Prawa ofiar – w poszczególnych państwach

Malta

Autor treści:
Malta

Krajowa agencja opieki społecznej dla dzieci i rodzin w potrzebie Appogg

Wsparcie dla Ofiar Malta

Krajowa agencja opieki społecznej dla dzieci i rodzin w potrzebie Appogg

Agencja Appogg prowadzi działania interwencyjne w zakresie opieki społecznej, zapewnia pokrzywdzonym opiekę psychologiczną, pomoc, wsparcie i porady, w szczególności grupom szczególnie narażonym, takim jak dzieci i ofiary przemocy domowej.

Krajowa agencja opieki społecznej dla dzieci i rodzin w potrzebie Appogg (l-Aġenzija Nazzjonali għall-Ħarsien Soċjali Appoġġ għat-Tfal u għall-Familji fil-Bżonn, ang. National Social Welfare Agency for Children and Families in Need Appogg):

  • jest zrzeszona w ramach Fundacji Usług Opieki Społecznej Ministerstwa Rodziny i Solidarności Społecznej (Fondazzjoni għall-Ħarsien tas-Servizzi Soċjali – Il-Ministeru tal-Edukazzjoni, tax-Xogħol u tal-Familja , ang. Foundation for Social Welfare Services of the Ministry of Family and Social Solidarity)
  • prowadzi całodobowe działania interwencyjne w zakresie opieki społecznej, zapewnia pokrzywdzonym opiekę psychologiczną, pomoc, wsparcie i poradę, w szczególności grupom szczególnie narażonym, takim jak dzieci i ofiary przemocy domowej;
  • świadczy usługi nieodpłatnie, niezależnie od tego, czy sprawca został oskarżony i skazany.

DANE KONTAKTOWE:

Strona internetowa: http://www.appogg.gov.mt/

Wsparcie dla Ofiar Malta

Wsparcie dla Ofiar Malta (Appoġġ għall-Vittmi f'Malta, ang. Victim Suport Malta) udziela pokrzywdzonym przestępstwem fachowych, niezależnych, poufnych i bezstronnych informacji o ich prawach oraz usługach i pomocy, jaką mogą uzyskać.

Wsparcie dla Ofiar Malta:

  • jest niezależną organizacją, nienależącą do struktur policji, sądów ani innych organów sądownictwa karnego;
  • przekazuje ofiarom przestępstw fachowe, niezależne, poufne i bezstronne informacje o ich prawach oraz usługach i pomocy, jaką mogą uzyskać;
  • udziela informacji o sądownictwie karnym i postępowaniu karnym na Malcie;
  • świadczy nieodpłatne usługi, które są dostępne niezależnie od tego, czy złożono zawiadomienie o przestępstwie i niezależnie od tego, kiedy przestępstwo zostało popełnione.

DANE KONTAKTOWE:

Strona internetowa: http://victimsupport.org.mt/

Ostatnia aktualizacja: 04/05/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.