Rechten van slachtoffers – per land

Polen

Inhoud aangereikt door
Polen

Kan ik beroep instellen tegen de beslissing?

In een openbare procedure kunt u als slachtoffer beroep instellen tegen de beslissing, als u hebt opgetreden als nevenaanklager.

Als een strafrechtelijke procedure tegen de dader voorwaardelijk is beëindigd en de rechter een beslissing uitspreekt, kunt u daartegen beroep instellen, ook als u niet hebt opgetreden als nevenaanklager.

Slachtoffers kunnen beroep instellen tegen een beslissing in een zaak met particuliere vervolging omdat zij in zulke zaken optreden als aanklager.

Wat zijn mijn rechten nadat de beslissing is gegeven?

Als de dader wordt veroordeeld tot betaling van schadevergoeding, verstrekt de rechter een afschrift van de rechterlijke beslissing aan het slachtoffer. Als een dader aan wie een voorwaardelijke gevangenisstraf is opgelegd, de schade niet vergoedt, kan het slachtoffer verzoeken dat de gevangenisstraf wordt uitgezeten.

Als een strafrechtelijke procedure tegen de dader voorwaardelijk is beëindigd, is het slachtoffer gerechtigd om deel te nemen aan de zitting voor hervatting van de procedure.

Heb ik recht op ondersteuning of bescherming na het proces? Voor hoe lang?

Na afloop van de procedure hebben slachtoffers c.q. hun nabestaanden recht op bescherming en ondersteuning als hun leven of gezondheid gevaar loopt. Er wordt bescherming en ondersteuning geboden zo lang het gevaar aanhoudt.

Welke informatie krijg ik als de dader wordt veroordeeld?

De rechter geeft u de informatie die is opgenomen in de rechterlijke beslissing, te weten de aan de dader opgelegde straf, de duur van de straf en of de straf voorwaardelijk is, evenals de verplichtingen die aan de dader zijn opgelegd, waaronder de verplichting tot betaling van schadevergoeding.

Word ik geïnformeerd wanneer de dader in vrijheid wordt gesteld (ook wanneer hij vervroegd of voorwaardelijk in vrijheid wordt gesteld) of wanneer hij is ontsnapt uit de gevangenis?

Op uw verzoek wordt u geïnformeerd als de dader wordt vrijgelaten. U ontvangt in dat geval bericht als de dader wordt vrijgelaten na de straf te hebben ondergaan of als de dader wordt toegestaan de straf uit te zitten in de vorm van elektronisch huisarrest, evenals in het geval van ontsnapping, verlening van tijdelijk verlof, voorwaardelijke en tijdelijke invrijheidsstelling.

Word ik betrokken bij beslissingen over invrijheidstelling of voorwaardelijke invrijheidstelling? Kan ik bijvoorbeeld een verklaring afleggen of beroep instellen?

Slachtoffers nemen niet deel aan zittingen over voorwaardelijke invrijheidsstelling en kunnen geen beroep instellen tegen een dergelijke beslissing.

Laatste update: 28/01/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.