Rechten van slachtoffers – per land

Polen

Inhoud aangereikt door
Polen

U wordt als een slachtoffer van een misdrijf beschouwd als u schade hebt geleden als gevolg van een daad waarop er krachtens de strafwetgeving een sanctie staat; bijvoorbeeld wanneer u gewond bent geraakt of uw bezittingen zijn beschadigd of gestolen. Als slachtoffer van een misdrijf hebt u bepaalde wettelijke rechten tijdens en na de strafprocedure. U kunt ook verschillende vormen van bijstand en ondersteuning genieten en een compensatie en schadeloosstelling vragen voor schade die het gevolg is van het misdrijf.

In Polen omvat de strafprocedure een onderzoeksfase en een gerechtelijke fase. Het onderzoek wordt uitgevoerd vóór de gerechtelijke procedure. Het doel ervan is de feiten betreffende het gepleegde misdrijf vast te stellen en de daders te identificeren. De politie en het openbaar ministerie verzamelen bewijsmateriaal. Indien er voldoende bewijsmateriaal is verzameld, worden de daders voor het gerecht gebracht. Zo niet, wordt de zaak geseponeerd. De aanklacht van het openbaar ministerie wordt door het gerecht onderzocht.

Tijdens het proces onderzoekt het gerecht het verzamelde bewijsmateriaal teneinde zich uit te spreken over de schuld van de verdachte. Indien de verdachte schuldig wordt bevonden aan de ten laste gelegde feiten, wordt hem of haar de in de wet vastgestelde straf opgelegd. Zo niet, dan wordt hij of zij vrijgesproken van alle aanklachten.

Klik op de links hieronder voor de informatie die u nodig hebt:

1 - Mijn rechten als slachtoffer van een misdrijf

2 - De aangifte van een misdrijf en mijn rechten tijdens het onderzoek of het proces

3 - Mijn rechten na afloop van het proces

4 - Schadevergoeding

5 - Mijn rechten op ondersteuning en bijstand

Laatste update: 28/01/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.