Rechten van slachtoffers – per land

Tsjechië

Inhoud aangereikt door
Tsjechië

Met wie moet ik als slachtoffer van een misdrijf contact opnemen voor ondersteuning en bijstand?

De organisaties waarmee u contact kunt opnemen staan vermeld in het Register van verleners van bijstand aan slachtoffers van misdrijven. U vindt het Register op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken op http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=6115&d=330753.

Het Register bestaat uit vier onderdelen met informatie over alle soorten verleners van bijstand aan slachtoffers, te weten:

  1. maatschappelijk dienstverleners;
  2. erkende aanbieders van juridische informatie of herstelrechtprogramma's;
  3. advocaten; en
  4. centra van de Dienst Reclassering en Mediation.

In het Register vindt u relatief uitgebreide informatie over verleners van bijstand aan slachtoffers van misdrijven en het kan worden doorzocht op naam en regio. Met de geavanceerde zoekfunctie kunt u ook zoeken aan de hand van andere criteria.

Organisaties voor slachtofferhulp

(+420) 116 006 (Victims Helpline – algemeen telefoonnummer dat ook in andere EU-lidstaten wordt gebruikt)

Is slachtofferhulp gratis?

Voor zover aangegeven, wordt de deskundige hulp gratis verleend aan bijzonder kwetsbare slachtoffers die daaraan behoefte hebben. Zulke slachtoffers ontvangen ook gratis rechtsbijstand, voor zover aangegeven. Andere slachtoffers hebben geen recht op gratis deskundige hulp, maar hulpverleners kunnen dergelijke bijstand naar eigen inzicht wel gratis verlenen. De hulp die de Dienst Reclassering en Mediation biedt is echter altijd gratis.

Wat voor steun kunnen overheidsdiensten of autoriteiten mij bieden?

De Dienst Reclassering en Mediation, een overheidsdienst, geeft slachtoffers juridische informatie en biedt hun psychologische ondersteuning en herstelrechtprogramma's, zoals mediation. Zulke programma's kunnen u helpen om een oplossing te vinden voor uw situatie door middel van informele onderhandelingen met de dader, zonder tussenkomst van de rechter. Er zijn 74 centra van de Dienst Reclassering en Mediation verspreid over heel Tsjechië en hun dienstverlening is gratis.

Wat voor steun kunnen niet-gouvernementele organisaties mij bieden?

Afhankelijk van de aard ervan bieden niet-gouvernementele organisaties en personen juridische informatie, psychologische en maatschappelijke ondersteuning, rechtsbijstand of herstelrechtprogramma's.

Laatste update: 16/09/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.