Rechten van slachtoffers – per land

Griekenland

Inhoud aangereikt door
Griekenland

U kunt schadevergoeding van de dader eisen door een civiele vordering in te stellen. U kunt uw civiele vordering in het kader van de strafprocedure indienen tijdens het onderzoek of tijdens het proces. Wanneer u uw vordering indient, voegt u zich in de strafrechtelijke procedure als civiele partij (politikós enágon). U kunt financiële schadeloosstelling vorderen voor schade aan uw eigendommen en/of voor morele schade en pijn en smart. Alle onkosten die u in verband met de zaak hebt gemaakt (vergoedingen van advocaten, deurwaarderskosten, reiskosten enz.), kunt u optellen bij de vordering.

Als de rechter de verdachte schuldig bevindt, zal hij hem bevelen om u schadeloos te stellen. In de praktijk is deze schadeloosstelling vaak symbolisch en lager dan de schade die u daadwerkelijk hebt geleden. Voor het resterende gedeelte dient u een afzonderlijke procedure aanhangig te maken bij een civiele rechtbank.

U kunt uw vordering ook direct bij een civiele rechtbank instellen. De civiele rechtbank zal de dader bevelen een schadevergoeding te betalen die overeenkomt met de daadwerkelijk door u geleden schade.

Als u een procedure aanhangig hebt gemaakt bij een civiele rechtbank, kunt u de vordering opnieuw indienen in het kader van een strafrechtelijke procedure; de civiele procedure zal dan worden gesloten.

Als u het slachtoffer bent van een opzettelijk geweldsmisdrijf, hebt u recht op schadeloosstelling door de staat. Raadpleeg het informatieblad over schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven in Griekenland (beschikbaar in het Grieks, Engels en andere talen) van het Europees Justitieel Netwerk (herstelrecht).

Laatste update: 22/06/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.