Rechten van slachtoffers – per land

Zweden

Inhoud aangereikt door
Zweden

Met wie moet ik als slachtoffer van een misdrijf contact opnemen voor ondersteuning en bijstand?

Barnens Rätt i Samhället (BRIS – rechten van kinderen in de samenleving)

BRIS is een kinderrechtenorganisatie zonder politieke of religieuze banden. Kwetsbare kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen via e-mail, chat of telefoon anoniem en gratis contact opnemen met een adviseur van BRIS. De organisatie staat telefonisch ook volwassenen te woord die met iemand willen spreken over vragen en zorgen in verband met kinderen en jongeren.

Contactgegevens:

116 111, hulplijn voor kinderen en jongeren

077 150 50 50, hulplijn voor volwassenen

info@bris.se

https://www.bris.se/

Brottsofferjouren Sverige (Slachtofferhulp Zweden)

Slachtofferhulp Zweden is een organisatie zonder winstoogmerk die zich inzet voor het recht van alle slachtoffers van misdrijven op ondersteuning. De organisatie bestaat uit plaatselijke centra door heel het land, een secretariaat en een gratis nationale hulplijn. De organisatie staat slachtoffers van misdrijven, getuigen en familieleden bij met een luisterend oor, ondersteuning en goede raad. Indien dat nodig is, wordt het slachtoffer ondersteund in de contacten met andere organisaties die bijvoorbeeld psychologische hulp, beschermde huisvesting of financiële steun bieden. Slachtoffers kunnen er ook terecht voor uitleg over de strafrechtelijke procedure. Verder organiseert Slachtofferhulp Zweden ondersteuning en voorlichting van getuigen door vrijwilligers in verband met een proces.

Contactgegevens:

0200 21 20 19

08 644 88 00

info@brottsofferjouren.se

http://www.brottsofferjouren.se/

Föreningen anhöriga till sexuellt utnyttjade barn (ATSUB – vereniging voor familieleden van seksueel misbruikte kinderen)

De ATSUB voert afzonderlijk overleg met familieleden van seksueel misbruikte kinderen en biedt hulp en ondersteuning in de contacten met instanties. Verder organiseert de vereniging steungroepen en staat zij cliënten bij in de rechtszaal.

Contactgegevens:

08 644 21 12

info@atsub.se

http://atsub.se/

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL – Zweedse federatie voor LGBT-rechten), hotline voor de opvang van slachtoffers

De RFSL is een organisatie zonder winstoogmerk met als doel erop toe te zien dat lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders dezelfde rechten, kansen en verplichtingen hebben als ieder ander in de samenleving. De RFSL heeft een hotline voor LGBT's die het slachtoffer zijn geworden van mishandeling, bedreiging en geweld. De dienstverlening richt zich ook op familie en vrienden en mensen die op hun werk omgaan met kwetsbare LGBT's. De organisatie biedt crisisbijeenkomsten, voorlichting over rechten, hulp bij de contacten met instanties, ondersteuning in het rechtsproces en beschermde huisvesting.

Contactgegevens:

020 34 13 16

boj@rfsl.se

http://www.rfsl.se/verksamhet/brottsofferjour/

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS – nationale organisatie voor opvangcentra voor vrouwen en opvangcentra voor jonge vrouwen in Zweden)

ROKS coördineert de plaatselijke centra van haar netwerk en biedt hulp en beschermde huisvesting aan mishandelde vrouwen, meiden en kinderen. Verder werkt de organisatie aan meningsvorming door bekendheid te geven aan de ervaringen van de centra binnen haar netwerk, om zo het geweld van mannen tegen vrouwen te verminderen.

Contactgegevens:

08 442 99 30

info@roks.se

https://www.roks.se/

Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen (RISE – nationaal centrum voor de ondersteuning van slachtoffers van incest en andere vormen van seksueel misbruik in hun kinderjaren)

RISE is een organisatie zonder winstoogmerk die ondersteuning biedt aan volwassenen die in hun kinderjaren seksueel zijn misbruikt. De vereniging heeft een hulplijn voor vrouwen, mannen, kinderen, familieleden en hulpverleners. Verder organiseert RISE uiteenlopende activiteiten voor haar leden, zoals gesprekken in praatgroepen.

