Rechten van slachtoffers – per land

Luxemburg

Inhoud aangereikt door
Luxemburg

Met wie moet ik als slachtoffer van een misdrijf contact opnemen voor ondersteuning en bijstand?

- Als slachtoffer van een misdrijf kunt u contact opnemen met de onderstaande belangrijkste diensten voor slachtofferhulp.

A. Overheidsdienst

Centrale dienst voor welzijnszorg (SCAS) - diensten voor slachtofferhulp (Service central d’assistance sociale (SCAS) – Services d’Aide aux Victimes (SAV)) SAV in Luxemburg

Soorten hulp:

 • psychologische en psychotherapeutische begeleiding,
 • juridische informatiedienst,
 • therapiegroep voor slachtoffers van huiselijk geweld,
 • begeleiding van slachtoffers gedurende het gehele juridische proces.

CONTACTGEGEVENS

Plaza Liberty Building, Entrance C
12-18 rue Joseph Junck
L-1839 Luxemburg

Tel.: +352 475821-627
+352 475821-628
GSM: +352 621326595

E-mail: scas-sav@justice.etat.lu
Website: https://justice.public.lu/fr/aides-informations/assistance-sociale/scas-service-aide-victimes.html

B. Niet-gouvernementele organisaties (ngo’s)

1. Hulp aan slachtoffers van misdrijven (Aide aux Victimes de la Criminalité) - Wäisse Rank Lëtzebuerg Asbl

Soorten hulp:

 • juridische adviesdienst,
 • morele, financiële en materiële ondersteuning.

CONTACTGEGEVENS

84 rue Adolphe Fischer
L-1521 Luxemburg

Tel.: +352 402040

E-mail: wrl@pt.lu
Website: http://www.benevolat.public.lu/de/espace-benevole/decouvrir-associations/chercher-association/associations/?~=/de/assoc/212

2. Hulpdiensten voor erkende slachtoffers van huiselijk geweld

Er zijn drie van deze diensten:

- SAVVD in Luxemburg van de non-profitorganisatie Vrouwen in nood (Femmes en détresse) vzw

Soorten hulp:

 • psychosociale consultatie,
 • juridische informatie en ondersteuning,
 • juridische, administratieve en sociale informatie en ondersteuning nadat de openbare aanklager de pleger van het geweld uit huis heeft gezet,
 • planning van juridische stappen,
 • begeleiding van slachtoffers onder meer in de rechtbank, bij de advocaat en bij de arts,
 • richtsnoeren,
 • consultatie en beschermende maatregelen tegen intimidatie,
 • opstellen van een beschermingsplan voor slachtoffers.

CONTACTGEGEVENS

BP 1024
L-1010 Luxemburg

Tel.: +352 26481862
Fax: +352 26481863

E-mail: contact@savvd.lu
Website: http://fed.lu/wp/services/savvd/

- PSY EA- in Luxemburg van de non-profitorganisatie Vrouwen in nood (Femmes en détresse)

Voor kinderen die direct en indirect slachtoffer zijn van huiselijk geweld in verband met een bevel tot uitzetting.

Soorten hulp:

 • zorg voor kinderen en jongeren die slachtoffer zijn van huiselijk geweld in verband met een uitzettingsmaatregel,
 • als psychologische dienst voor minderjarige en jeugdige slachtoffers van huiselijk geweld, psychologische ondersteuning voor kinderen en jongeren die slachtoffer zijn van huiselijk geweld en voor hun familieleden.

CONTACTGEGEVENS

BP 1024
L-1010 Luxemburg

Tel.: +352 26482050
Fax: +352 26481863

E-mail: contact@psyea.lu
Website: http://fed.lu/wp/services/psyea/

- ALTERNATIVES in Dudelange van de Stichting Pro Familia (Fondation Pro Familia)

Hulpdienst voor kinderen die al dan niet indirect slachtoffer zijn van huiselijk geweld in verband met een uitzettingsbevel.

Soorten hulp:

 • zorg voor kinderen en jongeren die slachtoffer zijn van huiselijk geweld in verband met een uitzettingsbevel.

CONTACTGEGEVENS

5, Route de Zoufftgen
L-3598 Dudelange L-1010 Luxemburg

Tel.: +352 51727289

E-mail: alternatives@profamilia.lu
Website: http://www.profamilia.lu/Enfants+Adolescents/ALTERNATIVES+_+Centre+de+consultation+pour+enfants+et+adolescents+victimes+de+violence-p-470.html

3. Consultatiediensten voor vrouwen die erkend slachtoffer van geweld zijn

Soorten hulp:

 • telefonische consultatie,
 • psychosociale consultatie,
 • juridische, administratieve en sociale informatie en ondersteuning,
 • planning van juridische stappen,
 • begeleiding van vrouwen bij andere professionele diensten: advocaat, rechtbank, politie,
 • toelatingsgesprek in een opvanghuis voor vrouwen,
 • trainingen en lezingen over huiselijk geweld,
 • seminars en discussiegroepen.

