Rechten van slachtoffers – per land

Slowakije

Inhoud aangereikt door
Slowakije

U wordt als slachtoffer van een strafbaar feit beschouwd wanneer u als gevolg van dat strafbare feit schade hebt geleden, bijvoorbeeld wanneer u lichamelijk letsel hebt opgelopen of materiële, morele of andere schade hebt geleden vanwege een voorval dat volgens de nationale wet een strafbaar feit is. De wet kent u als slachtoffer van een strafbaar feit vóór, tijdens en na de gerechtelijke procedure bepaalde individuele rechten toe.

Als slachtoffer van een strafbaar feit hebt u rechten tijdens de gehele strafprocedure en u kunt die rechten op ieder moment uitoefenen tijdens deze procedure.

De strafprocedure in Slowakije begint met een fase van strafrechtelijk onderzoek door de politie, waarin bewijsmiddelen over het strafbare feit en de vermeende dader worden verzameld. Indien er voldoende bewijs is, wordt de zaak voor de rechter gebracht. Het proces wordt afgesloten met de veroordeling of vrijspraak van de verdachte door de rechter en eventueel een beslissing over uw verzoek tot schadeloosstelling voor de door u geleden schade. Tegen de beslissing van de rechter kan beroep worden ingesteld bij een hogere rechtbank.

Klik op de links hieronder voor meer informatie:

1 - Mijn rechten als slachtoffer van een strafbaar feit

2 - De aangifte van een strafbaar feit en mijn rechten tijdens het onderzoek of het proces

3 - Mijn rechten na afloop van het proces

4 - Schadevergoeding

5 - Mijn rechten op ondersteuning en bijstand

Laatste update: 27/03/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.