ reat u mhux ta’ inċident. Ir-reat għandu dejjem jiġi rrapportat lill-pulizija. Jekk il-persuna suspettata tkun ġiet identifikata, normalment irid ikun hemm kundanna jew tingħata sentenza.

Jien intitolat għal ħlas ta’ emerġenza waqt li nkun qed nistenna d-deċiżjoni dwar it-talba tiegħi għall-kumpens?

Le, dan mhuwiex possibbli.

L-aħħar aġġornament: 03/09/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

5 - Id-drittijiet tiegħi f'dak li għandu x'jaqsam ma' appoġġ u assistenza

Jiena vittma ta’ reat; lil min għandi nikkuntattja għall-appoġġ u għall-assistenza?

Barnens Rätt i Samhället (BRIS – Id-Drittijiet tat-Tfal fis-Soċjetà)

BRIS hija organizzazzjoni għad-drittijiet tat-tfal mingħajr ebda affiljazzjoni politika jew reliġjuża. It-tfal u ż-żgħażagħ vulnerabbli sal-età ta' 18-il sena jistgħu jitkellmu permezz ta’ e-mail, chat jew telefonata ma’ konsulent fi BRIS b’mod anonimu u mingħajr ħlas. BRIS tieħu wkoll telefonati minn adulti li għandhom bżonn jitkellmu ma’ xi ħadd dwar mistoqsijiet u tħassib li jirrigwardjaw it-tfal u ż-żgħażagħ.

Dettalji ta’ kuntatt:

116 111, linja telefonika ta’ għajnuna għat-tfal u għaż-żgħażagħ

077 150 50 50, linja telefonika ta’ għajnuna għall-adulti

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidainfo@bris.se

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.bris.se/

Brottsofferjouren Sverige (Appoġġ għall-Vittmi tal-Iżvezja)

L-Appoġġ għall-Vittmi tal-Iżvezja hija organizzazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ li taħdem għad-dritt tal-vittmi kollha ta’ reati li jirċievu appoġġ. Hija tikkonsisti f’ċentri lokali ta’ appoġġ għall-vittmi madwar il-pajjiż, segretarjat u linja telefonika nazzjonali għall-għajnuna mingħajr ħlas. L-organizzazzjoni tgħin lill-vittmi ta’ reati, lix-xhieda u lill-qraba billi tismagħhom u tipprovdilhom appoġġ u pariri tajbin. Jekk ikun meħtieġ, il-vittma tista’ tikseb appoġġ fit-trattattivi ma’ korpi oħrajn li jistgħu jipprovdu, pereżempju, għajnuna psikoloġika, djar ta’ kenn jew assistenza finanzjarja. Il-vittmi jistgħu wkoll jiksbu gwida dwar il-proċedimenti kriminali. L-Appoġġ għall-Vittmi tal-Iżvezja torganizza wkoll appoġġ għall-vittmi minn voluntiera li jipprovdu informazzjoni u appoġġ b’konnessjoni ma’ proċess.

Dettalji ta’ kuntatt:

0200 21 20 19

08 644 88 00

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidainfo@brottsofferjouren.se

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.brottsofferjouren.se/

Föreningen anhöriga till sexuellt utnyttjade barn (ATSUB – L-Assoċjazzjoni għall-Qraba ta’ Tfal Abbużati Sesswalment)

ATSUB tagħmel konsultazzjonijiet individwali mal-qraba ta’ tfal abbużati sesswalment u toffri għajnuna u appoġġ fit-trattattivi mal-awtoritajiet. L-Assoċjazzjoni torganizza wkoll gruppi ta’ appoġġ u tipprovdi assistenza fil-qorti.

Dettalji ta’ kuntatt:

08 644 21 12

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidainfo@atsub.se

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://atsub.se/

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL – Il-Federazzjoni Żvediża għad-Drittijiet ta’ Persuni Leżbjani, Gay, Bisesswali u Transġeneru), linja ta’ appoġġ għall-vittmi

RFSL hija organizzazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ li teżisti sabiex tiżgura li l-persuni LGBT ikollhom l-istess drittijiet, opportunitajiet u obbligi bħal kulħadd fis-soċjetà. RFSL tmexxi linja ta’ appoġġ għall-vittmi għal persuni LGBT li kienu soġġetti għal abbuż, theddid u vjolenza. Is-servizz huwa mmirat ukoll għall-qraba u l-ħbieb tagħhom, kif ukoll għall-persuni li jiltaqgħu ma’ persuni LGBT vulnerabbli fuq il-post tax-xogħol tagħhom. L-organizzazzjoni toffri laqgħat ta’ kriżi, informazzjoni dwar id-drittijiet, għajnuna fit-trattattivi mal-awtoritajiet, appoġġ fil-proċess ġudizzjarju u djar ta’ kenn.

