Rechten van slachtoffers – per land

Portugal

Inhoud aangereikt door
Portugal

U wordt als een slachtoffer van een misdrijf beschouwd als u schade hebt geleden, bijvoorbeeld doordat u gewond bent geraakt of uw bezittingen zijn beschadigd of gestolen, als gevolg van een voorval dat volgens de nationale wet een misdrijf is. Als slachtoffer van een misdrijf hebt u volgens de wet bepaalde individuele rechten vóór, tijdens en na de gerechtelijke procedure.

De strafrechtelijke procedure in Portugal bestaat uit twee fasen: onderzoek en proces. Gedurende het onderzoek onderzoeken de politie en het openbaar ministerie (Ministério Publico) de zaak en verzamelen zij bewijsmateriaal tegen de vermeende dader van het misdrijf. Als er voldoende bewijs is dat de vermeende dader het misdrijf heeft gepleegd, brengt het openbaar ministerie de zaak voor de rechtbank. De rechtbank onderzoekt het verzamelde bewijsmateriaal en veroordeelt de vermeende dader of spreekt hem of haar vrij.

Klik op de links hieronder voor de informatie die u nodig hebt

1 - Mijn rechten als slachtoffer van een misdrijf

2 - De aangifte van een misdrijf en mijn rechten tijdens het onderzoek of het proces

3 - Mijn rechten na het proces

4 - Schadeloosstelling

5 - Mijn rechten op ondersteuning en bijstand

Laatste update: 07/04/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.