Er zijn vier van deze groepen:

- VISAVI (Leven zonder geweld) ((VISAVI (Vivre Sans Violence)) in Luxemburg van de non-profitorganisatie Vrouwen in nood (Femmes en détresse)

Consultatiecentrum voor vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld

CONTACTGEGEVENS

2, rue du Fort Wallis
L-2714 Luxemburg

Tel.: +352 490877-1
Fax: +352 26482682

E-mail: feminfo@visavi.lu
Website: http://fed.lu/wp/services/visavi/

- ZUIDELIJK CENTRUM (FOYER SUD) in Esch-sur-Alzette van de Nationale Vrouwenraad van Luxemburg (Conseil national des femmes du Luxembourg)

Consultatiecentrum voor vrouwen in nood, onder wie slachtoffers van geweld.

CONTACTGEGEVENS

41, rue de Luxembourg
L-4220 Esch sur Alzette

Tel.: +352 545577 / 26530326 / 545757
Fax: +352 54575757

E-mail: foyersud@pt.lu
Website: http://www.cnfl.lu/site/foyersud.html

- Centre OZANAM in Luxemburg

- Centre OZANAM Noord (Centre OZANAM Nord) in Wiltz van de Stichting Inloophuis (Fondation Maison de la Porte Ouverte)

Consultatiecentra voor vrouwen in nood, onder wie slachtoffers van geweld.

CONTACTGEGEVENS

Ozanam Luxembourg
64, rue Michel Welter
L-2730 Luxemburg

Tel.: +352 488347

E-mail: ozanam@fmpo.lu
Website: http://fmpo.lu/foyers/centre-ozanam/

CONTACTGEGEVENS

Ozanam Nord
49, Grand-Rue
L-9530 Wiltz

Tel.: +352 26953959

E-mail: ozanam.nord@fmpo.lu
Website: http://fmpo.lu/foyers/centre-ozanam-nord/

- PROFAMILIA in Dudelange van de Stichting Pro Familia (Fondation Pro Familia)

Consultatiecentrum voor vrouwen in nood, onder wie slachtoffers van geweld.

CONTACTGEGEVENS

5, route de Zoufftgen
L-3598 Dudelange

Tel.: +352 517272-41
Fax: +352 522188

E-mail: femmes@profamilia.lu
Website: http://www.cnfl.lu/

4. Consultatiecentrum voor kinderen en jongeren die geregistreerd slachtoffer van geweld zijn

Er zijn vier van deze centra:

- PSY EA in Luxemburg van de non-profitorganisatie Vrouwen in nood (Femmes en détresse)

Psychologische dienst voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 3 tot 21 jaar die slachtoffer of getuige zijn van huiselijk geweld en voor hun familieleden.

Soorten hulp:

 • psychologische ondersteuning voor kinderen en jongeren die slachtoffer zijn van huiselijk geweld en voor hun familieleden.

CONTACTGEGEVENS

BP 1024
L-1010 Luxemburg

Tel.: +352 26482050
Fax: +352 26481863

E-mail: contact@psyea.lu
Website: http://fed.lu/wp/services/psyea/

- ALTERNATIVES in Dudelange van de Stichting Pro Familia (Fondation Pro Familia)

Psychologische dienst voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 27 jaar die slachtoffer of getuige zijn van fysiek en psychisch geweld, waaronder huiselijk geweld, en voor hun familieleden.

Soorten hulp:

 • psychologische ondersteuning voor kinderen en hun familieleden,
 • ondersteuning voor goede relaties binnen het gezin, wederzijds respect,
 • geweldsbewustzijn en preventiewerk.

CONTACTGEGEVENS

5, Route de Zoufftgen
L-3598 Dudelange L-1010 Luxemburg

Tel.: +352 51727289

E-mail: alternatives@profamilia.lu
Website: http://www.profamilia.lu/Enfants+Adolescents/ALTERNATIVES+_+Centre+de+consultation+pour+enfants+et+adolescents+victimes+de+violence-p-470.html

- OXYGENE in Dudelange van de vereniging zonder winstoogmerk Vrouwen in nood (Femmes en détresse)

Consultatie- en informatiedienst voor meisjes (van 12 tot 21 jaar) in nood die slachtoffer zijn van fysiek, psychisch of seksueel geweld.

Soorten hulp:

 • individuele gesprekken,
 • ondersteuning bij administratieve procedures,
 • hulp bij het zoeken naar begeleid wonen,
 • hulp voor mogelijke toelating tot het opvanghuis Meederchershaus.