Dettalji ta’ kuntatt:

020 34 13 16

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaboj@rfsl.se

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.rfsl.se/verksamhet/brottsofferjour/

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS – Organizzazzjoni Nazzjonali għax-Xelters tan-Nisa u x-Xelters tat-Tfajliet fl-Iżvezja)

ROKS tikkoordina ċ-ċentri membri lokali u tipprovdi għajnuna u djar ta’ kenn għan-nisa, il-bniet u t-tfal abbużati. L-organizzazzjoni tagħmel ukoll ħidma ta’ tiswir tal-opinjonijiet sabiex tirreklama l-esperjenza taċ-ċentri membri u b’hekk tnaqqas il-vjolenza mill-irġiel fuq in-nisa.

Dettalji ta’ kuntatt:

08 442 99 30

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidainfo@roks.se

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.roks.se/

Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen (RISE – Ċentru ta’ appoġġ nazzjonali għall-vittmi ta’ inċest u forom oħrajn ta’ abbuż sesswali fit-tfulija)

RISE hija organizzazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ li toffri appoġġ lil adulti li kienu soġġetti għal abbuż sesswali fit-tfulija. L-assoċjazzjoni għandha linja telefonika għall-għajnuna li jistgħu jċemplu fuqha nisa u rġiel, tfal, qraba u professjonisti. RISE toffri wkoll diversi attivitajiet lill-membri tagħha, inklużi diskussjonijiet fi gruppi ta’ appoġġ.

Dettalji ta’ kuntatt:

08 696 00 95

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidastod@rise-sverige.se

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.roks.se/

Terrafem

Terrafem hija organizzazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ. Hija tmexxi l-unika linja telefonika nazzjonali għall-għajnuna tal-Iżvezja għan-nisa bi sfond ta’ immigranti li kienu vittmi ta’ vjolenza. Terrafem tmexxi wkoll linja telefonika għall-għajnuna legali u tipprovdi protezzjoni għan-nisa abbużati u t-tfal tagħhom fi djar ta’ kenn.

Dettalji ta’ kuntatt:

020 52 10 10

08 643 05 10

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidainfo@terrafem.org

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.terrafem.org/

Unizon

Unizon tirrappreżenta x-xelters tan-nisa, iċ-ċentri ta’ tisħiħ tal-pożizzjoni tan-nisa u servizzi ta’ appoġġ oħrajn li jaħdmu għal soċjetà ugwali bejn is-sessi ħielsa mill-vjolenza. Il-ħidma tal-organizzazzjonijiet membri tinvolvi prinċipalment l-għoti ta’ appoġġ u l-protezzjoni tan-nisa abbużati u tat-tfal tagħhom. L-organizzazzjonijiet jagħmlu wkoll ħidma ta’ prevenzjoni u appoġġ mat-tfal u ż-żgħażagħ, jinfluwenzaw l-opinjoni u jxerrdu l-għarfien.

Dettalji ta’ kuntatt:

08 642 64 01

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidainfo@unizon.se

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://unizon.se/

Awtoritajiet pubbliċi u korpi oħrajn

Brottsoffermyndigheten (l-Awtorità ta’ Appoġġ u Kumpens għall-Vittmi ta’ Reati)

L-għan ġenerali tal-Awtorità ta’ Appoġġ u Kumpens għall-Vittmi ta’ Reati huwa li taħdem sabiex tippromwovi d-drittijiet tal-vittmi ta’ reati u li taqdi l-ħtiġijiet u l-interessi tagħhom. L-Awtorità għandha responsabbiltà nazzjonali għal erba’ oqsma ta’ attività: timmaniġġja l-każijiet ta’ kumpens għall-vittmi ta’ reati, tamministra l-Fond għall-Vittmi ta’ Reati (Brottsofferfonden), taġixxi bħala ċentru ta’ għarfien espert u titlob lura l-kumpens għall-vittmi ta’ reati li tħallas.

