Rechten van slachtoffers – per land

Tsjechië

Inhoud aangereikt door
Tsjechië

U wordt beschouwd als 'benadeelde' (poškozený - term die in het wetboek van strafvordering (trestní řád) wordt gebruikt voor het slachtoffer van een misdrijf) indien u schade hebt geleden als gevolg van een voorval dat volgens het wetboek van strafrecht (trestní zákon) een misdrijf is. Deze schade kan verschillende vormen aannemen, bijvoorbeeld beschadiging of diefstal van voorwerpen. Als benadeelde hebt u bepaalde wettelijke rechten vóór, tijdens en na de gerechtelijke procedure.

De strafprocedure in de Tsjechische Republiek begint met een controle van de feiten en een onderzoek. In deze fase van de zaak wordt het onderzoek door de politie uitgevoerd onder toezicht van de openbare aanklager. Als er in deze fase van de procedure voldoende bewijsmateriaal wordt verzameld waaruit blijkt dat er een misdrijf is gepleegd en dat het is gepleegd door een bepaalde persoon, beslist de openbare aanklager om vervolging in te stellen, waarna de zaak voor de rechter wordt gebracht. Tijdens de gerechtelijke fase van de strafprocedure onderzoekt de rechter het bewijsmateriaal en op basis daarvan verklaart hij de verdachte schuldig of onschuldig. Indien de rechter oordeelt dat de verdachte schuldig is aan het misdrijf, wordt aan de verdachte een straf opgelegd. Indien de verdachte onschuldig wordt verklaard, wordt hij vrijgesproken. De strafprocedure kan worden voortgezet in het kader van een beroep bij een hogere rechter indien u een schadeclaim heeft ingediend.

Als benadeelde kunt u zich te allen tijde in de strafprocedure voegen.

Klik op de links hieronder voor de informatie die u nodig hebt

1 - Mijn rechten als slachtoffer van een misdrijf

2 - De aangifte van een misdrijf en mijn rechten tijdens het onderzoek of het proces

3 - Mijn rechten na afloop van het proces

4 - Schadevergoeding

5 - Mijn rechten op ondersteuning en bijstand

Laatste update: 16/09/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.