Rechten van slachtoffers – per land

Kroatië

Inhoud aangereikt door
Kroatië

Met wie moet ik als slachtoffer van een misdrijf contact opnemen voor ondersteuning en bijstand?

Hotline voor opvang slachtoffers

De nationale hulplijn voor opvang van slachtoffers van misdrijven en overtredingen (116-006) biedt emotionele steun, informatie over de rechten van slachtoffers, praktische informatie en adviezen over welke instanties en organisaties verdere informatie, bijstand en ondersteuning kunnen verschaffen.

De hulplijn is gratis,

en is bereikbaar (in het Kroatisch en Engels) op weekdagen van 8.00 tot 20.00 uur.

De nationale hulplijn voor opvang van slachtoffers van misdrijven en overtredingen (116-006) verleent algemene ondersteuning.

Meer informatie is te vinden op: https://pzs.hr/

Andere gespecialiseerde maatschappelijke organisaties bieden eveneens telefonische steun en bijstand aan slachtoffers van bepaalde misdrijven en aan kinderen. Meer informatie is beschikbaar op de website van het Kroatische ministerie van Justitie, waar u ook de lijst van deze organisaties per district kunt vinden en informatie over de maatschappelijke organisaties die zijn opgenomen in het netwerk voor steun aan en samenwerking met slachtoffers en getuigen van misdrijven (Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela).

Lijst van organisaties die in het hele land psychosociale en juridische bijstand verlenen

116 006

Nationale hulplijn voor opvang van slachtoffers van misdrijven en overtredingen

Weekdagen, 8.00-20.00 uur

116 000

Nationale hotline voor vermiste kinderen

Centrum voor vermiste en mishandelde kinderen

24/7

116 111

Hrabri telefon - hulplijn voor kinderen

Weekdagen, 9.00-20.00 uur

0800·0800

Hrabri telefon - hulplijn voor ouders

Weekdagen, 9.00-20.00 uur

0800 77 99

Noodnummer voor bestrijding van mensenhandel

Dagelijks, 10.00-18.00 uur

0800 55 44

Centrum voor begeleiding van vrouwen die slachtoffer zijn van geweld

Vrouwenopvanghuis in Zagreb

Weekdagen, 11.00-17.00 uur

0800 655 222

Noodnummer voor vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van geweld

Ženska pomoć sada - hulplijn voor vrouwen

24/7

0800 200 144

B.a.B.e. - gratis rechtsbijstand voor slachtoffers van huiselijk geweld

Weekdagen, 9.00-15.00 uur

01 6119 444

Centrum voor opvang van slachtoffers van seksueel geweld

Ženska soba - centrum voor seksuele rechten

Weekdagen, 10.00-17.00 uur

01 48 28 888

Psychologische bijstand

TESA-centrum voor psychologische bijstand

Weekdagen, 10.00-22.00 uur

01 48 33 888

Plavi telefon - hulplijn

Weekdagen, 9.00-21.00 uur

01 4811 320

Gratis rechtsbijstand

Juridisch adviesbureau van de rechtenfaculteit, Zagreb

Weekdagen, 10.00-12.00 uur; woensdag en donderdag, 17.00-19.00 uur

Is slachtofferhulp gratis?

Ja.

Wat voor steun kunnen overheidsdiensten of autoriteiten mij bieden?

Diensten voor slachtofferhulp en ondersteuning van getuigen bieden:

  1. emotionele steun;
  2. informatie over rechten;
  3. technische en praktische informatie voor slachtoffers, getuigen en hun familieleden;
  4. doorverwijzing naar gespecialiseerde instellingen en maatschappelijke organisaties, afhankelijk van de behoeften van de slachtoffers of getuigen.