Dettalji ta’ kuntatt:

090 70 82 00

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaregistrator@brottsoffermyndigheten.se

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.brottsoffermyndigheten.se/

Domstolsverket (l-Amministrazzjoni tal-Qrati Nazzjonali)

L-Amministrazzjoni tal-Qrati Nazzjonali hija awtorità tal-Istat li tirrapporta lill-Gvern u taġixxi bħala organizzazzjoni ta’ servizz għall-qrati Żvediżi. L-Amministrazzjoni tal-Qrati Nazzjonali hija responsabbli għall-koordinazzjoni kumplessiva u għal kwistjonijiet ġenerali li jaffettwaw il-qrati Żvediżi. Dan jinvolvi wkoll l-għoti ta’ servizzi lill-qrati, lit-tribunali tal-kera u tal-kirjiet nazzjonali u lill-Awtorità Nazzjonali tal-Għajnuna Legali (Rättshjälpsmyndigheten).

Dettalji ta’ kuntatt:

036 15 53 00

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidadomstolsverket@dom.se

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.domstol.se/

Kronofogden (l-Awtorità tal-Infurzar Żvediża)

L-Awtorità tal-Infurzar Żvediża hija awtorità tal-Istat. Fost l-oħrajn, hija taħdem sabiex tistabbilixxi d-djun permezz ta’ ordnijiet ta’ ħlas u tgħin lil kull min ma jkunx tħallas sabiex jirkupra dejn.

Dettalji ta’ kuntatt:

0771 73 73 00

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidakronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.kronofogden.se/

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK – Iċ-Ċentru Nazzjonali għall-Għarfien tal-Vjolenza mill-Irġiel fuq in-Nisa)

Iċ-Ċentru Nazzjonali għall-Għarfien tal-Vjolenza mill-Irġiel fuq in-Nisa (NCK) fl-Università ta’ Uppsala jaħdem f’isem il-Gvern sabiex iżid is-sensibilizzazzjoni fil-livell nazzjonali dwar il-vjolenza mill-irġiel fuq in-nisa, il-vjolenza u l-oppressjoni relatati mal-unur u l-vjolenza f’relazzjonijiet bejn persuni tal-istess sess. NCK huwa responsabbli għall-‘Kvinnofridslinjen’, il-linja telefonika nazzjonali għall-għajnuna tal-Iżvezja għall-vittmi tal-vjolenza, u għal taqsima tal-pazjenti ta’ barra speċjalizzata għan-nisa abbużati fl-Uppsala University Hospital.

Dettalji ta’ kuntatt:

020 50 50 50

018 611 27 93

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidainfo@nck.uu.se

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.nck.uu.se/

Polismyndigheten (il-Pulizija Żvediża)

L-Awtorità tal-Pulizija tinvestiga r-reati u taħdem sabiex tipprevjeni reati ġodda. L-Awtorità tal-Pulizija tittratta wkoll każijiet li jinvolvu data personali fittizja.

Dettalji ta’ kuntatt:

114 14

112 (f’emerġenza)

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaregistrator.kansli@polisen.se

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://polisen.se/

Rättshjälpsmyndigheten (Awtorità Nazzjonali tal-Għajnuna Legali)

L-Awtorità Nazzjonali tal-Għajnuna Legali hija awtorità nazzjonali li tipprovdi għajnuna legali skont l-Att Żvediż dwar l-Għajnuna Legali. L-Awtorità Nazzjonali tal-Għajnuna Legali hija wkoll l-awtorità ta’ rkupru meta qorti tkun iddeċidiet li titlob il-ħlas lura tal-ispejjeż, inkluż ir-rimborż tal-ispejjeż tad-difiża f’kawżi kriminali.

Dettalji ta’ kuntatt:

060 13 46 00

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidarattshjalpsmyndigheten@dom.se

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.rattshjalp.se/

Skatteverket (L-Aġenzija tat-Taxxa Żvediża)

L-Aġenzija tat-Taxxa Żvediża hija l-awtorità amministrattiva għat-tassazzjoni, il-valutazzjoni tal-proprjetà, ir-reġistru tal-popolazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-atti. L-Aġenzija tat-Taxxa Żvediża tittratta wkoll talbiet għall-protezzjoni tad-data personali (il-kodifikazzjoni tas-segretezza u l-użu ta’ indirizzi antiki).

