Rechten van slachtoffers – per land

Luxemburg

Inhoud aangereikt door
Luxemburg

U wordt als een slachtoffer van een misdrijf beschouwd als u schade hebt geleden, bijvoorbeeld lichamelijk letsel of beschadigde of gestolen eigendommen, als gevolg van een voorval dat volgens de nationale wet een misdrijf is. Als slachtoffer van een misdrijf hebt u volgens de wet bepaalde individuele rechten voor, tijdens en na de gerechtelijke procedure (het proces).

De strafrechtelijke procedure in Luxemburg bestaat uit twee fasen: het onderzoek en het proces. De politie en/of een onderzoeksrechter verricht gewoonlijk het onderzoek. Nadat het onderzoek is afgerond, gaat de zaak naar de Chambre du conseil (raadkamer). De chambre du conseil beslist of de zaak voor de rechter wordt gebracht of in deze fase wordt geseponeerd.

Als de zaak voor de rechter komt, houdt deze een zitting om het verzamelde bewijs te bestuderen en te bepalen of de verdachte schuldig is. Als de verdachte schuldig wordt bevonden, zal de rechter hem/haar veroordelen en een straf opleggen. Als het verzamelde bewijs niet voldoende is om de verdachte schuldig te verklaren, zal de rechter hem/haar vrijspreken.

Klik op de links hieronder voor de informatie die u nodig hebt

1 - Mijn rechten als slachtoffer van een misdrijf

2 - De aangifte van een misdrijf en mijn rechten tijdens het onderzoek of het proces

3 - Mijn rechten na afloop van het proces

4 - Schadevergoeding

5 - Mijn rechten op ondersteuning en bijstand

Laatste update: 08/11/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.