Contactgegevens:

08 696 00 95

stod@rise-sverige.se

https://www.roks.se/

Terrafem

Terrafem is een organisatie zonder winstoogmerk. De organisatie onderhoudt de enige landelijke hulplijn van Zweden voor allochtone vrouwen die slachtoffer zijn van geweld. Verder heeft Terrafem een juridische hulplijn en biedt zij in opvanghuizen beschermde huisvesting aan misbruikte vrouwen en hun kinderen.

Contactgegevens:

020 52 10 10

08 643 05 10

info@terrafem.org

http://www.terrafem.org/

Unizon

Unizon vertegenwoordigt vrouwenopvangcentra, vrouwenemancipatiecentra en andere ondersteunende diensten voor een gendergelijke samenleving zonder geweld. Het werk van de aangesloten organisaties betreft hoofdzakelijk het ondersteunen en beschermen van mishandelde vrouwen en hun kinderen. Daarnaast houden de organisaties zich bezig met preventief en ondersteunend werk voor kinderen en jongeren, meningvorming en kennisverspreiding.

Contactgegevens:

08 642 64 01

info@unizon.se

http://unizon.se/

Overheidsinstanties en andere organen

Brottsoffermyndigheten (instantie voor vergoeding en ondersteuning van slachtoffers van misdrijven)

De algemene doelstelling van de instantie is de rechten van slachtoffers van misdrijven te bevorderen en voor hun behoeften en belangen op te komen. De instantie is landelijk verantwoordelijk voor vier activiteitengebieden: vergoedingszaken voor slachtoffers van misdrijven afhandelen; het fonds voor slachtoffers van misdrijven (Brottsofferfonden) beheren; fungeren als expertisecentrum; en uitgekeerde vergoedingen voor slachtofferhulp terugvorderen.

Contactgegevens:

090 70 82 00

registrator@brottsoffermyndigheten.se

https://www.brottsoffermyndigheten.se/

Domstolsverket (nationale rechtbankadministratie)

De nationale rechtbankadministratie is een overheidsinstelling die rapporteert aan de regering en fungeert als dienstverlener aan de Zweedse rechtbanken. De nationale rechtbankadministratie is verantwoordelijk voor de algehele coördinatie en algemene kwesties die gevolgen hebben voor de Zweedse rechtbanken. Tot haar taken behoort ook het verlenen van diensten aan de rechtbanken, de nationale tribunalen voor huur en verhuur en de nationale instantie voor rechtsbijstand (Rättshjälpsmyndigheten).

Contactgegevens:

036 15 53 00

domstolsverket@dom.se

https://www.domstol.se

Kronofogden (Zweedse handhavingsautoriteit)

De Zweedse handhavingsautoriteit is een overheidsinstelling. De instantie beveelt partijen met een betalingsverplichting hun schuld in te lossen en helpt iedereen die een betaling tegoed heeft, de schuldvordering te innen.

Contactgegevens:

0771 73 73 00

kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

https://www.kronofogden.se/

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK – nationaal centrum voor kennis van geweld door mannen tegen vrouwen)

Het nationale centrum voor kennis van geweld door mannen tegen vrouwen (NCK) van de universiteit van Uppsala zet zich in opdracht van de regering in om landelijk de aandacht te vestigen op geweld van mannen tegen vrouwen, eergerelateerd geweld en onderdrukking en geweld in relaties tussen personen van hetzelfde geslacht. De NCK is verantwoordelijk voor de Kvinnofridslinjen, de landelijke hulplijn van Zweden voor slachtoffers van geweld, en voor een gespecialiseerde polikliniek voor mishandelde vrouwen, die ondergebracht is bij het academisch ziekenhuis van Uppsala.

Contactgegevens:

020 50 50 50

018 611 27 93

info@nck.uu.se

http://www.nck.uu.se/

Polismyndigheten (Zweedse politie)

De politie onderzoekt misdrijven en zet zich in om misdrijven te voorkomen. Verder behandelt de politie zaken in verband met fictieve persoonsgegevens.