Dettalji ta’ kuntatt:

0771 567 567

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.skatteverket.se/privat.4.76a43be412206334b89800052864.html

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL – L-Assoċjazzjoni Żvediża tal-Awtoritajiet u r-Reġjuni Lokali)

SKL hija organizzazzjoni ta’ sħubija għall-kunsilli muniċipali, tal-kontej u reġjonali kollha.

Dettalji ta’ kuntatt:

08 452 70 00

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidainfo@skl.se

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://skl.se/

Åklagarmyndigheten (l-Awtorità tal-Prosekuzzjoni Żvediża)

L-Awtorità tal-Prosekuzzjoni taħdem mal-pulizija sabiex tinvestiga r-reati. Jekk inkjesta twassal għal akkużi, il-kawża tiġi pproċessata fil-qorti. Ix-xogħol tal-prosekutur pubbliku huwa li juri bil-provi li l-persuna akkużata kkommettiet ir-reat.

Dettalji ta’ kuntatt:

010 562 50 00

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaregistrator@aklagare.se

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.aklagare.se/

Hotlines ta’ appoġġ għall-vittmi

Barnens Rätt i Samhället (BRIS – Id-Drittijiet tat-Tfal fis-Soċjetà)

BRIS hija organizzazzjoni għad-drittijiet tat-tfal mingħajr ebda affiljazzjoni politika jew reliġjuża. It-tfal u ż-żgħażagħ vulnerabbli sal-età ta' 18-il sena jistgħu jitkellmu permezz ta’ e-mail, chat jew telefonata ma’ konsulent fi BRIS b’mod anonimu u mingħajr ħlas. BRIS tieħu wkoll telefonati minn adulti li għandhom bżonn jitkellmu ma’ xi ħadd dwar mistoqsijiet u tħassib li jirrigwardjaw it-tfal u ż-żgħażagħ.

Dettalji ta’ kuntatt:

116 111, linja telefonika ta’ għajnuna għat-tfal u għaż-żgħażagħ

077 150 50 50, linja telefonika ta’ għajnuna għall-adulti

Brottsofferjouren Sverige (L-Appoġġ għall-Vittmi tal-Iżvezja)

L-Appoġġ għall-Vittmi tal-Iżvezja hija organizzazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ li taħdem għad-dritt tal-vittmi kollha ta’ reati li jirċievu appoġġ. Hija tikkonsisti f’ċentri lokali ta’ appoġġ għall-vittmi madwar il-pajjiż, segretarjat u linja telefonika nazzjonali għall-għajnuna mingħajr ħlas. L-organizzazzjoni tgħin lill-vittmi ta’ reati, lix-xhieda u lill-qraba billi tismagħhom u tipprovdilhom appoġġ u pariri tajbin. Jekk ikun meħtieġ, il-vittma tista’ tikseb appoġġ fit-trattattivi ma’ korpi oħrajn li jistgħu jipprovdu, pereżempju, għajnuna psikoloġika, djar ta’ kenn jew assistenza finanzjarja. Il-vittmi jistgħu wkoll jiksbu gwida dwar il-proċedimenti kriminali. L-Appoġġ għall-Vittmi tal-Iżvezja torganizza wkoll appoġġ għall-vittmi minn voluntiera li jipprovdu informazzjoni u appoġġ b’konnessjoni ma’ proċess.

L-Appoġġ għall-Vittmi tal-Iżvezja tmexxi linja telefonika nazzjonali għall-għajnuna li tista’ tipprovdi appoġġ lill-vittmi kollha ta’ reati, kif ukoll tirreferihom għal ċentru lokali ta’ appoġġ għall-vittmi. Il-linja telefonika nazzjonali għall-għajnuna tista’ tipprovdi appoġġ b’21 lingwa differenti.

Dettalji ta’ kuntatt:

0200 21 20 19

Brottsoffermyndigheten (l-Awtorità ta’ Appoġġ u Kumpens għall-Vittmi ta’ Reati)

L-għan ġenerali tal-Awtorità ta’ Appoġġ u Kumpens għall-Vittmi ta’ Reati huwa li taħdem sabiex tippromwovi d-drittijiet tal-vittmi ta’ reati u li taqdi l-ħtiġijiet u l-interessi tagħhom. L-Awtorità għandha responsabbiltà nazzjonali għal erba’ oqsma ta’ attività: timmaniġġja l-każijiet ta’ kumpens għall-vittmi ta’ reati, tamministra l-Fond għall-Vittmi ta’ Reati (Brottsofferfonden), taġixxi bħala ċentru ta’ għarfien espert u titlob lura l-kumpens għall-vittmi ta’ reati li tħallas.

