Rechten van slachtoffers – per land

Zweden

Inhoud aangereikt door
Zweden

U wordt als een slachtoffer van een misdrijf beschouwd als u schade hebt geleden, bijvoorbeeld doordat u gewond bent geraakt of uw bezittingen zijn beschadigd of gestolen, als gevolg van een voorval dat volgens de nationale wetgeving een misdrijf is. Als slachtoffer van een misdrijf hebt u volgens de wet bepaalde individuele rechten vóór, tijdens en na het proces. U kunt ook aanspraak maken op diverse vormen van steun en vergoeding van de schade die het gevolg is van het misdrijf.

De strafprocedure in Zweden begint met het onderzoek van het misdrijf, het zogeheten vooronderzoek. Op enkele uitzonderingen na, moet er een vooronderzoek worden ingesteld als er redenen zijn om aan te nemen dat er een misdrijf is gepleegd. Vooronderzoeken worden uitgevoerd door de politie, maar staan soms onder leiding van een openbare aanklager. Na afloop van het vooronderzoek kan de openbare aanklager beslissen de procedure voort te zetten door de zaak voor het gerecht te brengen of, indien de openbare aanklager van mening is dat er onvoldoende bewijs is, de zaak te seponeren zonder haar voor het gerecht te brengen. Als de zaak voor het gerecht wordt gebracht, vindt er een proces plaats. Tijdens het proces onderzoekt het gerecht het verzamelde bewijs en spreekt het zich uit over de schuld van de verdachte. Het gerecht zal ook aangeven of er beroep kan worden ingesteld bij een hoger gerecht.

Als slachtoffer van een misdrijf speelt u een belangrijke rol in de procedure en hebt u diverse rechten. U kunt deelnemen aan de gerechtelijke procedure zonder specifieke juridische status of een actievere rol spelen door formeel partij te worden in de procedure. U kunt schadevergoeding eisen en/of de strafvervolging ondersteunen. In bepaalde gevallen kunt u op eigen initiatief een particuliere vervolging instellen als de openbare aanklager heeft besloten om de zaak te seponeren.

Klik op de links hieronder voor de informatie die u nodig hebt

1 - Mijn rechten als slachtoffer van een misdrijf

2 - De aangifte van een misdrijf en mijn rechten tijdens het onderzoek of het proces

3 - Mijn rechten na afloop van het proces

4 - Schadevergoeding

5 - Mijn rechten op ondersteuning en bijstand

Laatste update: 06/10/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.