Prawa ofiar – w poszczególnych państwach

Malta

Autor treści:
Malta

Jestem ofiarą przestępstwa. Z kim mam się skontaktować aby uzyskać wsparcie i pomoc?

Policja

Strona internetowa: https://pulizija.gov.mt/en/Pages/Home.aspx

Krajowa agencja opieki społecznej dla dzieci i rodzin w potrzebie Appoġġ
Strona internetowa: http://fsws.gov.mt/en/appogg/Pages/welcome-appogg.aspx

Departament Sprawiedliwości – w sprawie wsparcia dotyczącego kompensat za uszczerbki na zdrowiu spowodowane przestępstwem
Kontakt:
Adres e-mail: info.justicedepartment@gov.mt
Numer telefonu: +356 25674330
Adres: 21, Triq l-Arċisqof, Valletta VLT1443

Maltańska Agencja Pomocy Prawnej (Legal Aid Malta)
Strona internetowa: https://mjcl.gov.mt/en/LegalAidMalta/Pages/home.aspx

Infolinia udzielająca wsparcia ofiarom przestępstw

Telefon wsparcia 179

Czy wsparcie dla ofiar przestępstw jest udzielane bezpłatnie?

Tak, wsparcie dla ofiar jest bezpłatne.

Jakiego rodzaju wsparcie mogę otrzymać od organów państwowych?

Ofiara ma prawo otrzymać wsparcie w następującym zakresie:

  1. informacje, porady i wsparcie związane z prawami ofiar, w tym dostęp do systemów rekompensat za szkody poniesione wskutek przestępstwa i informacje o roli ofiary w postępowaniu karnym, w tym również przygotowanie do uczestnictwa w postępowaniu karnym;
  2. informacje o bezpośrednim odesłaniu do wszelkich dostępnych służb wsparcia;
  3. wsparcie emocjonalne oraz, w miarę dostępności, psychologiczne;
  4. porady dotyczące spraw finansowych i praktycznych;
  5. porady związane z zagrożeniem wtórną lub ponowną wiktymizacją, zastraszaniem i odwetem oraz sposobami przeciwdziałania im.

Jakiego rodzaju wsparcie mogę otrzymać od organizacji pozarządowych?

Wsparcie dla Ofiar Malta (Appoġġ għall-Vittmi f'Malta, ang. Victim Suport Malta) udziela ofiarom przestępstw wsparcia emocjonalnego, aby pomóc im przezwyciężyć traumę spowodowaną przestępstwem, a także informacji prawnych o procedurach karnych związanych z ofiarami przestępstw i praktycznej pomocy, takiej jak wsparcie w komunikacji z policją.
Strona internetowa: http://victimsupport.org.mt/
St Jeanne Antide Foundation

Ostatnia aktualizacja: 04/05/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.