Rechten van slachtoffers – per land

Malta

Inhoud aangereikt door
Malta

Via welke procedure kan ik van de dader schadevergoeding vorderen? (bv. rechtszaak, burgerlijke vordering, voeging)

U kunt schadevergoeding van de dader eisen door een burgerlijke vordering tot schadevergoeding tegen hem of haar in te stellen, tenzij de strafrechter de dader reeds heeft bevolen om u te vergoeden.

De rechter heeft de dader ertoe veroordeeld mij schadevergoeding te betalen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat de dader betaalt?

In geval van een dergelijke veroordeling hebt u het recht te handelen alsof een civiele rechter ten gunste van u uitspraak heeft gedaan: daarom mag u zelfs om een bevel tot beslaglegging verzoeken.

Als de dader niet betaalt, kan de staat het bedrag dan voorschieten? Onder welke voorwaarden?

Als de dader niet betaalt, kan de overheid het slachtoffer onder bepaalde voorwaarden een voorschot betalen. Deze voorwaarden kunnen door de Attorney General worden vastgesteld.

Heb ik recht op een schadevergoeding van de staat?

Ja, u mag de staat om schadevergoeding verzoeken op grond van een speciale regeling, het Criminal Injuries Compensation Scheme.

http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8983&l=2

Elektronisch formulier: https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010m

Heb ik recht op schadevergoeding als de dader niet veroordeeld is?

U hebt recht op schadevergoeding zelfs als de dader niet is veroordeeld of als hij of zij onbekend is.

Heb ik recht op een voorschot op dringende gronden in afwachting van de beslissing over mijn vordering tot schadevergoeding?

In uitzonderlijke gevallen kan een voorschot op dringende gronden worden uitgekeerd in afwachting van een definitieve beslissing over de schadevordering.

Laatste update: 04/05/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.