Contactgegevens:

114 14

112 (noodsituaties)

registrator.kansli@polisen.se

https://polisen.se/

Rättshjälpsmyndigheten (nationale instantie voor rechtsbijstand)

De nationale instantie voor rechtsbijstand is een landelijke instelling die rechtsbijstand verleent op grond van de Zweedse Wet op de rechtsbijstand. De nationale instantie voor rechtsbijstand is ook belast met terugvordering wanneer een rechter heeft beslist terugbetaling van een onkostenvergoeding te eisen, waaronder verweerkosten in strafzaken.

Contactgegevens:

060 13 46 00

rattshjalpsmyndigheten@dom.se

https://www.domstol.se/rattshjalpsmyndigheten/

Skatteverket (Zweedse belastingdienst)

De Zweedse belastingdienst is de administratieve instantie voor belasting, evaluatie van onroerende zaken, het bevolkingsregister en de registratie van akten. Daarnaast verwerkt de Zweedse belastingdienst aanvragen voor de bescherming van persoonsgegevens (geheimhoudingscodes en gebruik van oude adressen).

Contactgegevens:

0771 567 567

https://www.skatteverket.se/privat.4.76a43be412206334b89800052864.html

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL – Zweedse vereniging van gemeenten en regio's)

De SKL is een ledenorganisatie voor alle gemeente-, provincie- en regioraden.

Contactgegevens:

08 452 70 00

info@skl.se

https://skl.se/

Åklagarmyndigheten (Zweeds openbaar ministerie)

Het openbaar ministerie werkt samen met de politie om misdrijven op te lossen. Als een onderzoek aanleiding is voor vervolging, komt de zaak voor de rechter. De taak van de openbare aanklager is vervolgens te bewijzen dat de verdachte het misdrijf heeft gepleegd.

Contactgegevens:

010 562 50 00

registrator@aklagare.se

https://www.aklagare.se/

Hotlines voor opvang slachtoffers

Barnens Rätt i Samhället (BRIS – rechten van kinderen in de samenleving)

BRIS is een kinderrechtenorganisatie zonder politieke of religieuze banden. Kwetsbare kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen via e-mail, chat of telefoon anoniem en gratis contact opnemen met een adviseur van BRIS. De organisatie staat telefonisch ook volwassenen te woord die met iemand willen spreken over vragen en zorgen in verband met kinderen en jongeren.

Contactgegevens:

116 111, hulplijn voor kinderen en jongeren

077 150 50 50, hulplijn voor volwassenen

Brottsofferjouren Sverige (Slachtofferhulp Zweden)

Slachtofferhulp Zweden is een organisatie zonder winstoogmerk die zich inzet voor het recht van alle slachtoffers van misdrijven op ondersteuning. De organisatie bestaat uit plaatselijke centra door heel het land, een secretariaat en een gratis nationale hulplijn. De organisatie staat slachtoffers van misdrijven, getuigen en familieleden bij met een luisterend oor, ondersteuning en goede raad. Indien dat nodig is, wordt het slachtoffer ondersteund in de contacten met andere organisaties die bijvoorbeeld psychologische hulp, beschermde huisvesting of financiële steun bieden. Slachtoffers kunnen er ook terecht voor uitleg over de strafrechtelijke procedure. Verder organiseert Slachtofferhulp Zweden ondersteuning en voorlichting van getuigen door vrijwilligers in verband met een proces.

Slachtofferhulp Zweden onderhoudt een landelijke hulplijn voor ondersteuning van alle slachtoffers van misdrijven en eventuele doorverwijzing naar een plaatselijk centrum voor slachtofferhulp. De landelijke hulplijn kan ondersteuning bieden in 21 talen.

Contactgegevens:

0200 21 20 19

Brottsoffermyndigheten (instantie voor vergoeding en ondersteuning van slachtoffers van misdrijven)

De algemene doelstelling van de instantie is de rechten van slachtoffers van misdrijven te bevorderen en voor hun behoeften en belangen op te komen. De instantie is landelijk verantwoordelijk voor vier activiteitengebieden: vergoedingszaken voor slachtoffers van misdrijven afhandelen; het fonds voor slachtoffers van misdrijven (Brottsofferfonden) beheren; fungeren als expertisecentrum; en uitgekeerde vergoedingen voor slachtofferhulp terugvorderen.

