Rechten van slachtoffers – per land

Estland

Inhoud aangereikt door
Estland

U wordt als een slachtoffer van een misdrijf (benadeelde) beschouwd als u rechtstreeks lichamelijke, materiële of morele schade hebt geleden als gevolg van een onwettige daad, bijvoorbeeld doordat u gewond bent geraakt of uw bezittingen zijn beschadigd of gestolen als gevolg van een voorval dat volgens de nationale wetgeving een misdrijf is. Als slachtoffer van een misdrijf hebt u volgens de wet bepaalde individuele rechten vóór, tijdens en na de gerechtelijke procedure (het proces).

De strafprocedure in Estland begint met een vooronderzoek, dat over het algemeen wordt uitgevoerd door de politie en de openbare aanklager en waarbij bewijsmateriaal wordt verzameld over het gepleegde misdrijf en de vermeende dader. Indien er voldoende bewijs is, wordt de zaak voor de rechter gebracht. Het proces wordt afgesloten met een veroordeling of vrijspraak van de verdachte door de rechter. In het geval van een veroordeling doet de rechter ook uitspraak over een eventuele civiele vordering, maar in het geval van vrijspraak wordt die vordering afgewezen; in het laatstbedoelde geval kan er nog een schadevordering worden ingesteld bij de civiele rechter. De rechter kan de civiele vordering geheel of gedeeltelijk toewijzen of hij kan ze afwijzen of niet-ontvankelijk verklaren. Indien u het niet eens bent met de beslissing, kunt u daartegen beroep instellen bij een hogere rechter.

Klik op de links hieronder voor de informatie die u nodig hebt

1 - Mijn rechten als slachtoffer van een misdrijf

2 - De aangifte van een misdrijf en mijn rechten tijdens het onderzoek of het proces

3 - Mijn rechten na afloop van het proces

4 - Schadevergoeding

5 - Mijn rechten op ondersteuning en bijstand

Laatste update: 01/10/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.