Rechten van slachtoffers – per land

Malta

Inhoud aangereikt door
Malta

U wordt beschouwd als een slachtoffer van een misdrijf als u schade hebt geleden, bijvoorbeeld omdat u gewond bent geraakt of uw eigendom is beschadigd of gestolen, door een voorval dat volgens het nationale recht als een misdrijf wordt aangemerkt. Als slachtoffer van een misdrijf hebt u vóór, gedurende en na het proces bepaalde in de wet vastgelegde individuele rechten.

Een strafrechtelijke procedure begint met een opsporingsonderzoek. Afhankelijk van het misdrijf wordt het opsporingsonderzoek uitgevoerd door de politie of een onderzoeksrechter.

Minder ernstige misdrijven (misdrijven die worden bestraft met een boete of gevangenisstraf van minder dan zes maanden) worden onderzocht door een politiefunctionaris. Als er voldoende bewijs is van de schuld van de verdachte, maakt de politiefunctionaris de zaak aanhangig bij de Court of Magistrates. Bij het proces fungeert de politiefunctionaris als openbare aanklager. Tijdens het proces onderzoekt de rechter het bewijs en beslist hij op basis daarvan of de verdachte schuldig of onschuldig is, waarna respectievelijk een veroordeling of vrijspraak volgt. Bij een veroordeling bepaalt dezelfde rechter de strafmaat.

Alle overige misdrijven worden onderzocht door een onderzoeksrechter. Als er voldoende bewijs is van de schuld van de verdachte, maakt de onderzoeksrechter de zaak aanhangig bij de Court of Magistrates. De Court of Magistrates onderzoekt het bewijs en als het eveneens van oordeel is dat er voldoende bewijs van schuld is, verwijst het de zaak door naar de Attorney General. De Attorney General maakt de zaak vervolgens aanhangig bij het Criminal Court. Het proces wordt gevoerd voor een rechter en een jury. De jury beslist over de schuld of onschuld van de verdachte. Bij een schuldigverklaring bepaalt de rechter de strafmaat.

Klik op de links hieronder voor de informatie die u nodig hebt

1 - Mijn rechten als slachtoffer van een misdrijf

2 - De aangifte van een misdrijf en mijn rechten tijdens het onderzoek of het proces

3 - Mijn rechten na afloop van het proces

4 - Schadevergoeding

5 - Mijn rechten op ondersteuning en bijstand

Laatste update: 04/05/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.