Rechten van slachtoffers – per land

Hongarije

Inhoud aangereikt door
Hongarije

U wordt als een slachtoffer van een misdrijf beschouwd als u schade hebt geleden als gevolg van een voorval dat volgens de Hongaarse wetgeving een misdrijf is, bijvoorbeeld wanneer u gewond bent geraakt of uw bezittingen zijn beschadigd of gestolen. Als slachtoffer van een misdrijf hebt u volgens de Hongaarse wet diverse rechten vóór, tijdens en na de gerechtelijke procedure (het proces). Afhankelijk van de fase van de procedure kunt u informatie over uw rechten en plichten in strafprocedures inwinnen bij de onderzoeksautoriteit, het openbaar ministerie of het gerecht.

De strafprocedure in Hongarije begint met een onderzoek. Het onderzoek wordt meestal uitgevoerd door de politie, onder toezicht van de openbare aanklager. Zodra het onderzoek is afgerond, zal de openbare aanklager ofwel strafvervolging instellen en de zaak voor het gerecht brengen ofwel de zaak in de onderzoeksfase seponeren omdat er onvoldoende bewijs is of omdat de strafrechtelijke aansprakelijkheid is uitgesloten of niet meer geldt.

Indien de zaak voor het gerecht wordt gebracht, onderzoekt het gerecht het verzamelde bewijsmateriaal en verklaart het de verdachte al dan niet schuldig. In Hongaarse strafprocedures (behalve bij bepaalde soorten procedures) kan het gerecht ook rechtstreeks bewijs vergaren tijdens een openbare zitting, zodat het mogelijk is dat u wordt opgeroepen voor de terechtzitting en als getuige wordt gehoord. Indien de verdachte schuldig wordt bevonden, wordt hij of zij veroordeeld en wordt hem of haar een straf opgelegd. Indien de verdachte niet schuldig wordt bevonden, wordt hij of zij vrijgesproken.

Klik op de links hieronder voor de informatie die u nodig hebt:

1 - Mijn rechten als slachtoffer van een misdrijf

2 - De aangifte van een misdrijf en mijn rechten tijdens het onderzoek of het proces

3 - Mijn rechten na afloop van het proces

4 - Schadevergoeding

5 - Mijn rechten op ondersteuning en bijstand

Laatste update: 08/11/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.