L-Awtorità ta’ Appoġġ u Kumpens għall-Vittmi ta’ Reati tmexxi linja telefonika għall-għajnuna li tista’ twieġeb mistoqsijiet dwar kumpens finanzjarju wara reat u wkoll dwar, pereżempju, id-dritt għal “avukat għall-parti li ġarrabt dannu”, rappreżentanza speċjali għat-tfal, l-ordnijiet ta’ trażżin u l-proċedimenti ġudizzjarji.

Dettalji ta’ kuntatt:

090 70 82 00

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK – Iċ-Ċentru Nazzjonali għall-Għarfien tal-Vjolenza mill-Irġiel fuq in-Nisa)

Iċ-Ċentru Nazzjonali għall-Għarfien tal-Vjolenza mill-Irġiel fuq in-Nisa (NCK) fl-Università ta’ Uppsala jaħdem f’isem il-Gvern sabiex iżid is-sensibilizzazzjoni fil-livell nazzjonali dwar il-vjolenza mill-irġiel fuq in-nisa, il-vjolenza u l-oppressjoni relatati mal-unur u l-vjolenza f’relazzjonijiet bejn persuni tal-istess sess. NCK huwa responsabbli għall-‘Kvinnofridslinjen’, il-linja telefonika nazzjonali għall-għajnuna tal-Iżvezja għall-vittmi tal-vjolenza, u għal taqsima tal-pazjenti ta’ barra speċjalizzata għan-nisa abbużati fl-Uppsala University Hospital.

Dettalji ta’ kuntatt:

020 50 50 50

Terrafem

Terrafem hija organizzazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ. Hija tmexxi l-unika linja telefonika nazzjonali għall-għajnuna tal-Iżvezja għan-nisa bi sfond ta’ immigranti li kienu vittmi ta’ vjolenza. Terrafem tmexxi wkoll linja telefonika għall-għajnuna legali u tipprovdi protezzjoni għan-nisa abbużati u t-tfal tagħhom fi djar ta’ kenn.

Dettalji ta’ kuntatt:

020 52 10 10

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL – Il-Federazzjoni Żvediża għad-Drittijiet ta’ Persuni Leżbjani, Gay, Bisesswali u Transġeneru), linja ta’ appoġġ għall-vittmi

RFSL hija organizzazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ li teżisti sabiex tiżgura li l-persuni LGBT ikollhom l-istess drittijiet, opportunitajiet u obbligi bħal kulħadd fis-soċjetà. RFSL tmexxi linja ta’ appoġġ għall-vittmi għal persuni LGBT li kienu soġġetti għal abbuż, theddid u vjolenza. Is-servizz huwa mmirat ukoll għall-qraba u l-ħbieb tagħhom, kif ukoll għall-persuni li jiltaqgħu ma’ persuni LGBT vulnerabbli fuq il-post tax-xogħol tagħhom. L-organizzazzjoni toffri laqgħat ta’ kriżi, informazzjoni dwar id-drittijiet, għajnuna fit-trattattivi mal-awtoritajiet, appoġġ fil-proċess ġudizzjarju u djar ta’ kenn.

Dettalji ta’ kuntatt:

020 34 13 16

L-appoġġ għall-vittmi huwa mingħajr ħlas?

Iva, l-appoġġ għall-vittmi pprovdut minn organizzazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ huwa mingħajr ħlas. L-istess jgħodd għas-servizzi ta’ appoġġ ġestiti mill-awtoritajiet pubbliċi.

X’tipi ta’ appoġġ nista’ nirċievi mill-awtoritajiet jew is-servizzi tal-Istat?

Brottsoffermyndigheten (l-Awtorità ta’ Appoġġ u Kumpens għall-Vittmi ta’ Reati)

L-għan ġenerali tal-Awtorità ta’ Appoġġ u Kumpens għall-Vittmi ta’ Reati huwa li taħdem sabiex tippromwovi d-drittijiet tal-vittmi ta’ reati u li taqdi l-ħtiġijiet u l-interessi tagħhom. L-Awtorità għandha responsabbiltà nazzjonali għal erba’ oqsma ta’ attività: timmaniġġja l-każijiet ta’ kumpens għall-vittmi ta’ reati, tamministra l-Fond għall-Vittmi ta’ Reati (Brottsofferfonden), taġixxi bħala ċentru ta’ għarfien espert u titlob lura l-kumpens għall-vittmi ta’ reati li tħallas.

