Prawa ofiar – w poszczególnych państwach

Estonia

Autor treści:
Estonia

Jestem ofiarą przestępstwa. Z kim mam się skontaktować aby uzyskać wsparcie i pomoc?

 1. Departament Wsparcia Ofiar Estońskiego Krajowego Urzędu Ubezpieczeń Społecznych
 2. Ośrodki wsparcia dla kobiet
 3. Biuro Policji i Straży Granicznej

Infolinia wsparcia dla ofiar przestępstw

 1. Infolinia wsparcia dla ofiar przestępstw: 6121360 lub 16106 (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–17.00).
 2. Infolinia wsparcia dla dzieci: 16111 (do zgłaszania dzieci, które potrzebują pomocy; infolinia czynna non-stop).

Czy wsparcie dla ofiar przestępstw jest udzielane bezpłatnie?

Tak, służby udzielające wsparcia ofiarom przestępstw oferują pomoc nieodpłatnie.

Jakiego rodzaju wsparcie mogę otrzymać od organów państwowych?

Państwowe służby udzielające wsparcia ofiarom przestępstw oferują następujące usługi:

 1. poradnictwo dla ofiar;
 2. pomoc ofiarom w kontaktach z organami państwowymi i samorządowymi oraz z osobami prawnymi;
 3. zapewnienie bezpiecznego zakwaterowania;
 4. zapewnienie wyżywienia;
 5. zapewnienie dostępu do niezbędnej opieki zdrowotnej;
 6. zapewnienie niezbędnej pomocy materialnej;
 7. zapewnienie niezbędnej pomocy psychologicznej;
 8. zorganizowanie usług tłumaczenia pisemnego i ustnego, które są niezbędne do otrzymania wsparcia dla ofiar przestępstw;
 9. świadczenie innych usług niezbędnych do rehabilitacji fizycznej i psychospołecznej ofiar.

Jakiego rodzaju wsparcie mogę otrzymać od organizacji pozarządowych?

Państwowe służby udzielające wsparcia ofiarom przestępstw mogą skierować ofiarę do odpowiednich organizacji pozarządowych.

Schroniska dla kobiet

Ostatnia aktualizacja: 01/10/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.