Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Szwecja

Autor treści:
Szwecja

Mogu li podnijeti žalbu protiv presude?

Stranka koja nije zadovoljna presudom okružnog suda (tingsrätt) može protiv nje podnijeti žalbu žalbenom sudu (hovrätt). Pojedinosti o tome kako to učiniti navode se u presudi. U nekim slučajevima može biti potrebno dopuštenje podnošenja žalbe kako bi žalbeni sud mogao prihvatiti predmet. Ako se protiv presude podnese žalba, obično se pokreće novo suđenje pred žalbenim sudom. U većini slučajeva oštećene strane i svjedoci ne trebaju biti prisutni tijekom tog suđenja. Umjesto toga ponovno se iznose dokazi izvedeni na okružnom sudu. Međutim, postoji nekoliko slučajeva u kojima žalbeni sud može donijeti odluku u predmetu bez provođenja glavne rasprave.

Žalba protiv presude žalbenog suda obično se podnosi Vrhovnom sudu (Högsta domstolen). Međutim, Vrhovni sud održat će raspravu samo ako je riječ o načelnom pitanju (presedanu) ili ako postoje očiti razlozi za obnovu postupka, kao što je teška pogreška okružnog suda ili žalbenog suda. Stoga je žalbeni sud u praksi obično sud posljednjeg stupnja.

Koja su moja prava nakon izricanja presude?

Ako ste stranka u postupku, imate pravo u najkraćem roku primiti pisani primjerak presude. Ako niste stranka u postupku, morate se obratiti sudu kako biste saznali pojedinosti sadržaja presude.

Obično imate pravo na prijevod dokumenata. Ako je potrebno, sud može dati prevesti dokumente koji su mu dostavljeni ili koje šalje. Međutim, možda ćete se morati obratiti sudu i zatražiti navedenu uslugu. Prijevod je za vas besplatan.

U ovoj fazi sudskog postupka ne može vas zastupati „zastupnik oštećene strane” (målsägandebiträde) na trošak javnih rashoda. Obveza zastupnika da vam pomogne završava kad i postupak. Međutim, možete odabrati koristiti usluge pravnog zastupnika o vlastitom trošku. Ako imate pravo na pravnu pomoć, država može pokriti dio vaših troškova pravnog zastupnika.

Ako vam je u ovoj fazi potrebna osoba za podršku, možete se obratiti jednoj od neprofitnih organizacija u tom području, kao što je pozivni centar za potporu žrtvama ili telefonska linija za pomoć ženama – Brottsofferjouren Sverige, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS), Unizon itd.

Imam li pravo na potporu ili zaštitu nakon suđenja? Koliko dugo?

Da, možete imati pravo na potporu ili zaštitu nakon suđenja. Ne postoji određeno ograničenje u pogledu razdoblja tijekom kojeg možete primati potporu ili zaštitu od neprofitnih organizacija ili socijalnih službi. Postoje određena vremenska ograničenja koja se primjenjuju na zaštitu osobnih podataka. Više informacija o tome dostupno je u odjeljku „Osobna zaštita za slučaj da sam u opasnosti” (Prava koja imam kao žrtva kaznenog djela).

Koje ću informacije dobiti u slučaju da je počinitelj osuđen?

U presudi će se navesti izrečena kazna i, primjerice, razdoblje koje će osuđenik provesti u zatvoru. U slučaju kaznenog djela protiv osobe (kaznena djela protiv života, zdravlja, slobode ili sigurnosti osobe) švedska uprava za izvršenje kaznenih sankcija i socijalnu rehabilitaciju od vas kao oštećene strane zatražit će da navedete želite li da vas se obavijesti:

  • o ustanovi u koju je osuđena osoba smještena u Švedskoj
  • ako osuđena osoba bude premještena u drugu ustanovu ili prebačena u drugu državu
  • ako se osuđena osoba nalazi izvan ustanove
  • ako osuđena osoba ili švedska uprava za izvršenje kaznenih sankcija i socijalnu rehabilitaciju podnese zahtjev za smanjenje kazne
  • ako osuđena osoba bude puštena
  • ako osuđena osoba pobjegne iz zatvora ili
  • ako osuđena osoba pobjegne nakon dopusta ili drugog razdoblja provedenog izvan ustanove.

Švedska uprava za izvršenje kaznenih sankcija i socijalnu rehabilitaciju ne treba slati obavijest ako bi se time mogao ugroziti zatvorenikov život ili zdravlje.

Hoću li biti obaviješten o puštanju počinitelja na slobodu (uključujući prijevremeno puštanje na slobodu ili uvjetnu slobodu) ili njegovu bijegu iz zatvora?

U slučaju kaznenog djela protiv osobe (kaznena djela protiv života, zdravlja, slobode ili sigurnosti osobe) švedska uprava za izvršenje kaznenih sankcija i socijalnu rehabilitaciju od vas kao oštećene strane zatražit će da navedete želite li da vas se obavijesti:

  • ako osuđena osoba bude puštena
  • ako osuđena osoba pobjegne iz zatvora ili
  • ako osuđena osoba pobjegne nakon dopusta ili drugog razdoblja provedenog izvan ustanove.

Hoću li biti uključen u odluke o puštanju na slobodu ili uvjetnom otpustu? Primjerice, mogu li dati izjavu ili podnijeti žalbu?

Ne, nemate to pravo.

Posljednji put ažurirano: 18/01/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.