Rechten van slachtoffers – per land

Als slachtoffer van een misdrijf geniet u een aantal rechten, zoals het recht op advies en hulp van nationale autoriteiten en organisaties. Deze informatiebladen bevatten uitgebreide informatie over wat u in elk EU land kunt verwachten.

Bent u het slachtoffer geworden van een strafbaar feit, moet u uiteraard afwegen of u daarvan aangifte doet of niet. Misschien aarzelt u of maakt u zich daar zorgen over, maar als u geen aangifte doet, is de kans veel kleiner dat de politie een onderzoek start en zal de dader wellicht niet ter verantwoording worden geroepen. Aangifte kan voor u ook om praktische redenen van belang zijn, zoals het indienen van een schadeverzoek bij de verzekering.

U kunt toegang hebben tot een aantal rechten ongeacht of u aangifte doet of niet. Zodra u aangifte van het strafbaar feit heeft gedaan, heeft u toegang tot een aantal rechten en tot extra steun, die u anders niet ter beschikking zouden staan. Deze zullen er mede voor zorgen dat u ten volle kunt deelnemen aan de procedure en dat u begrijpt wat er gebeurt. Zij hebben ook tot doel het proces voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Wanneer u bij de politie aangifte doet van het strafbaar feit, of zo snel mogelijk daarna, wilt u misschien zorgvuldig nagaan welke specifieke rol(len) u in de procedure kunt hebben – als slachtoffer, getuige, burgerlijke eiser, burgerlijke partij, particuliere aanklager, enz. Deze rollen verschillen van land tot land en met sommige zijn rechten verbonden die later in de procedure belangrijk kunnen zijn, bijvoorbeeld in verband met de vraag of u als slachtoffer een rechtsmiddel heeft tegen de uitkomst van het proces. Gelieve nota te nemen van de rollen en termijnen wanneer u deze informatiebladen doorneemt. Ga bij de politie na welke rollen er bestaan en welk termijnen u – in voorkomend geval – moet naleven om de betrokken status te krijgen. U kan de autoriteiten om verduidelijking verzoeken om te kunnen beslissen hoe u uw rechten en juridische belangen het best kunt beschermen.

Zodra u aangifte heeft gedaan van een strafbaar feit, zullen de autoriteiten er alles aan doen om u en anderen recht te doen. Als onderdeel van dat proces is het mogelijk dat zij, in het geval van vervolging, om uw actieve medewerking verzoeken totdat de strafprocedure is beëindigd of misschien ook daarna. U kunt een belangrijke rol spelen in deze procedures en uw medewerking wordt zeer gewaardeerd.

De politie zal een onderzoek beginnen om genoeg bewijs te vergaren om de persoon die het strafbaar feit heeft gepleegd, te kunnen vervolgen. Wanneer de persoon wordt vervolgd en schuldig wordt bevonden, zal de rechter de dader ook een gepaste straf opleggen.

Als slachtoffer heeft u een aantal wettelijk gewaarborgde rechten in of buiten de strafrechtelijke procedure. Bovendien kunnen sommige van die rechten ook worden uitgebreid tot uw gezins- en familieleden. De Europese Unie heeft maatregelen genomen om een minimumpakket van rechten en bepaalde normen te waarborgen waaraan de lidstaten hun wetgeving moeten aanpassen.

De volgende informatiebladen zullen u doorheen de belangrijkste stappen van de strafrechtelijke procedures in elke lidstaat leiden door uiteen te zetten welke rechten u heeft en welke basisregels u moet volgen om deze uit te oefenen. Deze informatie komt niet in de plaats van juridisch advies en is alleen bedoeld als richtsnoer.

Klik op een van de vlaggen voor landspecifieke informatie.

Iedere verwijzing in deze factsheets naar personen van het mannelijk geslacht geldt ook als een verwijzing naar personen van het vrouwelijk geslacht en omgekeerd, tenzij uit de context duidelijk het tegendeel blijkt.
Laatste update: 08/10/2020

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.