Rechten van slachtoffers – per land

Roemenië

Inhoud aangereikt door
Roemenië

Met wie moet ik als slachtoffer van een misdrijf contact opnemen voor ondersteuning en bijstand?

U kunt zich wenden tot het directoraat-generaal voor Maatschappelijk Werk en Kinderbescherming (Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului – DGASPC) van het rechtsgebied waartoe uw woon- of verblijfplaats behoort, of rechtstreeks contact opnemen met een particuliere of publieke socialedienstverlener. In dat laatste geval moet deze dienstverlener het directoraat-generaal schriftelijk op de hoogte stellen.

U kunt contact opnemen met verschillende instellingen, afhankelijk van de categorie slachtoffers waartoe u behoort:

Nationaal Bureau voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen (Agenția Națională pentru Egalitatea între Femei și Bărbați – ANES)

Dit bureau biedt verschillende soorten diensten, zoals:

  • een gratis en anonieme telefoonlijn voor slachtoffers van huiselijk geweld, permanent bereikbaar op 0800 500 333;
  • gespecialiseerd maatschappelijk werk binnen de noodopvangcentra voor slachtoffers van huishoudelijk geweld;
  • advies, informatie en begeleiding voor slachtoffers van huiselijk geweld.

Contactpersoon:

Adres: 5 Intrarea Camil Petrescu, 1e district, Boekarest

Tel.: +4 021 313 0059
E-mail: secretariat@anes.gov.ro

Website:

https://anes.gov.ro

https://anes.gov.ro/informatii-utile-pentru-victime/

Nationaal Bureau voor de bestrijding van mensenhandel (Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane – ANITP), onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Ministerul Afacerilor Interne)

Het netwerk van gerechtshoven omvat 15 regionale centra. Elk centrum is aan een gerechtshof verbonden.

Dit bureau biedt verschillende soorten diensten, zoals:

  • een hulplijn voor burgers, 24 uur per dag bereikbaar voor informatie en berichtgeving over mogelijke gevallen van mensenhandel: HulpLijn 0 800 800 678 (gratis binnen Roemenië) of +4 021 313 3100 (voor oproepen uit het buitenland), openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 8:00 tot 16:00 uur;
  • informeren van de betrokken autoriteiten over mogelijke gevallen van mensenhandel;
  • hulpverlening aan slachtoffers in de 15 regionale centra.

Contactpersoon:

Adres: 20 Ion Câmpineanu St., 5e verdieping, 1e district, Boekarest

Tel.: +40 21 311 89 82/021 313 31 00
Fax: +40 21 319 01 83

E-mail: Anitp@mai.gov.rosite
Website: https://anitp.mai.gov.ro/english/

Nationaal Bureau voor werkgelegenheid (Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă – ANOFM), onderdeel van het ministerie van Arbeid en Sociale Rechtvaardigheid (Ministerul Muncii și Justiției Sociale)

Dit bureau verleent via zijn territoriale organen professionele diensten op het gebied van werk en opleidingen aan personen die werk zoeken, inclusief slachtoffers van misdrijven en in het bijzonder slachtoffers van mensenhandel.

Contactpersoon:

20-22 Avalanșei St., 4e district, Boekarest, 040305

Tel.: +4021 303 98 31
Fax: +4 021 303 98 38

E-mail: Anofm@anofm.rosite
Website: https://www.anofm.ro

Inspectoraat-generaal van de Roemeense politie (Inspectoratul General al Poliției Române – IGPR)

Het Inspectoraat-generaal heeft uitsluitend territoriale organen in de grensprovincies en kan op verzoek van het ANITP steun verlenen om het slachtoffer te helpen aan bepaalde fasen van de strafrechtelijke procedure deel te nemen.

De politie kan u informeren over de rechten die u als slachtoffer hebt.

Bovendien kunnen de gespecialiseerde organen van de IGPR tijdens het proces fysieke bescherming bieden.

Nationale Instantie voor de bescherming van kinderrechten en adoptie (Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție – ANPDCA), onderdeel van het ministerie van Arbeid en Sociale Rechtvaardigheid

De ANPDCA verzorgt het toezicht en de controle op de uitvoering en de naleving van de regelgeving op het gebied van de bescherming van de rechten van het kind en adoptie en coördineert de activiteiten die door verschillende rechtspersonen naar publiek- of privaatrecht op dit gebied worden verricht.

De kinderbescherming is gedecentraliseerd, wat inhoudt dat de directoraten-generaal voor Maatschappelijk Werk en Kinderbescherming (Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului – DGASPC’s) aan de provincieraden of de lokale raden van de gemeentelijke districten in Boekarest rapporteren.

De DGASPC’s bieden diverse diensten, waaronder beoordeling van gevallen van geweld tegen kinderen en planmatig aanbieden/faciliteren van diensten, complexe beoordelingen van kinderen met beperkingen, complexe beoordelingen van andere mensen met beperkingen, de “sociale ambulance”, de “sociale telefoonlijn”, maatschappelijke diensten om huiselijk geweld en mensenhandel te voorkomen en gespecialiseerd maatschappelijk werk in verschillende instellingen.

Contactpersoon: http://www.copii.ro

Niet-gouvernementele organisaties (ngo’s)

Op het gebied van mensenhandel, bereikbaar via de volgende links:

Op het gebied van het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld:

Op het gebied van de bescherming van kinderrechten:

Save the Children (Salvați copiii)

Adres: 3 Intr. Ștefan Furtună, 1e district, 010899, Boekarest, Roemenië

Tel.: +40 21 316 61 76

https://www.salvaticopiii.ro/

Maatschappelijke Alternatieven (Alternative Sociale)

24 Șoseaua Nicolina, Gebouw 949, begane grond, Iași, 700722

Tel.: +40 332 407 178

https://www.alternativesociale.ro/

Hotline voor opvang slachtoffers

Personen die als gevolg van een misdrijf letsel hebben opgelopen, kunnen ook met de politie contact opnemen via het nationale alarmnummer: 112.

Gratis en anonieme telefoonlijn voor slachtoffers van huiselijk geweld, permanent bereikbaar op 0800 500 333.

Telverde van het Nationaal Bureau voor de bestrijding van mensenhandel: 0800 800 678 (gratis binnen Roemenië) en 0040213133100 (voor oproepen uit het buitenland). Openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 8:00 tot 16:00 uur

Hulplijn voor kinderen: 116111. Gratis telefoonlijn. Openingstijden: maandag t/m zondag, van 8:00 tot 24:00 uur.

Is slachtofferhulp gratis?

Volgens de Roemeense wet hebben slachtoffers van misdrijven recht op bescherming en gratis bijstand.

Wat voor steun kunnen overheidsdiensten of autoriteiten mij bieden?

Zie de antwoorden hierboven.

Laatste update: 25/07/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.