CONTACTGEGEVENS

2, rue du Fort Wallis
L-2714 Luxemburg

Tel.: +352 494149
Fax: +352 27125989

E-mail: infofilles@pt.lu
Website: http://fed.lu/wp/services/oxygene/

- ALUPSE DIALOGUE in Luxemburg van de non-profitorganisatie Alupse

Psychologische consultatie- en therapiedienst voor kinderen van 0 tot 21 jaar die slachtoffer zijn van fysiek, psychisch en seksueel geweld en voor hun familieleden.

CONTACTGEGEVENS

8, rue Tony Bourg
L-1278 Luxemburg

Tel.: +352 261848-1
Fax: +352 26196555

E-mail: alupse@pt.lu
Website: http://www.alupse.lu/fr/lassociation-alupse/

5. Geaccrediteerd centrum voor consultatie, informatie en bijstand voor mannen en jongens in nood die slachtoffer zijn van geweld - infoMann in Luxemburg van de non-profitorganisatie actTogether

Soorten hulp:

 • psychologische en sociale ondersteuning en consultatie,
 • informatie- en documentatiedienst,
 • bewustmaking en training,
 • begeleiding en ondersteuning van mannen met het oog op hun toelating tot een opvanghuis voor mannen.

CONTACTGEGEVENS

5, Cour du Couvent
L-1362 Luxemburg

Tel.: +352 274965
Fax: +352 27496565

E-mail: info@infomann.lu
Website: http://www.infomann.lu/

6. Geaccrediteerd consultatie- en bijstandscentrum voor plegers van geweld, waaronder huiselijk geweld - Riicht Eraus in Luxemburg van het Luxemburgse Rode Kruis

Soorten hulp:

 • consultatie, luisteren, ondersteuning, bijstand en begeleiding van plegers (mannen en vrouwen) van huiselijk geweld in verband met een huisuitzetting, hetzij langs juridische weg afgedwongen, hetzij op vrijwillige basis,
 • stimulering van bewustwording en verantwoording bij plegers,
 • kortetermijnbescherming van slachtoffers,
 • conflictbeheersing en zelfvertrouwen,
 • ondersteuning van mensen die bereid zijn tot verandering,
 • hulp bij de ontwikkeling van praktische strategieën die een duurzame verandering in de houding en het gedrag van plegers mogelijk maken,
 • ondersteuning voor mensen die hun gewelddadige gedrag willen veranderen,
 • discussiegroep.

CONTACTGEGEVENS

73 rue Adolph Fischer
L-1520 Luxemburg

Tel.: +352 2755-5800
Hulplijn van het Rode Kruis: +352 2755
Fax: +352 2755-5801

E-mail: riichteraus@croix-rouge.lu
Website: http://www.croix-rouge.lu/riichteraus/

7. Hulpdienst voor erkende slachtoffers van mensenhandel

Ambulante en ziekenhuiszorg voor alle slachtoffers van mensenhandel (vrouwen, mannen en kinderen).

Er zijn twee van deze hulpdiensten, die worden gecoördineerd:

- SAVTEH in Luxemburg van de vereniging zonder winstoogmerk Vrouwen in nood (Femmes en détresse)

- COTEH in Luxemburg van de Stichting Inloophuis (Fondation Maison de la Porte Ouverte)

Soorten hulp:

 • telefonische en persoonlijke consultatie,
 • psychosociale ondersteuning en toezicht,
 • psychologische ondersteuning en stabilisatie,
 • organisatie van begeleiding of medische zorg,
 • begeleiding van het slachtoffer naar de gerechtelijke politie voor identificatiedoeleinden,
 • ondersteuning van de samenwerking van het slachtoffer met de politie en het openbaar ministerie,
 • begeleiding van slachtoffers met name gedurende de juridische, administratieve en sociale procedures,
 • coördinatie van de ziekenhuiszorg en organisatie van de huisvesting van slachtoffers op basis van hun leeftijd en geslacht,
 • materiële en financiële bijstand,
 • informatie over de rechten van slachtoffers van mensenhandel, juridische en administratieve procedures en uitkeringen,
 • contact met ngo’s in landen van oorsprong in het kader van een vrijwillige terugkeer.

