Rechten van slachtoffers – per land

Duitsland

Inhoud aangereikt door
Duitsland

U wordt als een slachtoffer van een strafbaar feit beschouwd als u schade hebt geleden, bijvoorbeeld als u gewond bent geraakt of als uw eigendommen zijn beschadigd of gestolen, en de onderliggende handeling volgens het Duitse recht een strafbaar feit is. Als slachtoffer van een strafbaar feit hebt u vóór, tijdens en na een gerechtelijke procedure eigen rechten.

De strafrechtelijke procedure in Duitsland start met onderzoek door de politie en het openbaar ministerie, dat ook kan worden ingeleid op basis van een aangifte van het slachtoffer. Als er onvoldoende redenen zijn een verdachte in staat van beschuldiging te stellen, beëindigt het openbaar ministerie het gerechtelijk onderzoek. Als er daarentegen wel voldoende bewijzen zijn, stelt het openbaar ministerie strafvervolging in tegen de verdachte. Bij wijze van uitzondering kan het openbaar ministerie de zaak echter ook seponeren, bijvoorbeeld als de verdachte de materiële schade heeft hersteld of aan bepaalde verplichtingen en bevelen voldoet.

Als het gerecht na de tenlastelegging de hoofdprocedure start, onderzoekt het eerst de bewijzen tegen de verdachte tijdens een rechtszitting. Wordt de verdachte schuldig bevonden, dan veroordeelt het gerecht de verdachte en stelt het de straf vast. In bepaalde minder ernstige gevallen kan het gerecht de procedure ook beëindigen, bijvoorbeeld wanneer de verdacht spijt betuigt en heeft deelgenomen aan mediation tussen slachtoffer en dader. Als er onvoldoende bewijs is tegen de verdachte, moet het gerecht hem of haar vrijspreken. Nadat er een vonnis is gewezen, kan de strafrechtelijke procedure op basis van hoger beroep bij een hogere rechtbank worden voortgezet.

Als slachtoffer kunt u op verschillende manieren aan de strafrechtelijke procedure deelnemen: als getuige of in een actievere rol door de status van particulier aanklager of burgerlijke partij aan te nemen, hetgeen u in staat stelt een aantal rechten uit te oefenen. Als particuliere aanklager neemt u de plaats in van het openbaar ministerie en als burgerlijke partij draagt u naast het openbaar ministerie bij aan de procedure.

De volgende informatiebladen, die u kunt openen door op de desbetreffende link te klikken, leiden u door de verschillende fasen van de procedure en beschrijven welke rechten u als slachtoffer van een strafbaar feit hebt wanneer u aangifte doet, tijdens het gerechtelijk onderzoek en de gerechtelijke procedure of na afloop van de rechtszaak in eerste aanleg. U kunt ook meer te weten komen over uw rechten op schadevergoeding en de hulp en bijstand die u kunt krijgen.

Natuurlijk kan op deze informatiepagina’s slechts een inleiding worden geboden op de diverse regelingen die van toepassing zijn. Bovendien hebben procedures tegen jeugdige en jongvolwassen verdachten bijzondere kenmerken, waarop hier slechts terloops kan worden ingegaan.

Klik op de links hieronder voor de informatie die u nodig hebt

1 - Mijn rechten als slachtoffer van een misdrijf

2 - De aangifte van een misdrijf en mijn rechten tijdens het onderzoek of het proces

3 - Mijn rechten na afloop van het proces

4 - Schadevergoeding

5 - Mijn rechten op ondersteuning en bijstand

Laatste update: 20/10/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.