Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Roemeens) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Engels
Swipe to change

Rechten van slachtoffers – per land

Roemenië

Inhoud aangereikt door
Roemenië
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

U wordt als een slachtoffer van een misdrijf beschouwd als u lichamelijke of materiële schade of emotioneel leed hebt geleden als gevolg van een voorval dat volgens de geldende nationale wetgeving een misdrijf is. Familieleden van iemand die als gevolg van een misdrijf is overleden en die schade hebben geleden ten gevolge van de dood van die persoon, worden ook beschouwd als slachtoffers van een misdrijf.

Als slachtoffer van een misdrijf hebt u bepaalde wettelijke rechten vóór, tijdens en na de strafprocedure.

De eerste twee fasen van de strafprocedure in Roemenië zijn: het strafrechtelijk onderzoek en het proces. Tijdens het strafrechtelijk onderzoek wordt de zaak onderzocht door de onderzoeksinstanties onder toezicht van de openbare aanklager, waarbij er bewijsmateriaal wordt verzameld om de dader te vinden. Na afloop van het strafrechtelijk onderzoek stuurt de politie de zaak, samen met alle in het dossier bijeengebrachte gegevens en bewijselementen, door naar het openbaar ministerie. Na ontvangst van het dossier onderzoekt de openbare aanklager de zaak en beslist hij of de volgende fase, d.w.z. het proces, moet worden ingeleid dan wel of de zaak moet worden geseponeerd.

Zodra de zaak voor het gerecht wordt gebracht, onderzoekt een college van rechters de feiten en hoort het de betrokken personen teneinde na te gaan of de verdachte al dan niet schuldig is. Zodra de schuld is komen vast te staan, wordt aan de dader een straf opgelegd. Indien het gerecht van oordeel is dat de verdachte niet schuldig is, dan wordt deze vrijgesproken.

Klik op de links hieronder voor de informatie die u nodig hebt

1 - Mijn rechten als slachtoffer van een misdrijf

2 - De aangifte van een misdrijf en mijn rechten tijdens het onderzoek of het proces

3 - Mijn rechten na afloop van het proces

4 - Schadevergoeding

5 - Mijn rechten op ondersteuning en bijstand

Laatste update: 25/07/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.