Rechten van slachtoffers – per land

Malta

Inhoud aangereikt door
Malta

Kan ik beroep instellen tegen de beslissing?

Het proces eindigt met een gerechtelijke beslissing waarbij de verdachte schuldig wordt verklaard dan wel wordt vrijgesproken. Als de verdachte schuldig wordt verklaard, wordt vervolgens de strafmaat bepaald. Volgens het Maltese recht hebben alleen de verdachte en de Attorney General het recht om bij het Court of Criminal Appeal hoger beroep in te stellen tegen een veroordeling dan wel de vrijspraak en/of de hoogte van de straf.

Maar wanneer u bij het proces in eerste aanleg civiele partij was en er hoger beroep wordt ingesteld, mag uw advocaat alle stukken inzien die voor het hoger beroep relevant zijn.

Wat zijn mijn rechten nadat het vonnis is uitgesproken?

Nadat het vonnis van kracht is geworden, hebt u recht op een kopie van de gerechtelijke beslissing. Als de dader tot een gevangenisstraf wordt veroordeeld, hebt u het recht om te worden geïnformeerd wanneer de dader wordt vrijgelaten of ingeval de dader ontsnapt.

Heb ik recht op ondersteuning of bescherming na het proces? Voor hoe lang?

U hebt na afloop van de strafzaak en tijdens het proces gedurende een voldoende lange periode recht op ondersteuning of bescherming.

Welke informatie krijg ik als de dader wordt veroordeeld?

U krijgt een kopie van het definitieve vonnis.

Word ik geïnformeerd wanneer de dader wordt vrijgelaten (ook wanneer hij vervroegd of voorwaardelijk wordt vrijgelaten) of ingeval de dader uit de gevangenis ontsnapt?

Ja, u wordt geïnformeerd wanneer de dader wordt vrijgelaten of ingeval de dader ontsnapt.

Word ik betrokken bij beslissingen over (voorwaardelijke) vrijlating van de dader? Kan ik bijvoorbeeld een verklaring afleggen of beroep instellen?

U wordt niet bij zulke beslissingen betrokken, maar wordt er wel van op de hoogte gebracht.

Laatste update: 04/05/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.