Rechten van slachtoffers – per land

Malta

Inhoud aangereikt door
Malta

Met wie kan ik als slachtoffer van een misdrijf contact opnemen voor ondersteuning en bijstand?

De politie
Website: https://pulizija.gov.mt/en/Pages/Home.aspx

Nationale instelling voor welzijnszorg voor kinderen en gezinnen in nood, Appoġġ
Website: http://fsws.gov.mt/en/appogg/Pages/welcome-appogg.aspx

Het ministerie van Justitie - voor bijstand in verband met de vergoeding van door een misdrijf veroorzaakte schade
Contact:
E-mailadres: info.justicedepartment@gov.mt
Telefoonnummer: +356 25674330
Adres: 21, Triq l-Arċisqof, Valletta VLT1443

Legal Aid Malta Agency (bureau voor rechtsbijstand in Malta)
Website: https://mjcl.gov.mt/en/LegalAidMalta/Pages/home.aspx

Hotline voor opvang slachtoffers

Hulplijn 179.

Is slachtofferhulp gratis?

Ja, slachtofferhulp is gratis.

Wat voor steun kan ik krijgen van overheidsdiensten of autoriteiten?

U hebt het recht op de volgende ondersteunende diensten:

  1. informatie, advies en ondersteuning in verband met de rechten van slachtoffers, waaronder toegang tot regelingen voor vergoeding van schade als gevolg van misdrijven en informatie over uw rol in de strafzaak, waaronder voorbereiding voor het bijwonen van het strafproces;
  2. informatie over of rechtstreekse doorverwijzing naar relevante bestaande hulporganisaties;
  3. emotionele en, waar beschikbaar, psychologische ondersteuning;
  4. advies over financiële en praktische kwesties;
  5. advies over het risico en het voorkomen van secundaire of herhaalde victimisatie, intimidatie en vergelding.

Wat voor steun kan ik krijgen van niet-gouvernementele organisaties?

Van Victim Support Malta (Slachtofferhulp Malta) ontvangt u emotionele steun om een trauma als gevolg van een misdrijf te verwerken, juridische informatie over strafrechtelijke procedures voor slachtoffers van misdrijven en praktische hulp, zoals bij de communicatie met de politie.
Website: https://victimsupport.org.mt/
St Jeanne Antide Foundation

Laatste update: 04/05/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.