Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Grieks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Rechten van slachtoffers – per land

Griekenland

Inhoud aangereikt door
Griekenland

Het Algemeen Secretariaat voor gendergelijkheid (Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon), dat onder het ministerie van Binnenlandse Zaken valt, beheert adviescentra voor vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld.

Het secretariaat heeft een geïntegreerd netwerk opgezet bestaande uit 62 structuren om deze vrouwen te helpen.

Dat netwerk omvat een hulplijn (SOS 15900) die zeven dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar is, 40 adviescentra en 21 opvangcentra voor vrouwen en hun kinderen.

U kunt ook contact opnemen met de hulplijn SOS 15900 via het e-mailadres sos15900@isotita.gr. De hulplijn is 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar bereikbaar, zowel in het Grieks als in het Engels. Op de gesprekskosten zijn de binnenlandse tarieven van toepassing.

De adviescentra bieden gratis psychosociale ondersteuning en juridisch advies. Tot het aanbod behoren inmiddels ook diensten op het gebied van de werkgelegenheid van vrouwen en diensten voor vrouwen die het slachtoffer zijn van diverse vormen van discriminatie (steun aan vluchtelingen, alleenstaande ouders, leden van de Roma-gemeenschap enz.). De contactgegevens van de adviescentra zijn beschikbaar op http://www.womensos.gr/ en Facebook: WomenSOS.gr

CONTACTGEGEVENS:

Website van het Algemeen Secretariaat voor gendergelijkheid: http://www.isotita.gr/

Onderzoekscentrum voor gendergelijkheid (Kéntro Erevnón gia Thémata Isótitas — "KEThI")

Het Onderzoekscentrum voor gendergelijkheid biedt psychologische ondersteuning en juridische bijstand aan slachtoffers van huiselijk geweld en beheert een opvangcentrum voor vrouwen die slachtoffer zijn van geweld, en hun kinderen.

Het Onderzoekscentrum voor gendergelijkheid:

 • is een privaatrechtelijk lichaam, dat in 1994 is opgericht en onder toezicht staat van het Algemeen Secretariaat voor gendergelijkheid;
 • bestaat uit regionale en lokale diensten die psychologische ondersteuning en juridische bijstand bieden aan slachtoffers van huiselijk geweld;
 • biedt deze psychologische ondersteuning en juridische bijstand gratis aan;
 • verstrekt informatie, advies en ondersteuning aan vrouwen die te maken hebben met problemen op het gebied van werk en sociale uitsluiting;
 • beheert in samenwerking met de prefectuur Athene sinds 1993 een opvangcentrum voor vrouwen die slachtoffer zijn van geweld en hun kinderen.
 • CONTACTGEGEVENS:

Website: https://kethi.gr/

Nationaal Centrum voor sociale solidariteit (Ethnikó Kéntro Koinonikís Allilengýis — "EKKA")

Het Nationaal Centrum voor sociale solidariteit beheert een netwerk van diensten voor sociale ondersteuning van individuele personen, gezinnen en sociale groepen die met psychosociale problemen kampen of direct maatschappelijke ondersteuning nodig hebben.

Het Nationaal Centrum voor sociale solidariteit:

