Rechten van slachtoffers – per land

Finland

Inhoud aangereikt door
Finland

U wordt als slachtoffer van een misdrijf beschouwd als u het slachtoffer bent geweest van een handeling of nalatigheid die volgens de Finse wet een misdrijf is. Als slachtoffer van een misdrijf heeft u een aantal rechten vóór, tijdens en na het proces.

In Finland begint de strafrechtelijke procedure met een vooronderzoek, dat meestal door de politie wordt uitgevoerd. In deze fase wordt nagegaan of er al dan niet een misdrijf is gepleegd, worden de omstandigheden van het misdrijf onderzocht en worden de betrokken partijen geïdentificeerd. Er wordt ook nader ingegaan op de door het misdrijf veroorzaakte schade en uw schadevordering.

Als er voldoende bewijs is voor het misdrijf, stelt de openbare aanklager vervolging in en wordt de zaak voor de rechtbank gebracht. Tijdens het proces beoordeelt de rechtbank het bewijsmateriaal en beslist zij vervolgens of de verdachte wordt veroordeeld dan wel wordt vrijgesproken. De strafrechtelijke procedure kan worden voortgezet indien een van de partijen hoger beroep instelt bij het onmiddellijk hogere gerecht.

Meer informatie is beschikbaar via de onderstaande links.

1 – Mijn rechten als slachtoffer van een misdrijf

2 - De aangifte van een misdrijf en mijn rechten tijdens het onderzoek of het proces

3 – Mijn rechten na afloop van het proces

4 - Vergoeding

5 - Mijn rechten op ondersteuning en bijstand

Laatste update: 19/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.