De instantie voor vergoeding en ondersteuning van slachtoffers van misdrijven heeft een hulplijn voor de beantwoording van vragen over financiële vergoeding na een misdrijf en ook over zulke kwesties als het recht op "juridische advisering van de benadeelde partij", speciale vertegenwoordiging voor kinderen, contactverboden en gerechtelijke procedures.

Contactgegevens:

090 70 82 00

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK – nationaal centrum voor kennis van geweld door mannen tegen vrouwen)

Het nationale centrum voor kennis van geweld door mannen tegen vrouwen (NCK) van de universiteit van Uppsala zet zich in opdracht van de regering in om landelijk de aandacht te vestigen op geweld van mannen tegen vrouwen, eergerelateerd geweld en onderdrukking en geweld in relaties tussen personen van hetzelfde geslacht. De NCK is verantwoordelijk voor de Kvinnofridslinjen, de landelijke hulplijn van Zweden voor slachtoffers van geweld, en voor een gespecialiseerde polikliniek voor mishandelde vrouwen, die ondergebracht is bij het academisch ziekenhuis van Uppsala.

Contactgegevens:

020 50 50 50

Terrafem

Terrafem is een organisatie zonder winstoogmerk. De organisatie onderhoudt de enige landelijke hulplijn van Zweden voor allochtone vrouwen die slachtoffer van geweld zijn. Verder heeft Terrafem een juridische hulplijn en biedt zij in opvanghuizen beschermde huisvesting aan misbruikte vrouwen en hun kinderen.

Contactgegevens:

020 52 10 10

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL – Zweedse federatie voor LGBT-rechten), hotline voor de opvang van slachtoffers

De RFSL is een organisatie zonder winstoogmerk met als doel erop toe te zien dat lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders dezelfde rechten, kansen en verplichtingen hebben als ieder ander in de samenleving. De RFSL heeft een hotline voor LGBT's die het slachtoffer zijn geworden van mishandeling, bedreiging en geweld. De dienstverlening richt zich ook op familie en vrienden en mensen die op hun werk omgaan met kwetsbare LGBT's. De organisatie biedt crisisbijeenkomsten, voorlichting over rechten, hulp bij de contacten met instanties, ondersteuning in het rechtsproces en beschermde huisvesting.

Contactgegevens:

020 34 13 16

Is slachtofferhulp gratis?

Ja, de hulp die een organisatie zonder winstoogmerk aan slachtoffers verleent, is gratis. Hetzelfde geldt voor de hulpverlening die wordt beheerd door overheidsinstanties.

Wat voor steun kunnen overheidsdiensten of autoriteiten mij bieden?

Brottsoffermyndigheten (instantie voor vergoeding en ondersteuning van slachtoffers van misdrijven)

De algemene doelstelling van de instantie is de rechten van slachtoffers van misdrijven te bevorderen en voor hun behoeften en belangen op te komen. De instantie is landelijk verantwoordelijk voor vier activiteitengebieden: vergoedingszaken voor slachtoffers van misdrijven afhandelen; het fonds voor slachtoffers van misdrijven (Brottsofferfonden) beheren; fungeren als expertisecentrum; en uitgekeerde vergoedingen voor slachtofferhulp terugvorderen.

Contactgegevens:

090 70 82 00

registrator@brottsoffermyndigheten.se

https://www.brottsoffermyndigheten.se/

Domstolsverket (nationale rechtbankadministratie)

De nationale rechtbankadministratie is een overheidsinstelling die rapporteert aan de regering en fungeert als dienstverlener aan de Zweedse rechtbanken. De nationale rechtbankadministratie is verantwoordelijk voor de algehele coördinatie en algemene kwesties die gevolgen hebben voor de Zweedse rechtbanken. Tot haar taken behoort ook het verlenen van diensten aan de rechtbanken, de nationale tribunalen voor huur en verhuur en de nationale instantie voor rechtsbijstand (Rättshjälpsmyndigheten).

Contactgegevens:

036 15 53 00

domstolsverket@dom.se

https://www.domstol.se

Kronofogden (Zweedse handhavingsautoriteit)

De Zweedse handhavingsautoriteit is een overheidsinstelling. De instantie beveelt partijen met een betalingsverplichting hun schuld in te lossen en helpt iedereen die een betaling tegoed heeft, de schuldvordering te innen.