 • is een in Athene gevestigd privaatrechtelijk lichaam, dat onder toezicht staat van het ministerie van Arbeid, Sociale Zekerheid en Sociale Solidariteit.
 • Het centrum biedt de volgende diensten:
 • een rechtstreekse maatschappelijke hulplijn voor alle burgers, en 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op telefoonnummer 197. Gesprekken zijn gratis;
 • een nationale hulplijn van de kinderbescherming, bedoeld voor vragen in verband met kinderen en 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op telefoonnummer 1107;
 • centra voor maatschappelijke hulp in Athene, Piraeus en Thessaloniki;
 • opvangcentra voor burgers met ernstige sociaal-financiële problemen in de regio Attica;
 • opvangcentra voor vrouwen die gevaar lopen en hun kinderen in Attica en Thessaloniki.
 • Aangeboden diensten:
 • advies en informatie over socialezekerheidskwesties;
 • sociale en psychologische ondersteuning van personen en gezinnen, opvang van vrouwen die gevaar lopen en hun kinderen (vooral slachtoffers van huiselijk geweld en mensenhandel);
 • tijdelijke huisvesting voor mensen die zich in een crisis- of sociale noodsituatie bevinden;
 • medewerking en bemiddeling om de toegang tot door andere organisaties aangeboden diensten op het gebied van sociale solidariteit te vergemakkelijken.
 • Ten slotte beschikt het centrum over snelle interventieteams voor psychosociale ondersteuning, die voornamelijk bestaan uit psychologen en maatschappelijk werkers en worden ingezet bij natuurrampen (aardbevingen, overstromingen, branden), ongevallen, scheepsrampen met grote aantallen slachtoffers en andere crises waarbij grote aantallen mensen betrokken zijn en waarbij de inzet van deze teams noodzakelijk wordt geacht.

CONTACTGEGEVENS:

Website: http://www.ekka.org.gr/

Medisch Rehabilitatiecentrum voor slachtoffers van marteling (Iatrikó Kéntro Apokatástasis Thymáton Vasanistiríon)

Het Medisch Rehabilitatiecentrum voor slachtoffers van marteling biedt een rehabilitatiecentrum voor personen die zijn gemarteld en hun familieleden; verzorgt opleidingen voor Griekse en buitenlandse beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg op het gebied van onderzoek en behandeling van slachtoffers van marteling, verricht wetenschappelijk onderzoek en stimuleert onderzoek naar marteling en de gevolgen ervan;

Het Medisch Rehabilitatiecentrum voor slachtoffers van marteling:

 • biedt een rehabilitatiecentrum voor personen die zijn gemarteld en hun familieleden;
 • verzorgt opleidingen voor Griekse en buitenlandse beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg op het gebied van onderzoek en behandeling van slachtoffers van marteling;
 • draagt bij aan de brede verspreiding van kennis over marteling, de verschillende verschijningsvormen daarvan en de mogelijkheid om slachtoffers van marteling te rehabiliteren;
 • verricht wetenschappelijk onderzoek en stimuleert onderzoek naar marteling en de gevolgen ervan;
 • onderhoudt en ontwikkelt een informatie- en documentatiecentrum;
 • draagt bij tot het voorkomen van marteling door deze doelstellingen na te streven.

CONTACTGEGEVENS:

Website: http://www.mrct.org/

Het Onderzoeks- en ondersteuningscentrum voor slachtoffers van mishandeling en sociale uitsluiting (Kéntro Érevnas kai Ypostírixis Thymáton Kakopoíisis kai Koinonikoú Apokleismoú — "EKYThKKA")

Het Onderzoeks- en ondersteuningscentrum voor slachtoffers van mishandeling en sociale uitsluiting biedt medische, psychologische, sociale en juridische hulp aan slachtoffers van marteling, georganiseerd geweld, mishandeling en sociale uitsluiting.

Het Onderzoeks- en ondersteuningscentrum voor slachtoffers van mishandeling en sociale uitsluiting:

 • is een privaatrechtelijke vereniging zonder winstoogmerk;
 • biedt medische, psychologische, sociale en juridische hulp aan slachtoffers van marteling, georganiseerd geweld, mishandeling en sociale uitsluiting;
 • vergroot het bewustzijn van mensenrechtenkwesties en verspreidt kennis over de diverse verschijningsvormen van geweld en sociale uitsluiting en methoden om die aan te pakken, zowel in Griekenland als daarbuiten;
 • biedt humanitaire hulp aan groepen in de samenleving die te maken hebben gehad met georganiseerd geweld, marteling, mishandeling en sociale uitsluiting, zowel in Griekenland als daarbuiten;
 • verricht wetenschappelijk onderzoek naar marteling, mishandeling en sociale uitsluiting;
 • draagt bij tot het voorkomen van marteling, mishandeling en sociale uitsluiting.


