Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2022 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Rechten van slachtoffers – per land

Schotland

Inhoud aangereikt door
Schotland

Kan ik beroep instellen tegen de beslissing?

Alleen de veroordeelde persoon of de aanklager kan beroep instellen tegen een uitspraak.

De aanklager kan alleen in bepaalde situaties beroep instellen. De aanklager kan:

  • beroep instellen tegen vrijspraak - een uitspraak "niet schuldig" of "niet bewezen" - maar alleen in minder ernstige zaken (zonder jury) en alleen over een rechtsvraag;
  • beroep instellen tegen het vonnis - maar alleen als een vonnis wordt gezien als "te mild".

Ga voor meer informatie naar https://www.mygov.scot/after-the-verdict/the-appeals-process/

Wat zijn mijn rechten nadat de beslissing is gegeven?

Nadat de verdachte schuldig is bevonden, kan uw getuigenverklaring in aanmerking worden genomen door de rechter die het vonnis gaat uitspreken.

Als de uitkomst van de zaak (de "uitspraak") niet is wat u verwachtte, of als u denkt dat u ondersteuning nodig hebt na de beslissing, zijn er talrijke organisaties die u kunnen helpen. Victim Support Scotland heeft een hotline die van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur bereikbaar is. Dit is een nationale liefdadigheidsinstelling die hulp biedt aan slachtoffers van misdrijven in Schotland, ongeacht de aard van het misdrijf. De hotline is te bereiken op 0345 603 9213. Deze ondersteuning is gratis.

Er zijn diverse andere organisaties, waaronder gespecialiseerde diensten, die slachtoffers, getuigen en anderen die getroffen zijn door een misdrijf, kosteloos en vertrouwelijk bijstaan met emotionele steun, praktische hulp en belangrijke informatie. Informatie over deze diensten vindt u hier.

Heb ik recht op ondersteuning of bescherming na het proces? Voor hoe lang?

Ja, er zijn diverse slachtofferhulporganisaties die u voor, tijdens en na het proces kosteloos kunnen ondersteunen. Victim Support Scotland, een nationale liefdadigheidsinstelling, staat slachtoffers bij met emotionele steun, praktische hulp en belangrijke informatie. Deze diensten zijn gratis en vertrouwelijk.

Welke informatie krijg ik als de dader wordt veroordeeld?

Als u een slachtofferverklaring hebt afgelegd, kan de rechter daarmee rekening houden in het vonnis. Als de verdachte schuldig is bevonden, beslist de rechter over de op te leggen straf. Die straf wordt het vonnis genoemd. De rechter neemt zijn beslissing na alle bewijzen te hebben onderzocht en op grond van alle achtergrondinformatie. Daaronder vallen aspecten zoals de leeftijd van de dader, eventuele medische kwesties en de vraag of de dader al een strafblad had. De rechter kan voor de strafmaat kiezen uit een reeks van mogelijkheden.

Meer informatie over straffen vindt u hier.

U hebt het recht te vragen om informatie over de definitieve beslissing van de rechter in een proces en de redenen daarvoor. Die informatie kunt u opvragen bij de Scottish Courts and Tribunals Service.

Word ik geïnformeerd wanneer de dader in vrijheid wordt gesteld (ook wanneer hij vervroegd of voorwaardelijk in vrijheid wordt gesteld) of wanneer hij is ontsnapt uit de gevangenis?

In alle strafzaken hebben slachtoffers het recht te worden geïnformeerd over de invrijheidsstelling van een gevangene. Mogelijk hebben zij ook het recht te vernemen of de gevangene in aanmerking komt voor voorwaardelijke invrijheidsstelling, en aan de Parole Board for Scotland een schriftelijke verklaring te verstrekken over die invrijheidsstelling. Die regeling staat bekend als de Victims Notification Scheme.

Slachtoffers van daders die zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van minder dan anderhalf jaar hebben alleen recht op informatie over de invrijheidsstelling of ontsnapping van de dader. Als u die informatie wilt ontvangen, hoeft u zich niet aan te melden voor de regeling maar kunt u volstaan met contact op te nemen met de Scottish Prison Service.

Word ik betrokken bij beslissingen over invrijheidsstelling of voorwaardelijke invrijheidstelling? Kan ik bijvoorbeeld een verklaring afleggen of beroep instellen?

Mogelijk kunt u bij de Parole Board for Scotland verklaringen afleggen ter overweging in situaties waarin de invrijheidsstelling van de dader wegens goed gedrag wordt overwogen. Slachtoffers die zich aanmelden volgens deel 2 van de regeling, kunnen aangeven dat zij schriftelijke verklaringen willen verstrekken aan de Scottish Prison Service wanneer de dader voor het eerst in aanmerking komt voor tijdelijke invrijheidsstelling en invrijheidsstelling met huisarrest, en aan de Parole Board for Scotland wanneer de invrijheidsstelling van de dader wegens goed gedrag wordt overwogen. Victim Support Scotland kan u helpen bij het opstellen van uw verklaringen.

Laatste update: 30/01/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.