Contactgegevens:

0771 73 73 00

kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

https://www.kronofogden.se/

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK – nationaal centrum voor kennis van geweld door mannen tegen vrouwen)

Het nationale centrum voor kennis van geweld door mannen tegen vrouwen (NCK) van de universiteit van Uppsala zet zich in opdracht van de regering in om landelijk de aandacht te vestigen op geweld van mannen tegen vrouwen, eergerelateerd geweld en onderdrukking en geweld in relaties tussen personen van hetzelfde geslacht. De NCK is verantwoordelijk voor de Kvinnofridslinjen, de landelijke hulplijn van Zweden voor slachtoffers van geweld, en voor een gespecialiseerde polikliniek voor mishandelde vrouwen, die ondergebracht is bij het academisch ziekenhuis van Uppsala.

Contactgegevens:

020 50 50 50

018 611 27 93

info@nck.uu.se

http://www.nck.uu.se/

Polismyndigheten (Zweedse politie)

De politie onderzoekt misdrijven en zet zich in om misdrijven te voorkomen. Verder behandelt de politie zaken in verband met fictieve persoonsgegevens.

Contactgegevens:

114 14

112 (noodsituaties)

registrator.kansli@polisen.se

https://polisen.se/

Rättshjälpsmyndigheten (nationale instantie voor rechtsbijstand)

De nationale instantie voor rechtsbijstand is een landelijke instelling die rechtsbijstand verleent op grond van de Zweedse Wet op de rechtsbijstand. De nationale instantie voor rechtsbijstand is ook belast met terugvordering wanneer een rechter heeft beslist terugbetaling van een onkostenvergoeding te eisen, waaronder verweerkosten in strafzaken.

Contactgegevens:

060 13 46 00

rattshjalpsmyndigheten@dom.se

https://www.domstol.se/rattshjalpsmyndigheten/

Skatteverket (Zweedse belastingdienst)

De Zweedse belastingdienst is de administratieve instantie voor belasting, evaluatie van onroerende zaken, het bevolkingsregister en de registratie van akten. Daarnaast verwerkt de Zweedse belastingdienst aanvragen voor de bescherming van persoonsgegevens (geheimhoudingscodes en gebruik van oude adressen).

Contactgegevens:

0771 567 567

https://www.skatteverket.se/

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL – Zweedse vereniging van gemeenten en regio's)

De SKL is een ledenorganisatie voor alle gemeente-, provincie- en regioraden.

Contactgegevens:

08 452 70 00

info@skl.se

https://skl.se/

Åklagarmyndigheten (Zweeds openbaar ministerie)

Het openbaar ministerie werkt samen met de politie om misdrijven op te lossen. Als een onderzoek aanleiding is voor vervolging, komt de zaak voor de rechter. De taak van de openbare aanklager is vervolgens te bewijzen dat de verdachte het misdrijf heeft gepleegd.

Contactgegevens:

010 562 50 00

registrator@aklagare.se

https://www.aklagare.se/

Wat voor steun kunnen niet-gouvernementele organisaties mij bieden?

Barnens Rätt i Samhället (BRIS – rechten van kinderen in de samenleving)

BRIS is een kinderrechtenorganisatie zonder politieke of religieuze banden. Kwetsbare kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen via e-mail, chat of telefoon anoniem en gratis contact opnemen met een adviseur van BRIS. De organisatie staat telefonisch ook volwassenen te woord die met iemand willen spreken over vragen en zorgen in verband met kinderen en jongeren.

Contactgegevens:

116 111, hulplijn voor kinderen en jongeren

077 150 50 50, hulplijn voor volwassenen

info@bris.se

https://www.bris.se/

Brottsofferjouren Sverige (Slachtofferhulp Zweden)

Slachtofferhulp Zweden is een organisatie zonder winstoogmerk die zich inzet voor het recht van alle slachtoffers van misdrijven op ondersteuning. De organisatie bestaat uit plaatselijke centra door heel het land, een secretariaat en een gratis nationale hulplijn. De organisatie staat slachtoffers van misdrijven, getuigen en familieleden bij met een luisterend oor, ondersteuning en goede raad. Indien dat nodig is, wordt het slachtoffer ondersteund in de contacten met andere organisaties die bijvoorbeeld psychologische hulp, beschermde huisvesting of financiële steun bieden. Slachtoffers kunnen er ook terecht voor uitleg over de strafrechtelijke procedure. Verder organiseert Slachtofferhulp Zweden ondersteuning en voorlichting van getuigen door vrijwilligers in verband met een proces.