Dettalji ta’ kuntatt:

090 70 82 00

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaregistrator@brottsoffermyndigheten.se

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.brottsoffermyndigheten.se/

Domstolsverket (l-Amministrazzjoni tal-Qrati Nazzjonali)

L-Amministrazzjoni tal-Qrati Nazzjonali hija awtorità tal-Istat li tirrapporta lill-Gvern u taġixxi bħala organizzazzjoni ta’ servizz għall-qrati Żvediżi. L-Amministrazzjoni tal-Qrati Nazzjonali hija responsabbli għall-koordinazzjoni kumplessiva u għal kwistjonijiet ġenerali li jaffettwaw il-qrati Żvediżi. Dan jinvolvi wkoll l-għoti ta’ servizzi lill-qrati, lit-tribunali tal-kera u tal-kirjiet nazzjonali u lill-Awtorità Nazzjonali tal-Għajnuna Legali (Rättshjälpsmyndigheten).

Dettalji ta’ kuntatt:

036 15 53 00

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidadomstolsverket@dom.se

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.domstol.se/

Kronofogden (l-Awtorità tal-Infurzar Żvediża)

L-Awtorità tal-Infurzar Żvediża hija awtorità tal-Istat. Fost l-oħrajn, hija taħdem sabiex tistabbilixxi d-djun permezz ta’ ordnijiet ta’ ħlas u tgħin lil kull min ma jkunx tħallas sabiex jirkupra dejn.

Dettalji ta’ kuntatt:

0771 73 73 00

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidakronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.kronofogden.se/

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK – Iċ-Ċentru Nazzjonali għall-Għarfien tal-Vjolenza mill-Irġiel fuq in-Nisa)

Iċ-Ċentru Nazzjonali għall-Għarfien tal-Vjolenza mill-Irġiel fuq in-Nisa (NCK) fl-Università ta’ Uppsala jaħdem f’isem il-Gvern sabiex iżid is-sensibilizzazzjoni fil-livell nazzjonali dwar il-vjolenza mill-irġiel fuq in-nisa, il-vjolenza u l-oppressjoni relatati mal-unur u l-vjolenza f’relazzjonijiet bejn persuni tal-istess sess. NCK huwa responsabbli għall-‘Kvinnofridslinjen’, il-linja telefonika nazzjonali għall-għajnuna tal-Iżvezja għall-vittmi tal-vjolenza, u għal taqsima tal-pazjenti ta’ barra speċjalizzata għan-nisa abbużati fl-Uppsala University Hospital.

Dettalji ta’ kuntatt:

020 50 50 50

018 611 27 93

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidainfo@nck.uu.se

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.nck.uu.se/

Polismyndigheten (il-Pulizija Żvediża)

L-Awtorità tal-Pulizija tinvestiga r-reati u taħdem sabiex tipprevjeni reati ġodda. L-Awtorità tal-Pulizija tittratta wkoll każijiet li jinvolvu data personali fittizja.

Dettalji ta’ kuntatt:

114 14

112 (f’emerġenza)

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaregistrator.kansli@polisen.se

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://polisen.se/

Rättshjälpsmyndigheten (Awtorità Nazzjonali tal-Għajnuna Legali)

L-Awtorità Nazzjonali tal-Għajnuna Legali hija awtorità nazzjonali li tipprovdi għajnuna legali skont l-Att Żvediż dwar l-Għajnuna Legali. L-Awtorità Nazzjonali tal-Għajnuna Legali hija wkoll l-awtorità ta’ rkupru meta qorti tkun iddeċidiet li titlob il-ħlas lura tal-ispejjeż, inkluż ir-rimborż tal-ispejjeż tad-difiża f’kawżi kriminali.

