Rechten van slachtoffers – per land

Italië

Inhoud aangereikt door
Italië

U wordt als een slachtoffer van een misdrijf ("benadeelde partij") beschouwd als is komen vast te staan dat u de houder bent van een door de strafwetgeving beschermd juridisch recht dat is geschonden door een handeling die volgens de nationale wetgeving een misdrijf is, d.w.z. dat de schade die u hebt geleden de kern van het misdrijf vormt.

In het civiel recht hebt u schade geleden door een misdrijf als die schade, die zowel materieel als immaterieel kan zijn, in geld kan worden uitgedrukt. Over het algemeen zijn het slachtoffer en de benadeelde partij dezelfde persoon, behalve bij bijvoorbeeld moordzaken, waarbij de persoon die is vermoord het slachtoffer is en zijn familieleden de benadeelde partij zijn, die bij het gerecht een vordering tot schadevergoeding kunnen indienen.

Ingevolge de wetgeving kan het slachtoffer vóór, gedurende en na de procedure aanspraak maken op verschillende individuele rechten.

In Italië begint een strafprocedure met een vooronderzoek. De politie en de openbare aanklager onderzoeken de zaak. Aan het einde van dit onderzoek kan de openbare aanklager overgaan tot vervolging dan wel de rechter die het vooronderzoek leidt, verzoeken om de zaak te seponeren. Voor bepaalde misdrijven geldt dat de strafprocedure pas kan worden gestart als het slachtoffer een aanklacht indient bij de politie of de gerechtelijke autoriteiten.

Tijdens het proces onderzoekt het gerecht het verzamelde bewijs en spreekt het zich uit over de schuld van de verdachte. Het proces eindigt met de veroordeling of de vrijspraak van de verdachte, met de mogelijkheid van hoger beroep.

Als slachtoffer kunt u een belangrijke rol spelen in de strafprocedure en hebt u dus een aantal rechten. U kunt deelnemen als slachtoffer (benadeelde partij) zonder specifieke juridische status of een meer actieve rol spelen door formeel een civiele vordering tegen de dader in te stellen.

Klik op de links hieronder voor de informatie die u nodig hebt

1 - Mijn rechten als slachtoffer van een misdrijf

2 - De aangifte van een misdrijf en mijn rechten tijdens het onderzoek of het proces

3 - Mijn rechten na afloop van het proces

4 - Schadevergoeding

5 - Mijn rechten op ondersteuning en bijstand

Laatste update: 13/10/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.