Rechten van slachtoffers – per land

Oostenrijk

Inhoud aangereikt door
Oostenrijk

U wordt beschouwd als slachtoffer van een misdrijf als u schade hebt geleden of als uw strafrechtelijk beschermde juridische belangen anderszins zijn aangetast, bv. als u gewond bent geraakt of uw eigendommen zijn gestolen of beschadigd en die handeling als een misdrijf wordt beschouwd volgens het Oostenrijks recht. De wet garandeert dat u als slachtoffer van een misdrijf vóór, tijdens en na de gerechtelijke procedure bepaalde individuele rechten hebt.

In Oostenrijk begint de strafrechtelijke procedure zodra de gerechtelijke politie (Kriminalpolizei) of het openbaar ministerie (Staatsanwaltschaft) een onderzoek instelt naar aanleiding van een eerste verdenking. Na afronding van dat onderzoek kan de openbare aanklager beslissen de procedure af te sluiten, maatregelen te gelasten als alternatief voor een conventionele strafrechtelijke procedure (Diversion) of rechtsvervolging in te stellen. Bepaalde misdrijven (misdrijven die particulier worden vervolgd – Privatanklagedelikte) worden alleen vervolgd op verzoek van het slachtoffer, dat in dat geval de vervolging zelf moet instellen. Er wordt in die gevallen geen onderzoek verricht.

Tijdens het proces zal de rechter een zitting houden en het bewijs onderzoeken. Naargelang de ernst van het misdrijf wordt de zaak behandeld door:

  • één rechter; of
  • een college van rechters dat, afhankelijk van het betrokken misdrijf, is samengesteld uit één of twee beroepsrechters en twee lekenrechters, die beslissen over de schuld van de verdachte en de hoogte van de op te leggen straf; of
  • een juryrechtbank bestaande uit drie beroepsrechters en acht lekenrechters (juryleden). De juryleden beslissen of de verdachte(n) schuldig is/zijn, terwijl de beslissing over de hoogte van de straf gezamenlijk wordt genomen door de juryleden en de drie beroepsrechters.

Als slachtoffer kunt u een heel belangrijke rol spelen in deze strafrechtelijke procedure en beschikt u tevens over een aantal rechten. U kunt deelnemen als slachtoffer zonder specifieke rechtsstatus, een burgerlijke vordering instellen of een subsidiaire of particuliere aanklacht indienen en gebruikmaken van aanvullende rechten en mogelijkheden.

Klik op de volgende links voor de informatie die u zoekt:

1 – Mijn rechten als slachtoffer van een misdrijf

2 – De aangifte van een misdrijf en mijn rechten tijdens het onderzoek of het proces

3 – Mijn rechten na afloop van het proces

4 – Vergoeding

5 – Mijn rechten op ondersteuning en bijstand

Laatste update: 03/02/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.