Dettalji ta’ kuntatt:

060 13 46 00

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidarattshjalpsmyndigheten@dom.se

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.rattshjalp.se/

Skatteverket (L-Aġenzija tat-Taxxa Żvediża)

L-Aġenzija tat-Taxxa Żvediża hija l-awtorità amministrattiva għat-tassazzjoni, il-valutazzjoni tal-proprjetà, ir-reġistru tal-popolazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-atti. L-Aġenzija tat-Taxxa Żvediża tittratta wkoll talbiet għall-protezzjoni tad-data personali (il-kodifikazzjoni tas-segretezza u l-użu ta’ indirizzi antiki).

Dettalji ta’ kuntatt:

0771 567 567

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.skatteverket.se/

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL – L-Assoċjazzjoni Żvediża tal-Awtoritajiet u r-Reġjuni Lokali)

SKL hija organizzazzjoni ta’ sħubija għall-kunsilli muniċipali, tal-kontej u reġjonali kollha.

Dettalji ta’ kuntatt:

08 452 70 00

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidainfo@skl.se

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://skl.se/

Åklagarmyndigheten (l-Awtorità tal-Prosekuzzjoni Żvediża)

L-Awtorità tal-Prosekuzzjoni taħdem mal-pulizija sabiex tinvestiga r-reati. Jekk inkjesta twassal għal akkużi, il-kawża tiġi pproċessata fil-qorti. Ix-xogħol tal-prosekutur pubbliku huwa li juri bil-provi li l-persuna akkużata kkommettiet ir-reat.

Dettalji ta’ kuntatt:

010 562 50 00

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaregistrator@aklagare.se

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.aklagare.se/

X’tipi ta’ appoġġ nista’ nirċievi mingħand organizzazzjonijiet nongovernattivi?

Barnens Rätt i Samhället (BRIS – Id-Drittijiet tat-Tfal fis-Soċjetà)

BRIS hija organizzazzjoni għad-drittijiet tat-tfal mingħajr ebda affiljazzjoni politika jew reliġjuża. It-tfal u ż-żgħażagħ vulnerabbli sal-età ta' 18-il sena jistgħu jitkellmu permezz ta’ e-mail, chat jew telefonata ma’ konsulent fi BRIS b’mod anonimu u mingħajr ħlas. BRIS tieħu wkoll telefonati minn adulti li għandhom bżonn jitkellmu ma’ xi ħadd dwar mistoqsijiet u tħassib li jirrigwardjaw it-tfal u ż-żgħażagħ.

Dettalji ta’ kuntatt:

116 111, linja telefonika ta’ għajnuna għat-tfal u għaż-żgħażagħ

077 150 50 50, linja telefonika ta’ għajnuna għall-adulti

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidainfo@bris.se

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.bris.se/

Brottsofferjouren Sverige (L-Appoġġ għall-Vittmi tal-Iżvezja)

L-Appoġġ għall-Vittmi tal-Iżvezja hija organizzazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ li taħdem għad-dritt tal-vittmi kollha ta’ reati li jirċievu appoġġ. Hija tikkonsisti f’ċentri lokali ta’ appoġġ għall-vittmi madwar il-pajjiż, segretarjat u linja telefonika nazzjonali għall-għajnuna mingħajr ħlas. L-organizzazzjoni tgħin lill-vittmi ta’ reati, lix-xhieda u lill-qraba billi tismagħhom u tipprovdilhom appoġġ u pariri tajbin. Jekk ikun meħtieġ, il-vittma tista’ tikseb appoġġ fit-trattattivi ma’ korpi oħrajn li jistgħu jipprovdu, pereżempju, għajnuna psikoloġika, djar ta’ kenn jew assistenza finanzjarja. Il-vittmi jistgħu wkoll jiksbu gwida dwar il-proċedimenti kriminali. L-Appoġġ għall-Vittmi tal-Iżvezja torganizza wkoll appoġġ għall-vittmi minn voluntiera li jipprovdu informazzjoni u appoġġ b’konnessjoni ma’ proċess.

Dettalji ta’ kuntatt:

0200 21 20 19

08 644 88 00

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidainfo@brottsofferjouren.se

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.brottsofferjouren.se/

Föreningen anhöriga till sexuellt utnyttjade barn (ATSUB – L-Assoċjazzjoni għall-Qraba ta’ Tfal Abbużati Sesswalment)

ATSUB tagħmel konsultazzjonijiet individwali mal-qraba ta’ tfal abbużati sesswalment u toffri għajnuna u appoġġ fit-trattattivi mal-awtoritajiet. L-Assoċjazzjoni torganizza wkoll gruppi ta’ appoġġ u tipprovdi assistenza fil-qorti.

