Rechten van slachtoffers – per land

Malta

Inhoud aangereikt door
Malta

Nationale instelling voor welzijnszorg voor kinderen en gezinnen in nood - Appogg

Slachtofferhulp Malta

Nationale instelling voor welzijnszorg voor kinderen en gezinnen in nood - Appogg

Appogg verleent maatschappelijke hulp, psychologische counseling en andere steun aan slachtoffers in het algemeen en aan slachtoffers van huiselijk geweld in het bijzonder, met name uit kwetsbare groepen, zoals kinderen.

Appogg

  • is een onderdeel van de Stichting Welzijnsvoorzieningen van het ministerie van Gezin en Maatschappelijke Solidariteit;
  • verleent maatschappelijke hulp, psychologische counseling en andere steun aan slachtoffers in het algemeen en slachtoffers van huiselijk geweld in het bijzonder, met name uit kwetsbare groepen, zoals kinderen;
  • verleent kosteloos diensten, ongeacht of de dader wordt vervolgd of is veroordeeld.

CONTACT OPNEMEN:

Website: http://www.appogg.gov.mt/

Slachtofferhulp Malta

Slachtofferhulp Malta verstrekt slachtoffers van een misdrijf deskundige, onafhankelijke, vertrouwelijke en onpartijdige informatie over hun rechten en over de beschikbare voorzieningen en de bijstand die zij kunnen krijgen.

Slachtofferhulp Malta

  • is een onafhankelijke organisatie, die geen deel uitmaakt van de politie, rechterlijke instanties of andere justitiële instellingen;
  • verstrekt slachtoffers van een misdrijf deskundige, onafhankelijke, vertrouwelijke en onpartijdige informatie over hun rechten en over de beschikbare voorzieningen en de bijstand die zij kunnen krijgen;
  • verstrekt informatie over het systeem van strafrechtspleging en de strafrechtelijke procedures in Malta;
  • verleent kosteloos diensten, ongeacht of het misdrijf is aangegeven en ongeacht wanneer het is gepleegd.

CONTACT OPNEMEN:

Website: http://victimsupport.org.mt/

Laatste update: 04/05/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.