De diensten voor slachtofferhulp en ondersteuning van getuigen van de districtsrechtbanken

DIENSTEN VOOR SLACHTOFFERHULP EN ONDERSTEUNING VAN GETUIGEN

Districtsrechtbank van Osijek

Adres:

Europska avenija 7, 31 000 Osijek, Kroatië

Tel.:

031/228-500

E-mail:

podrska-svjedocima@zsos.pravosudje.hr

Districtsrechtbank van Rijeka

Adres:

Žrtava fašizma 7, 51000 Rijeka, Kroatië

Tel.:

051/355-645

E-mail:

podrska-svjedocima-ri@pravosudje.hr

Districtsrechtbank van Sisak

Adres:

Trg Ljudevita Posavskog 5, 44000 Sisak, Kroatië

Tel.:

044/524-419

E-mail:

podrska-svjedocima-sk@zssk.pravosudje.hr

Districtsrechtbank van Split

Adres:

Gundulićeva 29a, 21000 Split, Kroatië

Tel.:

021/387-543

E-mail:

podrska-svjedocima-st@pravosudje.hr

Districtsrechtbank van Vukovar

Adres:

Županijska 33, 32000 Vukovar, Kroatië

Tel.:

032/452-529

E-mail:

podrska-svjedocima-vu@pravosudje.hr

Districtsrechtbank van Zadar

Adres:

Borelli 9, 23 000 Zadar, Kroatië

Tel.:

023/203-640

E-mail:

podrska-svjedocima@pravosudje.hr

Districtsrechtbank van Zagreb

Adres:

Trg N.Š. Zrinskog 5, 10 000 Zagreb, Kroatië

Tel.:

01/4801-062


De dienst voor slachtofferhulp en ondersteuning van getuigen (Služba za podršku žrtvama i svjedocima) van het Kroatische ministerie van Justitie:

  • biedt een systeem voor steun aan slachtoffers en getuigen;
  • coördineert de werkzaamheden van de diensten slachtofferhulp en ondersteuning van getuigen van de rechtbanken;
  • verschaft slachtoffers, benadeelde partijen of hun familieleden informatie over de vrijlating van de dader uit de gevangenis (onvoorwaardelijke of voorwaardelijke invrijheidstelling);
  • verschaft informatie over rechten en emotionele steun aan buitenlandse slachtoffers en getuigen die worden uitgenodigd om via het mechanisme voor internationale rechtsbijstand in een Kroatische rechtbank verklaringen af te leggen, alsook aan Kroatische slachtoffers en getuigen die worden uitgenodigd om in een buitenlandse rechtbank via dit mechanisme verklaringen af te leggen. Deze dienst stuurt getuigen en slachtoffers ook nieuwsbrieven met contactinformatie;
  • ontvangt schadeclaims van slachtoffers van misdrijven, bereidt het materiaal voor voor vergaderingen van het comité voor de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven (Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela) en verleent bijstand in grensoverschrijdende zaken.

Wat voor steun kunnen niet-gouvernementele organisaties mij bieden?

Afhankelijk van het type organisatie en de bevoegdheden ervan zijn verschillende soorten bijstand en ondersteuning beschikbaar: psychologische, emotionele, juridische, praktische en medische hulp, en ondersteuning op het gebied van huisvesting en veiligheid en in de rechtbank.

Op de website van het Kroatische ministerie van Justitie is meer informatie te vinden, alsook een lijst van deze organisaties per district.

Momenteel zijn er twaalf reclasseringsbureaus in Kroatië. Het doel is een menselijke dimensie aan de uitvoering van strafrechtelijke sancties toe te voegen, de re-integratie van daders in de samenleving efficiënter te maken en slachtoffers, benadeelde partijen en de families van slachtoffers en daders bijstand te verlenen.

De nationale reclassering neemt deel aan voorbereidingen voor de re-integratie van daders in de gemeenschap nadat zij uit de gevangenis zijn vrijgelaten. Zij worden ook geholpen een woning en werk te vinden en worden voorbereid op hun invrijheidstelling, zoals ook de slachtoffers, de benadeelde partijen en de families van slachtoffers daarop worden voorbereid. De reclassering verleent tevens psychosociale steun aan slachtoffers, benadeelde partijen en de families van slachtoffers en daders.

Wanneer de dader die vrijkomt een straf uitzit voor een seksueel misdrijf, een strafbaar feit tegen het leven, lijf of leden of een geweldsmisdrijf, moet de reclassering de slachtoffers, de benadeelde partijen of hun families daarover onmiddellijk en op passende wijze inlichten.

De contactgegevens van de afzonderlijke reclasseringsbureaus en de dienst reclassering van het ministerie van Justitie vindt u hier.

Slachtoffers van een misdrijf kunnen contact met de politie opnemen per e-mail policija@mup.hr of prevencija@mup.hr, of door de volgende nummers te bellen: 192 (24/7) of +385 1 3788 111.

Laatste update: 27/03/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.