Dettalji ta’ kuntatt:

08 644 21 12

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidainfo@atsub.se

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://atsub.se/

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL – Il-Federazzjoni Żvediża għad-Drittijiet ta’ Persuni Leżbjani, Gay, Bisesswali u Transġeneru), linja ta’ appoġġ għall-vittmi

RFSL hija organizzazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ li teżisti sabiex tiżgura li l-persuni LGBT ikollhom l-istess drittijiet, opportunitajiet u obbligi bħal kulħadd fis-soċjetà. RFSL tmexxi linja ta’ appoġġ għall-vittmi għal persuni LGBT li kienu soġġetti għal abbuż, theddid u vjolenza. Is-servizz huwa mmirat ukoll għall-qraba u l-ħbieb tagħhom, kif ukoll għall-persuni li jiltaqgħu ma’ persuni LGBT vulnerabbli fuq il-post tax-xogħol tagħhom. L-organizzazzjoni toffri laqgħat ta’ kriżi, informazzjoni dwar id-drittijiet, għajnuna fit-trattattivi mal-awtoritajiet, appoġġ fil-proċess ġudizzjarju u djar ta’ kenn.

Dettalji ta’ kuntatt:

020 34 13 16

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaboj@rfsl.se

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.rfsl.se/verksamhet/brottsofferjour/

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS – Organizzazzjoni Nazzjonali għax-Xelters tan-Nisa u x-Xelters tat-Tfajliet fl-Iżvezja)

ROKS tikkoordina ċ-ċentri membri lokali u tipprovdi għajnuna u djar ta’ kenn għan-nisa, il-bniet u t-tfal abbużati. L-organizzazzjoni tagħmel ukoll ħidma ta’ tiswir tal-opinjonijiet sabiex tirreklama l-esperjenza taċ-ċentri membri u b’hekk tnaqqas il-vjolenza mill-irġiel fuq in-nisa.

Dettalji ta’ kuntatt:

08 442 99 30

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidainfo@roks.se

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.roks.se/

Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen (RISE – Ċentru ta’ appoġġ nazzjonali għall-vittmi ta’ inċest u forom oħrajn ta’ abbuż sesswali fit-tfulija)

RISE hija organizzazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ li toffri appoġġ lil adulti li kienu soġġetti għal abbuż sesswali fit-tfulija. L-assoċjazzjoni għandha linja telefonika għall-għajnuna li jistgħu jċemplu fuqha nisa u rġiel, tfal, qraba u professjonisti. RISE toffri wkoll diversi attivitajiet lill-membri tagħha, inklużi diskussjonijiet fi gruppi ta’ appoġġ.

Dettalji ta’ kuntatt:

08 696 00 95

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidastod@rise-sverige.se

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://rise-sverige.se/

Terrafem

Terrafem hija organizzazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ. Hija tmexxi l-unika linja telefonika nazzjonali għall-għajnuna tal-Iżvezja għan-nisa bi sfond ta’ immigranti li kienu vittmi ta’ vjolenza. Terrafem tmexxi wkoll linja telefonika għall-għajnuna legali u tipprovdi protezzjoni għan-nisa abbużati u t-tfal tagħhom fi djar ta’ kenn.

Dettalji ta’ kuntatt:

020 52 10 10

08 643 05 10

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidainfo@terrafem.org

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.terrafem.org/

Unizon

Unizon tirrappreżenta x-xelters tan-nisa, iċ-ċentri ta’ tisħiħ tal-pożizzjoni tan-nisa u servizzi ta’ appoġġ oħrajn li jaħdmu għal soċjetà ugwali bejn is-sessi ħielsa mill-vjolenza. Il-ħidma tal-organizzazzjonijiet membri tinvolvi prinċipalment l-għoti ta’ appoġġ u l-protezzjoni tan-nisa abbużati u tat-tfal tagħhom. L-organizzazzjonijiet jagħmlu wkoll ħidma ta’ prevenzjoni u appoġġ mat-tfal u ż-żgħażagħ, jinfluwenzaw l-opinjoni u jxerrdu l-għarfien.

Dettalji ta’ kuntatt:

08 642 64 01

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidainfo@unizon.se

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://unizon.se/

L-aħħar aġġornament: 03/09/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.