Rechten van slachtoffers – per land

Hongarije

Inhoud aangereikt door
Hongarije

Met wie moet ik als slachtoffer van een misdrijf contact opnemen voor ondersteuning en bijstand?

Als u slachtoffer bent geworden van een misdrijf, kunt u aangifte doen bij het dichtstbijzijnde politiebureau of door de alarmnummers 107 of 112 te bellen.

Het personeel van de overheidsdiensten voor slachtofferhulp en rechtsbijstand kan u helpen; ga daarvoor naar de dichtstbijzijnde overheidsinstantie van het district. In Hongarije kunt u bij de gratis telefoonlijn voor slachtofferhulp (ÁldozatsegítÅ‘ Vonal) (+36-80-225-225) terecht voor onmiddellijke ondersteuning, 24 uur per dag.

De nationale crisistelefoon- en informatiedienst (Országos KríziskezelÅ‘ és Információs Telefonszolgálat, OKIT, http://www.ncsszi.hu/national-institute-for-family_-youth-and-population-policy) verschaft vooral hulp aan de slachtoffers van huiselijk geweld, geweld tussen familieleden, kindermishandeling en prostitutie en mensenhandel, via telefoonnummer +36-80-205-520.

Hotline voor opvang slachtoffers

 • Politie: 107
 • Algemeen alarmnummer: 112
 • Telefonische getuige (Telefontanú): +36-80-555-111 (waar u strafbare feiten anoniem kunt melden)
 • Telefoonlijn slachtofferhulp (ÁldozatsegítÅ‘ Vonal): +36-80-225-225 (gratis nummer dat in Hongarije 24 uur per dag kan worden gebeld)
 • Nationale crisistelefoon- en informatiedienst (Országos KríziskezelÅ‘ és Információs Telefonszolgálat+36-80-205-520
 • NGO NANE, een vrouwenrechtenorganisatie (NÅ‘k a NÅ‘kért Együtt az ErÅ‘szak Ellen Egyesület):
  • +36-80-505-101 (hulplijn voor mishandelde vrouwen en kinderen; deze kan gratis worden gebeld, ook met een mobiele telefoon, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 18.00 en 22.00 uur)
  • +36-40-603-006 (voor slachtoffers van seksueel geweld; bereikbaar op vrijdag tussen 10.00 en 14.00 uur tegen lokaal tarief)
 • Organisatie Patent (Patent Egyesület): +36-70-25-25-254 (gratis telefonische dienst voor rechtsbijstand bij belangrijke juridische en psychologische problemen voor vrouwen die door hun partner worden mishandeld; bereikbaar op woensdag tussen 16.00 en 18.00 uur)

Is slachtofferhulp gratis?

Slachtofferhulp kost u niets. Als u geen Hongaars spreekt of vanwege een communicatiegerelateerde handicap een gebarentolk nodig hebt, neemt de staat de kosten van vertaling en vertolking voor zijn rekening.

Wat voor steun kunnen overheidsdiensten of autoriteiten mij bieden?

Slachtofferhulp (ÁldozatsegítÅ‘ Szolgálat) kan

 • u over uw rechten, plichten en mogelijkheden informeren;
 • informatie verschaffen over sociale voorzieningen, gezondheidszorg en uitkeringen op basis van ziektekostenverzekeringen;
 • onmiddellijke geldelijke steun bieden (binnen vijf dagen vanaf de datum waarop het misdrijf in kwestie is gepleegd);
 • emotionele steun bieden (zo nodig met psychologische bijstand);
 • in eenvoudige gevallen juridisch advies en praktische hulp verlenen;
 • uw status als slachtoffer bevestigen;
 • als aanvulling op het bovenstaande mogen ernstig gewonde personen en familieleden van dodelijke slachtoffers van geweldsmisdrijven een aanvraag om schadeloosstelling bij de staat indienen.

De nationale crisistelefoon- en informatiedienst (Országos KríziskezelÅ‘ és Információs Telefonszolgálat) kan

 • onmiddellijke hulp bieden aan burgers (voornamelijk vrouwen en kinderen) die zich als gevolg van mishandeling in een ernstige crisissituatie bevinden;
 • na overleg zorgen voor onmiddellijke huisvesting in een veilig onderkomen voor personen die in nood verkeren. Het gaat hierbij om crisiswoningen waar onderdak voor dertig dagen is gewaarborgd; als dat gerechtvaardigd is, kan het verblijf in zulke woningen echter met nog eens dertig dagen worden verlengd. De huisvesting wordt gratis aangeboden, en als onderdeel van de verleende zorg helpen de specialisten van de crisiswoning een veilige oplossing voor het probleem op de lange termijn te vinden. Zij onderhouden ook contact met de gezinsverzorger van de betrokken dienst voor de ondersteuning van gezinnen en kinderwelzijn.

De dienst voor rechtsbijstand (Jogi Segítségnyújtó Szolgálat)

 • verstrekt juridisch advies wanneer de feiten van de zaak relatief eenvoudig zijn;
 • en, als aan de wettelijk vastgestelde voorwaarden is voldaan, kunt u er terecht voor
 1. gratis of onder gunstige voorwaarden verstrekte buitengerechtelijke diensten (begeleiding, redigeren van documenten);
 2. procesvertegenwoordiging tijdens de rechtszaak en daaraan voorafgaand (wanneer de zaak door de onderzoeksautoriteit of de openbare aanklager wordt onderzocht). Als procesvertegenwoordiging is geoorloofd, wordt de juridische dienstverlening gewaarborgd door advocaten en advocatenkantoren die een contract met de dienst voor rechtsbijstand hebben gesloten.

Wat voor steun kunnen niet-gouvernementele organisaties mij bieden?

U kunt met name rekenen op de volgende niet-gouvernementele organisaties:

Witte Ring, een charitatieve organisatie (Fehér GyÅąrÅą Közhasznú Egyesület):

 • persoonlijke zorg na het misdrijf;
 • gratis rechtshulp;
 • gratis bemiddeling;
 • gratis psychologische bijstand;
 • financiële steun voor degenen die dat nodig hebben (uitsluitend wanneer het misdrijf bij de politie wordt aangegeven);
 • hulp bij contacten met de autoriteiten;
 • doorgeefluik voor steun die afkomstig is van andere organisaties en instellingen.

Vrouwenrechtenorganisatie NANE (NÅ‘k a NÅ‘kért Együtt az ErÅ‘szak Ellen Egyesület):

 • informatieverstrekking;
 • onmiddellijke praktische hulp voor degenen die in een crisis verkeren (bijvoorbeeld plaatsing in een opvanghuis voor vrouwen, melding aan de autoriteiten, advies over acties en mogelijkheden);
 • groepsbijeenkomsten;
 • rechtsbijstand (zo nodig via juridisch advies).

NGO ESZTER Ambulance (ESZTER Alapítvány és Ambulancia):

 • psychologische bijstand;
 • rechtshulp.

Organisatie Patent (Patent Egyesület):

 • informatie en advies;
 • achtergrondconsulten met een psycholoog of maatschappelijk werker;
 • rechtsbijstand voor mishandelde vrouwen en slachtoffers van geweld en discriminatie op grond van geslacht.

Stichting Anoniem (Névtelen Utak Alapítvány):

 • veilige huisvesting;
 • rehabilitatie;
 • re-integratie.
Laatste update: 08/11/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.