CONTACTGEGEVENS

SAVTEH
BP 1024
L-1010 Luxemburg

Tel.: +352 26482631
Fax: +352 26482682
GSM: +352 621316919

E-mail: traite.humains@visavi.lu
Website: http://fed.lu/wp/services/savteh/

COTEH

Tel.: +352 24873622
GSM: +352 621351884

E-mail: coteh@fmpo.lu
Website: http://fmpo.lu/services/service-dassistance-aux-victimes-de-la-traite-des-etres-humains/

C. Politie

Luxemburgse politie
Directoraat-generaal
(Police Grand-Ducale Direction Générale) L-2957 Luxemburg

Tel.: +352 4997-1
Alarmnummer: 113
Fax: +352 4997-2099

E-mail: contact@police.public.lu
Website: http://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/

D. Gemeenten

Juridische receptie- en informatiedienst (Service d’accueil et d’information juridique):

- DIEKIRCH

Justice de paix
Place Joseph Bech
L-9211 Diekirch

Tel.: +352 802315

- ESCH-SUR-ALZETTE

Justice de Paix
Place Norbert Metz
L-4239 Esch-sur-Alzette

Tel.: +352 541552

- LUXEMBURG

Cité judiciaire
Building BC
L-2080 Luxemburg

Tel.: +352 221846

Website: http://www.justice.public.lu/fr/aides-informations/accueil-info-juridique/

Juridische informatiedienst "Vrouwenrechten":

PARKET-GENERAAL (PARQUET GÉNÉRAL)

Cité judiciaire
Building BC of CR
L-2080 Luxemburg

Website: http://www.justice.public.lu/fr/aides-informations/droits-femme/index.html

E. Ministeries

- Ministerie van Justitie (Ministère de la Justice)

13 rue Erasme
L-2934 Luxemburg

Tel.: +352 247-84537
Fax: +352 26684861

E-mail: info@mj.public.lu
Website: http://www.mj.public.lu/

Taak:

 • civiele zaken,
 • strafzaken: schadeloosstelling van slachtoffers, rechtsbijstand, strafrechtelijke bemiddeling,
 • commerciële zaken,
 • rechterlijke organisatie,
 • algemene coördinatie van bestuurlijke geschillen voor de bestuursrechter,
 • penitentiaire inrichtingen.

- Ministerie van Binnenlandse Zaken (Ministère de l’Intérieur)

BP 10
L-2010 Luxemburg

Tel.: +352 247-84600
Fax: +352 221125

E-mail: info@miat.public.lu
Website: http://www.mi.public.lu/

Taken op grond van de Groothertogelijke Verordening van 28 januari 2015:

 • coördinatie van de hulpdiensten,
 • samenwerking met ngo’s.

- Ministerie van Binnenlandse Veiligheid (Ministère de la Sécurité intérieure)

19-21 Boulevard Royal
L-2449 Luxemburg

Tel.: +352 247-84659
Fax: +352 227276

E-mail: secretariat@msi.etat.lu
Website: http://www.gouvernement.lu/3313529/minist_securite_interieure

Slachtofferhulp overeenkomstig de Luxemburgse Verordening van 28 januari 2015:

 • Luxemburgse politie, algemene inspectie van de politie (Police Grand-Ducale, Inspection générale de la Police), Europees beleid inzake justitie en binnenlandse zaken, beleid voor internationale politiesamenwerking

- Ministerie van Gelijke Kansen (MEGA) (Ministère de l’Égalité des Chances)

6A, bd. F. D. Roosevelt
Hôtel Terres Rouges
L-2921 Luxemburg

Tel.: +352 247-85806
Fax: +352 241886

E-mail: info@mega.public.lu
Website: http://www.mega.public.lu/fr/index.html

Taken:

 • huiselijk geweld,
 • comité voor samenwerking tussen professionals in de strijd tegen geweld,
 • partnerschap in en beheer van (samen met ngo’s die door het MEGA zijn geaccrediteerd) de ambulante en ziekenhuiszorg voor slachtoffers en plegers van huiselijk geweld, vrouwen en mannen in nood, gendergerelateerd geweld en mensenhandel,
 • partnerschap en samenwerking met door de staat erkende ngo’s voor de zorg voor mensen in nood die slachtoffer zijn van geweld.

Hulplijn voor slachtoffers

- Luxemburgse politie

Hulplijn: 113

Maandag tot en met vrijdag, 24 uur per dag

Luxemburgse Rode Kruis

Hulplijn: 2755

Maandag tot en met vrijdag, van 7.00 uur tot 22.00 uur

- Fraentelefon (Vrouwen in nood)

Hulplijn: +352 448181

Maandag tot en met vrijdag, 24 uur per dag

- Fraentelefon (Vrouwen in nood)

Hulplijn: +352 448181

Maandag tot en met vrijdag, van 9.00 uur tot 15.00 uur

Is slachtofferhulp gratis?

Wat voor steun kunnen overheidsdiensten of autoriteiten mij bieden?

Ja, slachtofferhulp wordt gratis aangeboden.

Wat voor steun kunnen niet-gouvernementele organisaties mij bieden?

Zie het antwoord op de eerste vraag onder B.

Laatste update: 08/11/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.