Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2022 op het e-justitieportaal bijgehouden.
Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Engels
Swipe to change

Rechten van slachtoffers – per land

Schotland

Inhoud aangereikt door
Schotland

Rechten van slachtoffers in Schotland

Als slachtoffer van een misdrijf hebt u rechten.

U hebt ook recht op emotionele en praktische ondersteuning gedurende het hele proces en mogelijk komt u in aanmerking voor vergoeding van schade als gevolg van het misdrijf.

De Victims' Code for Scotland beschrijft wat uw rechten zijn, hoe u die kunt uitoefenen en bij wie u terecht kunt voor hulp en advies. Op de website vindt u informatie over uw:

  • recht op minimumnormen voor dienstverlening - hoe u wordt behandeld door strafrechtorganisaties;
  • recht op informatie - hoe u op de hoogte wordt gehouden van uw zaak en welke informatie u kunt opvragen;
  • recht op deelname - begrepen worden; begrijpen wat er gebeurt en de rechter vertellen welke gevolgen een misdrijf voor u heeft gehad;
  • recht op bescherming en bescherming van de persoonlijke levenssfeer - u veilig en tegen intimidatie beschermd voelen;
  • recht op ondersteuning - of u nu wel of niet aangifte van het misdrijf doet bij de politie;
  • recht op vergoeding van schade en kosten - zoals reiskosten, verlies aan inkomsten of vergoeding wegens letsel.

Ook hebt u het recht een klacht in te dienen als u niet tevreden bent over hoe een organisatie u heeft behandeld.

Ga naar mygov.scot voor meer informatie over uw rechten als slachtoffer van een misdrijf in de verschillende fasen van het strafproces, te weten een misdrijf aangeven, onderzoek en vervolging, als een zaak voor de rechter komt en wat er gebeurt na de uitspraak.

Hier vindt u informatie over hulp en ondersteuning voor slachtoffers van een misdrijf.

Klik op de links hieronder voor de informatie die u nodig hebt

1 - Mijn rechten als slachtoffer van een misdrijf

2 - De aangifte van een misdrijf en mijn rechten tijdens het onderzoek of het proces

3 - Mijn rechten na afloop van het proces

4 - Schadevergoeding

5 - Mijn rechten op ondersteuning en bijstand

Laatste update: 30/01/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.