Rechten van slachtoffers – per land

Frankrijk

Inhoud aangereikt door
Frankrijk

U wordt als een slachtoffer van een misdrijf beschouwd als u schade hebt geleden (bv. doordat u gewond bent geraakt of uw bezittingen zijn beschadigd of gestolen) als gevolg van een voorval dat volgens de Franse wet een misdrijf is. Als slachtoffer van een misdrijf hebt u volgens de wet bepaalde individuele rechten vóór, tijdens en na het proces.

De strafprocedure in Frankrijk bestaat uit een onderzoeksfase en een procesfase. Er zijn, naar gelang van het soort misdrijf, twee soorten onderzoek: het politieonderzoek uitgevoerd door de gerechtelijke politie onder het gezag van de officier van justitie en het gerechtelijk onderzoek (instructie) uitgevoerd onder het gezag van de onderzoeksrechter door de gerechtelijke politie of door de onderzoeksrechter zelf.

Aan het einde van de onderzoeksfase kan de zaak, afhankelijk van het verzamelde bewijsmateriaal, worden geseponeerd of, integendeel, voor het gerecht worden gebracht. In het tweede geval zal de rechtbank of het hof het verzamelde bewijsmateriaal onderzoeken en zich uitspreken over de schuld van de verdachte. Indien de verdachte schuldig wordt bevonden, legt de rechtbank of het hof hem een straf op. Zo niet wordt de verdachte niet schuldig bevonden en wordt hij vrijgelaten of vrijgesproken.

Klik op de links hieronder voor de informatie die u nodig hebt

1 - Mijn rechten als slachtoffer van een misdrijf

2 - De aangifte van een misdrijf en mijn rechten tijdens het onderzoek of het proces

3 - Mijn rechten na afloop van het proces

4 - Schadevergoeding

5 - Mijn rechten op ondersteuning en bijstand

Laatste update: 21/01/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.