CONTACTGEGEVENS:

Website: http://www.cvme.gr/

Griekse Vluchtelingenraad (Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

De Griekse Vluchtelingenraad is een niet-gouvernementele organisatie die vluchtelingen en asielzoekers in Griekenland ondersteunt met een breed aanbod van psychosociale en juridische diensten.

De Griekse Vluchtelingenraad:

 • is een in 1989 opgerichte niet-gouvernementele organisatie die vluchtelingen en asielzoekers in Griekenland ondersteunt;
 • helpt vluchtelingen soepel te integreren in Griekenland met behulp van een breed aanbod van psychosociale en juridische diensten;
 • is de enige Griekse niet-gouvernementele non-profitorganisatie die zich uitsluitend bezighoudt met personen die in Griekenland asiel aanvragen en als vluchtelingen worden beschouwd;
 • staat bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Gezondheid en Sociale Solidariteit geregistreerd als een bijzondere charitatieve organisatie;
 • is een van de zes niet-gouvernementele organisaties die zich bezighouden met de bescherming van de mensenrechten in Griekenland en is lid van de Nationale Mensenrechtencommissie (Ethnikí Epitropí gia ta Dikaiómata tou Anthrópou);
 • is uitvoerend partner van de Hoge Commissaris voor Vluchtelingen van de Verenigde Naties en lid van de Europese Raad voor vluchtelingen en in ballingschap levenden.

CONTACTGEGEVENS:

Website: http://www.gcr.gr/

Greek Helsinki Monitor (Ellinikó Paratiritírio ton Symfonión tou Elsínki)

De organisatie Greek Helsinki Monitor volgt mensenrechtenkwesties in Griekenland, publiceert artikelen daarover en verricht lobbyactiviteiten op dit gebied.

Greek Helsinki Monitor:

 • is opgericht in 1992;
 • is het Griekse lid van de Internationale Helsinki Federatie voor Mensenrechten;
 • volgt mensenrechtenkwesties in Griekenland en soms op de Balkan, publiceert daarover en verricht lobbyactiviteiten op dit gebied;
 • neemt deel aan en verzorgt op reguliere basis het monitoren van Griekse media en media in Balkanlanden op stereotyperingen en het aanzetten tot haat en stelt gedetailleerde jaarlijkse rapporten en parallelle/niet-officiële rapporten op voor de verdragsorganen van de VN, alsmede gespecialiseerde rapporten over mishandeling en over etnische, etnolinguïstische, religieuze en immigrantengemeenschappen.

CONTACTGEGEVENS:

Website: http://cm.greekhelsinki.gr/

Griekse afdeling van Amnesty International (Diethnís Amnistía Ellinikó Tmíma)

Amnesty International spreekt regeringen, intergouvernementele organisaties, gewapende politieke groeperingen, ondernemingen en andere niet-gouvernementele actoren aan en verricht systematisch en onpartijdig onderzoek naar individuele gevallen en patronen van mensenrechtenschendingen.

Amnesty International:

 • is een wereldwijde onafhankelijke beweging van vrijwilligers die strijden voor de bescherming van de mensenrechten;
 • verdedigt gewetensgevangenen en slachtoffers van geweld en armoede;
 • probeert een eind te maken aan geweld tegen vrouwen;
 • streeft naar afschaffing van de doodstraf, marteling en vrijheidsbeperkingen in naam van de "oorlog tegen het terrorisme";
 • bestrijdt discriminatie van vluchtelingen, immigranten, minderheden en mensenrechtenactivisten.

CONTACTGEGEVENS:

Website: http://www.amnesty.org.gr/

Laatste update: 22/06/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.