Rechten van slachtoffers – per land

Cyprus

Inhoud aangereikt door
Cyprus

Kan ik beroep instellen tegen de beslissing?

U hebt niet het recht beroep in te stellen tegen een beslissing van het gerecht van eerste aanleg. De procureur-generaal van de Republiek heeft wel het recht om beroep in te stellen.

Wat zijn mijn rechten nadat de beslissing is gegeven?

Een beslissing kan door uw advocaat worden gebruikt als u een vordering tot schadevergoeding tegen de dader instelt.

Heb ik recht op ondersteuning of bescherming na het proces? Voor hoe lang?

Na het proces hebt u gedurende een redelijke periode recht op ondersteuning en/of bescherming, afhankelijk van wat u op dat moment nodig hebt.

Welke informatie krijg ik als de dader wordt veroordeeld?

U kunt desgewenst door de politie worden geïnformeerd over de straf die de rechter aan de dader heeft opgelegd.

Word ik geïnformeerd wanneer de dader in vrijheid wordt gesteld (ook wanneer hij vervroegd of voorwaardelijk in vrijheid wordt gesteld) of wanneer hij is ontsnapt uit de gevangenis?

U kunt desgewenst in kennis worden gesteld:

(a) als de persoon die in voorlopige hechtenis is genomen, wordt vervolgd of is veroordeeld voor een misdrijf waar u bij betrokken bent, in vrijheid wordt gesteld of is ontsnapt;

(b) van alle relevante maatregelen om u te beschermen in geval van invrijheidstelling of ontsnapping van een persoon die in voorlopige hechtenis is genomen, wordt vervolgd of is veroordeeld voor misdrijven waar u bij betrokken bent.

De bovenstaande informatie kan worden geweigerd als er sprake is van een potentieel of vastgesteld risico op schade voor de dader.

Word ik betrokken bij beslissingen over invrijheidsstelling of voorwaardelijke invrijheidstelling? Kan ik bijvoorbeeld een verklaring afleggen of beroep instellen?

U hebt niet het recht om te worden betrokken bij beslissingen over invrijheidsstelling of voorwaardelijke invrijheidsstelling van de dader.

Laatste update: 31/10/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.