Contactgegevens:

0200 21 20 19

08 644 88 00

info@brottsofferjouren.se

http://www.brottsofferjouren.se/

Föreningen anhöriga till sexuellt utnyttjade barn (ATSUB – vereniging voor familieleden van seksueel misbruikte kinderen)

De ATSUB voert afzonderlijk overleg met familieleden van seksueel misbruikte kinderen en biedt hulp en ondersteuning in de contacten met instanties. Verder organiseert de vereniging steungroepen en staat zij cliënten bij in de rechtszaal.

Contactgegevens:

08 644 21 12

info@atsub.se

http://atsub.se/

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL – Zweedse federatie voor LGBT-rechten), hotline voor de opvang van slachtoffers

De RFSL is een organisatie zonder winstoogmerk met als doel erop toe te zien dat lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders dezelfde rechten, kansen en verplichtingen hebben als ieder ander in de samenleving. De RFSL heeft een hotline voor LGBT's die het slachtoffer zijn geworden van mishandeling, bedreiging en geweld. De dienstverlening richt zich ook op familie en vrienden en mensen die op hun werk omgaan met LGBT's. De organisatie biedt crisisbijeenkomsten, voorlichting over rechten, hulp bij de contacten met instanties, ondersteuning in het rechtsproces en beschermde huisvesting.

Contactgegevens:

020 34 13 16

boj@rfsl.se

http://www.rfsl.se/verksamhet/brottsofferjour/

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS – nationale organisatie voor opvangcentra voor vrouwen en opvangcentra voor jonge vrouwen in Zweden)

ROKS coördineert de plaatselijke centra van haar netwerk en biedt hulp en beschermde huisvesting aan mishandelde vrouwen, meiden en kinderen. Verder werkt de organisatie aan meningsvorming door bekendheid te geven aan de ervaringen van de centra binnen haar netwerk, om zo het geweld van mannen tegen vrouwen te verminderen.

Contactgegevens:

08 442 99 30

info@roks.se

https://www.roks.se/

Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen (RISE – nationaal centrum voor de ondersteuning van slachtoffers van incest en andere vormen van seksueel misbruik in hun kinderjaren)

RISE is een organisatie zonder winstoogmerk die ondersteuning biedt aan volwassenen die in hun kinderjaren seksueel zijn misbruikt. De vereniging heeft een hulplijn voor vrouwen, mannen, kinderen, familieleden en hulpverleners. Verder organiseert RISE uiteenlopende activiteiten voor haar leden, zoals gesprekken in praatgroepen.

Contactgegevens:

08 696 00 95

stod@rise-sverige.se

http://rise-sverige.se/

Terrafem

Terrafem is een organisatie zonder winstoogmerk. De organisatie onderhoudt de enige landelijke hulplijn van Zweden voor allochtone vrouwen die slachtoffer van geweld zijn. Verder heeft Terrafem een juridische hulplijn en biedt zij in opvanghuizen beschermde huisvesting aan misbruikte vrouwen en hun kinderen.

Contactgegevens:

020 52 10 10

08 643 05 10

info@terrafem.org

http://www.terrafem.org/

Unizon

Unizon vertegenwoordigt vrouwenopvangcentra, vrouwenemancipatiecentra en andere ondersteunende diensten voor een gendergelijke samenleving zonder geweld. Het werk van de aangesloten organisaties betreft hoofdzakelijk het ondersteunen en beschermen van mishandelde vrouwen en hun kinderen. Daarnaast houden de organisaties zich bezig met preventief en ondersteunend werk voor kinderen en jongeren, meningvorming en kennisverspreiding.

Contactgegevens:

08 642 64 01

info@unizon.se

http://unizon.se/

Laatste update: 06/10/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.