Rechten van slachtoffers – per land

Cyprus

Inhoud aangereikt door
Cyprus

Met wie moet ik als slachtoffer van een misdrijf contact opnemen voor ondersteuning en bijstand?

De politie................199/1460

De eerstehulpdiensten in staatsziekenhuizen

De regionale welzijnsdiensten

De onderwijspsychologische dienst

De diensten voor geestelijke gezondheidszorg

Een slachtofferhulplijn

Niet-gouvernementele organisaties

De volgende hulplijnen zijn beschikbaar in de Republiek Cyprus:

1460 – Meldpunt voor burgers

1440 – Meldpunt voor huiselijk geweld

1498 – Hulplijn voor informatie over en hulp bij drugsgebruik

116111 - Hulplijn voor kinderen en jongeren

116000 - Cypriotisch meldpunt voor vermiste kinderen

Is slachtofferhulp gratis?

Slachtofferhulp door overheidsinstellingen en ngo's is gratis.

Wat voor steun kunnen overheidsdiensten of autoriteiten mij bieden?

De overheidsdiensten kunnen u de volgende steun bieden:

  • gezondheidszorg door de medische diensten;
  • psychologische ondersteuning door diensten voor geestelijke gezondheidszorg en de onderwijspsychologische dienst;
  • bescherming door de diensten voor maatschappelijk welzijn, op basis van bevelen tegen de dader en/of bevelen om het slachtoffer te beschermen;
  • speciale politiemaatregelen tijdens het onderzoek om herhaalde victimisatie te voorkomen;
  • doeltreffende politiebescherming om intimidatie of vergelding door de dader en/of anderen te voorkomen;
  • gerechtelijke maatregelen tijdens de zitting om slachtoffers met speciale beschermingsbehoeften te beschermen (bv. kinderen en slachtoffers met een psychosociale handicap).

Als u slachtoffer van huiselijk geweld, kindslachtoffer van seksueel misbruik of slachtoffer van mensenhandel bent, zullen de diensten voor maatschappelijk welzijn u informeren over uw rechten en u ondersteuning bieden. Zij brengen u ook in contact met alle bevoegde overheidsinstanties en ngo's die uw zaak behandelen en u ondersteuning bieden. Als uw belangen botsen met die van uw ouders, zal de directeur van de diensten voor maatschappelijk welzijn alle noodzakelijke maatregelen nemen om u te beschermen.

Wat voor steun kunnen niet-gouvernementele organisaties mij bieden?

Niet-gouvernementele organisaties kunnen u de volgende steun bieden:

  • psychologische steun;
  • opvang in opvanghuizen voor slachtofferhulp.
Laatste update: 31/10/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.