Rechten van slachtoffers – per land

Griekenland

Inhoud aangereikt door
Griekenland

U wordt als slachtoffer van een misdrijf beschouwd als u schade hebt geleden, bijvoorbeeld als u gewond bent geraakt of uw eigendom beschadigd of gestolen is, als gevolg van een voorval dat naar Grieks recht een misdrijf is. Als u slachtoffer bent van een misdrijf, hebt u voor, tijdens en na het proces bepaalde individuele rechten.

In Griekenland beginnen strafrechtelijke procedures met het strafrechtelijk onderzoek (dierévnisi). Soms wordt het onderzoek onderverdeeld in een vooronderzoek (prokatarktikí exétasi) en een gerechtelijk onderzoek (anákrisi). Het doel van een vooronderzoek is de omstandigheden van de zaak in kaart te brengen en vast te stellen of er een strafrechtelijke procedure moet worden gestart of niet.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de politie en door gerechtsfunctionarissen: de openbare aanklager (eisangeléas), de onderzoeksrechter (anakritís), of beiden. Aan het eind van het onderzoek stuurt de politiefunctionaris die verantwoordelijk is voor de zaak al het verzamelde bewijs naar de openbare aanklager. De openbare aanklager bestudeert vervolgens de tot dan toe verrichte werkzaamheden en stuurt de zaak door naar de rechtbank, samen met zijn of haar aanbevelingen voor de verdere behandeling van de zaak.

De rechter kan, na beoordeling van het dossier en de aanbevelingen van de openbare aanklager, een proces openen of de zaak sluiten.

Tijdens het proces neemt de rechter al het verzamelde bewijs in overweging om vervolgens te besluiten of de verdachte schuldig is of niet. Als de verdachte schuldig wordt bevonden, wordt hij of zij veroordeeld en gestraft. Als de verdachte niet schuldig wordt bevonden, wordt hij of zij vrijgesproken.

Klik op de links hieronder voor de informatie die u nodig hebt:

1 - Mijn rechten als slachtoffer van een misdrijf

2 - De aangifte van een misdrijf en mijn rechten tijdens het onderzoek of het proces

3 - Mijn rechten na afloop van het proces

4 - Schadevergoeding

5 - Mijn rechten op ondersteuning en bijstand

Laatste update: 14/06/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.